EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D1956-20230621

Consolidated text: Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/1956 оd 26. studenoga 2019. o usklađenim normama za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica i sastavljenima za potrebe Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1956/2023-06-21

02019D1956 — HR — 21.06.2023 — 013.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1956

оd 26. studenoga 2019.

o usklađenim normama za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica i sastavljenima za potrebe Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća

( L 306 27.11.2019, 26)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/1146 оd 31. srpnja 2020.

  L 250

121

3.8.2020

►M2

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/1779 оd 27. studenoga 2020.

  L 399

6

30.11.2020

►M3

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1015 оd 17. lipnja 2021.

  L 222

40

22.6.2021

►M4

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/2273 оd 20. prosinca 2021.

  L 457

15

21.12.2021

►M5

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/405 оd 3. ožujka 2022.

  L 83

48

10.3.2022

►M6

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/713 оd 4. svibnja 2022.

  L 133

17

10.5.2022

►M7

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/98 оd 9. siječnja 2023.

  L 8

16

11.1.2023

►M8

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/600 оd 13. ožujka 2023.

  L 79

171

17.3.2023


Koju je ispravio:

 C1

Ispravak,  L 257, 6.8.2020,  39 (2020/1146)
▼B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1956

оd 26. studenoga 2019.

o usklađenim normama za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica i sastavljenima za potrebe Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i VijećaČlanak 1.

Upućivanja na usklađene norme za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica sastavljene za potrebe Direktive 2014/35/EU, navedena u Prilogu I. ovoj Odluci, objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

▼M3

Upućivanje na usklađenu normu EN 60335-2-24:2010 sastavljenu za potrebe Direktive 2014/35/EU navedeno u Prilogu I.A ovoj Odluci objavljuje se u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

Upućivanja na usklađene norme za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica sastavljene za potrebe Direktive 2014/35/EU i navedena u Prilogu I.B ovoj Odluci objavljuju se u Službenom listu Europske unije. Ta upućivanja smatraju se objavljenima u Službenom listu Europske unije od datumâ utvrđenih u tom prilogu.

Upućivanja na usklađene norme za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica sastavljene za potrebe Direktive 2014/35/EU i navedena u Prilogu I.C ovoj Odluci, objavljuju se u Službenom listu Europske unije. Ta upućivanja smatraju se objavljenima u Službenom listu Europske unije za razdoblja utvrđena u tom prilogu.

▼B

Članak 2.

Upućivanja na usklađene norme za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica sastavljene za potrebe Direktive 2014/35/EU, navedena u Prilogu II. ovoj Odluci, povlače se iz Službenog lista Europske unije od datuma navedenih u tom prilogu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.
PRILOG I.Br.

Upućivanje na normu

1.

EN 60204-1:2018

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 1. dio: Opći zahtjevi IEC 60204-1:2016 (MOD)

▼M1 —————

▼M4 —————

▼M4

2.b

EN 60335-1:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi IEC 60335-1:2010 (MOD)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019

EN 60335-1:2012/A15:2021

▼M1 —————

▼M1

3.a

EN 60335-2-4:2010

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019

▼B

4.

EN 60335-2-15:2016

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-15: Posebni zahtjevi aparata za grijanje tekućina 60335-2-15:2012 (MOD)

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

▼M6

4.a

EN 60335-2-15:2016

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-15: Posebni zahtjevi aparata za grijanje tekućina

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

EN 60335-2-15:2016/A12:2021

EN 60335-2-15:2016/A1:2021

EN 60335-2-15:2016/A2:2021

▼B

5.

EN 60335-2-16:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-16: Posebni zahtjevi za drobilice otpadaka hrane IEC 60335-2-16:2002 (MOD)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

6.

EN 60335-2-28:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-28: Posebni zahtjevi za šivalice IEC 60335-2-28:2002 (MOD)

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

7.

EN 60335-2-29:2004

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punilice baterija IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

▼M6

7.a

EN 60335-2-29:2021

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punilice baterija

EN 60335-2-29:2021/A1:2021

▼B

8.

EN 60335-2-55:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-55: Posebni

zahtjevi aparata za akvarije i vrtna jezerca IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

9.

EN 60335-2-59:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-59: Posebni zahtjevi za muholovke IEC 60335-2-59:2002 (MOD)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

10.

EN 60335-2-74:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-74: Posebni zahtjevi za pomična uronjiva grijala IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

▼M3 —————

▼M3

11.a

EN 60335-2-85:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-85: Posebni zahtjevi za parne aparate za tkanine

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

EN 60335-2-85:2003/A2:2020

▼B

12.

EN 60335-2-109:2010

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-109: Posebni zahtjevi za aparate koji ultraljubičastim (UV) zračenjem djeluju na vodu IEC 60335-2-109:2010

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

13.

EN 60529:1991

Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP Code) IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

▼M2 —————

▼M2

14.a

EN 60598-2-22:2014

Svjetiljke – Dio 2-22: Posebni zahtjevi – Svjetiljke za rasvjetu u slučaju opasnosti

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

EN 60598-2-22:2014/A1:2020

▼M7

14.b

EN IEC 60598-2-22:2022

Svjetiljke – Dio 2-22: Posebni zahtjevi – Svjetiljke za rasvjetu u slučaju opasnosti

▼B

15.

EN 60715:2017

Dimenzije niskonaponskih sklopnih i upravljačkih uređaja – Normirano postavljanje na tračnice za mehaničko podupiranje sklopnih i upravljačkih uređaja i pribora IEC 60715:2017

16.

EN 60898-1:2019

Električni pribor – Prekidači za nadstrujnu zaštitu za kućanstvo i slične instalacije – 1. dio: Instalacijski prekidači za rad s izmjeničnom strujom IEC 60898-1:2015 (MOD)

▼M2 —————

▼M2

17.a

EN 60947-2:2017

Niskonaponska sklopna aparatura – 2. dio: Prekidači

EN 60947-2:2017/A1:2020

▼M3 —————

▼M3

18.a

EN 60947-5-1:2017

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-1: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Elektromehanički aparati za upravljačke strujne krugove

EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05

▼B

19.

EN 60947-5-5:1997

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-5: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Električni aparati za zaustavljanje u nevolji sa zaporom IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

20.

EN 61008-1:2012

Strujne zaštitne sklopke bez združene nadstrujne zaštite za kućanstvo i slične primjene (RCCB-i) – 1. dio: Opći zahtjevi IEC 61008-1:2010 (MOD)

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A12:2017

21.

EN IEC 61010-2-201:2018

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-201: Posebni zahtjevi za upravljačku opremu IEC 61010-2-201:2017

22.

EN IEC 61058-1:2018

Sklopke za aparate – 1. dio: Opći zahtjevi IEC 61058-1:2016

23.

EN 61643-11:2012

Prenaponske zaštitne naprave za niski napon – 11. dio: Prenaponske zaštitne naprave spojene na niskonaponske energetske sustave – Zahtjevi i metode ispitivanja IEC 61643-11:2011 (MOD)

EN 61643-11:2012/A11:2018

24.

EN 61851-23:2014

Sustav kontaktnog punjenja električnih vozila – 23. dio: Stanica za punjenje vozila istosmjernom strujom IEC 61851-23:2014

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

25.

EN 62560:2012

Svjetleće diode za opću rasvjetnu namjenu s vlastitom predspojnom napravom za napone veće od 50 V – Sigurnosni zahtjevi IEC 62560:2011 (MOD)

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A11:2019

26.

EN 62606:2013

Opći zahtjevi za uređaje za otkrivanje elektrolučnog kvara IEC 62606:2013 (MOD)

EN 62606:2013/A1:2017

27.

EN 63024:2018

Zahtjevi za uređaje za automatsko zatvaranje (ARD) za osigurače i strujne zaštitne sklopke sa i bez združene nadstrujne zaštite (RCBO i RCCB) za kućanstvo i slične primjene IEC 63024:2017 (MOD)

▼M1

28.

EN 50620:2017

Električni kabeli – Kabeli za punjenje električnih vozila

EN 50620:2017/A1:2019

▼M4 —————

▼M4

29.a

EN 60335-2-5:2015

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-5: Posebni zahtjevi za perilice posuđa

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

EN 60335-2-5:2015/A1:2020

▼M1

30.

EN 60335-2-7:2010

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-7: Posebni zahtjevi za perilice rublja

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-12: Posebni zahtjevi za tople ploče i slične aparate

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tave za prženje i slične aparate

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

▼M3 —————

▼M4 —————

▼M4

33.b

EN 60335-2-17:2013

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-17: Posebni zahtjevi za pokrivače, jastuke i slične gibljive grijaće aparate

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

EN 60335-2-17:2013/A1:2020

EN 60335-2-17:2013/A2:2021

▼M1

34.

EN 60335-2-35:2016

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-35: Posebni zahtjevi protočnih grijača vode

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

▼M6

34.a

EN 60335-2-35:2016

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-35: Posebni zahtjevi protočnih vodogrijalica

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

EN 60335-2-35:2016/A2:2021

▼M1

35.

EN 60335-2-47:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne zračeće roštilje i pržila kruha

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne aparate za održavanje topline hrane i posuđa

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-52: Posebni zahtjevi za aparate za higijenu usta

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-61: Posebni zahtjevi za termoakumulacijske peći

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

▼M6

39.a

EN 60335-2-61:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-61: Posebni zahtjevi za termoakumulacijske peći

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

EN 60335-2-61:2003/A12:2021

▼M1

40.

EN 60335-2-66:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-66: Posebni zahtjevi za grijalice vodenih kreveta

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-84: Posebni zahtjevi za zahode

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

▼M6

41.a

EN IEC 60335-2-84:2021

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-84: Posebni zahtjevi za zahode

EN IEC 60335-2-84:2021/A11:2021

▼M1

42.

EN 60335-2-87:2002

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-87: Posebni zahtjevi za omamljivala životinja

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-98: Posebni zahtjevi za ovlaživalice

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

▼M2 —————

▼M2

44.a

EN 60669-1:2018

Sklopke za kućanstvo i slične fiksne električne instalacije – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

EN 60669-1:2018/AC:2020-02

▼M1

45.

EN 60691:2016

Toplinski zaštitni ulošci – Zahtjevi i uputa za primjenu

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Kabelske mreže za televizijske signale, zvučne signale i usluge uzajamnog djelovanja – 11. dio: Sigurnost

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Prekidači za opremu (CBE)

48.

EN 60947-5-4:2003

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-4: Upravljački aparati i sklopni elementi za upravljačke krugove – Metode određivanja radnih svojstava kontakata za male struje i napone – Posebna ispitivanja

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 9-1: Sustavi za aktivno suzbijanje lučnih kvarova – Uređaji za gašenje luka

50.

EN IEC 60974-2:2019

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 2. dio: Sustavi za hlađenje tekućinom

51.

EN IEC 60974-3:2019

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 3. dio: Uređaji za paljenje luka i stabilizaciju

52.

EN IEC 60974-5:2019

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 5. dio: Dodavači žice

53.

EN IEC 60974-7:2019

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 7. dio: Plamenici

54.

EN 61347-2-7:2012

Predspojne naprave – Dio 2-7: Posebni zahtjevi za predspojne naprave za rasvjetu u slučaju nužde (autonomnu) koje se napajaju baterijama

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

▼M7

54.a

EN 61347-2-7:2012

Predspojne naprave – Dio 2-7: Posebni zahtjevi za predspojne naprave za rasvjetu u slučaju nužde (autonomnu) koje se napajaju baterijama

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

EN 61347-2-7:2012/A2:2022

▼M1

55.

EN 61347-2-11:2001

Predspojne naprave – Dio 2-11: Posebni zahtjevi za raznovrsne elektroničke krugove koji se upotrebljavaju sa svjetiljkama

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Sustavi cijevi za vođenje kabela – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Niskonaponski sklopni blokovi – 3. dio: Razvodni blokovi namijenjeni za upravljanje i od nestručnih osoba

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Instalacijske spojnice za trajni priključak u fiksnim instalacijama

59.

EN 61557-9:2015

Električna sigurnost u niskonaponskim distribucijskim sustavima do 1 000 V izmjenične struje i 1 500 V istosmjerne struje – Oprema za ispitivanje, mjerenje ili nadzor stupnjeva zaštite – 9. dio: Oprema za određivanje mjesta loše izolacije u IT sustavima

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Sigurnost energetskih transformatora, mrežnih opskrbnih jedinica, prigušnica i sličnih proizvoda – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja

61.

EN 61643-31:2019

Prenaponske zaštitne naprave za niski napon – 31. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za prenaponske zaštitne naprave za fotonaponske instalacije

62.

EN IEC 61851-1:2019

Sustav kontaktnog punjenja električnih vozila – 1. dio: Opći zahtjevi

63.

EN 62026-3:2015

Niskonaponska sklopna aparatura – Sučelja prema regulacijskomu uređaju (CDIs) – 3. dio: Komunikacijski protokol regulacijskog uređaja DeviceNet

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Žarulje s izbojem (osim fluorescentnih cijevi) – Sigurnosni zahtjevi

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Sustavi za vođenje kabela – Kabelske vezice za električne instalacije

▼M2

66.

EN 60335-2-78:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-78: Posebni zahtjevi za zračeće roštilje za uporabu na otvorenom

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

EN 60335-2-78:2003/A11:2020

67.

EN 60335-2-82:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-82: Posebni zahtjevi za zabavne i osobne prodajne automate

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

EN 60335-2-82:2003/A2:2020

68.

EN 60335-2-105:2005

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-105: Posebni zahtjevi za višenamjenske tuševe

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

EN 60335-2-105:2005/A2:2020

▼M6

68.a

EN IEC 60335-2-105:2021

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-105: Posebni zahtjevi za višenamjenske tuševe

EN IEC 60335-2-105:2021/A11:2021

EN IEC 60335-2-105:2021/A1:2021

▼M2

69.

EN 60570:2003

Tračni sustavi električnoga napajanja za svjetiljke

EN 60570:2003/A1:2018

EN 60570:2003/A2:2020

70.

EN IEC 60947-5-2:2020

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-2: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Blizinske sklopke

71.

EN IEC 60974-1:2018

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 1. dio: Izvori napajanja za zavarivanje

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019

72.

EN 61010-1:2010

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 61010-1:2010/A1:2019

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04

▼M3

73.

EN IEC 61010-2-010:2020

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-010: Posebni zahtjevi za laboratorijsku opremu za grijanje tvari

74.

EN IEC 61010-2-081:2020

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-081: Posebni zahtjevi za automatsku i poluautomatsku laboratorijsku opremu za analize i druge namjene

75.

EN IEC 61293:2020

Označivanje električne opreme brojčanim vrijednostima prema električnom napajanju – Sigurnosni zahtjevi

▼M6 —————

▼M6

76.a

EN 60335-2-27:2013

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-27: Posebni zahtjevi za aparate za izlaganje kože ultraljubičastomu i infracrvenomu zračenju

EN 60335-2-27:2013/A1:2020

EN 60335-2-27:2013/A2:2020

EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11

▼M3

77.

EN 60335-2-3:2016

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električna glačala

EN 60335-2-3:2016/A1:2020

78.

EN 60335-2-30:2009

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-30: Posebni zahtjevi za grijalice prostorija

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

EN 60335-2-30:2009/A1:2020

EN 60335-2-30:2009/A12:2020

▼M8

78.a

EN 60335-2-30:2009

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-30: Posebni zahtjevi za grijalice prostorija

EN 60335-2-30:2009/A1:2020

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/A12:2020

EN 60335-2-30:2009/A13:2022

EN 60335-2-30:2009/A2:2022

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

▼M3

79.

EN 60335-2-6:2015

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za nepomične štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate

EN 60335-2-6:2015/A11:2020

EN 60335-2-6:2015/A1:2020.

▼M4

80.

EN IEC 61010-2-202:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-202: Posebni zahtjevi za električne aktuatore ventila

81.

EN IEC 60335-2-43:2020

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-43: Posebni zahtjevi za sušilice odjeće i ručnika

EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020

82.

EN IEC 60320-2-4:2021

Aparatni utični pribor za kućanstvo i slične opće svrhe – Dio 2-4: Utični pribor ovisan o težini aparata za uticanje

83.

EN IEC 60598-2-23:2021

Svjetiljke – Dio 2-23: Sustavi vrlo niskog napona za izvore svjetla vrlo niskog napona

84.

EN IEC 60947-3:2021

Niskonaponska sklopna aparatura – 3. dio: Sklopke, rastavljači, rastavne sklopke i kombinacije s osiguračima

85.

EN IEC 60947-4-1:2019

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 4-1: Sklopnici i motorski pokretači – Elektromehanički sklopnici i motorski pokretači

EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05

86.

EN IEC 62040-1:2019

Energetski sustavi neprekidnog napajanja (UPS) – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi

EN IEC 62040-1:2019/A11:2021

87.

EN 60825-1:2014

Sigurnost laserskih proizvoda – 1. dio: Klasifikacija opreme i zahtjevi

EN 60825-1:2014/A11:2021

88.

EN 61800-5-1:2007.

Elektromotorni sustavi prilagodljive brzine – Dio 5-1: Zahtjevi na sigurnost – Električni, toplinski i energetski

EN 61800-5-1:2007/A1:2017

EN 61800-5-1:2007/A11:2021

89.

EN 62477-1:2012

Zahtjevi na sigurnost sustava elektroničkih energetskih pretvarača i opreme – 1. dio: Općenito

EN 62477-1:2012/A11:2014

EN 62477-1:2012/A1:2017

EN 62477-1:2012/A12:2021.

90.

EN 60335-2-73:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-73: Posebni zahtjevi za učvršćena uronjena grijala

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

EN 60335-2-73:2003/A11:2021

91.

EN 61995-1:2008

Naprave za priključak svjetiljki za kućanstvo i slične svrhe – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 61995-1:2008/A1:2017

EN 61995-1:2008/A11:2021

92.

EN 62423:2012

Strujne zaštitne sklopke tip F i tip B sa i bez združene nadstrujne zaštite za kućanstvo i slične primjene

EN 62423:2012/A11:2021

▼M8

92.a

EN 62423:2012

Strujne zaštitne sklopke tip F i tip B sa i bez združene nadstrujne zaštite za kućanstvo i slične primjene

EN 62423:2012/A11:2021

EN 62423:2012/A12:2022

▼M4

93.

EN 60400:2017

Grla za fluorescentne cijevi i startere

EN 60400:2017/A1:2021

94.

EN IEC 61010-2-130:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-130: Posebni zahtjevi za opremu koja je namijenjena djeci u obrazovnim ustanovama

95.

EN 60838-1:2017

Raznovrsna grla za žarulje – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja

EN 60838-1:2017/A1:2017

EN 60838-1:2017/A2:2021

EN 60838-1:2017/A11:2021

96.

EN 60335-2-21:2021

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacijske vodogrijalice

▼M6

96.a

EN 60335-2-21:2021

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacijske vodogrijalice

EN 60335-2-21:2021/A1:2021

▼M4

97.

EN IEC 60670-1:2021

Kutije i kućišta za električni pribor za kućanstvo i slične fiksne električne instalacije – 1. dio: Opći zahtjevi

EN IEC 60670-1:2021/A11:2021

98.

EN IEC 60947-5-8:2021

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-8: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Tipkalo s tri slijedna položaja

99.

EN IEC 60974-11:2021

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 11. dio: Držači elektroda

100.

EN IEC 60974-13:2021

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 13. dio: Stezaljka za povrat struje za zavarivanje

▼M5

101.

EN IEC 61010-2-034:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-034: Posebni zahtjevi za opremu za mjerenje otpora izolacije i opremu za ispitivanje električne čvrstoće

EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021

102.

EN 50520:2020

Pokrovne ploče i pokrovne trake za zaštitu i upozoravanje na položaj ukopanih kabela ili ukopanih cijevi u podzemnim instalacijama

EN 50520:2020/A1:2021

103.

EN 60898-2:2021

Električni pribor – Prekidači za nadstrujnu zaštitu za kućanstvo i slične instalacije – 2. dio: Prekidači za rad s izmjeničnom i istosmjernom strujom

104.

EN IEC 61010-2-051:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-051: Posebni zahtjevi za laboratorijsku opremu za miješanje i stiring

EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021

105.

EN IEC 61010-2-061:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-061: Posebni zahtjevi za laboratorijske atomske spektrometre s termičkom atomizacijom i ionizacijom

EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021

106.

EN IEC 61010-2-030:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-030: Posebni zahtjevi za opremu s ispitnim ili mjernim krugovima

EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021

107.

EN 60598-2-13:2006

Svjetiljke – Dio 2-13: Posebni zahtjevi – Svjetiljke ukopane u zemlju

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

EN 60598-2-13:2006/A11:2021

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

108.

EN 61534-1:2011

Energetski tračnički sustavi – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 61534-1:2011/A1:2014

EN 61534-1:2011/A11:2021

EN 61534-1:2011/A2:2021

109.

EN 61534-21:2014

Energetski tračnički sustavi – 21. dio: Posebni zahtjevi za energetske tračničke sustave namijenjene ugradbi na zid i strop

EN 61534-21:2014/A11:2021

EN 61534-21:2014/A1:2021;

110.

EN 61534-22:2014

Energetski tračnički sustavi – 22. dio: Posebni zahtjevi za energetske tračničke sustave namijenjene ugradnji na pod ili ispod poda

EN 61534-22:2014/A11:2021

EN 61534-22:2014/A1:2021

111.

EN 62135-1:2015

Oprema za elektrootporno zavarivanje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za projektiranje, proizvodnju i instaliranje

EN 62135-1:2015/AC:2016

▼M6

112.

EN 50689:2021

Sigurnost laserskih proizvoda – Posebni zahtjevi za potrošačke laserske proizvode

113.

EN IEC 61010-2-011:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-011: Posebni zahtjevi za rashladnu opremu

EN IEC 61010-2-011:2021/A11:2021

114.

EN IEC 61347-2-14:2018

Predspojne naprave – Dio 2-14: Posebni zahtjevi za elektroničke predspojne naprave koje se napajaju istosmjernom i/ili izmjeničnom strujom namijenjene indukcijskim fluorescentnim žaruljama

EN IEC 61347-2-14:2018/A11:2021

115.

EN IEC 60320-1:2021

Aparatni utični pribor za kućanstvo i slične opće svrhe – 1. dio: Opći zahtjevi

116.

EN IEC 60335-2-25:2021

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući i složene mikrovalne pećnice

EN IEC 60335-2-25:2021/A11:2021

117.

EN IEC 60335-2-41:2021

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-41: Posebni zahtjevi za crpke

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

118.

EN IEC 60335-2-96:2021

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-96: Posebni zahtjevi za fleksibilne pločaste elemente za grijanje prostora

EN IEC 60335-2-96:2021/A11:2021

119.

EN IEC 60974-8:2021

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 8. dio: Konzole za sustave plinskog zavarivanja i rezanja plazmom

120.

EN IEC 61010-2-032:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-032: Posebni zahtjevi za ručne strujne senzore za električna ispitivanja i mjerenja

EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2021

121.

EN IEC 61010-2-033:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-033: Posebni zahtjevi za ručne multimetre i druga ručna mjerila za kućnu i profesionalnu uporabu koja mogu mjeriti napon javne električne mreže

EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021

122.

EN IEC 61010-2-040:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-040: Posebni zahtjevi za sterilizatore i perilice za raskuživanje koje se upotrebljavaju za obradu medicinskih tvari

123.

EN IEC 61914:2021

Kabelske obujmice za električne instalacije

124.

EN IEC 62031:2020

Moduli svjetlećih dioda za opću rasvjetu – Sigurnosni zahtjevi

EN IEC 62031:2020/A11:2021

125.

EN 60335-2-54:2008

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-54: Posebni zahtjevi za kućanske aparate za čišćenje površina primjenom tekućina ili pare

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

EN 60335-2-54:2008/A11:2012

EN 60335-2-54:2008/A1:2015

EN 60335-2-54:2008/A12:2021

EN 60335-2-54:2008/A2:2021

126.

EN 61009-1:2012

Strujne zaštitne sklopke sa združenom nadstrujnom zaštitom za kućanstvo i slične primjene (RCBO-i) – 1. dio: Opća pravila

EN 61009-1:2012/A1:2014

EN 61009-1:2012/A11:2015

EN 61009-1:2012/A2:2014

EN 61009-1:2012/A13:2021

127.

EN IEC 61010-2-091:2021

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-091: Posebni zahtjevi za rendgenske sustave u kućištu

EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021

▼M7

128.

EN IEC 60598-1:2021

Svjetiljke – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022

129.

EN IEC 61010-2-012:2022

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-012: Posebni zahtjevi za opremu za ispitivanje klime i okoliša i drugu opremu za kontrolu temperature

EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022

130.

EN IEC 61557-12:2022

Električna sigurnost u niskonaponskim distribucijskim sustavima do 1 000  V izmjenične struje i 1 500  V istosmjerne struje – Oprema za ispitivanje, mjerenje ili nadzor mjera zaštite – 12. dio: Uređaji za mjerenje i praćenje snage (PMD)

▼M8

131.

EN IEC 60335-2-11:2022

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-11: Posebni zahtjevi za bubnjaste sušilice

EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022

132.

EN 60598-2-11:2013

Svjetiljke – Dio 2-11: Posebni zahtjevi – Svjetiljke za akvarije

EN 60598-2-11:2013/A1:2022

▼M3
PRILOG I.AUpućivanje na normu

EN 60335-2-24:2010

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, ledenice, sladoledarice i ledarice

EN 60335-2-24:2010/A1:2019

EN 60335-2-24:2010/A2:2019

EN 60335-2-24:2010/A11:2020

Napomena: Za potrebe pretpostavke sukladnosti s odgovarajućim sigurnosnim ciljevima iz članka 3. Direktive 2014/35/EU navedenih u Prilogu I. toj direktivi:

(a)  tekst „površina veća od 75 cm2” u stavku 30.2 tumači se kao „ukupna površina veća od 75 cm2 (75cm2 smatra se zbroj površina svih rupa u stražnjem dijelu aparata)”;

(b)  tekst „površina ne veća od 75 cm2” u stavku 30.2.101 tumači se kao „ukupna površina ne veća od 75 cm2 (75cm2 smatra se zbroj površina svih rupa u stražnjem dijelu aparata)”
PRILOG I.BBr.

Upućivanje na normu

Od

1.

HD 597 S1:1992

Spojni kondenzatori i kapacitivni djelitelji

HD 597 S1:1992/AC:1992

15. lipnja 2018.

2.

EN 50288-1:2013

Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – 1. dio: Opća (generička) specifikacija

14. rujna 2018.

3.

EN 50288-2-1:2013

Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 2-1: Sekcijska specifikacija za oklopljene kabele obilježene sve do 100 MHz – Vodoravni i magistralni kabeli u zgradi

14. rujna 2018.

4.

EN 50288-2-2:2013

Višežilni metalni kabeli za uporabu u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 2-2: Sekcijska specifikacija za oklopljene kabele za primjenu do 100 MHz – Spojni kabeli u individualnom radnom prostoru i prespojni kabeli

14. rujna 2018.

5.

EN 50288-3-1:2013

Višežilni metalni kabeli za uporabu u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 3-1: Sekcijska specifikacija za neoklopljene kabele za primjenu do 100 MHz – Kabeli etažnog razvoda i kabeli okosnice zgrade

14. rujna 2018.

6.

EN 50288-3-2:2013

Višežilni metalni kabeli za uporabu u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 3-2: Sekcijska specifikacija za neoklopljene kabele za primjenu do 100 MHz – Spojni kabeli u individualnom radnom prostoru i prespojni kabeli

14. rujna 2018.

7.

EN 50288-4-1:2013

Višežilni metalni kabeli za uporabu u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 4-1: Sekcijska specifikacija za oklopljene kabele za primjenu do 600 MHz – Kabeli etažnog razvoda i kabeli okosnice zgrade

14. rujna 2018.

8.

EN 50288-4-2:2013

Višežilni metalni kabeli za uporabu u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 4-2: Sekcijska specifikacija za oklopljene kabele za primjenu do 600 MHz – Spojni kabeli u individualnom radnom prostoru i prespojni kabeli

14. rujna 2018.

9.

EN 50288-5-1:2013

Višežilni metalni kabeli za uporabu u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 5-1: Sekcijska specifikacija za oklopljene kabele za primjenu do 250 MHz – Kabeli etažnog razvoda i kabeli okosnice zgrade

14. rujna 2018.

10.

EN 50288-5-2:2013

Višežilni metalni kabeli za uporabu u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 5-2: Sekcijska specifikacija za oklopljene kabele za primjenu do 250 MHz – Spojni kabeli u individualnom radnom prostoru i prespojni kabeli

14. rujna 2018.

11.

EN 50288-6-1:2013

Višežilni metalni kabeli za uporabu u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 6-1: Sekcijska specifikacija za neoklopljene kabele za primjenu do 250 MHz – Kabeli etažnog razvoda i kabeli okosnice zgrade

14. rujna 2018.

12.

EN 50288-6-2:2013

Višežilni metalni kabeli za uporabu u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 6-2: Sekcijska specifikacija za neoklopljene kabele za primjenu do 250 MHz – Spojni kabeli u individualnom radnom prostoru i prespojni kabeli

14. rujna 2018.

13.

EN 50288-10-2:2015

Višežilni metalni kabeli za uporabu u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 10-2: Specifikacija za oklopljene kabele za primjenu od 1 MHz do 500 MHz – Kabeli etažnog razvoda i kabeli okosnice zgrade

14. rujna 2018.

14.

EN 50288-11-2:2015

Višežilni metalni kabeli za uporabu u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 11-2: Specifikacija za neoklopljene kabele za primjenu od 1 MHz do 500 MHz – Kabeli etažnog razvoda i kabeli okosnice zgrade

14. rujna 2018.

15.

EN 60051-1:1998

Pokazni analogni električni mjerni instrumenti s izravnim djelovanjem i njihov pribor – 1. dio: Definicije i opći zahtjevi zajednički svim dijelovima

15. lipnja 2018.

16.

EN 60127-3:1996

Minijaturni osigurači – 3. dio: Subminijaturni rastalni ulošci

EN 60127-3:1996/A2:2003

EN 60127-3:1996/AC:1996

15. lipnja 2018.

17.

EN 60664-1:2007

Koordinacija izolacije za opremu niskonaponskih sustava – 1. dio: Načela, zahtjevi i ispitivanja

15. lipnja 2018.

18.

EN 60664-4:2006

Koordinacija izolacije za opremu niskonaponskih sustava – 4. dio: Razmatranje visokofrekventnih naponskih opterećenja

EN 60664-4:2006/AC:2006

15. lipnja 2018.

19.

EN 60695-2-10:2013

Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 2-10: Ispitne metode na bazi užarene/vruće žice – Uređaj s užarenom žicom i slični postupci ispitivanja

15. lipnja 2018.

20.

EN 60695-2-11:2014

Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 2-11: Ispitne metode na bazi užarene/vruće žice – Ispitna metoda gorivosti užarene žice za krajnje proizvode (GWEPT) (IEC 60695-2-11:2014)

15. lipnja 2018.

21.

EN 60695-10-2:2014

Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 10-2: Nenormalna toplina – Ispitivanje pritiska kugle

15. lipnja 2018.

22.

EN 60695-10-3:2002

Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 10-3: Nenormalna toplina – Ispitivanje deformacija pri oporavku napregnute konstrukcije

15. lipnja 2018.

23.

EN 60695-11-2:2014

Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 11-2: Ispitni plamenovi – Nazivni pripremljeni ispitni plamen snage 1 kW: Oprema, određivanje potvrdnog ispitivanja i upute

15. lipnja 2018.

24.

EN 60695-11-3:2012

Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 11-3: Ispitni plamenovi – Plamenovi snage 500 W – Uređaji i metode potvrdnog ispitivanja

15. lipnja 2018.

25.

EN 60695-11-4:2011

Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 11-4: Ispitni plamenovi – Plamenovi snage 50 W – Uređaji i metoda potvrdnog ispitivanja

15. lipnja 2018.

26.

EN 60695-11-5:2005

Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 11-5: Ispitni plamenovi – Ispitna metoda s igličastim plamenom – Uređaj, ispitni postupak za potvrđivanje i upute

15. lipnja 2018.

27.

EN 60695-11-10:2013

Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 11-10: Ispitni plamenovi – Ispitne metode s horizontalnim i vertikalnim plamenovima snage 50 W

EN 60695-11-10:2013/AC:2014

15. lipnja 2018.

28.

EN 60695-11-20:2015

Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 11-20: Ispitni plamenovi – Ispitne metode s plamenovima snage 500 W

EN 60695-11-20:2015/AC:2016

15. lipnja 2018.

29.

EN 61010-2-061:2015

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-061: Posebni zahtjevi za laboratorijske atomske spektrometre s termičkom atomizacijom i ionizacijom

14. rujna 2018.

30.

EN 61010-2-091:2012

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-091: Posebni zahtjevi za rendgenske sustave u kućištu

EN 61010-2-091:2012/AC:2013

15. lipnja 2018.

31.

EN 61230:2008

Rad pod naponom – Prijenosna oprema za uzemljivanje ili za uzemljivanje i kratko spajanje

14. rujna 2018.

32.

EN 61557-8:2015

Električna sigurnost u niskonaponskim distribucijskim sustavima do 1 000  V izmjenične struje i 1 500  V istosmjerne struje – Oprema za ispitivanje, mjerenje ili nadzor zaštitnih mjera – 8. dio: Naprave za nadzor izolacije za IT sustave

15. lipnja 2018.

33.

EN 61557-15:2014

Električna sigurnost u niskonaponskim distribucijskim sustavima do 1 000  V izmjenične struje i 1 500  V istosmjerne struje – Oprema za ispitivanje, mjerenje ili nadzor zaštitnih mjera – 15. dio: Zahtjevi funkcionalne sigurnosti uređaja za nadzor izolacije i opreme za određivanje mjesta loše izolacije u IT sustavu

15. lipnja 2018.

34.

EN 61557-16:2015

Električna sigurnost u niskonaponskim distribucijskim sustavima do 1 000  V izmjenične struje i 1 500  V istosmjerne struje – Oprema za ispitivanje, mjerenje ili nadzor zaštite – 16. dio: Oprema za ispitivanje učinkovitosti zaštitnih mjera električne opreme i/ili medicinske električne opreme

15. lipnja 2018.

35.

EN 62026-7:2013

Niskonaponska sklopna aparatura – Sučelja između upravljačkih i periferijskih uređaja – 7. dio: CompoNet

14. rujna 2018.

36.

EN 60664-3:2003

Koordinacija izolacije za opremu niskonaponskih sustava – 3. dio: Zaštita od zagađenja oblaganjem te stavljanjem u kućište ili kalup

EN 60664-3:2003/A1:2010

15. lipnja 2018.

37.

EN 60664-1:2007

Koordinacija izolacije za opremu niskonaponskih sustava – 1. dio: Načela, zahtjevi i ispitivanja

14. rujna 2018.

38.

EN ISO 11252:2013

Laseri i pridružena oprema – Laserski uređaj – Minimalni zahtjevi za dokumentaciju (ISO 11252:2013)

15. lipnja 2018.
PRILOG I.CBr.

Upućivanje na normu

Od

Do

1.

EN 61010-2-081:2015

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-081: Posebni zahtjevi za automatsku i poluautomatsku laboratorijsku opremu za analize i druge namjene

15. lipnja 2018.

22. prosinca 2022.

2.

EN 60335-2-3:2016

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električna glačala

14. rujna 2018.

22. prosinca 2022.

▼B
PRILOG II.Br.

Upućivanje na normu

Datum povlačenja

1.

EN 50557:2011

Zahtjevi za uređaje za automatsko zatvaranje (ARD) za osigurače i strujne zaštitne sklopke sa i bez združene nadstrujne zaštite (RCBO i RCCB) za kućanstvo i slične primjene

27. svibnja 2021.

2.

EN 60204-1:2006

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 1. dio: Opći zahtjevi IEC 60204-1:2005 (MOD)

EN 60204-1:2006/A1:2009

27. svibnja 2021.

3.

EN 60335-1:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi IEC 60335-1:2010 (MOD)

EN 60335-1:2012/A11:2014

27. svibnja 2021.

4.

EN 60335-2-4:2010

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja IEC 60335-2-4:2008 (MOD)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

27. svibnja 2021.

5.

EN 60335-2-15:2002

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-15: Posebni zahtjevi aparata za grijanje tekućina 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

27. svibnja 2021.

6.

EN 60335-2-16:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-16: Posebni zahtjevi za drobilice otpadaka hrane IEC 60335-2-16:2002 (MOD)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

27. svibnja 2021.

7.

EN 60335-2-28:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-28: Posebni zahtjevi za šivalice IEC 60335-2-28:2002 (MOD)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

27. svibnja 2021.

8.

EN 60335-2-29:2004

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punilice baterija IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

27. svibnja 2021.

9.

EN 60335-2-55:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-55: Posebni zahtjevi aparata za akvarije i vrtna jezerca IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

27. svibnja 2021.

10.

EN 60335-2-59:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-59: Posebni zahtjevi za muholovke IEC 60335-2-59:2002 (MOD)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

27. svibnja 2021.

11.

EN 60335-2-74:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-74: Posebni zahtjevi za pomična uronjiva grijala IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

27. svibnja 2021.

12.

EN 60335-2-85:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-85: Posebni zahtjevi za parne aparate za tkanine IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

27. svibnja 2021.

13.

EN 60335-2-109:2010

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-109: Posebni zahtjevi za aparate koji ultraljubičastim (UV) zračenjem djeluju na vodu IEC

60335-2-109:2010

27. svibnja 2021.

14.

EN 60529:1991

Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP Code) IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

27. svibnja 2020.

15.

EN 60598-2-22:2014

Svjetiljke – Dio 2-22: Posebni zahtjevi – Svjetiljke za rasvjetu u slučaju opasnosti IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

27. svibnja 2020.

16.

EN 62560:2012

Svjetleće diode za opću rasvjetnu namjenu s vlastitom predspojnom napravom za napone veće od 50 V – Sigurnosni zahtjevi IEC 62560:2011 (MOD)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27. svibnja 2021.

17.

EN 60715:2001

Dimenzije niskonaponskih sklopnih aparatura – Unificirano postavljanje električnih aparata i uređaja na profilne nosače u instalacijama sklopnih aparatura IEC 60715:1981 + A1:1995

27. svibnja 2021.

18.

EN 60898-1:2003

Električni pribor – Instalacijski prekidači za nadstrujnu zaštitu za kućanstvo i slične instalacije – 1. dio: Instalacijski prekidači za rad s izmjeničnom strujom IEC 60898-1:2002 (MOD)

EN 60898-1:2003/A1:2004

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012

27. svibnja 2021.

19.

EN 60947-2:2006

Niskonaponska sklopna aparatura – 2. dio: Prekidači IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2006/A1:2009

EN 60947-2:2006/A2:2013

27. svibnja 2021.

20.

EN 60947-5-1:2004

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-1: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Elektromehanički aparati za upravljačke strujne krugove IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

27. svibnja 2021.

21.

EN 60947-5-5:1997

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-5: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Električni aparati za zaustavljanje u nevolji sa zaporom IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

27. svibnja 2021.

22.

EN 61008-1:2012

Strujne zaštitne sklopke bez združene nadstrujne zaštite za kućanstvo i slične primjene (RCCB-i) – 1. dio: Opći zahtjevi IEC 61008-1:2010 (MOD)

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

27. svibnja 2021.

23.

EN 61010-2-201:2013

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-201: Posebni zahtjevi za upravljačku opremu IEC 61010-2-201:2013

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

27. svibnja 2021.

24.

EN 61058-1:2002

Sklopke za aparate – 1. dio: Opći zahtjevi IEC 61058-1:2000 (MOD) + A1:2001

EN 61058-1:2002/A2:2008

27. svibnja 2021.

25.

EN 61643-11:2012

Prenaponske zaštitne naprave za niski napon – 11. dio: Prenaponske zaštitne naprave spojene na niskonaponske energetske sustave – Zahtjevi i ispitivanja IEC 61643-11:2011 (MOD)

27. svibnja 2021.

26.

EN 61851-23:2014

Sustav kontaktnog punjenja električnih vozila – 23. dio: Stanica za punjenje vozila istosmjernom strujom IEC 61851-23:2014

27. svibnja 2020.

27.

EN 62560:2012

Svjetleće diode za opću rasvjetnu namjenu s vlastitom predspojnom napravom za napone veće od 50 V – Sigurnosni zahtjevi IEC 62560:2011 (MOD)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27. svibnja 2021.

28.

EN 62606:2013

Opći zahtjevi za uređaje za otkrivanje elektrolučnog kvara IEC 62606:2013 (MOD)

27. svibnja 2021.

▼M1

29.

EN 60335-2-5:2015

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-5: Posebni zahtjevi za perilice posuđa

3. veljače 2022.

30.

EN 60335-2-7:2010

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-7: Posebni zahtjevi za perilice rublja

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3. veljače 2022.

31.

EN 60335-2-12:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-12:

Posebni zahtjevi za tople ploče i slične aparate

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3. veljače 2022.

32.

EN 60335-2-13:2010

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tave za prženje i slične aparate

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3. veljače 2022.

33.

EN 60335-2-17:2013

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-17: Posebni zahtjevi za pokrivače, jastuke i slične gibljive grijaće aparate

3. veljače 2022.

34.

EN 60335-2-35:2016

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-35: Posebni zahtjevi protočnih grijača vode

3. veljače 2022.

35.

EN 60335-2-47:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3. veljače 2022.

36.

EN 60335-2-48:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne zračeće roštilje i pržila kruha

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3. veljače 2022.

37.

EN 60335-2-49:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne aparate za održavanje topline hrane i posuđa

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3. veljače 2022.

38.

EN 60335-2-52:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-52: Posebni zahtjevi za aparate za higijenu usta

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3. veljače 2022.

39.

EN 60335-2-61:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-61: Posebni zahtjevi za termoakumulacijske peći

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3. veljače 2022.

40.

EN 60335-2-66:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-66: Posebni zahtjevi za grijalice vodenih kreveta

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3. veljače 2022.

41.

EN 60335-2-84:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-84: Posebni zahtjevi za zahode

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3. veljače 2022.

42.

EN 60335-2-87:2002

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-87: Posebni zahtjevi za omamljivala životinja

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3. veljače 2022.

43.

EN 60335-2-98:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-98: Posebni zahtjevi za ovlaživalice

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3. veljače 2022.

44.

EN 60669-1:2018

Sklopke za kućanstvo i slične fiksne električne instalacije – 1. dio: Opći zahtjevi

3. veljače 2021.

45.

EN 60691:2003

Toplinski zaštitni ulošci – Zahtjevi i uputa za primjenu

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3. veljače 2022.

46.

EN 60728-11:2010

Kabelske mreže za televizijske signale, zvučne signale i usluge uzajamnog djelovanja – 11. dio: Sigurnost

3. veljače 2022.

47.

EN 60934:2001

Prekidači za opremu (CBE)

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3. veljače 2022.

48.

EN 60947-5-4:2003

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-4: Upravljački aparati i sklopni elementi za upravljačke krugove – Metode određivanja radnih svojstava kontakata za male struje i napone – Posebna ispitivanja

3. veljače 2022.

49.

EN 60974-2:2013

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 2. dio: Sustavi za hlađenje tekućinom

3. veljače 2022.

50.

EN 60974-3:2014

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 3. dio: Uređaji za paljenje luka i stabilizaciju

3. veljače 2022.

51.

EN 60974-5:2013

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 5. dio: Dodavači žice

3. veljače 2022.

52.

EN 60974-7:2013

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 7. dio: Plamenici

3. veljače 2022.

53.

EN 61347-2-7:2012

Predspojne naprave – Dio 2-7: Posebni zahtjevi za predspojne naprave za rasvjetu u slučaju nužde (autonomnu) koje se napajaju baterijama

3. veljače 2022.

54.

EN 61347-2-11:2001

Predspojne naprave – Dio 2-11: Posebni zahtjevi za raznovrsne elektroničke krugove koji se upotrebljavaju sa svjetiljkama

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3. veljače 2022.

55.

EN 61386-1:2008

Sustavi cijevi za vođenje kabela – 1. dio: Opći zahtjevi

3. veljače 2022.

56.

EN 61439-3:2012

Niskonaponski sklopni blokovi – 3. dio: Razvodni blokovi namijenjeni za upravljanje i od nestručnih osoba

3. veljače 2021.

57.

EN 61535:2009

Instalacijske spojnice za trajni priključak u fiksnim instalacijama

EN 61535:2009/A1:2013

3. veljače 2022.

58.

EN 61557-9:2015

Električna sigurnost u niskonaponskim distribucijskim sustavima do 1 000 V izmjenične struje i 1 500 V istosmjerne struje – Oprema za ispitivanje, mjerenje ili nadzor stupnjeva zaštite – 9. dio: Oprema za određivanje mjesta loše izolacije u IT sustavima

3. veljače 2021.

59.

EN 61558-1:2005

Sigurnost energetskih transformatora, mrežnih opskrbnih jedinica, prigušnica i sličnih proizvoda – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3. veljače 2022.

60.

EN 61851-1:2011

Sustav kontaktnog punjenja električnih vozila – 1. dio: Opći zahtjevi

3. veljače 2022.

61.

EN 62026-3:2015

Niskonaponska sklopna aparatura – Sučelja prema regulacijskomu uređaju (CDIs) – 3. dio: Komunikacijski protokol regulacijskog uređaja DeviceNet

3. veljače 2021.

62.

EN 62035:2014

Žarulje s izbojem (osim fluorescentnih cijevi) – Sigurnosni zahtjevi

3. veljače 2022.

63.

EN 62275:2015

Sustavi za vođenje kabela – Kabelske vezice za električne instalacije

3. veljače 2022.

▼M3

64.

EN 50178:1997

Elektronička oprema za uporabu u energetskim instalacijama

22. prosinca 2021.

▼M2

65.

EN 60335-2-78:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-78: Posebni zahtjevi za zračeće roštilje za uporabu na otvorenom

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

30. svibnja 2022.

66.

EN 60335-2-82:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-82: Posebni zahtjevi za zabavne i osobne prodajne automate

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

30. svibnja 2022.

67.

EN 60335-2-105:2005

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-105: Posebni zahtjevi za višenamjenske tuševe

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

30. svibnja 2022.

68.

EN 60570:2003

Tračni sustavi električnoga napajanja za svjetiljke

EN 60570:2003/A1:2018

30. svibnja 2022.

69.

EN 60947-5-2:2007

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-2: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Blizinske sklopke

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

30. svibnja 2022.

70.

EN 60974-1:2012

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 1. dio: Izvori napajanja za zavarivanje

30. svibnja 2022.

71.

EN 61010-1:2010

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – 1. dio: Opći zahtjevi

30. svibnja 2022.

▼M3

72.

EN 61010-2-010:2014

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-010: Posebni zahtjevi za laboratorijsku opremu za grijanje tvari

22. prosinca 2022.

73.

EN 61293:1994

Označivanje električne opreme brojčanim vrijednostima prema električnom napajanju – Sigurnosni zahtjevi

22. prosinca 2022.

74.

EN 60335-2-27:2013

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-27: Posebni zahtjevi za aparate za izlaganje kože ultraljubičastomu i infracrvenomu zračenju

22. prosinca 2022.

75.

EN 60335-2-30:2009

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-30: Posebni zahtjevi za grijalice prostorija

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

22. prosinca 2022.

76.

EN 60335-2-6:2015

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za nepomične štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate

22. prosinca 2022.

▼M4

77.

EN 60335-2-43:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-43: Posebni zahtjevi za sušilice odjeće i ručnika

EN 60335-2-43:2003/A1:2006

EN 60335-2-43:2003/A2:2008

21.lipnja 2023.

78.

EN 60320-2-4:2006

Aparatni utični pribor za kućanstvo i slične opće svrhe – Dio 2-4: Utični pribor ovisan o težini aparata za uticanje

EN 60320-2-4:2006/A1:2009

21.lipnja 2023.

79.

EN 60598-2-23:1996

Svjetiljke – Dio 2-23: Posebni zahtjevi – Sustavi vrlo niskog napona za žarulje sa žarnom niti

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

21.lipnja 2023.

80.

EN 60947-3:2009

Niskonaponska sklopna aparatura – 3. dio: Sklopke, rastavljači, rastavne sklopke i kombinacije s osiguračima

EN 60947-3:2009/A1:2012

EN 60947-3:2009/A2:2015

21.lipnja 2023.

81.

EN 60947-4-1:2010.

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 4-1: Sklopnici i motorski pokretači – Elektromehanički sklopnici i motorski pokretači

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

21.lipnja 2023.

82.

EN 62040-1:2008

Energetski sustavi neprekidnog napajanja (UPS) – 1. dio: Opći zahtjevi i zahtjevi na sigurnost za sustave neprekidnog napajanja

EN 62040-1:2008/A1:2013.

EN 62040-1:2008/AC:2009

21.lipnja 2023.

83.

EN 60838-1:2004

Raznovrsna grla za žarulje – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja

EN 60838-1:2004/A1:2008

EN 60838-1:2004/A2:2011

21.lipnja 2023.

84.

EN 60335-2-21:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacijske vodogrijalice

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

EN 60335-2-21:2003/A2:2008

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

21.lipnja 2023.

85.

EN 60670-1:2005

Kutije i kućišta za električni pribor za kućanstvo i slične fiksne električne instalacije – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 60670-1:2005/AC:2007

EN 60670-1:2005/AC:2010

EN 60670-1:2005/A1:2013

21.lipnja 2023.

86.

EN 60947-5-8:2006

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-8: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Tipkalo s tri slijedna položaja

21.lipnja 2023.

87.

EN 60974-11:2010

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 11. dio: Držači elektroda

21.lipnja 2023.

88.

EN 60974-13:2011

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 13. dio: Stezaljka za masu

21.lipnja 2023.

89.

EN 60825-1:2014

Sigurnost laserskih proizvoda – 1. dio: Klasifikacija opreme i zahtjevi

21.lipnja 2023.

90.

EN 61800-5-1:2007

Elektromotorni sustavi prilagodljive brzine – Dio 5-1: Zahtjevi na sigurnost – Električni, toplinski i energetski

21.lipnja 2023.

91.

EN 62477-1:2012

Zahtjevi na sigurnost sustava elektroničkih energetskih pretvarača i opreme – 1. dio: Općenito

EN 62477-1:2012/A11:2014

21.lipnja 2023.

92.

EN 60335-2-73:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-73: Posebni zahtjevi za učvršćena uronjena grijala

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

21.lipnja 2023.

93.

EN 61995-1:2008

Naprave za priključak svjetiljki za kućanstvo i slične svrhe – 1. dio: Opći zahtjevi

21.lipnja 2023.

94.

EN 62423:2012

Strujne zaštitne sklopke tip F i tip B sa i bez združene nadstrujne zaštite za kućanstvo i slične primjene

21.lipnja 2023.

95.

EN 60400:2017

Grla za fluorescentne cijevi i startere

21.lipnja 2023.

▼M5

96.

EN 50520:2009

Pokrovne ploče i pokrovne trake za zaštitu i upozoravanje na položaj ukopanih kabela ili ukopanih cijevi u podzemnim instalacijama

10. rujna 2023.

97.

EN 60898-2:2006

Električni pribor – Prekidači za nadstrujnu zaštitu za kućanstvo i slične instalacije – 2. dio: Prekidači za rad s izmjeničnom i istosmjernom strujom

10. rujna 2023.

98.

EN 61010-2-051:2015

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-051: Posebni zahtjevi za laboratorijsku opremu za miješanje i stiring

10. rujna 2023.

99.

EN 61010-2-030:2010

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-030: Posebni zahtjevi za opremu s ispitnim ili mjernim krugovima

10. rujna 2023.

100.

EN 60598-2-13:2006

Svjetiljke – Dio 2-13: Posebni zahtjevi – Svjetiljke ukopane u zemlju

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

10. rujna 2023.

101.

EN 61534-1:2011

Energetski tračnički sustavi – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 61534-1:2011/A1:2014

10. rujna 2023.

102.

EN 61534-21:2014

Energetski tračnički sustavi – 21. dio: Posebni zahtjevi za energetske tračničke sustave namijenjene ugradbi na zid i strop

10. rujna 2023.

103.

EN 61534-22:2014

Energetski tračnički sustavi – 22. dio: Posebni zahtjevi za energetske tračničke sustave namijenjene ugradnji na pod ili ispod poda

10. rujna 2023.

104.

EN 62135-1:2015

Oprema za elektrootporno zavarivanje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za projektiranje, proizvodnju i instaliranje

10. rujna 2023.

▼M6

105.

EN 60320-1:2001

Aparatni utični pribor za kućanstvo i slične opće svrhe – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 60320-1:2001/A1:2007

10. studenoga 2023.

106.

EN 60335-2-25:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući i složene mikrovalne pećnice

EN 60335-2-25:2012/A1:2015

EN 60335-2-25:2012/A2:2016

10. studenoga 2023.

107.

EN 60335-2-41:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-41: Posebni zahtjevi za crpke

EN 60335-2-41:2003/A1:2004

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

10. studenoga 2023.

108.

EN 60335-2-96:2002

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-96: Posebni zahtjevi za gibljive pločaste elemente za sobno grijanje

EN 60335-2-96:2002/A1:2004

EN 60335-2-96:2002/A2:2009

10. studenoga 2023.

109.

EN 60974-8:2009

Oprema za elektrolučno zavarivanje – 8. dio: Konzole za sustave plinskog zavarivanja i rezanja plazmom

10. studenoga 2023.

110.

EN 61010-2-032:2012

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-032: Posebni zahtjevi za ručne strujne senzore za električna ispitivanja i mjerenja

10. studenoga 2023.

111.

EN 61010-2-033:2012

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-033: Posebni zahtjevi za ručne multimetre i druga ručna mjerila za kućnu i profesionalnu uporabu koja mogu mjeriti napon javne električne mreže

10. studenoga 2023.

112.

EN 61010-2-040:2005

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-040: Posebni zahtjevi za sterilizatore i perilice za raskuživanje koje se koriste (upotrebljavaju) za obradu medicinskih tvari

10. studenoga 2023.

113.

EN 61914:2016

Kabelske obujmice za električne instalacije

10. studenoga 2023.

114.

EN 62031:2008

Moduli svjetlećih dioda za opću rasvjetu – Sigurnosni zahtjevi

EN 62031:2008/A1:2013

EN 62031:2008/A2:2015

10. studenoga 2023.

115.

EN 60335-2-54:2008

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-54: Posebni zahtjevi za kućanske aparate za čišćenje površina primjenom tekućina ili pare

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

EN 60335-2-54:2008/A11:2012

EN 60335-2-54:2008/A1:2015

10. studenoga 2023.

116.

EN 61009-1:2012

Strujne zaštitne sklopke sa združenom nadstrujnom zaštitom za kućanstvo i slične primjene (RCBO-i) – 1. dio: Opća pravila

EN 61009-1:2012/A1:2014

EN 61009-1:2012/A11:2015

EN 61009-1:2012/A2:2014

10. studenoga 2023.

117.

EN 61851-22:2002

Sustav kontaktnog punjenja električnih vozila – 22. dio: Stanice za napajanje vozila izmjeničnom strujom

10. studenoga 2023.

▼M7

118.

EN 60598-1:2015

Svjetiljke – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja

EN 60598-1:2015/AC:2015

EN 60598-1:2015/AC:2016

EN 60598-1:2015/AC:2017-05

EN 60598-1:2015/A1:2018

11. srpnja 2024.

119.

EN 61557-12:2008

Električna sigurnost u niskonaponskim distribucijskim sustavima do 1 000  V izmjenične struje i 1 500  V istosmjerne struje – Oprema za ispitivanje, mjerenje ili nadzor mjera zaštite – 12. dio: Izvedba uređaja za mjerenje i nadzor (PMD)

11. srpnja 2024.

▼M8

120.

EN 60335-2-11:2010

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-11: Posebni zahtjevi za bubnjaste sušilice

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

17.9.2024.

121.

EN 60598-2-11:2013

Svjetiljke – Dio 2-11: Posebni zahtjevi – Svjetiljke za akvarije

17.9.2024.

Top