EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009D0821-20191214

Consolidated text: Odluka Komisije od 28. rujna 2009. o sastavljanju popisa odobrenih graničnih inspekcijskih postaja, o utvrđivanju određenih pravila o inspekcijskim pregledima koje provode veterinarski stručnjaci Komisije te o utvrđivanju veterinarskih jedinica u okviru Traces-a (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7030) (Tekst značajan za EGP) (2009/821/EZ)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/821/2019-12-14

02009D0821 — HR — 14.12.2019 — 025.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA KOMISIJE

od 28. rujna 2009.

o sastavljanju popisa odobrenih graničnih inspekcijskih postaja, o utvrđivanju određenih pravila o inspekcijskim pregledima koje provode veterinarski stručnjaci Komisije te o utvrđivanju veterinarskih jedinica u okviru Traces-a

(priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7030)

(Tekst značajan za EGP)

(2009/821/EZ)

( L 296, 12.11.2009, p.1)

Koju je stavila izvan snage:

 

 

br.

stranica

datum

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 оd 12. lipnja 2019.

L 165

10

21.6.2019

 
Zadnja konsolidirana verzija prije stavljanja izvan snage dostupna je na internetskoj stranici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02009D0821-20191202
Top