EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1496

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 229/2018 od 5. prosinca 2018. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2021/1496]

C/2018/8322

OJ L 337, 23.9.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1496/oj

23.9.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 337/15


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A br. 229/2018

od 5. prosinca 2018.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2021/1496]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2017/1973 od 30. listopada 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola proizvoda ribarstva koje su ulovila plovila koja plove pod zastavom države članice i koji su uneseni u Uniju nakon što su preneseni u trećim zemljama te o utvrđivanju obrasca zdravstvenog certifikata za te proizvode (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Uredba Komisije (EU) 2017/1980 оd 31. listopada 2017. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 2074/2005 u pogledu metode za otkrivanje biotoksina u školjkama koji uzrokuju paralizu (PSP) (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima, hrani i hrani za životinje. Zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima, hrani i hrani za životinje ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. i u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(4)

Priloge I. i II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

u točki 134. (Uredba Komisije (EZ) br. 2074/2005) u poglavlju I. dijelu 1.2. i točki 53. (Uredba Komisije (EZ) br. 2074/2005) u poglavlju I. dijelu 6.2. dodaju se sljedeće alineje:

„—

32017 R 1973: Uredbom Komisije (EU) 2017/1973 od 30. listopada 2017. (SL L 281, 31.10.2017., str. 21.),

32017 R 1980: Uredbom Komisije (EU) 2017/1980 od 31. listopada 2017. (SL L 285, 1.11.2017., str. 8.).”;

2.

u točki 31.k (Uredba Komisije (EZ) br. 2074/2005) u poglavlju II. dodaju se sljedeće alineje:

„—

32017 R 1973: Uredbom Komisije (EU) 2017/1973 od 30. listopada 2017. (SL L 281, 31.10.2017., str. 21.),

32017 R 1980: Uredbom Komisije (EU) 2017/1980 od 31. listopada 2017. (SL L 285, 1.11.2017., str. 8.).”

Članak 2.

U točki 54.zzzk (Uredba Komisije (EZ) br. 2074/2005) u poglavlju XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaju se sljedeće alineje:

„—

32017 R 1973: Uredbom Komisije (EU) 2017/1973 od 30. listopada 2017. (SL L 281, 31.10.2017., str. 21.),

32017 R 1980: Uredbom Komisije (EU) 2017/1980 od 31. listopada 2017. (SL L 285, 1.11.2017., str. 8.).”

Članak 3.

Vjerodostojni su tekstovi uredaba (EU) 2017/1973 i (EU) 2017/1980 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 6. prosinca 2018., pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*)

Članak 5.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. prosinca 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednica

Oda HelenSLETNES

Tajnici

Zajedničkog odbora EGP-a

Hege M.HOFF

MikołajKARŁOWSKI


(1)  SL L 281, 31.10.2017., str. 21.

(2)  SL L 285, 1.11.2017., str. 8.

(*)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


Top