Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0071

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 71/2004 od 8. lipnja 2004. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

OJ L 349, 25.11.2004, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 10–12 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 22 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 22 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 82 - 84

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/71(2)/oj

11/Sv. 98

HR

Službeni list Europske unije

82


22004D0071


L 349/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 71/2004

od 8. lipnja 2004.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog II. Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 102/2002 od 12. srpnja 2002. (1).

(2)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2679/98 od 7. prosinca 1998. o funkcioniranju unutarnjeg tržišta u odnosu na slobodno kretanje robe među državama članicama (2) treba se unijeti u Sporazum.

(3)

Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, od 7. prosinca 1998. o slobodi kretanja robe (3), treba se unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Poglavlje XX. Priloga II. Sporazumu mijenja se kako slijedi:

1.

Nakon zaglavlja „XX. SLOBODA KRETANJA ROBE – OPĆENITO” umeće se sljedeće zaglavlje i točka:

„AKTI NAVEDENI U

1.

398 R 2679: Uredba Vijeća (EZ) br. 2679/98 od 7. prosinca 1998. o funkcioniranju unutarnjeg tržišta u odnosu na slobodno kretanje robe među državama članicama (SL L 337, 12.12.1998., str. 8.).”

2.

Točke 1., 2., 3. i 4. postaju točke 2., 3., 4., i 5.

3.

Iza točke 5. (Preporuka Vijeća 2001/893/EZ) umeće se sljedeća točka:

„6.

498 X 1212(01): Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, od 7. prosinca 1998. o slobodi kretanja robe (SL L 337, 12.12.1998., str. 10.).”

Članak 2.

Tekstovi Uredbe (EZ) br. 2679/98 i Rezolucije Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, od 7. prosinca 1998. na islandskom i norveškom jeziku, koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 9. lipnja 2004., pod uvjetom da su sve obavijesti predviđene člankom 103. stavkom 1. Sporazuma dostavljene Zajedničkom odboru EGP-a (4).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2004.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

S. GILLESPIE


(1)  SL L 298, 31.10.2002., str. 17.

(2)  SL L 337, 12.12.1998., str. 8.

(3)  SL L 337, 12.12.1998., str. 10.

(4)  Ustavni zahtjevi su navedeni.


PRILOG

IZJAVA DRŽAVA ČLANICA EFTA-e

o Rezoluciji Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, od 7. prosinca 1998., o slobodi kretanja robe

(kojom se uvrštava nova točka 6. u poglavlje XX. (Sloboda kretanja roba – općenito) Priloga II. Sporazumu o EGP-u)

Države članice EFTA-a obvezuju se učiniti sve što je u njihovoj moći da preuzmu sve obveze kao i države članice EU-a u provedbi Rezolucije Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća od 7. prosinca 1998., o slobodi kretanja robe.

ZAJEDNIČKA IZJAVA

o uvrštavanju u Sporazum Uredbe Vijeća (EZ) br. 2679/98 od 7. prosinca 1998. o funkcioniranju unutarnjeg tržišta u odnosu na slobodu kretanja robe među državama članicama

(kojom se uvrštava nova točka 1. u poglavlje XX. (Sloboda kretanja roba – općenito) Priloga II. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru)

Ugovorne stranke suglasne su da je zabrinutost iznesena u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2679/98 važna u odnosu na ispunjenje unutarnjeg tržišta.

Stranke stoga žele primijeniti Uredbu (EZ) br. 2679/98 uvrštenu u Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.

Ovo ne dovodi u pitanje shvaćanje da su pravosuđe i unutarnji poslovi izvan područja primjene Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.


Top