EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0605-20220412

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 оd 7. travnja 2021. o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/605/2022-04-12

02021R0605 — HR — 12.04.2022 — 016.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/605

оd 7. travnja 2021.

o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge

(Tekst značajan za EGP)

( L 129 15.4.2021, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/623 оd 15. travnja 2021.

  L 131

137

16.4.2021

 M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/687 оd 26. travnja 2021.

  L 143

11

27.4.2021

 M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/811 оd 20. svibnja 2021.

  L 180

114

21.5.2021

►M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/902 оd 3. lipnja 2021.

  L 197

76

4.6.2021

 M5

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/952 оd 11. lipnja 2021.

  L 209

95

14.6.2021

 M6

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/994 оd 18. lipnja 2021.

  L 219

1

21.6.2021

 M7

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1090 оd 2. srpnja 2021.

  L 236

10

5.7.2021

 M8

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1141 оd 12. srpnja 2021.

  L 247

55

13.7.2021

 M9

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1205 оd 20. srpnja 2021.

  L 261

8

22.7.2021

 M10

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1268 оd 29. srpnja 2021.

  L 277

99

2.8.2021

 M11

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1371 оd 16. kolovoza 2021.

  L 294

14

17.8.2021

 M12

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1453 оd 3. rujna 2021.

  L 313

35

6.9.2021

 M13

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1714 оd 24. rujna 2021.

  L 342

5

27.9.2021

 M14

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1794 оd 8. listopada 2021.

  L 361

4

12.10.2021

 M15

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1850 оd 21. listopada 2021.

  L 374

12

22.10.2021

 M16

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1907 оd 3. studenoga 2021.

  L 390

1

4.11.2021

 M17

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2024 оd 18. studenoga 2021.

  L 411

3

19.11.2021

 M18

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2110 оd 30. studenoga 2021.

  L 429

108

1.12.2021

 M19

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2249 оd 16. prosinca 2021.

  L 453

48

17.12.2021

 M20

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2308 оd 22. prosinca 2021.

  L 461

40

27.12.2021

 M21

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/65 оd 17. siječnja 2022.

  L 11

13

18.1.2022

 M22

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/97 оd 25. siječnja 2022.

  L 17

3

26.1.2022

 M23

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/136 оd 31. siječnja 2022.

  L 22

5

1.2.2022

 M24

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/205 оd 14. veljače 2022.

  L 34

6

16.2.2022

 M25

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/440 оd 16. ožujka 2022.

  L 90

67

18.3.2022

 M26

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/491 оd 25. ožujka 2022.

  L 100

16

28.3.2022

►M27

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/587 оd 8. travnja 2022.

  L 112

11

11.4.2022
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/605

оd 7. travnja 2021.

o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila o:

(a) 

posebnim mjerama za kontrolu bolesti afričke svinjske kuge koje u ograničenom razdoblju trebaju primjenjivati države članice ( 1 ) koje imaju zone ograničenja I, II ili III navedene na popisu u Prilogu I. („predmetne države članice”).

Te se posebne mjere za kontrolu bolesti primjenjuju na držane i divlje svinje te na proizvode dobivene od svinja uz mjere koje se primjenjuju u zonama zaštite, zonama nadziranja, dodatnim zonama ograničenja i zaraženim zonama koje je uspostavilo nadležno tijelo predmetne države članice u skladu s člankom 21. stavkom 1. i člankom 63. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

posebnim mjerama za kontrolu bolesti afričke svinjske kuge koje u ograničenom razdoblju trebaju primjenjivati sve države članice.

2.  

Ova se Uredba primjenjuje na:

(a) 

premještanja pošiljaka:

i. 

svinja držanih u objektima koji se nalaze u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona;

ii. 

zametnih proizvoda, proizvoda životinjskog podrijetla i nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od držanih svinja iz točke (a) podtočke i.;

(b) 

premještanja:

i. 

pošiljaka divljih svinja u svim državama članicama;

ii. 

pošiljaka proizvoda i nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od divljih svinja u zonama ograničenja I, II i III ili prerađenih u objektima koji se nalaze u zonama ograničenja I, II i III te premještanja tih proizvoda i nusproizvoda za osobnu uporabu lovaca;

(c) 

subjekte u poslovanju s hranom koji rukuju s pošiljkama iz točaka (a) i (b);

(d) 

sve države članice radi jačanja svijesti o afričkoj svinjskoj kugi.

3.  

Pravila iz stavka 1. obuhvaćaju sljedeće:

(a) 

u poglavlju II. utvrđuju se posebna pravila za uspostavu zona ograničenja I, II i III u slučaju izbijanja afričke svinjske kuge te za primjenu posebnih mjera za kontrolu bolesti u svim državama članicama;

(b) 

u poglavlju III. utvrđuju se posebne mjere za kontrolu bolesti koje se primjenjuju na pošiljke svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III i proizvoda dobivenih od njih u predmetnim državama članicama;

(c) 

u poglavlju IV. utvrđuju se posebne mjere za umanjivanje rizika od afričke svinjske kuge za poduzeća u poslovanju s hranom u predmetnim državama članicama;

(d) 

u poglavlju V. utvrđuju se posebne mjere za kontrolu bolesti koje se primjenjuju na divlje svinje u državama članicama;

(e) 

u poglavlju VI. utvrđuju se posebne obveze informiranja i osposobljavanja u državama članicama;

(f) 

u poglavlju VII. utvrđuju se završne odredbe.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687.

Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) 

„svinja” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz porodice Suidae navedenima na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;

(b) 

„zametni proizvodi” znači sjeme, jajne stanice i zameci svinja dobiveni od držanih svinja za umjetnu oplodnju;

(c) 

„zona ograničenja I” znači područje države članice navedeno na popisu u dijelu I. Priloga I. s preciznim geografskim granicama koje podliježe posebnim mjerama za kontrolu bolesti i graniči sa zonama ograničenja II ili III;

(d) 

„zona ograničenja II” znači područje države članice navedeno na popisu u dijelu II. Priloga I. s preciznim geografskim granicama koje podliježe posebnim mjerama za kontrolu bolesti;

(e) 

„zona ograničenja III” znači područje države članice navedeno na popisu u dijelu III. Priloga I. s preciznim geografskim granicama koje podliježe posebnim mjerama za kontrolu bolesti;

(f) 

„država članica koja je prije bila slobodna od bolesti” znači država članica u kojoj u prethodnih dvanaest mjeseci nije potvrđena afrička svinjska kuga kod držanih svinja;

(g) 

„materijali kategorije 2.” znači nusproizvodi životinjskog podrijetla iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 dobiveni od držanih svinja;

(h) 

„materijali kategorije 3.” znači nusproizvodi životinjskog podrijetla iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 dobiveni od držanih svinja.POGLAVLJE II.

POSEBNA PRAVILA ZA USPOSTAVU ZONA OGRANIČENJA I, II i III U SLUČAJU IZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE TE ZA PRIMJENU POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU BOLESTI U SVIM DRŽAVAMA ČLANICAMA

Članak 3.

Posebna pravila za uspostavu zona ograničenja i zaraženih zona u slučaju izbijanja afričke svinjske kuge

U slučaju izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih ili divljih svinja, nadležno tijelo države članice uspostavlja:

(a) 

u slučaju izbijanja bolesti kod držanih svinja, zonu ograničenja u skladu s člankom 21. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 i pod uvjetima utvrđenima u tom članku; ili

(b) 

u slučaju izbijanja bolesti kod divljih svinja, zaraženu zonu u skladu s člankom 63. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Članak 4.

Posebna pravila za uspostavu dodatne zone ograničenja u slučaju izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih ili divljih svinja

1.  
U slučaju izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih ili divljih svinja, nadležno tijelo države članice može, na temelju kriterija i načela za zemljopisno razgraničenje zona ograničenja utvrđenih u članku 64. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429, uspostaviti dodatnu zonu ograničenja koja graniči s uspostavljenom zonom ograničenja ili zaraženom zonom iz članka 3. ove Uredbe kako bi se te zone razgraničile od područja koja nisu zone ograničenja.
2.  
Nadležno tijelo predmetne države članice osigurava da dodatna zona ograničenja iz stavka 1. odgovara zoni ograničenja I navedenoj na popisu u dijelu I. Priloga I. u skladu s člankom 5.

Članak 5.

Posebna pravila za izradu popisa zona ograničenja I u slučaju izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih ili divljih svinja na određenom području države članice koje graniči s područjem na kojem nije službeno potvrđeno izbijanje afričke svinjske kuge

1.  
Nakon izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih ili divljih svinja na određenom području države članice koje graniči s područjem na kojem nije službeno potvrđeno izbijanje afričke svinjske kuge kod držanih ili divljih svinja, to područje na kojem nije potvrđeno izbijanje bolesti prema potrebi se navodi na popisu u dijelu I. Priloga I. kao zona ograničenja I.
2.  
Nadležno tijelo predmetne države članice osigurava da se nakon navođenja određenog područja na popisu u dijelu I. Priloga I. kao zone ograničenja I bez odgode prilagodi dodatna zona ograničenja uspostavljena u skladu s člankom 64. stavkom 1 Uredbe (EU) 2016/429 kako bi obuhvatila barem relevantnu zonu ograničenja I navedenu na popisu u Prilogu I. za tu državu članicu.
3.  
Ako je zona ograničenja I navedena na popisu u Prilogu I., nadležno tijelo države članice bez odgode uspostavlja relevantnu dodatnu zonu ograničenja u skladu s člankom 64. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429.

Članak 6.

Posebna pravila za izradu popisa zona ograničenja II u slučaju izbijanja afričke svinjske kuge kod divljih svinja u državi članici

1.  
Nakon izbijanja afričke svinjske kuge kod divljih svinja na određenom području države članice to se područje navodi na popisu u dijelu II. Priloga I. kao zona ograničenja II.
2.  
Nadležno tijelo predmetne države članice osigurava da se bez odgode prilagodi zaražena zona uspostavljena u skladu s člankom 63. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 kako bi obuhvatila barem relevantnu zonu ograničenja II navedenu na popisu u Prilogu I. ovoj Uredbi za tu državu članicu.

Članak 7.

Posebna pravila za izradu popisa zona ograničenja III u slučaju izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih svinja u državi članici

1.  
Nakon izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih svinja na određenom području države članice to se područje navodi na popisu u dijelu III. Priloga I. kao zona ograničenja III.

Međutim, ako je na određenom području države članice koja je prije bila slobodna od bolesti potvrđeno samo prvo i jedino izbijanje afričke svinjske kuge, to se područje ne navodi na popisu u dijelu III. Priloga I. ovoj Uredbi kao zona ograničenja III.

2.  
Nadležno tijelo predmetne države članice osigurava da se bez odgode prilagodi zona ograničenja uspostavljena u skladu s člankom 21. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 kako bi obuhvatila barem relevantnu zonu ograničenja III navedenu na popisu u Prilogu I. ovoj Uredbi za tu državu članicu.

Članak 8.

Opća primjena posebnih mjera za kontrolu bolesti u zonama ograničenja I, II i III

Predmetne države članice primjenjuju posebne mjere za kontrolu bolesti utvrđene u ovoj Uredbi u zonama ograničenja I, II i III uz mjere za kontrolu bolesti koje se primjenjuju u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2020/687 u:

(a) 

zonama ograničenja uspostavljenima u skladu s člankom 21. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

zaraženim zonama uspostavljenima u skladu s člankom 63. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.POGLAVLJE III.

POSEBNE MJERE ZA KONTROLU BOLESTI KOJE SE PRIMJENJUJU NA POŠILJKE SVINJA DRŽANIH U ZONAMA OGRANIČENJA I, II i III I PROIZVODA DOBIVENIH OD NJIH U PREDMETNIM DRŽAVAMA ČLANICAMAODJELJAK 1.

Primjena posebnih zabrana na pošiljke držanih svinja i proizvoda dobivenih od njih u predmetnim državama članicama

Članak 9.

Posebne zabrane koje se odnose na premještanja pošiljaka svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona

1.  
Nadležno tijelo predmetne države članice zabranjuje premještanja pošiljaka svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona.
2.  
Nadležno tijelo predmetne države članice može odlučiti da se zabrana predviđena stavkom 1. ne primjenjuje na premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja I u objekte koji se nalaze u drugim zonama ograničenja I, II i III ili izvan tih zona pod uvjetom da se objekt odredišta nalazi na državnom području iste predmetne države članice.

Članak 10.

Posebne zabrane koje se odnose na premještanja pošiljaka zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona

Nadležno tijelo predmetne države članice zabranjuje premještanja pošiljaka zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona.

Članak 11.

Posebne zabrane koje se odnose na premještanja pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona

1.  
Nadležno tijelo predmetne države članice zabranjuje premještanja pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona.
2.  
Nadležno tijelo predmetne države članice može odlučiti da se zabrana predviđena stavkom 1. ne primjenjuje na nusproizvode životinjskog podrijetla dobivene od svinja držanih izvan zona ograničenja II i III i zaklanih u klaonicama koje se nalaze u zonama ograničenja II i III pod uvjetom da su ti nusproizvodi životinjskog podrijetla u objektima i tijekom prijevoza strogo odvojeni od nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III.

Članak 12.

Posebne zabrane koje se odnose na premještanja pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona

1.  
Nadležno tijelo predmetne države članice zabranjuje premještanja pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona.
2.  
Nadležno tijelo predmetne države članice može odlučiti da se zabrana predviđena stavkom 1. ne primjenjuje na mesne proizvode, uključujući ovitke, dobivene od svinja držanih u zonama ograničenja II i III koji su podvrgnuti odgovarajućem postupku obrade u skladu s Prilogom VII. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 u pogledu afričke svinjske kuge u objektima određenima u skladu s člankom 41. stavkom 1. ove Uredbe.

Članak 13.

Opće zabrane koje se odnose na premještanja pošiljaka držanih svinja i proizvoda dobivenih od njih koje se smatraju rizikom za širenje afričke svinjske kuge

Nadležno tijelo predmetne države članice može na državnom području iste države članice zabraniti premještanja pošiljaka držanih svinja i proizvoda dobivenih od njih ako nadležno tijelo smatra da postoji rizik od širenja afričke svinjske kuge na te držane svinje ili proizvode, odnosno s njih ili preko njih.ODJELJAK 2.

Opći i posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona

Članak 14.

Opći uvjeti za odstupanja od posebnih zabrana koje se odnose na premještanja pošiljaka svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona

1.  

Odstupajući od posebnih zabrana predviđenih člankom 9. stavkom 1., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona u slučajevima obuhvaćenima člancima 22., 23., 24., 25., 28. i 29. te pod posebnim uvjetima iz tih članaka i:

(a) 

općim uvjetima utvrđenima u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687; i

(b) 

dodatnim općim uvjetima koji se odnose na:

i. 

premještanja pošiljaka držanih svinja iz zona ograničenja I, II i III, a utvrđeni su u članku 15.;

ii. 

objekte za držane svinje koji se nalaze u zonama ograničenja I, II i III, a utvrđeni su u članku 16.;

iii. 

prijevozna sredstva koja se upotrebljavaju za prijevoz držanih svinja iz zona ograničenja I, II i III, a utvrđeni su u članku 17.

2.  
Prije izdavanja odobrenja predviđenih člancima od 22. do 25. te od 28. do 30. nadležno tijelo predmetne države članice procjenjuje rizike koji proizlaze iz tih odobrenja, a procjena mora pokazati da je rizik od širenja afričke svinjske kuge zanemariv.
3.  

Nadležno tijelo predmetne države članice može odlučiti da se dodatni opći uvjeti iz članaka 15. i 16. ne primjenjuju na premještanja pošiljaka svinja držanih u klaonicama koje se nalaze u zonama ograničenja I, II i III pod uvjetom:

(a) 

da držane svinje treba premjestiti u drugu klaonicu zbog iznimnih okolnosti, kao što je ozbiljan kvar u klaonici;

(b) 

da se klaonica odredišta nalazi:

i. 

u zonama ograničenja I, II ili III u istoj državi članici; ili

ii. 

u iznimnim okolnostima, ako ne postoji klaonica iz točke (b) podtočke i., izvan zona ograničenja I, II ili III na državnom području iste države članice;

(c) 

da je premještanje odobrilo nadležno tijelo predmetne države članice.

Članak 15.

Dodatni opći uvjeti povezani s premještanjima pošiljaka svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona

1.  

Nadležno tijelo predmetne države članice odobrava premještanja svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona u slučajevima obuhvaćenima člancima od 22. do 25. i od 28. do 30. pod posebnim uvjetima predviđenima tim člancima pod uvjetom:

(a) 

da su svinje držane u objektu otpreme i nisu premještane iz tog objekta u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma premještanja ili od rođenja, ako su mlađe od 30 dana, te u tom razdoblju nisu uvedene druge držane svinje iz zona ograničenja II i III u:

i. 

taj objekt; ili

ii. 

epidemiološku jedinicu u kojoj su svinje za premještanje bile držane potpuno odvojeno. Nakon što provede procjenu rizika, nadležno tijelo određuje granice takve epidemiološke jedinice kojima se potvrđuje da se strukturom i veličinom različitih epidemioloških jedinica te udaljenošću među njima, kao i operacijama koje se provode, osiguravaju odvojeni objekti za smještaj, držanje i hranjenje držanih svinja kako se virus afričke svinjske kuge ne bi mogao proširiti iz jedne epidemiološke jedinice u drugu;

(b) 

da je proveden klinički pregled svinja držanih u objektu otpreme, uključujući životinje koje će se premjestiti ili upotrijebiti za prikupljanje zametnih proizvoda, s povoljnim rezultatima u pogledu afričke svinjske kuge:

i. 

od strane službenog veterinara;

ii. 

u posljednja 24 sata prije premještanja pošiljke svinja ili prije prikupljanja zametnih proizvoda; i

iii. 

u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 i točkom A.1. njezina Priloga I.

(c) 

da su, ako je potrebno, prema uputama nadležnog tijela prije datuma premještanja pošiljke iz objekta otpreme ili prije datuma prikupljanja zametnih proizvoda provedeni testovi za dokazivanje patogena:

i. 

nakon kliničkog pregleda iz točke (b) za svinje držane u objektu, uključujući životinje koje će se premjestiti ili upotrijebiti za prikupljanje zametnih proizvoda; i

ii. 

u skladu s točkom A.2. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687.

2.  
Ako je to relevantno, nadležno tijelo predmetne države članice negativne rezultate testova za dokazivanje patogena iz stavka 1. točke (c) mora dobiti prije odobravanja premještanja pošiljke.
3.  

Nadležno tijelo predmetne države članice može odlučiti da se u slučaju premještanja pošiljaka držanih svinja iz objekata otpreme koji se nalaze u zonama ograničenja I i II izvan tih zona u objekte koji se nalaze u istoj predmetnoj državi članici klinički pregled iz stavka 1. točke (b):

(a) 

provodi samo za životinje koje se premještaju; ili

(b) 

ne mora provesti pod uvjetom:

i. 

da objekt otpreme posjećuje službeni veterinar s učestalošću iz članka 16. točke (a) podtočke i. te s povoljnim ishodom svih posjeta službenog veterinara u razdoblju od najmanje dvanaest mjeseci prije datuma premještanja u kojima je navedeno:

— 
da se u objektu otpreme provode biosigurnosni zahtjevi iz članka 16. točke (b),
— 
da je službeni veterinar tijekom tih posjeta na svinjama držanima u objektu otpreme proveo klinički pregled s povoljnim rezultatima u pogledu afričke svinjske kuge u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 i točkom A.1. njezina Priloga I.;
ii. 

da se u objektu otpreme u razdoblju od najmanje dvanaest mjeseci prije datuma premještanja provodi stalno nadziranje iz članka 16. točke (c).

Članak 16.

Dodatni opći uvjeti povezani s objektima u kojima se drže svinje i koji se nalaze u zonama ograničenja I, II i III

1.  

Nadležno tijelo predmetne države članice odobrava premještanja svinja držanih u objektima koji se nalaze u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona u slučajevima obuhvaćenima člancima od 22. do 25. i od 28. do 30. te pod posebnim uvjetima predviđenima tim člancima samo pod uvjetom:

(a) 

da je objekt otpreme posjetio službeni veterinar najmanje jedanput nakon izrade popisa zona ograničenja I, II i III u Prilogu I. ovoj Uredbi ili tijekom posljednja tri mjeseca prije premještanja te da objekt podliježe redovitim posjetima službenih veterinara kako je predviđeno u članku 26. stavku 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 kako slijedi:

i. 

u zonama ograničenja I i II: najmanje dvaput godišnje, s vremenskim razmakom od najmanje četiri mjeseca između posjeta;

ii. 

u zoni ograničenja III: najmanje svaka tri mjeseca.

Na temelju povoljnog ishoda posljednjeg posjeta nakon izrade popisa zona ograničenja I, II i III u Prilogu I. ovoj Uredbi ili posjeta tijekom posljednja tri mjeseca prije premještanja u kojem je navedeno da su provedeni biosigurnosni zahtjevi iz točke (b) te da se u tom objektu provodi stalno nadziranje iz točke (c), nadležno tijelo može odlučiti da se posjeti objektu u zoni ograničenja III obavljaju s učestalošću iz točke (a) podtočke i.;

(b) 

da objekt otpreme provodi biosigurnosne zahtjeve za afričku svinjsku kugu:

i. 

u skladu s pojačanim biosigurnosnim mjerama utvrđenima u Prilogu II.; i

ii. 

kako je utvrdila predmetna država članica;

(c) 

da se u objektu otpreme provodi stalno nadziranje testovima za dokazivanje patogena za afričku svinjsku kugu:

i. 

u skladu s člankom 3. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 i njezinim Prilogom I.;

ii. 

s negativnim rezultatima svaki tjedan za najmanje prve dvije uginule držane svinje starije od 60 dana ili, ako nema takvih uginulih životinja starijih od 60 dana, za svaku uginulu držanu svinju nakon odbijanja, u svakoj epidemiološkoj jedinici;

iii. 

barem u razdoblju praćenja za afričku svinjsku kugu utvrđenog u Prilogu II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 prije premještanja pošiljke iz objekta otpreme.

2.  

Nadležno tijelo predmetne države članice može odlučiti da zaštitna ograda za životinje predviđena točkom 2. podtočkom (h) Priloga II. kako je navedeno u stavku 1. točki (b) podtočki i. ovog članka nije potrebna za objekte u kojima se drže svinje za razdoblje od tri mjeseca nakon potvrde prvog izbijanja afričke svinjske kuge u toj državi članici pod uvjetom:

(a) 

da je nadležno tijelo procijenilo rizike koji proizlaze iz takve odluke i procjena je pokazala da je rizik od širenja afričke svinjske kuge zanemariv;

(b) 

da je uspostavljen alternativni sustav kojim se osigurava da su svinje držane u objektima odvojene od divljih svinja u državama članicama u kojima postoji populacija divljih svinja;

(c) 

da se držane svinje iz tih objekata ne premještaju u druge države članice.

Članak 17.

Dodatni opći uvjeti povezani s prijevoznim sredstvima koja se upotrebljavaju za prijevoz svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona

Nadležno tijelo predmetne države članice odobrava premještanja pošiljaka svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona samo ako su prijevozna sredstva za prijevoz tih pošiljaka:

(a) 

usklađena sa zahtjevima iz članka 24. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/687; i

(b) 

očišćena i dezinficirana u skladu s člankom 24. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 pod kontrolom ili nadzorom nadležnog tijela predmetne države članice.ODJELJAK 3.

Obveze subjekata koje se odnose na certifikate o zdravlju životinja

Članak 18.

Obveze subjekata koje se odnose na certifikate o zdravlju životinja za premještanja pošiljaka svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona

Subjekti pošiljke svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III premještaju izvan tih zona unutar predmetne države članice ili u drugu državu članicu u slučajevima obuhvaćenima člancima od 22. do 25. i od 28. do 30. samo ako te pošiljke prati certifikat o zdravlju životinja kako je predviđeno u članku 143. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava barem jednu od sljedećih potvrda o sukladnosti sa zahtjevima iz ove Uredbe:

(a) 

„Svinje držane u zoni ograničenja I u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”;

(b) 

„Svinje držane u zoni ograničenja II u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”;

(c) 

„Svinje držane u zoni ograničenja III u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”.

Međutim, u slučaju premještanjâ unutar iste predmetne države članice, nadležno tijelo može odlučiti da nije potrebno izdati certifikat o zdravlju životinja kako je navedeno u članku 143. stavku 2. drugom podstavku Uredbe (EU) 2016/429.

Članak 19.

Obveze subjekata koje se odnose na certifikate o zdravlju životinja za premještanja pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja iz zona ograničenja I, II i III

1.  

Subjekti pošiljke svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja I i II premještaju izvan tih zona unutar iste predmetne države članice ili u drugu državu članicu u slučajevima obuhvaćenima člancima 38. i 39. samo ako te pošiljke prati certifikat o zdravlju životinja kako je predviđeno u članku 167. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava:

(a) 

propisane podatke u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/2154; i

(b) 

barem jednu od sljedećih potvrda o sukladnosti sa zahtjevima predviđenima ovom Uredbom:

i. 

„Svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja I u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”;

ii. 

„Svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja II u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”.

2.  

Subjekti pošiljke prerađenih mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III premještaju izvan tih zona unutar iste predmetne države članice ili u drugu državu članicu samo pod uvjetom:

(a) 

da su proizvodi životinjskog podrijetla podvrgnuti odgovarajućem postupku obrade za umanjivanje rizika utvrđenom u Prilogu VII. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687;

(b) 

da te pošiljke prati certifikat o zdravlju životinja kako je predviđeno u članku 167. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava:

i. 

propisane podatke u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/2154; i

ii. 

sljedeću potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima predviđenima ovom Uredbom:

„Prerađeni mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”.

3.  

Subjekti pošiljke svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih na područjima izvan zona ograničenja I, II i III i zaklanih u klaonicama koje se nalaze u zonama ograničenja I, II i III premještaju izvan tih zona unutar iste predmetne države članice ili u drugu državu članicu samo ako te pošiljke prati:

(a) 

certifikat o zdravlju životinja kako je predviđeno u članku 167. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava propisane podatke u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/2154; i

(b) 

sljedeća potvrda o sukladnosti sa zahtjevima predviđenima ovom Uredbom:

„Svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih na područjima izvan zona ograničenja I, II i III i zaklanih u zonama ograničenja I, II i III u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”.

▼M4

4.  

Subjekti pošiljke mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih na područjima izvan zona ograničenja I, II i III i prerađenih u zonama ograničenja I, II i III premještaju izvan tih zona unutar iste predmetne države članice ili u drugu državu članicu samo ako te pošiljke prati certifikat o zdravlju životinja kako je predviđeno u članku 167. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava:

(a) 

propisane podatke u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/2154; i

(b) 

sljedeću potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima predviđenima ovom Uredbom:

„Mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih na područjima izvan zona ograničenja I, II i III i prerađenih u zonama ograničenja I, II i III u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”

▼B

5.  
U slučajevima premještanja pošiljaka iz stavaka 1., 2., 3. i 4. unutar iste predmetne države članice nadležno tijelo može odlučiti da nije potrebno izdati certifikat o zdravlju životinja kako je navedeno u članku 167. stavku 1. prvom podstavku Uredbe (EU) 2016/429.
6.  

Nadležno tijelo predmetne države članice može odlučiti da oznaka zdravstvene ispravnosti ili, prema potrebi, identifikacijska oznaka predviđena člankom 5. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 853/2004 stavljena na svježe ili prerađeno meso i mesne proizvode, uključujući ovitke, u objektima određenima u skladu s člankom 41. stavkom 1. ove Uredbe ili u objektima u kojima se obrađuju svježe ili prerađeno meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja I ili na područjima izvan zona ograničenja I, II i III može zamijeniti certifikat o zdravlju životinja za premještanja sljedećih pošiljaka:

(a) 

svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja I i II izvan tih zona unutar iste predmetne države članice ili u drugu državu članicu, kako je utvrđeno u stavku 1.;

(b) 

prerađenih mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja I i II izvan tih zona unutar iste predmetne države članice ili u drugu državu članicu, kako je utvrđeno u stavku 2.;

(c) 

svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih na područjima izvan zona ograničenja I, II i III i zaklanih u klaonicama koje se nalaze u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona unutar iste predmetne države članice ili u drugu državu članicu, kako je utvrđeno u stavku 3.;

(d) 

prerađenih mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih na područjima izvan zona ograničenja I, II i III i prerađenih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona unutar iste predmetne države članice ili u drugu državu članicu, kako je utvrđeno u stavku 4.

Članak 20.

Obveze subjekata koje se odnose na certifikate o zdravlju životinja za premještanja pošiljaka zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih u objektima koji se nalaze u zonama ograničenja II i III izvan tih zona

Subjekti pošiljke zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III premještaju izvan tih zona unutar iste predmetne države članice ili u drugu državu članicu u slučajevima obuhvaćenima člancima 31. i 32. samo ako te pošiljke prati certifikat o zdravlju životinja kako je predviđeno u članku 161. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava barem jednu od sljedećih potvrda o sukladnosti sa zahtjevima predviđenima ovom Uredbom:

(a) 

„Zametni proizvodi dobiveni od svinja držanih u zonama ograničenja II u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”;

(b) 

„Zametni proizvodi dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja III u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”.

Međutim, u slučaju premještanjâ unutar iste predmetne države članice, nadležno tijelo može odlučiti da nije potrebno izdati certifikat o zdravlju životinja kako je navedeno u članku 161. stavku 2. drugom podstavku Uredbe (EU) 2016/429.

Članak 21.

Obveze subjekata koje se odnose na certifikate o zdravlju životinja za premještanja pošiljaka materijala kategorija 2. i 3. dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona

Subjekti materijale kategorija 2. i 3. dobivene od svinja držanih u zonama ograničenja II i III premještaju izvan tih zona unutar iste predmetne države članice ili u drugu državu članicu u slučajevima obuhvaćenima člancima od 33. do 37. samo ako te pošiljke prati:

(a) 

komercijalni dokument iz poglavlja III. Priloga VIII. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011; i

(b) 

certifikat o zdravlju životinja iz članka 22. stavka 5. Uredbe (EU) 2020/687.

Međutim, u slučaju premještanjâ unutar iste predmetne države članice, nadležno tijelo može odlučiti da nije potrebno izdati certifikat o zdravlju životinja kako je navedeno u članku 22. stavku 6. Uredbe (EU) 2020/687.ODJELJAK 4.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja I izvan te zone

Članak 22.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja I izvan te zone

1.  

Odstupajući od zabrane predviđene člankom 9. stavkom 1., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja I izvan te zone u:

(a) 

objekt koji se nalazi na državnom području iste predmetne države članice:

i. 

u drugoj zoni ograničenja I;

ii. 

u zonama ograničenja II i III;

iii. 

izvan zona ograničenja I, II i III;

(b) 

objekt koji se nalazi na državnom području druge države članice;

(c) 

treće zemlje.

2.  

Nadležno tijelo izdaje odobrenja predviđena stavkom 1. samo pod uvjetom sukladnosti s:

(a) 

općim uvjetima utvrđenima u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

dodatnim općim uvjetima utvrđenima u članku 14. stavku 2., članku 15. stavku 1. točkama (b) i (c), članku 15. stavcima 2. i 3. te člancima 16. i 17.ODJELJAK 5.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone

Članak 23.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone na državnom području iste predmetne države članice

1.  

Odstupajući od zabrane predviđene člankom 9., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone u objekt koji se nalazi na državnom području iste predmetne države članice:

(a) 

u drugoj zoni ograničenja II;

(b) 

u zonama ograničenja II i III;

(c) 

izvan zona ograničenja I, II i III.

2.  

Nadležno tijelo izdaje odobrenja predviđena stavkom 1. samo pod uvjetom sukladnosti s:

(a) 

općim uvjetima utvrđenima u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

dodatnim općim uvjetima utvrđenima u članku 14. stavku 2. te člancima 15., 16. i 17.

3.  
Nadležno tijelo predmetne države članice osigurava da svinje koje podliježu odobrenom premještanju iz stavka 1. ostanu u objektu odredišta barem tijekom razdoblja praćenja za afričku svinjsku kugu utvrđenog u Prilogu II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687.

Članak 24.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone u klaonicu koja se nalazi na državnom području iste predmetne države članice radi neodgodivog klanja

1.  

Odstupajući od zabrane predviđene člankom 9., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone u klaonicu koja se nalazi na državnom području iste predmetne države članice pod uvjetom:

(a) 

da se držane svinje premještaju radi neodgodivog klanja;

(b) 

da je klaonica odredišta određena u skladu s člankom 41. stavkom 1.

2.  

Nadležno tijelo izdaje odobrenja predviđena stavkom 1. samo pod uvjetom sukladnosti s:

(a) 

općim uvjetima utvrđenima u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

dodatnim općim uvjetima utvrđenima u članku 14. stavku 2., članku 15. stavku 1. točkama (b) i (c), članku 15. stavcima 2. i 3. te člancima 16. i 17.

Članak 25.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone u zone ograničenja II ili III u drugoj državi članici

1.  
Odstupajući od zabrane predviđene člankom 9., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone u objekt koji se nalazi u zoni ograničenja II ili III u drugoj državi članici.
2.  

Nadležno tijelo izdaje odobrenja predviđena stavkom 1. samo pod uvjetom:

(a) 

da su ispunjeni opći uvjeti utvrđeni u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

da su ispunjeni dodatni opći uvjeti utvrđeni u članku 14. stavku 2. te člancima 15., 16. i 17;

(c) 

da je uspostavljen postupak usmjeravanja u skladu s člankom 26.;

(d) 

da držane svinje ispunjavaju ostala dodatna odgovarajuća jamstva povezana s afričkom svinjskom kugom na temelju pozitivnog ishoda procjene rizika za mjere protiv širenja te bolesti:

i. 

koja zahtijeva nadležno tijelo objekta otpreme;

ii. 

koja su odobrila nadležna tijela država članica provoza i objekta odredišta prije premještanja držanih svinja;

(e) 

da kod držanih svinja u objektu otpreme u razdoblju od najmanje dvanaest mjeseci nije službeno potvrđeno izbijanje afričke svinjske kuge u skladu s člankom 11. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(f) 

da je subjekt unaprijed obavijestio nadležno tijelo da namjerava premjestiti pošiljku držanih svinja, u skladu s člankom 152. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/429 i člankom 96. Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

3.  

Nadležno tijelo objekta otpreme:

(a) 

sastavlja popis objekata koji ispunjavaju jamstva iz stavka 2. točke (d);

(b) 

odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice o jamstvima predviđenima stavkom 2. točkom (d) i o odobrenju nadležnih tijela iz stavka 2. točke (d) podtočke ii.

4.  
Odobrenje predviđeno stavkom 2. točkom (d) podtočkom ii. i obveza trenutačnog obavješćivanju predviđena stavkom 3. točkom (b) nisu potrebni ako se objekt otpreme, mjesta provoza i objekt odredišta nalaze u zonama ograničenja I, II i III i sve su te zone povezane, što omogućuje da se držane svinje premještaju samo kroz te zone ograničenja I, II i III u skladu s posebnim uvjetima predviđenima člankom 22. stavkom 4. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Članak 26.

Poseban postupak usmjeravanja za odobravanje odstupanja za premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone u zone ograničenja II ili III u drugoj državi članici

1.  

Nadležno tijelo predmetne države članice uspostavlja postupak usmjeravanja kako je predviđeno u članku 25. stavku 2. točki (c) za premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone u objekt koji se nalazi u zonama ograničenja II ili III u drugoj državi članici pod nadzorom nadležnih tijela:

(a) 

objekta otpreme;

(b) 

provoza;

(c) 

objekta odredišta.

2.  

Nadležno tijelo objekta otpreme:

(a) 

za svako prijevozno sredstvo za premještanje iz stavka 1. osigurava:

i. 

da je opremljeno satelitskim navigacijskim sustavom za određivanje, prijenos i bilježenje njegova položaja u stvarnom vremenu;

ii. 

da ga je plombirao službeni veterinar neposredno nakon utovara pošiljke držanih svinja; samo službeni veterinar ili tijelo predmetne države članice za izvršavanje, kako je dogovoreno s nadležnim tijelom, može skinuti plombu i zamijeniti je novom ako je to potrebno.

(b) 

unaprijed obavješćuje nadležno tijelo mjesta objekta odredišta i, prema potrebi, nadležno tijelo mjesta provoza, o namjeri slanja pošiljke držanih svinja;

(c) 

uspostavlja sustav kojim se od subjekata zahtijeva da odmah obavijeste nadležno tijelo mjesta objekta otpreme o nesrećama ili kvarovima prijevoznih sredstava koja se upotrebljavaju za prijevoz pošiljke držanih svinja;

(d) 

osigurava izradu plana postupanja u slučaju opasnosti, zapovjedni lanac i potrebne mehanizme za suradnju nadležnih tijela iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) u slučaju nesreća tijekom prijevoza, većih kvarova ili neovlaštenih radnji subjekata.

Članak 27.

Obveze nadležnog tijela predmetne države članice mjesta objekta odredišta za pošiljke svinja držanih u zoni ograničenja II u drugoj državi članici

Nadležno tijelo predmetne države članice mjesta objekta odredišta za pošiljke svinja držanih u zoni ograničenja II u drugoj državi članici:

(a) 

bez odgode obavješćuje nadležno tijelo objekta otpreme o dolasku pošiljke;

(b) 

osigurava da držane svinje:

i. 

ostanu u objektu odredišta barem tijekom razdoblja praćenja za afričku svinjsku kugu utvrđenog u Prilogu II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687; ili

ii. 

budu izravno premještene u klaonicu određenu u skladu s člankom 41. stavkom 1 ove Uredbe.ODJELJAK 6.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja III izvan te zone

Članak 28.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja III izvan te zone u zonu ograničenja II u istoj predmetnoj državi članici

1.  

Odstupajući od zabrane predviđene člankom 9., u iznimnim okolnostima u kojima zbog te zabrane u objektu u kojem se drže svinje dođe do problema povezanih s dobrobiti životinja, nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja svinja držanih u zoni ograničenja III izvan te zone u objekt koji se nalazi u zoni ograničenja II na državnom području iste države članice pod uvjetom:

(a) 

da su ispunjeni opći uvjeti utvrđeni u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

da su ispunjeni dodatni opći uvjeti utvrđeni u članku 14. stavku 2. te člancima 15., 16. i 17.;

(c) 

da objekt odredišta pripada istom lancu opskrbe i držane svinje premještaju se radi dovršetka ciklusa proizvodnje.

2.  
Nadležno tijelo predmetne države članice osigurava da se držane svinje ne premjeste iz objekta odredišta koji se nalazi u zoni ograničenja II barem tijekom razdoblja praćenja za afričku svinjsku kugu utvrđenog u Prilogu II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687.

Članak 29.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svinja držanih u zoni ograničenja III izvan te zone radi neodgodivog klanja u istoj predmetnoj državi članici

1.  

Odstupajući od zabrane predviđene člankom 9., u iznimnim okolnostima u kojima zbog zabrane iz članka 5. stavka 1. u objektu u kojem se drže svinje dođe do problema povezanih s dobrobiti životinja ili u slučaju logističkih ograničenja kapaciteta za klanje u klaonicama koje se nalaze u zoni ograničenja III i određene su u skladu s člankom 41. stavkom 1. ili zbog nepostojanja određene klaonice u zoni ograničenja III, nadležno tijelo predmetne države članice može radi neodgodivog klanja odobriti premještanja svinja držanih u zoni ograničenja III izvan te zone u klaonicu određenu u skladu s člankom 41. stavkom 1. u istoj državi članici koja je najbliža objektu otpreme i nalazi se:

(a) 

u zoni ograničenja II;

(b) 

u zoni ograničenja I ako klanje životinja nije moguće u zoni ograničenja II;

(c) 

izvan zona ograničenja I, II i III ako klanje životinja nije moguće u zonama ograničenja III, II i I.

2.  

Nadležno tijelo predmetne države članice izdaje odobrenje predviđeno stavkom 1. samo pod uvjetom:

(a) 

da su ispunjeni opći uvjeti utvrđeni u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

da su ispunjeni dodatni opći uvjeti utvrđeni u članku 14. stavku 2., članku 15. stavku 1. točkama (b) i (c), članku 15. stavku 2. te člancima 16. i 17.;

3.  

Nadležno tijelo predmetne države članice osigurava sljedeće:

(a) 

držane svinje namijenjene su izravno za neodgodivo klanje u klaonici određenoj u skladu s člankom 41. stavkom 1.;

(b) 

po dolasku u određenu klaonicu, svinje iz zone ograničenja III drže se odvojeno od drugih svinja i kolju:

i. 

određenog dana kada se kolju samo svinje iz zone ograničenja III; ili

ii. 

na kraju dana klanja, čime se osigurava da se nakon njih ne kolju druge držane svinje;

(c) 

nakon klanja svinja iz zone ograničenja III i prije početka klanja drugih držanih svinja, klaonica se mora očistiti i dezinficirati u skladu s uputama nadležnog tijela predmetne države članice.

4.  

Nadležno tijelo predmetne države članice osigurava sljedeće:

(a) 

nusproizvodi životinjskog podrijetla dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja III i premještenih izvan te zone prerađuju se ili odlažu u skladu s člancima 33. i 36.;

(b) 

svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja III i premještenih izvan zone ograničenja III. prerađuju se i skladište u skladu s člankom 40.ODJELJAK 7.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona u odobreni pogon za nusproizvode životinjskog podrijetla

Članak 30.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III u odobreni pogon za nusproizvode životinjskog podrijetla koji se nalazi u istoj predmetnoj državi članici izvan zona ograničenja I, II i III

1.  

Odstupajući od zabrana predviđenih člankom 9., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III u odobreni pogon za nusproizvode životinjskog podrijetla koji se nalazi u istoj predmetnoj državi članici izvan zona ograničenja I, II i III i:

(a) 

u kojem se držane svinje odmah usmrćuju; i

(b) 

u kojem se dobiveni nusproizvodi životinjskog podrijetla odlažu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009.

2.  

Nadležno tijelo predmetne države članice izdaje odobrenje predviđeno stavkom 1. samo pod uvjetom:

(a) 

da su ispunjeni opći uvjeti utvrđeni u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

da su ispunjeni dodatni opći uvjeti utvrđeni u članku 14. stavku 2. i članku 17.ODJELJAK 8.

Posebni uvjeti za odobravanje premještanja pošiljaka zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone

Članak 31.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II iz te zone na državno područje iste predmetne države članice

Odstupajući od zabrane predviđene člankom 10., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka zametnih proizvoda iz objekta za zametne proizvode koji se nalazi u zoni ograničenja II u drugu zonu ograničenja II i zone ograničenja I i III ili na područja izvan zona ograničenja I, II i III na državnom području iste države članice pod uvjetom:

(a) 

da su zametni proizvodi prikupljeni ili proizvedeni, prerađeni i skladišteni u objektima te dobiveni od držanih svinja koji ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 15. stavku 1. točkama (b) i (c), članku 15. stavku 2. te članku 16.;

(b) 

da su mužjaci i ženke svinja koji su donori držani u objektima za zametne proizvode u koje u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma prikupljanja ili proizvodnje zametnih proizvoda nije uvedena ni jedna druga držana svinja iz zona ograničenja II i III.

Članak 32.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II iz te zone u zone ograničenja II i III u drugoj državi članici

1.  

Odstupajući od zabrane predviđene člankom 10., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II iz odobrenog objekta za zametne proizvode koji se nalazi u zoni ograničenja II u zone ograničenja II i III na državnom području druge predmetne države članice pod uvjetom:

(a) 

da su zametni proizvodi prikupljeni ili proizvedeni, prerađeni i skladišteni u objektima za zametne proizvode pod uvjetima utvrđenima u članku 15. stavku 1. točkama (b) i (c), članku 15. stavku 2. te članku 16.;

(b) 

da su mužjaci i ženke svinja koji su donori držani u odobrenim objektima za zametne proizvode u koje u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma prikupljanja ili proizvodnje zametnih proizvoda nije uvedena ni jedna druga držana svinja iz zona ograničenja II i III;

(c) 

da pošiljke zametnih proizvoda ispunjavaju ostala odgovarajuća jamstva o zdravlju životinja na temelju pozitivnog ishoda procjene rizika za mjere protiv širenja afričke svinjske kuge:

i. 

koja zahtijevaju nadležna tijela objekta otpreme;

ii. 

koja je odobrilo nadležno tijelo države članice objekta odredišta prije premještanja zametnih proizvoda.

2.  

Nadležno tijelo predmetne države članice:

(a) 

sastavlja popis odobrenih objekata za zametne proizvode koji ispunjavaju uvjete utvrđene u stavku 1. i koji su odobreni za premještanja zametnih proizvoda iz zone ograničenja II u toj predmetnoj državi članici u zone ograničenja II i III u drugoj predmetnoj državi članici; taj popis sadržava podatke koje treba evidentirati nadležno tijelo predmetne države članice o odobrenim objektima za zametne proizvode za svinje kako je utvrđeno u članku 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/686;

(b) 

popis predviđen točkom (a) stavlja na raspolaganje javnosti na svojim internetskim stranicama i ažurira ga;

(c) 

Komisiji i državama članicama daje poveznicu na internetske stranice iz točke (b).ODJELJAK 9.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona

Članak 33.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona unutar iste države članice radi prerade ili odlaganja

1.  
Odstupajući od članka 11. stavka 1., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona u pogon ili objekt koji je nadležno tijelo odobrilo za preradu, odlaganje kao otpad spaljivanjem odnosno odlaganje ili oporabu suspaljivanjem nusproizvoda životinjskog podrijetla kako je navedeno u članku 24. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i koji se nalazi u istoj državi članici izvan zona ograničenja II ili III pod uvjetom da je svako prijevozno sredstvo opremljeno satelitskim navigacijskim sustavom za određivanje, prijenos i bilježenje njegova položaja u stvarnom vremenu.
2.  

Prijevoznik odgovoran za premještanja nusproizvoda životinjskog podrijetla iz stavka 1.:

(a) 

nadležnom tijelu omogućuje da s pomoću satelitskog navigacijskog sustava nadzire kretanje prijevoznih sredstava u stvarnom vremenu;

(b) 

čuva elektroničku evidenciju o tom kretanju najmanje dva mjeseca od datuma premještanja.

3.  

Nadležno tijelo može odlučiti da se satelitski navigacijski sustav iz stavka 1. zamijeni pojedinačnim plombiranjem prijevoznih sredstava pod uvjetom:

(a) 

da se pošiljke nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III premještaju samo unutar iste državi članici za uporabe iz stavka 1.;

(b) 

da svako prijevozno sredstvo plombira službeni veterinar neposredno nakon utovara pošiljke nusproizvoda životinjskog podrijetla; samo službeni veterinar ili tijelo države članice za izvršavanje, kako je dogovoreno s nadležnim tijelom, može skinuti plombu i zamijeniti je novom ako je to potrebno.

Članak 34.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka stajskog gnoja dobivenog od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona unutar iste države članice

1.  
Odstupajući od članka 11. stavka 1., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka stajskog gnoja, uključujući stelju i korištenu stelju, dobivenog od svinja držanih u zonama ograničenja II i III u odlagališta otpada izvan tih zona unutar iste države članice u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u članku 51. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.
2.  
Odstupajući od članka 11. stavka 1., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka stajskog gnoja, uključujući stelju i korištenu stelju, dobivenog od svinja držanih u zoni ograničenja II za preradu ili odlaganje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 u pogon odobren za te svrhe na državnom području iste države članice.
3.  

Prijevoznik odgovoran za premještanja pošiljaka stajskoga gnoja, uključujući stelju i korištenu stelju, iz stavaka 1. i 2.:

(a) 

nadležnom tijelu omogućuje da s pomoću satelitskog navigacijskog sustava nadzire kretanje prijevoznih sredstava u stvarnom vremenu;

(b) 

čuva elektroničku evidenciju o tom kretanju najmanje dva mjeseca od datuma premještanja.

4.  
Nadležno tijelo može odlučiti da se satelitski navigacijski sustav iz stavka 3. točke (a) zamijeni pojedinačnim plombiranjem prijevoznih sredstava pod uvjetom da svako prijevozno sredstvo plombira službeni veterinar neposredno nakon utovara pošiljke stajskog gnoja, uključujući stelju i korištenu stelju, iz stavaka 1. i 2.

Samo službeni veterinar ili nadležno tijelo države članice za izvršavanje, kako je dogovoreno s nadležnim tijelom, može skinuti plombu i zamijeniti je novom ako je to potrebno.

Članak 35.

Posebni uvjeti za odobravanje premještanja pošiljaka materijala kategorije 3. dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II izvan tih zona unutar iste države članice radi prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla iz članka 24. stavka 1. točaka (a), (e) i (g) Uredbe (EZ) br. 1069/2009

1.  

Odstupajući od članka 11. stavka 1., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka materijala kategorije 3. dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone u pogon ili objekt koji je nadležno tijelo odobrilo za daljnju preradu u prerađenu hranu za životinje, proizvodnju prerađene hrane za kućne ljubimce ili dobivenih proizvoda namijenjenih za uporabu izvan prehrambenog lanca odnosno pretvorbu nusproizvoda životinjskog podrijetla u bioplin ili kompost kako je navedeno u članku 24. stavku 1. točkama (a), (e) i (g) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i koji se nalazi u istoj državi članici izvan zona ograničenja II pod uvjetom:

(a) 

da su ispunjeni opći uvjeti utvrđeni u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

da su ispunjeni dodatni opći uvjeti utvrđeni u članku 14. stavku 2.;

(c) 

da materijali kategorije 3. potječu od držanih svinja i iz objekata koji ispunjavaju opće uvjete utvrđene u članku 15. stavku 1. točkama (b) i (c), članku 15. stavcima 2. i 3. te članku 16.;

(d) 

da su materijali kategorije 3. dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja II i zaklanih:

i. 

u zoni ograničenja II:

— 
u istoj predmetnoj državi članici, ili
— 
u drugoj predmetnoj državi članici u skladu s člankom 25.;

ili

ii. 

u istoj predmetnoj državi članici izvan zone ograničenja II u skladu s člankom 24.;

(e) 

da je svako prijevozno sredstvo opremljeno satelitskim navigacijskim sustavom za određivanje, prijenos i bilježenje njegova položaja u stvarnom vremenu;

(f) 

da se pošiljke materijala kategorije 3. premještaju iz klaonice određene u skladu s člankom 41. stavkom 1. izravno u:

i. 

pogon za preradu radi prerade dobivenih proizvoda iz Priloga X. Uredbi (EU) br. 142/2011;

ii. 

pogon za hranu za kućne ljubimce radi proizvodnje prerađene hrane za kućne ljubimce iz točke 3. podtočaka (a) i (b) podpodtočaka od i. do iii. poglavlja II. Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 142/2011;

iii. 

pogon za proizvodnju bioplina ili komposta odobren za pretvorbu nusproizvoda životinjskog podrijetla u kompost ili bioplin u skladu sa standardnim parametrima pretvorbe iz odjeljka 1. poglavlja III. Priloga V. Uredbi (EU) br. 142/2011; ili

iv. 

pogon za preradu radi prerade dobivenih proizvoda iz Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 142/2011.

2.  

Prijevoznik odgovoran za premještanja pošiljaka materijala kategorije 3.:

(a) 

nadležnom tijelu omogućuje da s pomoću satelitskog navigacijskog sustava nadzire kretanje prijevoznih sredstava u stvarnom vremenu;

(b) 

čuva elektroničku evidenciju o tom kretanju najmanje dva mjeseca od datuma premještanja.

3.  

Nadležno tijelo može odlučiti da se satelitski navigacijski sustav iz stavka 1. točke (e) zamijeni pojedinačnim plombiranjem prijevoznih sredstava pod uvjetom:

(a) 

da su materijali kategorije 3:

i. 

dobiveni od svinja držanih u zonama ograničenja II;

ii. 

premještani samo unutar iste države članice za uporabe iz stavka 1.;

(b) 

da svako prijevozno sredstvo plombira službeni veterinar neposredno nakon utovara pošiljke materijala kategorije 3.; samo službeni veterinar ili tijelo države članice za izvršavanje, kako je dogovoreno s nadležnim tijelom, može skinuti plombu i zamijeniti je novom ako je to potrebno.

Članak 36.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka materijala kategorije 2. dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona radi prerade i odlaganja u drugim državama članicama

1.  

Odstupajući od članka 11. stavka 1., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla od materijalâ kategorije 2. dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III u pogon za preradu radi prerade metodama od 1 do 5 utvrđenima u poglavlju III. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 142/2011 ili u pogon za spaljivanje ili suspaljivanje, kako je navedeno u članku 24. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, koji se nalazi u drugoj državi članici, pod uvjetom:

(a) 

da su ispunjeni opći uvjeti utvrđeni u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

da su ispunjeni dodatni opći uvjeti utvrđeni u članku 14. stavku 2.;

(c) 

da je svako prijevozno sredstvo opremljeno satelitskim navigacijskim sustavom za određivanje, prijenos i bilježenje njegova položaja u stvarnom vremenu.

2.  

Prijevoznik odgovoran za premještanja pošiljaka materijala kategorije 2.:

(a) 

nadležnom tijelu omogućuje da s pomoću satelitskog navigacijskog sustava nadzire kretanje prijevoznih sredstava u stvarnom vremenu; i

(b) 

čuva elektroničku evidenciju o tom kretanju najmanje dva mjeseca od datuma premještanja.

3.  
Nadležna tijela država članica otpreme i odredišta pošiljke materijala kategorije 2. osiguravaju kontrolu te pošiljke u skladu s člankom 48. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Članak 37.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se za pošiljke materijala kategorije 3. dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II odobravaju premještanja izvan te zone za daljnju preradu ili pretvorbu u drugim državama članicama

1.  

Odstupajući od članka 11. stavka 1., nadležno tijelo predmetne države članice može za pošiljke materijala 3. dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II odobriti premještanja izvan te zone u pogon ili objekt koji je nadležno tijelo odobrilo za preradu materijala kategorije 3. u prerađenu hranu za životinje, prerađenu hranu za kućne ljubimce ili dobivene proizvode namijenjene za uporabu izvan prehrambenog lanca ili koji je nadležno tijelo odobrilo za pretvorbu materijala 3. u bioplin ili kompost kako je navedeno u članku 24. stavku 1. točkama (a), (e) i (g) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i koji se nalazi u drugim državama članicama, pod uvjetom:

(a) 

da su ispunjeni opći uvjeti utvrđeni u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

da su ispunjeni dodatni opći uvjeti utvrđeni u članku 14. stavku 2.;

(c) 

da materijali kategorije 3. potječu od držanih svinja i iz objekata koji ispunjavaju opće uvjete utvrđene u članku 15. stavku 1. točkama (b) i (c), članku 15. stavcima 2. i 3. te članku 16.;

(d) 

da su materijali kategorije 3. dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja II i zaklanih:

i. 

u zoni ograničenja II:

— 
u istoj predmetnoj državi članici, ili
— 
u drugoj predmetnoj državi članici u skladu s člankom 25.;

ili

ii. 

u istoj predmetnoj državi članici izvan zone ograničenja II u skladu s člankom 24.;

(e) 

da je svako prijevozno sredstvo opremljeno satelitskim navigacijskim sustavom za određivanje, prijenos i bilježenje njegova položaja u stvarnom vremenu;

(f) 

da se nusproizvodi životinjskog podrijetla premještaju iz klaonice određene u skladu s člankom 41. stavkom 1. izravno u:

i. 

pogon za preradu radi prerade dobivenih proizvoda iz priloga X. i XIII. Uredbi (EU) br. 142/2011;

ii. 

pogon za hranu za kućne ljubimce odobren za proizvodnju prerađene hrane za kućne ljubimce iz točke 3. podtočke (b) podpodtočaka i., ii. i iii. poglavlja II. Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 142/2011;

iii. 

pogon za proizvodnju bioplina ili komposta odobren za pretvorbu nusproizvoda životinjskog podrijetla u kompost ili bioplin u skladu sa standardnim parametrima pretvorbe iz odjeljka 1. poglavlja III. Priloga V. Uredbi (EU) br. 142/2011.

2.  

Prijevoznik odgovoran za premještanja pošiljaka materijala kategorije 3.:

(a) 

nadležnom tijelu omogućuje da s pomoću satelitskog navigacijskog sustava nadzire kretanje prijevoznih sredstava u stvarnom vremenu; i

(b) 

čuva elektroničku evidenciju o tom kretanju najmanje dva mjeseca od datuma premještanja.ODJELJAK 10.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona

Članak 38.

Posebni uvjeti za odobravanje premještanja pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone na državnom području iste predmetne države članice

1.  

Odstupajući od zabrana predviđenih člankom 12., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone na državnom području iste predmetne države članice pod uvjetom:

(a) 

da su ispunjeni opći uvjeti utvrđeni u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

da su svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u objektima koji ispunjavaju dodatne opće uvjete utvrđene u članku 14. stavku 2., članku 15. stavku 1. točkama (b) i (c), članku 15. stavcima 2. i 3. te članku 16.;

(c) 

da su svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, proizvedeni u objektima određenima u skladu s člankom 41. stavkom 1.

2.  

Odstupajući od zabrana predviđenih člankom 12., ako uvjeti utvrđeni u stavku 1. nisu ispunjeni, nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone na državnom području iste predmetne države članice pod uvjetom:

(a) 

da su svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, proizvedeni u objektima određenima u skladu s člankom 41. stavkom 1.;

(b) 

da su svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke:

i. 

samo u slučaju svježeg mesa, označeni i premještaju se u skladu s posebnim uvjetima za odobravanje premještanja svježeg mesa dobivenog od držanih životinja vrsta s popisa iz određenih objekata utvrđenima u članku 33. stavku 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 u objekt za preradu radi podvrgavanja jednom od odgovarajućih postupaka obrade za umanjivanje rizika utvrđenih u Prilogu VII. toj uredbi;

ili

ii. 

označeni u skladu s člankom 44. posebnom oznakom zdravstvene ispravnosti ili, prema potrebi, identifikacijskom oznakom koja nije ovalna oblika i koju nije moguće zamijeniti s oznakom zdravstvene ispravnosti ili identifikacijskom oznakom iz članka 5. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 853/2004; i

iii. 

namijenjeni premještanju samo unutar iste predmetne države članice.

Članak 39.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone u druge države članice i u treće zemlje

Odstupajući od zabrana predviđenih člankom 12., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone u druge države članice i u treće zemlje pod uvjetom:

(a) 

da su ispunjeni opći uvjeti utvrđeni u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

da su ispunjeni dodatni opći uvjeti utvrđeni u članku 14. stavku 2.;

(c) 

da su svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u objektima koji ispunjavaju opće uvjete utvrđene u člancima 15. i 16.;

(d) 

da su svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, proizvedeni u objektima određenima u skladu s člankom 41. stavkom 1.

Članak 40.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključuju ovitke, dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja III u druge zone ograničenja I, II i III ili područja izvan zona ograničenja I, II i III na državnom području iste države članice

Odstupajući od zabrana predviđenih člankom 12., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja III u druge zone ograničenja I, II i III ili područja izvan zona ograničenja I, II i III na državnom području iste države članice pod uvjetom:

(a) 

da su ispunjeni opći uvjeti utvrđeni u članku 28. stavcima od 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

da su ispunjeni dodatni opći uvjeti utvrđeni u članku 14. stavku 2.;

(c) 

da su svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja:

i. 

držanih u objektima koji ispunjavaju opće uvjete utvrđene u člancima 15. i 16.; i

ii. 

zaklanih:

— 
unutar iste zone ograničenja III, ili
— 
izvan zone ograničenja III nakon odobrenog premještanja u skladu s člankom 29.;
(d) 

da su svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, proizvedeni u objektima određenima u skladu s člankom 41. stavkom 1.; i

i. 

samo u slučaju svježeg mesa, označeni i premještaju se u skladu s posebnim uvjetima za odobravanje premještanja svježeg mesa dobivenog od držanih životinja vrsta s popisa iz određenih objekata utvrđenima u članku 33. stavku 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 u objekt za preradu radi podvrgavanja jednom od odgovarajućih postupaka obrade za umanjivanje rizika utvrđenih u Prilogu VII. toj uredbi;

ili

ii. 

označeni u skladu s člankom 44. posebnom oznakom zdravstvene ispravnosti ili, prema potrebi, identifikacijskom oznakom koja nije ovalna oblika i koju nije moguće zamijeniti s oznakom zdravstvene ispravnosti ili identifikacijskom oznakom iz članka 5. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 853/2004; i

iii. 

namijenjeni premještanju samo unutar iste predmetne države članice.POGLAVLJE IV.

POSEBNE MJERE ZA UMANJIVANJE RIZIKA OD AFRIČKE SVINJSKE KUGE ZA PODUZEĆA U POSLOVANJU S HRANOM U PREDMETNIM DRŽAVAMA ČLANICAMA

Članak 41.

Posebno određivanje klaonica, rasjekavaonica, hladnjača, objekata za preradu mesa i objekata za obradu divljači

1.  

Nadležno tijelo predmetne države članice nakon zaprimanja zahtjeva subjekta u poslovanju s hranom određuje objekte za:

(a) 

neodgodivo klanje držanih svinja iz zona ograničenja II i III:

i. 

unutar tih zona ograničenja II i III;

ii. 

izvan tih zona ograničenja II i III, kako je navedeno u člancima 24. i 29.;

(b) 

rasijecanje, preradu i skladištenje svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III, kako je navedeno u člancima 38., 39. i 40.;

(c) 

pripremu mesa divljači kako je navedeno u točki 1. podtočki 1.18. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 te preradu i skladištenje svježeg mesa i mesnih proizvoda od divljih svinja dobivenih u zonama ograničenja I, II i III, kako je predviđeno u člancima 48. i 49. ove Uredbe;

(d) 

pripremu mesa divljači kako je navedeno u točki 1. podtočki 1.18. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 te preradu i skladištenje svježeg mesa i mesnih proizvoda od divljih svinja ako se ti objekti nalaze u zonama ograničenja I, II i III, kako je predviđeno u člancima 48. i 49. ove Uredbe.

2.  

Nadležno tijelo može odlučiti da se određivanje iz stavka 1. ne zahtijeva za objekte u kojima se prerađuju, rasijecaju i skladište svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zonama ograničenja II i III i od divljih svinja dobivenih u zonama ograničenja I, II i III te za objekt iz stavka 1. točke (d) pod uvjetom:

(a) 

da su u tom objektu svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, svinjskog podrijetla označeni posebnom oznakom zdravstvene ispravnosti ili, prema potrebi, identifikacijskom oznakom iz članka 44.;

(b) 

da su svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, svinjskog podrijetla iz tih objekata namijenjeni samo za istu predmetnu državu članicu;

(c) 

da se nusproizvodi životinjskog podrijetla dobiveni od svinja iz tih objekata samo prerađuju ili odlažu u skladu s člankom 33. unutar iste države članice.

3.  

Nadležno tijelo predmetne države članice:

(a) 

Komisiji i ostalim državama članicama daje poveznicu na internetske stranice nadležnog tijela s popisom određenih objekata i njihovih aktivnosti iz stavka 1.;

(b) 

ažurira popis predviđen točkom (a).

Članak 42.

Posebni uvjeti za određivanje objekata za neodgodivo klanje svinja držanih u zoni ograničenja II i III

Nadležno tijelo predmetne države članice određuje objekte za neodgodivo klanje svinja držanih u zoni ograničenja II i III samo pod uvjetom:

(a) 

da se klanje svinja držanih izvan zona ograničenja II i III i svinja držanih u zonama ograničenja II i III koje podliježu odobrenim premještanjima predviđenima člancima 24. i 29. te proizvodnja i skladištenje proizvoda dobivenih od njih provode odvojeno od klanja svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III i od proizvodnje i skladištenja proizvoda dobivenih od njih koji nisu u skladu s odgovarajućim:

i. 

dodatnim općim uvjetima utvrđenima u člancima 15., 16. i 17.; i

ii. 

posebnim uvjetima predviđenima člancima 24. i 29.;

(b) 

da subjekt koji je odgovoran za objekt ima dokumentirane upute ili postupke koje je odobrilo nadležno tijelo predmetne države članice kako bi se osiguralo ispunjavanje uvjeta iz točke (a).

Članak 43.

Posebni uvjeti za određivanje objekata za rasijecanje, preradu i skladištenje svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III

Nadležno tijelo predmetne države članice određuje objekte za rasijecanje, preradu i skladištenje svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III koje podliježu odobrenom premještanju predviđenom člancima 38., 39. i 40. samo pod uvjetom:

(a) 

da se rasijecanje, prerada i skladištenje svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih izvan zona ograničenja II i III i od svinja držanih u zonama ograničenja II i III provode odvojeno od svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III koji nisu u skladu s:

i. 

dodatnim općim uvjetima utvrđenima u člancima 15., 16. i 17.; i

ii. 

posebnim uvjetima predviđenim člancima 38., 39. i 40.;

(b) 

da subjekt koji je odgovoran za objekt ima dokumentirane upute ili postupke koje je odobrilo nadležno tijelo predmetne države članice kako bi se osiguralo ispunjavanje uvjeta iz točke (a).

Članak 44.

Posebne oznake zdravstvene ispravnosti ili identifikacijske oznake

Nadležno tijelo predmetne države članice osigurava da se sljedeći proizvodi životinjskog podrijetla označavaju posebnom oznakom zdravstvene ispravnosti ili, prema potrebi, identifikacijskom oznakom koja nije ovalna oblika i koju nije moguće zamijeniti s oznakom zdravstvene ispravnosti ili identifikacijskom oznakom predviđenima člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 853/2004:

(a) 

svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja III, kako je utvrđeno u članku 40. točki (d) podtočki ii.;

(b) 

svježe meso i mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja II, ako nisu ispunjeni posebni uvjeti za odobravanje premještanja tih pošiljaka izvan zone ograničenja II predviđeni člankom 38. stavkom 1., kako je utvrđeno u skladu s člankom 38. stavkom 2. točkom (b) podtočkom ii.;

(c) 

svježe meso i mesni proizvodi od divljih svinja koji se premještaju unutar zone ograničenja I ili izvan te zone iz objekta određenog u skladu s člankom 41. stavkom 1., kako je utvrđeno u članku 49. stavku 1. točki (c) podtočki iii. prvoj alineji.POGLAVLJE V.

POSEBNE MJERE ZA KONTROLU BOLESTI KOJE SE PRIMJENJUJU NA DIVLJE SVINJE U DRŽAVAMA ČLANICAMA

Članak 45.

Posebne zabrane koje se odnose na premještanja divljih svinja

Nadležna tijela svih država članica subjektima zabranjuju premještanja divljih svinja kako je predviđeno u članku 101. Delegirane uredbe (EU) 2020/688:

(a) 

na cijelom državnom području države članice;

(b) 

iz cijelog državnog područja države članice u:

i. 

druge države članice; i

ii. 

treće zemlje.

Članak 46.

Posebne zabrane koje se odnose na premještanja unutar zona ograničenja I, II i III te iz tih zona svježeg mesa, mesnih proizvoda, svih drugih proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda dobivenih od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi

1.  
Nadležna tijela predmetnih država članica zabranjuju premještanja unutar zona ograničenja I, II i III te iz tih zona pošiljaka svježeg mesa, mesnih proizvoda, svih drugih proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda dobivenih od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi.
2.  

Nadležna tijela predmetnih država članica zabranjuju premještanja unutar zona ograničenja I, II i III te iz tih zona svježeg mesa, mesnih proizvoda, svih drugih proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda dobivenih od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi.

(a) 

za osobnu uporabu u domaćinstvu;

(b) 

u vezi s aktivnostima lovaca koji izravno opskrbljuju krajnje potrošače, ili lokalne maloprodajne objekte koji izravno opskrbljuju krajnje potrošače, malim količinama slobodno živućih divljih svinja ili mesa slobodno živućih divljih svinja kako je predviđeno u članku 1. stavku 3. točki (e) Uredbe (EZ) br. 853/2004.

Članak 47.

Opće zabrane koje se odnose na premještanja pošiljaka proizvoda dobivenih od divljih svinja i tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi uzimajući u obzir rizik od širenja afričke svinjske kuge

Nadležno tijelo predmetne države članice može na državnom području iste države članice zabraniti premještanja svježeg mesa, mesnih proizvoda, svih drugih proizvoda dobivenih od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi ako nadležno tijelo smatra da postoji rizik od širenja afričke svinjske kuge na te divlje svinje ili proizvode, odnosno s njih ili preko njih.

Članak 48.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja pošiljaka prerađenih mesnih proizvoda dobivenih od divljih svinja unutar zona ograničenja I, II i III te iz tih zona

1.  

Odstupajući od zabrane predviđene člankom 46. stavkom 1., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka prerađenih mesnih proizvoda dobivenih od divljih svinja unutar zona ograničenja I, II i III te iz tih zona iz objekata koji se nalaze u zonama ograničenja I, II i III u:

(a) 

druge zone ograničenja I, II i III koje se nalaze u istoj predmetnoj državi članici;

(b) 

područja izvan zona ograničenja I, II i III u istoj predmetnoj državi članici; i

(c) 

druge države članice i treće zemlje.

2.  

Nadležno tijelo predmetne države članice odobrava premještanja pošiljaka prerađenih mesnih proizvoda dobivenih od divljih svinja iz objekata koji se nalaze u zoni ograničenja I, II i III iz stavka 1. samo pod uvjetom:

(a) 

da su provedeni testovi za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge za svaku divlju svinju koja je upotrijebljena za proizvodnju i preradu mesnih proizvoda u zoni ograničenja I, II i III;

(b) 

da je nadležno tijelo prije obrade iz točke (c) podtočke ii. dobilo negativne rezultate testova za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge iz točke (a);

(c) 

da su mesni proizvodi od divljih svinja:

i. 

proizvedeni, prerađeni i skladišteni u objektima određenima u skladu s člankom 41. stavkom 1.; i

ii. 

podvrgnuti odgovarajućem postupku obrade za umanjivanje rizika za proizvode životinjskog podrijetla iz zona ograničenja u skladu s Prilogom VII. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 u pogledu afričke svinjske kuge.

Članak 49.

Posebni uvjeti za odstupanja kojima se odobravaju premještanja unutar zona ograničenja I, II i III te iz zone ograničenja I svježeg mesa, mesnih proizvoda, svih drugih proizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi

1.  

Odstupajući od zabrana predviđenih člankom 46. stavcima 1. i 2., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja unutar zone ograničenja I te iz te zone svježeg mesa, mesnih proizvoda, svih drugih proizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi u druge zone ograničenja I, II i III ili područja izvan zona ograničenja I, II i III u istoj državi članici pod uvjetom:

(a) 

da su provedeni testovi za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge za svaku relevantnu divlju svinju prije premještanja svježeg mesa, mesnih proizvoda i svih drugih proizvoda životinjskog podrijetla od tih divljih svinja;

(b) 

da je nadležno tijelo predmetne države članice prije premještanja dobilo negativne rezultate testova za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge iz točke (a);

(c) 

da se svježe meso, mesni proizvodi, svi drugi proizvodi životinjskog podrijetla od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi, premještaju unutar zone ograničenja I ili izvan nje unutar iste države članice:

i. 

za osobnu uporabu u domaćinstvu; ili

ii. 

u vezi s aktivnostima lovaca koji izravno opskrbljuju krajnje potrošače, ili lokalne maloprodajne objekte koji izravno opskrbljuju krajnje potrošače, malim količinama slobodno živućih divljih svinja ili mesa slobodno živućih divljih svinja kako je predviđeno u članku 1. stavku 3. točki (e) Uredbe (EZ) br. 853/2004; ili

iii. 

iz objekta određenog u skladu s člankom 41. stavkom 1. u kojem su svježe meso i mesni proizvodi označeni:

— 
posebnom oznakom zdravstvene ispravnosti ili identifikacijskom oznakom u skladu s člankom 44. točkom (c),
ili
— 
u skladu s člankom 33. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 i premještaju se u objekt za preradu radi podvrgavanja jednom od odgovarajućih postupaka obrade za umanjivanje rizika utvrđenih Prilogu VII. toj uredbi.
2.  

Odstupajući od zabrana predviđenih člankom 46. stavkom 2., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja svježeg mesa, mesnih proizvoda, svih drugih proizvoda životinjskog podrijetla od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi unutar zona ograničenja II i III u istoj državi članici pod uvjetom:

(a) 

da su provedeni testovi za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge za svaku relevantnu divlju svinju prije premještanja svježeg mesa, mesnih proizvoda i svih drugih proizvoda životinjskog podrijetla od te divlje svinje ili tijela te divlje svinje koje je namijenjeno prehrani ljudi;

(b) 

da je nadležno tijelo predmetne države članice prije premještanja dobilo negativne rezultate testova za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge iz točke (a);

(c) 

da se svježe meso, mesni proizvodi, svi drugi proizvodi životinjskog podrijetla od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi premještaju unutar zona ograničenja II i III unutar iste države članice za:

i. 

osobnu uporabu u domaćinstvu;

ili

ii. 

u skladu s člankom 33. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 premještaju se u objekt za preradu radi podvrgavanja jednom od odgovarajućih postupaka obrade za umanjivanje rizika utvrđenih u Prilogu VII. toj uredbi.

Članak 50.

Obveze subjekata koje se odnose na certifikate o zdravlju životinja za pošiljke svježeg mesa, mesnih proizvoda, svih drugih proizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi za premještanja izvan zona ograničenja I, II i III

Subjekti pošiljke svježeg mesa, mesnih proizvoda, svih drugih proizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi premještaju izvan zona ograničenja I, II i III samo:

(a) 

u slučajevima obuhvaćenima člancima 48. i 49.; i

(b) 

ako te pošiljke prati certifikat o zdravlju životinja kako je predviđeno u članku 167. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava:

i. 

propisane podatke u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/2154; i

ii. 

barem jednu od sljedećih potvrda o sukladnosti sa zahtjevima predviđenima ovom Uredbom:

— 
„Svježe meso, mesni proizvodi i svi drugi proizvodi životinjskog podrijetla iz zone ograničenja I dobiveni od divljih svinja u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”,
— 
„Tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi iz zone ograničenja I u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”,
— 
„Prerađeni mesni proizvodi iz zona ograničenja I, II i III dobiveni od divljih svinja u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.”.

Međutim, u slučaju premještanja unutar iste predmetne države članice nadležno tijelo može odlučiti da nije potrebno izdati certifikat o zdravlju životinja kako je navedeno u članku 167. stavku 1. prvom podstavku Uredbe (EU) 2016/429.

Članak 51.

Posebni uvjeti za odobravanje premještanja pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda od divljih svinja unutar zona ograničenja I, II i III te izvan tih zona

1.  
Odstupajući od zabrana utvrđenih u članku 46., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka dobivenih proizvoda od divljih svinja unutar zona ograničenja I, II i III te izvan tih zona u druge zone ograničenja I, II i III ili na područja izvan zona ograničenja I, II i III u istoj državi članici i u druge države članice pod uvjetom da su podvrgnuti obradi kojom se osigurava da dobiveni proizvodi ne predstavljaju rizik u pogledu afričke svinjske kuge.
2.  

Odstupajući od zabrana utvrđenih u članku 46. stavku 1., nadležno tijelo predmetne države članice može odobriti premještanja pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od divljih svinja unutar zona ograničenja I, II i III te izvan tih zona u druge zone ograničenja I, II i III i na područja izvan zona ograničenja I, II i III u istoj državi članici pod uvjetom:

(a) 

da se nusproizvodi životinjskog podrijetla prikupljaju, prevoze i odlažu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009;

(b) 

za premještanja izvan zona ograničenja I, II i III, da je svako prijevozno sredstvo opremljeno satelitskim navigacijskim sustavom za određivanje, prijenos i bilježenje njegova položaja u stvarnom vremenu. Prijevoznik nadležnom tijelu omogućuje da nadzire kretanje prijevoznih sredstava u stvarnom vremenu i čuva elektroničku evidenciju o tom kretanju najmanje dva mjeseca od datuma premještanja pošiljke.

Članak 52.

Obveze subjekata koje se odnose na certifikate o zdravlju životinja za premještanja pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla od divljih svinja izvan zona ograničenja I, II i III na državnom području iste predmetne države članice

Subjekti pošiljke nusproizvoda životinjskog podrijetla od divljih svinja premještaju izvan zona ograničenja I, II i III unutar iste predmetne države članice u slučaju iz članka 51. stavka 2. samo ako te pošiljke prati:

(a) 

komercijalni dokument iz poglavlja III. Priloga VIII. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011; i

(b) 

certifikat o zdravlju životinja iz članka 22. stavka 5. Uredbe (EU) 2020/687.

Međutim, nadležno tijelo predmetne države članice može odlučiti da nije potrebno izdati certifikat o zdravlju životinja kako je navedeno u članku 22. stavku 6. Uredbe (EU) 2020/687.POGLAVLJE VI.

POSEBNE OBVEZE DRŽAVA ČLANICA U POGLEDU INFORMIRANJA I OSPOSOBLJAVANJA

Članak 53.

Posebne obveze predmetnih država članica u pogledu informiranja

1.  
Predmetne države članice osiguravaju da barem prijevoznici u željezničkom i autobusnom prometu, upravitelji luka i zračnih luka, putničke agencije, agencije koje se bave organizacijom lova i pružatelji poštanskih usluga budu obvezni na odgovarajući način skrenuti pozornost svojih klijenata na posebne mjere za kontrolu bolesti utvrđene u ovoj Uredbi tako što će putnicima koji putuju iz zona ograničenja I, II i III te korisnicima poštanskih usluga pružiti informacije barem o glavnim zabranama utvrđenima u člancima 9., 11., 12., 45. i 46.

U tu svrhu predmetne države članice organiziraju i provode redovite kampanje jačanja svijesti za promicanje i širenje informacija o posebnim mjerama za kontrolu bolesti utvrđenima u ovoj Uredbi.

2.  

Predmetne države članice u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje obavješćuju Komisiju i druge države članice o:

(a) 

promjenama epidemiološke situacije u pogledu afričke svinjske kuge na njihovu državnom području;

(b) 

rezultatima nadziranja afričke svinjske kuge provedenog u zonama ograničenja I, II i III i na područjima izvan zona ograničenja I, II i III kod držanih i divljih svinja;

(c) 

ostalim mjerama i inicijativama poduzetima kako bi se spriječila, kontrolirala i iskorijenila afrička svinjska kuga.

Članak 54.

Posebne obveze predmetnih država članica u pogledu osposobljavanja

Predmetne države članice redovito ili u primjerenim vremenskim razmacima organiziraju i provode posebna osposobljavanja o rizicima od afričke svinjske kuge i mogućim mjerama za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje, barem za sljedeće ciljane skupine:

(a) 

veterinare;

(b) 

poljoprivrednike koji drže svinje;

(c) 

lovce.

Članak 55.

Posebne obveze svih država članica u pogledu informiranja

1.  

Sve države članice osiguravaju:

(a) 

da se na glavnim kopnenim putovima, kao što su međunarodne ceste i željezničke pruge te povezane cestovne mreže, svim putnicima skreće pozornost na odgovarajuće informacije o rizicima od prijenosa afričke svinjske kuge i o posebnim mjerama za kontrolu bolesti utvrđenima u ovoj Uredbi:

i. 

na vidljiv i lako uočljiv način;

ii. 

na način koji je lako razumljiv putnicima koji dolaze s područja i idu na područje:

— 
zona ograničenja I, II i III, ili
— 
trećih zemalja u kojima postoji rizik od širenja afričke svinjske kuge;
(b) 

da su uspostavljene potrebne mjere kojima se, na najprimjereniji način za isticanje takvih informacija, jača svijest dionika aktivnih u sektoru držanih svinja, uključujući male objekte, o rizicima od unosa virusa afričke svinjske kuge te im se pružaju najprikladnije informacije o pojačanim biosigurnosnim mjerama za objekte u kojima se drže svinje koji se nalaze u zonama ograničenja I, II i III kako je predviđeno u Prilogu II., a posebno o mjerama koje treba provoditi u zonama ograničenja I, II i III.

2.  

Sve države članice jačaju svijest o afričkoj svinjskoj kugi:

(a) 

u javnosti, kako je predviđeno u članku 15. Uredbe (EU) 2016/429;

(b) 

među veterinarima, poljoprivrednicima i lovcima, te im daju najprikladnije informacije o umanjivanju rizika i pojačanim biosigurnosnim mjerama iz:

i. 

Priloga II. ovoj Uredbi;

ii. 

smjernica Unije o afričkoj svinjskoj kugi kako su dogovorene s državama članicama u Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje;

iii. 

dostupnih znanstvenih dokaza koje dostavi Europska agencija za sigurnost hrane;

iv. 

Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja.POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. travnja 2021. do 20. travnja 2028.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M27
PRILOG I.

ZONE OGRANIČENJA

DIO I.

1.    Njemačka

Sljedeće zone ograničenja I u Njemačkoj:

Bundesland Brandenburg:
— 
Landkreis Dahme-Spreewald:
— 
Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
— 
Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
— 
Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
— 
Gemeinde Neu Zauche,
— 
Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,
— 
Gemeinde Spreewaldheide,
— 
Gemeinde Straupitz,
— 
Landkreis Märkisch-Oderland:
— 
Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
— 
Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
— 
Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
— 
Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
— 
Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
— 
Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
— 
Gemeine Garzau-Garzin,
— 
Gemeinde Waldsieversdorf,
— 
Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
— 
Gemeinde Reichenow-Mögelin,
— 
Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
— 
Gemeinde Oberbarnim,
— 
Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
— 
Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,
— 
Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,
— 
Landkreis Barnim:
— 
Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,
— 
Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,
— 
Gemeinde Althüttendorf,
— 
Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
— 
Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
— 
Gemeinde Britz,
— 
Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
— 
Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
— 
Gemeinde Breydin,
— 
Gemeinde Melchow,
— 
Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
— 
Hohenfinow südlich der B167,
— 
Landkreis Uckermark:
— 
Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
— 
Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
— 
Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
— 
Gemeinde Zichow,
— 
Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
— 
Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
— 
Gemeinde Tantow,
— 
Gemeinde Mescherin
— 
Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
— 
Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
— 
Landkreis Oder-Spree:
— 
Gemeinde Storkow (Mark),
— 
Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
— 
Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
— 
Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
— 
Gemeinde Rauen,
— 
Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,
— 
Gemeinde Reichenwalde,
— 
Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,
— 
Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,
— 
Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,
— 
Landkreis Spree-Neiße:
— 
Gemeinde Peitz,
— 
Gemeinde Turnow-Preilack,
— 
Gemeinde Drachhausen,
— 
Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
— 
Gemeinde Drehnow,
— 
Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
— 
Gemeinde Dissen-Striesow,
— 
Gemeinde Briesen,
— 
Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Pulsberg, Jessen, Terpe, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Roitz und der westliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,
— 
Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern und der Gemarkung Roggosen nördlich der BAB 15,
— 
Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,
— 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
— 
Gemeinde Hochenbocka,
— 
Gemeinde Grünewald,
— 
Gemeinde Hermsdorf,
— 
Gemeinde Kroppen,
— 
Gemeinde Ortrand,
— 
Gemeinde Großkmehlen,
— 
Gemeinde Lindenau,
— 
Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,
— 
Gemeinde Neu-Seeland mit der Gemarkung Lieske,
— 
Gemeinde Tettau,
— 
Gemeinde Frauendorf,
— 
Gemeinde Guteborn,
— 
Gemeinde Ruhland,
— 
Landkreis Elbe-Elster:
— 
Gemeinde Großthiemig,
— 
Gemeinde Hirschfeld,
— 
Gemeinde Gröden,
— 
Gemeinde Schraden,
— 
Gemeinde Merzdorf,
— 
Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf östlich der Bahnlinie Dresden- Berlin,
— 
Landkreis Prignitz:
— 
Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf und Tacken,
— 
Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow, Garlin, Dallmin, Postlin, Kribbe, Neuhof, Strehlen und Blüthen,
— 
Gemeinde Pirow mit der Gemarkung Bresch,
— 
Gemeinde Gülitz-Reetz,
— 
Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,
— 
Gemeinde Triglitz,
— 
Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,
— 
Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,
— 
Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,
— 
Gemeinde Meyenburg,
— 
Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,
Bundesland Sachsen:
— 
Landkreis Bautzen
— 
Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Burkau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Crostwitz,
— 
Gemeinde Cunewalde,
— 
Gemeinde Demitz-Thumitz,
— 
Gemeinde Doberschau-Gaußig,
— 
Gemeinde Elsterheide,
— 
Gemeinde Göda,
— 
Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Großpostwitz/O.L.,
— 
Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Nebelschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Neukirch/Lausitz,
— 
Gemeinde Obergurig,
— 
Gemeinde Oßling,
— 
Gemeinde Panschwitz-Kuckau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Puschwitz,
— 
Gemeinde Räckelwitz,
— 
Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,
— 
Gemeinde Rammenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Schmölln-Putzkau,
— 
Gemeinde Schwepnitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Sohland a. d. Spree,
— 
Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Bernsdorf,
— 
Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Elstra, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Kamenz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Lauta,
— 
Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,
— 
Gemeinde Stadt Wilthen,
— 
Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Steinigtwolmsdorf,
— 
Stadt Dresden:
— 
Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Landkreis Meißen:
— 
Gemeinde Diera-Zehren,
— 
Gemeinde Glaubitz,
— 
Gemeinde Hirschstein,
— 
Gemeinde Käbschütztal,
— 
Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Nünchritz,
— 
Gemeinde Priestewitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Gröditz,
— 
Gemeinde Stadt Großenhain, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Lommatzsch,
— 
Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,
— 
Gemeinde Stadt Riesa,
— 
Gemeinde Stadt Strehla,
— 
Gemeinde Stauchitz,
— 
Gemeinde Wülknitz,
— 
Gemeinde Zeithain,
— 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
— 
Gemeinde Bannewitz,
— 
Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
— 
Gemeinde Kreischa,
— 
Gemeinde Lohmen,
— 
Gemeinde Müglitztal,
— 
Gemeinde Stadt Dohna,
— 
Gemeinde Stadt Freital,
— 
Gemeinde Stadt Heidenau,
— 
Gemeinde Stadt Hohnstein,
— 
Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
— 
Gemeinde Stadt Pirna,
— 
Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
— 
Gemeinde Stadt Stolpen,
— 
Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
— 
Gemeinde Stadt Wilsdruff,
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
— 
Landkreis Vorpommern Greifswald
— 
Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,
— 
Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,
— 
Landkreis Ludwigslust-Parchim:
— 
Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow
— 
Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow
— 
Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf
— 
Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz
— 
Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven
— 
Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin
— 
Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf
— 
Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin
— 
Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Böschungsbereich und angrenzende Ackerfläche an der Alten Elde (angrenzend an die Gemeinden Prislich und Zierzow)
— 
Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Waldgebiet zwischen der Ortslage Groß Laasch und der Elde
— 
Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Wiesen- und Ackerflächen zwischen K52, B5 und Bahnlinie Hamburg-Berlin
— 
Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen:
— 
Schlemmin, Kritzow
— 
Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage:
— 
Matzlow-Garwitz (teilweise)
— 
Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Broock, Wessentin, Wessentin Ausbau, Bobzin, Lübz, Broock Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Lutheran, Gischow, Burow, Hof Gischow, Ausbau Lutheran, Meyerberg
— 
Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow
— 
Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Flugplatz mit angrenzendem Waldgebiet entlang der K38 und B191 bis zur A24, Wabel
— 
Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzfeld mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16
— 
Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow
— 
Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow
— 
Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug
— 
Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neese, Werle, Prislich, Marienhof
— 
Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch
— 
Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz
— 
Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Granzin, Barkow, Stolpe Ausbau, Stolpe
— 
Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder
— 
Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

2.    Estonija

Sljedeće zone ograničenja I u Estoniji:

— 
Hiiu maakond.

3.    Grčka

Sljedeće zone ograničenja I u Grčkoj:

— 
in the regional unit of Drama:
— 
the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
— 
the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
— 
the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
— 
the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
— 
in the regional unit of Xanthi:
— 
the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
— 
the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),
— 
the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
— 
in the regional unit of Rodopi:
— 
the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
— 
the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
— 
the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
— 
the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
— 
in the regional unit of Evros:
— 
the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
— 
the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
— 
the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
— 
in the regional unit of Serres:
— 
the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
— 
the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
— 
the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.    Latvija

Sljedeće zone ograničenja I u Latviji:

— 
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
— 
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.    Litva

Sljedeće zone ograničenja I u Litvi:

— 
Kalvarijos savivaldybė,
— 
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
— 
Marijampolės savivaldybė,
— 
Palangos miesto savivaldybė,
— 
Vilkaviškio rajono savivaldybė.

6.    Mađarska

Sljedeće zone ograničenja I u Mađarskoj:

— 
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
— 
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
— 
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.    Poljska

Sljedeće zone ograničenja I u Poljskoj:

w województwie kujawsko - pomorskim:
— 
powiat rypiński,
— 
powiat brodnicki,
— 
powiat grudziądzki,
— 
powiat miejski Grudziądz,
— 
powiat wąbrzeski,
w województwie warmińsko-mazurskim:
— 
gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
w województwie podlaskim:
— 
gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
— 
gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
— 
gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
— 
gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,
w województwie mazowieckim:
— 
powiat ostrołęcki,
— 
powiat miejski Ostrołęka,
— 
gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,
— 
powiat miejski Płock,
— 
powiat ciechanowski,
— 
gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
— 
powiat sierpecki,
— 
gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
— 
część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
— 
powiat przasnyski,
— 
powiat makowski,
— 
powiat pułtuski,
— 
część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
— 
gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
— 
gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
— 
powiat gostyniński,
w województwie podkarpackim:
— 
powiat jasielski,
— 
powiat strzyżowski,
— 
część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,
— 
gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
— 
gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
— 
powiat miejski Przemyśl,
— 
gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,
— 
powiat łańcucki,
— 
gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
— 
gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
— 
gminy Brzostek, Jodłowa, Pilzno, miasto Dębica, część gminy Czarna położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
w województwie świętokrzyskim:
— 
gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, część gminy Busko Zdrój położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec-Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,
— 
powiat kazimierski,
— 
powiat skarżyski,
— 
część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
— 
gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
— 
powiat ostrowiecki,
— 
gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
— 
gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, w powiecie kieleckim,
— 
gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,
— 
gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,
— 
gminy Moskorzew, Radków, Secemin w powiecie włoszczowskim,
w województwie łódzkim:
— 
gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
— 
gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
— 
gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
— 
powiat miejski Skierniewice,
— 
gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
— 
powiat tomaszowski,
— 
powiat brzeziński,
— 
powiat łaski,
— 
powiat miejski Łódź,
— 
powat łódzki wschodni,
— 
powiat pabianicki,
— 
powiat wieruszowski,
— 
gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,
— 
gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,
— 
powiat wieluński,
— 
powiat sieradzki,
— 
powiat zduńskowolski,
— 
gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,
— 
powiat miejski Piotrków Trybunalski,
— 
gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,
w województwie śląskim:
— 
gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,
w województwie pomorskim:
— 
gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
— 
gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
— 
gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
— 
powiat gdański,
— 
Miasto Gdańsk,
— 
powiat tczewski,
— 
powiat kwidzyński,
w województwie lubuskim:
— 
gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
— 
gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
w województwie dolnośląskim:
— 
gminyDziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
— 
gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
— 
część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
— 
gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
— 
część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,
— 
gmina Krotoszyce w powiecie legnickim,
— 
gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,
— 
powiat lwówecki,
— 
gminy Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice w powiecie jaworskim,
— 
gminy Dobromierz, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,
w województwie wielkopolskim:
— 
gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
— 
gminy Brodnica, Dolsk, Śrem w powiecie śremskim,
— 
gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
— 
gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
— 
gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan w powiecie kościańskim,
— 
gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Pobiedziska, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
— 
gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
— 
powiat czarnkowsko-trzcianecki,
— 
gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
— 
gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
— 
gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
— 
powiat pleszewski,
— 
gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
— 
gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
— 
gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
— 
powiat ostrowski,
— 
powiat miejski Kalisz,
— 
gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,
— 
gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
— 
gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
— 
powiat kępiński,
— 
powiat ostrzeszowski,
w województwie opolskim:
— 
gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,
— 
gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,
— 
gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
— 
gmina Grodkóww powiecie brzeskim,
— 
gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,
— 
powiat miejski Opole,
w województwie zachodniopomorskim:
— 
gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
— 
gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
— 
gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,
— 
gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,
— 
część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,
— 
gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,
w województwie małopolskim:
— 
powiat brzeski,
— 
powiat gorlicki,
— 
powiat proszowicki,
— 
powiat nowosądecki,
— 
powiat miejski Nowy Sącz,
— 
powiat tarnowski,
— 
powiat miejski Tarnów,
— 
część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.    Slovačka

Sljedeće zone ograničenja I u Slovačkoj:

— 
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,
— 
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
— 
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany,
— 
the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,
— 
the whole district of Ružomberok,
— 
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,
— 
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,
— 
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
— 
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
— 
the whole district of Banska Stiavnica,
— 
the whole district of Žiar nad Hronom.

9.    Italija

Sljedeće zone ograničenja I u Italiji:

Piedmont Region:
— 
in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano,
— 
in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole,
Liguria Region:
— 
in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;
— 
in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,
Emilia-Romagna Region:
— 
in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,
Lombardia Region:
— 
in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima.

DIO II.

1.    Bugarska

Sljedeće zone ograničenja II u Bugarskoj:

— 
the whole region of Haskovo,
— 
the whole region of Yambol,
— 
the whole region of Stara Zagora,
— 
the whole region of Pernik,
— 
the whole region of Kyustendil,
— 
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,
— 
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
— 
the whole region of Smolyan,
— 
the whole region of Dobrich,
— 
the whole region of Sofia city,
— 
the whole region of Sofia Province,
— 
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,
— 
the whole region of Razgrad,
— 
the whole region of Kardzhali,
— 
the whole region of Burgas,
— 
the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
— 
the whole region of Silistra,
— 
the whole region of Ruse,
— 
the whole region of Veliko Tarnovo,
— 
the whole region of Pleven,
— 
the whole region of Targovishte,
— 
the whole region of Shumen,
— 
the whole region of Sliven,
— 
the whole region of Vidin,
— 
the whole region of Gabrovo,
— 
the whole region of Lovech,
— 
the whole region of Montana,
— 
the whole region of Vratza.

2.    Njemačka

Sljedeće zone ograničenja II u Njemačkoj:

Bundesland Brandenburg:
— 
Landkreis Oder-Spree:
— 
Gemeinde Grunow-Dammendorf,
— 
Gemeinde Mixdorf
— 
Gemeinde Schlaubetal,
— 
Gemeinde Neuzelle,
— 
Gemeinde Neißemünde,
— 
Gemeinde Lawitz,
— 
Gemeinde Eisenhüttenstadt,
— 
Gemeinde Vogelsang,
— 
Gemeinde Ziltendorf,
— 
Gemeinde Wiesenau,
— 
Gemeinde Friedland,
— 
Gemeinde Siehdichum,
— 
Gemeinde Müllrose,
— 
Gemeinde Briesen,
— 
Gemeinde Jacobsdorf
— 
Gemeinde Groß Lindow,
— 
Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
— 
Gemeinde Ragow-Merz,
— 
Gemeinde Beeskow,
— 
Gemeinde Rietz-Neuendorf,
— 
Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
— 
Gemeinde Langewahl,
— 
Gemeinde Berkenbrück,
— 
Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
— 
Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
— 
Gemeinde Diensdorf-Radlow,
— 
Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,
— 
Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
— 
Landkreis Dahme-Spreewald:
— 
Gemeinde Jamlitz,
— 
Gemeinde Lieberose,
— 
Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
— 
Landkreis Spree-Neiße:
— 
Gemeinde Schenkendöbern,
— 
Gemeinde Guben,
— 
Gemeinde Jänschwalde,
— 
Gemeinde Tauer,
— 
Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
— 
Gemeinde Heinersbrück,
— 
Gemeinde Forst,
— 
Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
— 
Gemeinde Neiße-Malxetal,
— 
Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
— 
Gemeinde Tschernitz,
— 
Gemeinde Döbern,
— 
Gemeinde Felixsee,
— 
Gemeinde Wiesengrund,
— 
Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide, Liskau und der östliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,
— 
Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf, Komptendorf und Sergen und der Gemarkung Roggosen südlich der BAB 15,
— 
Landkreis Märkisch-Oderland:
— 
Gemeinde Bleyen-Genschmar,
— 
Gemeinde Neuhardenberg,
— 
Gemeinde Golzow,
— 
Gemeinde Küstriner Vorland,
— 
Gemeinde Alt Tucheband,
— 
Gemeinde Reitwein,
— 
Gemeinde Podelzig,
— 
Gemeinde Gusow-Platkow,
— 
Gemeinde Seelow,
— 
Gemeinde Vierlinden,
— 
Gemeinde Lindendorf,
— 
Gemeinde Fichtenhöhe,
— 
Gemeinde Lietzen,
— 
Gemeinde Falkenhagen (Mark),
— 
Gemeinde Zeschdorf,
— 
Gemeinde Treplin,
— 
Gemeinde Lebus,
— 
Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
— 
Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
— 
Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,
— 
Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
— 
Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
— 
Gemeinde Oderaue,
— 
Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
— 
Gemeinde Neulewin,
— 
Gemeinde Neutrebbin,
— 
Gemeinde Letschin,
— 
Gemeinde Zechin,
— 
Landkreis Barnim:
— 
Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
— 
Gemeinde Parsteinsee,
— 
Gemeinde Oderberg,
— 
Gemeinde Liepe,
— 
Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
— 
Gemeinde Niederfinow,
— 
Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
— 
Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,
— 
Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,
— 
Landkreis Uckermark:
— 
Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
— 
Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,
— 
Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
— 
Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
— 
Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
— 
Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
— 
Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
— 
Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
— 
Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
— 
Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
— 
Landkreis Prignitz:
— 
Gemeinde Berge,
— 
Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow und Burow,
— 
Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,
— 
Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,
Bundesland Sachsen:
— 
Landkreis Bautzen:
— 
Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,
— 
Gemeinde Burkau westlich des Straßenverlaufs von B98 und S94,
— 
Gemeinde Frankenthal,
— 
Gemeinde Großdubrau,
— 
Gemeinde Großharthau nördlich der B6,
— 
Gemeinde Großnaundorf,
— 
Gemeinde Haselbachtal,
— 
Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,
— 
Gemeinde Königswartha östlich der B96,
— 
Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,
— 
Gemeinde Laußnitz,
— 
Gemeinde Lichtenberg,
— 
Gemeinde Lohsa östlich der B96,
— 
Gemeinde Malschwitz,
— 
Gemeinde Nebelschütz westlich der S94 und südlich der S100,
— 
Gemeinde Neukirch,
— 
Gemeinde Neschwitz östlich der B96,
— 
Gemeinde Ohorn,
— 
Gemeinde Ottendorf-Okrilla,
— 
Gemeinde Panschwitz-Kuckau westlich der S94,
— 
Gemeinde Radibor östlich der B96,
— 
Gemeinde Rammenau westlich der B98,
— 
Gemeinde Schwepnitz westlich der S93,
— 
Gemeinde Spreetal östlich der B97,
— 
Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,
— 
Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 und westlich der B98,
— 
Gemeinde Stadt Elstra westlich der S94 und südlich der S100,
— 
Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,
— 
Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,
— 
Gemeinde Stadt Kamenz westlich der S100 bis zum Abzweig S93, dann westlich der S93,
— 
Gemeinde Stadt Königsbrück,
— 
Gemeinde Stadt Pulsnitz,
— 
Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,
— 
Gemeinde Stadt Weißenberg,
— 
Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,
— 
Gemeinde Steina,
— 
Gemeinde Wachau,
— 
Stadt Dresden:
— 
Stadtgebiet nördlich der B6,
— 
Landkreis Görlitz,
— 
Landkreis Meißen:
— 
Gemeinde Ebersbach,
— 
Gemeinde Klipphausen östlich der B6,
— 
Gemeinde Lampertswalde,
— 
Gemeinde Moritzburg,
— 
Gemeinde Niederau östlich der B101
— 
Gemeinde Priestewitz östlich der B101,
— 
Gemeinde Röderaue östlich der B101,
— 
Gemeinde Schönfeld,
— 
Gemeinde Stadt Coswig,
— 
Gemeinde Stadt Großenhain östlich der B101,
— 
Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs von B6 und B101,
— 
Gemeinde Stadt Radebeul,
— 
Gemeinde Stadt Radeburg,
— 
Gemeinde Thiendorf,
— 
Gemeinde Weinböhla.
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
— 
Landkreis Ludwigslust-Parchim:
— 
Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl,
— 
Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),
— 
Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:
— 
Dambeck (bei Ludwigslust),
— 
Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,
— 
Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf
— 
Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen:
— 
Groß Godems, Klein Godems,
— 
Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,
— 
Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien,
— 
Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,
— 
Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,
— 
Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,
— 
Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,
— 
Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,
— 
Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,
— 
Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,
— 
Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,
— 
Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf.

3.    Estonija

Sljedeće zone ograničenja II u Estoniji:

— 
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.    Latvija

Sljedeće zone ograničenja II u Latviji:

— 
Aizkraukles novads,
— 
Alūksnes novads,
— 
Augšdaugavas novads,
— 
Ādažu novads,
— 
Balvu novads,
— 
Bauskas novads,
— 
Cēsu novads,
— 
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
— 
Dobeles novads,
— 
Gulbenes novads,
— 
Jelgavas novads,
— 
Jēkabpils novads,
— 
Krāslavas novads,
— 
Kuldīgas novads,
— 
Ķekavas novads,
— 
Limbažu novads,
— 
Līvānu novads,
— 
Ludzas novads,
— 
Madonas novads,
— 
Mārupes novads,
— 
Ogres novads,
— 
Olaines novads,
— 
Preiļu novads,
— 
Rēzeknes novads,
— 
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,
— 
Salaspils novads,
— 
Saldus novads,
— 
Saulkrastu novads,
— 
Siguldas novads,
— 
Smiltenes novads,
— 
Talsu novads,
— 
Tukuma novads,
— 
Valkas novads,
— 
Valmieras novads,
— 
Varakļānu novads,
— 
Ventspils novads,
— 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
— 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
— 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
— 
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.    Litva

Sljedeće zone ograničenja II u Litvi:

— 
Alytaus miesto savivaldybė,
— 
Alytaus rajono savivaldybė,
— 
Anykščių rajono savivaldybė,
— 
Akmenės rajono savivaldybė,
— 
Birštono savivaldybė,
— 
Biržų miesto savivaldybė,
— 
Biržų rajono savivaldybė,
— 
Druskininkų savivaldybė,
— 
Elektrėnų savivaldybė,
— 
Ignalinos rajono savivaldybė,
— 
Jonavos rajono savivaldybė,
— 
Joniškio rajono savivaldybė,
— 
Jurbarko rajono savivaldybė,
— 
Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— 
Kauno miesto savivaldybė,
— 
Kauno rajono savivaldybė,
— 
Kazlų rūdos savivaldybė,
— 
Kelmės rajono savivaldybė,
— 
Kėdainių rajono savivaldybė,
— 
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
— 
Kupiškio rajono savivaldybė,
— 
Kretingos rajono savivaldybė,
— 
Lazdijų rajono savivaldybė,
— 
Mažeikių rajono savivaldybė,
— 
Molėtų rajono savivaldybė,
— 
Pagėgių savivaldybė,
— 
Pakruojo rajono savivaldybė,
— 
Panevėžio rajono savivaldybė,
— 
Panevėžio miesto savivaldybė,
— 
Pasvalio rajono savivaldybė,
— 
Radviliškio rajono savivaldybė,
— 
Rietavo savivaldybė,
— 
Prienų rajono savivaldybė,
— 
Plungės rajono savivaldybė,
— 
Raseinių rajono savivaldybė,
— 
Rokiškio rajono savivaldybė,
— 
Skuodo rajono savivaldybės,
— 
Šakių rajono savivaldybė,
— 
Šalčininkų rajono savivaldybė,
— 
Šiaulių miesto savivaldybė,
— 
Šiaulių rajono savivaldybė,
— 
Šilutės rajono savivaldybė,
— 
Širvintų rajono savivaldybė,
— 
Šilalės rajono savivaldybė,
— 
Švenčionių rajono savivaldybė,
— 
Tauragės rajono savivaldybė,
— 
Telšių rajono savivaldybė,
— 
Trakų rajono savivaldybė,
— 
Ukmergės rajono savivaldybė,
— 
Utenos rajono savivaldybė,
— 
Varėnos rajono savivaldybė,
— 
Vilniaus miesto savivaldybė,
— 
Vilniaus rajono savivaldybė,
— 
Visagino savivaldybė,
— 
Zarasų rajono savivaldybė.

6.    Mađarska

Sljedeće zone ograničenja II u Mađarskoj:

— 
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— 
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— 
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.    Poljska

Sljedeće zone ograničenja II u Poljskoj:

w województwie warmińsko-mazurskim:
— 
gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— 
powiat elbląski,
— 
powiat miejski Elbląg,
— 
powiat gołdapski,
— 
powiat piski,
— 
powiat bartoszycki,
— 
powiat olecki,
— 
powiat giżycki,
— 
powiat braniewski,
— 
powiat kętrzyński,
— 
powiat lidzbarski,
— 
gminy Jedwabno, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno, część gminy Dźwierzuty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 53w powiecie szczycieńskim,
— 
powiat mrągowski,
— 
powiat węgorzewski,
— 
gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 53, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16 a nastęnie na północ od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,
— 
powiat miejski Olsztyn,
— 
powiat nidzicki,
— 
gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,
— 
część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,
w województwie podlaskim:
— 
powiat bielski,
— 
powiat grajewski,
— 
powiat moniecki,
— 
powiat sejneński,
— 
gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
— 
powiat miejski Łomża,
— 
powiat siemiatycki,
— 
powiat hajnowski,
— 
gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
— 
gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
— 
gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,
— 
powiat białostocki,
— 
powiat suwalski,
— 
powiat miejski Suwałki,
— 
powiat augustowski,
— 
powiat sokólski,
— 
powiat miejski Białystok,
w województwie mazowieckim:
— 
gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
— 
powiat miejski Siedlce,
— 
gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
— 
powiat łosicki,
— 
powiat sochaczewski,
— 
powiat zwoleński,
— 
powiat kozienicki,
— 
powiat lipski,
— 
powiat radomski
— 
powiat miejski Radom,
— 
powiat szydłowiecki,
— 
gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
— 
gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,
— 
gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
— 
powiat nowodworski,
— 
gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
— 
gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,
— 
powiat garwoliński,
— 
gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
— 
część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
— 
gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
— 
gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
— 
powiat otwocki,
— 
powiat warszawski zachodni,
— 
powiat legionowski,
— 
powiat piaseczyński,
— 
powiat pruszkowski,
— 
powiat grójecki,
— 
powiat grodziski,
— 
powiat żyrardowski,
— 
powiat białobrzeski,
— 
powiat przysuski,
— 
powiat miejski Warszawa,
w województwie lubelskim:
— 
powiat bialski,
— 
powiat miejski Biała Podlaska,
— 
gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,
— 
powiat puławski,
— 
powiat rycki,
— 
powiat łukowski,
— 
powiat lubelski,
— 
powiat miejski Lublin,
— 
powiat lubartowski,
— 
powiat łęczyński,
— 
powiat świdnicki,
— 
gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,
— 
gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
— 
powiat krasnostawski,
— 
powiat chełmski,
— 
powiat miejski Chełm,
— 
powiat tomaszowski,
— 
część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
powiat opolski,
— 
powiat parczewski,
— 
powiat włodawski,
— 
powiat radzyński,
— 
powiat miejski Zamość,
— 
gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,
w województwie podkarpackim:
— 
część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
— 
gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
— 
gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,
— 
gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
— 
gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
— 
powiat leżajski,
— 
powiat niżański,
— 
powiat tarnobrzeski,
— 
gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,
— 
część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
w województwie pomorskim:
— 
gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,
— 
gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
— 
gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
w województwie świętokrzyskim:
— 
gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,
— 
część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
— 
gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,
— 
gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,
w województwie lubuskim:
— 
gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
— 
powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
— 
gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
— 
powiat żarski,
— 
powiat słubicki,
— 
gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,
— 
powiat krośnieński,
— 
powiat zielonogórski
— 
powiat miejski Zielona Góra,
— 
powiat nowosolski,
— 
część powiatu sulęcińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
część powiatu świebodzińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
część powiatu wschowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
w województwie dolnośląskim:
— 
powiat zgorzelecki,
— 
gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,
— 
część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
powiat lubiński,
— 
gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,
— 
gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
— 
powiat miejski Legnica,
— 
część powiatu legnickiego niewymieniona w części I i III załącznika I,
— 
gmina Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia w powiecie trzebnickim,
— 
gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,
— 
powiat miejki Wrocław,
— 
gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
— 
gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
— 
gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
— 
gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,
— 
część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
część powiatu głogowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
gmina Niechlów w powiecie górowskim,
— 
gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,
w województwie wielkopolskim:
— 
powiat wolsztyński,
— 
gmina Wielichowo, Rakoniewice część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
— 
gminy Lipno, Osieczna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,
— 
powiat miejski Leszno,
— 
gminy Krzywiń i Śmigiel w powiecie kościańskim,
— 
część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
powiat obornicki,
— 
część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
— 
powiat miejski Poznań,
— 
gminy Czerwonak, Swarzędz, Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,
— 
część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Pniewy położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica – Ostroróg oraz część położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
— 
gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
— 
część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
— 
gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków - Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,
— 
gminy Gostyń i Pępowo w powiecie gostyńskim,
— 
gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
w województwie łódzkim:
— 
gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
— 
gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
— 
gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,
w województwie zachodniopomorskim:
— 
gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
— 
gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa w powiecie gryfińskim,
w województwie opolskim:
— 
gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,
— 
gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,
— 
gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8.    Slovačka

Sljedeće zone ograničenja II u Slovačkoj:

— 
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Poprad
— 
the whole district of Spišská Nová Ves,
— 
the whole district of Levoča,
— 
the whole district of Kežmarok
— 
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Košice-okolie,
— 
the whole district of Rožnava,
— 
the whole city of Košice,
— 
the whole district of Sobrance,
— 
the whole district of Vranov nad Topľou,
— 
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Snina,
— 
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Svidník,
— 
the whole district of Medzilaborce,
— 
the whole district of Stropkov
— 
the whole district of Bardejov,
— 
the whole district of Stará Ľubovňa,
— 
the whole district of Revúca,
— 
the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,
— 
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
— 
the whole district of Lučenec,
— 
the whole district of Poltár,
— 
the whole district of Zvolen,
— 
the whole district of Detva,
— 
in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Trpín, Litava,
— 
the whole district of Banska Bystica,
— 
the whole district of Brezno,
— 
the whole district of Liptovsky Mikuláš.

9.    Italija

Sljedeće zone ograničenja II u Italiji:

Piedmont Region:
Piedmont Region:
— 
in the Province of Alessandria, the municipalities of Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone,
Liguria Region:
— 
in the province of Genova, the municipalities of Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;
— 
in the province of Savona, the municipalities of Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

DIO III.

1.    Bugarska

Sljedeće zone ograničenja III u Bugarskoj:

— 
in Blagoevgrad region:
— 
the whole municipality of Sandanski
— 
the whole municipality of Strumyani
— 
the whole municipality of Petrich,
— 
the Pazardzhik region:
— 
the whole municipality of Pazardzhik,
— 
the whole municipality of Panagyurishte,
— 
the whole municipality of Lesichevo,
— 
the whole municipality of Septemvri,
— 
the whole municipality of Strelcha,
— 
in Plovdiv region
— 
the whole municipality of Hisar,
— 
the whole municipality of Suedinenie,
— 
the whole municipality of Maritsa
— 
the whole municipality of Rodopi,
— 
the whole municipality of Plovdiv,
— 
in Varna region:
— 
the whole municipality of Byala,
— 
the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.    Italija

Sljedeće zone ograničenja III u Italiji:

— 
tutto il territorio della Sardegna.

3.    Poljska

Sljedeće zone ograničenja III u Poljskoj:

w województwie warmińsko-mazurskim:
— 
część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
powiat nowomiejski,
— 
gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
— 
część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 53, część gminy Biskupiec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16, a nastęnie na południe od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,
— 
część gminy Dźwierzuty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 53 w powiecie szczycieńskim,
w województwie lubelskim:
— 
gminy Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,
— 
gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Tereszpol i Turobin w powiecie biłgorajskim,
— 
gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
— 
gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,
— 
gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,
w województwie podkarpackim:
— 
powiat mielecki,
— 
gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
— 
część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
— 
część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim
— 
gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
— 
gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,
w województwie lubuskim:
— 
gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,
— 
gmina Sulęcin w powiecie sulęcińskim,
— 
gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
— 
gmina Sława w powiecie wschowskim,
— 
gminy Lubrza, Łagów, Skąpe, Świebodzin w powiecie świebodzińskim,
w województwie wielkopolskim:
— 
gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,
— 
gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,
— 
powiat rawicki,
— 
gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,
— 
gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkim,
— 
część gminy Pniewy położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo w powiecie szamotulskim,
w województwie dolnośląskim:
— 
część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,
— 
gmina Kotla w powiecie głogowskim,
— 
gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
— 
gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,
— 
gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,
— 
część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko polożona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a nastęnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko_- Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,
— 
część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,
w województwie świętokrzyskim:
— 
gminy Gnojno, Pacanów, Stopnica, Tuczępy, część gminy Busko Zdrój położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec- Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,
— 
gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
— 
gminy Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764 w powiecie kieleckim,
— 
powiat miejski Kielce,
— 
gminy Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa w powiecie włoszczowskim,
— 
gmina Kije w powiecie pińczowskim,
— 
gminy Małogoszcz, Oksa, Sobków w powiecie jędrzejowskim,
— 
gmina Słupia Konecka w powiecie koneckim,
w województwie małopolskim:
— 
gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

4.    Rumunjska

Sljedeće zone ograničenja III u Rumunjskoj:

— 
Zona orașului București,
— 
Județul Constanța,
— 
Județul Satu Mare,
— 
Județul Tulcea,
— 
Județul Bacău,
— 
Județul Bihor,
— 
Județul Bistrița Năsăud,
— 
Județul Brăila,
— 
Județul Buzău,
— 
Județul Călărași,
— 
Județul Dâmbovița,
— 
Județul Galați,
— 
Județul Giurgiu,
— 
Județul Ialomița,
— 
Județul Ilfov,
— 
Județul Prahova,
— 
Județul Sălaj,
— 
Județul Suceava
— 
Județul Vaslui,
— 
Județul Vrancea,
— 
Județul Teleorman,
— 
Județul Mehedinți,
— 
Județul Gorj,
— 
Județul Argeș,
— 
Județul Olt,
— 
Județul Dolj,
— 
Județul Arad,
— 
Județul Timiș,
— 
Județul Covasna,
— 
Județul Brașov,
— 
Județul Botoșani,
— 
Județul Vâlcea,
— 
Județul Iași,
— 
Județul Hunedoara,
— 
Județul Alba,
— 
Județul Sibiu,
— 
Județul Caraș-Severin,
— 
Județul Neamț,
— 
Județul Harghita,
— 
Județul Mureș,
— 
Județul Cluj,
— 
Județul Maramureș.

5.    Slovačka

Sljedeće zone ograničenja III u Slovačkoj:

— 
The whole district of Trebišov’,
— 
The whole district of Vranov and Topľou,
— 
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou,
— 
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša,
— 
In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,
— 
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,
— 
In the district Of Sabinov: Daletice,
— 
In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany.

▼B
PRILOG II.

POJAČANE BIOSIGURNOSNE MJERE ZA OBJEKTE U KOJIMA SE DRŽE SVINJE I KOJI SE NALAZE U ZONAMA OGRANIČENJA I, II I III

(iz članka 16. stavka 1. točke (b) podtočke i.)

1. Pojačane biosigurnosne mjere iz članka 16. stavka 1. točke (b) podtočke i. primjenjuju se na objekte u kojima se drže svinje i koji se nalaze u zonama ograničenja I, II i III u predmetnim državama članicama u slučaju odobrenih premještanja pošiljaka:

(a) 

svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III izvan tih zona kako je predviđeno u člancima 22., 23., 24., 25., 28. i 29.;

(b) 

zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone kako je predviđeno u člancima 31. i 32.;

(c) 

nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od svinja držanih u zoni ograničenja II izvan te zone kako je predviđeno u člancima 35. i 37.;

(d) 

svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja II i III izvan tih zona kako je predviđeno u člancima 38., 39. i 40.

2. Subjekti koji su odgovorni za objekte u kojima se drže svinje i koji se nalaze u zonama ograničenja I, II i III u predmetnim državama članicama u slučaju odobrenih premještanja izvan tih zona osiguravaju da se u objektima u kojima se drže svinje primjenjuju sljedeće pojačane biosigurnosne mjere:

(a) 

sprečavanje izravnog ili neizravnog kontakta između držanih svinja i barem:

i. 

drugih držanih svinja iz drugih objekata;

ii. 

divljih svinja;

(b) 

primjerene higijenske mjere, primjerice presvlačenje odjeće i obuće pri ulasku i izlasku iz prostora u kojima se drže svinje;

(c) 

pranje i dezinfekcija ruku te dezinfekcija obuće na ulazu u prostore u kojima se drže svinje;

(d) 

nedolazak u kontakt s držanim svinjama u razdoblju od najmanje 48 sati nakon lova na divlje svinje ili nakon svakog drugog kontakta s divljim svinjama;

(e) 

zabrana ulaska za neovlaštene osobe ili prijevozna sredstva u objekt, uključujući prostore, u kojem se drže svinje;

(f) 

vođenje odgovarajuće evidencije osoba i prijevoznih sredstava koji ulaze u objekt u kojem se drže svinje;

(g) 

prostori i zgrade objekta u kojem se drže svinje moraju:

i. 

biti izgrađeni na način da druge životinje ne mogu ući u te prostore ili zgrade niti mogu doći u kontakt s držanim svinjama ili njihovom hranom i steljom;

ii. 

omogućivati pranje i dezinfekciju ruku;

iii. 

omogućivati pranje i dezinfekciju prostorâ;

iv. 

imati odgovarajuće prostorije za presvlačenje odjeće i obuće na ulazu u prostore u kojima se drže svinje;

(h) 

zaštitna ograda za životinje barem oko prostora u kojima se drže svinje i zgrada u kojima se drže hrana za životinje i stelja;

(i) 

mora se provoditi plan biosigurnosti koji je odobrilo nadležno tijelo predmetne države članice uzimajući u obzir profil tog objekta i nacionalno zakonodavstvo; taj plan biosigurnosti obuhvaća barem:

i. 

određivanje „čistih” i „prljavih” područja za zaposlenike ovisno o tipu poljoprivrednog gospodarstva, primjerice garderobe, tuševi, prostor za prehranu zaposlenika;

ii. 

utvrđivanje i, prema potrebi, preispitivanje logističkih mjera za ulazak novih držanih svinja u objekt;

iii. 

postupke za čišćenje i dezinfekciju prostorija, prijevoznih sredstava i opreme te osobnu higijenu;

iv. 

pravila za zaposlenike o hrani u objektu i zabranu držanja svinja za zaposlenike, prema potrebi i ako je to primjenjivo;

v. 

ciljani periodični program jačanja svijesti za zaposlenike objekta;

vi. 

utvrđivanje i, prema potrebi, preispitivanje logističkih mjera za osiguravanje primjerenog odvajanja različitih epidemioloških jedinica te za sprečavanje dolaska svinja u izravan ili neizravan kontakt s nusproizvodima životinjskog podrijetla i drugim jedinicama;

vii. 

postupci i upute za izvršavanje zahtjeva u pogledu biosigurnosti tijekom gradnje ili popravka prostora ili zgrada;

viii. 

interna revizija ili samoprocjena izvršavanja biosigurnosnih mjera.( 1 ) U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno s člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom Protokolu, za potrebe ove Uredbe upućivanja na države članice uključuju Ujedinjenu Kraljevinu u vezi sa Sjevernom Irskom.

Top