EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D2323-20200212

Consolidated text: Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2323 оd 19. prosinca 2016. o uspostavljanju Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2323/2020-02-12

02016D2323 — HR — 12.02.2020 — 005.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/2323

оd 19. prosinca 2016.

o uspostavljanju Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova

(Tekst značajan za EGP)

( L 345 20.12.2016, 119)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/684 Tekst značajan za EGP оd 4. svibnja 2018.

  L 116

47

7.5.2018

 M2

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1478 Tekst značajan za EGP оd 3. listopada 2018.

  L 249

6

4.10.2018

 M3

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1906 Tekst značajan za EGP оd 30. studenoga 2018.

  L 310

29

6.12.2018

 M4

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/995 Tekst značajan za EGP оd 17. lipnja 2019.

  L 160

28

18.6.2019

►M5

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/95 Tekst značajan za EGP оd 22. siječnja 2020.

  L 18

6

23.1.2020
▼B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/2323

оd 19. prosinca 2016.

o uspostavljanju Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Europski popis postrojenja za recikliranje brodova u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013 uspostavlja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

▼M5
PRILOG

EUROPSKI POPIS POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE BRODOVA IZ ČLANKA 16. UREDBE (EU) br. 1257/2013

DIO A

Postrojenja za recikliranje brodova smještena u državi članiciIme postrojenja

Metoda recikliranja

Vrsta i veličina brodova koji se mogu reciklirati

Ograničenja i uvjeti pod kojima postrojenje za recikliranje brodova obavlja svoje aktivnosti, uključujući u pogledu zbrinjavanja opasnog otpada

Detalji izričitog ili prešutnog postupka za dobivanje odobrenja nadležnog tijela za plan recikliranja brodova (1)

Najveći godišnji rezultat recikliranja brodova, izračunan kao zbroj težina brodova recikliranih u tom postrojenju u određenoj godini, izražen u LDT (2)

Datum do kojeg je postrojenje uvršteno na Europski popis (3)

BELGIJA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgija

Telefon: +32(0)9/251 25 21

E-pošta: peter.wyntin@galloo.com

Bočno (mokri vez), uz nagib

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 265 metara

Širina: 37 metara

Gaz: 12,5 metara

 

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 30 dana

34 000  (4)

31. ožujka 2025.

DANSKA

FAYARD A/S

NASLOV 100

DK-5330 Munkebo

Danska

www.fayard.dk

Telefon: +45 7592 0000

E-pošta: fayard@fayard.dk

Suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 415 metara

Širina: 90 metara

Gaz: 7,8 metara

Postrojenje za recikliranje brodova regulirano je u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i s uvjetima utvrđenima u ekološkoj dozvoli od 7. studenoga 2018. koju je izdala Općina Kerteminde. Ekološka dozvola uključuje uvjete radnog vremena, posebne uvjete rada, upute za rukovanje i pohranjivanje otpada te uključuje i uvjet da se djelatnost mora obavljati na suhom doku.

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 14 dana

(5)

7. studenoga 2023.

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Danska

www.fornaes.dk

Telefon: +45 86326393

E-pošta: recycling@fornaes.dk

Bočno, suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 150 metara

Širina: 25 metara

Gaz: 6 metara

GT: 10 000

Općina Norddjurs ima pravo dodijeliti opasni otpad prihvatnim objektima koji posjeduju ekološko odobrenje.

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 14 dana

30 000  (6)

30. lipnja 2021.

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Danska

Internetske stranice: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-pošta: kim@mars-eu.dk

Navoz

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 290 metara Širina: 90 metara Gaz: 14 metara

Uvjeti pod kojima postrojenje za recikliranje brodova obavlja svoje aktivnosti utvrđeni su u ekološkoj dozvoli od 9. ožujka 2018. koju je izdala Općina Frederikshavn.

Općina Frederikshavn ima pravo dodijeliti opasni otpad prihvatnim objektima koji posjeduju ekološko odobrenje, kako je utvrđeno u ekološkoj dozvoli postrojenja za recikliranje brodova.

Postrojenje ne smije skladištiti opasni otpad dulje od godinu dana.

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 14 dana

(7)

23. kolovoza 2023.

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danska

www.smedegaarden.net

Bočno, suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 170 metara

Širina: 40 metara

Gaz: 7,5 metara

 

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 14 dana

20 000  (8)

15. rujna 2021.

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

DANSKA

Telefon: +45 20699190

Internetske stranice:

https://www.stenarecycling.dk/

E-pošta: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 40 metara Širina: 40 metara Gaz: 10 metara

Uvjeti pod kojima postrojenje za recikliranje brodova obavlja svoje aktivnosti utvrđeni su u ekološkoj dozvoli od 5. listopada 2017. koju je izdala Općina Esbjerg.

Općina Esbjerg ima pravo dodijeliti opasni otpad prihvatnim objektima koji posjeduju ekološko odobrenje, kako je utvrđeno u ekološkoj dozvoli postrojenja za recikliranje brodova.

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 14 dana

(9)

7. veljače 2024.

ESTONIJA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn,

Estonija

Telefon: +372 610 2933

Telefaks: +372 610 2444

E-pošta: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Plutajući kod pristaništa i na plutajućem doku

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 197 metara

Širina: 32 metra

Gaz: 9,6 metara

GT: 28 000

Dozvola za obradu otpada br. L.JÄ/327249. Dozvola za zbrinjavanje opasnog otpada br. 0222. Pravila luke Vene-Balti, Priručnik o recikliranju brodova MSR-Refonda. Sustav upravljanja okolišem, zbrinjavanje otpada EP 4.4.6-1-13

Postrojenje može reciklirati samo opasne materijale za koje ima dozvolu.

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 30 dana

21 852  (10)

15. veljače 2021.

ŠPANJOLSKA

DDR VESSELS XXI, S.L.

Luka „El Musel”

Gijón

Španjolska

Telefon: +34 630 14 44 16

E-pošta: abarredo@ddr-vessels.es

Rampa za rastavljanje

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 169,9 metara

(duži brodovi za koje se može jamčiti nulta ili negativna mogućnost prevrtanja na rampi mogu se prihvatiti ovisno o nalazima detaljne studije izvedivosti)

Ograničenja su uključena u integrirano ekološko odobrenje.

Izričito odobrenje – Nadležno tijelo za donošenje odluke o odobrenju je lučka kapetanija.

(11)

28. srpnja 2020.

FRANCUSKA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Telefon: (+ 33) (0)7 69 79 12 80

E-pošta:

patrick@demonaval-recycling.fr

Bočno, suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 140 metara

Širina: 25 metara

Dubina: 5 metara

Ograničenja radi zaštite okoliša definirana su u odobrenju izdanom na razini prefekture.

Izričito odobrenje – Nadležno tijelo za donošenje odluke o odobrenju je ministar zaštite okoliša.

(12)

11. prosinca 2022.

GARDET & DE BEZENAC Recycling

/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francuska

Telefon: +33(0)2 35 95 16 34

E-pošta: infos@gardet-bezenac.com

Plutajući i na navozu

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 150 metara

Širina: 18 metara

Dubina: 7 metara

LDT: 7 000

Ograničenja radi zaštite okoliša definirana su u odobrenju izdanom na razini prefekture.

Izričito odobrenje – Nadležno tijelo za donošenje odluke o odobrenju je ministar zaštite okoliša.

16 000  (13)

30. prosinca 2021.

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex

Francuska

Telefon: +33(0)5 56 90 58 00

E-pošta: maintenance@bordeaux-port.fr

Bočno, suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 240 metara

Širina: 37 metara

Dubina: 17 metara

Ograničenja radi zaštite okoliša definirana su u odobrenju izdanom na razini prefekture.

Izričito odobrenje – Nadležno tijelo za donošenje odluke o odobrenju je ministar zaštite okoliša.

18 000  (14)

21. listopada 2021.

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau

Francuska

Telefon: +33(0)2 98 01 11 06

E-pošta: navaleo@navaleo.fr

Bočno, suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 225 metara

Širina: 34 metra

Dubina: 27 metara

Ograničenja radi zaštite okoliša definirana su u odobrenju izdanom na razini prefekture.

Izričito odobrenje – Nadležno tijelo za donošenje odluke o odobrenju je ministar zaštite okoliša.

5 500  (15)

24. svibnja 2021.

ITALIJA

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova –

Italija

Telefon: +39 (0)10 251561

E-pošta:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Bočno, suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 350 metara

Širina: 75 metara

Dubina: 16 metara

GT: 130 000

Ograničenja su uključena u integrirano ekološko odobrenje.

Izričito odobrenje

38 564  (16)

6. lipnja 2023.

LATVIJA

A/S „Tosmares kuģubūvētava”

Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepaja, LV-3402

Latvija

Telefon: +371 63401919

E-pošta:

shipyard@tosmare.lv

Bočno (mokri vez), suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 165 metara

Širina: 22 metra

Dubina: 7 metara

GT: 12 000

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. LI10IB0024.

Izričito odobrenje – pisana obavijest u roku od 30 radnih dana

(17)

11. lipnja 2020.

„Galaksis N”, Ltd.

Kapsedes iela 2D,

Liepāja, LV – 3414

Latvija

Telefon: +371 29410506

E-pošta: galaksisn@inbox.lv

Bočno (mokri vez), suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 165 metara

Širina: 22 metra

Dubina: 7 metara

GT: 12 000

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. LI12IB0053.

Izričito odobrenje – pisana obavijest u roku od 30 radnih dana

(18)

17. srpnja 2024.

LITVA

UAB APK

Minijos 180 (vez 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Litva

Telefon: +370 (46) 365776

Telefaks: +370 (46) 365776

E-pošta: uab.apk@gmail.com

Bočno (mokri vez)

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 130 metara

Širina: 35 metara

Dubina: 10 metara

GT: 3 500

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. TL-KL.1-15/2015.

Izričito odobrenje – pisana obavijest u roku od 30 radnih dana

1 500  (19)

17. ožujka 2020.

UAB Armar

Minijos 180 (vezovi 127 A i 131 A), LT 93269, Klaipėda,

Litva

Telefon: +370 685 32607

E-pošta: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Bočno (mokri vez)

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda (vez 127 A):

Dužina: 80 metara

Širina: 16 metara

Dubina: 6 metara

GT: 1 500

Najveće dimenzije broda (vez 131 A):

Dužina: 80 metara

Širina: 16 metara

Dubina: 5 metara

GT: 1 500

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. TL-KL.1-16/2015 (vez 127 A).

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. TL-KL.1-51/2017 (vez 131 A).

Izričito odobrenje – pisana obavijest u roku od 30 radnih dana

3 910  (20)

17. ožujka 2020.

(vez 127 A)

19. travnja 2022.

(vez 131 A)

UAB Demeksa

Nemuno g. 42 A (vez 121), LT 93277 Klaipėda

Litva

Telefon: +370 630 69903

E-pošta: uabdemeksa@gmail.com

Bočno (mokri vez)

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 58 metara

Širina: 16 metara

Dubina: 5 metara

GT: 3 500

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. TL-KL.1-64/2019.

Izričito odobrenje – pisana obavijest u roku od 30 radnih dana

(21)

22. svibnja 2024.

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (vezovi 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Litva

Telefon: +370 (46) 483940/483891

Telefaks: +370 (46) 483891

E-pošta: refonda@wsy.lt

Bočno (mokri vez)

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 230 metara

Širina: 55 metara

Dubina: 14 metara

GT: 70 000

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.

Izričito odobrenje – pisana obavijest u roku od 30 radnih dana

20 140  (22)

21. svibnja 2020.

NIZOZEMSKA

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Nizozemska

Telefon: +31 18 123 43 53

E-pošta: praveen.badloo@damen.com

Suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 405 metara

Širina: 90 metara

Dubina: 11,6 metara

Postrojenje ima dozvolu za rad; ta dozvola sadržava ograničenja i uvjete za rad na način prihvatljiv za okoliš.

Izričito odobrenje

52 000  (23)

21. srpnja 2021.

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Nizozemska

Telefon: +31 113 351 710

E-pošta: slf@sagro.nl

Pripremne radnje uz pristanište, podignuto na kopno radi rezanja

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 120 metara

Širina: 20 metara

Dubina: 6 metara

Postrojenje ima dozvolu za rad; ta dozvola sadržava ograničenja i uvjete za rad na način prihvatljiv za okoliš.

Izričito odobrenje

15 000  (24)

28. ožujka 2024.

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

Nizozemska

Telefon: +31 78 673 60 55

E-pošta: info@sloperij-nederland.nl

Mokri vez i navoz

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 200 metara

Širina: 33 metra

Dubina: 6 metara

Visina: 45 metara (most Botlekbrug)

Postrojenje ima dozvolu za rad; ta dozvola sadržava ograničenja i uvjete za rad na način prihvatljiv za okoliš.

Pripremne radnje obavljaju se uz pristanište, sve dok se trup ne može odvući na navoz korištenjem vitla s kapacitetom vuče od 2 000 tona.

Izričito odobrenje

9 300  (25)

27. rujna 2021.

NORVEŠKA

ADRS Decom Gulen

Adresa postrojenja:

Sløvågen 2,

5960 Dalsøyra,

Norveška

Adresa ureda:

Statsminister Michelsens vei 38,

5230 Paradis,

Norveška

https://adrs.no/

Bočno, navoz, suhi/mokri dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 360 metara

Širina: nema ograničenja

Dubina: nema ograničenja

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. 2019.0501.T.

Izričito odobrenje

(26)

1. listopada 2024.

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norveška

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Bočno

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 290 metara

Širina: nema ograničenja

Dubina: nema ograničenja

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. 2005.0038.T.

Izričito odobrenje

31 000  (27)

28. siječnja 2024.

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norveška

www.greenyard.no

Suhi dok (u zatvorenom), navoz

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 230 metara

Širina: 25 metara

Dubina: 20 metara

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. 2018.0833.T.

Glavne operacije rastavljanja moraju se provoditi u zatvorenom prostoru.

Jedine operacije rastavljanja i rezanja koje je dopušteno obavljati na otvorenom manje su operacije potrebne kako bi brodovi mogli ući u zatvoreni objekt. Za dodatne pojedinosti vidjeti dozvolu.

Izričito odobrenje

(28)

28. siječnja 2024.

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59,

5411 Stord,

Norveška

www.kvaerner.com

Bočno (mokri vez), navoz

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 230 metara

Širina: nema ograničenja

Dubina: nema ograničenja

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. 2013.0111.T.

Izričito odobrenje

43 000  (29)

28. siječnja 2024.

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norveška

www.lutelandetoffshore.com

Bočno

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: nema ograničenja

Širina: nema ograničenja

Dubina: nema ograničenja

Vidjeti nacionalnu dozvolu

br. 2014.0646.T

Izričito odobrenje

14 000  (30)

28. siječnja 2024.

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Norveška

www.norscrap.no

Bočno, plutajući navoz, suhi dok.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 150 metara

Širina: 34 metra

Dubina: nema ograničenja

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. 2017.0864.T.

Najviše 8 000 LDT na plutajućem navozu. Brodovima težima od 8 000 LDT treba smanjiti težinu prije povlačenja na navoz.

Izričito odobrenje

4 500  (31)

1. ožujka 2024.

PORTUGAL

Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portugal

Telefon: +351 234 378 970, +351 232 767 700

E-pošta: info@navalria.pt

Suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 104 metra

Širina: 6,5 metara

Gaz: 6,5 metara

Uvjeti koji se primjenjuju na aktivnost definirani su u specifikacijama priloženima Glavi AL br. 5/2015/CCDRC od 26. siječnja 2016.

Dekontaminacija i rastavljanje na vodoravnoj ravnini i kosoj ravnini, ovisno o veličini broda. Nazivni kapacitet vodoravne ravnine iznosi 700 tona. Nazivni kapacitet kose ravnine iznosi 900 tona.

Izričito odobrenje

1 900  (32)

26. srpnja 2020.

FINSKA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Finska

Telefon: +358 2 44 511

E-pošta: try@turkurepairyard.com

Bočno, suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 250 metara

Širina: 40 metara

Gaz: 7,9 metara

Ograničenja su uključena u nacionalnu ekološku dozvolu.

Izričito odobrenje

20 000  (33)

1. listopada 2023.

UJEDINJENA KRALJEVINA

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Ujedinjena Kraljevina

Telefon: +44(0)1642 806080

E-pošta: info@ableuk.com

Rastavljanje brodova i povezana obrada dopušteni su na suhom doku i mokrom vezu.

Svi brodovi unutar dimenzija dopuštenih dozvolom.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 337,5 metara

Širina: 120 metara

Gaz: 6,65 metara

Postrojenje posjeduje Plan postrojenja za recikliranje brodova koji ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Postrojenju je dodijeljena dozvola (ref. oznaka: EPR/VP3296ZM) kojom su ograničene operacije i postavljeni uvjeti za operatora postrojenja.

Izričito odobrenje

66 340  (34)

6. listopada 2020.

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Podaci za kontakt:

Telefon: +44(0)131 454 3380

E-pošta:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Rastavljanje brodova i povezana obrada dopušteni na suhom doku i mokrom vezu.

Bilo koji brod do najviše 7 000 tona.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 165 metara

Širina: 21 metar

Gaz: 7,7 metara

Postrojenje posjeduje Plan postrojenja za recikliranje brodova koji ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) br. 1257/2013. Postrojenju je dodijeljena dozvola (ref. oznaka: WML L 1157331) kojom su ograničene operacije i postavljeni uvjeti za operatora postrojenja.

Izričito odobrenje

7 275  (35)

2. studenoga 2022.

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen’s Island

Belfast

BT3 9DU

Ujedinjena Kraljevina

Telefon: +44(0)2890 458456

E-pošta: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Rastavljanje brodova i povezana obrada dopušteni su na suhom doku i mokrom vezu.

Svi brodovi s dimenzijama navedenima u dogovorenom planu rada.

Najveće dimenzije broda:

dimenzije glavnog (najvećeg) doka jesu 556 m x 93 m x 1,2 m DWT te može prihvatiti plovila do te veličine. Nosivost tog najvećeg suhog doka jest 1,2 milijuna DWT.

Postrojenje posjeduje Plan postrojenja za recikliranje brodova koji ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Postrojenju je dodijeljena dozvola za zbrinjavanje otpada s brojem odobrenja LN/07/21/V2 kojom su ograničene operacije i postavljeni uvjeti za operatora postrojenja.

Izričito odobrenje

13 200  (36)

3. kolovoza 2020.

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Wales

SA1 1LY

Ujedinjena Kraljevina

Telefon: +44(0)1792 654592

E-pošta: info@swanseadrydocks.com

Rastavljanje brodova i povezana obrada dopušteni su na suhom doku i mokrom vezu.

Svi brodovi unutar dimenzija dopuštenih dozvolom.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 200 metara

Širina: 27 metara

Gaz: 7 metara

Postrojenje posjeduje plan postrojenja za recikliranje brodova koji ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Postrojenju je dodijeljena dozvola (ref. oznaka: EPR/UP3298VL) kojom su ograničene operacije i postavljeni uvjeti za operatora postrojenja.

Izričito odobrenje

7 275  (37)

2. srpnja 2020.

(1)   Kako je navedeno u članku 7. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1257/2013 o recikliranju brodova.

(2)   Kako je navedeno u članku 32. stavku 1. točki (a) trećoj rečenici Uredbe (EU) br. 1257/2013.

(3)   Datum do kojeg je postrojenje uvršteno na Europski popis datum je isteka dozvole ili odobrenja dodijeljenog postrojenju u državi članici.

(4)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 50 000 LDT.

(5)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 30 000 LDT.

(6)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 50 000 LDT.

(7)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 200 000 LDT.

(8)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 50 000 LDT.

(9)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 45 000 LDT.

(10)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 15 000 LDT.

(11)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 60 000 LDT.

(12)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 15 000 LDT.

(13)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 18 000 LDT.

(14)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 23 000 LDT.

(15)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 10 000 LDT.

(16)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 60 000 LDT.

(17)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 15 000 LDT.

(18)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 10 000 LDT.

(19)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 30 000 LDT godišnje.

(20)   Na temelju dozvola postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 12 000 LDT godišnje (6 000 LDT po vezu).

(21)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 10 000 LDT godišnje.

(22)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 45 000 LDT godišnje.

(23)   Na temelju dozvole izdane postrojenju teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 100 000 LTD godišnje.

(24)   Na temelju dozvole izdane postrojenju teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 100 000 LTD godišnje.

(25)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 45 000 LDT.

(26)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 75 000 LDT godišnje.

(27)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 75 000 LDT godišnje.

(28)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 30 000 LDT godišnje.

(29)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 85 000 LDT godišnje.

(30)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 200 000 LDT godišnje.

(31)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 100 000 LDT godišnje.

(32)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 5 000 LDT.

(33)   Na temelju podnesenih informacija teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 40 000 LDT.

(34)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 230 000 LDT godišnje.

(35)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 7 275 LDT godišnje.

(36)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 300 000 LDT godišnje.

(37)   Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 74 999 LDT godišnje.

DIO B

Postrojenja za recikliranje brodova smještena u trećoj zemljiIme postrojenja

Metoda recikliranja

Vrsta i veličina brodova koji se mogu reciklirati

Ograničenja i uvjeti pod kojima postrojenje za recikliranje brodova obavlja svoje aktivnosti, uključujući u pogledu zbrinjavanja opasnog otpada

Detalji izričitog ili prešutnog postupka za dobivanje odobrenja nadležnog tijela za plan recikliranja brodova (1)

Najveći godišnji rezultat recikliranja brodova, izračunan kao zbroj težina brodova recikliranih u tom postrojenju u određenoj godini, izražen u LDT (2)

Datum do kojeg je postrojenje uvršteno na Europski popis (3)

TURSKA

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800,

Turska

Telefon: +90 232 618 21 65

E-pošta: info@isiksangemi.com

Djelomično nasukavanje

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: nema ograničenja

Širina: 75 metara

Gaz: 17 metara

Postrojenje ima dozvolu za rastavljanje brodova koju je izdalo Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje te svjedodžbu o odobrenju rastavljanja brodova koju je izdalo Ministarstvo prometa, pomorstva i komunikacija, koje sadržavaju ograničenja i uvjete pod kojima postrojenje obavlja svoje aktivnosti.

Za opasni je otpad zaduženo udruženje SRAT (tursko udruženje za recikliranje brodova), koje obavlja svoje aktivnosti u skladu s obveznom dozvolom koju izdaje Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje.

Prešutno odobrenje

Plan recikliranja broda dio je skupa dokumenata, pregleda i dozvola koji se podnose nadležnim tijelima radi dobivanja dopuštenja za rastavljanje broda. Plan recikliranja broda kao samostalni dokument niti se izričito odobrava niti odbija.

91 851  (4)

7. srpnja 2024.

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 10 Aliağa,

Izmir 35800,

Turska

Telefon: +90 232 618 2162

E-pošta: pamirtaner@egecelik.com

Djelomično nasukavanje

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: nema ograničenja

Širina: 50 metara

Gaz: 15 metara

Postrojenje ima dozvolu za rastavljanje brodova koju je izdalo Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje te svjedodžbu o odobrenju rastavljanja brodova koju je izdalo Ministarstvo prometa, pomorstva i komunikacija, koje sadržavaju ograničenja i uvjete pod kojima postrojenje obavlja svoje aktivnosti.

Za opasni je otpad zaduženo udruženje SRAT (tursko udruženje za recikliranje brodova), koje obavlja svoje aktivnosti u skladu s obveznom dozvolom koju izdaje Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje.

Prešutno odobrenje

Plan recikliranja broda dio je skupa dokumenata, pregleda i dozvola koji se podnose nadležnim tijelima radi dobivanja dopuštenja za rastavljanje broda. Plan recikliranja broda kao samostalni dokument niti se izričito odobrava niti odbija.

55 503  (5)

12. veljače 2025.

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 3-4 Aliağa,

Izmir 35800,

Turska

Telefon: +90 232 618 2030

E-pošta: info@leyal.com.tr

Djelomično nasukavanje

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: nema ograničenja

Širina: 100 metara

Gaz: 15 metara

Postrojenje ima dozvolu za rastavljanje brodova koju je izdalo Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje te svjedodžbu o odobrenju rastavljanja brodova koju je izdalo Ministarstvo prometa, pomorstva i komunikacija, koje sadržavaju ograničenja i uvjete pod kojima postrojenje obavlja svoje aktivnosti.

Za opasni je otpad zaduženo udruženje SRAT (tursko udruženje za recikliranje brodova), koje obavlja svoje aktivnosti u skladu s obveznom dozvolom koju izdaje Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje.

Prešutno odobrenje

Plan recikliranja broda dio je skupa dokumenata, pregleda i dozvola koji se podnose nadležnim tijelima radi dobivanja dopuštenja za rastavljanje broda. Plan recikliranja broda kao samostalni dokument niti se izričito odobrava niti odbija.

55 495  (6)

9. prosinca 2023.

LEYAL-DEMTAȘ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ș.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 25 Aliağa,

Izmir 35800,

Turska

Telefon: +90 232 618 2065

E-pošta: demtas@leyal.com.tr

Djelomično nasukavanje

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: nema ograničenja

Širina: 63 metra

Gaz: 15 metara

Postrojenje ima dozvolu za rastavljanje brodova koju je izdalo Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje te svjedodžbu o odobrenju rastavljanja brodova koju je izdalo Ministarstvo prometa, pomorstva i komunikacija, koje sadržavaju ograničenja i uvjete pod kojima postrojenje obavlja svoje aktivnosti.

Za opasni je otpad zaduženo udruženje SRAT (tursko udruženje za recikliranje brodova), koje obavlja svoje aktivnosti u skladu s obveznom dozvolom koju izdaje Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje.

Prešutno odobrenje

Plan recikliranja broda dio je skupa dokumenata, pregleda i dozvola koji se podnose nadležnim tijelima radi dobivanja dopuštenja za rastavljanje broda. Plan recikliranja broda kao samostalni dokument niti se izričito odobrava niti odbija.

50 350  (7)

9. prosinca 2023.

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AȘ.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 23 Aliağa,

Izmir 35800,

Turska

Telefon: +90 232 618 2105

E-pošta: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Djelomično nasukavanje

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: nema ograničenja

Širina: 70 metara

Gaz: 15 metara

Postrojenje ima dozvolu za rastavljanje brodova koju je izdalo Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje te svjedodžbu o odobrenju rastavljanja brodova koju je izdalo Ministarstvo prometa, pomorstva i komunikacija, koje sadržavaju ograničenja i uvjete pod kojima postrojenje obavlja svoje aktivnosti.

Za opasni je otpad zaduženo udruženje SRAT (tursko udruženje za recikliranje brodova), koje obavlja svoje aktivnosti u skladu s obveznom dozvolom koju izdaje Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje.

Prešutno odobrenje

Plan recikliranja broda dio je skupa dokumenata, pregleda i dozvola koji se podnose nadležnim tijelima radi dobivanja dopuštenja za rastavljanje broda. Plan recikliranja broda kao samostalni dokument niti se izričito odobrava niti odbija.

62 471  (8)

12. veljače 2025.

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 8-9 Aliağa,

Izmir 35800,

Turska

Telefon: +90 232 618 2092

E-pošta: info@sokship.com

Djelomično nasukavanje

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: nema ograničenja

Širina: 90 metara

Gaz: 15 metara

Postrojenje ima dozvolu za rastavljanje brodova koju je izdalo Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje te svjedodžbu o odobrenju rastavljanja brodova koju je izdalo Ministarstvo prometa, pomorstva i komunikacija, koje sadržavaju ograničenja i uvjete pod kojima postrojenje obavlja svoje aktivnosti.

Za opasni je otpad zaduženo udruženje SRAT (tursko udruženje za recikliranje brodova), koje obavlja svoje aktivnosti u skladu s obveznom dozvolom koju izdaje Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje.

Prešutno odobrenje

Plan recikliranja broda dio je skupa dokumenata, pregleda i dozvola koji se podnose nadležnim tijelima radi dobivanja dopuštenja za rastavljanje broda. Plan recikliranja broda kao samostalni dokument niti se izričito odobrava niti odbija.

66 167  (9)

12. veljače 2025.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

Sjedinjene Američke Države

Telefon: 956-831-2299

E-pošta: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Bočno (mokri vez), uz nagib

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

Dužina: 335 metara Širina: 48 metara Gaz: 9 metara

Uvjeti pod kojima postrojenje smije provoditi svoje aktivnosti utvrđeni su u dozvolama, svjedodžbama i odobrenjima koje su postrojenju izdali Agencija za zaštitu okoliša (eng. Environmental Protection Agency), Teksaška agencija za kvalitetu okoliša (eng. Texas Commission of Environmental Quality), Teksaški ured za upravljanje državnim zemljištem (eng. Texas General Land Office) i Obalna straža SAD-a (eng. U.S. Coast Guard).

U skladu s američkim Zakonom o kontroli otrovnih tvari u SAD se ne smiju uvoziti plovila koja plove pod inozemnom zastavom i sadržavaju poliklorirane bifenile u koncentracijama većima od 50 dijelova na milijun.

Postrojenje ima dva navoza s rampama za konačno recikliranje plovila (istočni navoz i zapadni navoz). Brodovi koji plove pod zastavom države članice EU-a recikliraju se isključivo na rampi istočnog navoza.

U zakonodavstvu SAD-a trenutačno ne postoji postupak za odobrenje planova recikliranja brodova.

120 000  (10)

9. prosinca 2023.

(1)   Kako je navedeno u članku 7. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1257/2013 o recikliranju brodova.

(2)   Kako je navedeno u članku 32. stavku 1. točki (a) trećoj rečenici Uredbe (EU) br. 1257/2013.

(3)   Uvrštenje postrojenja za recikliranje brodova smještenog u trećoj zemlji na Europski popis vrijedi pet godina od datuma stupanja na snagu odgovarajuće provedbene odluke Komisije o uvrštenju tog postrojenja, osim ako je drukčije navedeno.

(4)   Teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 120 000 LDT.

(5)   Teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 60 000 LDT.

(6)   Teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 80 000 LDT.

(7)   Teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 60 000 LDT.

(8)   Teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 90 000 LDT.

(9)   Teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 100 000 LDT.

(10)   Teoretski maksimalni godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju jest 120 000 LDT godišnje.

Top