EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999R0659-20151014

Consolidated text: Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 108. ugovora o funkcioniranju Europske unije

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/659/2015-10-14

1999R0659 — HR — 14.10.2015 — 004.001


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 659/1999

od 22. ožujka 1999.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 108. ugovora o funkcioniranju Europske unije

( L 083, 27.3.1999, p.1)

 

 

br.

stranica

datum

 

Uredba Vijeća (EU) 2015/1589 od 13. srpnja 2015.

L 248

9

24.9.2015

Top