EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D1450

Odluka zajedničkog odbora EGP-a br. 90/2018 od 27. travnja 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/1450]

OJ L 340, 15.10.2020, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1450/oj

15.10.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 340/23


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 90/2018

od 27. travnja 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/1450]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2091 оd 14. studenoga 2017. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari iprodion u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje XV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

u točki 13.a (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 2091: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2091 od 14. studenoga 2017. (SL L 297, 15.11.2017., str. 25.).”;

2.

iza točke 13.zzzzzzzzj (Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2090) umeće se sljedeća točka:

„13.zzzzzzzzk

32017 R 2091: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2091 оd 14. studenoga 2017. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari iprodion u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 297, 15.11.2017., str. 25.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2017/2091 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 28. travnja 2018., pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. travnja 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 297, 15.11.2017., str. 25.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


Top