EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1352-20210101

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1352/2013 оd 4. prosinca 2013. o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/2021-01-01

02013R1352 — HR — 01.01.2021 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1352/2013

оd 4. prosinca 2013.

o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva

( L 341 18.12.2013, 10)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/582 оd 12. travnja 2018.

  L 98

4

18.4.2018

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1209 оd 13. kolovoza 2020.

  L 274

3

21.8.2020

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2035 оd 7. prosinca 2020.

  L 416

11

11.12.2020
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1352/2013

оd 4. prosinca 2013.

o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništvaČlanak 1.

1.  
Zahtjev za poduzimanje mjera carinskih nadležnih tijela u vezi s robom za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualnog vlasništva (zahtjev) iz članka 6. Uredbe (EU) br. 608/2013 podnosi se s pomoću obrasca utvrđenog u Prilogu I. ovoj Uredbi.
2.  
Zahtjev za produženje vremenskog roka u kojem carinska tijela trebaju poduzeti mjere (zahtjev za produženje) iz članka 12. Uredbe (EU) br. 608/2013 podnosi se s pomoću obrasca utvrđenog u Prilogu II. ovoj Uredbi.
3.  
Obrasci utvrđeni u Prilozima I. i II. ispunjavaju se u skladu s uputama za ispunjavanje navedenima u Prilogu III.

Članak 2.

Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 6. Uredbe (EU) br. 608/2013 obrasce utvrđene u Prilozima I. i II. ovoj Uredbi može se, ako je potrebno, čitko ispuniti rukom.

Obrasci ne smiju sadržavati izbrisane ili precrtane riječi ili druge izmjene i izdaju se u dva primjerka.

Rukom se obrasce ispunjava tintom i velikim tiskanim slovima.

Članak 3.

Uredba Komisije (EZ) br. 1891/2004 stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M3
PRILOG I.