EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0178-20220518

Consolidated text: Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/178 оd 31. siječnja 2020. o prezentiranju informacija o zabranama u pogledu unošenja bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije u skladu s Uredbom (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća putnicima koji stižu iz trećih zemalja i korisnicima poštanskih usluga te klijentima određenih specijaliziranih subjekata

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/178/2022-05-18

02020R0178 — HR — 18.05.2022 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/178

оd 31. siječnja 2020.

o prezentiranju informacija o zabranama u pogledu unošenja bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije u skladu s Uredbom (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća putnicima koji stižu iz trećih zemalja i korisnicima poštanskih usluga te klijentima određenih specijaliziranih subjekata

( L 037 10.2.2020, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/680 оd 27. travnja 2022.

  L 125

1

28.4.2022
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/178

оd 31. siječnja 2020.

o prezentiranju informacija o zabranama u pogledu unošenja bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije u skladu s Uredbom (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća putnicima koji stižu iz trećih zemalja i korisnicima poštanskih usluga te klijentima određenih specijaliziranih subjekataČlanak 1.

Prezentacija informacija putnicima koji stižu iz trećih zemalja i korisnicima poštanskih usluga te klijentima određenih specijaliziranih subjekata

1.  
Države članice, morske luke, zračne luke i međunarodni prijevoznici dužni su postaviti plakate s informacijama utvrđenima u Prilogu na svim točkama ulaska u Uniju, ili u svim prijevoznim sredstvima kojima se ulazi u Uniju, za sve putnike koji stižu iz trećih zemalja.

Države članice, morske luke, zračne luke i međunarodni prijevoznici mogu postaviti plakate iz prvog podstavka i na točkama odlaska iz Unije.

2.  
Pružatelji poštanskih usluga i specijalizirani subjekti uključeni u prodaju preko ugovora na daljinu svojim klijentima stavljaju na raspolaganje, barem putem interneta, informacije utvrđene u Prilogu.
3.  
Informacije utvrđene u Prilogu postavljaju se na lako vidljivim točkama, na fizičkim lokacijama i na internetu.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M1
PRILOG

Plakat iz članka 1.