EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994L0011-20130701

Consolidated text: Direktiva 94/11/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. ožujka 1994. o usklađivanju prava i drugih propisa država članica u odnosu na označivanje materijala korištenih u glavnim dijelovima obuće namijenjene prodaji potrošaču

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/11/2013-07-01

1994L0011 — HR — 01.07.2013 — 003.002


►B

DIREKTIVA 94/11/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. ožujka 1994.

o usklađivanju prava i drugih propisa država članica u odnosu na označivanje materijala korištenih u glavnim dijelovima obuće namijenjene prodaji potrošaču

( L 100, 19.4.1994, p.37)

 

 

  No

page

date

►M1

COUNCIL DIRECTIVE 2006/96/EC of 20 November 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M2

DIREKTIVA VIJEĆA 2013/15/EU od 13. svibnja 2013.

  L 158

172

10.6.2013


►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DIREKTIVA 94/11/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. ožujka 1994.

o usklađivanju prava i drugih propisa država članica u odnosu na označivanje materijala korištenih u glavnim dijelovima obuće namijenjene prodaji potrošačuEUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 100.a,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora ( 2 ),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.b Ugovora,

budući da u nekim državama članicama postoje uredbe o označivanju obuće u svrhu zaštite i informiranja javnosti kao i osiguranja opravdanih interesa industrije;

budući da različitost tih uredbi može dovesti do stvaranja prepreka trgovini unutar Zajednice narušavajući tako funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

budući da se pojedinosti zajedničkog sustava označivanja obuće trebaju precizno utvrditi kako bi se izbjegli problemi koji mogu nastati zbog postojanja različitih sustava;

budući da Rezolucija Vijeća od 9. studenoga 1989. o budućim prioritetima za ponovno pokretanje politike o zaštiti potrošača ( 3 ) zahtijeva da se učine dodatni napori kako bi potrošač bio bolje obaviješten o proizvodima;

budući da je u interesu i potrošača i industrije obuće uvesti sustav kojim će se smanjiti rizik prijevare navodeći pravu prirodu materijala upotrijebljenih u glavnim dijelovima obuće;

budući da se Rezolucijom Vijeća od 5. travnja 1993. o budućim djelovanjima u vezi s označivanjem proizvoda u interesu potrošača ( 4 ), označivanje smatra jednim od važnijih načina u postizanju bolje obaviještenosti i transparentnosti potrošača te osiguranju skladnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta;

budući da je usklađivanje nacionalnih zakonodavstava prikladan način uklanjanja ovih prepreka slobodnoj trgovini; budući da pojedine države članice ne mogu postići ovaj cilj na zadovoljavajući način; budući da ova Direktiva utvrđuje samo one uvjete koji su prijeko potrebni za slobodno kretanje proizvoda na koje se ona odnosi,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:Članak 1.

1.  Ova se Direktiva primjenjuje pri označivanju materijala upotrijebljenih u glavnim dijelovima obuće namijenjene prodaji potrošaču.

Za potrebe ove Direktive „obuća” znači svi proizvodi s pričvršćenim potplatima (donjištima) namijenjene za zaštitu ili pokrivanje stopala, uključujući dijelove koji se zasebno stavljaju na tržište, a na koje se odnosi Prilog I.

U Prilogu II. pojavljuje se iscrpan popis proizvoda obuhvaćenih Direktivom.

Ova Direktiva ne odnosi se na:

 rabljenu, nošenu obuću,

 zaštitnu obuću obuhvaćenu Direktivom 89/686/EEZ ( 5 ),

 obuću obuhvaćenu Direktivom 76/769/EEZ ( 6 ),

 obuću koja se upotrebljava kao igračka.

2.  Podaci o sastavu obuće daju se označivanjem kao što je predviđeno člankom 4.

i. Označivanje pruža podatke koji se odnose na tri dijela obuće kako je određeno u Prilogu I., i to:

(a) gornjište;

(b) podstava i uložna tabanica; i

(c) potplata donjišta.

ii. Sastav obuće navodi se kao što je predviđeno člankom 4. pomoću piktograma ili pisanih oznaka za specifične materijale, kao što je određeno u Prilogu I.

iii. Za gornjište cipele klasifikacija materijala se utvrđuje na temelju odredbi sadržanih u članku 4. stavak 1. i u Prilogu I, bez obzira na dodatke ili pojačanja kao što su ojačanja na gležnju, obrubi, ukrasi, kopče, vrpce, jezičci ili slični dodaci.

iv. Kod potplata se podjela temelji na količini materijala sadržanog u potplati, u skladu s člankom 4.

Članak 2.

1.  Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da sva obuća stavljena na tržište udovoljava zahtjevima označivanja ove Direktive, ne dovodeći u pitanje druge relevantne Zajednice.

2.  Kad se obuća stavlja na tržište, a nije u skladu s odredbama etiketiranja, nadležna će država članica poduzeti odgovarajuće aktivnosti kao što je određeno u njenom nacionalnom zakonodavstvu.

Članak 3.

Ne dovodeći u pitanje druge relevantne odredbe Zajednice, države članice neće zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište obuće koja udovoljava zahtjevima označivanja ove Direktive, primjenom neusklađenih nacionalnih odredbi koje određuju označivanje određenih vrsta obuće ili obuće općenito.

Članak 4.

1.  Označivanje pruža podatke o materijalu, utvrđene u skladu s Prilogom I., koji tvori najmanje 80 % površine gornjišta cipele te podstave i uložne tabanice obuće, i najmanje 80 % količine potplata (donjišta). Ako nijedan od materijala, koji se koristi za obuću, nema traženih 80 % površine ili količine, treba navesti podatke za dva glavna materijala.

2.  Podaci se nalaze na obući. Proizvođač ili njegov ovlašteni agent s poslovnim nastanom u Zajednici može odabrati piktograme ili pisane oznake na najmanje jednom jeziku ili jezicima koje će utvrditi države članice potrošnje u skladu s Ugovorom, kao što je utvrđeno i objašnjeno u Prilogu I. Države članice u svojim nacionalnim odredbama osiguravaju odgovarajuću obaviještenost potrošača o značenju ovih piktograma te osiguravaju da takve odredbe ne stvaraju prepreke trgovini.

3.  Za potrebe ove Direktive, označivanje podrazumijeva pričvršćivanje traženih podataka na najmanje jedan proizvod obuće u svakom paru. Ovo se može postići utiskivanjem, u obliku naljepnice, žigom ili pričvršćenom etiketom.

4.  Oznaka mora biti vidljiva, sigurno pričvršćena i lako dostupna, a dimenzije piktograma moraju biti dovoljno velike kako bi se podaci sadržani na njima lako razumjeli. Oznaka nikako ne smije potrošača navesti na pogrešno zaključivanje.

5.  Proizvođač ili njegov ovlašteni agent s poslovnim nastanom u Zajednici odgovoran je za nabavljanje oznaka i za točnost podataka navedenih na njima. Ako ni proizvođač ni njegov ovlašteni agent nisu uspostavili poslovni nastan u Zajednici, ovu obvezu preuzima osoba odgovorna za stavljanje obuće na tržište Zajednice. Trgovac na malo odgovoran je za obuću i osigurava njezinu prodaju s odgovarajućom oznakom propisanom ovom Direktivom.

Članak 5.

Ako je potrebno, dodatni pisani podaci pričvršćeni su na oznaku i mogu popratiti informacije određene ovom Direktivom. Međutim, države članice ne mogu zabraniti ni spriječiti stavljanje na tržište one obuće koja udovoljava zahtjevima ove Direktive, u skladu s člankom 3.

Članak 6.

1.  Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 23. rujna 1995. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.  Države članice primjenjuju mjere navedene u stavku 1. od 23. ožujka 1996. Fakturirana roba ili ona dostavljena trgovcu prije tog datuma neće podlijegati spomenutim mjerama do 27. rujna 1997.

3.  Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

4.  Komisija, tri godine nakon primjene ove Direktive, Vijeću dostavlja izvješće o procjeni, uzimajući u obzir sve poteškoće s kojima su se operatori mogli sresti dok su primjenjivali odredbe ove Direktive te, ako bude potrebno, dostavlja odgovarajuće prijedloge na preispitivanje.

Članak 7.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.
PRILOG I.

1.   Definicija određenih dijelova obuće i odgovarajući piktogrami ili pisane oznake koje se na njih odnose 

Piktogrami

Pismene oznake

(a)  Gornjište

Gornjište je vanjska strana strukturnog elementa koji je pričvršćen na potplat (donjište).

image

F Tige D Obermaterial IT Tomaia NL Bovendeel EN Upper DK Overdel GR ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ES Empeine P Parte superior ►A1   CZ Vrch EST Pealne LV Virsa LT Viršus HU Felsőrész M Wiċċ PL Wierzch SI Zgornji del SK Vrch  ◄ ►M1   BG лицева част RO Față  ◄ ►M2   HR Gornjište  ◄

(b)  Podstava i uložna tabanica

Podstava gornjišta i uložna tabanica čine unutrašnji dio obuće.

image

F Doublure et semelle de propreté D Futter und Decksohle IT Fodera e Sottopiede NL Voering en inlegzool EN Lining and sock DK Foring og bindsål GR ΦΟΔΡΕΣ ES Forro y plantilla P Forro e Palmilha ►A1   CZ Podšívka a stélka EST Vooder ja sisetald LV Odere un ieliekamā saistzole LT Pamušalas ir įklotė HU Bélés és fedőtalpbélés M Inforra u suletta PL Podszewka z wyściółką SI Podloga in vložek (steljka) SK Podšívka a stielka  ◄ ►M1   BG подплата и стелка RO Căptușeală și acoperiș de branț  ◄ ►M2   HR Podstava i uložna tabanica  ◄

(c)  Potplat (donjište)

Potplat (donjište) je donji dio obuće izložen habanju i pričvršćen na gornjište.

image

F Semelle extérieure D Laufsohle IT Suola esterna NL Buitenzool EN Outer sole DK Ydersål GR ΣΟΛΑ ES Suela P Sola ►A1   CZ Podešev EST Välistald LV Ārējā zole LT Padas HU Járótalp M Pett ta' barra PL Spód SI Podplat SK Podošva  ◄ ►M1   BG външно ходило RO Talpă exterioară  ◄ ►M2   HR Potplat (donjište)  ◄

2.   Definicije i odgovarajući piktogrami materijala

Piktogrami o materijalima moraju se nalaziti na deklaracijama pokraj piktograma o 3 dijela obuće na način predviđen člankom 4. i dijelom 1. ovog Priloga. 

Piktogram

Pismene oznake

(a)  i. Štavljena koža

Opći pojam za krzno ili kožu sa svojom prirodnom vlaknastom strukturom, više ili manje neoštećenom, koja je štavljena kako se ne bi raspadala. Dlaka ili vuna se može ali i ne mora ukloniti. Štavljena koža se također radi od krzna ili kože koji su tehnološkim postupkom razdvojeni ili razdijeljeni na slojeve prije ili poslije štavljenja. Međutim, ako se štavljena koža ili krzno mehanički ili kemijski rastavi na vlaknaste dijelove, komadiće ili prah te se onda, sa ili bez spajanja s vezivnim sredstvom, prerađuje u listove ili druge oblike, onda takvi listovi ili oblici nisu štavljena koža. Ako štavljena koža na sebi ima površinski premaz, nanesen na bilo koji način, ili polituru učvršćenu ljepilom, takvi površinski slojevi ne smiju biti deblji od 0.15 mm. Na ovaj se način sve kože obrađuju ne dovodeći u pitanje druge zakonske obveze, kao npr. Washingtonsku konvenciju.Ako se pojam „koža punog zrna” („koža punog lica”) upotrijebi u dodatnim pisanim informacijama sukladno članku 5., on će se primjenjivati na kožu koja ima izvornu prirodnu zrnastu površinu, kako je izložena uklanjanjem površinskog sloja, s tim da niti jedan dio površine nije uklonjen glačanjem, struganjem ili razdvajanjem (dijeljenjem).

image

F Cuir D Leder IT Cuoio NL Leder EN Leather DK Læder GR ΔΕΡΜΑ ES Cuero P Couros e peles curtidas ►A1   CZ Useň EST Nahk LV Āda LT Oda HU Bőr M Ġilda PL Skóra SI Usnje SK Useň  ◄ ►M1   BG кожа RO Piei cu față naturală  ◄ ►M2   HR Koža  ◄

(a)  ii. Koža korigiranog lica

Koža gdje premaz, kojim je korigirano lice, ne prelazi jednu trećinu ukupne debljine proizvoda, ali je deblja od 0,15 mm.

image

F Cuir enduit D Beschichtetes Leder IT Cuoio rivestito NL Gecoat leder EN Coated leather DK Overtrukket læder GR ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ES Cuero untado P Couro revestido ►A1   CZ Povrstvená useň EST Kaetud nahk LV Pārklāta āda LT Padengta oda HU Bevonatos bőr M Ġilda miksija PL Skóra pokryta SI Krito usnje SK Povrstvená useň  ◄ ►M1   BG кожа с покритие RO Piei cu față corectată  ◄ ►M2   HR Koža korigiranog lica  ◄

(b)  Tkani ili netkani tekstilni materijali od prirodnih ili umjetnih vlakana

„Tekstil” podrazumijeva sve proizvode koji su obuhvaćeni Direktivom 71/307/EEZ i njezinim izmjenama.

image

F Textile D Textil IT Tessili NL Textiel EN Textile DK Tekstil-materialer GR ΥΦΑΣΜΑ ES Textil P Téxteis ►A1   CZ Textilie EST Tekstiil LV Tekstilmateriāls LT Tekstilė HU Textil M Tessut PL Materiał włókienniczy SI Tekstil SK Textil  ◄ ►M1   BG текстил RO Textile  ◄ ►M2   HR Tekstil  ◄

(c)  Svi ostali materijali

image

F Autres matériaux D Sonstiges Material IT Altre materie NL Overige materialen EN Other materials DK Andre materialer GR ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ES Otros materiales P Outros materiais ►A1   CZ Ostatní materiály EST Teised materjalid LV Citi materiāli LT Kitos medžiagos HU Egyéb anyag M Materjal ieħor PL Inny materiał SI Drugi materiali SK Iný materiál  ◄ ►M1   BG всички други материали RO Alte materiale  ◄ ►M2   HR Drugi materijali.  ◄
PRILOG II.

PRIMJERI OBUĆE OBUHVAĆENE OVOM DIREKTIVOM

„Obuća” obuhvaća proizvode, od sandala čiji se gornji dio sastoji od podesnih vrpci ili traka, do čizama koje sežu do bedara čiji gornji dio pokriva nogu i bedra. Zbog toga se među uključenim proizvodima nalaze:

i. ravne cipele ili cipele s visokom petom za zatvoreni prostor ili za nošenje na otvorenom prostoru;

ii. čizme do gležnja, polučizme, čizme do koljena i čizme do bedara;

iii. sandale različitog tipa, „espadrile” (cipele s gornjim dijelom od platna i potplatom od spletenog materijala biljnog porijekla), tenisice, cipele za trčanje i druge sportske cipele, sandale za kupanje te druga prigodna obuća;

iv. posebna sportska obuća koja je namijenjena za sportske aktivnosti i ima, ili je predviđena za pričvršćivanje šiljaka, gumbi, zapora, kvačica, prečki ili sličnih dodataka te cipele za klizanje, skijanje i skijaška terenska obuća, obuća za hrvanje i boksanje te obuća za biciklizam. Ovdje su također uključeni i složeni proizvodi kao što je obuća s pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama;

v. baletne papuče;

vi. obuća izrađena iz jednog komada, naročito ona nastala oblikovanjem gume ili plastike, izuzevši proizvode od tankog materijala (papira, plastične tanke kožice, itd. bez pričvršćenog potplata) za jednokratnu upotrebu;

vii. cipele koje se nose preko druge obuće i koje su ponekad bez peta;

viii. obuća s potplatima, obično namijenjena za jednokratnu upotrebu;

ix. ortopedska obuća.

Radi istovrsnosti i jasnoće i zbog toga što podliježu odredbama spomenutim u opisu proizvoda obuhvaćenih ovom Direktivom, proizvodi iz članka 64. Kombinirane nomenklature („CN”), obuhvaćeni su ovom Direktivom.( 1 ) SL C 74, 25.3.1992., str. 10.

( 2 ) SL C 287, 4.11.1992., str. 36.

( 3 ) SL C 294, 22.11.1989., str. 1.

( 4 ) SL C 110, 20.4.1993., str. 3.

( 5 ) SL L 399, 30.12.1989., str. 18.

( 6 ) SL L 262, 27.9.1976., str. 201.

Top