EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D0644

Odluka Br. 2/2020 Odbora za Trgovinu Između EU-a I Singapura od 27. travnja 2020. o tumačenju, na temelju članka 16.1. stavka 4. točke (d), članaka 10.17. i 10.22. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura u pogledu izmjena u zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za vina, alkoholna pića, poljoprivredne i prehrambene proizvode registriranih u Singapuru [2020/644]

PUB/2020/351

OJ L 150, 13.5.2020, p. 140–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/644/oj

13.5.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 150/140


ODLUKA Br. 2/2020 ODBORA ZA TRGOVINU IZMEĐU EU-A I SINGAPURA

od 27. travnja 2020.

o tumačenju, na temelju članka 16.1. stavka 4. točke (d), članaka 10.17. i 10.22. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura u pogledu izmjena u zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za vina, alkoholna pića, poljoprivredne i prehrambene proizvode registriranih u Singapuru [2020/644]

ODBOR ZA TRGOVINU,

uzimajući u obzir Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura, a posebno njegov članak 10.17., članak 10.22. i članak 16.1. stavak 4. točku (d),

budući da:

(1)

Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura („Sporazum”) stupio je na snagu 21. studenoga 2019.

(2)

Člankom 16.1. Sporazuma osnovan je Odbor za trgovinu koji, među ostalim, nadzire i olakšava provedbu i primjenu Sporazuma i može donijeti tumačenja njegovih odredbi.

(3)

Člankom 10.17. stavkom 3. Sporazuma predviđa se da se oznake zemljopisnog podrijetla koje potječu s državnog područja stranke registrirane u drugoj stranci u skladu s njezinim domaćim zakonodavstvom navode u Prilogu 10-B Sporazumu.

(4)

Člankom 10.18. Sporazuma predviđa se da svaka stranka na temelju pododjeljka C (Oznake zemljopisnog podrijetla) može izmijeniti popis oznaka zemljopisnog podrijetla za vina, alkoholna pića, poljoprivredne i prehrambene proizvode iz Priloga 10-B Sporazumu.

(5)

Člankom 10.17. stavkom 2. Sporazuma utvrđuje se, među ostalim, postupak za podnošenje prigovora odnosno pravna sredstva koja omogućuju ispravak ili poništavanje unosa u domaći registar kako bi se omogućilo uzimanje u obzir legitimnih interesa trećih osoba.

(6)

Člankom 10.22. Sporazuma utvrđuju se opća pravila o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla, uključujući ona navedena u Prilogu 10-B Sporazumu.

(7)

Primjereno je pojasniti način zajedničkog djelovanja odredaba iz članka 10.17. i članka 10.22. Točnije, potrebno je donošenjem odluke o obvezujućem tumačenju pojasniti odnos između razine zaštite uspostavljene na temelju članka 10.22. Sporazuma i sustava za registraciju i zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla koji je svaka stranka uspostavila na temelju članka 10.17. Sporazuma nakon njegova stupanja na snagu.

(8)

U tom kontekstu, Singapur i Unija suglasni su da se zahtjevima podnesenima putem zahtjeva za kvalifikaciju prava, za izmjene u zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla registriranih u Singapuru, podnesenih 21. studenoga 2019. ili kasnije na temelju razloga navedenih u članku 10.22. stavku 5. Sporazuma ili na temelju razloga koji nisu navedeni u članku 10.22. Sporazuma, ne bi smjela izmijeniti zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla navedenih u Prilogu 10-B Sporazumu prije nego što Odbor za trgovinu dobije priliku raspravljati o primjerenosti izmjena popisa oznaka zemljopisnog podrijetla u Prilogu 10-B do kojih bi prihvaćanje takvih zahtjeva moglo dovesti.

(9)

Stranke su suglasne da ovo obvezujuće tumačenje predstavlja tumačenje koje se primjenjuje od stupanja na snagu Sporazuma,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sve izmjene u zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za vina, alkoholna pića, poljoprivredne i prehrambene proizvode registriranih u Singapuru i navedenih u Prilogu 10-B Sporazumu, koje proizlaze iz zahtjeva za kvalifikaciju prava na temelju razloga navedenih u članku 10.22. stavku 5. Sporazuma koji je podnesen 21. studenoga 2019. ili kasnije ne mogu se dogoditi ako Odbor za trgovinu ne donese pozitivnu odluku u pogledu odgovarajuće izmjene Priloga 10-B Sporazumu.

Članak 2.

Tumačenje iz članka 1. primjenjuje se i na izmjene u zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za vina, alkoholna pića, poljoprivredne i prehrambene proizvode registriranih u Singapuru i navedenih u Prilogu 10-B Sporazumu koje proizlaze iz zahtjeva za kvalifikaciju prava podnesenog 21. studenoga 2019. ili kasnije na temelju razloga koji nisu navedeni u članku 10.22. Sporazuma.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.


Top