Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0036-20180530

Uredba Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/2018-05-30

02012R0036 — HR — 30.05.2018 — 039.003


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 36/2012

od 18. siječnja 2012.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011

( L 016 19.1.2012, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 55/2012 od 23. siječnja 2012.

  L 19

6

24.1.2012

►M2

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 168/2012 od 27. veljače 2012.

  L 54

1

28.2.2012

 M3

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 266/2012 od 23. ožujka 2012.

  L 87

45

24.3.2012

 M4

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 410/2012 od 14. svibnja 2012.

  L 126

3

15.5.2012

►M5

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 509/2012 od 15. lipnja 2012.

  L 156

10

16.6.2012

 M6

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA 2012/544/ZVSP od 25. lipnja 2012.

  L 165

20

26.6.2012

►M7

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 545/2012 od 25. lipnja 2012.

  L 165

23

26.6.2012

 M8

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 673/2012 od 23. srpnja 2012.

  L 196

8

24.7.2012

 M9

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 742/2012 od 16. kolovoza 2012.

  L 219

1

17.8.2012

►M10

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 867/2012 od 24. rujna 2012.

  L 257

1

25.9.2012

 M11

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 944/2012 od 15. listopada 2012.

  L 282

9

16.10.2012

 M12

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1117/2012 od 29. studenoga 2012.

  L 330

9

30.11.2012

►M13

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 325/2013 od 10. travnja 2013.

  L 102

1

11.4.2013

►M14

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 363/2013 od 22. travnja 2013.

  L 111

1

23.4.2013

►M15

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013.

  L 158

1

10.6.2013

►M16

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 697/2013 od 22. srpnja 2013.

  L 198

28

23.7.2013

►M17

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1332/2013 od 13. prosinca 2013.

  L 335

3

14.12.2013

►M18

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 124/2014 od 10. veljače 2014.

  L 40

8

11.2.2014

►M19

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 578/2014 od 28. svibnja 2014.

  L 160

11

29.5.2014

►M20

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 693/2014 od 23. lipnja 2014.

  L 183

15

24.6.2014

►M21

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 793/2014 od 22. srpnja 2014.

  L 217

10

23.7.2014

►M22

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1013/2014 od 26. rujna 2014.

  L 283

9

27.9.2014

►M23

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1105/2014 od 20. listopada 2014.

  L 301

7

21.10.2014

►M24

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1323/2014 od 12. prosinca 2014.

  L 358

1

13.12.2014

►M25

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/108 od 26. siječnja 2015.

  L 20

2

27.1.2015

►M26

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/375 od 6. ožujka 2015.

  L 64

10

7.3.2015

►M27

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/780 od 19. svibnja 2015.

  L 124

1

20.5.2015

►M28

UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/827 od 28. svibnja 2015.

  L 132

1

29.5.2015

►M29

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/828 od 28. svibnja 2015.

  L 132

3

29.5.2015

►M30

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/961 od 22. lipnja 2015.

  L 157

20

23.6.2015

►M31

UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1828 od 12. listopada 2015.

  L 266

1

13.10.2015

►M32

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/2350 od 16. prosinca 2015.

  L 331

1

17.12.2015

►M33

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/840 od 27. svibnja 2016.

  L 141

30

28.5.2016

►M34

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/1735 od 29. rujna 2016.

  L 264

1

30.9.2016

►M35

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/1893 od 27. listopada 2016.

  L 293

25

28.10.2016

►M36

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/1984 od 14. studenoga 2016.

  L 305I

1

14.11.2016

►M37

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/1996 od 15. studenoga 2016.

  L 308

3

16.11.2016

►M38

UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/2137 od 6. prosinca 2016.

  L 332

3

7.12.2016

►M39

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/480 od 20. ožujka 2017.

  L 75

12

21.3.2017

►M40

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/907 od 29. svibnja 2017.

  L 139

15

30.5.2017

►M41

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1241 od 10. srpnja 2017.

  L 178

1

11.7.2017

►M42

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1327 od 17. srpnja 2017.

  L 185

20

18.7.2017

►M43

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1751 od 25. rujna 2017.

  L 246

1

26.9.2017

►M44

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/282 od 26. veljače 2018.

  L 54I

3

26.2.2018

►M45

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/420 od 19. ožujka 2018.

  L 75I

1

19.3.2018

►M46

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/774 od 28. svibnja 2018.

  L 131

1

29.5.2018


Koju je ispravio:

►C1

,  L 305, 24.10.2014,  115 (1105/2014)

 C2

,  L 146, 9.6.2017,  159 (2017/907)

 C3

,  L 167, 4.7.2018,  36 (2018/774)

►C4

,  L 190, 27.7.2018,  20 (br. 36/2012)


Pri izradi ovog pročišćenog teksta u obzir su uzete presude sudova EU-a u vezi s unosima na popisu uvrštenih osoba i subjekata.
▼B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 36/2012

od 18. siječnja 2012.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011POGLAVLJE I

DEFINICIJE

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „podružnica” financijske ili kreditne institucije znači mjesto poslovanja koje je pravno ovisan dio financijske ili kreditne institucije i koje neposredno provodi sve ili neke transakcije koje obavljaju financijske ili kreditne institucije;

(b) pojam „posredničke usluge” znači:

i. dogovaranje u vezi s poslovima ili uređivanje poslova za kupnju, prodaju ili nabavu roba i tehnologije iz treće zemlje u koju drugu treću zemlju ili

ii. prodaja ili kupnja robe i tehnologije, smještene u trećim zemljama, radi njihova prijenosa u drugu treću zemlju;

(c) „ugovor ili transakcija” znači svaka transakcija u bilo kojem obliku, i u okviru bilo kojega mjerodavnog prava, koja sadržava jedan ili više ugovora ili sličnih obveza dogovorenih između istih ili različitih stranaka; za te potrebe pojam „ugovor” uključuje obveznice, jamstvo ili odštetu, ponajprije financijsko jamstvo ili financijsku odštetu te kredite, neovisno o tome jesu li pravno nezavisni ili to nisu, kao i sve pripadajuće odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(d) „kreditna institucija” znači kreditna institucija kako je definirana člankom 4. stavkom 1. Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija ( 1 ), uključujući njezine podružnice u Uniji i izvan nje;

(e) „naftni derivati” znači proizvodi iz Priloga IV.;

(f) „gospodarski izvori” znači sve vrste imovine materijalne i nematerijalne, pokretne i nepokretne koja nisu financijska sredstva, ali se mogu koristiti za stjecanje financijskih sredstava, robe i usluga;

(g) „financijska institucija” znači:

i. poduzeće koje nije kreditna institucija koja izvršava jednu ili više djelatnosti iz točaka od 2. do 12. i točaka 14. i 15. iz Priloga I. Direktivi 2006/48/EZ, uključujući aktivnosti mjenjačnica (bureaux de change);

ii. osiguravajuće društvo koje je propisno ovlašteno u skladu s Direktivom 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o životnom osiguranju ( 2 ), u mjeri u kojoj obavlja djelatnosti iz te Direktive;

iii. investicijska tvrtka kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata ( 3 );

iv. poduzeće za zajednička ulaganja koje trguje svojim dionicama ili udjelima; ili

v. osiguravajući posrednik kako je definiran u članku 2. stavku 5. Direktive 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. prosinca 2002. o posredovanju u osiguranju ( 4 ), s iznimkom posrednika iz članka 2. stavka 7. te Direktive, kad se bave posredovanjem životnoga osiguranja i drugim s investicijama povezanim uslugama;

uključujući njezine podružnice u Uniji i izvan Unije;

(h) „zamrzavanje gospodarskih izvora” znači sprečavanje njihove uporabe za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, koji uključuje, ali se ne ograničuje na, njihovu prodaju, najam ili stavljanje pod hipoteku;

(i) „zamrzavanje financijskih sredstava” znači sprečavanje svakoga kretanja, prijenosa, promjene, uporabe financijskih sredstava, pristupa financijskim sredstvima ili postupanja s njima koje bi imalo za posljedicu promjenu u njihovoj količini, iznosu, lokaciji, vlasništvu, posjedovanju, vrsti, odredištu ili koje druge promjene koje bi omogućile da se finacijska sredstva koriste, uključujući i upravljanje portfeljom;

(j) „financijska sredstva” znači sve vrste financijskih sredstava i koristi koje uključuju, ali se ne ograničuju na:

i. gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, naloge za plaćanja i druge platne instrumente;

ii. depozite kod financijskih institucija ili drugih subjekata, stanja na računima, dugove i dužničke vrijednosne papire;

iii. vrijednosne papire i dužničke instrumente s kojima se trguje javno i privatno, uključujući dionice i udjele, certifikate vrijednosnih papira, obveznice, zapise, varante, zadužnice i ugovore oizvedenicama;

iv. kamate, dividende ili druge prihode iz financijskih sredstava ili vrijednost ostvarenu sredstvima;

v. kredit, pravo prijeboja, jamstva, činidbena jamstva ili druge financijske obveze;

vi. kreditna pisma, teretnice, kupoprodajne ugovore;

vii. dokumente kojima se dokazuje vlasništvo nad udjelima u fondu ili financijskim izvorima;

(k) „roba” uključuje predmete, sirovine i opremu;

(l) „osiguranje” znači preuzeta obveza na temelju koje jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba u slučaju ostvarivanja rizika dužna jednoj ili više drugih osoba, u zamjenu za plaćanje, osigurati odštetu ili korist kao što je to određeno preuzetom obvezom;

(m) „reosiguranje” znači aktivnost prihvaćanja rizika koje ustupa osiguravajuće društvo ili društvo reosiguranja ili u slučaju udruženja osiguravatelja ili reosiguravatelja poznatije kao Lloyd’s, aktivnost koja se sastoji od prihvaćanja rizika, koje je ustupio bilo koji člana Lloyda, od strane osiguravajućeg društva ili društva za reosiguranje koje nije udruženje osiguravatelja ili reosiguravatelja poznatije kao Lloyd. dr;

(n) „sirijska kreditna ili financijska institucija” znači:

i. svaka kreditna ili financijska institucija s poreznom rezidentnošću u Siriji, uključujući Središnju banku Sirije;

ii. sve podružnice ili društva kćeri kreditnih ili financijskih institucija s poreznom rezidentnošću u Siriji na koje se primjenjuje članak 35.;

iii. sve podružnice ili društva kćeri kreditnih ili financijskih institucija s poreznom rezidentnošću u Siriji Siriji na koje se ne primjenjuje članak 35.;

iv. sve kreditne ili financijske institucije koje nisu porezno rezidentne u Siriji, ali koje nadziru osobe ili subjekti koji su porezno rezidentni u Siriji;

(o) „sirijska osoba, subjekt ili tijelo” znači:

i. država Sirija ili neko njezino javno tijelo;

ii. svaka fizička osoba u Siriji ili s boravištem u Siriji;

iii. svaku pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji ima registrirano sjedište u Siriji;

iv. svaku pravnu osobu, subjekt ili tijelo u Siriji, ili izvan nje, koje je u vlasništvu ili pod neposrednim ili posrednim nadzorom jedne ili više prethodno navedenih osoba ili tijela;

(p) „tehnička pomoć” znači tehnička pomoć koja se odnosi na popravke, razvoj, proizvodnju, montažu, ispitivanje, održavanje, ili druga tehnička usluga, a može se odvijati u obliku uputa, savjeta, obuke, prijenosa radnog znanja ili vještina, ili konzultantskih usluga, uključujući i verbalne oblike pomoći;

(q) „područje Unije” znači državno područje država članica na koje se primjenjuje Ugovor, pod uvjetima utvrđenima Ugovorom, uključujući i njihov zračni prostor;

▼M10

(r) „carinsko područje Unije” znači područje kako je definirano u članku 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o osnivanju Carinskog zakonika Zajednice ( 5 ).

▼BPOGLAVLJE II.

OGRANIČAVANJA IZVOZA I UVOZA

▼M16

Članak 2.

1.  Država članica može zabraniti ili nametnuti zahtjev za pribavljanje dozvole za izvoz, prodaju, isporuku, prijenos opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju, osim one navedene u Prilogu I.A ili Prilogu IX., neovisno o tome potječe li iz Unije ili ne, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za upotrebu u Siriji.

2.  Država članica može zabraniti ili nametnuti zahtjev za pribavljanje dozvole za pružanje tehničke pomoći, financiranje i financijsku pomoć povezane s opremom navedenom stavku 1., bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za upotrebu u Siriji.

Članak 2.a

1.  Zabranjuje se:

(a) izravna ili neizravna prodaja, nabava, prijenos ili izvoz opreme, robe ili tehnologije koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju ili za proizvodnju i održavanje proizvoda koji bi se mogli upotrijebiti za unutarnju represiju, kako je navedeno u Prilogu I.A, neovisno o tome potječe li iz Unije ili ne, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji;

(b) svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica zaobići zabrane iz točke (a).

2.  Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela u državama članicama, kako su navedena na web-mjestima iz Priloga III., mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti transakciju vezanu uz opremu, robu ili tehnologiju kako je navedeno u Prilogu I.A, pod uvjetom da su oprema, roba ili tehnologija namijenjeni za prehrambene, poljoprivredne, medicinske i druge humanitarne svrhe, ili za korist osoblja Ujedinjenih naroda, osoblja Unije ili njezinih država članica.

▼M17

3.  Odstupajući od stavka 1. točke (a), nadležna tijela u državama članicama, kako su određena na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III., mogu dodijeliti, pod uvjetima koje smatraju prikladnim, ovlaštenje za prodaju, dobavu, prijenos ili izvoz opreme, predmeta ili tehnologija navedenih u Prilogu I.A, što se poduzima u skladu sa stavkom 10. Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2118(2013) te relevantnim odlukama Izvršnog vijeća Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW), u skladu s ciljem Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i uporabe kemijskog oružja i o njegovu uništenju (Konvencija o kemijskom oružju) te nakon savjetovanja s OPCW-om.

▼M5

Članak 2.b

1.  Prethodna dozvola je potrebna za izravnu ili neizravnu prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz opreme, robe ili tehnologije koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju ili za proizvodnju i održavanje proizvoda koji bi se mogli upotrijebiti za unutarnju represiju, kako je navedeno u Prilogu IX., neovisno o tome potječe li iz Unije ili ne, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji.

2.  Nadležna tijela država članica, navedena u popisu internetskih stranica u Prilogu III. ne smiju izdati nikakvu dozvolu za prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz opreme, robe ili tehnologije navedene u Prilogu IX., ako postoji utemeljena sumnja da se predmetna oprema, tehnologija ili softver o čijoj je prodaji, nabavi, prijenosu ili izvozu riječ koristi ili bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju ili za proizvodnju i održavanje proizvoda koji bi se mogli upotrijebiti za unutarnju represiju.

3.  Dozvolu izdaju nadležna tijela države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan i u skladu su s detaljnim pravilima utvrđenim u članku 11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o utvrđivanju režima Zajednice za nadzor izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom ( 6 ). Dozvola je valjana diljem Zajednice.

▼M10

Članak 2.c

1.  Pravila koja uređuju obvezu da se unaprijed podnesu informacije kako je određeno u odgovarajućim odredbama o skraćenim deklaracijama kao i carinskim deklaracijama u Uredbi (EEZ) br. 2913/92 i Uredbi Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o odredbama za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 ( 7 ) primjenjuju se za svu robu koja izlazi iz carinskog područja Unije za Siriju.

Osoba ili subjekt koji osigurava navedene informacije dostavlja i sva odobrenja, ako su potrebna prema ovoj Uredbi.

▼M16

2.  Zapljena i uklanjanje opreme, robe ili tehnologija čija se nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjuju u članku 2.a ove Uredbe, može se, u skladu s nacionalnim propisima ili odlukom nadležnog tijela, izvršiti na trošak osobe ili subjekta iz stavka 1. ili, ako nije moguće ostvariti povrat troškova od te osobe ili subjekta, povrat troškova je moguće ostvariti od svake osobe ili subjekta koji preuzme odgovornost za prijevoz robe ili opreme tijekom pokušaja nezakonite isporuke, prodaje, prijenosa ili izvoza.

▼M16

Članak 2d

Država članica može zabraniti ili nametnuti zahtjev za pribavljanje dozvole za izvoz u Siriju predmeta za dvojnu upotrebu navedenih u članku 4. stavku 2. Uredbe br. 428/2009;

▼M5

Članak 3.

▼M16

1.  Zabranjeno je:

(a) posredno ili neposredno pružati tehničku pomoć ili posredničke usluge u vezi s opremom, robom ili tehnologijom koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju ili za proizvodnju i održavanje proizvoda koji bi se mogli upotrijebiti za unutarnju represiju, kako je navedeno u Prilogu I.A, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji;

(b) posredno ili neposredno financirati ili pružati financijsku pomoć u vezi s robom i tehnologijom navedenima u Prilogu I.A, uključujući ponajprije potpore, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, kao i osiguranje i reosiguranje prodaje, nabave, prijenosa ili izvoza takvih proizvoda, ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji;

(c) svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izravno ili neizravno izbjegavanje zabrana iz točki (a) i (b).

▼M16 —————

▼M16

3.  Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela država članica, kako su navedena na web-mjestima iz Priloga III., mogu odobriti, prema uvjetima koje smatraju primjerenima, tehničku pomoć ili posredničke usluge, ili financiranje ili financijsku pomoć vezanu uz opremu, robu ili tehnologiju kako je navedeno u Prilogu I.A, pod uvjetom da su oprema, roba ili tehnologija namijenjeni za prehrambene, poljoprivredne, medicinske i druge humanitarne svrhe, ili za korist osoblja Ujedinjenih naroda, osoblja Unije ili njezinih država članica.”;

Predmetne države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju, u roku od četiri tjedna, o svakom odobrenju izdanom u skladu s prvim podstavkom.

▼M7

4.  Nadležna tijela odgovarajuće države članice, kako su određena na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III. moraju dati prethodno odobrenje za:

(a) tehničku pomoć ili usluge posredovanja povezano s opremom, robom ili tehnologijom navedenom u Prilogu IX. i za osiguranje, izradu, održavanje i korištenje takve opreme, robe i tehnologije, izravno ili neizravno bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za korištenje u Siriji;

(b) pružanje financijskih sredstava ili financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom navedenom u Prilogu IX., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznog kredita, kao i osiguranja i reosiguranja, za bilo kakvu prodaju, dostavu, prijenos ili izvoz takvih proizvoda ili za pružanje bilo kakve tehničke pomoći izravno ili neizravno bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za korištenje u Siriji.

Nadležna tijela neće dati odobrenje za transakcije navedene u prvom podstavku, ako imaju opravdane razloge da zaključe da su te transakcije namijenjene ili bi mogle biti namijenjene unutarnjoj represiji ili za izradu i održavanje proizvoda koji bi se mogli koristiti za unutarnju represiju.

▼M17

5.  Odstupajući od stavka 1. točaka (a) i (b), nadležna tijela u državama članicama, kako su određena na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III., mogu dodijeliti, pod uvjetima koje smatraju prikladnim, ovlaštenje za pružanje tehničke pomoći, posredničkih usluga, financiranja ili financijske pomoći u vezi s opremom, predmetima ili tehnologijama navedenim u Prilogu I.A ako su takva tehnička pomoć, posredničke usluge, financiranje ili financijska pomoć predviđeni u svrhu prodaje, dobave, prijenosa ili izvoza takve opreme, predmeta ili tehnologija, što se poduzima u skladu sa stavkom 10. Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2118(2013) te relevantnim odlukama Izvršnog vijeća OPCW-a, u skladu s ciljem Konvencije o kemijskom oružju te nakon savjetovanja s OPCW-om.

▼M13

Članak 3.a

Zabranjeno je:

(a) izravno ili neizravno pružati financiranje ili financijsku pomoć u vezi s robom i tehnologijom navedenima u Zajedničkom popisu robe vojne namjene, uključujući financijske derivate, kao i usluge posredovanja u osiguranju i reosiguranju vezane za osiguranje i reosiguranje za bilo koju kupnju, uvoz ili prijenos takvih proizvoda ako su podrijetlom iz Sirije, ili se izvoze iz Sirije u bilo koju drugu zemlju;

(b) svjesno ili namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje zabrana iz točke (a).

▼M17

Članak 3.b

Članak 3.a ne primjenjuje se na pružanje financiranja ili financijske pomoći, uključujući izvedene financijske instrumente, kao i na usluge posredovanja u osiguranju i ponovnom osiguranju u vezi s osiguranjem i ponovnim osiguranjem za bilo koji uvoz ili prijevoz predmeta i tehnologija navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ako su porijeklom iz Sirije ili se izvoze iz Sirije u bilo koju drugu zemlju, poduzete u skladu sa stavkom 10. Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2118(2013) te relevantnim odlukama Izvršnog vijeća OPCW-a, u skladu s ciljem Konvencije o kemijskom oružju.

▼B

Članak 4.

1.  Zabranjeno je neposredno ili posredno prodavati, nabavljati, prenositi ili izvoziti opremu, tehnologiju ili softver iz Priloga V., neovisno o tome potječe ili iz Unije ili ne, osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji, osim u slučaju prethodnoga odobrenja od strane nadležnoga tijela odgovarajuće države članice kako je navedeno na mrežnim stranicama navedenima u Prilogu III.

2.  Nadležna tijela država članica, navedena na mrežnim stranicama navedenima u Prilogu III. ne smiju izdati odobrenje iz stavka 1., ako postoji utemeljena sumnja da će se predmetna oprema, tehnologija ili softver upotrijebiti za praćenje ili presretanje internetskih ili telefonskih komunikacija u Siriji sa strane sirijskoga režima ili u njegovo ime.

3.  U Prilogu V. navedena je oprema, tehnologija ili softver koji se može upotrijebiti za praćenje ili presretanje internetskih ili telefonskih komunikacija.

4.  Predmetne države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom u skladu s ovim člankom, u roku četiri tjedna od izdavanja odobrenja.

Članak 5.

1.  Zabranjuje se:

(a) neposredno ili posredno osiguravati tehničku pomoć ili posredničke usluge povezane s opremom, tehnologijom i softverom iz Priloga V. ili s osiguranjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom opreme i tehnologije navedene u Prilogu V. ili s osiguranjem, instalacijom, uporabom i ažuriranjem softvera navedenoga u Prilogu V., svim osobama, subjektima ili tijelima u Siriji ili za uporabu u Siriji;

(b) neposredno ili posredno osiguravati financiranje i financijsku pomoć povezanu s opremom, tehnologijom i softverom iz Priloga V. svim osobama, subjektima ili tijelima u Siriji ili za uporabu u Siriji;

(c) osiguravati usluge povezane s praćenjem i presretanjem internetskih i telefonskih komunikacija Siriji, sirijskoj vladi, njezinim javnim tijelima, korporacijama i agencijama ili bilo kojoj osobi ili subjektu koji djeluje u njezino ime ili prema njezinim uputama ili u njihovu neposrednu ili posrednu korist; i

(d) svjesno i namjerno sudjelovati u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica zaobići zabrane iz prethodnih točaka (a), (b) ili (c);

osim ako nadležno tijelo odgovarajuće države članice navedeno na mrežnim stranicama u Prilogu III. prethodno ne izda odobrenje u skladu s člankom 4. stavkom 2.

2.  Za potrebe stavka 1. točke (c), „usluge povezane s praćenjem i presretanjem telekomunikacijskih i internetskih komunikacija” označuje usluge koje u prvome redu uporabom opreme, tehnologije i softvera iz Priloga V. omogućuju pristup do ulaznih i izlaznih telekomunikacija pojedinca i podataka u vezi s pozivom, te njihovo osiguranje za ekstrakciju, dekodiranje, snimanje, obradu, analizu i pohranjivanje ili neku drugu srodnu aktivnost.

Članak 6.

Zabranjeno je:

(a) uvoziti sirovu naftu ili naftne derivate u Uniju ako:

i. potječu iz Sirije; ili

ii. su izvezeni iz Sirije;

(b) kupovati sirovu naftu ili naftne derivate koji se nalaze u Siriji ili potječu iz Sirije;

(c) prevoziti sirovu naftu ili naftne derivate koji potječu iz Sirije ili se izvoze iz Sirije u koju drugu zemlju;

▼M38

(d) neposredno ili posredno osiguravati financiranje ili financijsku pomoć, uključujući izvedene financijske instrumente, te osiguranje i reosiguranje, u vezi sa zabranama iz točke (a);

▼M38

(da) neposredno ili posredno osiguravati financiranje ili financijsku pomoć, uključujući izvedene financijske instrumente, te osiguranje i reosiguranje, u vezi sa zabranama iz točaka (b) i (c); te

▼M38

(e) svjesno i namjerno sudjelovati u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica neposredno ili posredno zaobilaženje zabrana iz točaka (a), (b), (c), (d) ili (da).

Članak 6.a

1.  Zabrane navedene u članku 6. točkama (b), (c) i (e) ne primjenjuju se na kupnju ili prijevoz naftnih derivata u Siriji ni na s time povezano osiguravanje financiranja ili financijske pomoći od strane javnih tijela ili pravnih osoba, subjekata ili tijela, koji primaju javno financiranje od Unije ili država članica, kako bi pružali humanitarnu pomoći ili pomoć civilnom stanovništvu u Siriji ako su takvi proizvodi kupljeni ili se prevoze isključivo u svrhu pružanja humanitarne pomoći u Siriji ili pomoći civilnom stanovništvu u Siriji.

2.  Odstupajući od članka 6. točaka (b), (c) i (e), u slučajevima koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovog članka, nadležno tijelo države članice navedeno na internetskim stranicama iz Priloga III. može odobriti kupnju i prijevoz naftnih derivata u Siriji ili pružanje s time poveznog financiranja ili financijske pomoći, pod općim i posebnim uvjetima koje smatra primjerenima, ako takva kupnja i prijevoz:

(a) služe isključivo u svrhu pružanja humanitarne pomoći u Siriji ili pomoći civilnom stanovništvu u Siriji; te

(b) ne krše nijednu od zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi.

Dotična država članica u roku od dva tjedna od izdavanja svakog odobrenja na temelju ovog stavka o tome obavješćuje druge države članice i Komisiju. Obavijest sadržava pojedinosti o pravnoj osobi, subjektu ili tijelu kojoj(-em) je izdano odobrenje i o njezinim(-govim) humanitarnim aktivnostima u Siriji.

3.  Ništa u ovom članku ne utječe na usklađenost s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2580/2001 ( 8 ), Uredbom Vijeća (EZ) br. 881/2002 ( 9 ) ili Uredbom Vijeća (EU) 2016/1686 ( 10 ).

▼M38

Članak 6.b

Zabrane navedene u članku 6. točkama (b), (c) i (e) ne primjenjuju se na kupnju ili prijevoz naftnih derivata u Siriji ni na s time povezano osiguravanje financiranja ili financijske pomoći, od strane diplomatske ili konzularne misije, ako su takvi proizvodi kupljeni ili se prevoze za službene potrebe misije.

▼B

Članak 7.

Zabrane iz članka 6. ne primjenjuju se na:

(a) izvršavanje obveze na dan 15. studenoga 2011., ili prije tog toga datuma, koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 2. rujna 2011., pod uvjetom da je fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo, koje namjerava izvršiti predmetnu obvezu, o aktivnosti ili transakciji najmanje sedam radnih dana unaprijed obavijestilo nadležno tijelo države članice u kojoj ima poslovni nastan, navedeno na mrežnim stranicama iz Priloga III.; ili

(b) kupnju sirove nafte ili naftnih derivata koji su iz Sirije izvezeni prije 2. rujna 2011. ili, kad su izvezeni u skladu s točkom (a), na dan 15. studenoga 2011. ili prije toga datuma

▼M24

Članak 7.a

1.  Zabranuje se:

(a) prodavati, isporučivati, prenositi ili izvoziti, neposredno ili posredno, mlazno gorivo i aditive za gorivo navedene u Prilogu V.a bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za korištenje u Siriji;

(b) osiguravati financiranje ili financijsku pomoć, uključujući financijske derivate, kao i osiguranje i reosiguranje, povezane s prodajom, isporukom, prijenosom ili izvozom mlaznog goriva i aditiva za gorivo navedenih u Prilogu V.a bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za korištenje u Siriji;

(c) pružati posredničke usluge u vezi s prodajom, isporukom, prijenosom ili izvozom mlaznog goriva i aditiva za gorivo navedenih u Prilogu V.a bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za korištenje u Siriji.

2.  Prilogom V.a obuhvaćeni su mlazno gorivo i aditivi za gorivo.

3.  Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela država članica koja su navedena na mrežnim stranicama navedenima u Prilogu III. mogu odobriti prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz mlaznog goriva i aditiva za gorivo te osiguravanje financiranja i financijske pomoći, uključujući financijske derivate, kao i osiguranja i reosiguranja te pružanje posredničkih usluga povezanih s prodajom, isporukom, prijenosom ili izvozom mlaznog goriva i aditiva za gorivo navedenih u Prilogu V.b bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za korištenje u Siriji pod uvjetima koje ona smatraju primjerenima, nakon što su utvrdila da su mlazno gorivo i aditivi za gorivo potrebni Ujedinjenim narodima ili tijelima koja djeluju u njihovo ime za humanitarne svrhe kao što su pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinske potrepštine, hranu ili prijevoz humanitarnih djelatnika i povezanu pomoć ili za evakuacije iz Sirije ili unutar Sirije.

4.  Dotične države članice u roku od četiri tjedna obavješćuju druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom u skladu s ovim člankom.

5.  Zabrana utvrđena u stavku 1. ne primjenjuje se na:

(a) mlazno gorivo i aditive za gorivo navedene u Prilogu V.b kojima se isključivo koriste civilni zrakoplovi koji nisu sirijski i koji slijeću u Siriju, pod uvjetom da su namijenjeni i koriste se samo za nastavljanje leta zrakoplova u koji su bili napunjeni;

(b) mlazno gorivo i aditive za gorivo navedene u Prilogu V.b kojima se isključivo koristi sirijski zračni prijevoznik koji je uvršten na popis iz priloga II. i II.a koji obavlja evakuacije iz Sirije u skladu s člankom 16. točkom (h)

(c) mlazno gorivo i aditive za gorivo navedene u Prilogu V.b kojima se isključivo koristi sirijski zračni prijevoznik koji nijje uvršten na popis koji obavlja evakuacije iz Sirije ili unutar Sirije.

▼B

Članak 8.

1.  Zabranjeno je neposredno ili posredno prodavati, nabavljati, prenositi ili izvoziti opremu ili tehnologiju iz Priloga VI., svim osobama, subjektima ili tijelima u Siriji ili za uporabu u Siriji.

2.  Prilog VI. obuhvaća ključnu opremu i tehnologiju za sljedeće grane naftne industrije i industrije prirodnoga plina u Siriji:

(a) istraživanje ležišta sirove nafte i prirodnoga plina;

(b) proizvodnju sirove nafte i prirodnoga plina;

(c) rafiniranje;

(d) ukapljivanje prirodnoga plina.

3.  Prilog VI. ne sadržava proizvode iz Zajedničkoga vojnog popisa.

Članak 9.

Zabranjeno je:

(a) neposredno ili posredno osiguravati tehničku pomoć ili posredničke usluge povezane s opremom i tehnologijom iz popisa Priloga VI. ili povezane s nabavom, proizvodnjom, održavanjem i uporabom roba sadržanih u tom popisu, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji;

(b) neposredno ili posredno osiguravati financiranje ili financijsku pomoć povezanu s opremom i tehnologijom iz popisa Priloga VI. bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji; i

(c) svjesno i namjerno sudjelovati u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica zaobići zabrane iz točke (a) ili točke (b).

▼M16

Članak 9.a

1.  Odstupajući od članaka 8. i 9., nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III., prema odredbama i uvjetima koje smatraju primjerenima, mogu odobriti prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz ključne opreme ili tehnologije kako je navedeno u Prilogu VI., ili pružanje povezane tehničke pomoći ili posredničkih usluga, ili financiranje ili financijske usluge, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) na temelju informacija koje su mu dostupne, uključujući informacije koje su mu pružili osoba, subjekt ili tijelo koji zahtijevaju dozvolu, nadležno je tijelo utvrdilo da je razumno zaključiti:

i. da je svrha predmetnih aktivnosti pružanje pomoći civilnom stanovništvu Sirije, osobito u smislu rješavanja humanitarnih pitanja, pomoći u pružanju osnovnih usluga, ponovne izgradnje ili ponovne uspostave gospodarske djelatnosti ili u druge civilne svrhe;

ii. da predmetne aktivnosti ne uključuju sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 14. ili u njihovu korist;

iii. da predmetne aktivnost ne krše niti jednu od zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi;

(b) dotična država članica unaprijed se savjetovala s osobom, subjektom ili tijelom imenovanima od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga, u pogledu, inter alia:

i. utvrđenja nadležnog tijela u pogledu točke (a) podtočaka i. i ii.;

ii. dostupnosti podataka koji pokazuju da bi dotične aktivnosti mogle uključivati sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu, ili u korist tih osoba, subjekata ili tijela, iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 ili iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 881/2002;

i da su osoba, subjekt ili tijelo imenovani od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga dali svoje mišljenje dotičnoj državi članici.

(c) u slučaju da mišljenje od strane osobe, subjekta ili tijela imenovanog od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga nije primljeno u roku 30 dana nakon što je ono od njih zahtijevano, nadležno tijelo može nastaviti sa svojom odlukom hoće li izdati dozvolu ili ne.

2.  Prilikom primjene uvjeta iz stavka 1. točaka (a) i (b), nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće podatke u pogledu korištenja izdanih odobrenja, uključujući podatke koji se odnose na krajnjeg korisnika i konačno odredište pošiljke.

3.  Predmetna država članica obavješćuje, u roku od dva tjedna, druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog članka.

▼B

Članak 10.

1.  Zabrane iz članaka 8. i 9. ne primjenjuju se na izvršavanje obveze na temelju ugovora koji je bio dodijeljen ili sklopljen prije 19. siječnja 2012., pod uvjetom da je osoba ili subjekt koja se želi pozivati na ovaj članak najmanje 21 kalendarski dan unaprijed obavijestila nadležno tijelo države članice u kojoj ima poslovni nastan, navedeno na mrežnim stranicama u Prilogu III.

2.  Za potrebe ovog članka ugovor je „dodijeljen” osobi ili subjektu, ako je druga ugovorna strana toj osobi ili subjektu nakon zaključenoga službeno raspisanoga natječaja poslala izričitu pisanu potvrdu o dodjeli ugovora.

Članak 11.

Zabranjeno je neposredno ili posredno prodavati, nabavljati, prenositi ili izvoziti nove sirijske novčanice i kovanice, tiskane ili kovane u Uniji, u Središnju banku Sirije.

▼M2

Članak 11.a

1. Zabranjeno je:

(a) prodavati, kupovati, prevoziti ili posredovati u trgovini zlatom i plemenite kovine te dijamante, kako su navedeni u Prilogu VIII., neovisno o tome potječu li ili ne potječu iz Unije, sirijskoj vladi, njezinim javnim tijelima, korporacijama i agencijama, Sirijskoj središnjoj banci te osobama, tijelima ili subjektima koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama ili tijelima ili subjektima koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovim nadzorom;

(b) neposredno ili posredno kupovati, uvoziti ili prevoziti zlato, plemenite kovine i dijamante, kako je navedeno u Prilogu VIII., neovisno o tome potječe li dotični predmet ili ne potječe iz Sirije, od sirijske vlade, njezinih javnih tijela, korporacija i agencija, Sirijske središnje banke te osoba, tijela ili subjekata koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama ili tijela ili subjekata koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovim nadzorom; i

(c) neposredno ili posredno osigurati tehničku pomoć ili posredničke usluge, financiranje ili financijsku pomoć povezanu s robama iz točaka (a) i (b), sirijskoj vladi, njezinim javnim tijelima, korporacijama i agencijama, Sirijskoj središnjoj banci te osobama, tijelima ili subjektima koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama ili tijelima ili subjektima koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovim nadzorom.

2. Prilog VIII. uključuje zlato, plemenite kovine i dijamante koji podliježu zabranama iz stavka 1.

▼M5

Članak 11.b

1.  Zabranjuje se:

(a) izravna ili neizravna prodaja, nabava, prijenos ili izvoz u Siriju luksuzne robe navedene u Prilogu X.;

(b) svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica, izravna ili neizravna, zaobići zabrane iz točke (a).

2.  Iznimno od stavka 1. točke (a), zabrana navedene u toj točki ne primjenjuje se na robu koja nije komercijalne prirode, za osobnu uporabu, koja je dio putničke prtljage.

▼M17

Članak 11.c

1.  Zabranjuje se uvoz, izvoz, prijenos ili pružanje posredničkih usluga povezanih s uvozom, izvozom ili prijenosom sirijskih kulturnih dobara te drugih predmeta arheološke, povijesne, kulturne, rijetke znanstvene ili vjerske važnosti, uključujući predmete navedene u Prilogu XI.,, u slučaju da postoje osnovani temelji za sumnju da su predmeti uklonjeni iz Sirije bez pristanka njihova zakonitog vlasnika ili su uklonjeni kršenjem sirijskog prava ili međunarodnog prava, posebno ako su ti predmeti sastavni dio javnih zbirki popisanih u inventarima konzervatorskih zbirki sirijskih muzeja, arhiva, knjižnica ili inventara sirijskih vjerskih ustanova, u slučaju da postoji osnovana sumnja da su predmeti uklonjeni iz Sirije bez pristanka njihovog zakonitog vlasnika ili su uklonjeni kršenjem sirijskog zakona ili Konvencije UNESCO-a o mjerama zabrane i sprečavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva nad kulturnim dobrima.

2.  Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se ako se dokaže da:

▼M28

(a) predmeti su izvezeni iz Sirije prije 15. ožujka 2011.; ili

▼M17

(b) predmeti se sigurno vraćaju zakonitim vlasnicima u Siriju.

▼BPOGLAVLJE III.

OGRANIČAVANJA SUDJELOVANJA U INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA

Članak 12.

▼M10

1.  Zabranjuje se:

(a) prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz opreme ili tehnologije, kako je navedena u Prilogu VII, koja bi se koristila pri izgradnji ili montaži novih postrojenja za proizvodnju električne energije u Siriji;.;

(b) izravno ili neizravno osiguravanje tehničke pomoći, financiranje ili financijska pomoć, uključujući financijske izvedenice, te osiguranje i reosiguranje u vezi s bilo kojim projektom iz točke (a).

▼B

2.  Ova se zabrana ne odnosi na izvršavanje obveze na temelju ugovora ili sporazuma koji je sklopljen prije 19. siječnja 2012., pod uvjetom da je osoba ili subjekt koja se želi pozivati na ovaj članak najmanje 21 kalendarski dan unaprijed obavijestila nadležno tijelo države članice u kojoj ima poslovni nastan, navedeno na mrežnim stranicama u Prilogu III.POGLAVLJE IV.

OGRANIČAVANJA FINANCIRANJA NEKIH PODUZEĆA

Članak 13.

1.  Zabranjuje se:

(a) odobravanje svih financijskih zajmova ili kredita svim sirijskim osobama, subjektima ili tijelima iz stavka 2.;

(b) stjecanje ili povećanje vlasničkih udjela u bilo kojoj sirijskoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 2.;

(c) pokretanje zajedničkih poduhvata s bilo kojom sirijskom osobom, subjektom ili tijelom iz stavka 2.;

(d) svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čija je namjena ili posljedica posredno ili neposredno izbjegavanje mjera iz točaka (a), (b) ili (c).

2.  Zabrane iz stavka 1. važe za sve sirijske osobe, subjekte i tijela koja se bave:

(a) traženjem, proizvodnjom ili rafiniranjem sirove nafte; ili

(b) izgradnjom ili postavljanjem novih elektrana za proizvodnju električne energije.

3.  Samo za potrebe stavka 2. primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „traženje sirove nafte” uključuje traženje (sirove nafte), istraživanje i upravljanje rezervama sirove nafte te pružanje geoloških usluga povezano s tim rezervama;

(b) „rafiniranje sirove nafte” znači prerada, kondicioniranje ili priprema nafte za konačnu prodaju goriva.

4.  Zabrane iz stavka 1.:

(a) ne dovode u pitanje izvršavanje obveze koja proizlazi iz ugovora ili sporazuma o:

i. traženju, proizvodnji ili rafiniranju sirove nafte koji je sklopljen prije 23. rujna 2011.;

ii. izgradnji ili postavljanju novih elektrana za proizvodnju električne energije koji je sklopljen prije 19. siječnja 2012.;

(b) ne sprečavaju povećanje vlasničkoga udjela povezanoga sa:

i. traženjem, proizvodnjom ili rafiniranjem sirove nafte, ako je to povećanje obveza koja proizlazi iz sporazuma sklopljenoga prije 23. rujna 2011.;

ii. izgradnjom ili postavljanjem novih elektrana za proizvodnju električne energije, ako je to povećanje obveza koja proizlazi iz sporazuma sklopljenoga prije 19. siječnja 2012.

▼M16

Članak 13.a

1.  Odstupajući od članka 13. stavka 1., nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III., prema odredbama i uvjetima koje smatraju primjerenima, mogu izdati odobrenje svih financijskih zajmova ili davanja zajma ili stjecanje ili proširenje sudjelovanja, ili osnivanje zajedničkog pothvata s bilo kojom sirijskom osobom, subjektom ili tijelom iz članka 13. stavka 2. točke (a), pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) na temelju informacija koje su mu dostupne, uključujući informacije koje su mu pružili osoba, subjekt ili tijelo koji zahtijevaju dozvolu, nadležno je tijelo utvrdilo da je razumno zaključiti:

i. da je svrha predmetnih aktivnosti pružanje pomoći civilnom stanovništvu Sirije, osobito u smislu rješavanja humanitarnih pitanja, pomoći u pružanju osnovnih usluga, ponovne izgradnje ili ponovne uspostave gospodarske djelatnosti ili u druge civilne svrhe;

ii. da predmetne aktivnosti ne uključuju sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 14. ili u njihovu korist;

iii. da predmetne aktivnost ne krše niti jednu od zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi;

(b) dotična država članica unaprijed se savjetovala s osobom, subjektom ili tijelom imenovanima od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga, u pogledu, inter alia:

i. utvrđenja nadležnog tijela u pogledu točke (a) podtočaka i. i ii.;

ii. dostupnosti podataka koji pokazuju da bi dotične aktivnosti mogle uključivati sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu, ili u korist tih osoba, subjekata ili tijela, iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 ili iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 881/2002;

i da su osoba, subjekt ili tijelo imenovani od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga dali svoje mišljenje dotičnoj državi članici.

(c) u slučaju da mišljenje od strane osobe, subjekta ili tijela imenovanog od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga nije primljeno u roku 30 dana nakon što je ono od njih zahtijevano, nadležno tijelo može nastaviti sa svojom odlukom hoće li izdati dozvolu ili ne.

2.  Prilikom primjene uvjeta iz stavka 1. točaka (a) i (b), nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće podatke u pogledu korištenja izdanih odobrenja, uključujući podatke koji se odnose na svrhu i druge strane transakcije.

3.  Predmetna država članica obavješćuje, u roku od dva tjedna, druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima u okviru ovoga članka.

▼BPOGLAVLJE V.

ZAMRZAVANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA I GOSPODARSKIH IZVORA

Članak 14.

1.  Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju, koji su u vlasništvu, koje drže ili ih nadziru fizičke ili pravne osobe, subjekti i tijela navedeni u Prilogu II. i Prilogu II.a.

2.  Fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu II. i Prilogu II.a, ili u njihovu korist, ne smije se posredno ili neposredno staviti na raspolaganje nikakva financijska sredstva ili gospodarske izvore.

3.  Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji su cilj ili posljedica posredno ili neposredno izbjegavanje mjera iz stavaka 1. i 2.

Članak 15.

1.  Prilozi II. i II.a uključuju kako slijedi:

(a) Prilog II. uključuje popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela koje je Vijeće u skladu s člankom 19. stavkom 1. Odluke 2011/782/ZVSP odredilo kao osobe ili subjekte odgovorne za nasilnu represiju protiv civilnoga stanovništva u Siriji, osobe i subjekte koji imaju koristi od režima ili koje ga podupiru te fizičke i pravne osobe i subjekte koji su s njima povezani i na koje se ne primjenjuje članak 21. ove Uredbe;

(b) Prilog II.a uključuje popis subjekata koje je Vijeće u skladu s člankom 19. stavkom 1. Odluke 2011/782/ZVSP odredilo kao subjekte povezane s osobama i subjektima koje su odgovorne za nasilnu represiju protiv civilnoga stanovništva u Siriji ili osobama i subjektima koje imaju koristi od režima ili koje ga podupiru i na koje se primjenjuje članak 21. ove Uredbe.

▼M31

1.a  Popis u Prilogu II. također uključuje fizičke ili pravne osobe, subjekte i tijela za koje je Vijeće u skladu s člankom 28. stavkom 2. Odluke Vijeća 2013/255/ZVSP ( 11 ) utvrdilo da su obuhvaćeni jednom od sljedećih kategorija:

(a) vodeće poslovne osobe koje djeluju u Siriji;

(b) članovi obitelji Assad ili Makhlouf;

(c) ministri sirijske vlade koji su dužnost obnašali ili obnašaju nakon svibnja 2011.;

(d) članovi sirijskih oružanih snaga s činom pukovnika ili na pukovničkom ili višem položaju nakon svibnja 2011.;

(e) članovi sirijskih sigurnosnih i obavještajnih službi koji su dužnost obnašali ili obnašaju nakon svibnja 2011.;

(f) članovi paravojnih postrojbi povezanih s režimom;

(g) osobe, subjekti, jedinice, agencije, tijela ili institucije koji djeluju u sektoru širenja kemijskog oružja.

i fizičke ili pravne osobe i subjekti povezane s njima te na koje se članak 21. ove Uredbe ne primjenjuje.

1.b  Osobe, subjekti i tijela unutar jedne od kategorija iz stavka 1.a ne uključuju se niti zadržavaju na popisu osoba, subjekata i tijela iz Priloga II. ako postoji dovoljno informacija o tome da nisu, ili da više nisu, povezani s režimom ili da na njega ne utječu ili ne predstavljaju stvaran rizik izbjegavanja.

▼B

2.  Prilozi II. i II.a uključuju razloge za uvrštavanje predmetnih osoba, subjekata i tijela na popis.

3.  Prilozi II. i II.a uključuju također informacije, kad su dostupne, potrebne za identifikaciju predmetnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela. Kad je riječ o fizičkim osobama ti podaci mogu uključivati imena, uključujući i druga imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. Kad je riječ o pravnim osoba, subjektima i tijelima ti podaci mogu uključivati imena, mjesto i datum registracije, broj registracije i sjedište poslovanja.

▼M13

Članak 16.

Odstupajući od članka 14., nadležna tijela država članica kako su određena na internetskim stranicama navedenima u Prilogu III. mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, nakon što su utvrdila da su dotična financijska sredstva ili gospodarski izvori:

(a) potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u prilozima II. i II.a i uzdržavanih članova obitelji takvih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, stanarinu ili hipoteku, lijekove i zdravstvenu skrb, poreze, premije osiguranja i naknade za usluge komunalnih službi;

(b) namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i za naknadu troškova pružanja pravnih usluga;

(c) namijenjeni isključivo za plaćanje naknada ili usluga za redovito održavanje ili upravljanje zamrznutim financijskim sredstvima ili gospodarskim izvorima;

(d) potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je odgovarajuće nadležno tijelo barem dva tjedna prije odobrenja obavijestilo ostala nadležna tijela i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da se posebno odobrenje treba dati;

▼M38

(e) u slučajevima koji nisu obuhvaćeni člankom 16.b, doznačeni na račun ili s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koja uživa imunitet u skladu s međunarodnim pravom, u mjeri u kojoj su takva plaćanja namijenjena upotrebi za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije;

▼M38 —————

▼M13

(g) potrebni za osiguravanje ljudske sigurnosti ili zaštitu okoliša;

▼M17

(h) nužni za evakuacije iz Sirije;

▼M18

(i) namijenjeni isključivo za plaćanja koja u ime Sirijske Arapske Republike izvršavaju subjekti u državnom vlasništvu Sirije ili Središnja banka Sirije, kako su navedeni u prilozima II. i II.a, OPCW-u za aktivnosti povezane s misijom provjere OPCW-a i uništavanjem sirijskog kemijskog oružja, uključujući posebno plaćanja Posebnom fondu OPCW-a za aktivnosti povezane s potpunim uništenjem sirijskog kemijskog oružja izvan državnog područja Sirijske Arapske Republike.

▼M13

Dotična država članica u roku četiri tjedna od izdavanja odobrenja, o izdanim odobrenjima u skladu s ovim člankom obavješćuje druge države članice i Komisiju.

▼M38

Članak 16.a

1.  Zabrana navedena u članku 14. stavku 2. ne primjenjuje se na financijska sredstva ili gospodarske izvore koje stavljaju na raspolaganje javna tijela ili pravne osobe ili subjekti, koji primaju javno financiranje od Unije ili država članica, kako bi pružali humanitarnu pomoć ili pomoć civilnom stanovništvu u Siriji ako je osiguravanje takvih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora u skladu s člankom 6.a stavkom 1.

2.  U slučajevima koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovog članka i odstupajući od članka 14. stavka 2., nadležno tijelo države članice navedeno na internetskim stranicama iz Priloga III. može odobriti stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod općim i posebnim uvjetima koje smatra primjerenima, ako su financijska sredstva ili gospodarski izvori potrebni isključivo u svrhu pružanja humanitarne pomoći u Siriji ili pomoći civilnom stanovništvu u Siriji.

3.  Odstupajući od članak 14. stavka 1., nadležno tijelo države članice navedeno na internetskim stranicama iz Priloga III. može odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod općim i posebnim uvjetima koje smatra primjerenima, ako:

(a) su financijska sredstva ili gospodarski izvori potrebni isključivo u svrhu pružanja humanitarne pomoći u Siriji ili pomoći civilnom stanovništvu u Siriji; te

(b) se financijska sredstva ili gospodarski izvori oslobađaju u korist UN-a radi dostavljanja ili olakšavanja dostavljanja pomoći u Siriji u skladu s planom za humanitarnu pomoć Siriji ili bilo kojim sljedećim planom koji koordinira UN.

4.  Dotična država članica u roku od dva tjedna od izdavanja svakog odobrenja na temelju stavaka 2. i 3. ovog članka o tome obavješćuje druge države članice i Komisiju.

▼M38

Članak 16.b

Zabrana navedena u članku 14. stavku 2. ne primjenjuje se na financijska sredstva ili gospodarske izvore stavljene na raspolaganje s računa diplomatske ili konzularne misije ako je osiguravanje takvih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora namijenjeno za službene potrebe misije u skladu s člankom 6.b.

▼B

Članak 17.

Iznimno od odredaba članka 14. nadležna tijela država članica, navedena na popisu mrežnih stranica u Prilogu III., mogu pod uvjetima koje smatraju primjerenima odobriti odmrzavanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, ili mogu staviti na raspolaganje određena financijska sredstva ili gospodarske izvore nakon što utvrde da su dotična financijska sredstva ili gospodarski izvori nužni za osnovne energetske potrebe civilnoga stanovništva u Siriji, pod uvjetom da odgovarajuće nadležno tijelo o svakom ugovoru o nabavi najmanje četiri tjedna prije odobrenja nadležnim tijelima svih drugih država članica i Komisiji priopći razloge na temelju kojih smatra da je specifično odobrenje potrebno izdati.

▼M13

Članak 18.

1.  Odstupajući od članka 14., nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama navedenima u Prilogu III., mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) financijska sredstva ili gospodarski izvori podliježu arbitražnoj odluci donesenoj prije datuma kada je fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 14. uvršteno u Prilog II. ili II.a ili sudskoj ili upravnoj odluci donesenoj u Uniji, ili sudskoj odluci izvršivoj u dotičnoj državi članici prije ili nakon datuma uvrštenja;

(b) financijska sredstva ili gospodarski izvori koristit će se isključivo za podmirivanje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih valjanima u takvoj odluci, unutar ograničenja koja postavljaju primjenljivi zakoni i propisi koji uređuju prava osoba koje imaju takva potraživanja;

(c) odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu II. ili II.a;

(d) potvrda da odluka nije u suprotnosti s javnim poretkom dotične države članice.

2.  Dotične države članice o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog članka obavješćuju ostale države članice i Komisiju.

▼B

Članak 19.

1.  Članak 14. stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune iz naslova:

(a) kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b) plaćanja dospjelih prema ugovorima i sporazumima koji su sklopljeni ili obvezama koje su nastale prije datuma kad su ti računi postali predmetom ove Uredbe; ili

▼M13

(c) plaćanja koja dospijevaju na naplatu na temelju sudske, upravne ili arbitražne odluke donesene u Uniji ili izvršive u dotičnoj državi članici,

▼B

pod uvjetom da su sve takve kamate, drugi prihodi ili plaćanja zamrznuti u skladu s člankom 14. stavkom 1.

2.  Članak 14. stavak 2. ne sprečava financijske ili kreditne ustanove u Uniji da knjiže priljev financijskih sredstava na zamrznute račune koja su doznačena na račun fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela s popisa, pod uvjetom da se svi priljevi na takve račune također zamrzavaju. Financijska ili kreditna ustanova bez odgode obavješćuje odgovarajuće nadležno tijelo o svakoj takvoj transakciji.

Članak 20.

Odstupajući od članka 14. i pod uvjetom da osoba, subjekt ili tijelo navedeno na popisu u Prilogu II. ili Prilogu II.a mora izvršiti plaćanje koje je dospjelo na temelju ugovora ili sporazuma koji je navedena osoba, subjekt ili tijelo sklopilo, ili obveza koja je za navedenu osobu, subjekt ili tijelo nastala prije datuma kada je ta osoba, subjekt ili tijelo uvršteno na popis, nadležna tijela država članica navedena na popisu mrežnih stranica u Prilogu III. mogu pod uvjetima, koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da osoba ili subjekt iz članka 14. posredno ili neposredno ne prima plaćanje.

▼M10

Članak 20.a

Odstupajući od članka 14., nadležna tijela država članica, kako su utvrđena na mrežnim stranicama navedenim u Prilogu III., mogu pod uvjetima koje smatraju prikladnima, odobriti prijenos financijskih sredstava ili gospodarskih izvora koji izvršava subjekt iz Priloga II. ili Priloga II.a ili preko njega, kad je prijenos povezan s plaćanjem koje izvršava osoba ili subjekt koji nisu navedeni u Prilogu II. ili Prilogu II.a u vezi s pružanjem financijske potpore sirijskim državljanima koji se školuju, stručno usavršavaju ili sudjeluju u akademskim istraživanjima u Uniji, pod uvjetom da nadležno tijelo odgovarajuće države članice za svaki pojedini slučaj utvrdi da plaćanje neće izravno ili neizravno primati osoba ili subjekt naveden u Prilogu II. ili Priloga II.a

▼B

Članak 21.

Iznimno od članka 14. stavka 1. subjekt s popisa u Prilogu II.a može, tijekom dvaju mjeseci od datuma uvrštenja na popis, izvršiti plaćanje iz zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora koje je taj subjekt primio nakon datuma uvrštenja na popis, pod uvjetom da:

(a) to plaćanje dospijeva na temelju trgovinskoga ugovora; i

(b) nadležno tijelo predmetne države članice utvrdi da plaćanje neće posredno ili neposredno primiti osoba ili subjekt koji je na popisu u Prilogu II. ili Prilogu II.a.

▼M10

Članak 21.a

1.  Odstupajući od članka 14., nadležna tijela država članica, kako su utvrđena na mrežnim stranicama navedenima u Prilogu III., mogu, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, odobriti:

(a) prijenos financijskih sredstava ili gospodarskih izvora od strane Središnje banke Sirije, ili preko nje, koji su zaprimljeni i zamrznuti nakon što je Banka uvrštena na popis, kad se prijenos odnosi na dospjelo plaćanje u vezi s posebnim trgovačkim ugovorom; ili

(b) prijenos financijskih sredstava ili gospodarskih izvora od strane Središnje banke Sirije, ili preko nje, kad se prijenos odnosi na dospjelo plaćanje u vezi s posebnim trgovačkim ugovorom;

pod uvjetom da nadležno tijelo države članice za svaki pojedini slučaj utvrdi da plaćanje neće izravno ili neizravno primati osoba ili subjekt navedeni u Prilogu II. ili Prilogu II.a i da prijenos ni na koji drugi način nije zabranjen ovom Uredbom.

2.  Odstupajući od članka 14., nadležna tijela država članica, kako su utvrđena na mrežnim stranicama navedenima u Prilogu III., mogu, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, odobriti prijenos zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora od strane Središnje banke Sirije, ili preko nje, da se financijskim institucijama u nadležnosti država članica osigura likvidnost za financiranje trgovine.

▼M13

Članak 21.b

Člankom 14. stavkom 2. ne sprečavaju se aktivnosti ili transakcije obavljene s obzirom na Syrian Arab Airlines isključivo u svrhu evakuiranja građana Unije i članova njihovih obitelji iz Sirije.

▼M17

Članak 21.c

1.  Odstupajući od članka 14., nadležna tijela država članica, kako su utvrđena na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III., mogu, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, odobriti:

(a) prijenos od strane ili putem banke Commercial Bank of Syria sredstava ili gospodarskih izvora primljenih od izvora izvan državnog područja Unije te zamrznutih nakon datuma uvrštenja te banke na crnu listu ako se prijenos odnosi na plaćanje za opskrbu lijekova, hrane, skloništa, sanitarnih predmeta i higijenskih potrepština za civilnu upotrebu; ili

(b) prijenos sredstava ili gospodarskih izvora primljenih od izvora izvan državnog područja Unije u ili putem banke Commercial Bank of Syria ako se prijenos odnosi na plaćanje u vezi s posebnim ugovorom o trgovini za opskrbu lijekova, hrane, skloništa, sanitarnih predmeta i higijenskih potrepština za civilnu upotrebu;

pod uvjetom da nadležno tijelo relevantne države članice za svaki pojedini slučaj utvrdi da plaćanje neće izravno ili neizravno primati osoba ili subjekt navedeni u Prilogu II. ili Prilogu II.a i da prijenos ni na koji drugi način nije zabranjen ovom Uredbom;

2.  Dotična država članica obavještava druge države članice i Komisiju, unutar četiri tjedna, o svakom ovlaštenju dodijeljenom prema ovom članku.

▼B

Članak 22.

Zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora, ili odbijanje da se financijska sredstva ili gospodarski izvori stave na raspolaganje, koje se provodi u dobroj vjeri da je takvo postupanje u skladu s ovom Uredbom, ne uzrokuje odgovornost fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji tu mjeru provode, ni njihovih čelnika ili zaposlenika, osim ako se ne dokaže da su financijska sredstva i gospodarski izvori zamrznuti ili zadržani zbog nemara.POGLAVLJE VI.

OGRANIČAVANJA FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 23.

Europska investicijska banka (EIB):

(a) ne smije izvršiti ni jednu isplatu ili plaćanje u skladu s postojećim ugovorima o zajmu, ili povezano s njima, koje je EIB sklopila s državom Sirijom ili kojim njezinim javnim tijelom; i

(b) mora suspendirati sve postojeće ugovore o uslugama tehničke pomoći povezane s projektima koji se izvršavaju u Siriji i financiraju u skladu s ugovorima o zajmu iz točke (a) i koji su namijenjeni neposrednoj ili posrednoj koristi države Sirije ili kojega njezina javnog tijela.

Članak 24.

Zabranjeno je:

(a) neposredno ili posredno prodavati ili kupovati sirijske državne obveznice ili obveznice s jamstvom države izdane nakon 19. siječnja 2012. od strane:

i. države Sirije ili njezine vlade te njezinih javnih tijela, korporacija i agencija;

ii. svih sirijskih kreditnih ili financijskih institucija;

iii. fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koje djeluje u ime ili prema uputama pravne osobe, subjekta ili tijela iz točaka i. ili ii.;

iv. pravne osobe, subjekta ili tijela koje je u vlasništvu ili pod nadzorom osobe, subjekta ili tijela iz točaka i. ii. ili iii.;

(b) osobi, subjektu ili tijelu iz točke (a) osiguravati posredničke usluge vezano uz sirijske državne obveznice ili obveznice s državnim jamstvom izdane nakon 19. siječnja 2012.;

(c) pomagati osobi, subjektu ili tijelu iz točke (a) u svrhu izdavanja sirijskih državnih obveznica ili obveznica s državnim jamstvom, osiguravanjem posredničkih usluga, oglašavanjem ili drugim uslugama povezanim s tim obveznicama.

Članak 25.

1.  Kreditnim i financijskim institucijama iz područja primjene članka 35. zabranjeno je:

(a) otvoriti novi bankovni račun pri sirijskoj kreditnoj ili financijskoj instituciji;

(b) uspostaviti novi korespondentni bankovni odnos sa sirijskom kreditnom ili financijskom institucijom;

(c) otvoriti novo predstavništvo u Siriji ili osnovati novu podružnicu ili društvo kćer u Siriji;

(d) uspostaviti zajednički pothvat (joint venture) sa sirijskom kreditnom ili financijskom institucijom.

2.  Zabranjeno je:

(a) dati nekoj sirijskoj kreditnoj ili financijskoj instituciji odobrenje za otvaranje predstavništva ili osnivanje podružnice ili društva kćeri u Uniji;

(b) sklapati sporazum za sirijsku kreditnu ili financijsku instituciju ili u njezino ime, koji se odnosi na otvaranje predstavništva ili osnivanje podružnice ili društva kćeri u Uniji;

(c) dati odobrenje za početak i obavljanje poslovne djelatnosti kreditne i financijske institucije ili neku drugu poslovnu djelatnost, za koju je potrebno prethodno odobrenje, predstavništvu, podružnici ili društvu kćeri sirijske kreditne ili financijske institucije, ako predstavništvo, podružnica ili društvo kćer nije poslovalo prije 19. siječnja 2012.;

(d) stjecati ili povećati vlasnički udio ili steći drugo vlasničko učešće u kreditnoj ili financijskoj instituciji iz područja primjene članka 35. od strane sirijske kreditne ili financijske institucije.

▼M16

Članak 25.a

1.  Odstupajući od članka 25. stavka 1. točki (a) i (c), nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III., prema odredbama i uvjetima koje smatraju primjerenima, mogu odobriti otvaranje novog bankovnog računa ili novog predstavništva ili osnivanje nove podružnice ili podređenog društva, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) na temelju informacija koje su mu dostupne, uključujući informacije koje su mu pružili osoba, subjekt ili tijelo koji zahtijevaju dozvolu, nadležno je tijelo utvrdilo da je razumno zaključiti:

i. da je svrha predmetnih aktivnosti pružanje pomoći civilnom stanovništvu Sirije, osobito u smislu rješavanja humanitarnih pitanja, pomoći u pružanju osnovnih usluga, ponovne izgradnje ili ponovne uspostave gospodarske djelatnosti ili u druge civilne svrhe;

ii. da predmetne aktivnosti ne uključuju sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 14. ili u njihovu korist;

iii. da predmetne aktivnost ne krše niti jednu od zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi;

(b) dotična država članica unaprijed se savjetovala s osobom, subjektom ili tijelom imenovanima od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga, u pogledu, inter alia:

i. utvrđenja nadležnog tijela u pogledu točke (a) podtočaka i. i ii.;

ii. dostupnosti podataka koji pokazuju da bi dotične aktivnosti mogle uključivati sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu, ili u korist tih osoba, subjekata ili tijela, iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o ili iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 881/2002;

i da su osoba, subjekt ili tijelo imenovani od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga dali svoje mišljenje dotičnoj državi članici.

(c) u slučaju da mišljenje od strane osobe, subjekta ili tijela imenovanog od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga nije primljeno u roku 30 dana nakon što je ono od njih zahtijevano, nadležno tijelo može nastaviti sa svojom odlukom hoće li izdati dozvolu ili ne.

2.  Prilikom primjene uvjeta iz stavka 1. točaka (a) i (b), nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće podatke u pogledu korištenja izdanih odobrenja, uključujući podatke koji se odnose na svrhu i druge strane dotičnih aktivnosti.

3.  Predmetna država članica obavješćuje, u roku od dva tjedna, druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima u okviru ovoga članka.

▼B

Članak 26.

1.  Zabranjeno je:

(a) pružati usluge osiguranja ili reosiguranja za:

i. državu Siriju, njezinu vladu, njezina javna tijela, korporacije i agencije; ili

ii. svaku fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo kad djeluje u ime ili prema uputama pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke i.;

(b) svjesno i namjerno sudjelovati u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica zaobići zabrane iz točke (a).

2.  Stavak 1. točka (a) ne primjenjuje se na obvezno osiguranje ili osiguranje od građansko pravne odgovornosti sirijskim osobama, subjektima ili tijelima sa sjedištem u Uniji ili pružanje usluga osiguranja sirijskim diplomatskim i konzularnim predstavništvima u Uniji.

3.  Podtočka ii. stavka 1. točke (a) ne primjenjuje se na pružanje usluga osiguranja, uključujući zdravstveno i putno osiguranje, osobama koje nastupaju kao privatnici, i s tim povezanoga reosiguranja.

Podtočka ii. stavka 1. točke (a) ne sprečava pružanje usluga osiguranja i reosiguranja vlasniku plovila, letjelica ili vozila koje ima u najmu osoba, subjekt ili tijelo iz podtočke i. stavka 1. točke (a) i koje nije navedeno u Prilogu II. ili II.a.

Za potrebe točke ii. stavka 1. podtočke (a) smatra se da osoba, subjekt ili tijelo ne djeluje prema uputama osobe, subjekta ili tijela iz pod točke i. stavka 1. točke (a) kad se te upute odnose na pristajanje, utovarivanje, istovarivanje ili siguran provoz plovila ili letjelica koje se privremeno nalaze u sirijskim vodama ili u sirijskomu zračnom prostoru.

4.  Ovim se člankom zabranjuje produljenje ili obnavljanje sporazuma o osiguranju i reosiguranju sklopljenih prije 19. siječnja 2012. (osim kad postoji prethodna ugovorna obveza osiguravatelja ili reosiguravatelja o prihvaćanju produljenja ili obnavljanju police osiguranja), ali ne dovodeći pritom u pitanje članak 14. stavak 2. ovim se člankom ne zabranjuje poštivanje sporazuma sklopljenih prije toga datuma.

▼M13POGLAVLJE VI.A

OGRANIČENJA PROMETA

Članak 26.a

1.  Zabranjuje se, u skladu s međunarodnim pravom, prihvatiti ili osigurati pristupa zračnim lukama u Uniji isključivo teretnim letovima kojima upravljaju prijevoznici iz Sirije i svim letovima kojima upravlja društvo Syrian Arab Airlines, osim ako:

(a) zrakoplov sudjeluje u neredovitim uslugama međunarodnog zračnog prometa i slijeće u neprometne ili nekomercijalne prometne svrhe; ili

(b) zrakoplov sudjeluje u redovitim uslugama međunarodnog zračnog prometa i slijeće u neprometne svrhe;

kako je predviđeno Čikaškom konvencijom o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu ili Sporazumom o provozu u međunarodnom zračnom prometu.

2.  Stavak 1. ne odnosi se na letove isključivo u svrhu evakuiranja građana Unije i članova njihovih obitelji iz Sirije.

3.  Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrane iz stavka 1.

▼BPOGLAVLJE VII.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

▼M24

Članak 27.

1.  U vezi s ugovorima ili transakcijama na čije su izvršenje neposredno ili posredno, u cijelosti ili djelomično utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, ne udovoljava se ni jednom zahtjevu, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koji drugi zahtjev te vrste, kao što je zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, a posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, u prvom redu financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako su zahtjev podnijele:

(a) osobe, subjekti ili tijela uvršteni na popis iz Priloga II. ili Priloga II.a;

(b) bilo koja druga sirijska osoba, subjekt ili tijelo, uključujući sirijsku vladu;

(c) bilo koja osoba, subjekt ili tijelo koja postupa putem jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili točke (b) ili u njihovo ime.

2.  U svakom postupku za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da udovoljavanje zahtjevu nije zabranjeno prema stavku 1. leži na osobi koja traži izvršenje tog zahtjeva.

3.  Ovim člankom ne dovodi se u pitanje pravo osoba, subjekata i tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

▼M24

Članak 27.a

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica zaobilaženje odredaba članaka 2.a, 3., 3.a, 4., 5., 6., 7.a, 8., 9., 11., 11.a, 11.b, 11.c, 12., 13., 14., 24., 25, 26. i 26.a.

▼B

Članak 28.

Zabrane propisane ovom Uredbom ne uzrokuju nikakvu odgovornost predmetne fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela, ako nije znala ili nije imala utemeljen razlog sumnjati da će svojim djelovanjem kršiti navedenu zabranu.

Članak 29.

1.  Ne dovodeći u pitanje mjerodavna pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela:

(a) moraju nadležnom tijelu države članice, navedenom na popisu mrežnih stranica u Prilogu III., u kojima imaju boravište ili sjedište, odmah dostaviti sve informacije koje bi olakšale provedbu ove Uredbe, kao što su informacije o računima i zamrznutim iznosima u skladu s člankom 14., te ih odmah, izravno ili preko država članica, dostaviti Komisiji; i

(b) surađivati s tim nadležnim tijelom pri svakoj provjeri tih informacija.

2.  Sve informacije koje su poslane ili primljene u skladu s ovim člankom koriste se samo u svrhu za koju su poslane ili primljene.

Članak 30.

Države članice i Komisija međusobno se bez odgode obavješćuju o poduzetim mjerama na temelju ove Uredbe, te dostavljaju sve druge odgovarajuće informacije kojima raspolažu u vezi s ovom Uredbom, a posebno informacije o problemima kršena i izvršavanjem te odlukama koje su donijeli nacionalni sudovi.

Članak 31.

Komisija ima ovlasti izmijeniti Prilog III. na temelju informacija koje joj dostave države članice.

Članak 32.

1.  Kad Vijeće odluči da za fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo vrijede mjere iz članka 14., ono u skladu s tim mijenja Prilog II. ili Prilog II.a.

▼M31

2.  Vijeće o svojoj odluci o uvrštavanju iz stavka 1. ovog članka, uključujući razloge za uvrštavanje, obavješćuje dotičnu osobu, subjekt ili tijelo neposredno, ako je adresa poznata, ili putem objave obavijesti, i na taj način toj osobi, subjektu ili tijelu daje mogućnost da se očituje. Posebno, kada su osoba, subjekt ili tijelo uvršteni na popis u Prilogu II. na temelju toga što su obuhvaćeni jednom od kategorija osoba, subjekata ili tijela navedenih u članku 15. stavku 1.a, ta osoba, subjekt ili tijelo mogu podnijeti dokaze i očitovanja o tome zašto smatraju da, iako su obuhvaćeni tom kategorijom, njihovo uvrštavanje na popis nije opravdano.

▼B

3.  Kad se očitovanje podnese ili predoče novi važni dokazi, Vijeće svoju odluku preispituje i u skladu s tim obavješćuje fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo.

4.  Popisi u prilozima II. i II.a preispituju se u redovitim vremenskim razmacima, a najmanje svakih 12 mjeseci.

Članak 33.

1.  Države članice određuju pravila o sankcijama za kršenje odredaba ove Uredbe i donose sve potrebne mjere da se osigura njihova provedba. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.  Države članice o tim pravilima nakon 19. siječnja 2012. odmah obavješćuju Komisiju kao i o svim naknadnim izmjenama.

Članak 34.

Kad se ovom Uredbom propisuje obveza obavješćivanja Komisije, informiranja ili druga vrsta komuniciranja s Komisijom, za tu se komunikaciju upotrebljava adresa i drugi kontaktni podaci navedeni u Prilogu III.

Članak 35.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a) na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b) na svim zrakoplovima ili plovilima u nadležnosti države članice;

(c) na sve osobe unutar i izvan područja Unije koji imaju državljanstvo jedne od država članica;

(d) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela koja su osnovana ili registrirana u skladu s pravom države članice;

(e) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi sa svakim poslom koji se u cijelosti ili djelomično obavlja u Uniji.

Članak 36.

Uredba (EU) br. 442/2011 se stavlja izvan snage.

Članak 37.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M16 —————

▼M5
PRILOG I.A

POPIS OPREME, ROBE I TEHNOLOGIJE IZ ČLANKA 2.a

DIO 1.

Uvodne napomene

1. Ovaj dio sadrži robu, softver i tehnologiju navedenu u Prilogu 2. Uredbi (EZ) br. 428/2009 ( 12 ).

2. Ako nije drukčije navedeno, referentni brojevi koji se koriste u donjem stupcu naslovljenom „Br.” odnose se na brojeve kontrolnog popisa, a donji stupac naslovljen „Opis” odnosi se na kontrolne opise robe s dvojnom namjenom utvrđene u Prilogu 1. Uredbi (EZ) br. 428/2009.

3. Definicije izraza u „jednostrukim navodnicima” navedene su u Tehničkoj napomeni uz taj izraz.

4. Definicije izraza u „dvostrukim navodnicima” navedene su u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009.

Opće napomene

1. Predmet kontrola sadržanih u ovome Prilogu ne treba biti ukinut izvozom bilo koje robe koja nije kontrolirana (uključujući i tvorničko postrojenje) koja sadrži jednu ili više kontroliranih komponenti, kad su kontrolirana komponenta ili komponente glavni element te robe i lako ih se može ukloniti ili koristiti u druge svrhe.

NAPOMENA:   Pri procjeni treba li kontroliranu komponentu ili komponente smatrati glavnim elementom, potrebno je odvagnuti faktore količine, vrijednosti i upotrijebljenog tehnološkog znanja te ostale posebne okolnosti zbog kojih bi kontrolirana komponenta ili komponente mogle postati glavnim elementom nabavljene robe.

2. Roba navedena u ovome Prilogu obuhvaća novu i korištenu robu.

Napomena o tehnologiji općenito (NTO)

(Tumačiti zajedno s odjeljkom B ovog dijela)

1. Prodaja, nabava, prijenos ili izvoz „tehnologije” koja je „potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” robe čiji su prodaja, nabava, prijenos ili izvoz kontrolirani u odjeljcima A, B, C i D ovog dijela, nadzire se u skladu s odredbama odjeljka E.

2. „Tehnologija”„potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” kontrolirane robe ostaje pod kontrolom čak i kad se primjenjuje na robu koja nije kontrolirana.

3. Kontrola se ne odnosi na onu „tehnologiju” koja je minimalno potrebna za postavljanje, rad, održavanje (provjeru) i popravak one robe koja nije kontrolirana ili čiji je izvoz odobren u skladu s ovom Uredbom.

4. Kontrola prijenosa „tehnologije” ne odnosi se na informacije „u javnom vlasništvu”, na „temeljna znanstvena istraživanja” niti na minimum informacija potrebnih za primjenu patenata.

A.   OPREMABr.

Opis

1.B.1A004

Oprema i komponente za zaštitu i otkrivanje, osim one koja je navedena kod nadzora vojne robe, kako slijedi:

a.  plinske maske, kanistri filtara i oprema za dekontaminaciju namijenjeni ili prilagođeni za zaštitu od svega niže navedenog, i za njih posebno izrađene komponente:

1.  bioloških agensa ili radioaktivnih materijala „prilagođenih za ratnu uporabu”D;

2.  radioaktivnih materijala „prilagođenih za ratnu uporabu”;

3.  agensa kemijskog oružja (CW); ili

4.  „agensi za suzbijanje nereda” uključujući:

a.  α-bromobenzeneacetonitrilom, (bromobenzil cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.  [(2.klorofenil) metilen] propanwdinitrilom, (o-klorobenzilidenemalononitril (CS) (CAS 2698-41-1);

c.  2-kloro-1-feniletanon, fenilacil kloridom (ω-kloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d.  dibenz-(b,f)-1,4-oksazefinom, (CR) (CAS 257-07-8);

e.  10-kloro-5,10-dihidrofenarsazinom, (fenarsazin klorid), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f.  N-nonanoilmorfolinom, (MPA) (CSA 5299-64-9);

b.  zaštitna odijela, rukavice i obuća posebno predviđene ili prilagođene za obranu od sljedećeg:

1.  bioloških agensa „prilagođenih za ratnu uporabu”;

2.  radioaktivnih materijala „prilagođenih za ratnu uporabu”; ili

3.  kemijskih bojnih sredstava (CW);

c.  detektirajuće sustave posebno predviđene ili prilagođene za otkrivanje ili identifikaciju, i za njih posebno izrađene komponente:

1.  bioloških agensa „prilagođenih za ratnu uporabu”;

2.  radioaktivnih materijala „prilagođenih za ratnu uporabu”; ili

3.  kemijskih bojnih sredstava (CW);

d.  elektronička oprema za automatsko otkrivanje ili identifikaciju prisutnosti ostataka „eksplozivi” i uporabu tehnike „otkrivanja tragova” (npr. površinske akustične naprave, spektrometrija mobilnosti iona, diferencijska spektrometrija mobilnosti, masena spektrometrija).

Tehnička napomena:

„Otkrivanje tragova” je definirano kao sposobnost otkrivanja manje od 1ppm pare ili 1 mg čvrste tvari ili tekućine.

Napomena 1:  1A004.d. nije oprema posebno izrađena za laboratorijsku uporabu.

Napomena 2:  1A004.d. nije prolaz kroz sigurnosne kontrolne točke bez kontakta.

Napomena:  Predmet kontrole u 1A004 nisu:

a.  osobni dozimetri za mjerenje zračenja;

b.  oprema čija je funkcija ili konstrukcija ograničena na zaštitu od opasnosti karakterističnih za sigurnost u stambenim naseljima i za civilnu industriju, uključujući:

1.  rudarstvo;

2.  kamenolomstvo;

3.  poljoprivreda;

4.  ljekarništvo;

5.  medicinu;

6.  veterinarstvo;

7.  zaštitu okoliša;

8.  upravljanje otpadom;

9.  prehrambenu industriju.

Tehničke napomene:

1. 1A004 uključuje opremu i komponente (na kojima su uspješno provedena testiranja prema nacionalnim standardima ili su se na neki drugi način pokazale učinkovitim) namijenjene otkrivanju radioaktivnih materijala „prilagođenih za ratnu uporabu”, kemijskih bojnih otrova, „simulanta”, agensa za suzbijanje nemira ili za zaštitu pred tim sredstvima, usprkos tome da se takva oprema i komponente koriste u civilnim industrijskim granama kao što su rudarstvo, kamenolomi, poljoprivreda, farmaceutska industrija, medicina, veterinarstvo, upravljanje otpadom ili prehrambena industrija.

2. „Simulant” je supstanca ili materijal koji se koristi pri obuci, istraživanju, testiraju ili evaluaciji umjesto (kemijskog ili biološkog) toksičnog agensa.

I.B.9A012

„Bespilotne letjelice” („UAVs”), odgovarajući sustavi, oprema i komponente, kako slijedi:

a.  „UAVs” koje imaju bilo što od sljedećeg:

1.  autonomna kontrola leta i sposobnost navigacije (npr. autopilot s inercijskim navigacijskim sustavom); ili

2.  sposobnost kontroliranja leta i direktnog vidnog polja uključujući čovjeka operatera (npr. televizualno daljinsko upravljanje);

b.  odgovarajući sustavi, oprema ili komponente kako slijedi:

1.  oprema posebno izrađena za daljinski upravljane „UAVs” navedene u 9A012.a.;

2.  sustavi za navigaciju, održavanje položaja, vođenje ili nadzor, osim onih navedenih u Prilogu I. u 7.A, posebno izrađeni da omoguće samostalnu kontrolu leta ili navigaciju „UAV” navedenu u 9A012.a.;

3.  oprema i komponente posebno izrađene za pretvaranje „zrakoplova” u „UAVs” navedenih u 9A012.a.;

4.  klipni ili rotacijski motori s unutarnjim izgaranjem, koji usisavaju zrak, posebno izrađeni ili prerađeni za pokretanje „UAV” na visinama iznad 50 000 stopa (15 240 m).

I.B.9A350

Sustavi za raspršivanje ili zamagljivanje, posebno izrađeni ili modificirani radi montaže na zrakoplov, „vozila lakša od zraka” ili bespilotne letjelice i posebno izrađene komponente za njih, kako slijedi:

Kompletni sustavi za raspršivanje ili zamagljivanje sposobni za dostavljanja, iz tekućih suspenzija, početnog kapljičnog volumena „VMD” manjeg od 50 μm s protokom većim od dvije litre u minuti;

Jedinice za generiranje i dostavljanje aerosola u obliku oblaka ili mlaza, stvorenog od tekuće suspenzije, početnog kapljičnog volumena „VMD” manjeg od 50 μm s protokom većim od dvije litre u minuti;

Sklopovi za generiranje aerosola, posebno izrađeni za montažu na sustave navedene u 9A350.a. i b.

Napomena:  Jedinice za generiranje aerosola su uređaji, posebno izrađeni ili modificirani, radi postavljanja na zrakoplov kao što su mlaznice, rotirajući bubnjevi i slični uređaji.

Napomena:  9A350 ne kontrolira sustave za raspršivanje ili zamagljivanje i njihove komponente za koje je poznato da ne mogu izbacivati biološke agense u obliku infektivnih aerosola.

Tehničke napomene:

1.  Veličina kapljica opreme za raspršivanje ili veličina mlaznica posebno izrađenih za uporabu na zrakoplovima, ili bespilotnim letjelicama trebaju se mjeriti korištenjem nečeg od sljedećeg:

a.  Doplerova laserska metoda;

b.  napredna laserska difrakcijska metoda.

2.  U 9A350 pojam „VMD” znači Volume Median Diameter, i za sustave temeljene na uporabi vode, odgovora promjeru MMD (Mass Median Diameter).

B.    OPREMA ZA ISPITIVANJE I PROIZVODNJUBr.

Opis

I.B.2B350

Uređaji za proizvodnju kemikalija, oprema i komponente, kako slijedi:

a.  posude za reakciju ili reaktori, s ili bez miješalica, ukupnog unutarnjeg (geometrijskog) volumena većeg od 0,1 m3 (100 litara) i manjeg od 20 m3 (20 000 litara), kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se obrađuju ili skladište izrađene od bilo kojeg od navedenih materijala:

1.  „slitine” s više od 25 % nikla i 20 % kroma po masi;

2.  fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s više od 35 % fluorine po masi);

3.  stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4.  nikla ili „slitine” s više od 40 % nikla po masi;

5.  tantala ili „slitine” tantala;

6.  titana ili „slitine” titana;

7.  cirkonija ili cirkonijeve „slitine”; ili

8.  niobija (kolumbija) ili niobijeve „slitine”;

b.  miješalice koje se koriste u reaktivnim posudama ili reaktorima navedene u 2B350.a.; i krilca, lopatice ili osovine namijenjene za takve miješalice, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se obrađuju ili skladište izrađene od navedenih materijala:

1.  „slitine” s više od 25 % nikla i 20 % kroma po masi;

2.  fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s više od 35 % fluorine po masi);

3.  stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4.  nikla ili „slitine” s više od 40 % nikla po masi;

5.  tantala ili „slitine” tantala;

6.  titana ili „slitine” titana;

7.  cirkonija ili cirkonijeve „slitine”; ili

8.  niobija (kolumbija) ili niobijeve „slitine”;

c.  rezervoari za skladištenje, spremnici ili prijamni spremnici ukupnog unutarnjeg (geometrijskog) volumena većeg od 0,1 m3 (100 litara) kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se prerađuje ili skladišti izrađeni od bilo kojeg od navedenih materijala:

1.  „slitine” s više od 25 % nikla i 20 % kroma po masi;

2.  fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s više od 35 % fluorine po masi);

3.  stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4.  nikla ili „slitine” s više od 40 % nikla po masi;

5.  tantala ili „slitine” tantala;

6.  titana ili „slitine” titana;

7.  cirkonija ili cirkonijeve „slitine”; ili

8.  niobija (kolumbija) ili niobijeve „slitine”;

d.  izmjenjivači topline ili hladionici s površinom za prijenos topline većom od 0,15 m2 i manjom od 20 m2, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se prerađuju izrađene od navedenih materijala:

1.  „slitine” s više od 25 % nikla i 20 % kroma po masi;

2.  fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s više od 35 % fluorine po masi);

3.  stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4.  grafita ili „ugljičnoga grafita”;

5.  nikla ili „slitine” s više od 40 % nikla po masi;

6.  tantala ili „slitine” tantala;

7.  titana ili „slitine” titana;

8.  cirkonija ili cirkonijeve „slitine”;

9.  silikon karbida;

10.  titanium karbida; ili

11.  niobija (kolumbija) ili niobijeve „slitine”;

e.  destilacijski ili absorpcijski stupovi unutarnjeg promjera većeg od 0,1 m; i tekućinski distributeri, parni distributeri ili tekućinski skupljači izrađeni za takve destilacijske ili absrorpcijske stupove, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se prerađuju izrađene od bilo kojeg od navedenih materijala:

1.  „slitine” s više od 25 % nikla i 20 % kroma po masi;

2.  fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s više od 35 % fluorine po masi);

3.  stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4.  grafita ili „ugljičnoga grafita”;

5.  nikla ili „slitine” s više od 40 % nikla po masi;

6.  tantala ili „slitine” tantala;

7.  titana ili „slitine” titana;

8.  cirkonija ili cirkonijeve „slitine”; ili

9.  niobija (kolumbija) ili niobijeve „slitine”;

f.  oprema za punjenje na daljinsko upravljanje kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se prerađuju izrađene od navedenih materijala:

1.  „slitine” s više od 25 % nikla i 20 % kroma po masi; ili

2.  nikla ili „slitine” s više od 40 % nikla po masi;

g.  ventili „nazivnih veličina” većih od 10 mm, obavijači (tijela ventila), predoblikovane košuljice obavijača za takve ventile, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se prerađuju ili koje su sadržane izrađene od navedenih materijala:

1.  „slitine” s više od 25 % nikla i 20 % kroma po masi;

2.  fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s više od 35 % fluorine po masi);

3.  stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4.  nikla ili „slitine” s više od 40 % nikla po masi;

5.  tantala ili „slitine” tantala;

6.  titana ili „slitine” titana;

7.  cirkonija ili cirkonijeve „slitine”; ili

8.  niobija (kolumbija) ili niobijeve „slitine”; ili

9.  keramičkih materijala:

a.  silicijevog karbida čistoće najmanje 80 % po masi;

b.  aluminijevog oksida (aluminija) čistoće najmanje 99,9 % po masi;

c.  cirkonijevog oksida (cirkonija);

Tehnička napomena:

„Nazivna veličina” je definirana kao manji od ulaznih i izlaznih promjera.

h.  cjevovod s više stijenki zajedno s uređajem za otkrivanje mjesta curenja, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se prerađuju ili skladište izrađene od navedenih materijala:

1.  „slitine” s više od 25 % nikla i 20 % kroma po masi;

2.  fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s više od 35 % fluorine po masi);

3.  stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4.  grafita ili „ugljičnoga grafita”;

5.  nikla ili „slitine” s više od 40 % nikla po masi;

6.  tantala ili „slitine” tantala;

7.  titana ili „slitine” titana;

8.  cirkonija ili cirkonijeve „slitine”; ili

9.  niobija (kolumbija) ili niobijeve „slitine”;

i.  pumpe s višestrukim brtvama i bez brtvi, kod kojih je maksimalni protok po specifikaciji proizvođača veći od 0,6 m3/sat, ili vakuumske pumpe sa specificiranim najvećim protokom po specifikaciji proizvođača većim od 5 m3/sat (u uvjetima standardne temperature (273 K (0 °C)) i tlaka (101,3 kPa)), i obavijači (tijela pumpa), predoblikovane košuljice obavijača, krilca, rotori ili mlaznice mlazne pumpe namijenjene za takve pumpe, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se prerađuju izrađene od navedenih materijala:

1.  „slitine” s više od 25 % nikla i 20 % kroma po masi;

2.  keramike;

3.  ferosilikona (kompozitnih slitina silicija i željeza);

4.  fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s više od 35 % fluorine po masi);

5.  stakla (uključujući ostakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

6.  grafita ili „ugljikovoga grafita”;

7.  nikla ili „slitine” s više od 40 % nikla po masi;

8.  tantala ili „slitine” tantala;

9.  titana ili „slitine” titana;

10.  cirkonija ili „slitine” cirkonija; ili

11.  niobija (kolumbija) ili niobijeve „slitine”;

j.  peći za spaljivanje namijenjene uništavanju kemikalija navedenih u stavci 1C350, koje imaju posebno projektiran sustav snabdijevanja otpadom, posebne uređaje za rukovanje i prosječnu temperaturu komore za izgaranje veću od 1 273 K (1 000 C), kod kojih su sve površine sustava za dovod otpada koje dolaze u izravan dodir s otpadnim proizvodima izrađene ili obložene bilo kojim od navedenih materijala:

1.  „slitine” s više od 25 % nikla i 20 % kroma po masi;

2.  keramike; ili

3.  nikla ili „slitine” s više od 40 % nikla po masi.

Tehničke napomene:

1.  „Ugljični grafit” je spoj amorfnog ugljika i grafita, čiji sadržaj grafita čini 8 % ili više po masi.

2.  Kod materijala navedenih u gornjim natuknicama, podrazumijeva se da pojam „slitina”, kad uz njega nisu navedene određene koncentracije elementa, označava one slitine u kojima je označeni metal prisutan u višem postotku po masi od svakog drugog elementa.

I.B.2B351

Sustavi za praćenje toksičnih plinova i za njih namijenjene komponente za otkrivanje, osim onih navedenih u 1A004, kako slijedi; i detektori; senzorni uređaji; i za njih zamjenjive kasete:

a.  namijenjeni za neprekidan rad i koriste se za otkrivanje agensa za kemijsko ratovanje ili kemikalija navedenih u 1C350, u koncentracijama manjim od 0,3 mg/m3; ili

b.  namijenjeni za otkrivanje aktivnosti inhibicije kolinosteraze.

I.B.2B352

Oprema koja se može koristiti za rukovanje biološkim materijalima, kako slijedi:

a.  uređaji za potpuno biološko blokiranje pri razinama blokiranja P3, P4;

Tehnička napomena:

Razine blokiranja P3 ili P4 (BL3, BL4, L3, L4) jednake onima navedenim u Priručniku za biološku sigurnost u laboratorijima WHO-a (Laboratory Biosafety manual) (3. izdanje, Ženeva 2004. god.).

b.  fermentatori koji mogu uzgajati patogene „mikroorganizme”, viruse ili mogu proizvoditi toksine, bez širenja aerosola, i koji imaju ukupni kapacitet od 20 litara ili više;

Tehnička napomena:

Fermentatori uključuju bioreaktore, kemostate i sustave za neprekidni protok.

c.  centrifugalni odvajači, koji mogu neprekidno odvajati bez širenja aerosola, koji imaju sve od navedenih karakteristika:

1.  brzinu protoka višu od 100 litara na sat;

2.  komponente izrađene od poliranog nehrđajućeg čelika ili titana;

3.  jednu ili više brtvenih spojnica unutar jednog prostora za zadržavanje pare; i

4.  da mogu vršiti in situ sterilizaciju pare u zatvorenom stanju;

Tehnička napomena:

Centrifugalni odvajači uključuju i taložnike.

d.  oprema za poprečnu (tangencijalnu) filtraciju protoka i komponente, kako slijedi:

1.  oprema za poprečnu (tangencijalnu) filtraciju protoka, koja može neprekinuto odvajati patogene „mikroorganizme”, viruse, toksine ili stanične kulture, bez širenja aerosola, koja ima sve od navedenih karakteristika:

a.  da je ukupna površina filtracije jednaka ili veća od 1 m2; i

b.  da ima bilo koju od slijedećih značajki:

1.  da može biti sterilizirana ili dezinficirana na licu mjesta; ili

2.  koristi komponente za filtraciju za kratku ili jednokratnu uporabu;

Tehnička napomena:

U 2B352.d.1.b. znači uklanjanje svih održivih mikroba iz opreme korištenjem bilo fizičkih (npr. para) bilo kemijskih agensa. Dezinfekcija znači uništavanje potencijalne mikrobske infektivnosti u opremi korištenjem kemijskih agensa sa germicidnim učinkom. Dezinfekcija i sterilizacija razlikuju se od sanitacije, pri čemu potonja znači postupke čišćenja predviđene za umanjivanje sadržaja mikroba u opremi bez nužnog odstranjivanja sve mikrobske infektivnosti i održivosti mikroba.

2.  komponente za poprečnu (tangencijalnu) filtraciju protoka (npr. modula, elemenata, kaseta, patrona, jedinica i ploča) sa površinom filtracije jednakom ili većom od 0,2 m2 za svaku komponentu, koje su predviđene za opremu za poprečnu (tangencijalnu) filtraciju protoka navedenu u 2B352.d.;

Napomena:  2B352.d. ne kontrolira opremu za povratnu osmozu, kako naznačuje proizvođač.

e.  oprema za sušenje smrzavanjem sterilizirane pare s kondenzatorom čiji je kapacitet veći od 10 kg leda u 24 sata i manji od 1 000 kg leda u 24 sata;

f.  oprema za zaštitu i blokiranje, kako slijedi:

1.  zaštitna odijela cijela ili poluodijela, ili kapuljače što ovisi o dosegu dotoka vanjskog zraka i radu pod pozitivnim tlakom;

Napomena:  2B352.f.1. ne odnosi se na odijela namijenjena za nošenje zajedno sa samostojnim aparatom za disanje.

2.  kabineti za biološku sigurnost III razreda ili izolatori sličnih standarda performansi;

Napomena:  U 2B352.f.2., izolatori uključuju pomične izolatore, suhe kutije, anaerobne komore, kutije s rukavicama i kapuljače s laminarnim kretanjem (zatvorene s okomitim kretanjem).

g.  komore namijenjene za ispitivanje aerosola s „mikroorganizmima”, virusima ili „toksinima” i koji imaju kapacitet od 1 m3 ili veći.

C.    MATERIJALIBr.

Opis

I.B.1C350

Kemikalije, koje se mogu koristiti kao prekursori za otrovne kemijske agense, kako slijedi, i „kemijska smjesa” koja sadrži jedno ili više od navedenog:

NAPOMENA:  VIDJETI TAKOĐER POPIS ROBE VOJNE NAMJENE I 1C450.

1.  tiodiglikol (111-48-8);

2.  fosforov oksiklorid (10025-87-3);

3.  dimetil metilfosfonat (756-79-6);

4.  VIDJETI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE ZA

metil fosfonil difluorid (676-99-3);

5.  metil fosfonil diklorid (676-97-1);

6.  dimetil fosfit (DMP) (868-85-9);

7.  fosforov triklorid (7719-12-2);

8.  trimetil fosfit (TMP) (121-45-9);

9.  tionil klorid (7719-09-7);

10.  3-hidroksi-1-metilpiperidin (3554-74-3);

11.  N,N-diisopropil-(beta)-aminoetil klorid (96-79-7);

12.  N,N-diisopropil-(beta)-aminoetan tiol (5842-07-9);

13.  3-kvinuklidinol (1619-34-7);

14.  kalijev fluorid (7789-23-3);

15.  2-kloroetanol (107-07-3);

16.  dimetilamin (124-40-3);

17.  dietil etilfosfonat (78-38-6);

18.  dietil-N,N-dimetilfosforamidat (2404-03-7);

19.  dietil fosfit (762-04-9);

20.  dimetilamin hidroklorid (506-59-2);

21.  etil fosfinil diklorid (1498-40-4);

22.  etil fosfonil diklorid (1066-50-8);

23.  VIDJETI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE ZA

Etil fosfonil difluorid (753-98-0);

24.  vodikov fluorid (7664-39-3);

25.  metil benzilat (76-89-1);

26.  metil fosfinil diklorid (676-83-5);

27.  N,N-diisopropil-(beta)-amino etanol (96-80-0);

28.  pinakolil alkohol (464-07-3);

29.  VIDJETI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE ZA

O-Etil-2-diisopropilaminoetil metil fosfonit (QL) (57856-11-8);

30.  trietil fosfit (122-52-1);

31.  arsenov triklorid (7784-34-1);

32.  benzojeva kiselina (76-93-7);

33.  dietil metilfosfonit (15715-41-0);

34.  dimetil etilfosfonat (6163-75-3);

35.  etil fosfinil difluorid (430-78-4);

36.  metil fosfinil difluorid (753-59-3);

37.  3-kvinuklidon (3731-38-2);

38.  fosforni pentaklorid (10026-13-8);

39.  pinakolon (75-97-8);

40.  kalijev cijanid (151-50-8);

41.  kalijev bifluorid (7789-29-9);

42.  amonijev vodikov fluorid ili amonijev bifluorid (1341-49-7);

43.  natrijev fluorid (7681-49-4);

44.  natrijev bifluorid (1333-83-1);

45.  natrijev cijanid (143-33-9);

46.  trietanolamin (102-71-6);

47.  fosforni pentasulfid (1314-80-3);

48.  di-isopropilamin (108-18-9);

49.  dietilaminoetanol (100-37-8);

50.  natrijev sulfid (1313-82-2);

51.  sumporni monoklorid (10025-67-9);

52.  sumporni diklorid (10545-99-0);

53.  trietanolamin hidroklorid (637-39-8);

54.  N,N-diisopropil-(beta)-aminoetil klorid hidroklorid (4261-68-1);

55.  metilfosfonska kselina (993-13-5);

56.  dietil metilfosfonat (683-08-9);

57.  N,N-dimetilaminofosforil diklorid (677-43-0);

58.  triisopropil fosfit (116-17-6);

59.  etildietanolamin (139-87-7);

60.  O,O-dietil fosforotioat (2465-65-8);

61.  O,O-dietil fosforotitoat (298-06-6);

62.  natrijev hesafluorosilikat (16893-85-9);

63.  metilfosfonotiojski diklorid (676-98-2).

Napomena 1:  Za izvoz u „Države koje nisu potpisnice Konvencije o kemijskom oružju”, 1C350 se ne odnosi na „kemijske smjese” koje sadrže jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 i 63. u kojima nijedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 10 % smjese po masi.

Napomena 2:  1C350 se ne odnosi na „kemijske smjese” koje sadrže jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.6.1 i 62. u kojima nijedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 30 % smjese po masi.

Napomena 3:  1C350 se ne odnosi na proizvode za koje je utvrđeno da su potrošačka roba pakirana za maloprodaju za osobnu uporabu ili pakirani za pojedinačnu uporabu.

I.B.1C351

Ljudski patogeni, zoonoze i „toksini”, kako slijedi:

a.  virusi, bilo prirodni, pojačani ili modificirani, bilo u obliku „izolirane žive kulture” ili kao materijali koji uključuju živi materijal koji je bio namjerno zaražen ili kontaminiran s takvim kulturama, kako slijedi:

1.  virus Andes;

2.  virus Chapare;

3.  virus Chikungunya;

4.  virus Choclo;

5.  virus krimsko-kongoanske hemoragijske groznice;

6.  virus dengue;

7.  virus Dobrava – Beograd;

8.  virus istočnog encefalitisa konja;

9.  virus Ebola;

10.  virus Guanarito;

11.  virus Hantaan;

12.  virus Hendra (Equine morbillivirus);

13.  virus japanskog encefalitisa;

14.  virus Junin;

15.  virus Kyasanur Forest;

16.  virus Laguna Negra;

17.  virus Lassa;

18.  virus bolesti poskakivanja (Louping ill);

19.  virus Lujo;

20.  virus limfocitnog koriomeningitisa;

21.  virus Machupo;

22.  virus Marburg;

23.  virus majmunskih boginja;

24.  virus Murray Valley encefalitisa;

25.  virus Nipah;

26.  virus hemoragijske groznice Omsk;

27.  virus Oropouche;

28.  virus Powassan;

29.  virus groznice Rift Valley;

30.  virus Rocio;

31.  virus Sabia;

32.  virus Seoul;

33.  virus Sin Nombre;

34.  virus St Louis encefalitisa;

35.  virus krpeljnog encefalitisa (virus ruskog proljetno-ljetnog krpeljnog encefalitisa);

36.  virus variole ili virus velikih boginja;

37.  virus venezuelskog encefalitisa konja;

38.  virus zapadnog encefalitisa konja;

39.  virus žute groznice;

b.  rikecije, bilo prirodne, pojačane ili modificirane, bilo u obliku „izolirane žive kulture” ili kao materijal koji uključuje živi materijal koji je bio namjerno zaražen ili kontaminiran takvim kulturama, kako slijedi:

1.  Coxiella burnetii;

2.  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.  Rickettsia prowasecki;

4.  Rickettsia rickettsii;

c.  bakterije, bilo prirodne, pojačane ili modificirane, bilo u obliku „izolirane žive kulture” ili kao materijal koji uključuje živi materijal koji je bio namjerno zaražen ili kontaminiran takvim kulturama, kako slijedi:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Chlamydia psittaci;

6.  Clostridium botulinum;

7.  Francisella tularensis;

8.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.  Salmonella typhi;

11.  Shigella dysenteriae;

12.  Vibrio cholerae;

13.  Yersinia pestis;

14.  Clostridium perfringens epsilon tipovi koji stvaraju toksin;

15.  enterohemoragijska Escherichia coli, serotip O157 i drugi serotipovi koji stvaraju verotoksin;

d.  „toksini”, kako slijedi, i njihove „podjedinice toksina”:

1.  toksini botulizma;

2.  Clostridium perfringens toksini;

3.  conotoksin;

4.  ricin;

5.  saxitoksin;

6.  shiga toksin;

7.  Staphylococcus aureus toksini;

8.  tetrodotoksin;

9.  verotoksin i shigi slične bjelančevine koje onesposobljavaju ribosome;

10.  microcystin (cyanginosin);

11.  alfatoksini;

12.  abrin;

13.  cholera toksin;

14.  diacetoxyscirpenol toksin;

15.  T-2 toksin;

16.  HT-2 toksin;

17.  modeccin;

18.  volkensin;

19.  Viscum album Lectin 1 (viscumin).

Napomena:  1C351.d. ne odnosi se na botulinum toksine ili konotoksine kad su u obliku proizvoda koji udovoljava svim od navedenih kriterija:

1.  Da su farmaceutske formule namijenjene za uporabu ljudi u liječenju zdravstvenih stanja;

2.  Da su prethodno pakirani za distribuciju kao medicinski proizvodi;

3.  Da ih je državna institucija odobrila za prodaju kao medicinske proizvode.

e.  gljive, prirodne, uzgojene ili modificirane, bilo da su u obliku „izoliranih živih kultura” ili u obliku materijala koji sadrži, namjerno cijepljen ili zaražen s takvim kulturama:

1.  Coccidiodes immitis;

2.  Coccidiodes posadasii.

Napomena:  1C351 ne odnosi se na „cjepivo” ili „imunotoksin”.

I.B.1C352

Životinjski patogeni, kako slijedi:

a.  virusi, bilo da su nativni, ojačani ili modificirani, bilo da su u obliku „izolirane žive kulture” ili materijala koji uključuje živi materijal koji je namjerno nacijepljen ili kontaminiran takvim kulturama, kako slijedi:

1.  virus afričke svinjske kuge;

2.  virus influence ptica, koji je:

a.  neokarakteriziran; ili

b.  definiran u Prilogu I. točki 2. Direktive Vijeća 2005/94/EZ (1) kao visokopatogeni virus influence, kako slijedi:

1.  virusi tipa A sa intravenskim indeksom patogenosti (IVIP) većim od 1.2 u šest tjedana starih pilića; ili

2.  virusi tipa A, podtipovi H5 ili H7 sa slijedom u genomu koji kodira višestruko zastupljene bazične aminokiseline na mjestu cijepanja hemaglutinina, slično onima koji su bili zamjećeni kod drugih virusa HPAI, što znači da molekulu hemaglutinina može rascijepiti sveprisutna proteaza domaćina;

3.  virus bolesti plavog jezika;

4.  virus slinavke i šapa;

5.  virus kozjih boginja;

6.  virus bolesti Aujeszkoga;

7.  virus klasične svinjske kuge;

8.  virus bjesnoće;

9.  virus newcastleske bolesti;

10.  virus kuge malih preživača;

11.  virus vezikularne enterovirusne bolesti svinja (enterovirus tip 9);

12.  virus goveđe kuge;

13.  virus ovčjih boginja;

14.  virus zarazne uzetosti svinja;

15.  virus vezikularnog stomatitisa;

16.  virus bolesti kvrgave kože;

17.  virus konjske kuge.

b.  mikroplazma miocidov, bilo da je prirodna, ojačana ili modificirana, bilo da je u obliku „izolirane žive kulture” ili materijala koji je namjerno nacijepljen ili kontaminiran s takovim kulturama kao što su:

1.  mikroplazma miocidov, podvrsta miocidi SC (mala kolonija – small colony);

2.  mikroplazma capricolum, podvrsta capripneumoniae.

Napomena:  1C352 ne odnosi se na „cjepivo”.

I.B.1C353

Genetski elementi i genetički modificirani organizmi, kako slijedi:

a.  genetski modificirani organizmi ili genetski elementi koji sadrže nizove nukleinske kiseline koji su povezani s patogenošću organizama navedenih u 1C351.a. 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 ili 1C354;

b.  genetički modificirani organizmi ili genetski elementi koji sadrže nizove nukleinske kiseline koji su šifrirani za bilo koji od „toksina” naveden u 1C351.d. ili njihovih „podjedinica toksina”.

Tehničke napomene:

1.  Genetski elementi uključuju, između ostalog, kromosome, genome, plazmide, transpozone i vektore, bili oni genetski modificirani ili nemodificirani.

2.  Niz nukleinske kiseline povezan sa patogenošću bilo kojeg mikroorganizma navedenog u točki 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 ili 1C354 znači niz karakterističan za određeni mikroorganizam koji:

a.  u sebi ili pomoću svojih kopiranih ili prenesenih produkata predstavlja značajnu opasnost za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka; ili

b.  je poznat da povećava sposobnost određenog mikroorganizma ili bilo kojeg drugog organizma, u kojeg može biti ugrađen ili drukčije integriran, te predstavlja značajnu opasnost za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka.

Napomena:  1C353 se ne odnosi na nizove nukleinske kiseline koji su povezani s patogenošću enterohemoragične bakterije Escherichia coli, serotip O157, i drugih sojeva koji proizvode verotoksin, osim onih koji su kodirani za verotoksin, ili za njegove podjedinice.

I.B.1C354

Biljni patogeni, kako slijedi:

a.  virusi, bilo prirodni, uzgojeni ili modificirani, bilo u obliku „izolirane žive kulture” ili kao materijali koji uključuju živi materijal koji je bio namjerno zaražen ili kontaminiran s takvim kulturama, kako slijedi:

1.  krumpirov andski latentni timovirus;

2.  krumpirov viroid vretenastoga gomolja;

b.  bakterije, bilo prirodne, uzgojene ili modificirane, bilo u obliku „izolirane žive kulture” ili kao materijal koji uključuje živi materijal koji je bio namjerno zaražen ili kontaminiran takvim kulturama, kako slijedi:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas campestris pv. citri uključujući vrste nazvane Xanthomonas campestris pv. citri tipovi A, B, C, D, E ili drukčije klasificirane kao Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. auranijtifolia ili Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.  Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum vrste 2 i 3 (Pseudomonas solanacearum vrste 2 i 3 ili Burkholderia solanacearum vrste 2 i 3);

c.  gljivice, bilo prirodne, uzgojene ili modificirane, bilo u obliku „izolirane žive kulture” ili kao materijal koji uključuje živi materijal koji je bio namjerno zaražen ili kontaminiran takvim kulturama, kako slijedi:

1.  Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Toksične kemikalije i toksične kemijske prekursore, kako slijedi, i „kemijske smjese” koji sadrže jedno ili više od navedenog:

NAPOMENA:  VIDJETI TAKOĐER STAVKE 1C350, 1C351.d. I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

a.  otrovne kemikalije, kako slijedi:

1.  amiton: O,O-dietil S-[2-(dietilamino)etil] fosforotiolat (78-53-5) i odgovarajuće alkilirane ili protonirane soli;

2.  PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propen (382-21-8);

3.  VIDJETI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE ZA

BZ: 3-kvinuklidinil benzilat (6581-06-2);

4.  fozgen: karbonil diklorid (75-44-5);

5.  cijanogen klorid (506-77-4);

6.  vodikov cijanid (74-90-8);

7.  kloropikrin: Trikloronitrometan (76-06-2);

Napomena 1:  Za izvoz u „zemlje koje nisu potpisnice Konvencije o kemijskom oružju”, 1C450 se ne odnosi na „kemijske smjese” koje sadrže jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C450.a.1. i a.2. u kojima nijedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 1 % smjese po masi.

Napomena 2:  1C450 se ne odnosi na „kemijske smjese” koje sadrže jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C450.a.4.,.a.5.,.a.6. i a.7. u kojima nijedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 30 % smjese po masi.

Napomena 3:  1C450 se ne odnosi na proizvode koji spadaju u robu široke potrošnje za osobnu uporabu zapakirane za prodaju na malo ili zapakirane za individualnu uporabu.

b.  otrovne kemijske prekursore, kako slijedi:

1.  kemikalije, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene ili u 1C350, koje sadrže atom fosfora na koji je vezana jedna metil, etil ili propil (normalna ili izo) skupina ali ne više atoma ugljika;

Napomena:  1C450.b.1. se ne odnosi na fonofos: O-Etil S-fenil etilfosfonotiolotionat (944-22-9);

2.  N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalne ili izo)] fosforamidni dihalidi, osim N,N-dimetilaminofosforil diklorida;

NAPOMENA:  Za N,N-dimetilaminofosforil diklorida vidjeti 1C350.57

3.  dialkil [metil, etil ili propil (normalan ili izo)] N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalan ili izo)]-fosforoamidat, osim dietil-N,N-dimetilfosforoamidat koji je naveden u 1C350;

4.  N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalne ili izo)] aminoetil-2-kloride i odgovarajuće protonirane soli, osim N,N-diisopropil-(beta)-aminoetil klorid ili N,N-diisopropil-(beta)-aminoetil klorid hidroklorid koji su navedeni u 1C350;

5.  N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalan ili izo)] aminoetan-2-oli i odgovarajuće protonirane soli, osim N,N-diisopropil-(beta)-aminoetanol (96-80-0) i N,N-dietilaminoetanol (100-37-8) koji su navedeni u 1C350;

Napomena:  1C450.b.5. ne odnosi se na sljedeće:

a.  N,N-dietilaminoetanol (108-01-0) i odgovarajuće protonirane soli;

b.  drotonirane soli N,N-dietilaminoetanola (100-37-8);

6.  N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalni ili izo)] aminoetan-2-tioli i odgovarajuće protonirane soli, osim N,N-diisopropil-(beta)-aminoetan tiol koji je naveden u 1C350;

7.  vidjeti 1C350 za etildietanolamin (139-87-7);

8.  metildietanolamin (105-59-9).

Napomena 1:  Za izvoz u „zemlje koje nisu potpisnice Konvencije o kemijskom oružju”, 1C450 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadrže jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C450.b.1.,.b.2.,.b.3.,.b.4.,.b.5. i b.6. u kojima nijedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 10 % smjese po masi.

Napomena 2:  1C450 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadrže jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C450.b.8 u kojima nijedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 30 % smjese po masi.

Napomena 3:  1C450 se ne odnosi na proizvode koji spadaju u robu široke potrošnje za osobnu uporabu zapakirane za prodaju na malo ili zapakirane za individualnu uporabu.

(1)   Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice za kontrolu influence ptica (SL L 10, 14.1.2006., str. 16.).

D.    SOFTVERBr.

Opis

I.B.1D003

„Softver” posebno izrađen ili modificiran da omogući opremi obavljene funkcije kontrolirane u 1A004.c. ili 1A004.d.

I.B.2D351

„Softver”, osim onog navedenog u 1D003, posebno namijenjen za „uporabu” opreme navedene u 2B351.

I.B.9D001

„Softver” posebno izrađen ili modificiran za „razvoj” opreme ili „tehnologije”, navedene u 9A012.

I.B.9D002

„Softver” posebno izrađen ili modificiran za „proizvodnju” opreme navedene u 9A012

E.    TEHNOLOGIJABr.

Opis

I.B.1E001

„Tehnologija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme ili materijala navedenih u 1A004, 1C350 do 1C354 ili 1C450.

I.B.2E001

„Tehnologija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito za „razvoj” opreme ili „softvera” navedene u 2B350, 2B351, 2B352 ILI 2D351.

I.B.2E002

„Tehnologija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito za„proizvodnju” opreme navedene u 2b350, 2b351 ili 2b352.

I.B.2E301

„Tehnologija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito za „uporabu” robe navedene u 2B350 do 2B352.

I.B.9E001

„Tehnologija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito za „razvoj” opreme ili „softvera” navedenih u 9A012 ili 9A350.

I.B.9E002

„Tehnologija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito za „proizvodnju” opreme navedene u 9A350.

I.B.9E101

„Tehnologija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito za „proizvodnju”„UAV-a” navedenih u 9A012.

Tehnička napomena:

U 9E101.b. „UAV” znači letjelice bez posade (UAV - Unmanned Aerial Vehicle) čiji doseg prelazi 300 km.

I.B.9E102

„Tehnologija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito za „korištenje”„UAV-a” navedenih u 9A012.

Tehnička na:

U 9E101.b. „UAV” znači letjelice bez posade (UAV - Unmanned Aerial Vehicle) čiji doseg prelazi 300 km.

DIO 2.

Uvodne napomene

1. Ako nije drukčije navedeno, referentni brojevi koji se koriste u donjem stupcu naslovljenom „Opis” odnose se na opise robe s dvojnom namjenom utvrđene u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009.

2. Referentni broj u donjem stupcu naslovljenom „Povezana roba iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009” znači da obilježja robe opisana u stupcu „Opis” ne odgovaraju parametrima iz opisa stavke s dvojnom namjenom na koju se referentni broj odnosi.

3. Definicije izraza u „jednostrukim navodnicima” navedene su u Tehničkoj ni uz taj izraz.

4. Definicije izraza u „dvostrukim” navodnicima navedene su u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009.

Opće napomene

1. Predmet kontrola sadržanih u ovome Prilogu ne treba biti ukinut izvozom bilo koje robe koja nije kontrolirana (uključujući i tvorničko postrojenje) koja sadrži jednu ili više kontroliranih komponenti, kad su kontrolirana komponenta ili komponente glavni element te roba i lako ih se može ukloniti ili koristiti u druge svrhe.

NAPOMENA:   Pri procjeni treba li kontroliranu komponentu ili komponente smatrati glavnim elementom, potrebno je odvagnuti faktore količine, vrijednosti i upotrijebljenog tehnološkog znanja te ostale posebne okolnosti zbog kojih bi kontrolirana komponenta ili komponente mogle postati glavnim elementom nabavljene robe.

2. Roba navedena u ovome Prilogu obuhvaća novu i korištenu robu.

Napomena o tehnologiji općenito (NTO)

(Tumačiti zajedno s dijelom 1. odjeljkom B)

1. Prodaja, nabava, prijenos ili izvoz „tehnologije” koja je „potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” robe čiji su prodaja, nabava, prijenos ili izvoz kontrolirani u odjeljku I.C.A ovog dijela, nadzire se u skladu s odredbama odjeljka I.C.B. ovog dijela.

2. „Tehnologija”„potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” kontrolirane robe ostaje pod kontrolom čak i kad se primjenjuje na robu koja nije kontrolirana.

3. Kontrola se ne odnosi na onu „tehnologiju” koja je minimalno potrebna za postavljanje, rad, održavanje (provjeru) i popravak one robe koja nije kontrolirana ili čiji je izvoz odobren u skladu s ovom Uredbom.

4. Kontrola prijenosa „tehnologije” ne odnosi se na informacije „u javnom vlasništvu”, na „temeljna znanstvena istraživanja” niti na minimum informacija potrebnih za primjenu patenata.

I.C.A.    ROBA

(Materijali i kemikalije)Br.

Opis

Povezana roba iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009

I.C.A.001

Kemikalije s 95 postotnom ili višom koncentracijom, kako slijedi:

1.  etilen diklorid, (CAS 107-06-2).

 

I.C.A.002

Kemikalije s 95 postotnom ili višom koncentracijom, kako slijedi:

1.  nitrometan, (CAS 75-52-5);

2.  pikrinska kiselina, (CAS 88-89-1).

 

I.C.A.003

Kemikalije s 95 postotnom ili višom koncentracijom, kako slijedi:

1.  aluminijev klorid, (CAS 7444-70-0);

2.  arsen, (CAS 7440-38-2);

3.  arsen trioksid, (CAS 1327-53-3);

4.  bis (2-kloroetil) etilamin hidroklorid (CAS 3590-07-6);

5.  bis (2-kloroetil) metilamin hidroklorid (CAS 55-86-7);

6.  tris (2-kloroetil) amin hidroklorid (CAS 817-09-4).

 

I.C.B.    TEHNOLOGIJAB.001

„Tehnologija” potrebna za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” robe u odjeljku I.C.A.

Tehnička napomena:

Pojam „tehnologija” uključuje „softver”.

 
▼M31

PRILOG II.

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 14., članka 15. stavka 1. točke (a) i članka 15. stavka 1.a

▼M14A.  Osobe

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

Bashar ( image) Al-Assad ( image)

Datum rođenja: 11. rujna 1965. Mjesto rođenja: Damask; diplomatska putovnica br. D1903

Predsjednik Republike; osoba koja odobrava i nadzire napade na prosvjednike.

23.5.2011.

▼M34

2.

Maher (image) (također poznat kao. Mahir) Al-Assad (image)

Datum rođenja: 8. prosinca 1967.

Mjesto rođenja: Damask

Diplomatska putovnica br. 4138

General bojnik 42. brigade i bivši brigadni zapovjednik 4. oklopne divizije vojske

Član sirijskih oružanih snaga s činom „pukovnika” ili na pukovničkom ili višem položaju nakon svibnja 2011.; General bojnik 42. brigade i bivši brigadni zapovjednik 4. oklopne divizije oružanih snaga. Član obitelji Assad; brat predsjednika Bashara Al-Assada.

9.5.2011.

▼M29

3.

Ali ( image) Mamluk ( image) (također poznat kao Mamlouk)

Datum rođenja: 19. veljače 1946.

Mjesto rođenja: Damask;

Diplomatska putovnica br. 983

Direktor nacionalnog sigurnosnog ureda. Bivši načelnik sirijske obavještajne službe (GID), uključen u nasilje nad prosvjednicima.

9.5.2011.

▼M34

4.

Atej (image) (također poznat kao Atef, Atif) Najib (image) (također poznat kao Najeeb)

Mjesto rođenja: Jablah, Sirija

Bivši voditelj Ravnateljstva za političku sigurnost u mjestu Dara'a. Umiješan u nasilje protiv prosvjednika. Član obitelji Assad; bratić predsjednika Bashara Al-Assada.

9.5.2011.

5.

Hafiz (image) Makhlouf (image) (također poznat kao Hafez Makhlouf)

Datum rođenja: 2. travnja 1971.

Mjesto rođenja: Damask

Diplomatska putovnica br. 2246

Bivši pukovnik i voditelj Odjela glavne obavještajne službe, ogranak u Damasku, na položaju nakon svibnja 2011. Član obitelji Makhlouf; bratić predsjednika Bashara Al-Assada.

9.5.2011.

▼M29

6.

Muhammad ( image) Dib ( image) Zaytun ( image) (također poznat kao Mohammed Dib Zeitoun; također poznat kao Mohamed Dib Zeitun)

Datum rođenja: 20. svibnja 1951.

Mjesto rođenja: Damask;

Diplomatska putovnica br. D000001300

Načelnik uprave za opću sigurnost; uključen u nasilje nad prosvjednicima.

9.5.2011.

▼M46

7.

Amjad ( image) Abbas ( image) (također poznat kao Al-Abbas)

 

Načelnik za političku sigurnost u Banyasu, uključen u provođenje nasilja nad prosvjednicima u Baidi.

9.5.2011.

8.

Rami ( image) Makhlouf ( image)

Rođen: 10. srpnja 1969.;

mjesto rođenja: Damask;

putovnica br. 000098044,

broj izdavanja 002-03-0015187

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji s interesima u sektorima telekomunikacija, financijskih usluga, prijevoza i nekretnina; ima financijske interese u Syriatelu, vodećem operateru mobilne telefonije u Siriji, te u investicijskim fondovima Al Mashreq, Bena Properties i Cham Holding, i/ili drži vodeće i izvršne položaje u tim poduzećima.

Svojim poslovnim interesima financira i podupire sirijski režim.

Utjecajan je član obitelji Makhlouf i blisko je povezan s obitelji Assad; bratić predsjednika Bashara Al-Assada.

9.5.2011.

9.

Abd Al-Fatah ( image) Qudsiyah ( image)

Rođen: 1953.;

mjesto rođenja: Hama;

diplomatska putovnica br. D0005788

Časnik s činom generala bojnika u sirijskim oružanim snagama, na položaju nakon svibnja 2011.

Zamjenik direktora nacionalnog sigurnosnog ureda stranke Ba'ath. Bivši načelnik sirijske vojne obavještajne službe. Sudjelovao u nasilnoj represiji nad civilnim stanovništvom u Siriji.

9.5.2011.

▼M34

10.

Jamil (image) (također poznat kao Jameel) Hassan (image) (također poznat kao al-Hassan)

Rođen: 1953.

Mjesto rođenja: Homs, Sirija

Voditelj sirijske obavještajne službe zračnih snaga

Časnik s činom generala bojnika u sirijskim zračnim snagama, na položaju nakon svibnja 2011. Voditelj sirijske obavještajne službe zračnih snaga na položaju nakon svibnja 2011. Odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji.

9.5.2011.

▼M29 —————

▼M30 —————

▼M46

13.

Munzir ( image) (također poznat kao Mundhir, Monzer) Jamil ( image) Al-Assad ( image)

Datum rođenja: 1. ožujka 1961.;

mjesto rođenja: Kerdaha, pokrajina Latakija;

putovnice br. 86449 i br. 842781

Sudjelovao u nasilju nad civilnim stanovništvom kao pripadnik paravojske Shabiha.

9.5.2011.

▼M19 —————

▼M34 —————

▼M29

16.

Faruq ( image) (također poznat kao Farouq, Farouk) Al Shar’ ( image) (također poznat kao Al Char’, Al Shara’, Al Shara)

Datum rođenja: 10. prosinca 1938.

Bivši potpredsjednik Sirije; uključen u nasilje nad civilnim stanovništvom.

23.5.2011.

▼M33 —————

▼M33

18.

Mohammed ( image) Hamcho ( image)

Rođen: 20. svibnja 1966.;

Putovnica br. 002954347

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji s interesima u sektoru inženjerstva i građevinskom sektoru, medijskom, ugostiteljskom i zdravstvenom sektoru. Ima financijske interese u nizu poduzeća u Siriji i/ili drži vodeće i izvršne položaje u tim poduzećima, posebno u Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project i Syria Metal industries.

Ima važnu ulogu u poslovnoj zajednici u Siriji kao glavni tajnik Gospodarske komore Damaska (na taj ga je položaj u prosincu 2014. imenovao tadašnji ministar gospodarstva Khodr Orfali), predsjednik bilateralnih poslovnih vijeća Kine i Sirije (od ožujka 2014.) i predsjednik Sirijskog vijeća za metal i čelik (od prosinca 2015.).

Ima bliske poslovne veze s ključnim osobama sirijskog režima, uključujući Mahera Al-Assada.

Mohammed Hamcho ostvaruje koristi od sirijskog režima i podupire ga svojim poslovnim interesima te je povezan s osobama koje ostvaruju koristi od režima i podupiru ga.

27.1.2015.

▼M46

19.

Iyad ( image) (također poznat kao Eyad) Makhlouf ( image)

Datum rođenja: 21. siječnja 1973.;

mjesto rođenja: Damask;

putovnica br. N001820740

Član obitelji Makhlouf; sin Mohammeda Makhloufa, brat Hafeza i Ramija te brat Ihaba Makhloufa; bratić predsjednika Bashara Al-Assada.

Član sirijskih sigurnosnih i obavještajnih službi, na položaju nakon svibnja 2011.

Dužnosnik opće obavještajne službe (GID), sudjelovao u nasilju protiv civilnog stanovništva u Siriji.

23.5.2011.

▼M14

20.

Bassam ( image) Al Hassan ( image) (a.k.a. Al Hasan)

 

Predsjednički savjetnik za strateške poslove; umiješan u nasilje protiv civilnog stanovništva.

23.5.2011.

▼M46 —————

▼M33

22.

Ihab ( image) (također poznat kao Ehab, Iehab) Makhlouf ( image)

Rođen: 21. siječnja 1973.

Mjesto rođenja: Damask

Putovnica br. N002848852

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji. Ihab Makhlouf potpredsjednik je i dioničar Syriatela, vodećeg operatera mobilne telefonije u Siriji. Ima poslovne interese i u nekoliko drugih sirijskih poduzeća i subjekata, među ostalim u Ramak Construction Co i Syrian International Private University for Science and Technology (Sirijsko privatno sveučilište za znanost i tehnologiju – SIUST).

Kao potpredsjednik Syriatela, koji znatan dio svoje dobiti ugovorom o licenciji prenosi sirijskoj vladi, Ihab Makhlouf također izravno podupire sirijski režim.

Utjecajan je član obitelji Makhlouf i blisko je povezan s obitelji Assad; bratić predsjednika Bashara Al-Assada

23.5.2011.

▼M46

23.

Zoulhima ( image) (također poznat kao Zu al-Himma) Chaliche ( image) (također poznat kao Shalish, Shaleesh) (također poznat kao Dhu al-Himma Shalish)

Rođen: 1951. ili 1946. ili 1956.;

mjesto rođenja: Kerdaha

Dužnosnik sirijskih sigurnosnih i obavještajnih službi, na položaju nakon svibnja 2011.; Bivši načelnik službe za sigurnost predsjednika.

Član sirijskih oružanih snaga s činom generala bojnika, na položaju nakon svibnja 2011.

Sudjelovao u nasilju protiv prosvjednika.

Član obitelji Assad: bratić predsjednika Bashara Al-Assada.

23.6.2011.

▼M14

24.

Riyad ( image) Chaliche ( image) (a.k.a. Shalish, Shaleesh) (a.k.a. Riyad Shalish)

 

Direktor vojnog smještajnog objekta; osigurava financiranje režimu; bratić u prvom koljenu predsjednika Bashara Al-Assada.

23.6.2011.

25.

Brigadier Commander Mohammad ( image) (a.k.a. Mohamed, Muhammad, Mohammed)Ali ( image) Jafari ( image) (a.k.a. Jaafari, Ja'fari, Aziz; a.k.a. Jafari, Ali; a.k.a. Jafari, Mohammad Ali; a.k.a. Ja'fari, Mohammad Ali; a.k.a. Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Datum rođenja: 1. rujna 1957. Mjesto rođenja: Yazd, Iran

General zapovjednik Iranske revolucionarne garde, uključen u pružanje opreme i podrške sirijskom režimu kako bi mu se pomoglo da uguši prosvjede u Siriji.

23.6.2011.

▼M46

26.

General bojnik Qasem ( image) Soleimani ( image) (također poznat kao Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)

Datum rođenja: 11. ožujka 1957.;

mjesto rođenja: Qom, Iran (Islamska Republika);

putovnica br. 008827, izdana u Iranu

Zapovjednik Iranske revolucionarne garde, IRGC – Qods, uključen u osiguranje opreme i potpore sirijskom režimu pri suzbijanju prosvjeda u Siriji.

23.6.2011.

27.

Hossein ( image) Taeb ( image) (također Taeb, Hassan; također Taeb, Hosein; također Taeb, Hossein; također Taeb, Hussayn; također Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Rođen 1963.

u Teheranu, Iran.

Zamjenik zapovjednika za obavještajnu službu Iranske revolucionarne garde, uključen u osiguranje opreme i potpore sirijskomu režimu pri suzbijanju prosvjeda u Siriji.

23.6.2011.

▼M33

28.

Khalid ( image) (također poznat kao Khaled) Qaddur ( image) (također poznat kao Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u sektorima telekomunikacija, nafte i industrije plastike i s bliskim poslovnim vezama s Maherom Al-Assadom.

Svojim poslovnim aktivnostima ostvaruje koristi od sirijskog režima i podupire ga.

Suradnik Mahera Al-Assada, među ostalim putem svojih poslovnih aktivnosti.

27.1.2015.

29.

Ra'if ( image) Al-Quwatly ( image) (a.k.a. Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raeef Al-Kouatly)

Rođen: 3.2.1967.;

Mjesto rođenja: Damask

Poslovni suradnik Maherom Al-Assada i odgovoran je za upravljanje nekima od njegovih poslovnih interesa; pruža financiranje za režim.

23.6.2011.

▼M14

30.

Mohammad ( image) (a.k.a. Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh ( image) (a.k.a. Muflih)

 

Voditelj sirijske vojne obavještajne službe u gradu Hama, umiješan u nasilje protiv prosvjednika.

1.8.2011.

31.

Major General Tawfiq ( image) (a.k.a. Tawfik) Younes ( image) (a.k.a. Yunes)

 

Voditelj Odjela za unutarnju sigurnost glavne obavještajne službe, umiješan u nasilje protiv civilnog stanovništva.

1.8.2011.

▼M33

32.

Mohammed ( image) Makhlouf ( image) (također poznat kao Abu Rami)

Rođen: 19.10.1932.

Mjesto rođenja: Latakia, Sirija

Utjecajan član obitelji Makhlouf, poslovni suradnik i otac Ramija, Ihaba i Iyada Makhloufa. Blisko povezan s obitelji Assad i ujak Bashara i Mahira al-Assada. Poznat i kao Abu Rami.

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u različitim sektorima sirijskog gospodarstva, uključujući interese i/ili znatan utjecaj u poduzeću General Organisation of Tobacco i u sektorima nafte, plina, oružja i bankarskom sektoru.

Uključen u poslovne aktivnosti nabave oružja i bankarstva u korist Assadovog režima. S obzirom na opseg njegovih poslovnih i političkih veza s režimom pruža potporu sirijskom režimu i ostvaruje koristi od njega.

1.8.2011.

33.

Ayman ( image) Jabir ( image) (također poznat kao Aiman Jaber)

Mjesto rođenja: Latakia

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, uključen u sektore čelika, medija, potrošne robe i nafte, među ostalim u trgovanje tom robom. Ima financijske interese u nizu poduzeća i subjekata u Siriji i/ili vodeće izvršne položaje u tim poduzećima, posebno u poduzećima Al Jazira (također Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV, i Sama Satellite Channel.

Ayman Jaber je putem svojeg poduzeća Al Jazira olakšao uvoz nafte iz Overseas Petroleum Trading u Siriju.

Ayman Jaber svojim poslovnim interesima ostvaruje koristi od režima i podupire ga.

Pruža izravnu potporu aktivnostima paravojnih postrojbi povezanih s režimom poznatih pod nazivom Shabiha i/ili Suqur as-Sahraa i ima vodeću ulogu u tim aktivnostima.

Suradnik Ramija Makhloufa putem svojih poslovnih aktivnosti i suradnik Mahera Al-Assada putem svoje uloge u paravojnim postrojbama povezanima s režimom.

27.1.2015.

▼M14

34.

Hayel ( image) Al-Assad ( image)

 

Pomoćnik Mahera Al-Assada, voditelj jedinice vojne policije i 4. divizije vojske, umiješan u represiju.

23.8.2011.

35.

Ali ( image) Al-Salim ( image) (a.k.a. Al-Saleem)

 

Direktor ureda za opskrbu sirijskog Ministarstva obrane, ulazne točke za sve vojne kupovine sirijske vojske.

23.8.2011.

▼M46

36.

Nizar ( image) al-Asaad ( image) (također poznat kao Nizar Asaad)

Bratić Bashara Al- Assada; prije toga bio je direktor društva „Nizar Oilfield Supplies”

Veoma blizak s istaknutim državnim dužnosnicima.

Financira Shabihu na području Latakije.

23.8.2011.

37.

General bojnik Rafiq ( image) (također poznat kao Rafeeq) Shahadah ( image) (također poznat kao Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Datum rođenja: 1956.;

mjesto rođenja: Jablah, pokrajina Latakija

Član sirijskih oružanih snaga s činom generala bojnika, na položaju nakon svibnja 2011. Bivši načelnik sektora 293 (unutarnji poslovi) sirijske vojne obavještajne službe (SMI) u Damasku. Izravno sudjelovao u represiji i nasilju nad civilnim stanovništvom u Damasku. Savjetnik predsjednika Bashara Al-Assada za strateška pitanja i vojno-obavještajnu djelatnost.

23.8.2011.

▼M14

38.

Brigadier-General Jamea ( image) Jamea ( image)(a.k.a. Jami Jami, Jame', Jami')

 

Šef ogranka sirijske vojne obavještajne službe (SMI) u Dayr az-Zoru. Izravno umiješan u represiju i nasilje protiv civilnog stanovništva u Dayr az-Zoru i Alboukamalu.

23.8.2011.

▼M46 —————

▼M14

40.

Muhammad ( image) (a.k.a. Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said ( image) (a.k.a. Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan ( image)

 

Pomoćnik regionalnog tajnika arapske socijalističke stranke Ba’ath od 2005., 2000.-2005. direktor za nacionalnu sigurnost regionalne stranke Ba’ath. Bivši guverner Hame (1998-2000). Bliski suradnik predsjednika Bashara Al-Assada i Mahera Al-Assada. Važna osoba u donošenju odluka režima u pogledu represije civilnog stanovništva.

23.8.2011.

▼M33

41.

Ali ( image) Douba ( image)

Rođen: 1933.

Mjesto rođenja: Karfis, Sirija

Odgovoran za ubojstva u Hami 1980., ponovno pozvan u Damask kao poseban savjetnik predsjednika Bashara Al-Assada.

23.8.2011.

▼M29

42.

Brigadni general Nawful ( image) (također poznat kao Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn ( image) (također poznat kao Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Voditelj sektora sirijske vojne obavještajne službe (SMI) u Idlibu. Izravno sudjelovao u represiji i nasilju nad civilnim stanovništvom u pokrajini Idlib.

23.8.2011.

▼M14

43.

Brigadier Husam ( image) Sukkar ( image)

 

Predsjednički savjetnik o sigurnosnim poslovima. Predsjednički savjetnik za represiju sigurnosnih agencija i nasilje protiv civilnog stanovništva.

23.8.2011.

▼M29

44.

Brigadni general Muhammed ( image) (također poznat kao Muhamad) Zamrini ( image) (također poznat kao Zamreni)

 

Voditelj sektora sirijske vojne obavještajne službe (SMI) u Homsu. Izravno sudjelovao u represiji i nasilju nad civilnim stanovništvom u Homsu.

23.8.2011.

▼M34

45.

Munir (image) (također poznat kao Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (image) (također poznat kao Adnuf, Adanof)

Rođen: 1951.

Mjesto rođenja: Homs, Sirija

Putovnica: 0000092405

Položaj: zamjenik načelnika glavnog stožera, operacija i obuke u sirijskoj vojsci.

Čin: general pukovnik, Sirijska arapska vojska

Časnik s činom generala pukovnika i zamjenik načelnika glavnog stožera, operacija i obuke za sirijsku vojsku, na položaju nakon svibnja 2011. Na svojem položaju kao zamjenik načelnika glavnog stožera bio je izravno uključen u represiju i nasilje nad civilnim stanovništvom u Siriji.

23.8.2011.

▼M14

46.

Brigadier-General Ghassan ( image) Khalil ( image) (a.k.a. Khaleel)

 

Voditelj obavještajnog ogranka glavne obavještajne službe (GID). Izravno umiješan u represiju i nasilje protiv civilnog stanovništva u Siriji.

23.8.2011.

47.

Mohammed ( image) (a.k.a. Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir ( image) (a.k.a. Jaber)

Mjesto rođenja: Latakija

Milicija Shabiha. Suradnik Mahera Al-Assada za miliciju Shabiha. Izravno umiješan u represiju i nasilje protiv civilnog stanovništva i koordinaciju skupina milicije Shabiha.

23.8.2011.

▼M33

48.

Samir ( image) Hassan ( image)

 

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u nizu sektora sirijskog gospodarstva. Posjeduje udjele u poduzećima Amir Group i Cham Holdings, dvama konglomeratima s interesima u sektorima nekretnina, turizma, prijevoza i financija, i/ili ima znatan utjecaj na ta poduzeća. Od ožujka 2014. predsjednik je bilateralnih poslovnih vijeća zadužen za Rusiju nakon što ga je na taj položaj imenovao ministar gospodarstva Khodr Orfali.

Samir Hasan novčanim donacijama potpomaže ratne napore režima.

Samir Hasan povezan je s osobama koje ostvaruju koristi od režima ili ga podupiru. Posebno je povezan s Ramijem Makhloufom i Issamom Anboubom, koje je Vijeće uvrstilo na popis, te ostvaruje koristi od sirijskog režima.

27.9.2014.

▼M14

49.

Fares ( image) Chehabi ( image) (a.k.a. Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Sin Ahmada Chehabija, Datum rođenja: 7. svibnja 1972.

Predsjednik trgovinske komore u Alepu. Potpredsjednik društva Cham Holding. Pruža financijsku potporu sirijskom režimu.

2.9.2011.

▼M46

50.

Tarif ( image) Akhras ( image) (također poznat kao Al Akhras ( image))

Datum rođenja: 2. lipnja 1951.;

mjesto rođenja: Homs, Sirija;

br. sirijske putovnice 0000092405

Istaknuti poslovni čovjek koji ostvaruje koristi od režima i daje potporu režimu. Utemeljitelj Akhras Group (roba, trgovanje, prerada i logistika) i bivši predsjednik gospodarske komore u Homsu. Bliske poslovne veze s obitelji predsjednika Al-Assada. Član odbora Federacije sirijskih gospodarskih komora. Osiguravao je logističku podršku režimu (autobusi i transporteri za tenkove).

2.9.2011.

▼M14

51.

Issam ( image) Anbouba ( image)

Predsjednik društva Anbouba for Agricultural Industries Co.; Rođen: 1952.; mjesto rođenja: Homs, Sirija

Pruža financijsku podršku za aparat represije i paravojne skupine koje vrše nasilje nad civilnim stanovništvom Sirije. Osigurava imovinu (prostorije, skladišta) za improvizirane centre za zadržavanje. Financijski odnosi s visokim sirijskim dužnosnicima.

2.9.2011.

52.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M46

53.

Adib ( image) Mayaleh ( image) (također poznat kao André Mayard)

Rođen: 15. svibnja 1955.;

mjesto rođenja: Bassir

Bivši guverner i predsjednik Upravnog vijeća Središnje banke Sirije.

Adib Mayaleh kontrolirao je sirijski bankarski sektor i upravljao ponudom novca u Siriji izdavanjem i povlačenjem novčanica te kontrolom vrijednosti tečaja valute sirijske funte. U okviru svoje funkcije u Središnjoj banci Sirije, Adib Mayaleh osigurao je gospodarsku i financijsku potporu sirijskom režimu.

Bivši ministar gospodarstva i vanjske trgovine, na dužnosti nakon svibnja 2011.

15.5.2012.

▼M14

54.

Major General Jumah ( image) Al-Ahmad ( image) (a.k.a. Al-Ahmed)

 

Zapovjednik posebnih snaga. Odgovoran za korištenje nasilja protiv prosvjednika diljem Sirije.

14.11.2011.

▼M29

55.

Pukovnik Lu'ai ( image) (također poznat kao Louay, Loai) al-Ali ( image)

 

Načelnik sirijske vojne obavještajne službe, sektor na području Dara'ae. Odgovoran za nasilje nad prosvjednicima u Dara'ai.

14.11.2011.

▼M44

56.

Ali ( image) Abdullah ( image) (također poznat kao Abdallah) Ayyub ( image) (također poznat kao Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Datum rođenja: 1952.

Mjesto rođenja: Latakia, Sirija

Ministar obrane. Imenovan u siječnju 2018. Časnik s činom generala u sirijskoj vojsci, na položaju nakon svibnja 2011. Bivši načelnik glavnog stožera sirijskih oružanih snaga. Osoba koja podupire Assadov režim i odgovorna je za represiju i nasilje nad civilnim stanovništvom u Siriji.

14.11.2011.

57.

Fahd ( image) (također poznat kao Fahid, Fahed) Jasim ( image) (također poznat kao Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj ( image) (također poznat kao Al-Freij)

Datum rođenja: 1. siječnja 1950.

Mjesto rođenja: Hama, Sirija

Bivši ministar obrane. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

14.11.2011.

▼M14

58.

General Aous ( image) (Aws) Aslan ( image)

Rođen: 1958.

Zapovjednik bataljuna u republikanskoj straži. Blizak Maheru Al-Assadu i predsjedniku Al-Assadu. Umiješan u nasilje protiv civilnog stanovništva diljem Sirije.

14.11.2011.

▼M40

59.

General Ghassan ( image) Belal ( image)

 

General, zapovjednik pričuvnih snaga 4. divizije. Savjetnik Mahera al-Assada i koordinator operacija snaga sigurnosti. Odgovoran za represiju nad civilnim stanovništvom diljem Sirije i umiješan u nekoliko slučajeva kršenja prekida neprijateljstava u Ghouti.

14.11.2011.

▼M14

60.

Abdullah ( image) (a.k.a. Abdallah) Berri ( image)

 

Voditelj milicije obitelji Berry. Nadležan za provladinu miliciju uključenu u nasilje protiv civilnog stanovništva u Alepu.

14.11.2011.

61.

George ( image) Chaoui ( image)

 

Pripadnik sirijske elektroničke vojske. Umiješan u nasilje i poziv na nasilje protiv civilnog stanovništva diljem Sirije.

14.11.2011.

▼M34

62.

Zuhair (image) (također poznat kao Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (image)

Mjesto rođenja: Damask, Sirija

Čin: general bojnik

Trenutačni položaj: zamjenik voditelja glavne obavještajne službe (također poznate kao Uprava za opću sigurnost) od srpnja 2012.

Časnik s činom generala bojnika u sirijskim zračnim snagama, na položaju nakon svibnja 2011. Zamjenik voditelja glavne obavještajne službe. Odgovoran za represiju, kršenja ljudskih prava i nasilje nad civilnim stanovništvom u Siriji.

14.11.2011.

▼M14

63.

Amar ( image) (a.k.a. Ammar) Ismael ( image) (a.k.a. Ismail)

Rođen 3. travnja 1973. ili oko tog datuma; mjesto rođenja Damask

Civilni zapovjednik sirijske elektroničke vojske (teritorijalna vojna obavještajna služba). Umiješan u nasilje i poziv na nasilje protiv civilnog stanovništva diljem Sirije.

14.11.2011.

64.

Mujahed ( image) Ismail ( image) (a.k.a. Ismael)

 

Pripadnik sirijske elektroničke vojske. Umiješan u nasilje i poziv na nasilje protiv civilnog stanovništva diljem Sirije.

14.11.2011.

65.

Major General Nazih ( image)

 

Zamjenik direktora glavne obavještajne službe. Odgovoran za uporabu nasilja diljem Sirije i zastrašivanje i mučenje prosvjednika.

14.11.2011.

▼M40

66.

Kifah ( image) Moulhem ( image) (također poznat kao Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Bivši zapovjednik bojne 4. divizije. Imenovan zamjenikom načelnika Vojnog obavještajnog odjela u srpnju 2015. Odgovoran za represiju nad civilnim stanovništvom u Deir ez-Zoru.

14.11.2011.

▼M14

67.

Major General Wajih ( image) (a.k.a. Wajeeh) Mahmud ( image)

 

Zapovjednik 18. oklopne divizije. Odgovoran za nasilje protiv prosvjednika u Homsu.

14.11.2011.

68.

██████

██████

██████

██████

██████s

██████

██████

69.

Lt. General Talal ( image) Mustafa ( image) Tlass ( image)

 

Zamjenik zapovjednika stožera (Logistika i opskrba). Odgovoran za korištenje nasilja protiv prosvjednika diljem Sirije.

14.11.2011.

70.

Major General Fu'ad ( image) Tawil ( image)

 

Zamjenik voditelja sirijske zračne obavještajne službe. Odgovoran za uporabu nasilja diljem Sirije i zastrašivanje i mučenje prosvjednika.

14.11.2011.

▼M34

71.

Bushra (image) Al-Assad (image) (također poznata kao Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Datum rođenja: 24.10.1960.

Članica obitelji Assad; sestra Bashara Al-Assada. S obzirom na bliski osobni i financijski odnos sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Assadom, ima koristi od sirijskog režima i povezana je s njim.

23.3.2012.

72.

Asma (image) Al-Assad (image) (također poznata kao Asma Fawaz Al Akhras)

Datum rođenja: 11.8.1975.;

Mjesto rođenja: London, Ujedinjena Kraljevina;

Putovnica br. 707512830 istječe 22.9.2020.;

Djevojačko prezime: Al Akhras

Članica obitelji Assad i usko povezana s ključnim osobama režima; supruga predsjednika Bashara Al-Assada. S obzirom na bliski osobni i financijski odnos sa sirijskim predsjednikom Basharom Al-Assadom, ima koristi od sirijskog režima i povezana je s njim.

23.3.2012.

▼M14

73.

Manal ( image) Al-Assad ( image) (a.k.a. Manal Al Ahmad)

Datum rođenja: 02.02.1970.; mjesto rođenja: Damask; broj putovnice (sirijske): 0000000914; Djevojačko prezime: Al Jadaan

Supruga Mahera Al-Assada, i kao takva ima korist od režima i blisko je povezana s režimom.

23.3.2012.

▼M34 —————

▼M14

75.

Lt. General Fahid ( image) (a.k.a. Fahd) Al-Jassim ( image)

 

Načelnik štaba. Vojni dužnosnik umiješan u nasilje u Homsu.

1.12.2011.

76.

Major General Ibrahim ( image) Al-Hassan ( image) (a.k.a. Al-Hasan)

 

Zamjenik načelnika štaba. Vojni dužnosnik umiješan u nasilje u Homsu.

1.12.2011.

77.

Brigadier Khalil ( image) (a.k.a. Khaleel) Zghraybih ( image, image) (a.k.a. Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14. divizija. Vojni dužnosnik umiješan u nasilje u Homsu.

1.12.2011.

78.

Brigadier Ali ( image) Barakat ( image)

 

103. brigada divizije republikanske straže. Vojni dužnosnik umiješan u nasilje u Homsu.

1.12.2011.

▼M46

79.

General bojnik Talal ( image) Makhluf ( image) (također poznat kao Makhlouf)

 

Bivši zapovjednik 105. brigade republikanske garde. Sadašnji glavni zapovjednik republikanske garde. Član sirijskih oružanih snaga s činom generala bojnika, na položaju nakon svibnja 2011. Vojni dužnosnik sudjelovao u nasilju u Damasku.

1.12.2011.

80.

General bojnik Nazih ( image) (također poznat kao Nazeeh) Hassun ( image) (također poznat kao Hassoun)

 

Časnik s činom generala bojnika u sirijskim oružanim snagama, na položaju nakon svibnja 2011. Načelnik uprave za političku sigurnost sirijskih sigurnosnih službi, na položaju nakon svibnja 2011. Odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji.

1.12.2011.

▼M14

81.

Captain Maan ( image) (a.k.a. Ma'an) Jdiid ( image) (a.k.a. Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Predsjednička straža. Vojni dužnosnik umiješan u nasilje u Homsu.

1.12.2011.

82.

Mohammad ( image) (a.k.a. Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar ( image) (a.k.a. Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Odjel za političku sigurnost. Vojni dužnosnik umiješan u nasilje u Homsu.

1.12.2011.

83.

Khald ( image) (a.k.a. Khaled) Al-Taweel ( image) (a.k.a. Al-Tawil)

 

Odjel za političku sigurnost. Vojni dužnosnik umiješan u nasilje u Homsu.

1.12.2011.

84.

Ghiath ( image) Fayad ( image) (a.k.a. Fayyad)

 

Odjel za političku sigurnost. Vojni dužnosnik umiješan u nasilje u Homsu.

1.12.2011.

85.

Brigadier General Jawdat ( image) Ibrahim ( image) Safi ( image)

Zapovjednik 154. postrojbe

Zapovjedio je postrojbama da pucaju na prosvjednika u i oko Damaska, uključujući Mo’adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012.

86.

Major General Muhammad ( image) (a.k.a. Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Durgham

Zapovjednik 4. divizije

Zapovjedio je postrojbama da pucaju na prosvjednika u i oko Damaska, uključujući Mo’adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012.

87.

Major General Ramadan ( image) Mahmoud ( image) Ramadan ( image)

Zapovjednik 35. postrojbe posebnih snaga

Zapovjedio je postrojbama da pucaju na prosvjednike u Baniyasu i Deri.

23.1.2012.

88.

Brigadier General Ahmed ( image) (a.k.a. Ahmad) Yousef ( image) (a.k.a. Youssef) Jarad ( image) (a.k.a. Jarrad)

Zapovjednik 132. brigade

Zapovjedio je postrojbama da pucaju na prosvjednike u Deri, uključujući uporabu strojnica i protuzračnog oružja.

23.1.2012.

89.

Major General Naim ( image) (a.k.a. Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem ( image) Suleiman ( image)

Zapovjednik 3. divizije

Zapovjedio je postrojbama da pucaju na prosvjednike u Doumi.

23.1.2012.

90.

Brigadier General Jihad ( image) Mohamed ( image) (a.k.a Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan ( image)

Zapovjednik 65. brigade

Zapovjedio je postrojbama da pucaju na prosvjednike u Doumi.

23.1.2012.

91.

Major General Fo'ad ( image) (a.k.a. Fouad, Fu'ad) Hamoudeh ( image) (a.k.a. Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Zapovjednik vojnih operacija u Idlibu

Zapovjedio je postrojbama da pucaju na prosvjednike u Idlibu početkom rujna 2011.

23.1.2012.

92.

Major General Bader ( image) Aqel ( image)

Zapovjednik posebnih snaga

Dao je vojnicima naredbu da pokupe tijela i predaju ih mukhabaratu i odgovoran za nasilje u Bukamalu.

23.1.2012.

93.

Brigadier General Ghassan ( image) Afif ( image) (a.k.a. Afeef)

Zapovjednik iz 45. postrojbe

Zapovjednik vojnih operacija u Homsu, Baniyasu i Idlibu.

23.1.2012.

94.

Brigadier General Mohamed ( image) (a.k.a. Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf ( image) (a.k.a. Maarouf, Ma'ruf)

Zapovjednik iz 45. postrojbe

Zapovjednik za vojne operacije u Homsu. Zapovjedio je pucanje vatrenim oružjem na prosvjednike u Homsu.

23.1.2012.

95.

Brigadier General Yousef ( image) Ismail ( image) (a.k.a. Ismael)

Zapovjednik 134. brigade

Zapovjedio je postrojbama pucanje vatrenim oružjem na kuće i ljude na krovovima tijekom pogreba u Talbisehu prosvjednika ubijenih prethodni dan.

23.1.2012.

96.

Brigadier General Jamal ( image) Yunes ( image) (a.k.a. Younes)

Zapovjednik 555. postrojbe

Zapovijedio je postrojbama da pucaju na prosvjednike u Mo’adamiyehu.

23.1.2012.

97.

Brigadier General Mohsin ( image) Makhlouf ( image)

 

Zapovijedio je postrojbama da pucaju na prosvjednike u Al-Heraku.

23.1.2012.

98.

Brigadier General Ali ( image) Dawwa

 

Zapovijedio je postrojbama da pucaju na prosvjednike u Al-Heraku.

23.1.2012.

99.

Brigadier General Mohamed ( image) (a.k.a. Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor ( image) (a.k.a. Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Zapovjednik 106. brigade, predsjedničke straže

Zapovjedio je postrojbama da tuku prosvjednike štapovima i da ih zatim uhite. Odgovoran za represiju protiv mirnih prosvjednika u Doumi.

23.1.2012.

100.

Major General Suheil ( image) (a.k.a. Suhail) Salman ( image) Hassan ( image)

Zapovjednik 5. divizije

Zapovjedio je postrojbama da pucaju na prosvjednike u guvernaratu Deraa.

23.1.2012.

101.

Wafiq ( image) (a.k.a. Wafeeq) Nasser ( image)

Voditelj regionalnog ogranka Suwayda (Odjel vojne obavještajne službe)

Kao voditelj ogranka Odjela za vojnu obavještajnu službu u Suwaydai, odgovoran za proizvoljna pritvaranja i mučenje pritvorenika u Suwaydai.

23.1.2012.

102.

Ahmed ( image) (a.k.a. Ahmad) Dibe ( image) (a.k.a. Dib, Deeb)

Načelnik regionalne jedinice u mjestu Deraa (Uprava za opću sigurnost)

Kao načelnik regionalne jedinice u mjestu Deraa uprave za opću sigurnost, odgovoran je za pritvaranje i mučenje pritvorenika u Deri.

23.1.2012.

103.

Makhmoud ( image) (a.k.a. Mahmoud) al-Khattib ( image) (a.k.a. Al-Khatib, Al-Khateeb)

Voditelj istražne jedinice (Uprava za političku sigurnost)

Kao načelnik istražne jedinice uprave za političku sigurnost, odgovoran je za pritvaranje i mučenje pritvorenika.

23.1.2012.

104.

Mohamed ( image) (a.k.a. Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat ( image) (a.k.a. Hikmat, Hekmat) Ibrahim ( image)

Voditelj operativnog ogranka (Uprava za političku sigurnost)

Kao načelnik operativne jedinice uprave za političku sigurnost, odgovoran je za pritvaranje i mučenje pritvorenika.

23.1.2012.

105.

Nasser ( image) (a.k.a. Naser) Al-Ali ( image) (a.k.a. Brigadier General Nasr al-Ali)

Načelnik regionalne jedinice u mjestu Deraa (Uprava za političku sigurnost)

Kao načelnik regionalne jedinice u mjestu Deraa uprave za političku sigurnost, odgovoran je za pritvaranje i mučenje pritvorenika. Od travnja 2012. voditelj sjedišta Uprave za političku sigurnost u Deri (bivši voditelj sektora Homs).

23.1.2012.

▼M40

106.

Dr. Wael ( image) Nader ( image) Al –Halqi ( image) (također poznat kao Al-Halki)

Rođen: 1964.;

mjesto rođenja: pokrajina Dara'a

Bivši premijer, na dužnosti do 3. srpnja 2016., i bivši ministar zdravstva. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

27.2.2012.

▼M34

107.

Mohammad (image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (image) Al-Sha'ar (image) (također poznat kao Al-Chaar, Al-Shaar) (također poznat kao Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Rođen: 1956.;

Mjesto rođenja: Alep

Ministar unutarnjih poslova na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju nad sirijskim narodom.

1.12.2011.

▼M33

108.

Mohammad ( image) (također poznat kao Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati ( image)

Rođen: 1945.

Mjesto rođenja: Damask

Bivši ministar financija, na položaju do 9. veljače 2013. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

1.12.2011.

▼M46

109.

Imad ( image) Mohammad ( image) (također poznat kao Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb ( image) Khamis ( image) (također poznat kao: Imad Mohammad Dib Khamees)

Datum rođenja: 1. kolovoza 1961.;

mjesto rođenja: blizu Damaska;

Predsjednik vlade i bivši ministar za električnu energiju. Kao ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

23.3.2012.

▼M40

110.

Omar ( image) Ibrahim ( image) Ghalawanji ( image)

Rođen: 1954.;

mjesto rođenja: Tartous

Bivši potpredsjednik vlade za usluge, bivši ministar za lokalnu upravu, na dužnosti do 3. srpnja 2016. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

23.3.2012.

▼M33

111.

Joseph ( image) Suwaid ( image)

Rođen: 1958.

Mjesto rođenja: Damask

Bivši državni ministar, na položaju barem do 21. siječnja 2014. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

23.3.2012.

112.

Hussein ( image) (također poznat kao Hussain) Mahmoud ( image) Farzat ( image) (također poznat kao: Hussein Mahmud Farzat)

Rođen: 1957.

Mjesto rođenja: Hama

Bivši državni ministar, na položaju barem do 2014. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

23.3.2012.

▼M14

113.

Mansour ( image) Fadlallah ( image) Azzam ( image) (a.k.a.: Mansur Fadl Allah Azzam)

Rođen: 1960.; mjesto rođenja: pokrajina Sweida

Ministar za predsjednička pitanja. Kao ministar u Vladi dijeli odgovornost za nasilnu represiju režima protiv civilnog stanovništva.

27.2.2012.

▼M46

114.

Emad ( image) Abdul-Ghani ( image) Sabouni ( image) (također poznat kao: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Rođen: 1964.;

mjesto rođenja: Damask

Bivši ministar telekomunikacija i tehnologije, na položaju barem do travnja 2014. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom. U srpnju 2016. imenovan načelnikom Agencije za planiranje i međunarodnu suradnju (državna agencija).

27.2.2012.

▼M14

115.

General Ali ( image) Habib ( image) (a.k.a. Habeeb) Mahmoud ( image)

Rođen: 1939.; mjesto rođenja: Tartus

Bivši ministar obrane. Povezan sa sirijskim režimom i sirijskom vojskom, te njenom nasilnom represijom protiv civilnog stanovništva.

1.8.2011.

▼M46

116.

Tayseer ( image) Qala ( image) Awwad ( image)

Rođen: 1943.;

mjesto rođenja: Damask

Bivši ministar pravosuđa. Povezan sa sirijskim režimom te nasilnim progonom civilnog stanovništva. Bivši načelnik vojnog suda. Član Visokog sudbenog vijeća.

23.9.2011.

▼M40

117.

Adnan ( image) Hassan ( image) Mahmoud ( image)

Rođen: 1966.;

mjesto rođenja: Tartous

Veleposlanik Sirije u Iranu. Bivši ministar informiranja, obnaša dužnost nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

23.9.2011.

▼M14

118.

██████

██████

██████

██████

██████

119.

Sufian ( image) Allaw ( image)

Rođen: 1944.; mjesto rođenja: al-Bukamal, Deir Ezzor

Bivši ministar nafte i rudnih bogatstava. Povezan s režimom i njegovom nasilnom represijom protiv civilnog stanovništva.

27.2.2012.

120.

Dr Adnan ( image) Slakho ( image)

Rođen: 1955.; mjesto rođenja: Damask

Bivši ministar industrije. Povezan s režimom i njegovom nasilnom represijom protiv civilnog stanovništva.

27.2.2012.

121.

Dr. Saleh ( image) Al-Rashed ( image)

Rođen: 1964.; mjesto rođenja: pokrajina Alep

Bivši ministar obrazovanja. Povezan s režimom i njegovom nasilnom represijom protiv civilnog stanovništva.

27.2.2012.

122.

Dr. Fayssal ( image) (a.k.a. Faysal) Abbas ( image)

Rođen: 1955.; mjesto rođenja: pokrajina Hama

Bivši ministar prometa. Povezan s režimom i njegovom nasilnom represijom protiv civilnog stanovništva.

27.2.2012.

123.

Ghiath ( image) Jeraatli ( image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Rođen: 1950.; mjesto rođenja: Salamiya

Bivši državni tajnik. Povezan s režimom i njegovom nasilnom represijom protiv civilnog stanovništva.

23.3.2012.

124.

Yousef ( image) Suleiman ( image) Al-Ahmad ( image) (a.k.a. Al-Ahmed)

Rođen: 1956.; mjesto rođenja: Hasaka

Bivši državni tajnik. Povezan s režimom i njegovom nasilnom represijom protiv civilnog stanovništva.

23.3.2012.

125.

Hassan ( image, image) al-Sari ( image)

Rođen: 1953.; mjesto rođenja: Hama

Bivši državni tajnik. Povezan s režimom i njegovom nasilnom represijom protiv civilnog stanovništva.

23.3.2012.

126.

Bouthaina ( image) Shaaban ( image) (a.k.a. Buthaina Shaaban)

Rođen: 1953.; mjesto rođenja: Homs, Sirija

Savjetnik predsjednika za politiku i medije od srpnja 2008. i kao takav povezan s nasilnim napadima na stanovništvo.

26.6.2012.

127.

Brigadier General Sha'afiq ( image) (a.k.a. Shafiq, Shafik) Masa ( image) (a.k.a. Massa)

 

Voditelj sektora 215 (Damask) obavještajne službe kopnene vojske. Odgovoran za mučenje protivnika režima u pritvoru. Uključen u represivna djela protiv civila.

24.7.2012.

128.

Brigadier General Burhan ( image) Qadour ( image) (a.k.a. Qaddour, Qaddur)

 

Voditelj sektora 291 (Damask) obavještajne službe kopnene vojske. Odgovoran za mučenje protivnika režima u pritvoru.

24.7.2012.

129.

Brigadier General Salah ( image) Hamad ( image)

 

Zamjenik voditelja sektora 291 obavještajne službe kopnene vojske. Odgovoran za mučenje protivnika režima u pritvoru.

24.7.2012.

130.

Brigadier General Muhammad ( image) (or: Mohammed) Khallouf ( image) (a.k.a. Abou Ezzat)

 

Voditelj sektora 235, također poznatog kao „Palestina” (Damask) obavještajne službe kopnene vojske, koji je središte represivnog aparata kopnene vojske. Izravno uključen u represiju protiv protivnika režima. Odgovoran za mučenje protivnika režima u pritvoru.

24.7.2012.

131.

Major General Riad ( image) (a.k.a. Riyad) al-Ahmed ( image) (a.k.a. Al-Ahmad)

 

Zamjenik voditelja sektora Latakija obavještajne službe kopnene vojske. Odgovoran za mučenje i ubojstva protivnika režima u pritvoru.

24.7.2012.

▼M46

132.

Brigadni general Abdul- Salam ( image) Fajr ( image) Mahmoud ( image)

 

Načelnik sektora obavještajne službe zračnih snaga u Bab Tumi (Damask). Odgovoran za mučenje protivnika u pritvoru.

24.7.2012.

▼M14

133.

Brigadier General Jawdat ( image) al-Ahmed ( image) (a.k.a. Al-Ahmad)

 

Voditelj sektora Homs obavještajne službe zračnih snaga. Odgovoran za mučenje protivnika režima u pritvoru.

24.7.2012.

134.

Colonel Qusay ( image) Mihoub ( image)

 

Voditelj sektora Dera obavještajne službe zračnih snaga (poslan iz Damaska u Deru na početku tamošnjih demonstracija). Odgovoran za mučenje protivnika režima u pritvoru.

24.7.2012.

135.

Colonel Suhail ( image) (a.k.a. Suheil) Al-Abdullah ( image) (a.k.a. Al- Abdallah)

 

Voditelj sektora Latakija obavještajne službe zračnih snaga. Odgovoran za mučenje protivnika režima u pritvoru.

24.7.2012.

136.

Brigadier General Khudr ( image) Khudr ( image)

 

Voditelj sektora Latakija glavne obavještajne službe. Odgovoran za mučenje protivnika režima u pritvoru.

24.7.2012.

▼M29

137.

Brigadni general Ibrahim ( image) Ma'ala ( image) (također poznat kao Maala, Maale, Ma'la)

 

Načelnik sektora 285 (Damask) opće obavještajne uprave (zamijenio brigadnog generala Hussama Fendija krajem 2011.). Odgovoran za mučenje protivnika u pritvoru.

24.7.2012.

▼M14

138.

Brigadier General Firas ( image) Al-Hamed ( image) (a.k.a. Al-Hamid)

 

Voditelj sektora 318 (Homs) glavne obavještajne službe. Odgovoran za mučenje protivnika režima u pritvoru.

24.7.2012.

139.

Brigadier General Hussam ( image) (a.k.a. Husam, Housam, Houssam) Luqa ( image) (a.k.a. Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Od travnja 2012. voditelj sektora Homs Uprave za političku sigurnost (naslijedio je brigadnog generala Nasra al-Alija). Odgovoran za mučenje protivnika režima u pritvoru.

24.7.2012.

140.

Brigadier General Taha ( image) Taha ( image)

 

Voditelj sjedišta sektora Latakija Uprave za političku sigurnost. Odgovoran za mučenje protivnika režima u pritvoru

24.7.2012.

141.

Bassel ( image) (a.k.a. Basel) Bilal ( image)

 

Policijski službenik u središnjem zatvoru Idlib; izravno je sudjelovao u mučenju protivnika režima u središnjem zatvoru Idlib.

24.7.2012.

142.

Ahmad ( image) (a.k.a. Ahmed) Kafan ( image)

 

Policijski službenik u središnjem zatvoru Idlib; izravno je sudjelovao u mučenju protivnika režima u središnjem zatvoru Idlib.

24.7.2012.

143.

Bassam ( image) al-Misri ( image)

 

Policijski službenik u središnjem zatvoru Idlib; izravno je sudjelovao u mučenju protivnika režima u središnjem zatvoru Idlib.

24.7.2012.

144.

Ahmed ( image) (a.k.a. Ahmad) al-Jarroucheh ( image) (a.k.a. Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Rođen: 1957.

Voditelj vanjskog sektora glavne obavještajne službe (sektor 279). U okviru te funkcije, odgovoran za aktivnosti glavne obavještajne službe u sirijskim veleposlanstvima. Izravno sudjeluje u represiji koju sirijske vlasti provode protiv protivnika režima, a posebno snosi odgovornost za represiju protiv protivnika sirijskog režima u inozemstvu.

24.7.2012.

145.

Michel ( image) Kassouha ( image) (a.k.a. Kasouha) (a.k.a. Ahmed Salem; a.k.a. Ahmed Salem Hassan)

Datum rođenja: 1. veljače 1948.

Član sirijskih sigurnosnih službi od početka 1970-ih, uključen u suzbijanje opozicije u Francuskoj i Njemačkoj. Od ožujka 2006. odgovoran je za odnose s javnošću sektora 273 sirijske glavne obavještajne službe. Dugogodišnji član upravnog osoblja, blizak je voditelju glavne obavještajne službe, Aliju Mamlouku, jednom od vodećih sigurnosnih službenika režima koji od 9. svibnja 2011. podliježe mjerama ograničavanja EU-a. Izravno podržava represiju protiv protivnika režima te ję, između ostalog, odgovoran za represiju protivnika sirijskog režima u inozemstvu.

24.7.2012.

146.

General Ghassan ( image) Jaoudat ( image) Ismail ( image) (a.k.a. Ismael)

Rođen: 1960.; Mjesto podrijetla: Drekish, regija Tartus.

Odgovoran za sektor za misije obavještajne službe zračnih snaga, koja, zajedno sa sektorom za posebne operacije, vodi elitne postrojbe obavještajne službe zračnih snaga, koje imaju važnu ulogu u represiji koju provodi režim. U okviru te funkcije, Ghassan Jaoudat Ismail jedan je od odgovornih vojnih osoba koje izravno provode represiju protiv protivnika režima.

24.7.2012.

▼M46

147.

General Amer al-Achi (također poznat kao Amer Ibrahim al-Achi; također poznat kao Amis al Ashi; također poznat kao Ammar Aachi; također poznat kao Amer Ashi) ( image)

 

Načelnik obavještajnog sektora obavještajne agencije zračnih snaga (2012. – 2016.). U okviru svoje funkcije u obavještajnoj agenciji zračnih snaga, Amer al-Achi uključen je u represiju nad sirijskom oporbom.

24.7.2012.

▼M14

148.

General Mohammed ( image) (a.k.a. Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali ( image) Nasr ( image) (or: Mohammed Ali Naser)

Rođen: oko 1960.

Blizak Maheru al-Assadu, predsjednikovom mlađem bratu. Veći dio karijere proveo u Republikanskoj gardi. Godine 2010. priključio se unutarnjem sektoru (ili sektoru 251) glavne obavještajne službe koji je odgovoran za suzbijanje političke opozicije. Kao jedan od viših odgovornih osoba, general Muhammed Ali izravno je uključen u represiju protiv protivnika režima.

24.7.2012.

149.

General Issam ( image) Hallaq ( image)

 

Načelnik stožera zračnih snaga od 2010. Zapovijeda zračnim operacijama protiv protivnika režima.

24.7.2012.

150.

Ezzedine ( image) Ismael ( image) (a.k.a. Ismail)

Rođen: sredina 1940-ih (vjerojatno 1947.); Mjesto rođenja: Bastir. regija Jableh

Umirovljeni general, dugogodišnji član upravnog osoblja obavještajne službe zračnih snaga, čiji je voditelj postao početkom 2000-tih. Imenovan savjetnikom predsjednika za politiku i sigurnost 2006. Kao savjetnik za politiku i sigurnost sirijskog predsjednika, Ezzedine Ismael je uključen u političku represiju koja se provodi protiv protivnika režima.

24.7.2012.

151.

Samir ( image) (a.k.a. Sameer) Joumaa ( image) (a.k.a. Jumaa, Jum'a, Joum'a) (a.k.a. Abou Sami)

Rođen: oko 1962.

Gotovo 20 godina je voditelj ureda Muhammada Nasifa Khayrbika, jednog od glavnih savjetnika za sigurnost Bashara al-Assada (i službenog zamjenika potpredsjednika, Faruqa Al Shar’). Bliska povezanost Samira Joumaa s Basharom al-Assadom i Muhammadom Nasifom Khayrbikom znači da je uključen u politiku represije protiv protivnika režima.

24.7.2012.

▼M20

152.

Dr. Qadri ( image) (također Kadri) Jamil ( image) (također Jameel)

 

Bivši potpredsjednik vlade za gospodarska pitanja, bivši ministar za unutarnju trgovinu i zaštitu potrošača. Kao bivši ministar u vladi, suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M46

153.

Waleed ( image) (također poznat kaoWalid) Al Mo'allem ( image) (također poznat kao Al Moallem, Muallem ( image))

 

Potpredsjednik vlade, ministar za vanjske poslove i iseljenike. Kao ministar u vladi suodgovoran je za nasilan progon civilnog stanovništva koji provodi režim.

16.10.2012.

▼M34 —————

▼M14

155.

Dr. Mohammad ( image) (a.k.a. Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar ( image (a.k.a. Abd al-Sattar) Al Sayed ( image) (a.k.a. Al Sayyed)

 

Ministar za vjerske zaklade. Kao ministar u Vladi dijeli odgovornost za nasilnu represiju režima protiv civilnog stanovništva.

16.10.2012.

▼M19

156.

Eng. Hala ( image) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser ( image)

 

Bivši ministar turizma. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M46

157.

Ing. Bassam ( image) Hanna ( image)

Datum rođenja: 1954.;

mjesto rođenja: Alep (Sirija)

Bivši ministar za vodne resurse, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M19

158.

Eng. Subhi ( image) Ahmad ( image) Al Abdallah ( image) (alias. Al-Abdullah)

 

Bivši ministar poljoprivrede i agrarne reforme. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

159.

Dr. Mohammad ( image) (alias. Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya ( image) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla ( image) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Bivši ministar visokog obrazovanja. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M46

160.

Dr. Hazwan ( image) Al Wez ( image) (također Al Wazz)

 

Ministar obrazovanja. Kao ministar u vladi suodgovoran je za nasilan progon civilnog stanovništva koji provodi režim.

16.10.2012.

▼M19

161.

Dr. Mohamad ( image) (alias. Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer ( image) (alias Dhafer) Mohabak ( image) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Bivši ministar gospodarstva i vanjske trgovine. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M40

162.

Dr. Mahmoud ( image) Ibraheem ( image) (također poznat kao Ibrahim) Sa'iid ( image) (također poznat kao Said, Sa'eed, Saeed)

 

Bivši ministar prometa, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M19

163.

Dr. Safwan ( image) Al Assaf ( image)

 

Bivši ministar stanovanja i urbanog razvoja. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

164.

Eng. Yasser ( image) (alias Yaser) Al Siba'ii ( image) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Bivši ministar javnih radova. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

165.

Eng Sa'iid ( image) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi ( image) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi ( image)

 

Bivši ministar nafte i mineralnih izvora. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M40

166.

Dr. Lubana ( image) (također poznat kao Lubanah) Mushaweh ( image) (također poznat kao Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Rođen 1955.;

mjesto rođenja Damask

Bivši ministar kulture, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M19

167.

Dr. Jassem ( image) (alias Jasem) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria ( image)

Rođen 1968.

Bivši ministar rada i socijalne skrbi. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M40

168.

Omran ( image) Ahed ( image) Al Zu'bi ( image) (također poznat kao Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Rođen 27. rujna 1959.;

mjesto rođenja Damask

Bivši ministar informiranja, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M46

169.

Dr. Adnan ( image) Abdo ( image) (također poznat kao Abdou) Al Sikhny ( image) (također poznat kao Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Datum rođenja: 1961.;

mjesto rođenja: Alep (Sirija)

Bivši ministar industrije. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M40

170.

Najm ( image) (također poznat kao Nejm) Hamad ( image) Al Ahmad ( image) (također poznat kao Al-Ahmed)

 

Bivši ministar pravosuđa, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M46

171.

Dr. Abdul-Salam ( image) Al Nayef ( image)

 

Bivši ministar zdravstva, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M14

172.

Dr. Ali ( image) Heidar ( image) (a.k.a. Haidar, Heydar, Haydar)

 

Državni tajnik za poslove nacionalnog mirenja. Kao ministar u Vladi dijeli odgovornost za nasilnu represiju režima protiv civilnog stanovništva.

16.10.2012.

▼M40

173.

Dr. Nazeera ( image) (također poznat kao Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah ( image) Sarkees ( image) (također poznat kao Sarkis)

 

Bivši državni ministar za pitanja okoliša, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M19

174.

Mohammed ( image) Turki ( image) Al Sayed ( image)

 

Bivši ministar industrije. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M46

175.

Najm-eddin ( image) (također poznat kao Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit ( image) (također poznat kao Khrait)

 

Bivši državni ministar. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

176.

Abdullah ( image) (također poznat kao Abdallah) Khaleel ( image) (također poznat kao Khalil) Hussein ( image) (također poznat kao Hussain)

 

Bivši državni ministar, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M40

177.

Jamal ( image) Sha'ban ( image) (također poznat kao Shaaban) Shaheen ( image)

 

Bivši državni ministar, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

16.10.2012.

▼M19 —————

▼M14

179.

Razan ( image) Othman ( image)

Supruga Ramija Makhloufa, kći Walida (alias Walid) Othmana.; Datum rođenja: 31. siječnja 1977.; mjesto rođenja: Guvernerat Latakija; identifikacijski broj: 06090034007

Ima bliske osobne i financijske odnose s Ramijem Makhloufom, rođakom predsjednika Bashara Al-Assada i glavnim financijašem režima koji je uvršten na popis. Kao takva, povezana sa sirijskim režimom i od njega ima koristi.

16.10.2012.

▼M20

180.

Ahmad al-Qadri

Rođen: 1956.

Ministar poljoprivrede i poljoprivredne reforme. Kao ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

24.6.2014.

▼M40

181.

Suleiman Al Abbas

 

Bivši ministar nafte i mineralnih izvora, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju nad sirijskim narodom.

24.6.2014.

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Datum rođenja: 1959.

Bivši ministar industrije, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

24.6.2014.

183.

Kinda al-Shammat (također poznat kao Shmat)

Datum rođenja: 1973.

Bivši ministar za socijalna pitanja, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

24.6.2014.

184.

Hassan Hijazi

Datum rođenja: 1964.

Bivši ministar rada, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

24.6.2014.

185.

Ismael Ismael (također poznat kao Ismail Ismail ili Isma'Il Isma'il)

Rođen: 1955.

Bivši ministar financija, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

24.6.2014.

186.

Dr. Khodr Orfali (također poznat kao Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Datum rođenja: 1956.

Bivši ministar gospodarstva i vanjske trgovine, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

24.6.2014.

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Datum rođenja: 1966.

Bivši ministar unutarnje trgovine i zaštite potrošača, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

24.6.2014.

▼M20

188.

Bishr Riyad Yazigi

Rođen: 1972.

Ministar turizma. Kao ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

24.6.2014.

▼M46

189.

Dr. Malek ( image) Ali ( image) (također poznat kao Malik Ali)

Datum rođenja: 1956.;

mjesto rođenja: Tartous (Sirija)

Bivši ministar visokog obrazovanja, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

24.6.2014.

▼M20

190.

Hussein Arnous

(također poznat kao Arnus)

Rođen: 1953.

Ministar javnih radova. Kao ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

24.6.2014.

▼M40

191.

Dr. Hassib Elias Shammas (također poznat kao Hasib)

Datum rođenja: 1957.

Bivši državni ministar, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

24.6.2014.

▼M33

192.

Hashim Anwar al-Aqqad također poznat kao Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Rođen: 1961.

Mjesto rođenja: Mohagirine, Sirija

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u nizu sektora sirijskog gospodarstva. Posjeduje udjele u poduzeću Anwar Akkad Sons Group (AASG) i njegovu društvu kćeri United Oil, i/ili ima znatan utjecaj na ta poduzeća. AASG je konglomerat s interesima u sektorima kao što su nafta, plin, kemikalije, osiguranje, industrijski strojevi, nekretnine, turizam, izložbe, izvođenje radova, osiguranje i medicinska oprema.

Hashim Anwar al-Aqqad također je djelovao kao član sirijskog parlamenta već 2012.

Al-Aqqad nije mogao ostati uspješan bez pomoći režima. S obzirom na opseg njegovih poslovnih i političkih veza s režimom pruža potporu sirijskom režimu i ostvaruje koristi od njega.

23.7.2014.

▼M34

193.

Suhayl (također poznat kao Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (također poznat kao Hasan, al-Hasan, al-Hassan) poznat kao „The Tiger (Tigar)” (također poznat kao al-Nimr)

Rođen: 1970.

Mjesto rođenja: Jableh (pokrajina Latakia, Sirija)

Čin: general bojnik

Položaj: zapovjednik postrojbe Qawat al-Nimr (Tiger forces)

Časnik s činom generala bojnika u sirijskoj vojsci nakon svibnja 2011. Zapovjednik vojne postrojbe poznate pod nazivom „Tiger Forces”. Odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji.

23.7.2014.

▼M27

182.

Amr Armanazi, također poznat kao Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy

Datum rođenja: 7. veljače 1944.

Glavni direktor organizacije Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), odgovoran za pružanje potpore sirijskoj vojsci prilikom nabave opreme za nadzor i represiju nad prosvjednicima. Također odgovoran za razvoj i proizvodnju nekonvencionalnog oružja, uključujući kemijsko oružje, te projektile za njihov prijenos.

Odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom; podupire režim.

23.7.2014.

▼M40

►M46  264. ◄

Houmam Jaza'iri (također poznat kao Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Rođen: 1977.

Bivši ministar gospodarstva i vanjske trgovine, na dužnosti nakon svibnja 2011. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju nad sirijskim narodom.

21.10.2014.

►M46  265. ◄

Mohamad Amer Mardini (također poznat kao Mohammad Amer Mardini)

Datum rođenja: 1959.;

mjesto rođenja: Damask

Bivši ministar visokog obrazovanja, na dužnosti nakon svibnja 2011. (imenovan 27.8.2014.) Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

21.10.2014.

►M46  266. ◄

Mohamad Ghazi Jalali (također poznat kao Mohammad Ghazi al-Jalali)

Datum rođenja: 1969.;

mjesto rođenja: Damask

Bivši ministar komunikacija i tehnologije, na dužnosti nakon svibnja 2011. (imenovan 27.8.2014.) Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

21.10.2014.

►M46  15. ◄

Kamal Cheikha (također poznat kao Kamal al-Sheikha)

Datum rođenja: 1961.;

mjesto rođenja: Damask

Bivši ministar za vodne resurse, na dužnosti nakon svibnja 2011. (imenovan 27.8.2014.). Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

21.10.2014.

►M46  17. ◄

Hassan Nouri (također poznat kao Hassan al-Nouri)

Datum rođenja: 9. veljače 1960.

Bivši ministar upravnog razvoja, na dužnosti nakon svibnja 2011. (imenovan 27.8.2014.). Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

21.10.2014.

▼M23

►M46  74. ◄

Mohammad Walid Ghazal

Datum rođenja: 1951.

Mjesto rođenja: Aleppo.

Ministar stanovanja i urbanog razvoja od 27. kolovoza 2014. Kao ministar u vladi suodgovoran je za nasilne postupke režima protiv civilnog stanovništva.

21.10.2014

▼M40

►M46  118. ◄

Khalaf Souleymane Abdallah (također poznat kao Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Datum rođenja: 1960.;

mjesto rođenja: Deir ez-Zor

Bivši ministar rada, na dužnosti nakon svibnja 2011. (imenovan 27.8.2014.) Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

21.10.2014.

▼M23

►M46  178. ◄

Nizar Wahbeh Yazaji

(alias Nizar Wehbe Yazigi)

Datum rođenja: 1961.

Mjesto rođenja: Damask

Ministar zdravstva od 27. kolovoza 2014. Kao ministar u vladi suodgovoran je za nasilne postupke režima protiv civilnog stanovništva.

21.10.2014

▼M40

►M46  202. ◄

Hassan Safiyeh (također poznat kao Hassan Safiye)

Datum rođenja: 1949.;

mjesto rođenja: Latakija

Bivši ministar unutarnje trgovine i zaštite potrošača, na dužnosti nakon svibnja 2011. (imenovan 27.8.2014.) Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

21.10.2014.

►M46  267. ◄

Issam Khalil

Datum rođenja: 1965.;

mjesto rođenja: Banias

Bivši ministar kulture, na dužnosti nakon svibnja 2011. (imenovan 27.8.2014.) Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

21.10.2014.

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (također poznat kao Mohammad Muti'a Moayyad)

Datum rođenja: 1968.;

mjesto rođenja: Ariha (Idlib)

Bivši državni ministar, na dužnosti nakon svibnja 2011. (imenovan 27.8.2014.) Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

21.10.2014.

12.

Ghazwan Kheir Bek (također poznat kao Ghazqan Kheir Bek)

Datum rođenja: 1961.;

mjesto rođenja: Latakija

Bivši ministar prometa, na dužnosti nakon svibnja 2011. (imenovan 27.8.2014.) Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

21.10.2014.

▼M34

►M46  268. ◄

Ghassan Ahmed Ghannan (također poznat kao general bojnik Ghassan Ghannan, brigadni general Ghassan Ahmad Ghanem)

Čin: general bojnik

Položaj: zapovjednik 155. raketne brigade

Član sirijskih oružanih snaga s činom „pukovnika” ili na pukovničkom ili višem položaju nakon svibnja 2011. General bojnik i zapovjednik 155. raketne brigade. Zbog svojeg položaja u 155. raketnoj brigadi povezan s Maherom al-Assadom. Kao zapovjednik 155. raketne brigade, podupire sirijski režim i odgovoran je za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom. Odgovoran je za ispaljivanje raketa SCUD na različite civilne ciljeve između siječnja i ožujka 2013.

21.10.2014.

▼M23

14.

Pukovnik Mohammed Bilal

(alias potpukovnik Muhammad Bilal)

 

Kao viši časnik u obavještajnoj službi sirijskih zračnih snaga podupire sirijski režim i odgovoran je za nasilne postupke protiv civilnog stanovništva. Povezan je i sa Sirijskim znanstvenim istraživačkim centrom (SSRC) koji je uvršten na popis.

21.10.2014

▼M33 —————

▼M23

►M46  269. ◄

Abdelhamid Khamis Abdullah

(alias Abdulhamid Khamis Abdullah alias Hamid Khamis alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Predsjednik Overseas Petroleum Trading Company (OPT) koji je Vijeće uvrstilo na popis subjekata koji ostvaruju koristi od sirijskog režima te pružaju potporu sirijskom režimu. Koordinirao je isporuke nafte sirijskom režimu sa sirijskom državnom naftnom kompanijom Sytrol koja je uvrštena na popis. Stoga, ostvaruje korist od sirijskog režima i pruža mu potporu.

S obzirom na to da zauzima najviši položaj u subjektu, odgovoran je za njegove aktivnosti

21.10.2014

▼M34

199.

Bayan Bitar (također poznat kao Dr. Bayan Al-Bitar)

Datum rođenja: 08.3.1947.

Adresa: PO Box 11037 Damascus, Syria

Glavni direktor organizacije Organisation for Technological Industries (OTI) i poduzeća Syrian Company for InformationTechnology (SCIT), društava kćeri sirijskog Ministarstva obrane koje je Vijeće uvrstilo na popis. OTI pomaže u proizvodnji kemijskog oružja za sirijski režim. Kao glavni direktor OTI-a i SCIT-a Bayan Bitar pruža potporu sirijskom režimu. S obzirom na svoju ulogu u proizvodnji kemijskog oružja, također je suodgovoran za nasilnu represiju nad sirijskim stanovništvom. Zbog svojeg vodećeg položaja u tim subjektima također je povezan sa subjektima OTI i SCIT koji su uvršteni na popis.

7.3.2015.

200.

Brigadni general Ghassan Abbas

Datum rođenja: 10.3.1960.

Mjesto rođenja: Homs

Adresa: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (također poznato kao SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus)

Direktor podružnice organizacije Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS), koja je uvrštena na popis, blizu mjesta Jumraya/Jmraiya. Sudjelovao je u širenju kemijskog oružja te organizaciji napadâ kemijskim oružjem, među ostalim u Ghouti u kolovozu 2013. On je stoga suodgovoran za nasilnu represiju nad sirijskim stanovništvom. Kao direktor podružnice organizacije SSRC/CERS blizu mjesta Jumraya/Jmraiya Ghassan Abbas pruža potporu sirijskom režimu. Zbog svojeg vodećeg položaja u organizaciji SSRC također je povezan sa subjektom SSRC koji je uvršten na popis.

7.3.2015.

201.

Wael Abdulkarim (također poznat kao Wael Al Karim)

Datum rođenja: 30.9.1973.

Mjesto rođenja: Damask, Sirija (palestinskog podrijetla)

Adresa: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, u industriji nafte, kemikalija i proizvodnoj industriji. Posebno predstavlja poduzeće Abdulkarim Group, također poznato kao Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group vodeći je proizvođač maziva, masti i industrijskih kemikalija u Siriji.

7.3.2015.

▼M41 —————

▼M41

203.

George Haswani

(također poznat kao Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresa: Provincija Damask, Yabroud, Al Jalaa St, Sirija

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u sektoru inženjerstva, građevinskom sektoru te sektoru nafte i plina. Posjeduje udjele u nizu poduzeća i subjekata u Siriji, posebno u HESCO Engineering and Construction Company, velikom poduzeću za inženjerstvo i graditeljstvo, i/ili ima znatan utjecaj na ta poduzeća.

7.3.2015.

▼M34

204.

Emad (image) Hamsho (image) (također poznat kao Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Adresa: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria

Zaposlen na visokom upravljačkom položaju u poduzeću Hamsho Trading. Svojim visokim položajem u poduzeću Hamsho Trading, društvu kćeri poduzeća Hamsho International koje je Vijeće uvrstilo na popis, pruža potporu sirijskom režimu. Također je povezan sa subjektom Hamsho International koji je uvršten na popis. Također je potpredsjednik Sirijskog vijeća za željezo i čelik (Syrian Council of Iron and Steel) zajedno s poslovnim ljudima odanima režimu koji su uvršteni na popis, poput Aymana Jabera. Također je suradnik Bashara Al-Assada.

7.3.2015.

▼M32 —————

▼M46

206.

General bojnik Muhamad ( image) (također poznat kao Mohamed, Muhammad) Mahalla ( image) (također poznat kao Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Rođen: 1960.;

mjesto rođenja: Jableh

Član sirijskih oružanih snaga s činom generala bojnika, na položaju nakon svibnja 2011. Načelnik sektora 293 (unutarnji poslovi) sirijske vojne obavještajne službe (SMI) od travnja 2015. Odgovoran za represiju i nasilje nad civilnim stanovništvom u Damasku / okolici Damaska. Bivši zamjenik načelnika za političku sigurnost (2012.), časnik sirijske republikanske garde i zamjenik direktora uprave za političku sigurnost. Načelnik vojne policije, član nacionalnog sigurnosnog ureda.

29.5.2015.

▼M35

207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(image)

Funkcija: general bojnik, zamjenik zapovjednika u upravi za zrakoplovnu obavještajnu službu u Damasku

Član sirijskih sigurnosnih i obavještajnih službi koji dužnost obnaša nakon svibnja 2011.; zamjenik zapovjednika u upravi za zrakoplovnu obavještajnu službu u Damasku; prije toga bio je načelnik zrakoplovne obavještajne službe u Aleppu.

Član sirijskih oružanih snaga s činom „pukovnika” ili na pukovničkom ili višem položaju nakon svibnja 2011.; ima čin general bojnika.

Odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji zbog planiranja vojnih napada u Aleppu i umiješanost u te napade te zbog svojih ovlasti u vezi s uhićenjima i pritvaranjem civila.

28.10.2016.

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(image)

Funkcija: brigadni general

Ima čin brigadnog generala 155. brigade i 157. brigade sirijskih oružanih snaga i dužnost obnaša nakon svibnja 2011.

Kao brigadni general 155. i 157. brigade odgovoran je za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji, među ostalim s obzirom na njegovu odgovornost za raspoređivanje i upotrebu projektila i kemijskog oružja na civilnim područjima u 2013., kao i na njegovu uključenost u pritvaranja velikih razmjera.

28.10.2016.

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(image)

Funkcija: general bojnik

Ima čin general bojnika i viši je časnik u sirijskoj raketno-topničkoj upravi sirijskih oružanih snaga, dužnost obnaša nakon svibnja 2011.

Kao visokorangirani časnik u sirijskoj raketno-topničkoj upravi odgovoran je za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom, među ostalim i s obzirom na to da su se brigade pod njegovim zapovjedništvom koristile projektilima i kemijskim oružjem u gusto naseljenim civilnim područjima u Ghouti u 2013.

28.10.2016.

▼M46

210.

Tahir ( image) Hamid ( image) Khalil ( image) (također poznat kao Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

Funkcija: general bojnik

Ima čin general bojnika i načelnik je sirijske raketno-topničke uprave sirijskih oružanih snaga, dužnost obnaša nakon svibnja 2011. Kao visokorangirani časnik u sirijskoj raketno-topničkoj upravi odgovoran je za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom, među ostalim i s obzirom na to da su brigade pod njegovim zapovjedništvom rasporedile projektile i kemijsko oružje u gusto naseljena civilna područja u Ghouti u 2013.

28.10.2016.

▼M35

211.

Hilal Hilal

(a.k.a. Hilal al-Hilal)

(image)

Rođen 1966.

Član paravojne postrojbe povezane s režimom poznate pod imenom „Kataeb al-Baath” (paravojna postrojba stranke Baath). Podupire režim ulogom koju ima u regrutiranju za paravojnu postrojbu stranke Baath i u organizaciji te postrojbe.

28.10.2016.

▼M44

212.

Ammar Al-Sharif

(također poznat kao Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

( image)

Datum rođenja: 26. lipnja 1969.

Mjesto rođenja: Lattakia

Državljanstvo: sirijsko

Broj sirijske putovnice: 010312413;

Broj izdavanja: 002-15-L093534;

Datum izdavanja: 14. srpnja 2015.

Mjesto izdavanja: Damask - centar;

Datum isteka valjanosti: 13. srpnja 2021.

Nacionalni broj: 060-10276707

Jedan od vodećih poduzetnika koji djeluju u Siriji, aktivan u bankovnom sektoru, sektoru osiguranja i ugostiteljskom sektoru. Osnivački partner banke Byblos Bank Syria, glavni dioničar Unlimited Hospitality Ltd i član uprave Solidarity Alliance Insurance Company i Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016.

▼M35

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(image)

 

Guverner Damaska, povezan je s Basharom Al-Assadom, koji ga je i imenovao. Podupire režim te je odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji, među ostalim svojom uključenosti u diskriminatorne prakse u odnosu na sunitske zajednice u Damasku.

28.10.2016.

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(image)

 

Guverner pokrajine Quneitra, povezan je s Basharom Al-Assadom, koji ga je i imenovao. Bivši guverner pokrajine Latakia. Ostvaruje korist od režima i podupire ga, među ostalim davanjem javne podrške sirijskim oružanim snagama i prorežimskim paravojnim postrojbama.

28.10.2016.

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(image)

 

Guverner pokrajine Hama, povezan je s Basharom Al-Assadom, koji ga je i imenovao. I on ostvaruje korist od režima i podupire ga. Ghassan Omar Khalaf usko je povezan s članovima paravojne postrojbe odane režimu koja djeluje u Hami i koja je poznata pod imenom brigada iz Hame.

28.10.2016.

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(image)

 

Guverner pokrajine Idlib, povezan je s Basharom Al-Assadom, koji ga je i imenovao. Podupire režim i ostvaruje korist od njega, među ostalim davanjem podrške sirijskim oružanim snagama i prorežimskim paravojnim postrojbama. Povezan s pripadnikom režima i ministrom Awqafa, dr. Mohammadom Abdul-Sattarom al-Sayyedom, s obzirom na to da su braća.

28.10.2016.

▼M40

217.

Atef Naddaf image

Datum rođenja: 1956.;

mjesto rođenja: okolica Damaska

Ministar visokog obrazovanja.

Imenovan u srpnju 2016.

14.11.2016.

218.

Hussein Makhlouf (također poznat kao Makhluf) image

Datum rođenja: 1964.;

mjesto rođenja: Latakija

Bivši guverner pokrajine Damaska

Ministar lokalne uprave.

Imenovan u srpnju 2016.

Bratić Ramija Makhloufa.

14.11.2016.

219.

Ali Al-Zafir (također poznat kao al-Dafeer) image

Datum rođenja: 1962.;

mjesto rođenja: Tartous

Ministar komunikacija i tehnologije.

Imenovan u srpnju 2016.

14.11.2016.

220.

Ali Ghanem image

Datum rođenja: 1963.;

mjesto rođenja: Damask

Ministar nafte i mineralnih resursa.

Imenovan u srpnju 2016.

14.11.2016.

▼M44

221.

Mohammed (također poznat kao Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (također poznat kao Tourjuman)

( image)

Datum rođenja: 1966.

Mjesto rođenja: Damask, Sirija

Bivši ministar informiranja. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

14.11.2016.

▼M40

222.

Mohammed (također poznat kao Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (također poznat kao al-Ahmad) image

Datum rođenja: 1961.;

mjesto rođenja: Latakija

Ministar kulture.

Imenovan u srpnju 2016.

14.11.2016.

223.

Ali Hamoud (također poznat kao Hammoud) image

Datum rođenja: 1964.;

mjesto rođenja: Tartous

Ministar prometa.

Imenovan u srpnju 2016.

14.11.2016.

224.

Mohammed Zuhair (također poznat kao Zahir) Kharboutli image

mjesto rođenja: Damask

Ministar za električnu energiju.

Imenovan u srpnju 2016.

14.11.2016.

225.

Maamoun (također poznat kao Ma'moun) Hamdan image

Datum rođenja: 1958.;

mjesto rođenja: Damask

Ministar financija.

Imenovan u srpnju 2016.

14.11.2016.

226.

Nabil al-Hasan (također poznat kao al-Hassan) image

Datum rođenja: 1963.;

mjesto rođenja: Alep

Ministar za vodne resurse.

Imenovan u srpnju 2016.

14.11.2016.

▼M44

227.

Ahmad al-Hamu (također poznat kao al-Hamo)

( image)

Datum rođenja: 1947.

Bivši ministar industrije. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

14.11.2016.

▼M40

228.

Abdullah al-Gharbi (također poznat kao al-Qirbi) image

Datum rođenja: 1962.;

mjesto rođenja: Damask

Ministar unutarnje trgovine i zaštite potrošača.

Imenovan u srpnju 2016.

14.11.2016.

229.

Abdullah Abdullah ( image)

Datum rođenja: 1956.

Državni ministar.

Imenovan u srpnju 2016.

14.11.2016.

230.

Salwa Abdullah image

Datum rođenja: 1953.;

mjesto rođenja: Quneitra

Državni ministar.

Imenovan u srpnju 2016.

14.11.2016.

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (također poznat kao Saad) image

Datum rođenja: 1954.;

mjesto rođenja: selo Habran (pokrajina Sweida)

Državni ministar.

Imenovan u srpnju 2016.

14.11.2016.

232.

Wafiqa Hosni image

Datum rođenja: 1952.;

mjesto rođenja: Damask

Državna ministrica.

Imenovana u srpnju 2016.

14.11.2016.

233.

Rima Al-Qadiri (također poznata kao Al-Kadiri) image

Datum rođenja: 1963.;

mjesto rođenja: Damask

Ministrica socijalne skrbi (od kolovoza 2015.).

14.11.2016.

▼M36

234.

Duraid Durgham

 

Guverner Središnje banke Sirije.

Odgovoran za pružanje gospodarske i financijske potpore sirijskom režimu u svojstvu guvernera Središnje banke Sirije koja je također uvrštena na popis.

14.11.2016.

▼M39

235.

Ahmad Ballul

(također poznat kao Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)

image

Datum rođenja: 10. listopada 1954.

Čin: general bojnik zapovjednik sirijskih zračnih snaga i sirijskih snaga protuzračne obrane

Ima čin generala bojnika, viši je časnik i zapovjednik sirijskih arapskih zračnih snaga i sirijskih snaga protuzračne obrane, dužnost obnaša nakon svibnja 2011.

Djeluje u sektoru za širenje kemijskog oružja te je kao viši časnik u sirijskim arapskim zračnim snagama odgovoran za nasilnu represiju protiv civilnog stanovništva, uključujući napade kemijskim oružjem od strane sirijskog režima koji su utvrđeni u izvješću zajedničkog istražnog mehanizma.

21. ožujka 2017.

▼M43

236.

Saji' Darwish

(također poznat kao Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

( image)

Datum rođenja: 11. siječnja 1957.;

Čin: general bojnik, sirijske arapske zračne snage

Ima čin generala bojnika, viši je časnik i bivši zapovjednik 22. divizije sirijskih zračnih snaga, dužnost obnaša od svibnja 2011. Djeluje u sektoru za širenje kemijskog oružja te je odgovoran za nasilnu represiju protiv civilnog stanovništva; kao viši časnik u sirijskim arapskim zračnim snagama i zapovjednik 22. divizije do travnja 2017. ima odgovornost za uporabu kemijskog oružja od strane zrakoplova koji su djelovali iz zračnih baza pod kontrolom 22. divizije, uključujući napad na Talmenes za koji je zajednički istražni mehanizam izvijestio da su ga proveli režimski helikopteri s bazom na uzletištu u Hami.

21.3.2017.

▼M39

237.

Muhammed Ibrahim

image

Datum rođenja: 5. kolovoza 1964.

Čin: brigadni general; zamjenik zapovjednika 63. brigade sirijskih arapskih zračnih snaga na uzletištu u Hami

Ima čin brigadnog generala, viši je časnik i zamjenik zapovjednika 63. brigade sirijskih arapskih zračnih snaga, dužnost obnaša nakon svibnja 2011.

Djeluje u sektoru za širenje kemijskog oružja te je kao viši časnik u sirijskim arapskim zračnim snagama tijekom razdoblja koje je istraživao zajednički istražni mehanizam i kao zamjenik zapovjednika 63. brigade od ožujka do prosinca 2015. odgovoran je za nasilnu represiju protiv civilnog stanovništva uporabom kemijskog oružja od strane 63. brigade u Talmenesu (21. travnja 2014.), Qmenasu (16. ožujka 2015.) i Sarminu (16. ožujka 2015.).

21. ožujka 2017.

238.

Badi' Mu'alla

image

Datum rođenja: 1961.

Mjesto rođenja: Bistuwir, Jablah, Sirija

Čin: brigadni general; zapovjednika 63. brigade sirijskih arapskih zračnih snaga

Ima čin brigadnog generala, viši je časnik i zapovjednik 63. brigade sirijskih arapskih zračnih snaga, dužnost obnaša nakon svibnja 2011.

Djeluje u sektoru za širenje kemijskog oružja te je kao zapovjednik 63. brigade tijekom razdoblja koje je istraživao zajednički istražni mehanizam odgovoran za nasilnu represiju protiv civilnog stanovništva uporabom kemijskog oružja od strane 63. brigade u Talmenasu (21. travnja 2014.), Qmenasu (16. ožujka 2015.) i Sarminu (16. ožujka 2015.).

21. ožujka 2017.

▼M40

239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Datum rođenja: 1958.

Mjesto rođenja: Damask (Sirija)

Ministar pravosuđa. Imenovan u ožujku 2017.

30.5.2017.

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Ministar gospodarstva i vanjske trgovine. Imenovan u ožujku 2017.

30.5.2017.

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

Datum rođenja: 1979.

Ministar upravnog razvoja. Imenovan u ožujku 2017.

30.5.2017.

▼M42

242.

Samir Dabul

(također poznat kao Samir Daaboul)

Rođen: 4. rujna 1965.

Položaj: brigadni general

Ima čin brigadnog generala, dužnost obnaša nakon svibnja 2011.

Kao viši vojni časnik odgovoran je za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom te je uključen u skladištenje i upotrebu kemijskog oružja. Povezuje ga se i sa sirijskim Centrom za znanstvene studije i istraživanja, koji je također uvršten na popis.

18.7.2017.

243.

Ali Wanus

(također poznat kao Ali Wannous)

( image)

Rođen: 5. veljače 1964.

Položaj: brigadni general

Ima čin brigadnog generala, dužnost obnaša nakon svibnja 2011.

Kao viši vojni časnik odgovoran je za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom te je uključen u skladištenje i upotrebu kemijskog oružja.

Povezuje ga se i sa sirijskim Centrom za znanstvene studije i istraživanja subjektom, koji je također uvršten na popis.

18.7.2017.

244.

Yasin Ahmad Dahi

(također poznat kao: Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

( image)

Rođen: 1960.

Položaj: brigadni general

Ima čin brigadnog generala u sirijskim oružanim snagama, dužnost obnaša nakon svibnja 2011. Viši časnik u vojnoj obavještajnoj službi sirijskih oružanih snaga. Bivši načelnik 235. sektora vojne obavještajne službe u Damasku i vojne obavještajne službe u Homsu. Kao viši vojni časnik odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom.

18.7.2017.

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(također poznat kao: Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

( image)

Položaj: brigadni general

Brigadni general Muhammad Hasouri viši je časnik u sirijskim zračnim snagama, dužnost obnaša nakon svibnja 2011. Načelnik stožera 50. brigade zračnih snaga i zamjenik zapovjednika zrakoplovne baze Shayrat. Brigadni general Muhammad Hasouri djeluje u sektoru širenja kemijskog oružja. Kao viši vojni časnik odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji.

18.7.2017.

246.

Malik Hasan

(također poznat kao: Malek Hassan)

( image)

Položaj: general bojnik

Ima čin generala bojnika, viši je časnik i zapovjednik 22. divizije sirijskih zračnih snaga, dužnost obnaša nakon svibnja 2011.

Kao viši časnik u sirijskim zračnim snagama i kao dio zapovjednog lanca 22. divizije nosi odgovornost za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji, što uključuje uporabu kemijskog oružja s pomoć zrakoplova koji su djelovali iz zračnih baza pod kontrolom 22. divizije, primjerice u napadu na Talmenas za koji je zajednički istražni mehanizam, koji su uspostavili Ujedinjeni narodi, izvijestio da su ga proveli režimski helikopteri s bazom na uzletištu u Hami.

18.7.2017.

▼M43

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(također poznat kao: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

( image)

Datum rođenja: 1954.

Mjesto rođenja: Hama, Sirija

Čin: general bojnik

Guverner pokrajine Hasaka, na taj ga je položaj imenovao Bashar Al-Assad; povezuje ga se s Basharom Al-Assadom.

Ima čin generala bojnika, viši je časnik i bivši je načelnik stožera sirijskih zračnih snaga.

Kao viši časnik u sirijskim zračnim snagama odgovoran je za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji, među ostalim i za uporabu kemijskog oružja u napadima sirijskog režima do kojih je došlo kad je on obavljao funkciju načelnika stožera sirijskih zračnih snaga, kako je utvrđeno u izvješću zajedničkog istražnog mehanizma koji su uspostavili Ujedinjeni narodi.

18.7.2017.

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(također poznat kao: Meezar Sawan)

( image)

Datum rođenja: 1954.

Čin: general bojnik

Ima čin generala bojnika, viši je časnik i zapovjednik 20. divizije sirijskih zračnih snaga, dužnost obnaša nakon svibnja 2011.

Kao viši časnik u sirijskim zračnim snagama odgovoran je za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom, među ostalim i napade na civilna područja s pomoću zrakoplova koji su djelovali iz zračnih baza pod kontrolom 20. divizije.

18.7.2017.

249.

Isam Zahr Al-Din

(također poznat kao: Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin; Issam Zaher Eldin; Issam Zaher al-Deen; Nafed Assadllah )

( image)

Datum rođenja: 1961.

Mjesto rođenja: Tarba, pokrajina As-Suwayda, Sirija

Čin: brigadni general

Ima čin brigadnog generala, viši je časnik u republikanskoj gardi, dužnost obnaša nakon svibnja 2011. Kao viši vojni časnik odgovoran je za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom, među ostalim tijekom opsade četvrti Baba Amr u veljači 2012.

18.7.2017.

▼M42

250.

Mohammad Safwan Katan

(također poznat kao: Mohammad Safwan Qattan)

( image)

 

Mohammad Safwan Katan inženjer je i radi za sirijski Centar za znanstvene studije i istraživanja, koji je također uvršten na popis. Umiješan je u širenje i isporuku kemijskog oružja. Mohammad Safwan Katan umiješan je u izradu „bombi bačava” koje su upotrebljavane protiv civilnog stanovništva u Siriji.

Povezuje ga se sa sirijskim Centrom za znanstvene studije i istraživanja, koji je također uvršten na popis.

18.7.2017.

▼M46

251.

Mohammad ( image) Ziad ( image) Ghriwati ( image) (također poznat kao: Mohammad Ziad Ghraywati)

 

Mohammad Ziad Ghriwati inženjer je u sirijskom Centru za znanstvene studije i istraživanja. Umiješan je u širenje i isporuku kemijskog oružja. Mohammad Ziad Ghriwati sudjelovao je u izradi „bombi bačava” koje su upotrebljavane protiv civilnog stanovništva u Siriji.

Povezuje ga se sa sirijskim Centrom za znanstvene studije i istraživanja, koji je također uvršten na popis.

18.7.2017.

▼M42

252.

Mohammad Darar Khaludi

(također poznat kao: Mohammad Darar Khloudi)

( image)

 

Mohammad Darar Khaludi inženjer je i radi za sirijski Centar za znanstvene studije i istraživanja. Umiješan je u širenje i isporuku kemijskog oružja. Za Mohammada Darara Khaludija zna se da je umiješan u izradu „bombi bačava” koje su upotrebljavane protiv civilnog stanovništva u Siriji.

Povezuje ga se i sa sirijskim Centrom za znanstvene studije i istraživanja, koji je također uvršten na popis.

18.7.2017.

▼M46

253.

Khaled ( image) Sawan ( image)

 

Dr. Khaleda Sawan inženjer je i radi za sirijski Centar za znanstvene studije i istraživanja, koji je umiješan u širenje i isporuku kemijskog oružja. Umiješan je u izradu „bombi bačava” koje su upotrebljavane protiv civilnog stanovništva u Siriji.

Povezuje ga se sa sirijskim Centrom za znanstvene studije i istraživanja, koji je također uvršten na popis.

18.7.2017.

254.

Raymond ( image) Rizq ( image) (također poznat kao: Raymond Rizk)

 

Raymond Rizq inženjer je i radi za sirijski Centar za znanstvene studije i istraživanja, umiješan u širenje i isporuku kemijskog oružja. Umiješan je u izradu „bombi bačava” koje su upotrebljavane protiv civilnog stanovništva u Siriji.

Povezuje ga se sa sirijskim Centrom za znanstvene studije i istraživanja, koji je također uvršten na popis.

18.7.2017.

▼M42

255.

Fawwaz El-Atou

(također poznat kao: Fawaz Al Atto)

( image)

 

Fawwaz El-Atou laboratorijski je tehničar u sirijskom Centru za znanstvene studije i istraživanja, umiješan u širenje i isporuku kemijskog oružja. Fawwaz El-Atou umiješan je u izradu „bombi bačava” koje su upotrebljavane protiv civilnog stanovništva u Siriji.

Povezuje ga se sa sirijskim Centrom za znanstvene studije i istraživanja, koji je također uvršten na popis.

18.7.2017.

256.

Fayez Asi

(također poznat kao: Fayez al-Asi)

( image)

 

Fayeza Asi laboratorijski je tehničar u sirijskom Centru za znanstvene studije i istraživanja, umiješan u širenje i isporuku kemijskog oružja. Umiješan je u izradu „bombi bačava” koje su upotrebljavane protiv civilnog stanovništva u Siriji.

Povezuje ga se sa sirijskim Centrom za znanstvene studije i istraživanja, koji je također uvršten na popis.

18.7.2017.

257.

Hala Sirhan

(također poznat kao: Halah Sirhan)

( image)

Rođena: 5. siječnja 1953.

Titula: Dr.

Dr. Hala Sirhan radi za sirijsku vojnu obavještajnu službu u sirijskom Centru za znanstvene studije i istraživanja. Djelovala je u Institutu 3000, koji je umiješan u širenje kemijskog oružja.

Nju se povezuje sa sirijskim Centrom za znanstvene studije i istraživanja, koji je također uvršten na popis.

18.7.2017.

▼M44

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef

( image)

Datum rođenja: 17. svibnja 1969.

Mjesto rođenja: okolica Damaska

Ministar industrije. Imenovan u siječnju 2018.

26.2.2018.

259.

Imad Abdullah Sara

( image)

Datum rođenja: 1968.

Mjesto rođenja: Damask, Sirija

Ministar informiranja. Imenovan u siječnju 2018.

26.2.2018.

▼M45

260.

Yusuf Ajeeb

(također poznat kao:image; Yousef; Ajib)

Brigadni general; liječnik; voditelj Ureda za sigurnost, Centar za znanstvene studije i istraživanja (Scientific Studies and Research Centre, SSRC)

Adresa: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, PO Box 4470, Damask

Ima čin brigadnog generala, viši je časnik sirijskih oružanih snaga, dužnost obnaša nakon svibnja 2011. Od 2012. zapovjednik je sigurnosti Centra za znanstvene studije i istraživanja (SSRC) koji je uključen u sektor za širenje kemijskog oružja. Zbog svojeg vodećeg položaja zapovjednika sigurnosti SSRC-a povezan je sa subjektom SSRC koji je uvršten na popis.

19.3.2018.

▼M46

261.

Maher Sulaiman (također poznat kao: image; Mahir; Suleiman)

Mjesto rođenja: Lattakia, Sirija

liječnik; direktor Visokog učilišta za primijenjene znanosti i tehnologiju (Higher Institute for Applied Sciences and Technology)

adresa: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damask

Direktor Visokog učilišta za primijenjene znanosti i tehnologiju (HIAST) koje osigurava izobrazbu i pruža potporu u sklopu sirijskog sektora za širenje kemijskog oružja. Zbog svojeg vodećeg položaja na HIAST-u, koji je pridružen Centru za znanstvene studije i istraživanja (SSRC) i njegova podružnica, povezan je s HIAST-om i SSRC-om koji su uvršteni na popis.

19.3.2018.

▼M45

262.

Salam Tohme

(također poznat kao: image; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)

Liječnik; zamjenik glavnog direktora, Centar za znanstvene studije i istraživanja (SSRC)

Adresa: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, PO Box 4470, Damask

Zamjenik glavnog direktora Centra za znanstvene studije i istraživanja (SSRC) koji je odgovoran za razvoj i proizvodnju nekonvencionalnog oružja, uključujući kemijsko oružje, te raketa za njihovu isporuku. Zbog svojeg vodećeg položaja u SSRC-u povezan je sa subjektom SSRC koji je uvršten na popis.

19.3.2018.

263.

Zuhair Fadhlun

(također poznat kao: image; Zoher; Fadloun, Fadhloun)

Voditelj Instituta 3000 (također poznat kao Institut 5000), Centar za znanstvene studije i istraživanja (SSRC)

Adresa: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damask

Direktor podružnice Centra za znanstvene studije i istraživanja (SSRC) koja je poznata kao Institut 3000 (također poznata kao Institut 5000). U toj je ulozi odgovoran za projekte povezane s kemijskim oružjem, uključujući proizvodnju kemijskih sredstava i streljiva. Zbog svojeg vodećeg položaja u SSRC-u povezan je sa subjektom SSRC koji je uvršten na popis.

19.3.2018.

▼M14B.  Subjekti

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

Bena Properties

 

Pod nadzorom Ramija Makhloufa; osigurava financiranje režimu.

23.6.2011.

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108,

Damask,

Tel. 963 112110059/963 112110043

Faks: 963 933333149

Pod nadzorom Ramija Makhloufa; osigurava financiranje režimu.

23.6.2011.

▼M25

3.

Hamcho International

(također Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damask

Tel. 963 112316675

Telefaks: 963 112318875

Internetska stranica: www.hamshointl.com

Elektronička pošta: info@hamshointl.com i hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International je veliki sirijski holding čiji je vlasnik Mohammed Hamcho.

Hamcho International ima koristi od režima i podržava ga te je povezan s osobom koja ima koristi od režima i podržava ga.

27.1.2015.

▼M14

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Trg. društvo za javne radove pod nadzorom Riyada Shalisha i Ministarstva obrane, osigurava financiranje režimu.

23.6.2011.

5.

Uprava za političku sigurnost

 

Agencija sirijske vlade izravno povezana s represijom.

23.8.2011.

6.

Glavna obavještajna služba

 

Agencija sirijske vlade izravno povezana s represijom.

23.8.2011.

7.

Vojna obavještajna služba

 

Agencija sirijske vlade izravno povezana s represijom.

23.8.2011.

8.

Agencija zračne obavještajne službe

 

Agencija sirijske vlade izravno povezana s represijom.

23.8.2011.

9.

IRGC Qods Force (Quds Force)

Teheran, Iran

Skupna Qods (ili Quds) Force je specijalistički ogranak skupine Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Qods Force je umiješan pružanje opreme i podrške pomaganju sirijskom režimu da uguši prosvjede u Siriji. IRGC Qods Force pružio je tehničku pomoć, opremu i podršku sirijskim sigurnosnim službama u represiji civilnih prosvjednih pokreta.

23.8.2011.

10.

Mada Transport

Ovisno društvo društva Cham Holding (

Sehanya Dara’a Highway,

PO Box 9525,

Tel. 00 963 11 99 62

)

Gospodarski subjekt koji financira režim.

2.9.2011.

11.

Cham Investment Group

Ovisno društvo društva Cham Holding (

Sehanya Dara’a Highway,

PO Box 9525,

Tel. 00 963 11 99 62

)

Gospodarski subjekt koji financira režim.

2.9.2011.

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square,

Damask

P.O. Box: 2337

Damask Sirijska Arapska Republika;

(+ 963) 11 2456777 i 2218602; (+ 963) 11 2237938 and 2211186;

e-pošta banke: Publicrelations@reb.sy;

Internetska stranica: www.reb.sy

Banka u državnom vlasništvu koja pruža financijsku potporu režimu.

2.9.2011.

13.

Addounia TV (također poznato kao Dounia TV)

Tel: +963-11-5667274/+963-11-5667271

Faks: + 963-11-5667272

Internetska stranica: http://www.addounia.tv

Addounia TV je poticala nasilje protiv civilnog stanovništva u Siriji.

23.9.2011.

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Sirija

P.O. Box 9525;

Tel: +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;

Faks: + 963 (11) 673 1274;

e-pošta: info@chamholding.sy

Internetska stranica: www.chamholding.sy

Pod nadzorom Ramija Makhloufa; najveće holding društvo u Siriji, ima korist od režima i podupire režim.

23.9.2011.

15.

El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company)

Adresa: Dair Ali Jordan Highway,

P.O. Box 13052,

Damask, Sirija;

Tel: +963-11-2212345;

Faks + 963-11-44694450

e-pošta: sales@eltelme.com

Internetska stranica: www.eltelme.com

Održava i opskrbljuje komunikacijske i prijenosne stupove i drugu opremu za sirijsku vojsku.

23.9.2011.

16.

Ramak Constructions Co.

Adresa: Dara’a Highway,

Damask, Sirija;

Tel.: +963-11-6858111;

Mobitel: +963-933-240231

Gradnja vojarni, vojarni na graničnim prijelazima i drugih zgrada za potrebe vojske.

23.9.2011.

▼M23

17.

Souruh Company

(alias SOROH Al Cham Company)

Adresa: Adra Free Zone Area Damascus – Syria;

Tel.: +963-11-5327266;

Mobitel: +963-933-526812;

+963-932-878282;

Telefaks:+963-11-5316396

Adresa e-pošte: sorohco@gmail.com

Internetska stranica: http://sites.google.com/site/sorohco

Rami Makhlouf izravno ili neizravno posjeduje većinu dionica trgovačkog društva.

►C1  23.9.2011. ◄

▼M14

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor,

BP 2900;

Tel: +963 11 61 26 270;

Faks + 963 11 23 73 97 19;

e-pošta: info@syriatel.com.sy;

Internetska stranica: http://syriatel.sy/

Pod nadzorom Ramija Makhloufa; osigurava financiranje režimu: preko ugovora o licenciranju 50 % svojih prihoda plaća Vladi

23.9.2011.

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas;

Tel.: +963-11-2260805;

Faks: +963-11-2260806

E-pošta: mail@champress.com

Internetska stranica: www.champress.net

Televizijski kanal koji sudjeluje u kampanjama širenja dezinformacija i poticanja nasilja protiv prosvjednika.

1.12.2011.

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damask – Duty Free Zone;

Tel. 00963 11 2137400;

Faks: 00963 11 2139928

Dnevne novine koje sudjeluju u kampanjama širenja dezinformacija i poticanja nasilja protiv prosvjednika.

1.12.2011.

▼M43

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(također poznat kao Centre d'études et de recherches syrien (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

PO Box 4470,

Damask

Osigurava potporu sirijskoj vojsci prilikom nabave opreme koja se upotrebljava za nadzor i represiju nad prosvjednicima.

Vladin subjekt koji djeluje u sektoru za širenje kemijskog oružja te je odgovoran za razvoj i proizvodnju nekonvencionalnog oružja, uključujući kemijsko oružje, te raketa za njihovu isporuku.

1.12.2011.

▼M14

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,

PO Box 7155,

Damask;

Tel. 963112725499;

Faks: 963112725399

Fiktivno društvo za kupnju osjetljive opreme CERS-a.

1.12.2011.

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,

PO Box 6394,

Damask;

Tel./faks: 963114471080

Fiktivno društvo za kupnju osjetljive opreme CERS-a.

1.12.2011.

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,

Industrial Zone,

Al-Qadam Road,

Damas

Fiktivno društvo za kupnju osjetljive opreme CERS-a.

1.12.2011.

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,

P.O.Box 5966,

Damask;

Tel.: +963-11-5111352;

Faks: +963-11-5110117

Fiktivno društvo za kupnju osjetljive opreme CERS-a.

1.12.2011.

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,

Abou Bakr Al-Seddeq St.,

Damask

i PO BOX 2849

Al-Moutanabi Street,

Damask

i PO BOX 21120

Baramkeh, Damask;

Tel. 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117

Fiktivno društvo za kupnju osjetljive opreme CERS-a.

1.12.2011.

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,

17 Street Nissan,

Damask, Sirija

Trg. društvo u državnom vlasništvu koje je odgovorno za izvoz nafte iz Sirije. Pruža financijsku potporu režimu.

1.12.2011.

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company,

PO Box 60694,

Damask, Sirija BOX: 60694;

Tel. 963113141635;

Faks: 963113141634;

E-pošta: info@gpc-sy.com

Trgovačko društvo za naftu u državnom vlasništvu. Pruža financijsku potporu režimu.

1.12.2011.

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660

Damask, Sirija;

Tel. 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);

Faks: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);

afpc@afpc.net.sy

Zajednički pothvat u 50 %-nom vlasništvu društva GPC. Pruža financijsku potporu režimu.

1.12.2011.

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572

Damask, Sirija;

Tel.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910;

Faks: +963 11-222-8412

Banka u vlasništvu države. Pruža financijsku potporu režimu.

23.1.2012.

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,

Damask, Sirija;

Tel.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376;

Faks: +963 11-221-0124

Banka u vlasništvu države. Pruža financijsku potporu režimu.

23.1.2012.

32.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467;

Faks: 224 4909; 245 3471;

Tel. 222 8403;

e-pošta: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

Banka u vlasništvu države. Pruža financijsku potporu režimu.

23.1.2012.

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damask Tajhez,

P.O. Box 4325,

Damask, Sirija;

Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393;

Faks: +963 11-224-1261;

Internetske stranice: www.agrobank.org

Banka u vlasništvu države. Pruža financijsku potporu režimu.

23.1.2012.

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701,

Beirut, Lebanon;

Tel.: +961 1-741666;

Faks: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629;

Internetske stranice: www.slcb.com.lb

Ovisno društvo banke Commercial Bank of Syria koja je već na popisu. Pruža financijsku potporu režimu.

23.1.2012.

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120

Damask, Sirija;

Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;

Faks: +963 11-662-1848

Zajednički pothvat GPC-a. Pruža financijsku potporu režimu.

23.1.2012.

▼M40

36.

Ebla Petroleum Company (također poznat kao Ebco)

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O.

P.O. Box 9120,

Damascus, Syria;

Tel: +963 116691100

Zajednički pothvat (joint venture) GPC-a. Pruža financijsku potporu režimu.

23.1.2012.

▼M14

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81,

Damask, Sirija

Zajednički pothvat GPC-a. Pruža financijsku potporu režimu.

23.1.2012.

38.

Central Bank of Syria

Sirija, Damask, Sabah Bahrat Square

Poštanska adresa: Altjreda al Maghrebeh square,

Damask, Sirijska Arapska Republika,

P.O. Box: 2254

Pruža financijsku potporu režimu.

27.2.2012.

39.

Syrian Petroleum company

Adresa: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32

BOX: 2849 ili 3378;

telefon: 00963-11-3137935 ili 3137913;

Faks: 00963-11-3137979 ili 3137977;

E-pošta: spccom2@scs-net.org ili spccom1@scs-net.org;

Internetske stranice: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Trgovačko društvo za naftu u državnom vlasništvu. Pruža financijsku potporu sirijskom režimu.

23.3.2012.

40.

Mahrukat Company (sirijsko trgovačko društvo za skladištenje i distribuciju naftnih derivata)

Sjedište: Damask – Al Adawi st., Petroleum building;

Faks: 00963-11/4445796;

Telefon: 00963-11/44451348 – 4451349;

E-pošta: mahrukat@net.sy;

Internetske stranice: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Trgovačko društvo za naftu u državnom vlasništvu. Pruža financijsku potporu sirijskom režimu.

23.3.2012.

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,

Damask, Sirija

Pruža financijsku potporu sirijskom režimu. Sirijska država u cijelosti posjeduje General Organisation of Tobacco. Dobit koju organizacija ostvaruje, uključujući onu od prodaje licenci za stavljanje stranih robnih marki duhana na tržište, kao i poreza na uvoz stranih robnih marki duhana, prenosi se sirijskoj državi.

15.5.2012.

42.

Ministry of Defence

Adresa: Umayyad Square,

Damask;

Telefon: +963-11-7770700

Ogranak sirijske vlade izravno povezan s represijom.

26.6.2012.

43.

Ministarstvo unutarnjih poslova

Adresa: Merjeh Square,

Damask;

Telefon: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404

Ogranak sirijske vlade izravno povezan s represijom.

26.6.2012.

44.

Sirijski ured za nacionalnu sigurnost.

 

Ogranak sirijske vlade i dio sirijske stranke Ba’ath. Izravno uključen u represiju. Zapovjedio sirijskim snagama sigurnosti da se koriste prekomjernom silom protiv prosvjednika.

26.6.2012.

▼M19 —————

▼M14

46.

General Organisation of Radio and TV (također poznat kao Syrian Directorate General of Radio & Television Est; također poznat kao General Radio and Television Corporation; također poznat kao Radio and Television Corporation; također poznat kao GORT)

Adresa: Al Oumaween Square,

P.O. Box 250,

Damask, Sirija;

Telefon (963 11) 223 4930

Agencija kojom upravlja država i koja je podređena sirijskom Ministarstvu za informiranje i kao takva podržava i promiče njegovu politiku informiranja. Odgovorna je za upravljanje sirijskim televizijskim kanalima u državnom vlasništvu, dvama zemaljskim i jednom satelitskom, te vladinim radio postajama. GORT je poticao na nasilje protiv civila u Siriji i djelovao kao instrument propagande Assadovog režima i širio dezinformacije.

26.6.2012.

47.

Syrian Company for Oil Transport (također poznat kao Syrian Crude Oil Transportation Company; također poznat kao „SCOT’; također poznat kao ‚SCOTRACO”)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,

P.O. Box 13,

Banias, Sirija;

Internetska stranica: www.scot-syria.com;

e-pošta: scot50@scn-net.org

Sirijska naftna kompanija u vlasništvu države. Pruža financijsku potporu režimu.

26.6.2012.

48.

Drex Technologies S.A.

Datum osnivanja: 4. srpnja 2000.;

Broj upisa u registar: 394678;

Direktor: Rami Makhlouf;

Registrirani zastupnik: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies društvo je u 100 %-tnom vlasništvu Ramija Makhloufa, protiv kojeg je EU uvela sankcije zbog pružanja financijske potpore sirijskom režimu. Rafi Makhlouf preko društva Drex Technologies omogućuje i vodi svoje međunarodne financijske interese, uključujući većinski udio u društvu SyriaTel, koje je EU prethodno uključio u popis zbog toga što također pruža financijsku potporu sirijskom režimu.

24.7.2012.

49.

Cotton Marketing Organisation

Adresa: Bab Al-Faraj

P.O. Box 729,

Alep

Tel.: +96321 2239495/6/7/8

Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Trgovačko društvo u državnom vlasništvu. Pruža financijsku potporu sirijskom režimu.

24.7.2012.

50.

Syrian Arab Airlines (također poznato kao SAA, također poznato kao Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,

P.O. Box 417,

Damask, Sirija

Tel.: +963112240774

Javno trgovačko društvo pod nadzorom režima. Pruža financijsku potporu režimu.

24.7.2012.

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Registrirano u Luksemburgu pod brojem B77616, prethodno s poslovnim nastanom na adresi:

17, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg

Stvarni vlasnik društva Drex Technologies Holding S.A. je Rami Makhlouf, protiv kojeg je EU uvela sankcije zbog pružanja financijske potpore sirijskom režimu.

17.8.2012.

52.

Megatrade

Adresa: Aleppo Street

P.O. Box 5966

Damask, Sirija

Faks: 963114471081

Djeluje kao opunomoćenik za Znanstveno-vojni institut za istraživanja (SSRC) koji je uvršten na popis. Uključen u trgovinu robom dvojne namjene koja je sankcijama EU-a zabranjena za sirijsku Vladu.

16.10.2012.

53.

Expert Partners

Adresa:

Rukn Addin Saladin Street, Building 5

PO Box: 7006

Damask, Sirija

Djeluje kao opunomoćenik za Znanstveno-vojni institut za istraživanja (SSRC) koji je uvršten na popis. Uključen u trgovinu robom dvojne namjene koja je sankcijama EU-a zabranjena za sirijsku Vladu.

16.10.2012.

▼M22

54.

Overseas Petroleum Trading

alias: „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)”

alias: „Overseas Petroleum Company”.

Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Lebanon.

Pruža potporu sirijskom režimu te ostvaruje korist od režima putem organiziranja tajnih pošiljki nafte sirijskom režimu.

23. srpnja 2014.

▼M37 —————

▼M21

56.

The Baniyas Refinery Company također poznat pod nazivom Banias, Banyas.

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Sirija.

Podružnica Glavne korporacije za rafineriju i distribuciju naftnih derivata (GCRDPP), odjel Ministarstva nafte i mineralnih resursa. U tom svojstvu pruža financijsku potporu sirijskom režimu.

23.7.2014.

57.

The Homs Refinery Company. također poznat kao Hims, General Company for Homs Refinery.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Sirija.

Podružnica Glavne korporacije za rafineriju i distribuciju naftnih derivata (GCRDPP), odjel Ministarstva nafte i mineralnih resursa. U tom svojstvu pruža financijsku potporu sirijskom režimu.

23.7.2014.

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damask

Uključen u nabavu vojne opreme kao potpora režimu te je stoga odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji. Ogranak sirijskog Ministarstva obrane.

23.7.2014.

59.

Industrial Establishment of Defence. Također poznat kao Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascas, ili Al-Hameh, Damascas Countryside, P.O. Box 2230.

Uključen u nabavu vojne opreme kao potpora režimu te je stoga odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji. Ogranak sirijskog Ministarstva obrane.

23.7.2014.

▼M46

60.

Visoko učilište za primijenjene znanosti i tehnologiju (Higher Institute for Applied Sciences and Technology – HIAST) ( image image)(također poznato kao Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))

P.O. Box 31983, Barzeh

Pridružen Sirijskim znanstvenim studijima i Istraživačkom centru (SSRC) i njihova podružnica, a koji su prethodno navedeni. Osigurava izobrazbu i pruža potporu SSRC-u te je stoga odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom.

23.7.2014.

▼M21

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470, Damask

Pridružen Sirijskim znanstvenim studijima i Istraživačkom centru (SSRC) i njihova podružnica, a koji su prethodno navedeni. Osigurava izobrazbu i pruža potporu SSRC-u te je stoga odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom.

23.7.2014.

62.

El Jazireh također poznat kao Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrut; sektor ugljikovodika

U vlasništvu i pod nadzorom Aymana Jabera koji se povezuje s navedenom osobom.

23.7.2014.

▼M23

63.

Pangates International Corp Ltd

(alias Pangates)

PO Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

United Arab Emirates

Pangates djeluje kao posrednik u opskrbi sirijskog režima naftom. Stoga, ostvaruje korist od sirijskog režima i pruža mu potporu. Povezan je sa sirijskom naftnom kompanijom Sytrol koja je uvrštena na popis.

21.10.2014

64.

Abdulkarim Group

(alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damascus

Sirija

Matično društvo Pangatesa s operativnom kontrolom nad njime. Kao takva, grupa ostvaruje korist od sirijskog režima i pruža mu potporu. Povezana je sa sirijskom naftnom kompanijom Sytrol koja je uvrštena na popis.

21.10.2014

▼M26

65.

Organisation for Technological Industries

(poznato također kao Technical Industries Corporation (TIC))

Adresa: PO Box 11037 Damask, Sirija

Društvo kći sirijskog Ministarstva obrane, koje je Vijeće uvrstilo na popis.

OTI sudjeluje u proizvodnji kemijskog oružja za sirijski režim.

Stoga je odgovorno za nasilnu represiju nad sirijskim stanovništvom.

Kao društvo kći Ministarstva obrane također je povezano sa subjektom koji je uvršten na popis.

7.3.2015.

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adresa: PO Box 11037 Damask, Sirija

Društvo kći poduzeća Organisation for Technological Industries (OTI) te time i sirijskog Ministarstva obrane koje je Vijeće uvrstilo na popis. Također surađuje sa Središnjom bankom Sirije koju je Vijeće uvrstilo na popis.

Kao društvo kći poduzeća OTI i Ministarstva obrane, poduzeće SCIT povezano je s tim subjektima koji su uvršteni na popis.

7.3.2015.

67.

Hamsho Trading

(poznato također kao Hamsho Group;Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask,

Sirija

Društvo kći poduzeća Hamsho International koje je Vijeće uvrstilo na popis.

Poduzeće Hamsho Trading kao takvo povezano je sa subjektom uvrštenim na popis, poduzećem Hamsho International.

Pruža podršku sirijskom režimu putem svojih društava kćeri, između ostalog poduzeća Syria Steel. Putem svojih društava kćeri povezano je sa skupinama poput prorežimskih paravojnih postrojbi Shabiha.

7.3.2015.

▼M32 —————

▼M26

70.

DK Group

(poznato također kao DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adrese: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Bejrut, Libanon

Azarieh Building – Block 03, 5th Floor

Azarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beijut, Libanon

Poduzeće DK Group opskrbljuje novim novčanicama Središnju banku Sirije.

Poduzeće DK Group stoga pruža podršku režimu. Zbog tog odnosa opskrbe također je povezano sa subjektom uvrštenim na popis, Središnjom bankom Sirije.

7.3.2015.

▼M41

71.

Abdulkarim Group

(također poznat kao Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damask,

Sirija

Abdulkarim Group je međunarodno priznati sirijski konglomerat koji je povezan s Waelom Abdulkarimom, koji je uvršten na popis kao vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji.

11.7.2017.

▼B
PRILOG II.a

POPIS SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANKA 14. I ČLANKA 15. STAVKA 1. TOČKE (b)Subjekti

 

Ime i prezime

Podaci o identitetu

Razlozi

Datum uključivanja u popis

1.

Commercial Bank of Syria

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; ►C4  SWIFT/BIC: CMSYSYDA; ◄ svi uredi širom svijeta [NPWMD]

Mrežna stranica: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Faks: +963 11 2216975

Uprava: dir.cbs@mail.sy

Banka u državnom vlasništvu koja osigurava financijsku potporu režimu.

13.10.2011.

▼M13
PRILOG III.

Internetske stranice za informacije o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji.

A.   Nadležna tijela u svakoj državi članici:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUGARSKA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M15

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M13

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAĐARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAČKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresa za slanje obavijesti ili drugu komunikaciju s Europskom komisijom:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

▼M38
PRILOG IV.

POPIS „SIROVE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA” IZ ČLANKA 6.Dio A

SIROVA NAFTA

Oznaka HS

Opis

2709 00

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova.

Dio B

NAFTNI DERIVATI

Oznaka HS

Opis

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom od 70 % ili većim naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja (osim da u Siriji kupnja kerozinskog mlaznog goriva s oznakom KN 2710 19 21 nije zabranjena, pod uvjetom da je namijenjena i da se upotrebljava isključivo u svrhu nastavka leta zrakoplova u koji je utovareno).

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog ugljena, vosak od treseta, drugi mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, neovisno o tome jesu li obojeni.

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih minerala.

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski ili uljni škriljevci i katranski pijesak; asfaltiti i asfaltne stijene.

2715 00 00

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (na primjer bitumenski kit, „cutback”).

▼B
PRILOG V.

OPREMA, TEHNOLOGIJA I SOFTVER IZ ČLANKA 4.

Opća napomena

Neovisno o njegovu sadržaju ovaj se Prilog ne primjenjuje na:

(a) opremu, tehnologiju i softver naveden u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) 428/2009 ( 13 ) ili u Zajedničkom popisu robe vojne namjene; ili

(b) softver namijenjen postavljanju sa strane korisnika bez daljnje zamjetne pomoći dobavljača i koji je dostupan javnosti preko prodaje bez ograničenja mjesta za maloprodaju na sljedeće načine:

i. prodaja na malo;

ii. prodaja putem pošte;

iii. elektronička prodaja; ili

iv. telefonska prodaja; ili

(c) softver koji je javno dostupan.

Kategorije A, B, C, D i E odgovaraju kategorijama iz Uredbe (EZ) br. 428/2009.

„Oprema, tehnologija i softver” iz članka 4. je:

A.  Popis opreme

 oprema za analizu paketnoga prometa (sustavi DPI),

 oprema za presretanje prometa u mreži, uključujući opremu IMS (Interception Management Equipment) i opremu za pohranjivanje podataka (Data Retention Link Intelligence equipment),

 opremu za nadzor radiofrekvencijskih komunikacija,

 opremu za ometanje mrežnih i satelitskih komunikacija,

 oprema za daljinsko unošenje virusa,

 oprema za raspoznavanje/obradu govora,

 oprema za presretanje i praćenje IMSI ( 14 ), MSISDN ( 15 ), IMEI ( 16 ), TMSI ( 17 ),

 taktička oprema za presretanje i nadzor SMS ( 18 )/GSM ( 19 )/GPS ( 20 )/GPRS ( 21 )/UMTS ( 22 )/CDMA ( 23 )/PSTN ( 24 ),

 informacijska oprema za presretanje i nadzor DHCP ( 25 )/SMTP ( 26 ),GTP ( 27 ),

 oprema za prepoznavanje i razvrstavanje uzoraka,

 daljinska forenzička oprema,

 oprema za semantičku obradu,

 oprema za dešifriranje kodova WEP i WPA,

 oprema za presretanje za vlasničke i standardne protokole za VoIP.

B.  Ne upotrebljava se.

C.  Ne upotrebljava se.

D.  „Softver” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” opreme navedene pod točkom A u gornjem tekstu.

E.  „Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” opreme navedene pod točkom A.

Oprema, tehnologija i softver koji se uvrštavaju u te kategorije u području je primjene ovog Priloga samo u mjeri u kojoj su u okviru općega opisa „sustavi za presretanje i praćenje internetskih, telefonskih i satelitskih komunikacija”.

Za potrebe ovog Priloga „praćenje” znači dobivanje, ekstrakcija, dekodiranje, snimanje, obrada, analiza i pohranjivanje sadržaja poziva ili mrežnih podataka.

▼M24
PRILOG V.a

MLAZNO GORIVO I ADITIVI ZA GORIVO KAKO SU NAVEDENI U ČLANKU 7.a STAVKU 1.Br.

Opis

Oznaka KN

1.

Mlazno gorivo (osim kerozina):

 

Mlazno gorivo na bazi lakog benzina (laka ulja)

2710 12 70

osim kerozina (srednja ulja)

2710 19 29

2.

Kerozinsko mlazno gorivo (srednja ulja)

2710 19 21

3.

Kerozinsko mlazno gorivo pomiješano s biodizelom (1)

2710 20 90

4.

Inhibitori oksidacije

Inhibitori oksidacije koji se koriste u aditivima za ulja za podmazivanje:

 

—  inhibitori oksidacije koji sadržavaju naftna ulja:

3811 21 00

—  drugi inhibitori oksidacije:

3811 29 00

Inhibitori oksidacije koji se koriste za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

3811 90 00

5.

Statički disperzivni aditivi

Statički disperzivni aditivi za ulja za podmazivanje:

 

—  sadržavaju naftna ulja:

3811 21 00

—  drugi:

3811 29 00

Statički disperzivni aditivi za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

3811 90 00

6.

Inhibitori korozije

Inhibitori korozije za ulja za podmazivanje:

 

—  sadržavaju naftna ulja:

3811 21 00

—  drugi:

3811 29 00

Inhibitori korozije za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

3811 90 00

7.

Inhibitori zaleđivanja sustava za gorivo (aditivi protiv smrzavanja)

Inhibitori zaleđivanja sustava za gorivo za ulja za podmazivanje:

 

—  sadržavaju naftna ulja:

3811 21 00

—  drugi:

3811 29 00

Inhibitori zaleđivanja sustava za gorivo za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

3811 90 00

8.

Deaktivatori metala

Deaktivatori metala za ulja za podmazivanje:

 

—  sadržavaju naftna ulja:

3811 21 00

—  drugi:

3811 29 00

Deaktivatori metala za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

3811 90 00

9.

Biocidni aditivi

Biocidni aditivi za ulja za podmazivanje:

 

—  sadržavaju naftna ulja:

3811 21 00

—  drugi:

3811 29 00

Biocidni aditivi za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

3811 90 00

10.

Aditivi za poboljšavanje termičke stabilnosti

Aditivi za poboljšavanje termičke stabilnosti za ulja za podmazivanje:

 

—  sadržavaju naftna ulja:

3811 21 00

—  drugi:

3811 29 00

Aditivi za poboljšavanje termičke stabilnosti za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

3811 90 00

(1)   Pod uvjetom da i dalje sadržava 70 % ili više masenih udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala.
PRILOG V.b

MLAZNO GORIVO I ADITIVI ZA GORIVO KAKO SU NAVEDENI U ČLANKU 7.a STAVKU 3.Br.

Opis

Oznaka KN

1.

Mlazno gorivo (osim kerozina):

 

Mlazno gorivo na bazi lakog benzina (laka ulja)

2710 12 70

osim kerozina (srednja ulja)

2710 19 29

2.

Kerozinsko mlazno gorivo (srednja ulja)

2710 19 21

3.

Kerozinsko mlazno gorivo pomiješano s biodizelom (1)

2710 20 90

4.

Inhibitori oksidacije

Inhibitori oksidacije koji se koriste u aditivima za ulja za podmazivanje:

 

—  inhibitori oksidacije koji sadržavaju naftna ulja:

3811 21 00

—  drugi inhibitori oksidacije:

3811 29 00

Inhibitori oksidacije koji se koriste za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

3811 90 00

5.

Statički disperzivni aditivi

Statički disperzivni aditivi za ulja za podmazivanje:

 

—  sadržavaju naftna ulja:

3811 21 00

—  drugi:

3811 29 00

Statički disperzivni aditivi za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

3811 90 00

6.

Deaktivatori metala

Deaktivatori metala za ulja za podmazivanje:

 

—  sadržavaju naftna ulja:

3811 21 00

—  drugi:

3811 29 00

Deaktivatori metala za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

3811 90 00

7.

Biocidni aditivi

Biocidni aditivi za ulja za podmazivanje:

 

—  sadržavaju naftna ulja:

3811 21 00

—  drugi:

3811 29 00

Biocidni aditivi za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

3811 90 00

8.

Aditivi za poboljšavanje termičke stabilnosti

Aditivi za poboljšavanje termičke stabilnosti za ulja za podmazivanje:

 

—  sadržavaju naftna ulja:

3811 21 00

—  drugi:

3811 29 00

Aditivi za poboljšavanje termičke stabilnosti za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

3811 90 00

(1)   Pod uvjetom da i dalje sadržava 70 % ili više masenih udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala.

▼B
PRILOG VI.

POPIS KLJUČNE OPREME I TEHNOLOGIJE IZ ČLANKA 8.

Opće napomene

1. Predmet zabrana iz ovog Priloga ne smije se poništiti izvozom nezabranjene robe (uključujući tvornički pogon) koja sadržava jednu ili više zabranjenih komponenata kad je zabranjena komponenta ili komponente osnovni element robe i moguće ga je odstraniti ili upotrijebiti u druge svrhe.

N.B.: Pri procjeni treba li zabranjenu komponentu ili komponente smatrati glavnim elementom, potrebno je odvagnuti faktore količine, vrijednosti i upotrijebljenog tehnološkog znanja (know-how) te ostale posebne okolnosti zbog kojih bi zabranjena komponenta ili komponente mogle postati glavnim elementom nabavljene robe.

2. Roba navedena u ovom Prilogu obuhvaća novu i rabljenu robu.

3. Definicije termina u „polunavodnicima” navedene su u tehničkoj napomeni uz odgovarajuću stavku.

4. Definicije termina u „dvostrukim navodnicima” navedene su u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009.

Opća napomena o tehnologiji (General Tehnologija Note) (GTN)

1. „Tehnologija”„potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” ostaje pod zabranom i onda kad se primjenjuje na nezabranjenu robu.

2. Zabrane se ne odnose na onu „tehnologiju” koja je minimalno potrebna za postavljanje, rad, održavanje (provjeru) i popravak robe koja nije zabranjena ili čiji je izvoz odobren u skladu s ovom Uredbom.

3. Zabrane prijenosa „tehnologije” ne vrijede za „opće poznate” podatke, za „temeljna znanstvena istraživanja” ili za najnužnije minimalne podatke potrebne za zahtjev za priznavanje patenta.

Istraživanje i dobivanje sirove nafte i prirodnoga plina

1.A    Oprema

1. Oprema, vozila, plovila i letjelice za geofizička istraživanja posebno osmišljeni ili prilagođeni za dobivanje podataka za istraživanje ležišta nafte i plina te posebno za njih izrađene komponente.

2. Senzori posebno izrađeni za rad u naftnim i plinskim bušotinama, uključujući senzore za mjerenje tijekom bušenja i s tim povezanu opremu koja je posebno osmišljena za dobivanje i pohranjivanje podataka iz takvih senzora.

3. Oprema za bušenje osmišljena za bušenje kamenih formacija, posebno u svrhu istraživanja ležišta ili proizvodnje nafte, plina i drugih prirodno prisutnih materijala iz ugljikovodika.

4. Bušaća dlijeta, bušaće šipke, bušaći vijenci (teške šipke), centralizatori i druga oprema posebno osmišljena za uporabu u opremi za bušenje nafte i plina i uporabu s tom opremom.

5. Alati za bušenje ušća bušotine (bušaće glave), „protuerupcijski uređaji” (blowout preventers) i „erupcijski križevi (Christmas or production trees)” i posebno za njih osmišljene komponente, u skladu sa „normama API i ISO” za uporabu u naftnim i plinskim bušotinama.

Tehnička napomena:

a.   „Protuerupcijski uređaj” (blowout preventers) je uređaj koji se obično koristi za bušenje na razini tla (ili na morskom dnu ako se buši pod vodom) da se spriječi nekontrolirano istjecanje nafte i/ili plina iz bušotine.

b.   „Erupcijski križ (Christmas or production trees)” je uređaj koji se koristi za nadzor nad protokom tekućine iz bušotine kad je dovršena i/ili kad je započela proizvodnja nafte i/ili plina.

c.   Za potrebe ove točke pojam „norme API i ISO” znači norme 6A, 16A, 17D i 11IW Američkoga instituta za naftu i/ili norme 10423 i 13533 Međunarodne organizacije za normizaciju za protuerupcijske uređaje, bušaće glave i erupcijske križeve za uporabu na naftnim i/ili plinskim bušotinama.

6. Platforme za bušenje i proizvodnju sirove nafte i prirodnog plina.

7. Plovila i teglenice opremljeni opremom za bušenje i opremom za preradu nafte koji se upotrebljavaju za proizvodnju nafte, plina i drugih prirodno prisutnih zapaljivih tvari.

8. Odjeljivači tekuće faze koji su u skladu s normom 12J Američkoga instituta za naftu, posebno osmišljeni za preradu proizvoda iz naftne ili plinske bušotine, i odvajanje naftnih tekućina od vode te plina od tekućina.

9. Plinski kompresor s radnim tlakom 40 bara (PN 40 i/ili ANSI 300) ili više s usisnim kapacitetom 300 000 Nm3/h ili više, za početnu obradu ili prijenos prirodnoga plina, osim plinskih kompresora za punionice stlačenoga prirodnoga plina (CNG) i za njega posebno osmišljene komponente.

10. Podmorska oprema za nadzor dobivanja i njezine komponente koje su u skladu s „normama API i ISO” za uporabu zajedno s naftnim i plinskim bušotinama.

Tehnička napomena:

Za potrebe ovog unosa „norme API i ISO” znači norma br. 17 F Američkoga instituta za naftu i/ili normu br. 13268 Međunarodne organizacije za normizaciju za podmorske sustave za nadzor proizvodnje.

11. Pumpe obično visoka kapaciteta i/ili visokotlačne pumpe (više od 0,3 m3 na minutu i/ili 40 bara), posebno izrađene za ubrizgavanje bušaće isplake i/ili cementa u naftne ili plinske bušotine.

1.B    Oprema za ispitivanje i pregledavanje

1. Oprema posebno osmišljena za uzorkovanje, ispitivanje i analizu svojstava bušaće isplake, cementa za naftne bušotine i drugih materijala posebno osmišljenih i/ili oblikovanih za uporabu u naftnim ili plinskim bušotinama.

2. Oprema posebno osmišljena za uzorkovanje, ispitivanje i analizu svojstava uzoraka stijena, uzoraka tekućine i plina te drugih materijala dobivenih iz naftnih i/ili plinskih bušotina tijekom ili poslije bušenja ili iz s njima povezanih postrojenja za početnu preradu.

3. Oprema posebno osmišljena za prikupljanje i tumačenje informacija o fizičkom i mehaničkom stanju naftne i/ili/plinske bušotine te za određivanje svojstava stijena i bazena na samom lokalitetu.

1.C    Materijali

1. Bušaća isplaka, dodaci za bušaće isplake i njihove komponente, posebno oblikovani za stabilizaciju naftnih i plinskih bušotina tijekom bušenja, za prijenos krhotina nastalih bušenjem na površinu i za podmazivanje i hlađenje opreme za bušenje u bušotini.

2. Cementi i drugi materijali koji su u skladu s „normama API i ISO” za uporabu u naftnim i plinskim bušotinama.

Tehnička napomena:

„Norma API i ISO” znači norma br. 10 A Američkoga instituta za naftu i/ili normu 10426 Međunarodne organizacije za normizaciju za cemente i druge materijale posebno oblikovane za uporabu pri cementiranju naftnih i plinskih bušotina.

3. Sredstva za sprečavanje korozije, obradu emulzije i sredstva protiv pjenjenja te druga kemijska posebno osmišljena za uporabu pri bušenju za dobivanje i početnu preradu nafte proizvedene na naftnoj i/ili plinskoj bušotini.

1.D    Softver

1. „Softver” posebno osmišljen za prikupljanje i tumačenje podataka dobivenih iz seizmičkih, elektromagnetskih, magnetskih ili gravitacijskih istraživanja provedenih zbog utvrđivanja potencijala nalazišta nafte ili plina.

2. „Softver” posebno osmišljen za pohranjivanje, analizu i tumačenje informacija dobivenih tijekom bušenja i proizvodnje kako bi se procijenile fizičke značajke i ponašanje bazena nafte ili plina.

3. „Softver” posebno osmišljen za „uporabu” pogona za proizvodnju i preradu sirove nafte ili posebnih podjedinica takvih pogona.

1.E    Tehnologija

1. „Tehnologija”„potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” i „uporabu” opreme navedene pod 1.A.01 – 1.A.11.

Rafiniranje sirove nafte i ukapljivanje prirodnoga plina

2.A    Oprema

1. Izmjenjivači topline kako slijedi i za njih posebno osmišljene komponente:

a. Pločasti izmjenjivači topline s omjerom površine/obujma većim od 500 m2/m3, koji su posebno osmišljeni za predhlađenje prirodnoga plina;

b. Spiralni izmjenjivači topline posebno osmišljeni za ukapljivanje ili pothlađivanje prirodnoga plina.

2. Kriogenske pumpe za prijenos medija na temperaturi nižoj od – 120 °C s kapacitetom prijenosa većim od 500 m3/h i posebne za njih izrađene komponente.

3. „Rashladna komora (Coldbox)” i oprema za „rashladnu komoru” koja nije navedena u točki 2.A.1.

Tehnička napomena:

Oprema za „rashladnu komoru” znači posebno osmišljena konstrukcija koja je specifična za postrojenja za ukapljeni prirodni plin i uključuje fazu ukapljivanja. „Rashladna komora” sadržava izmjenjivače topline, cijevi, druge instrumente i toplinske izolatore. Temperatura u „rashladnoj komori” je niža od – 120 °C (uvjeti za kondenzaciju prirodnoga plina). Funkcija „rashladne komore” je toplinska izolacija opreme navedene u gornjem tekstu.

4. Oprema za brodske terminale ukapljenoga plina s temperaturom ispod – 120 °C i posebno za njih osmišljenih komponenata.

5. Fleksibilni i nefleksibilni cjevovod promjera većeg od 50 mm za prijenos medija na temperaturi nižoj od – 120 °C.

6. Pomorska plovila posebno osmišljena za prijevoz ukapljenog prirodnog plina.

7. Elektrostatički uređaji za odsoljavanje (desalinizatori) posebno osmišljeni za uklanjanje nečistoća iz sirove nafte, npr. soli, krutih čestica i vode te posebno za njih osmišljene komponente.

8. Sve drobilice (krekeri), uključujući hidrokrekere i koksare, posebno osmišljeni za pretvaranje vakuumskog plinskog ulja ili vakuumskog ostatka, te posebno za njih osmišljene komponente.

9. Pogoni za odsumporavanje (hidrotriteri) posebno osmišljeni za odsumporavanje benzina, dizelskih frakcija i kerozina i posebno za njih osmišljene komponente.

10. Katalitički reformeri posebno osmišljeni za pretvaranje odsumporenoga benzina u visokooktanski benzin te posebno za njih osmišljene komponente.

11. Rafinerije za izomerizaciju frakcija C5-C6 te rafinerije za alkilaciju lakih olefina za poboljšanje oktanskoga broja ugljikovodičnih frakcija.

12. Pumpe posebno osmišljene za prijevoz sirove nafte i goriva, s kapaciteta prijenosa od 50 m3/h i većim te posebno za njih osmišljene komponente.

13. Cijevi s vanjskim promjerom 0,2 m ili većim izrađene od sljedećih materijala:

a. nehrđajućih čelika s masenim udjelom kroma 23 % ili većim;

b. nehrđajućega čelika i slitina nikla „s brojem ekvivalenta otpornosti na jamičastu koroziju (Pitting resistance equivalent)” većim od 33.

Tehnička napomena:

Broj PRE (Pitting resistance equivalent) („ekvivalenta otpornosti na jamičastu koroziju”) označuje otpornost nehrđajućih čelika i slitina nikla na jamičastu ili pukotinsku koroziju. Otpornost nehrđajućih čelika i slitina nikla na jamičastu koroziju prvenstveno određuju njihove sastavne tvari, u prvome redu: krom, molibden i dušik. Formula za izračunavanje broja PRE:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. „Pigs” (Čistači cjevovoda) (Pipeline Inspection Gauge(s)) i za njih posebno osmišljene komponente.

Tehnička napomena:

„Pig” („Čistač cjevovoda”) je naprava koja se obično koristi za čišćenje ili pregled cjevovoda iznutra (stupnja korozije ili stvaranje pukotina), a u cjevovodu je pokreće pritisak proizvoda u njemu.

15. Pokretači i hvatači čistača cjevovoda za stavljanje istih u cjevovod ili vađenje iz cjevovoda.

16. Spremnici za pohranjivanje sirove nafte i goriva zapremine veće od 1 000 m3 (1 000 000 litara) kako slijedi, te posebno za njih osmišljene komponente:

a. spremnici s nepomičnim krovom;

b. spremnici s plutajućim krovom.

17. Podmorske fleksibilne cijevi posebno osmišljene za prijenos ugljikovodika i injekcijskih tekućina, vode ili plina, promjera većeg od 50 mm.

18. Fleksibilne visokotlačne cijevi za uporabu iznad vode i ispod vode.

19. Oprema za izomerizaciju posebno osmišljena za proizvodnju visokooktanskoga benzina od lakih ugljikovodika te posebno za njih osmišljene komponente.

2.B    Oprema za ispitivanje i pregled

1. Oprema posebno osmišljena za ispitivanje i analizu kakvoće (značajki) sirove nafte i goriva.

2. Sustavi za kontrolu granice razdjela posebno osmišljeni za kontrolu i optimizaciju postupka desalinizacije.

2.C    Materijali

1. Dietilenglikol (CAS 111-46-6), trietilen glikol (CAS 112-27-6).

2. N-Metil pirolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0).

3. Zeoliti, prirodni ili umjetni, posebno osmišljeni za krekiranje tekućim katalizatorom ili za čišćenje i/ili dehidraciju plinova, uključujući prirodne plinove.

4. Katalizatori za krekiranje i pretvaranje ugljikovodika kako slijedi:

a. jedna kovina (platinska skupina) na nosačima od aluminijevog oksida ili zeolita, posebno osmišljena za postupak katalitičkog preoblikovanja;

b. mješavina kovina (platina u kombinaciji s drugim plemenitim kovinama) na nosačima od aluminijevog oksida ili zeolita, posebno osmišljena za postupak katalitičkog preoblikovanja;

c. katalizatori od kobalta i nikla, ojačani molibdenom na nosačima od aluminijevog oksida ili zeolita, posebno osmišljena za postupak katalitičkog odsumporavanja;

d. katalizatori od paladija, nikla, kroma i volframa na nosačima od aluminijevog oksida ili zeolita, posebno osmišljeni za postupak katalitičkog hidrokrekiranja.

5. Dodaci za benzin posebno oblikovani za povećanje oktanskog broja benzina.

Napomena:

Ovaj unos obuhvaća etil-terc-butil eter (ETBE) (CAS 637-92-3) i metil-terc-butil eter (MTBE) CAS 1634-04-4).

2.D    Softver

1. „Softver” posebno osmišljen za „uporabu” postrojenja za ukapljeni prirodni plin ili posebnih podjedinica tih postrojenja.

2. „Softver” posebno osmišljen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” postrojenja (uključujući njihove podjedinice) za rafiniranje nafte.

2.E    Tehnologija

1. „Tehnologija” za kondicioniranje i čišćenje sirovog prirodnog plina (dehidracija, čišćenje plina od kiselih komponenata, uklanjanje nečistoća).

2. „Tehnologija” za ukapljivanje prirodnog plina, uključujući „tehnologiju” potrebnu za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” postrojenja za ukapljeni prirodni plin.

3. „Tehnologija” za prijevoz ukapljenoga prirodnog plina.

4. „Tehnologija”„potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” pomorskih plovila posebno osmišljenih za prijevoz ukapljenog prirodnog plina.

5. „Tehnologija” za skladištenje sirove nafte i goriva.

6. „Tehnologija”„potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” rafinerije, kao što je:

6.1. „Tehnologija” za pretvaranje lakog olefina u benzin;

6.2. Tehnologija za katalitičko preoblikovanje i izomerizaciju;

6.3. Tehnologija za katalitičko i toplinsko krekiranje.
PRILOG VII.Oprema i tehnologija iz članka 12.

8406 81

Parne turbine snage veće od 40 MW.

8411 82

Plinske turbine snage veće od 5 000 kW.

Ex  85 01

Svi elektromotori i električni generatori snage veće od 3 MW ili 5 000 kVA.

▼M2
PRILOG VIII.Popis zlata, plemenitih kovina i dijamanata iz članka 11.a

HS oznaka

Opis

7102

Dijamanti, neovisno o tomu jesu li ili nisu obrađeni ili sortirani, ali nenanizani, nemontirani niti umetnuti.

7106

Srebro (uključujući srebro prevučeno zlatom ili platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha.

7108

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha.

7109

Obične kovine ili srebro, platirane zlatom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

7110

Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili praha.

7111

Obične kovine, srebro ili zlato, platirani platinom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene.

7112

Otpaci i ostaci plemenitih kovina ili kovina prevučenih plemenitim kovinama; ostali otpaci i ostaci koji sadržavaju plemenite kovine ili spojeve plemenitih kovina koji se upotrebljavaju u prvome redu za obnovu plemenitih kovina.

▼M5
PRILOG IX.

POPIS OPREME, ROBE I TEHNOLOGIJE IZ ČLANKA 2.b

▼M16

Popis određen u Prilogu ne uključuje proizvode koji spadaju u robu široke potrošnje pakirane za maloprodaju za osobnu uporabu ili pakirane za pojedinačnu uporabu, uz izuzetak izopropanola.

▼M5

Uvodne napomene

1. Ako nije drukčije navedeno, referentni brojevi koji se koriste u donjem stupcu naslovljenom „Opis” odnose se na opise robe s dvojnom namjenom utvrđene u Prilogu 1. Uredbi (EZ) br. 428/2009.

2. Referentni broj u donjem stupcu naslovljenom „Povezana roba iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009” znači da obilježja robe opisana u stupcu „Opis” ne odgovaraju parametrima iz opisa stavke s dvojnom namjenom na koju se referentni broj odnosi.

3. Definicije izraza u „jednostrukim navodnicima” navedene su u Tehničkoj napomeni uz taj izraz.

4. Definicije izraza u „dvostrukim navodnicima” navedene su u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009.

Opće napomene

1. Predmet kontrola sadržanih u ovome Prilogu ne treba biti ukinut izvozom bilo koje robe koja nije kontrolirana (uključujući i tvorničko postrojenje) koja sadrži jednu ili više kontroliranih komponenti, kad su kontrolirana komponenta ili komponente glavni element te robe i lako ih se može ukloniti ili koristiti u druge svrhe.

NAPOMENA:   Pri procjeni treba li kontroliranu komponentu ili komponente smatrati glavnim elementom, potrebno je odvagnuti faktore količine, vrijednosti i upotrijebljenog tehnološkog znanja te ostale posebne okolnosti zbog kojih bi kontrolirana komponenta ili komponente mogle postati glavnim elementom nabavljene robe.

2. Roba navedena u ovome Prilogu obuhvaća novu i korištenu robu.

Napomena o tehnologiji općenito (NTO)

(Tumačiti zajedno s odjeljkom B ovog Priloga)

1. Prodaja, nabava, prijenos ili izvoz „tehnologije” koja je „potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” robe čiji su prodaja, nabava, prijenos ili izvoz kontrolirani u odjeljku IX.A ovog Priloga, nadzire se u skladu s odredbama odjeljka B.

2. „Tehnologija”„potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” kontrolirane robe ostaje pod kontrolom čak i kad se primjenjuje na robu koja nije kontrolirana.

3. Kontrola se ne odnosi na onu „tehnologiju” koja je minimalno potrebna za postavljanje, rad, održavanje (provjeru) i popravak one robe koja nije kontrolirana ili čiji je izvoz odobren u skladu s ovom Uredbom.

4. Kontrola prijenosa „tehnologije” ne odnosi se na informacije „u javnom vlasništvu”, na „temeljna znanstvena istraživanja” niti na minimum informacija potrebnih za primjenu patenata.

ROBAIX.A1.  Materijali, kemikalije, „mikro-organizmi” i „toksini”

Br.

Opis

Povezana roba iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009

IX.A1.001

Kemikalije s 95 postotnom ili višom koncentracijom, kako slijedi:

tributil fosfit (CAS 102-85-2);

metil izocijanat (CAS 624-83-9);

kinaldin (CAS 91-63-4);

2-bromokloretan (CAS 107-04-0).

 

IX.A1.002

Kemikalije s 95 postotnom ili višom koncentracijom, kako slijedi:

benzil (CAS 134-81-6);

dietilamin (CAS 109-89-7);

dietil-eter (CAS 60-29-7);

dimetil-eter (CAS 115-10-6);

dimetil-aminoetanol (CAS 108-01-0).

 

IX.A1.003

Kemikalije s 95 postotnom ili višom koncentracijom, kako slijedi:

2-metoksietanol (CAS 109-86-4);

butirilkolinesteraza (BCHE);

dietilentriamin (CAS 111-40-0);

diklorometan (CAS 75-09-3);

dimetilanilin (CAS 121-69-7);

etil-bromid (CAS 74-96-4);

etil-klorid (CAS 75-00-3);

etilamin (CAS 75-04-7);

heksamin (CAS 100-97-0);

izopropil-bromid (CAS 75-26-3);

izopropil-eter (CAS 108-20-3);

metilamin (CAS 74-89-5);

metil-bromid (CAS 74-83-9);

monoizopropilamin, (CAS 75-31-0);

obidoksim klorid (CAS 114-90-9);

kalij-bromid (CAS 7758-02-3);

piridin (CAS 110-86-1);

piridostigmin bromid (CAS 101-26-8);

natrijev bromid (CAS 7647-15-6);

natrij (CAS 7440-23-5);

tributilamin (CAS 102-82-9);

trietilamin (CAS 121-44-8);

trimetilamin (CAS 75-50-3);

 

▼M16

IX.A1.004

Izdvojeni kemijski spojevi u skladu s napomenom 1. u poglavljima 28. i 29. kombinirane nomenklature 

(1)

, s 90-postotnom ili većom koncentracijom, osim ako je navedeno drugačije, kako slijedi:

aceton, (reg. br. CAS 67-64-1) (oznaka KN 2914 11 00 )

acetilen, (reg. br. CAS 74-86-2) (oznaka KN 2901 29 00 )

amonijak, (reg. br. CAS 7664-41-7) (oznaka KN 2814 10 00 )

antimon, (reg. br. CAS 7440-36-0) (broj 8110 )

benzaldehid, (reg. br. CAS 100-52-7) (oznaka KN 2912 21 00 )

benzoin, (reg. br. CAS 119-53-9) (oznaka KN 2914 40 90 )

1-butanol, (reg. br. CAS 71-36-3) (oznaka KN 2905 13 00 )

2-butanol, (reg. br. CAS 78-92-2) (oznaka KN 2905 14 90 )

izobutanol, (reg. br. CAS 78-83-1) (oznaka KN 2905 14 09 )

tert-butanol, (reg. br. CAS 75-65-0) (oznaka KN 2905 14 10 )

kalcijev karbid, (reg. br. CAS 75-20-7) (oznaka KN 2849 10 00 )

ugljikov monoksid, (reg. br. CAS 630-08-0) (oznaka KN 2811 29 90 )

klor, (reg. br. CAS 7782-50-5) (oznaka KN 2801 10 00 )

cikloheksanol, (reg. br. CAS 108-93-0) (oznaka KN 2906 12 00 )

dicikloheksilamin (DCA), (reg. br. CAS 101-83-7) (oznaka KN 2921 30 99 )

etanol, (reg. br. CAS 64-17-5) (oznaka KN 2207 10 00 )

etilen, (reg. br. CAS 74-85-1) (oznaka KN 2901 21 00 )

etilen-oksid, (reg. br. CAS 75-21-8) (oznaka KN 2910 10 00 )

fluoroapatit, (reg. br. CAS 1306-05-4) (oznaka KN 2835 39 00 )

klorovodik, (reg. br. CAS 7647-01-0) (oznaka KN 2806 10 00 )

sumporovodik, (reg. br. CAS 7783-06-4) (oznaka KN 2811 19 80 )

trietilamin (CAS 121-44-8);

izopropanol, s 95-postotnom ili većom koncentracijom, (reg. br. CAS 67-63-0) (oznaka KN 2905 12 00 )

bademova kiselina, (reg. br. CAS 90-64-2) (oznaka KN 2918 19 98 )

metanol, (reg. br. CAS 67-56-1) (oznaka KN 2905 11 00 )

metil-klorid, (reg. br. CAS 74-87-3) (oznaka KN 2903 11 00 )

metil-jodid, (reg. br. CAS 74-88-4) (oznaka KN 2903 39 90 )

metil-merkaptan, (reg. br. CAS 74-93-1) (oznaka KN 2930 90 99 )

monoetilenglikol, (reg. br. CAS 107-21-1) (oznaka KN 2905 31 00 )

oksalil-klorid, (reg. br. CAS 79-37-8) (oznaka KN 2917 19 90 )

kalijev sulfid, (reg. br. CAS 1312-73-8) (oznaka KN 2830 90 85 )

kalijev tiocijanat, (KSCN), (reg. br. CAS 333-20-0) (oznaka KN 2842 90 80 )

natrijev hipoklorit, (reg. br. CAS 7681-52-9) (oznaka KN 2828 90 00 )

sumpor, (reg. br. CAS 7704-34-9) (oznaka KN 2802 00 00 )

sumporov dioksid, (reg. br. CAS 7446-09-5) (oznaka KN 2811 29 05 )

sumporov trioksid, (reg. br. CAS 7446-11-9) (oznaka KN 2811 29 10 )

tiofosforil-klorid, (reg. br. CAS 3982-91-0) (oznaka KN 2853 00 90 )

tri-izobutil-fosfit, (reg. br. CAS 1606-96-8) (oznaka KN 2920 90 85 )

bijeli/žuti fosfor, (reg. br. CAS 12185-10-3, 7723-14-0) (oznaka KN 2804 70 00 )

 

(1)   Kako je utvrđena u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 927/2012 od 9. listopada 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEC) No 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 304, 31.10.2012., str. 1).

▼M5IX.A2.  Procesiranje materijala

Br.

Opis

Povezana roba iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009

IX.A2.001

Odsisnici dima učvršćeni na podu (walk-in-style) minimalne nazivne širine 2,5 metara

 

IX.A2.002

Sredstva za pročišćavanje i dovođenje zraka za zaštitu dišnog sustava s maskom za cijelo lice osim onih navedenih u 1A004 ili 2B352f1.

1A004.a

IX.A2.003

Kabineti za biološku sigurnost II. razreda ili izolatori sličnih standarda performansi

2B352.f.2

IX.A2.004

Serijske centrifuge s rotorom kapaciteta 4 litre ili većim, upotrebljive s biološkim materijalima.

 

IX.A2.005

Fermentatori koji mogu uzgajati patogene „mikroorganizme”, viruse ili mogu proizvoditi toksine, bez širenja aerosola, i koji imaju ukupni kapacitet od 5 litara ili više, ali manje od 20 litara.

Tehnička napomena:

Fermentatori uključuju bioreaktore, kemostate i sustave za neprekidni protok.

2B352.b

IX.A2.007

Čiste sobe s konvencionalnim ili turbulentnim protokom zraka i jedinice za čišćenje s ventilatorom koji sadrži filtar HEPA ili ULPA, koje se mogu upotrebljavati u pogonima za pohranjivanje pri razinama P3 ili P4 (BSL 3, BSL 4, L 3, L 4).

2B352.a

IX.A2.008

Uređaji za proizvodnju kemikalija, oprema i komponente, osim onih navedenih u 2B350 ili A2.009, kako slijedi:

a.  posude za reakciju ili reaktori, s ili bez miješalica, ukupnog unutarnjeg (geometrijskog) volumena većeg od 0,1 m3 (100 litara) i manjeg od 20 m3 (20 000 litara), kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s tekućinom(-ama) koje se obrađuju ili skladište izrađene od navedenih materijala:

1.  nehrđajućih čelika s udjelom kroma većim od ili jednakim 10,5 % i udjelom ugljika manjim od ili jednakim 1,2 %;

b.  miješalice koje se koriste u reaktivnim posudama ili reaktorima navedene u 2B350.a.; kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s tekućinom(-ama) koje se obrađuju ili skladište izrađene od navedenih materijala:

1.  nehrđajućih čelika s udjelom kroma većim od ili jednakim 10,5 % i udjelom ugljika manjim od ili jednakim 1,2 %;

c.  rezervoari za skladištenje, spremnici ili prijamni spremnici ukupnog unutarnjeg (geometrijskog) volumena većeg od 0,1 m3 (100 litara) kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s tekućinom(-ama) koja se prerađuje ili skladišti izrađeni od bilo kojeg od navedenih materijala:

1.  nehrđajućih čelika s udjelom kroma većim od ili jednakim 10,5 % i udjelom ugljika manjim od ili jednakim 1,2 %;

d.  izmjenjivači topline ili hladionici s površinom za prijenos topline većom od 0,05 m2 i manjom od 30 m2, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se prerađuju izrađene od navedenih materijala:

1.  nehrđajućih čelika s udjelom kroma većim od ili jednakim 10,5 % i udjelom ugljika manjim od ili jednakim 1,2 %;

Tehnička napomena:

Materijali korišteni za zaklopce i brtve i ostala oprema za brtvljenje ne određuju upravljački status izmjenjivača topline.

e.  destilacijski ili absorpcijski stupovi unutarnjeg promjera većeg od 0,1 m; kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s tekućinom(-ama) koje se prerađuju izrađene od navedenih materijala:

1.  nehrđajućih čelika s udjelom kroma većim od ili jednakim 10,5 % i udjelom ugljika manjim od ili jednakim 1,2 %;

f.  ventili „nazivnih veličina” većih od 10 mm, obavijači (tijela ventila) oblikovani za takve ventile, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s tekućinom(-ama) koje se prerađuju ili koje su sadržane izrađene od navedenih materijala:

1.  nehrđajućih čelika s udjelom kroma većim od ili jednakim 10,5 % i udjelom ugljika manjim od ili jednakim 1,2 %;

Tehnička napomena:

1.  Materijali korišteni za zaklopce i brtve i ostala oprema za brtvljenje ne određuju upravljački status ventila.

2.  „Nazivna veličina” je definirana kao manji od ulaznih i izlaznih promjera.

g.  pumpe s višestrukim brtvama i bez brtvi, kod kojih je maksimalni protok po specifikaciji proizvođača veći od 0,6 m3/sat, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se prerađuju izrađene od navedenih materijala:

1.  nehrđajućih čelika s udjelom kroma većim od ili jednakim 10,5 % i udjelom ugljika manjim od ili jednakim 1,2 %.

h.  vakuumske pumpe sa specificiranim najvećim protokom po specifikaciji proizvođača većim od 1 m3/sat (u uvjetima standardne temperature (273 K (0 °C)) i tlaka (101,3 kPa))

i obavijači (tijela pumpa) i predoblikovane košuljice obavijača za takve pumpe, krilca, rotori i mlaznice mlazne pumpe namijenjene za takve pumpe,

kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijama koje se prerađuju izrađene od bilo kojeg od navedenih materijala:

1.  „slitine” s više od 25 % nikla i 20 % kroma po masi;

2.  keramike;

3.  „ferosilikona”;

4.  fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s više od 35 % fluorine po masi);

5.  stakla (uključujući ostakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

6.  grafita ili „ugljikovoga grafita”;

7.  nikla ili „slitine” s više od 40 % nikla po masi;

8.  nehrđajućeg čelika s udjelom 20 % nikla i 19 % kroma ili više po masi;

9.  tantala ili „slitine” tantala;

10.  titana ili „slitine” titana;

11.  cirkonija ili „slitine” cirkonija; ili

12.  niobija (kolumbija) ili niobijeve „slitine”;

Tehnička napomena:

1.  Materijali korišteni za membrane ili zaklopce i brtve i ostala oprema za brtvljenje ne određuju upravljački status pumpe.

2.  „Ugljični grafit” je spoj amorfnog ugljika i grafita, čiji sadržaj grafita čini 8 % ili više po masi.

3.  „Ferosilikoni” su slitine silicijskog željeza s više od 8 % silicija po masi ili više.

Kod materijala navedenih u gornjim natuknicama, podrazumijeva se da pojam „slitina”, kad uz njega nisu navedene određene koncentracije elementa, označava one slitine u kojima je označeni metal prisutan u višem postotku po masi od svakog drugog elementa.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Uređaji za proizvodnju kemikalija, oprema i komponente, osim navedenih u 2B350 ili A2.008, kako slijedi:

posude za reakciju ili reaktori, sa ili bez miješalica, ukupnog unutarnjeg (geometrijskog) volumena većeg od 0,1 m3 (100 litara) i manjeg od 20 m3 (20 000 litara), kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se obrađuju ili skladište izrađene od bilo kojeg od navedenih materijala:

nehrđajućeg čelika s udjelom 20 % nikla i 19 % kroma ili više po masi;

miješalice koje se koriste u reaktivnim posudama ili reaktorima navedene pod a.; kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s tekućinom(-ama) koje se obrađuju ili skladište izrađene od navedenih materijala:

nehrđajućeg čelika s udjelom 20 % nikla i 19 % kroma ili više po masi;

rezervoari za skladištenje, spremnici ili prijamni spremnici ukupnog unutarnjeg (geometrijskog) volumena većeg od 0,1 m3 (100 litara) kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s tekućinom(-ama) koje se prerađuje ili skladišti izrađeni od bilo kojeg od navedenih materijala:

nehrđajućeg čelika s udjelom 20 % nikla i 19 % kroma ili više po masi;

izmjenjivači topline ili hladionici s površinom za prijenos topline većom od 0,05 m2 i manjom od 30 m2, i valjci, ploče, navoji ili blokovi (jezgre) oblikovani za takve izmjenjivače topline ili hladionike, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s tekućinom(-ama) koje se prerađuju izrađene od navedenih materijala:

nehrđajućeg čelika s udjelom 20 % nikla i 19 % kroma ili više po masi;

Tehnička napomena:

Materijali korišteni za zaklopce i brtve i ostala oprema za brtvljenje ne određuju upravljački status izmjenjivača topline.

destilacijski ili absorpcijski stupovi unutarnjeg promjera većeg od 0,1 m; i tekućinski distributeri, parni distributeri ili tekućinski skupljači, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se prerađuju izrađene od navedenih materijala:

nehrđajućeg čelika s udjelom 20 % nikla i 19 % kroma ili više po masi;

ventili nazivnih promjer od 10 mm ili većih, obavijači (tijela ventila), kuglice ili klizači oblikovani za takve ventile, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se prerađuju ili koje su sadržane izrađene od navedenih materijala:

nehrđajućeg čelika s udjelom 20 % nikla i 19 % kroma ili više po masi;

Tehnička napomena:

„Nazivna veličina” je definirana kao manji od ulaznih i izlaznih promjera.

pumpe s višestrukim brtvama i bez brtvi, kod kojih je maksimalni protok po specifikaciji proizvođača veći od 0,6 m3/sat (mjereno u uvjetima standardne temperature (273 K (0 °C) i tlaka (101,3 kPa));

i obavijači (tijela pumpa), predoblikovane košuljice obavijača, krilca, rotori i mlaznice mlazne pumpe namijenjene za takve pumpe, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se prerađuju izrađene od bilo kojeg od navedenih materijala:

keramike;

ferosilikona (slitine silicijskog željeza s više od 8 % silicija po masi ili više);

nehrđajućeg čelika s udjelom 20 % nikla i 19 % kroma ili više po masi;

Tehnička napomena:

Materijali korišteni za membrane ili zaklopce i brtve i ostala oprema za brtvljenje ne određuju upravljački status izmjenjivača topline.

Kod materijala navedenih u gornjim natuknicama, podrazumijeva se da pojam „slitina”, kad uz njega nisu navedene određene koncentracije elementa, označava one slitine u kojima je označeni metal prisutan u višem postotku po masi od svakog drugog elementa.

 

▼M16

IX.A2.010

Oprema

Laboratorijska oprema, uključujući dijelove i pribor za tu opremu, za (destruktivnu ili nedestruktivnu) analizu ili utvrđivanje kemijskih tvari, uz izuzeće opreme, uključujući dijelove ili pribor, posebno osmišljene za medicinsku primjenu.

 

▼M5B.  TEHNOLOGIJA