EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1329-20141216

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1329/2014 оd 9. prosinca 2014. o uspostavi obrazaca iz Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1329/2014-12-16

2014R1329 — HR — 16.12.2014 — 000.003


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1329/2014

оd 9. prosinca 2014.

o uspostavi obrazaca iz Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju

( L 359 16.12.2014, 30)


►C1

,  L 142, 6.6.2015,  34 (1329/2014)

 C2

,  L 009, 14.1.2016,  14 (1329/2014)
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1329/2014

оd 9. prosinca 2014.

o uspostavi obrazaca iz Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanjuEUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju ( 1 ), a posebno njezin članak 46. stavak 3. točku (b), članak 59. stavak 1., članak 60. stavak 2., članak 61. stavak 2., članak 65. stavak 2. i članak 67. stavak 1.,

budući da:

(1)

Za ispravnu primjenu Uredbe (EU) br. 650/2012 treba uspostaviti nekoliko obrazaca.

(2)

U skladu s Protokolom br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, koji je priložen uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije, te države članice nisu sudjelovale u donošenju Uredbe (EU) br. 650/2012. Stoga Ujedinjena Kraljevina i Irska ne sudjeluju u donošenju ove Uredbe.

(3)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, koji je priložen uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe i ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za nasljeđivanje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:Članak 1.

1.  Za ovjeru odluke o nasljednoj stvari iz članka 46. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 650/2012 koristi se obrazac određen u Prilogu 1. kao Obrazac I.

2.  Za ovjeru javne isprave o nasljednoj stvari iz članka 59. stavka 1. i članka 60. stavka 2. Uredbe (EU) br. 650/2012 koristi se obrazac određen u Prilogu 2. kao Obrazac II.

3.  Za ovjeru sudske nagodbe o nasljednoj stvari iz članka 61. stavka 2. Uredbe (EU) br. 650/2012 koristi se obrazac određen u Prilogu 3. kao Obrazac III.

4.  Za zahtjev za Europsku potvrdu o nasljeđivanju iz članka 65. stavka 2. Uredbe (EU) br. 650/2012 koristi se obrazac određen u Prilogu 4. kao Obrazac IV.

5.  Za Europsku potvrdu o nasljeđivanju iz članka 67. stavka 1. Uredbe (EU) br. 650/2012 koristi se obrazac određen u Prilogu 5. kao Obrazac V.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 17. kolovoza 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

▼C1
PRILOG 1.

image

image

image

image

image

image

image
PRILOG 2.

image

image

image

image

image

image
PRILOG 3.

image

image

image

image

image
PRILOG 4.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
PRILOG 5.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image( 1 ) SL L 201, 27.7.2012., str. 107.

Top