EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R1339-20090211

Consolidated text: Uredba Vijeća (EZ) br. 1339/2001 od 28. lipnja 2001. o proširenju učinaka Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o propisivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja na one države članice koje nisu prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1339/2009-02-11

2001R1339 — HR — 11.02.2009 — 001.002


►B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1339/2001

od 28. lipnja 2001.

o proširenju učinaka Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o propisivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja na one države članice koje nisu prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu

( L 181, 4.7.2001, p.11)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 45/2009 od 18. prosinca 2008.

  L 17

4

22.1.2009
▼B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1339/2001

od 28. lipnja 2001.

o proširenju učinaka Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o propisivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja na one države članice koje nisu prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutuVIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske unije, a posebno njegov članak 308.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta ( 2 ),

budući da:

(1)

Prilikom donošenja Uredbe (EZ) br. 1338/2001 ( 3 ) Vijeće je utvrdilo da se njezini članci 1. do 11. primjenjuju u onim državama članicama koje su prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu.

(2)

Međutim, važno je da euro uživa istu razinu zaštite u onim državama članicama koje ga nisu prihvatile te da se s tim ciljem poduzmu potrebne mjere,

DONIJELO JE OVU UREDBU:▼M1

Članak 1.

Primjena članaka od 1. do 11. Uredbe (EZ) br. 1338/2001, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 44/2009 ( 4 ), proširuje se na one države članice koje nisu prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu.

▼B

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan njezine objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ona se primjenjuje od 1. siječnja 2002. Međutim, primjenjuje se od dana objave za novčanice i kovanice koje još nisu izdane, ali se predviđa njihovo izdavanje.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.( 1 ) SL C 337 E, 28.11.2000., str. 264.

( 2 ) Mišljenje doneseno 3. svibnja 2001. (još nije objavljeno u Službenom listu).

( 3 ) SL L 181, 4.7.2001., str. 6.

( 4 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2009 od 18. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o propisivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja (SL L 17, 22.1.2009., str. 1.)

Top