EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021D0958-20210615

Consolidated text: Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/958 оd 31. svibnja 2021. o utvrđivanju formata za dostavljanje podataka i informacija o ribolovnom alatu koji je stavljen na tržište i o skupljenom otpadnom ribolovnom alatu u državama članicama te formata za izvješće o provjeri kvalitete u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (d) i stavkom 2. Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/958/2021-06-15

02021D0958 — HR — 15.06.2021 — 000.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/958

оd 31. svibnja 2021.

o utvrđivanju formata za dostavljanje podataka i informacija o ribolovnom alatu koji je stavljen na tržište i o skupljenom otpadnom ribolovnom alatu u državama članicama te formata za izvješće o provjeri kvalitete u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (d) i stavkom 2. Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća

( L 211 15.6.2021, 51)


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 034, 16.2.2022,  52 (2021/958)
▼B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/958

оd 31. svibnja 2021.

o utvrđivanju formata za dostavljanje podataka i informacija o ribolovnom alatu koji je stavljen na tržište i o skupljenom otpadnom ribolovnom alatu u državama članicama te formata za izvješće o provjeri kvalitete u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (d) i stavkom 2. Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i VijećaČlanak 1.

Države članice dostavljaju podatke o ribolovnom alatu koji sadržava plastiku i koji je stavljen na tržište te o skupljenom otpadnom ribolovnom alatu iz članka 13. stavka 1. točke (d) Direktive (EU) 2019/904 u formatu za dostavljanje podataka utvrđenom u Prilogu 1. ovoj Odluci.

Članak 2.

Države članice sastavljaju izvješće o provjeri kvalitete iz članka 13. stavka 2. Direktive (EU) 2019/904 u formatu utvrđenom u Prilogu 2. ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.
PRILOG 1.

Format za dostavljanje podataka o ribolovnom alatu koji sadržava plastiku i koji je stavljen na tržište te o skupljenom otpadnom ribolovnom alatu, u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (d) Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća

A.    Format za dostavljanje podataka o ribolovnom alatu koji sadržava plastiku i koji je stavljen na tržište ( 1 )

▼C1 

 

Mrežne plohe od debelog konca (1)

(Ø >1 mm)

Mrežne plohe od tankog konca

(Ø ≤1 mm)

Ostali plastični alati ili njihovi dijelovi

Neplastični dijelovi alata (2)

Plutače, plovci, užad

Ukupno (*1) =

(u tonama)

A+B+C+D+E

A

B

C

D = I+K

E = F+J+L

Plastika ukupno =

A+B+C+F

A

B

C

 

F

— polipropilen (PP)

 

 

 

 

 

 

— polietilen (PE)

 

 

 

 

 

 

— visokomolekularni polietilen (HMPE)

 

 

 

 

 

 

— najlon

 

 

 

 

 

 

— ostalo (PET, PVC, HDPE, EVA itd.)

 

 

 

 

 

 

— mješavina polimera

 

 

 

 

 

 

Metal ukupno

G = I+J

 

 

 

I

J

— čelik

 

 

 

 

 

 

— aluminij

 

 

 

 

 

 

— olovo

 

 

 

 

 

 

— Ostali metali ili mješavine metala

 

 

 

 

 

 

Guma ukupno

H = K+L

 

 

 

K

L

(*1)   

Za izvješćivanje su obvezne samo ukupne količine (u bijelim poljima) ribolovnog alata i njegovih sastavnih dijelova.


Crno osjenčana polja nisu relevantna.

(1)   

Podaci se izražavaju u masi (u tonama) – u izvješću o provjeri kvalitete mora biti navedeno jesu li primijenjeni pretvorbeni faktori (npr. iz volumena u masu).

(2)   

To može uključivati metalne utege, gumene valjke, uređaje/rešetke koji omogućuju bijeg itd.

▼B

B.    Format za dostavljanje podataka o skupljenom otpadnom ribolovnom alatu ( 2 )

▼C1 

Ukupno

Mrežne plohe od debelog konca (1)

(Ø >1 mm)

Mrežne plohe od tankog konca

(Ø ≤1 mm)

Ostali plastični alati ili njihovi dijelovi

Neplastični dijelovi alata (2)

Plutače, plovci, užad

Ukupno (*1) =

(u tonama)

A+B+C+D+E

A

B

C

D = I+K

E = F+J+L

Plastika ukupno =

A+B+C+F

A

B

C

 

F

— polipropilen (PP)

 

 

 

 

 

 

— polietilen (PE)

 

 

 

 

 

 

— visokomolekularni polietilen (HMPE)

 

 

 

 

 

 

— najlon

 

 

 

 

 

 

— ostalo (PET, PVC, HDPE, EVA itd.)

 

 

 

 

 

 

— mješavina polimera

 

 

 

 

 

 

Metal ukupno

G = I+J

 

 

 

I

J

— čelik

 

 

 

 

 

 

— aluminij

 

 

 

 

 

 

— olovo

 

 

 

 

 

 

— Ostali metali ili mješavine metala

 

 

 

 

 

 

Guma ukupno

H = K+L

 

 

 

K

L

(*1)   

Za izvješćivanje su obvezne samo ukupne količine (u bijelim poljima) ribolovnog alata i njegovih sastavnih dijelova. To uključuje svaki ribolovni alat koji sadržava plastiku i sve zasebne komponente, tvari ili materijale koji su bili dio takvog ribolovnog alata ili su bili pričvršćeni na njega u trenutku njegova odbacivanja, među ostalim i kada je bio ostavljen ili izgubljen. Crno osjenčana polja nisu relevantna.

(1)   

„Konac” obuhvaća sve konce, niti, laganu užad itd., neovisno o tome sastoje li se od jednog filamenta (monofilament) ili više filamenata koji su uvijeni ili opleteni u jedan višestruki konac.

(2)   

To može uključivati metalne utege, gumene valjke, uređaje/rešetke koji omogućuju bijeg itd.

▼B
PRILOG 2.

Format za izvješće o provjeri kvalitete koje se prilaže podacima iz Priloga 1., u skladu s člankom 13. stavkom 2. Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća

I.    Cilj izvješća

Izvješćem o provjeri kvalitete nastoje se prikupiti informacije o metodama sastavljanja podataka i kvaliteti dostavljenih podataka. Izvješćem se želi osigurati bolje razumijevanje pristupa država članica u pogledu prikupljanja podataka te omogućiti uspoređivanje podataka među državama članicama. Ono se prilaže dostavljenim podacima država članica o ribolovnom alatu koji sadržava plastiku i koji je stavljen na tržište te o skupljenom otpadnom ribolovnom alatu.

Izvješćem o provjeri kvalitete ocjenjuje se kvaliteta postupaka prikupljanja podataka, uključujući opseg i validaciju izvora administrativnih podataka te statističku valjanost pristupa temeljenih na istraživanju.

Nadalje, u izvješću o provjeri kvalitete trebaju se uzeti u obzir razlozi znatnih promjena u dostavljenim podacima i osigurati povjerenje u točnost tih podataka.

II.    Format za izvješće o provjeri kvalitete: ribolovni alat koji sadržava plastiku i koji je stavljen na tržište

1.   OPĆE INFORMACIJEDržava članica:

 

Organizacija nadležna za dostavljanje podataka:

 

E-adresa:

 

Telefonski broj:

 

Referentna godina:

 

Datum isporuke/verzija:

 

Poveznica na podatke koje objavljuje država članica (ako postoji):

 

2.   OPIS STRANAKA UKLJUČENIH U PRIKUPLJANJE PODATAKANaziv institucije

Ključne odgovornosti

 

 

Prema potrebi dodajte retke

3.   OPIS PRIMIJENJENIH METODA

3.1.    Specifikacija metoda i izvoraMetode prikupljanja podataka / izvor podataka

Obvezni podaci

(metoda/izvor: da/ne)

Dobrovoljni podaci (nije obvezno)

(metoda/izvor: da/ne)

Administrativna izvješća (popis)

 

 

Istraživanja (popis ili uzorkovanje)

 

 

Statistički podaci o trgovini (npr. upotrebom podataka Prodcom ili Comext)

 

 

Program proširene odgovornosti proizvođača (EPR)

 

 

Proizvođači ribolovnog alata / trgovci ribolovnim alatom

 

 

Ostalo (navesti)

 

 

Navedite broj izvora upućivanja u zagradama u poljima u kojima je odgovor „da”, npr. da (1).

U tablicu u nastavku dodajte posebna objašnjenja za polja u kojima je odgovor „da” upotrebom referentnih brojeva. Navedite učestalost prikupljanja podataka (npr. mjesečno, tromjesečno, godišnje, kontinuirano) ako je dostupna.Ref. br.

Dodatno objašnjenje/opis

 

 

Prema potrebi dodajte retke

3.2.    Specifikacija pretvorbenih faktora

Ako su pretvorbeni faktori ( 3 ) upotrijebljeni za procjenu dobrovoljnih podataka, navedite ih u tablici u nastavku. 

Ukupni ribolovni alat koji sadržava plastiku (u tonama)

Mrežne plohe od debelog konca

(Ø >1 mm)

Mrežne plohe i uzice od tankog konca

(Ø ≤1 mm)

Ostali plastični alati ili njihovi dijelovi

Neplastični dijelovi alata

Plutače, plovci, užad

Ukupno po vrsti materijala

Ukupno (*1) (u tonama)

Obvezna vrijednost

 

 

 

 

 

 

Plastika ukupno

 

 

 

 

 

 

 

— polipropilen (PP)

 

 

 

 

 

 

 

— polietilen (PE)

 

 

 

 

 

 

 

— visokomolekularni polietilen (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

— najlon

 

 

 

 

 

 

 

— ostalo

 

 

 

 

 

 

 

— miješano

 

 

 

 

 

 

 

Metal ukupno

 

 

 

 

 

 

 

— čelik

 

 

 

 

 

 

 

— aluminij

 

 

 

 

 

 

 

— olovo

 

 

 

 

 

 

 

— Ostali metali ili mješavine metala

 

 

 

 

 

 

 

Guma ukupno

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno po komponenti ribolovnog alata

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Crno osjenčana polja nisu relevantna.

4.   TOČNOST PODATAKA

4.1.    Statistička istraživanja o količini ribolovnog alata koji je stavljen na tržištePodručje istraživanja

Godina

Statističke jedinice

Postotak populacije uključen u istraživanje

Podaci (t)

Razina pouzdanosti

Granična vrijednost dopuštene pogreške

Prilagodbe u trenutačnoj godini u odnosu na godinu istraživanja

Ostale pojedinosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodajte retke za svako provedeno istraživanje.

U tablicu u nastavku dodajte posebna objašnjenja numeriranjem/upućivanjem na prethodna polja.br.

Dodatno objašnjenje/opis

 

 

Prema potrebi dodajte retke

4.2.    Glavni problemi povezani s točnošću podataka

Opis glavnih problema koji utječu na točnost podataka, uključujući pogreške povezane s uzorkovanjem, obuhvaćenošću, mjerenjem, obradom i neodazivom. Opis primijenjenih procjena.br.

Problem povezan s točnošću podataka

Dodatno objašnjenje/opis

1

Uzorkovanje

 

2

Obuhvaćenost

 

3

Mjerenje

 

4

Obrada

 

5

Neodaziv

 

6

Procjene

 

7

Ostalo (navesti)

 

Prema potrebi dodajte retke

4.3.    Razlike u odnosu na podatke iz prethodne godine

Znatne promjene metode izračuna za trenutačnu referentnu godinu, ako ih ima (posebice uključiti retrospektivna preispitivanja i njihovu vrstu te navesti je li u podacima za određenu godinu potrebno označiti trenutak promjene metodologije).br.

Dodatno objašnjenje/opis

 

 

Prema potrebi dodajte retke

4.4.    Provjera podataka 

Unakrsna provjera

(da/ne)

Provjera vremenskih nizova

(da/ne)

Revizija

(da/ne)

Postupak provjere

(da/ne)

Obvezni podaci

 

 

 

 

Dobrovoljni podaci

 

 

 

 

Dodatne informacije o metodama, uključujući kombinaciju primijenjenih metoda. 

Detaljan opis metoda provjere

Obvezni podaci

 

Dobrovoljni podaci (nije obvezno)

 

5.   POVJERLJIVOST

5.1.    Navedite prema numeriranoj stavci kako je osigurana povjerljivost (primjer: mjere ili postupci za sprečavanje neovlaštenog otkrivanja podataka itd.).br.

Opis

 

 

Prema potrebi dodajte retke

5.2.    Problemi s povjerljivošću povezani s objavom podatakabr.

Opis

 

 

Prema potrebi dodajte retke

6.   ŠIRENJE PODATAKA: GLAVNE NACIONALNE INTERNETSKE STRANICE I PUBLIKACIJE

Teme koje treba navesti u nastavku povezane su sa širenjem podataka.br.

Popis internetskih stranica, dokumenata, publikacija

 

 

7.   METAPODACI

Popis dokumenata povezanih s metodologijom prikupljanja podataka, obradom podataka i kontrolom kvalitete.Tema

Dokument postoji (da/ne)

Upućivanje na dokument (naslov, godina, internetska poveznica, ako je primjenjivo)

Prikupljanje podataka

 

 

Obrada podataka

 

 

Kontrola kvalitete

 

 

III.    Format za izvješće o provjeri kvalitete: skupljeni otpadni ribolovni alat

1.   OPĆE INFORMACIJEDržava članica:

 

Organizacija nadležna za dostavljanje podataka:

 

E-adresa:

 

Telefonski broj:

 

Referentna godina:

 

Datum isporuke/verzija:

 

Poveznica na podatke koje objavljuje država članica (ako postoji):

 

2.   OPIS STRANAKA UKLJUČENIH U PRIKUPLJANJE PODATAKANaziv institucije

Ključne odgovornosti

 

 

Prema potrebi dodajte retke

3.   OPIS PRIMIJENJENIH METODA

3.1.    Specifikacija metoda i izvoraMetode prikupljanja podataka / izvor podataka

Obvezni podaci

(metoda/izvor: da/ne)

Dobrovoljni podaci (nije obvezno)

(metoda/izvor: da/ne)

Administrativna izvješća (popis)

 

 

Istraživanja (popis ili uzorkovanje)

 

 

Luke

 

 

Program proširene odgovornosti proizvođača (EPR)

 

 

Proizvođači ribolovnog alata / trgovci ribolovnim alatom

 

 

Subjekti za gospodarenje otpadom

 

 

Ostalo (navesti)

 

 

Navedite broj izvora upućivanja u zagradama u poljima u kojima je odgovor „da”, npr. da (1).

U tablicu u nastavku dodajte posebna objašnjenja za polja u kojima je odgovor „da” upotrebom referentnih brojeva. Navedite učestalost prikupljanja podataka (npr. mjesečno, tromjesečno, godišnje, kontinuirano) ako je dostupna.Ref. br.

Dodatno objašnjenje/opis

 

 

Prema potrebi dodajte retke

3.2.    Specifikacija pretvorbenih faktora

Ako su pretvorbeni faktori ( 4 ) upotrijebljeni za procjenu dobrovoljnih podataka, navedite ih u tablici u nastavku. 

Ukupni ribolovni alat koji sadržava plastiku (u tonama)

Mrežne plohe od debelog konca

(Ø >1 mm)

Mrežne plohe i uzice od tankog konca

(Ø ≤1 mm)

Ostali plastični alati ili njihovi dijelovi

Neplastični dijelovi alata

Plutače, plovci, užad

Ukupno po vrsti materijala

Ukupno (*1) (u tonama)

Obvezna vrijednost

 

 

 

 

 

 

Plastika ukupno

 

 

 

 

 

 

 

— polipropilen (PP)

 

 

 

 

 

 

 

— polietilen (PE)

 

 

 

 

 

 

 

— visokomolekularni polietilen (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

— najlon

 

 

 

 

 

 

 

— ostalo

 

 

 

 

 

 

 

— miješano

 

 

 

 

 

 

 

Metal ukupno

 

 

 

 

 

 

 

— čelik

 

 

 

 

 

 

 

— aluminij

 

 

 

 

 

 

 

— olovo

 

 

 

 

 

 

 

— Ostali metali ili mješavine metala

 

 

 

 

 

 

 

Guma ukupno

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno po komponenti ribolovnog alata

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Crno osjenčana polja nisu relevantna.

4.   TOČNOST PODATAKA

4.1.    Statistička istraživanja o količini skupljenog otpadnog ribolovnog alataPodručje istraživanja

Godina

Statističke jedinice

Postotak populacije uključen u istraživanje

Podaci (t)

Razina pouzdanosti

Granična vrijednost dopuštene pogreške

Prilagodbe u trenutačnoj godini u odnosu na godinu istraživanja

Ostale pojedinosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodajte retke za svako provedeno istraživanje.

U tablicu u nastavku dodajte posebna objašnjenja numeriranjem/upućivanjem na prethodna polja.br.

Dodatno objašnjenje/opis

 

 

Prema potrebi dodajte retke

4.2.    Glavni problemi povezani s točnošću podataka

Opis glavnih problema koji utječu na točnost podataka, uključujući pogreške povezane s uzorkovanjem, obuhvaćenošću, mjerenjem, obradom i neodazivom. Opis primijenjenih procjena.br.

Problem povezan s točnošću podataka

Dodatno objašnjenje/opis

1

Uzorkovanje

 

2

Obuhvaćenost

 

3

Mjerenje

 

4

Obrada

 

5

Neodaziv

 

6

Procjene

 

7

Ostalo (navesti)

 

Prema potrebi dodajte retke

4.3.   Razlike u odnosu na podatke iz prethodne godine

Znatne promjene metode izračuna za trenutačnu referentnu godinu, ako ih ima (posebice uključiti retrospektivna preispitivanja i njihovu vrstu te navesti je li u podacima za određenu godinu potrebno označiti trenutak promjene metodologije).br.

Dodatno objašnjenje/opis

 

 

Prema potrebi dodajte retke

4.4.    Provjera podataka 

Unakrsna provjera

(da/ne)

Provjera vremenskih nizova

(da/ne)

Revizija

(da/ne)

Postupak provjere

(da/ne)

Obvezni podaci

 

 

 

 

Dobrovoljni podaci

 

 

 

 

Dodatne informacije o metodama, uključujući kombinaciju primijenjenih metoda. 

Detaljan opis metoda provjere

Obvezni podaci

 

Dobrovoljni podaci (nije obvezno)

 

5.   POVJERLJIVOST

5.1.    Navedite prema numeriranoj stavci kako je osigurana povjerljivost (primjer: mjere ili postupci za sprečavanje neovlaštenog otkrivanja podataka itd.).br.

Opis

 

 

Prema potrebi dodajte retke

5.2.    Problemi s povjerljivošću povezani s objavom podatakabr.

Opis

 

 

Prema potrebi dodajte retke

6.   ŠIRENJE PODATAKA: GLAVNE NACIONALNE INTERNETSKE STRANICE I PUBLIKACIJE

Teme koje treba navesti u nastavku povezane su sa širenjem podataka.br.

Popis internetskih stranica, dokumenata, publikacija

 

 

7.   METAPODACI

Popis dokumenata povezanih s metodologijom prikupljanja podataka, obradom podataka i kontrolom kvalitete.Tema

Dokument postoji (da/ne)

Upućivanje na dokument (naslov, godina, internetska poveznica, ako je primjenjivo)

Prikupljanje podataka

 

 

Obrada podataka

 

 

Kontrola kvalitete

 

 ( 1 ) Podaci se izražavaju u masi (u tonama) – u izvješću o provjeri kvalitete mora biti navedeno jesu li primijenjeni pretvorbeni faktori (npr. iz volumena u masu).

( 2 ) Podaci se izražavaju u masi (u tonama) – u izvješću o provjeri kvalitete mora biti navedeno jesu li primijenjeni pretvorbeni faktori (npr. iz volumena u masu).

( 3 ) Pretvorbeni faktor aritmetički je multiplikator za pretvaranje količine izražene u jednom skupu jedinica u ekvivalent izražen u drugom skupu.

( 4 ) Pretvorbeni faktor aritmetički je multiplikator za pretvaranje količine izražene u jednom skupu jedinica u ekvivalent izražen u drugom skupu.

Top