Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0523(03)

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 13/96 od 1. ožujka 1996. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u

OJ L 124, 23.5.1996, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 055 P. 46 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 055 P. 46 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 9 - 9

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/13(2)/oj

11/Sv. 031

HR

Službeni list Europske unije

9


21996D0523(03)


L 124/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.03.1996.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 13/96

od 1. ožujka 1996.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je prilagođen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da je Prilog XX. Sporazumu izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 75/95 (1);

budući da Direktivu Vijeća 94/66/EZ od 15. prosinca 1994. o izmjeni Direktive 88/609/EEZ o ograničenju emisija nekih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih postrojenja za loženje (2) treba unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

U točku 19. (Direktive Vijeća 88/609/EEZ) u Prilogu XX. Sporazumu dodaje se sljedeća alineja:

„kako je izmijenjena

394 L 0066: Direktivom Vijeća 94/66/EZ od 15. prosinca 1994. (SL L 337, 24.12.1994., str. 83.).”

Članak 2.

Tekstovi Direktive Vijeća 94/66/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji su priloženi odnosnim jezičnim inačicama ove Odluke, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 1996., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. ožujka 1996.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

P. BENAVIDES


(1)  SL L 57, 7.3.1996., str. 41.

(2)  SL L 337, 24.12.1994., str. 83.


Top