EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R1210-20200118

Consolidated text: Uredba Vijeća (EZ) br. 1210/2003 od 7. srpnja 2003. o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2465/96

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1210/2020-01-18

02003R1210 — HR — 18.01.2020 — 042.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1210/2003

od 7. srpnja 2003.

o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2465/96

( L 169 8.7.2003, 6)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1799/2003 od 13. listopada 2003.

  L 264

12

15.10.2003

►M2

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2119/2003 od 2. prosinca 2003.

  L 318

9

3.12.2003

 M3

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2204/2003 od 17. prosinca 2003.

  L 330

7

18.12.2003

►M4

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 924/2004 od 29. travnja 2004.

  L 163

100

30.4.2004

►M5

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 979/2004 od 14. svibnja 2004.

  L 180

9

15.5.2004

►M6

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1086/2004 od 9. lipnja 2004.

  L 207

10

10.6.2004

►M7

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1412/2004 od 3. kolovoza 2004.

  L 257

1

4.8.2004

 M8

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1566/2004 od 31. kolovoza 2004.

  L 285

6

4.9.2004

►M9

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1087/2005 od 8. srpnja 2005.

  L 177

32

9.7.2005

►M10

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1286/2005 od 3. kolovoza 2005.

  L 203

17

4.8.2005

 M11

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1450/2005 od 5. rujna 2005.

  L 230

7

7.9.2005

►M12

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 785/2006 od 23. svibnja 2006.

  L 138

7

25.5.2006

 M13

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1791/2006 od 20. studenoga 2006.

  L 363

1

20.12.2006

►M14

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 195/2008 od 3. ožujka 2008.

  L 59

1

4.3.2008

 M15

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 175/2009 od 5. ožujka 2009.

  L 62

1

6.3.2009

 M16

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 168/2010 od 1. ožujka 2010.

  L 51

1

2.3.2010

►M17

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 131/2011 od 14. veljače 2011.

  L 41

1

15.2.2011

►M18

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 88/2012 od 1. veljače 2012.

  L 30

11

2.2.2012

►M19

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 85/2013 od 31. siječnja 2013.

  L 32

1

1.2.2013

 M20

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013.

  L 158

1

10.6.2013

►M21

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 791/2014 od 22. srpnja 2014.

  L 217

5

23.7.2014

►M22

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1398 оd 19. kolovoza 2016.

  L 227

1

20.8.2016

►M23

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1453 оd 5. rujna 2016.

  L 238

1

6.9.2016

►M24

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1642 оd 12. rujna 2016.

  L 244

9

13.9.2016

►M25

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1695 оd 21. rujna 2016.

  L 256

1

22.9.2016

►M26

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2363 оd 21. prosinca 2016.

  L 350

20

22.12.2016

►M27

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/44 оd 10. siječnja 2017.

  L 6

36

11.1.2017

►M28

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/184 оd 1. veljače 2017.

  L 29

19

3.2.2017

►M29

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/441 оd 13. ožujka 2017.

  L 67

78

14.3.2017

►M30

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2217 оd 1. prosinca 2017.

  L 318

23

2.12.2017

►M31

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/875 оd 15. lipnja 2018.

  L 154

1

18.6.2018

►M32

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/979 оd 11. srpnja 2018.

  L 176

7

12.7.2018

►M33

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1025 оd 19. srpnja 2018.

  L 184

1

20.7.2018

►M34

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1066 оd 27. srpnja 2018.

  L 192

34

30.7.2018

►M35

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1124 оd 10. kolovoza 2018.

  L 204

46

13.8.2018

►M36

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1218 оd 6. rujna 2018.

  L 226

3

7.9.2018

►M37

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1286 оd 24. rujna 2018.

  L 240

8

25.9.2018

►M38

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1302 оd 27. rujna 2018.

  L 244

79

28.9.2018

►M39

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1476 оd 3. listopada 2018.

  L 249

1

4.10.2018

►M40

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1483 оd 4. listopada 2018.

  L 251

22

5.10.2018

►M41

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1661 оd 7. studenoga 2018.

  L 278

16

8.11.2018

►M42

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1781 оd 16. studenoga 2018.

  L 292

2

19.11.2018

►M43

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/23 оd 7. siječnja 2019.

  L 5

1

8.1.2019

►M44

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/51 оd 11. siječnja 2019.

  L 10

60

14.1.2019

►M45

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/162 оd 1. veljače 2019.

  L 32

1

4.2.2019

►M46

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/432 оd 18. ožujka 2019.

  L 75

70

19.3.2019

►M47

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/567 оd 9. travnja 2019.

  L 99

36

10.4.2019

►M48

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/596 оd 11. travnja 2019.

  L 103

24

12.4.2019

►M49

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/808 оd 20. svibnja 2019.

  L 133

8

21.5.2019

►M50

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1103 оd 27. lipnja 2019.

  L 175

31

28.6.2019

►M51

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1141 оd 3. srpnja 2019.

  L 180

20

4.7.2019

►M52

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1163 оd 5. srpnja 2019.

  L 182

33

8.7.2019

►M53

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1853 оd 5. studenoga 2019.

  L 285

7

6.11.2019

►M54

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/37 оd 16. siječnja 2020.

  L 13

13

17.1.2020
▼B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1210/2003

od 7. srpnja 2003.

o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2465/96Članak 1.

U smislu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„Odbor za sankcije” znači Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ustanovljen sukladno stavku 6. Rezolucije 661 (1990);

2. 

„sredstva” znači financijska sredstva i gospodarske dobiti svake vrste koje uključuju, ali se ne ograničavaju na:

(a) 

gotovinu, čekove, novčane tražbine, mjenice, platne naloge i ostale instrumente plaćanja;

(b) 

pologe u financijskim institucijama ili ostalim tijelima, salda računa, dugove i zadužnice;

(c) 

javno ili privatno kupljene vrijednosne papire i dužničke instrumente, uključujući dionice i udjele, potvrde o vrijednosnim papirima, dugoročne i srednjoročne obveznice, varante, zadužnice i ugovore o izvedenicama;

(d) 

kamate, dividende ili druge prihode od imovine ili vrijednost obračunatu ili generiranu iz aktive;

(e) 

kredit, pravo na usklađivanje, jamstva, činidbene garancije ili druge financijske obveze;

(f) 

kreditna pisma, tovarne listove, kupoprodajne listove;

(g) 

dokumente o iskazanom interesu za sredstva ili o financijskim izvorima;

(h) 

sve ostale instrumente financiranja izvoza;

3. 

„ekonomski izvori” znači imovina svake vrste, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja nije sredstvo, ali se može upotrijebiti za stjecanje sredstava, robe ili usluga;

4. 

„zamrzavanje sredstava” znači sprečavanje svakog kretanja, prijenosa, izmjene, uporabe ili trgovanja sredstvima na bilo koji način koji bi doveo do promjene njihove veličine, iznosa, lokacije, vlasništva, posjeda, vrste, namjene ili druge promjene koja bi omogućila uporabu sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

5. 

„zamrzavanje ekonomskih izvora” znači sprečavanje njihova korištenja za stjecanje sredstava, robe ili usluga na bilo koji način uključujući, ali ne ograničavajući se na njihovu prodaju, najam ili hipoteku;

6. 

„Fond za razvoj Iraka” znači Fond za razvoj Iraka pod upravom Središnje banke Iraka.

▼M14

Članak 2.

Svi prihodi od izvoza nafte, naftnih derivata i prirodnog plina iz Iraka, kako su navedeni u Prilogu I., se od 22. svibnja 2003. uplaćuju u Fond za razvoj Iraka pod uvjetima određenim u Rezoluciji VS UN-a br. 1483 (2003) a posebno njenim stavcima 20. i 21.

▼B

Članak 3.

1.  Zabranjuje se sljedeće:

(a) 

uvoz ili unošenje na teritorij Zajednice;

(b) 

izvoz ili uklanjanje s teritorija Zajednice; i

(c) 

trgovanje iračkom kulturnom baštinom i drugim predmetima koji su od arheološke, povijesne, kulturne, rijetke znanstvene i vjerske važnosti uključujući predmete iz popisa u Prilogu II., ukoliko su bili nezakonito odstranjeni s lokacija u Iraku, a posebno ako:

i. 

spomenuti predmeti predstavljaju sastavni dio javnih zbirki popisanih u inventarima iračkih muzeja, arhiva ili konzervatorskih zbirki knjižnica, ili inventarima iračkih vjerskih institucija; ili

ii. 

postoji opravdana sumnja da je roba odstranjena iz Iraka bez odobrenja zakonitog vlasnika ili povredom iračkih zakona i propisa.

2.  Ove se zabrane ne primjenjuju ako se pokaže da su:

(a) 

kulturni predmeti izvezeni iz Iraka prije 6. kolovoza 1990.; ili da su

(b) 

kulturni predmeti vraćeni iračkim institucijama u skladu s ciljem sigurnog povrata, kako je određeno u stavku 7. Rezolucije VS UN-a 1483 (2003).

▼M1

Članak 4.

1.  Sva sredstva i ekonomski izvori prethodne Vlade Iraka ili bilo kojih javnih tijela, društava, uključujući trgovačka društva osnovana sukladno privatnom pravu u kojima javna tijela imaju većinski ili nadzorni udio, ili agencije te Vlade, određena od strane Odbora za sankcije i navedena u Prilogu III. se zamrzavaju, ako su bili smješteni izvan Iraka na dan 22. svibnja 2003.

2.  Zamrzavaju se sva sredstva i ekonomski izvori koji pripadaju ili su u vlasništvu ili ih posjeduju sljedeće osobe koje je odredio Odbor za sankcije i koje su navedene u Prilogu IV.:

(a) 

bivši predsjednik Saddam Hussein;

(b) 

visoki dužnosnici njegovog režima;

(c) 

članovi njihovih užih obitelji; ili

(d) 

pravne osobe, tijela ili subjekti u vlasništvu ili izravno ili neizravno kontrolirana od strane osoba navedenih pod (a), (b) i (c) ili fizičkih i pravnih osoba koje postupaju u njihovo ime ili prema njihovim uputama.

▼M21

3.  Nikakva se sredstva ili ekonomski izvori ne stavljaju na raspolaganje, izravno ili neizravno, ili u korist fizičkih ili pravnih osoba, tijela ili subjekata uvrštenih na popis iz Priloga IV.

▼M21 —————

▼M21

Članak 4.a

Zabrana određena u članku 4. stavku 3. nema za posljedicu nikakvu odgovornost predmetnih fizičkih ili pravnih osoba ili subjekata, ako oni nisu znali i nisu imali opravdane razloge za sumnju da svojim djelovanjem krše ovu zabranu.

Članak 5.

1.  Člankom 4. ne sprječava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune upisuju sredstva koja treće osobe doznače naračun osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis, pod uvjetom da se svaki priljev na takve račune također zamrzava. Financijske ili kreditne institucije o takvim transakcijama odmah obavješćuju nadležna tijela.

2.  Odstupajući od članka 4. stavka 3. nadležna tijela, kako su naznačena na mrežnim stranicama navedenim na popisu iz Priloga V., mogu odobriti stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili ekonomskih izvora pod uvjetima koje smatraju primjerenima i nakon što utvrde da su dotična sredstva ili ekonomski izvori:

(a) 

potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz Priloga IV. i uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za hranu, najamninu ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja te naknade za javne komunalne usluge;

(b) 

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i za naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c) 

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za rutinsko vođenje zamrznutih sredstava ili ekonomskih izvora ili njihovo održavanje; ili

(d) 

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo, najmanje dva tjedna prije odobrenja, obavijestilo nadležna tijela drugih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi trebalo izdati posebno odobrenje.

3.  Dotične države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog članka.

▼M14

Članak 6.

1.  Odstupajući od članka 4., nadležna tijela navedena na internetskim stranicama navedenim u Prilogu V. mogu odobriti oslobađanje zamrznutih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uvjetom da su zadovoljeni svi sljedeći uvjeti:

(a) 

sredstva ili ekonomski izvori podliježu sudskom, administrativnom ili arbitražnom založnom pravu utvrđenom do 22. svibnja 2003. ili sudskoj, administrativnoj ili arbitražnoj odluci donesenoj do tog datuma;

(b) 

sredstva ili ekonomski izvori koristit će se isključivo za namirenje tražbina osiguranih takvim založnim pravom ili priznatih kao valjanih navedenom odlukom, u okvirima određenim primjenjivim zakonima i propisima koji uređuju prava osoba s takvim tražbinama;

(c) 

namirenje tražbina nije kršenje Uredbe (EEZ) br. 3541/92; i

(d) 

priznavanje založnog prava ili odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

▼M19

2.  U svim drugim okolnostima, financijska sredstva, gospodarski izvori i prihodi gospodarskih izvora zamrznuti prema članku 4. odmrzavaju se samo u svrhu njihovog prijenosa mehanizmima nasljeđivanja iz Razvojnog fonda za Irak koje je prema uvjetima navedenim u rezolucijama 1483 (2003.) i 1956 (2010.) VSUN-a uspostavila Vlada Iraka.

▼M14

Članak 7.

1.  Zabranjeno je svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima kojima je cilj ili posljedica, izravno ili neizravno, izbjegavanje članka 4. ili promicanje transakcija iz članaka 2. i 3.

2.  O svim informacijama o izbjegavanju odredaba ove Uredbe obavješćuju se nadležna tijela navedena na internetskim stranicama navedenima u Prilogu V., i Komisija, izravno ili putem tih nadležnih tijela.

Članak 8.

1.  Ne dovodeći u pitanje pravila primjenjiva na izvještavanje, povjerljivost i profesionalnu tajnu i odredbe članka 284. Ugovora, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela:

(a) 

neodgodivo pružaju nadležnim tijelima navedenima u Prilogu V. u državi članici u kojoj se nalaze ili borave, i Komisiji, izravno ili putem navedenih nadležnih tijela, svaku informaciju koja olakšava usklađivanje s ovom Uredbom, kao što su računi i iznosi zamrznuti u skladu s člankom 4.;

(b) 

surađuju s nadležnim tijelima navedenima na internetskim stranicama navedenima u Prilogu V. pri svakoj provjeri tih informacija.

2.  Sve informacije koje se pružaju ili zaprimaju u skladu s ovim člankom koriste se isključivo u svrhu za koju su pružene ili zaprimljene.

▼B

Članak 9.

Zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora koje je izvršeno u dobroj vjeri da je takvo djelovanje u skladu s ovom Uredbom, ne izaziva nikakvu odgovornost fizičke ili pravne osobe ili tijela koje provodi zamrzavanje, ili njegovih upravitelja ili zaposlenika, osim ako se dokaže da su sredstva i ekonomski izvori zamrznuti kao posljedica nepažnje.

Članak 10.

1.  Od sudskih postupaka, pljenidbe, poziva pred sud i izvršenja svake vrste se izuzima sljedeće:

(a) 

nafta, naftni proizvodi i prirodni plin podrijetlom iz Iraka, sve dok se pravo vlasništva nad spomenutom robom ne prenese na kupca;

(b) 

prihodi i obveze koji proizlaze iz prodaje nafte, naftnih proizvoda i prirodnog plina podrijetlom iz Iraka, uključujući plaćanja za spomenutu robu koja se polažu u Fond za razvoj Iraka pod upravom Središnje banke Iraka;

(c) 

sredstva i ekonomski izvori zamrznuti sukladno članku 4.;

(d) 

Fond za razvoj Iraka pod upravom Središnje banke Iraka.

2.  Odstupajući od stavka 1. prihodi i obveze koji proizlaze iz prodaje nafte, naftnih proizvoda i prirodnog plina podrijetlom iz Iraka i Fond za razvoj Iraka ne uživaju imunitet od tražbina na temelju iračke odgovornosti za štete u vezi sa svim ekološkim nesrećama nakon 22. svibnja 2003.

▼M7

3.  Stavak 1. točke (a), (b) i (d) ne primjenjuje se na pravne postupke u vezi s ugovornim obvezama koje je preuzeo Irak, uključujući posebno one koje su nakon 30. lipnja 2004. preuzeli Privremena iračka vlada, Središnja banka Iraka i Razvojni fond za Irak, niti na bilo kakvu pravomoćnu presudu koja proizlazi iz takve ugovorne obveze.

▼B

Članak 11.

Komisija je ovlaštena za:

(a) 

potrebne izmjene Priloga II.;

(b) 

izmjene ili dopune Priloga III. i IV. na temelju odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ili Odbora za sankcije; i

(c) 

izmjene Priloga V. na temelju podataka koje su dostavile države članice.

Članak 12.

Ne dovodeći u pitanje prava i obveze država članica prema Povelji Ujedinjenih naroda, Komisija održava sve potrebne kontakte s Odborom za sankcije radi učinkovite provedbe ove Uredbe.

Članak 13.

Komisija i države članice se bez odlaganja međusobno obavještavaju o svim mjerama poduzetim u skladu s ovom Uredbom. One razmjenjuju relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a posebno podatke primljene u skladu s člankom 8. i podatke o povredama odredaba ove Uredbe, problemima u njenoj provedbi i presudama donesenim od nacionalnih sudova.

Članak 14.

Ova se Uredba primjenjuje bez obzira na dodijeljena prava ili nametnute obveze iz potpisanih međunarodnih sporazuma, sklopljenih ugovora, licencija ili dozvola dodijeljenih prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 15.

1.  Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koja se primjenjuju zbog povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere za njihovu provedbu. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i s učinkom odvraćanja.

2.  Do usvajanja, po potrebi, bilo kakvog zakonodavstva u tu svrhu, sankcije koje se nameću u slučaju povrede odredaba ove Uredbe su, gdje je to bitno, one koje su odredile države članice radi primjene članka 7. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2465/96.

3.  Svaka je država članica odgovorna za pokretanje postupaka protiv fizičkih ili pravnih osoba, skupina ili tijela u svojoj nadležnosti u slučaju povrede mjera ograničavanja iz ove Uredbe od strane istih osoba, skupina ili tijela.

▼M14

Članak 15.a

1.  Države članice imenuju nadležna tijela iz članaka 6., 7. i 8. ove Uredbe i navode ih na ili putem internetskim stranica navedenih u Prilogu V.

2.  Države članice obavješćuju Komisiju o njihovim nadležnim tijelima do 15. ožujka 2008. i obavješćuju ju o svakoj daljnjoj promjeni.

▼M14

Članak 16.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a) 

na području Zajednice, uključujući i njezin zračni prostor;

(b) 

na svim zrakoplovima ili plovilima koji su u nadležnosti određene države članice;

(c) 

na sve osobe unutar ili izvan područja Zajednice koje su državljani određene države članice;

(d) 

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela koja su osnovana ili konstituirana na temelju prava određene države članice; i

(e) 

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u pogledu bilo kojeg poslovanja koje je u cijelosti ili djelomično izvršeno unutar Zajednice.

▼B

Članak 17.

Ovime se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 2465/96.

Članak 18.

1.  Ova Uredba stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Izuzev članaka 4. i 6., primjenjuje se od 23. svibnja 2003.

▼M17

3.  Članci 2. i 10. primjenjuju se do 30. lipnja 2011.

▼B

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.Popis robe iz članka 2.

Oznaka KN

Naziv proizvoda

2709 00

nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova

2710

naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, koji sadrže 70 % ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda

2711

naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

2712 10

vazelin

2712 20 00

parafinski vosak s masenim udjelom ulja manjim od 0,75 %

ex 2712 90

„prešani parafini”, „rafinirani parafini”

2713

naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih minerala

2714

bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski ili uljni škriljevci i katranski pijesak; asfaltiti i asfaltne stijene

2715 00 00

bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, „cutback”)

2901

aciklički ugljikovodici

2902 11 00

cikloheksan

2902 20 00

benzen

2902 30 00

toluen

2902 41 00

o-ksilen

2902 42 00

m-ksilen

2902 43 00

p-ksilen

2902 44

izomeri ksilena u mješavini

2902 50 00

stiren

2902 60 00

etilbenzen

2902 70 00

kumen

2905 11 00

metanol (metil alkohol)

3403 19 10

pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke za otpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije i pripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci koji sadrže, kao osnovne sastojke, 70 % ili više masenih udjela naftnih ulja ili ulja dobivenog od bitumenskih minerala, ali koja nisu temeljna sastavnica

3811 21 00

aditivi za ulja za podmazivanje koji sadrže naftna ulja ili ulja od bitumenskih minerala

3824 90 10

petrolejski sulfonati, isključujući petrolejske sulfonate alkalnih kovina, amonijaka ili etanolamina; tiofenirane sulfonske kiseline iz ulja dobivenih od bitumenskih minerala, njihove soli
PRILOG II.Popis robe iz članka 3.

Ex oznaka KN

Naziv proizvoda

9705 00 00

9706 00 00

1.  arheološki predmeti, stariji od 100 godina koji su proizvod:

— istraživanja i nalazišta na kopnu i u podmorju

— arheoloških lokaliteta

— arheoloških zbirki

9705 00 00

9706 00 00

2.  elementi koji čine sastavne dijelove umjetničkih, povijesnih ili vjerskih spomenika koji su bili raskomadani, stariji od 100 godina

9701

3.  slike, osim onih koje su uključene u kategoriju 3A ili 4., u potpunosti izrađene rukom u bilo kojem mediju i na bilo kojem materijalu, starije od 50 godina koje ne pripadaju izvoru

9701

3A.  Akvareli, gvaševi i pastele u potpunosti izrađeni rukom na bilo kojem materijalu, stariji od 50 godina koji ne pripadaju izvoru

6914

9701

4.  mozaici na bilo kojem materijalu, u potpunosti izrađeni rukom, osim onih iz kategorija 1. ili 2., i crteži u bilo kojem mediju, u potpunosti izrađeni rukom i na bilo kojem materijalu, stariji od 50 godina koji ne pripadaju izvoru

Poglavlje 49.

9702 00 00

8442 50 99

5.  originalne gravure, tiskane slike, serigrafije i litografije s pripadajućim pločama i originalnim posterima, starije od 50 godina koje ne pripadaju izvoru

9703 00 00

6.  originalne skulpture ili kipovi i kopije izrađene istim postupkom kao i original, starije od 50 godina koje ne pripadaju izvoru, osim onih iz kategorije 1.

3704

3705

3706

4911 91 80

7.  fotografije, filmovi i njihovi negativi, stariji od 50 godina koji ne pripadaju izvoru

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

8.  inkunabule i rukopisi uključujući zemljovide i glazbene partiture, pojedinačno ili u zbirkama, stariji od 50 godina koji ne pripadaju izvoru

9705 00 00

9706 00 00

9.  knjige starije od 50 godina, pojedinačne ili u zbirkama

9706 00 00

10.  tiskani zemljovidi stariji od 100 godina

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

11.  arhivi i svi njihovi elementi, svake vrste u bilo kojem mediju, stariji od 100 godina

9705 00 00

9705 00 00

12.  

(a)  zbirke, kako je definirano u presudi Suda EZ-a u Slučaju 252/84 (1), i primjerci iz zooloških, botaničkih, mineraloških ili anatomskih zbirki;

(b)  zbirke, kako je definirano u presudi Suda EZ-a u Slučaju 252/84, od povijesnog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa

9705 00 00

Poglavlja 86.-89.

13.  prijevozna sredstva starija od 75 godina

 

14.  svi ostali antikni predmeti koji nisu uključeni u kategorije 1.-13.

 

(a)  stari između 50 i 100 godina:

Poglavlje 95.

—  igračke, igre

7013

—  proizvodi od stakla

7114

—  predmeti zlatarstva ili filigranstva

Poglavlje 94.

—  namještaj

Poglavlje 90.

—  optička, fotografska ili kinematografska oprema

Poglavlje 92.

—  glazbeni instrumenti

Poglavlje 91.

—  satovi i njihovi dijelovi

Poglavlje 44.

—  proizvodi od drva

Poglavlje 69.

—  keramika

5805 00 00

—  tapiserije

Poglavlje 57.

—  tepisi

4814

—  zidne tapete

Poglavlje 93.

—  oružje

9706 00 00

(b)  stariji od 100 godina

(1)   Kolekcionarski predmeti u smislu tarifnog broja 97.05 Zajedničke carinske tarife su predmeti koji posjeduju određena obilježja za uključivanje u zbirku, to jest, predmeti koji su relativno rijetki, koji se obično ne koriste za njihovu prvotnu namjenu, a predmet su posebnih transakcija izvan uobičajene trgovine sličnim uporabnim predmetima i imaju visoku vrijednost.

▼M2
PRILOG III.

Popis javnih tijela, društava i agencija te fizičkih i pravnih osoba, tijela i subjekata prijašnje iračke vlade, navedenih u članku 4.

▼M31 —————

▼M30 —————

▼M2

3. 

Rasheed Bank (alias (a) Al-Rashid Bank, (b) Al Rashid Bank, (c) Al-Rasheed Bank); PO Box 7177, Haifa Street, Baghdad, Iraq, ili Al Masarif Street, Baghdad, Iraq.

4. 

Rafidain Bank (alias Al-Rafidain Bank), Rashid Street, Baghdad, Iraq. Ostali podaci: uredi u Iraku, Ujedinjenoj Kraljevini, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jemenu, Sudanu i Egiptu.

▼M23 —————

▼M51 —————

▼M12 —————

▼M48 —————

▼M25 —————

▼M12 —————

▼M28 —————

▼M51 —————

▼M5

16. 

ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY. Adresa: P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq.

17. 

ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING. Adresa: P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.

▼M50 —————

▼M12 —————

▼M5

20. 

BABYLON PROJECT. Adresa: Hashmiya District, Babylon, Iraq.

▼M54 —————

▼M5

22. 

BAGHDAD STOCK EXCHANGE. Adresa: The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, Iraq.

23. 

CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE. Adresa: P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, Iraq.

▼M54 —————

▼M49 —————

▼M5

26. 

DIRECTORATE-GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING. Adresa: P.O. Box 552, Baghdad, Iraq.

▼M50 —————

▼M35 —————

▼M23 —————

▼M50 —————

▼M54 —————

▼M50 —————

▼M48 —————

▼M23 —————

▼M5

36. 

FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY. Adresa: Karh - Otaefia, pored Steel Bridge, Baghdad, Iraq.

▼M48 —————

▼M51 —————

▼M5

41. 

GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS (alias GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS). Adrese: (a) Al Nidhal Street, pored Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, Iraq; (b) Milla, Iraq; (c) Basrah, Iraq; (d) Kerbala, Iraq; (e) Diwaniya, Iraq; (f) Najaf, Iraq; (g) Mosul, Iraq; (h) Arbil, Iraq; (i) Kirkuk, Iraq; (j) Nasiriya, Iraq; (j) Samawa, Iraq; (k) Baquba, Iraq; (m) Amara, Iraq; (n) Sulaimaniya, Iraq; (o) Dohuk, Iraq.

▼M44 —————

▼M5

43. 

GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS (alias STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS). Adrese: (a) P.O. Box 170, ulaz u Hurriyah City, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 17011, ulaz Huriah City, Baghdad, Iraq.

▼M32 —————

▼M45 —————

▼M46 —————

▼M51 —————

▼M47 —————

▼M25 —————

▼M45 —————

▼M48 —————

▼M5

52. 

GENERAL ORGANISATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING. Adresa: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Baghdad, Iraq.

53. 

IDLEB COMPANY FOR SPINNING. Adresa: P.O. Box 9, Idleb, Iraq

▼M49 —————

▼M25 —————

▼M47 —————

▼M25 —————

▼M50 —————

▼M38 —————

▼M33 —————

▼M26 —————

▼M47 —————

▼M22 —————

▼M50 —————

▼M5

67. 

IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING, Adresa: P.O. Box 548, Baghdad, Iraq.

68. 

IRAQI STATE EXPORT ORGANISATION. Adresa: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, Iraq.

69. 

IRAQI STATE IMPORT ORGANISATION (alias IRAQI STATE ORGANISATION OF IMPORTS). Adresa: P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no. 5, Baghdad, Iraq.

▼M48 —————

▼M34 —————

▼M5

72. 

IRAQI TRADING STATE COMPANY (alias IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT). Adresa: P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, Iraq.

▼M48 —————

▼M23 —————

▼M12 —————

▼M41 —————

▼M54 —————

▼M27 —————

▼M12 —————

▼M26 —————

▼M47 —————

▼M50 —————

▼M25 —————

▼M12 —————

▼M5

85. 

MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY. Adresa: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.

▼M48 —————

▼M34 —————

▼M51 —————

▼M50 —————

▼M49 —————

▼M29 —————

▼M5

92. 

NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES. Adresa: P.O. Box 3210 Baghdad, Za’faraniya, Baghdad, Iraq.

▼M45 —————

▼M5

94. 

NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE. Adresa: P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad, Iraq.

95. 

NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING. Adresa: Al Jamhuria Street, Baghdad, Iraq.

▼M33 —————

▼M48 —————

▼M46 —————

▼M5

99. 

NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE. Adresa: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.

▼M25 —————

▼M26 —————

▼M25 —————

▼M50 —————

▼M42 —————

▼M5

105. 

RAFIDAIN STATE ORGANISATION FOR IRRIGATION PROJECTS. Adresa: (a) P.O. Box 14186, Baghdad-Bab-Al-Mu’adham, pored Engineering College, Baghdad, Iraq.

▼M43 —————

▼M25 —————

▼M5

108. 

SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE. Adresa: P.O. Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Iraq.

▼M24 —————

▼M25 —————

▼M51 —————

▼M50 —————

▼M27 —————

▼M37 —————

▼M5

117. 

STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES. Adresa: Baghdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Baghdad, Iraq.

118. 

STATE COMPANY FOR MACHINERY (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR). Adrese: (a) Sara Camp, P.O. Box 2218, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 12050, Al-Doura, Baghdad, Iraq.

▼M26 —————

▼M50 —————

▼M45 —————

▼M5

122. 

STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY. Adresa: P.O. Box 5784, Baghdad, Iraq.

123. 

STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY (alias STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS). Adresa: P.O. Box 22072, Al-Nahtha, pored Sharki Baghdad Station, Baghdad, Iraq.

124. 

STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY (alias (a) STATE ORGANISATION FOR WATER AND SEWAGE, (b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS, (c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENTING WATER AND SEWERAGE PROJECTS, (d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR OPERATION WATER AND SEWERAGE PROJECTS). Adrese: (a) Street No. 52, Alwiya, P.O. Box 5738, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 1011, Basil Square, Baghdad, Iraq; (c) P.O. Box 1011, Al Wathba Square, Baghdad, Iraq.

▼M25 —————

▼M44 —————

▼M25 —————

▼M39 —————

▼M25 —————

▼M44 —————

▼M25 —————

▼M34 —————

▼M5

133. 

STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERAL WATER (alias STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS). Adrese: (a) P.O. Box 5689, Sara Khatoon Camp, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 2108, Al-Za’afaraniya, Baghdad, Iraq.

▼M37 —————

▼M49 —————

▼M50 —————

▼M25 —————

▼M48 —————

▼M25 —————

▼M47 —————

▼M48 —————

▼M25 —————

▼M5

143. 

STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE. Adresa: Daura, P.O. Box 12014, Baghdad, Iraq.

▼M54 —————

▼M46 —————

▼M54 —————

▼M46 —————

▼M50 —————

▼M45 —————

▼M5

150. 

STATE ENTERPRISE FOR SALTS. Adresa: P.O. Box 2330 Aiwiya, Unknown Soldier, Baghdad, Iraq.

▼M38 —————

▼M5

152. 

STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION (alias STATE ORGANISATION FOR TEXTILE INDUSTRIES). Adrese: (a) Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O. Box 5856, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 5817, Al-Nidhal St., Baghdad, Iraq.

▼M34 —————

▼M50 —————

▼M51 —————

▼M54 —————

▼M5

157. 

STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA. Adresa: P.O. Box 16, Misan, Iraq.

158. 

STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES. Adresa: P.O. Box 26, Rashid Street, Baghdad, Iraq.

▼M26 —————

▼M5

161. 

STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS. Adresa: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Baghdad, Iraq.

162. 

STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES. Adresa: Dora, Baghdad, Iraq.

163. 

STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES. Adresa: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad, Iraq.

▼M47 —————

▼M5

166. 

STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION. Adresa: P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Baghdad, Iraq.

167. 

STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS. Adresa: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.

168. 

STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA. Adresa: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Iraq.

▼M47 —————

▼M22 —————

▼M54 —————

▼M51 —————

▼M45 —————

▼M5

176. 

STATE ORGANISATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES. Adresa: Jumhiriya St., Khullani Square, P.O. Box 5424, Baghdad, Iraq.

▼M40 —————

▼M54 —————

▼M5

179. 

STATE ORGANISATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Adrese: (a) Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Iraq.

▼M51 —————

▼M54 —————

▼M50 —————

▼M53 —————

▼M50 —————

▼M26 —————

▼M50 —————

▼M5

188. 

STATE ORGANISATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES. Adresa: Khullani St., Baghdad, Iraq.

▼M45 —————

▼M54 —————

▼M48 —————

▼M5

192. 

STATE STEEL PIPES COMPANY. Adresa: P.O. Box 352, Um Qasr, Basrah, Iraq.

193. 

STATE TRADE ORGANISATION FOR CAPITAL GOODS, D. Adrese: (a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Iraq; (b) 235/306 Husam Aldin St., pored Al-Fateh Square, Baghdad, Iraq.

194. 

STATE TRADE ORGANISATION FOR CONSUMER GOODS. Adrese: (a) Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.

▼M38 —————

▼M5

196. 

STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS. Adrese: (a) Khalid Al Bin Al Waleed St., P.O. Box 414, Baghdad, Iraq; (b) Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Iraq.

197. 

STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY. Adresa: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, Iraq.

198. 

STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS (alias STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS). Adresa: Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, Iraq.

▼M54 —————

▼M5

200. 

SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY (alias SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE). Adresa: P.O. Box 5, Sulaimaniyah, Iraq.

▼M36 —————

▼M54 —————

▼M48 —————

▼M6 —————

▼B
PRILOG IV.

Popis fizičkih i pravnih osoba, tijela ili subjekata povezanih s režimom bivšeg predsjednika Saddama Husseina, navedenih u članku 4. stavcima 2., 3. i 4.

1.   IME: Saddam Hussein Al-Tikriti

ALIAS: Abu Ali

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 28. travnja 1937., al-Awja, blizu Tikrita

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

imenovan u Rezoluciji 1483

2.   IME: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1965. ili 1966., Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

Saddamov drugi sin;

zapovjednik Specijalne republikanske garde, Specijalne organizacije za sigurnost i Republikanske garde

3.   IME: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1964. ili 1967., Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

Saddamov najstariji sin;

vođa paravojne organizacije Fedayeen Saddam

4.   IME: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

ALIAS: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

Puk. Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammud

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: oko 1957., al-Awja, blizu Tikrita

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

Saddamov predsjednički tajnik i glavni savjetnik

5.   IME: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

ALIAS: Al-Kimawi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1943., al-Awja, blizu Tikrita, Irak

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

savjetnik predsjednika i visoki član Vijeća revolucionarne komande

6.   IME: Izzat Ibrahim al-Duri

ALIAS: Abu Brays

Abu Ahmad

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1942., al-Dur

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

zamjenik vrhovnog zapovjednika Iračke vojske;

zamjenik tajnika regionalnog vodstva stranke Ba'th;

potpredsjednik Vijeća revolucionarne komande

7.   IME: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: oko 1962., al-Awja, blizu Tikrita

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

br. 2 u Specijalnoj organizaciji za sigurnost

8.   IME: Aziz Salih al-Numan

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1941. ili 1945., An Nasiriyah

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th;

bivši guverner Karbale i An Najafa;

bivši ministar poljoprivrede i poljoprivredne reforme (1986.-1987.)

9.   IME: Muhammad Hamza Zubaidi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1938., Babilon, Babil

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

bivši premijer

10.   IME: Kamal Mustafa Abdallah

ALIAS: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1952. ili 4. svibnja 1955., Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

tajnik Republikanske garde;

vođa Specijalne republikanske garde i zapovjednik oba korpusa Republikanske garde

11.   IME: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

ALIAS: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1960., Salah al-Din

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

zapovjednik Specijalne republikanske garde

12.   IME: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: oko 1946. ili 1949. ili 1960., Salah al-Din ili al-Awja, blizu Tikrita

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

vođa iračkih snaga zračne obrane;

zamjenik direktora Organizacije za vojnu industrijalizaciju

13.   IME: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1950., Mosul

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

zapovjednik stožera Oružanih snaga

14.   IME: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

ALIAS: Ayad Futayyih Al-Rawi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1953., Ramadi

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

zapovjednik stožera Republikanske garde

15.   IME: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: oko 1954., Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

direktor Direkcije za opću sigurnost

16.   IME: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1950., Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VSUN-a 1483:

direktor iračkih obavještajnih službi;

na čelu Direkcije za opću sigurnost od 1997. do 1999.

17.   IME: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

ALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1950. Bayji, upravna jedinica Salah al-Din

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

zapovjednik zračnih snaga

18.   IME: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: oko 1941., ar-Rashidiyah, predgrađe Bagdada

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

zamjenik predsjednika Vojnog ureda stranke Ba'th;

ministar rada i socijalne skrbi (1993.-1996.)

19.   IME: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: oko 1957. ili 14. ožujka 1942., Mosul ili Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

potpredsjednik vlade;

direktor Organizacije za vojnu industrijalizaciju

20.   IME: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: oko 1938., Mosul

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

potpredsjednik od 1991.

21.   IME: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

ALIAS: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman Al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur al-Majid;

Rukan Abd al Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1956., Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

šef Ureda za plemenske poslove u Kabinetu predsjednika

22.   IME: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 4. svibnja 1955., al-Samnah, blizu Tikrita

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

zamjenik šefa Ureda za plemenske poslove u Kabinetu predsjednika

23.   IME: Mizban Khadr Hadi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1938., okrug Mandali, Diyala

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

član regionalnog vodstva stranke Ba'th i Vijeća revolucionarne komande od 1991.

24.   IME: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1924., Sulaymaniyah

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

potpredsjednik Vijeća revolucionarne komande

25.   IME: Tariq Aziz

ALIAS: Tariq Mikhail Aziz

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1. srpnja 1936., Mosul ili Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

potpredsjednik vlade;

PUTOVNICA: (srpanj 1997.): br. 34409/129

26.   IME: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

ALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1954., Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

guverner Basre

27.   IME: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1944., Mosul

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

ministar obrane

28.   IME: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1934., Diyala

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

potpredsjednik vlade i ministar financija

29.   IME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1953., Bagdad ili Mosul

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

ministar unutarnjih poslova

30.   IME: Ayad Futtayyih Khalifa Al-Rawi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: oko 1942., Rawah

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

zapovjednik stožera snaga Quds, od 2001. do 2003.;

bivši guverner Bagdada i Ta'mima

31.   IME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: oko 1948.

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

direktor vojne obavještajne službe

32.   IME: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 5. travnja 1938., Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednički savjetnik za znanost;

viši zamjenik Organizacije za vojnu industrijalizaciju, od 1988. do 1991.;

bivši predsjednik Tehničkog korpusa za posebne projekte;

PUTOVNICE:? br. 33301/862

Izdana: 17. listopada 1997.

Vrijedi do: 1. listopada 2005.

? M0003264580

Izdano: nepoznato

Vrijedi do: nepoznato

? H0100009

Izdano: svibanj 2001.

Vrijedi do: nepoznato

33.   IME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1939., Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

ministar za naftu, od 1996. do 2003.;

na čelu Organizacije za vojnu industrijalizaciju, početkom 1990-ih.

34.   IME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1953. ili 1958., Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

na čelu Nacionalne direkcije za nadzor

35.   IME: Muhammad Mahdi Al-Salih

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1947. ili 1949., upravna jedinica al-Anbar

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

ministar trgovine, od 1987. do 2003.;

šef Kabineta predsjednika, sredinom 1980-ih.

36.   IME: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1947., Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

savjetnik predsjednika;

direktor Opće sigurnosti, početkom 1990-ih;

šef iračke obavještajne službe, od 1990. do 1991.;

polubrat Saddama Husseina

37.   IME: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

ALIAS: Watab Ibrahim al-Hassan

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1952., Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

savjetnik predsjednika;

ministar unutarnjih poslova, početkom 1990-ih;

polubrat Saddama Husseina

38.   IME: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1951., Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

savjetnik predsjednika;

stalni predstavnik u UN-u (Ženeva), od 1989. do 1998.;

na čelu iračke obavještajne službe, početkom 1980-ih;

polubrat Saddama Husseina

39.   IME: Huda Salih Mahdi Ammash

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1953., Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

član regionalnog vodstva stranke Ba'th;

vođa bioloških laboratorija u Organizaciji za vojnu industrijalizaciju, početkom 1990-ih;

bivši šef Ureda za studente i mladež, stranka Ba'th;

bivši šef Stručnog ureda za ženske poslove

40.   IME: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1947.

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, Diyala;

zamjenik zapovjednika, južna regija, od 1998. do 2000.;

bivši predsjednik Narodne skupštine

41.   IME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1942., okrug Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, At-Tamin;

ministar unutarnjih poslova, od 1995. do 2001.

42.   IME: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1937. ili 1938., Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, istočni Bagdad;

43.   IME: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

ALIAS: Humam 'Abd-al-Khaliq 'Abd-al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1945., Ar-Ramadi

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

ministar visokog obrazovanja i istraživanja, od 1992. do 1997., od 2001. do 2003.;

ministar kulture, od 1997. do 2001.;

direktor i zamjenik direktora Iračke organizacije za atomsku energiju, 1980-tih;

PUTOVNICA: 0018061/104, izdana 12. rujna 1993.

44.   IME: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, al-Basrah

45.   IME: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, An-Najaf;

član iračke Nacionalne skupštine;

NAPOMENA: preminuo 2003.

46.   IME: Saif-al-Din al-Mashhadani

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1956., Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, Al-Muthanna

47.   IME: Fadil Mahmud Gharib

ALIAS: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1944., Dujail

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, Babil;

predsjednik Općeg saveza iračkih sindikata

48.   IME: Muhsin Khadr Al-Khafaji

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, al-Qadisyah

49.   IME: Rashid Taan Kathim

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, al-Anbar

50.   IME: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

ALIAS: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1944., Kubaisi, al-Anbar

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, Maysan

51.   IME: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1944., Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, Wasit

52.   IME: Adil Abdallah Mahdi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1945., al-Dur

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, Dhi-Qar;

bivši predsjednik stranke Ba'th za Diyalu i al-Anbar

53.   IME: Qaid Hussein Al-Awadi

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, Ninawa;

bivši guverner An-Najafa, oko 1998. do 2002.

54.   IME: Khamis Sirhan Al-Muhammad

ALIAS: Dr. Fnu Mnu Khamis

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, Karbala

55.   IME: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1944., Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

predsjednik regionalnog vodstva stranke Ba'th, Salah Ad-Din;

bivši podtajnik za sigurnost u Ministarstvu vanjskih poslova

▼M4

56. Sajida Khayrallah Tilfah. Datum rođenja: 1937. Mjesto rođenja: Al-Awja, blizu Tikrita, Irak. Državljanstvo: iračko. Ostali podaci: Službeno priznata supruga Saddama Husseina i majka petero njegove djece, uključujući Qusay Saddama Husseina i Uday Saddama Husseina.

57. Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti. Datum rođenja: 1967. Mjesto rođenja: Irak. Državljanstvo: iračko. Adresa: Amman, Jordan. Ostali podaci: kći Sajide Khayrallah Tilfah i Saddama Husseina.

58. Rana Saddam Hussein Al-Tikriti. Datum rođenja: 1969. Mjesto rođenja: Irak. Državljanstvo: iračko. Adresa: Amman, Jordan. Ostali podaci: kći Sajide Khayrallah Tilfah i Saddama Husseina.

59. Hala Saddam Hussein Al-Tikriti. Datum rođenja: 1972. Mjesto rođenja: Irak. Državljanstvo: iračko. Ostali podaci: kći Sajide Khayrallah Tilfah i Saddama Husseina

60. Samira Shahbandar (alias Chadian). Datum rođenja: 1946. Mjesto rođenja: Baghdad, Irak. Državljanstvo: iračko. Ostali podaci: druga supruga Saddama Husseina i majka njegovog trećeg sina.

61. Ali Saddam Hussein Al-Tikriti (alias Hassan). Datum rođenja: 1980. ili 1983. Mjesto rođenja: Irak. Državljanstvo: iračko. Ostali podaci: sin Samire Shahbandar i Saddama Husseina.

62. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, Datum rođenja: 2. prosinca 1972. Državljanstvo: iračko. Adresa: Ženeva, Švicarska. Ostali podaci: dijete Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritija.

63. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum rođenja: 1. siječnja 1978. Državljanstvo: iračko. Adresa: Ženeva, Švicarska. Dijete Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritija.

64. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum rođenja: 18. travnja 1981. Državljanstvo: iračko Adresa: Ženeva, Švicarska. Ostali podaci: dijete Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritija.

65. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum rođenja: 2. prosinca 1983. Državljanstvo: iračko. Adresa: Ženeva, Švicarska. Ostali podaci: dijete Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritija.

66. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum rođenja: 3. prosinca 1986. Državljanstvo: iračko. Adresa: Ženeva, Švicarska. Ostali podaci: dijete Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritija.

67. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum rođenja: 19. prosinca 1980. ili 19. siječanj 1980. Državljanstvo: iračko. Adresa: Irak. Ostali podaci: dijete Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritija.

68. Jawhar Majid Al-Duri. Datum rođenja: oko 1942., Al-Dur, Irak. Državljanstvo: iračko. Adresa: Irak. Ostali podaci: supruga Izzata Ibrahima Al-Durija.

69. Sundus Abd Al-Ghafur. Datum rođenja: oko 1967., Kirkuk, Irak. Državljanstvo: iračko. Adresa: Irak. Ostali podaci: supruga Izzata Ibrahima Al-Durija.

70. Nidal Al-Rabi’i. Datum rođenja: oko 1965. Mjesto rođenja: Al-Dur, Irak. Državljanstvo: iračko. Adresa: Irak. Ostali podaci: supruga Izzata Ibrahima Al-Durija.

71. Intissar Al-Ubaydi. Datum rođenja: oko 1974. Državljanstvo: iračko. Adresa: Irak. Ostali podaci: supruga Izzata Ibrahima Al-Durija.

▼M6

72. Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Datum rođenja: 6. lipnja 1964. Mjesto rođenja: Irak. Državljanstvo: iračko.

73. Adib Shaban Al-Ani (alias (a) Dr. Adib Sha’ban, (b) Adib Shaban). Datum rođenja: 1952. Državljanstvo: iračko.

74. Dr. Sahir Berhan (alias (a) Dr. Sahir Barhan, (b) Saher Burhan Al-Deen, (c) Sahir Burhan). Datum rođenja: 1967. Adresa: (a) Bagdad, Irak, (b) Ujedinjeni Arapski Emirati. Državljanstvo: iračko.

75. Maki Mustafa Hamudat (alias (a) Maki Hamudat, (b) Mackie Hmodat, (c) General Maki Al-Hamadat, (d) Macki Hamoudat Mustafa). Datum rođenja: oko 1934. Adresa: Mosul, Irak. Državljanstvo: iračko.

76. Roodi Slewa (alias (a) Rudi Slaiwah, (b) Rudi Untaywan Slaywah, (c) Rudi Saliwa). Državljanstvo: iračko.

▼M18 —————

▼M6

80. Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Datum rođenja: 25. siječnja 1932. Putovnica br. H0044232 (iračka).

81. Adnan S. Hasan Ahmed (alias (a) Hasan Ahmed S. Adnan, (b) Ahmed Sultan). Address: Amman, Jordan.

82. Munir Al Qubaysi (alias (a) Munir Al-Kubaysi, (b) Muneer Al-Kubaisi, (c) Munir Awad, (d) Munir A Mamduh Awad). Datum rođenja: 1966. Mjesto rođenja: Heet, Irak. Adresa: Sirija. Državljanstvo: iračko.

83. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING (alias (a) ALFA TRADING COMPANY, (b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING). Adresa: P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan.

84. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Adrese: (a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordan; (b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordan; (c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan.

▼M9

85. Muhammad Yunis Ahmad (alias (a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, (b) Muhammad Yunis Ahmed, (c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, (d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Adrese: (a) Al-Dawar Street, Bludan, Sirija, (b) Damascus, Sirija, (c) Mosul, Irak, (d) Wadi Al-Hawi, Irak, (e) Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, (f) Al-Hasaka, Sirija. Datum rođenja: 1949. Mjesto rođenja: Al-Mowall, Mosul, Irak. Državljanstvo: iračko.

▼M10

86. Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias (a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (e) Ali Thafir Abdallah). Datum rođenja: (a) 15.5.1968., (b) 1970. Mjesto rođenja: (a) Al-Owja, Irak, (b) Bagdad, Irak. Državljanstvo: iračko. Adrese: (a) Mosul, Irak, (b) Az Zabadani, Sirija. Br. putovnice: iračka putovnica br. 284158 (istječe 21.8.2005.; ime: Ali Thafir Abdallah; datum rođenja: 1970; mjesto rođenja: Bagdad, Irak). Druge informacije: sin Sabawija Ibrahima Hasana Al-Tikritija, bivšeg savjetnika predsjednika Sadama Huseina.

87. Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias (a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Datum rođenja: (a) 1970 circa, (b) 1970. Mjesto rođenja: Baghad, Irak. Državljanstvo: iračko. Adresa: (a) Damask, Sirija, (b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Sirija, (c) Jemen. Br. putovnice.: iračka putovnica br. 2863795S (istječe 23.8.2005; ime: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; datum rođenja: 1970; mjesto rođenja: Bagdad, Irak). Druge informacije: sin Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, bivšeg savjetnika predsjednika Sadama Huseina.

88. Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias (a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (d) Qais Muhammad Salman). Datum rođenja: 21.10.1971. Mjesto rođenja: (a) Bagdad, Irak, (b) Al-Owja, Irak. Državljanstvo: iračko. Adresa: (a) Bludan, Syria, (b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Irak. Druge informacije: sin Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, bivšeg savjetnika predsjednika Sadama Huseina.

89. Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias (a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, (d) Muhammad Da’ud Salman). Datum rođenja: (a) 25.10.1983, (b) 1977. Mjesto rođenja: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iračko. Adresa: (a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syria, (b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Syria, (c) Irak. Br.putovnice: iračka putovnica br. 284173 (istječe 21.8.2005; ime: Muhammad Da’ud Salman; datum rođenja: 1977; mjesto rođenja: Bagdad, Irak). Druge informacije: sin Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, bivšeg savjetnika predsjednika Sadama Huseina.

90. Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias (a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, (c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, (d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, (e) Ali Zafir „Abdullah”). Datum rođenja: 17.7.1970. Mjesto rođenja: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iračko. Adresa: (a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damask, Sirija, (b) Bejrut, Libanon. Druge informacije: sin Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, bivšeg savjetnika predsjednikao Sadama Huseina.

91. Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias (a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Datum rođenja: 19.9.1988. Državljanstvo: iračko. Adrese: (a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Sirija, (b) Jemen. Druge informacije: sin Sabawija Ibrahima Hasana Al-Tikritija, bivšeg savjetnika predsjednika Sadama Huseina.

▼M12

92. AL-ARABI TRADING COMPANY. Adrese: (a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; (b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak, (c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak.

93. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, (b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, (c) AL-BASHA’IR TRADING COMPANY, LTD, (d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, (e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adresa: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak.

▼M45 —————

▼M12

95. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adrese: (a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati; (b) 638, Rashidiya, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati; (c) Lootah Building, Airport Road, blizu Aviation Club, Rashidya, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati; (d) vila na području Harasiyah, Bagdad, Irak.

96. AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adresa: Ruggell, Lihtenštajn.

97. LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adresa: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Švicarska. Ostali podaci: Savezni br.: CH-2 17-0-431-423-3 (Švicarska).

98. MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Ostali podaci: Savezni br.: CH-660-0-469-982-0 (Švicarska).

99. MONTANA MANAGEMENT, INC. Adresa: Panama.

100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Broj upisa trgovačkog društva: 02150590 (Ujedinjena Kraljevina). Adresa sjedišta: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Ujedinjena Kraljevina. Ostali podaci: posljednji poznati direktori: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

101. T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Broj upisa trgovačkog društva: 02142819 (Ujedinjena Kraljevina). Adresa sjedišta: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Ujedinjena Kraljevina. Ostali podaci: posljednji poznati direktori: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

▼M21
PRILOG V.

Internetske stranice s informacijama o nadležnim tijelima iz članaka 5., 6., 7. i 8. i adresom za slanje obavijesti Europskoj komisiji

▼M52

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĐARSKA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top