Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0070

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 70/2007 od 29. lipnja 2007. o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u specifičnim područjima izvan četiriju sloboda

OJ L 304, 22.11.2007, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 209 - 210

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/70(2)/oj

11/Sv. 039

HR

Službeni list Europske unije

209


22007D0070


L 304/54

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.06.2007.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 70/2007

od 29. lipnja 2007.

o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u specifičnim područjima izvan četiriju sloboda

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Protokol 31 uz Sporazum izmijenjen je Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 135/2005 od 21. listopada 2005. (1).

(2)

Primjereno je proširiti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma kako bi se uključila Uredba (EZ) br. 1692/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o pokretanju drugog programa „Marco Polo” za dodjelu financijske pomoći Zajednice za poboljšanje ekološke izvedbe sustava prijevoza tereta (Marco Polo II) (2).

(3)

Protokol 31 uz Sporazum bi, stoga, trebalo izmijeniti kako bi se omogućila provedba te proširene suradnje od 1. siječnja 2007.

(4)

Uredba (EZ) br. 1382/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o dodjeli financijske pomoći Zajednice radi poboljšanja ekološke izvedbe sustava prijevoza tereta (program Marco Polo) (3) trenutačno je uključena na temelju članka 3. (Okoliš) Protokola 31 uz Sporazum.

(5)

Ispravnije je pozvati se na Uredbu (EZ) br. 1382/2003 pod naslovom „Promet i mobilnost” i zato bi se Uredba (EZ) br. 1382/2003 trebala premjestiti u članak 12. Protokola 31 uz Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

1.   Članak 12. Protokola 31 uz Sporazum mijenja se kako slijedi:

i.

Tekst stavka 2. prenumerira se u stavak 4. te se zamjenjuje sljedećim:

„Države EFTA-e financijski podupiru djelatnosti i programe iz stavaka 1., 2. i 3. u skladu s člankom 82. stavkom 1. točkom (a) Sporazuma.”

ii.

umeću se sljedeći stavci:

1.„2.   Države EFTA-e sudjeluju u sljedećem programu od 1. siječnja 2004.:

32003 R 1382: Uredba (EZ) br. 1382/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o dodjeli financijske pomoći Zajednice za poboljšanje ekološke izvedbe sustava prijevoza tereta (program Marco Polo) (SL L 196, 2.8.2003., str. 1.), kako je izmijenjena:

32004 R 0788: Uredbom (EZ) br. 788/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. (SL L 138, 30.4.2004., str. 17.).

1.3.   Države EFTA-e sudjeluju u sljedećem programu od 1. siječnja 2007.:

32006 R 1692: Uredba (EZ) br. 1692/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o pokretanju drugog programa‚Marco Polo’za dodjelu financijske pomoći Zajednice za poboljšanje ekološke izvedbe sustava prijevoza tereta (Marco Polo II) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1382/2003 (SL L 328, 24.11.2006., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 65, 3.3.2007., str. 12.”

iii.

Iza novog stavka 4. umeće se sljedeći stavak:

„5.   Države EFTA-e u potpunosti sudjeluju u odborima EZ-a koji pomažu Komisiji EZ-a pri upravljanju, razvoju i provedbi programa Zajednice iz stavaka 2. i 3.”

2.   Tekst stavka 7. točke (c) iz članka 3. Protokola 31 briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana posljednjeg priopćenja Zajedničkom odboru EGP-a u skladu s člankom 103. stavkom 1. Sporazuma. (4)

Ova Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2007.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenog lista Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2007.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Alan SEATTER


(1)  SL L 14, 19.1.2006., str. 24.

(2)  SL L 328, 24.11.2006., str. 1.

(3)  SL L 196, 2.8.2003., str. 1.

(4)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


Top