EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D1114(10)

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 47/96 od 23. srpnja 1996. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u

SL L 291, 14.11.1996, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/47(2)/oj

11/Sv. 055

HR

Službeni list Europske unije

43


21996D1114(10)


L 291/41

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.07.1996.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 47/96

od 23. srpnja 1996.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je prilagođen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da je Prilog XX. Sporazumu izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 37/96 od 5. lipnja 1996. (1);

budući da Odluku Komisije 94/741/EZ od 24. listopada 1994. o upitnicima za izradu izvješća država članica o provedbi određenih Direktiva u sektoru otpada (provedba Direktive Vijeća 91/692/EEZ) (2), treba unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Iza točke 2.a (Direktiva Vijeća 91/692/EEZ) u poglavlju I. Priloga XX. Sporazumu umeće se sljedeća točka:

„2.aa

394 D 0741: Odluka Komisije 94/741/EZ od 24. listopada 1994. o upitnicima za izradu izvješća država članica o provedbi određenih direktiva u sektoru otpada (provedba Direktive Vijeća 91/692/EEZ) (SL L 296, 17.11.1994., str. 42.).”

Članak 2.

Tekstovi Odluke 94/741/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji su priloženi odnosnim jezičnim inačicama ove Odluke, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 1996., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 1996.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

H. HAFSTEIN


(1)  SL L 237, 19.9.1996., str. 46.

(2)  SL L 296, 17.11.1994., str. 42.


Top