EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/196/09

Poziv na podnošenje prijedloga 2018. – EAC/A01/2019 – Europske snage solidarnosti – Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

OJ C 196, 12.6.2019, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 196/22


POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA 2018. – EAC/A01/2019

Europske snage solidarnosti

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

(2019/C 196/09)

1.   Uvod/kontekst

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) 2018/1475 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni Uredbe (EU) br. 1288/2013, Uredbe (EU) br. 1293/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU (1) te na godišnjem programu rada za Europske snage solidarnosti za 2018. Europske snage solidarnosti odnose se na razdoblje od 2018. do 2020. Opći i posebni ciljevi Europskih snaga solidarnosti navedeni su u člancima 3. i 4. Uredbe.

2.   Opis

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta veliki su projekti kojima se podupiru aktivnosti volonterskih timova usmjerene na provedbu kratkoročnih visokoučinkovitih intervencija radi odgovora na društvene izazove u područjima politika koja su definirana na razini EU-a.

3.   Ciljevi i prioriteti

Cilj je Europskih snaga solidarnosti promicati solidarnost kao vrijednost, prvenstveno putem volontiranja, i povećati sudjelovanje mladih i organizacija u pristupačnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije, solidarnosti, demokracije i građanstva u Europi, istodobno odgovarajući na društvene izazove i jačajući zajednice, uz poseban napor u području promicanja socijalne uključenosti. Na taj se način doprinosi i europskoj suradnji relevantnoj za mlade.

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta posebno će nastojati sljedeće:

zadovoljiti jasno definirane neispunjene društvene potrebe,

promicati solidarnost u država članicama,

omogućiti mladim volonterima da steknu iskustva i kompetencije korisne za osobni, obrazovni, društveni i profesionalni razvoj,

dati opipljive koristi zajednicama u kojima se aktivnosti provode,

doprijeti do mladih s manje mogućnosti, uključujući izbjeglice, azilante i migrante,

promicati različitosti, međukulturni i međureligijski dijalog, zajedničke vrijednosti slobode, tolerancije i poštovanja ljudskih prava kao i projekata kojima se unapređuje medijska pismenost, kritičko mišljenje i inicijativa kod mladih ljudi,

jačati kapacitet i međunarodni doseg organizacija sudionica,

povećati osviještenost sudionika i njihovo razumijevanje drugih kultura i država nudeći im mogućnost za izgradnju mreža međunarodnih kontakata, za aktivno sudjelovanje u društvu i razvoj osjećaja europskog građanstva i identiteta.

Uz prethodno navedene ciljeve prijedlozi podneseni u okviru ovog poziva moraju uključivati barem jedan od triju prioriteta navedenih u nastavku:

europska kulturna baština,

integracija državljana trećih zemalja (uključujući tražitelje azila i izbjeglice),

odgovor na izazove povezane s okolišem, uključujući sprečavanje katastrofa, pripravnost i oporavak (izuzevši hitan odgovor na katastrofe).

U okviru prioriteta europske kulturne baštine mogu se poduprijeti projekti obnove, primjerice katedrale Notre Dame u Parizu.

4.   Prihvatljivi podnositelji prijedloga

Prihvatljivi su podnositelji prijedloga javne i privatne organizacije s Erasmus+ volonterskom akreditacijom ili oznakom kvalitete za volontiranje koja je valjana na datum roka za podnošenje prijedloga.

Prihvatljivi su samo prijedlozi pravnih subjekata s poslovnim nastanom u 28 država članica Europske unije.

Za podnositelje prijedloga iz Ujedinjene Kraljevine: Napominjemo da kriteriji prihvatljivosti moraju biti ispunjeni za cijelo razdoblje za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva. Ako se Ujedinjena Kraljevina povuče iz EU-a tijekom tog razdoblja, a ne sklopi s EU-om sporazum na temelju kojeg bi podnositelji prijedloga iz Ujedinjene Kraljevine i dalje bili prihvatljivi, prestat ćete primati sredstva EU-a (iako ćete, bude li moguće, nastaviti sudjelovati u projektu) ili ćete morati napustiti projekt na temelju relevantnih odredbi o prestanku iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

5.   Prihvatljive aktivnosti i trajanje projekta

Prihvatljive su sljedeće vrste aktivnosti:

Volonterski timovi aktivnosti su solidarnosti koje timovima sudionika iz najmanje dviju različitih zemalja omogućuju zajedničko volontiranje u razdoblju od dva tjedna do dva mjeseca. Volonteri Europskih snaga solidarnosti koji su u volonterskim timovima obavljat će zadaće za projekt u kratkom razdoblju. Iako su kraćeg trajanja, te će aktivnosti biti vrijedne i pojedincima i zajednicama koje ostvaruju koristi od te usluge.

Posjeti u svrhu planiranja aktivnosti (APV) su posjeti radi planiranja prije početka volonterskih aktivnosti kako bi se osigurala visoka kvaliteta aktivnosti olakšavanjem i pripremom administrativnih postupaka, stvaranjem povjerenja i razumijevanja te izgradnjom čvrstog partnerstva između uključenih organizacija i osoba.

Dodatne aktivnosti su važne sporedne aktivnosti osmišljene kao dodana vrijednost i za poboljšanje rezultata projekta te jačanje njegova učinka na lokalnoj, regionalnoj i/ili europskoj razini. Cilj je tih dodatnih aktivnosti i povećanje osviještenosti mladih ljudi i zajednica o volontiranju te jačanje priznavanja vještina i kompetencija koje steknu volonteri.

Projekt mora trajati od tri do 24 mjeseca.

6.   Proračun

Ukupni je proračun predviđen za sufinanciranje projekata u okviru ovog poziva na podnošenje prijedloga 1 018 325 EUR i temelji se na godišnjem programu rada za Europske snage solidarnosti za 2018. Financijski doprinos EU-a ne smije premašiti 80 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Agencija predviđa financiranje devet prijedloga.

Agencija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

7.   Podnošenje prijedloga

Prijedlozi se moraju podnijeti putem internetskog obrasca zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (e-obrazac). E-obrazac dostupan je na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku na sljedećoj internetskoj adresi: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en i mora biti propisno ispunjen na jednom od službenih jezika EU-a.

Propisno ispunjen zahtjev mora se podnijeti elektroničkim putem do 19. rujna 2019. u podne (12:00 po briselskom vremenu).

8.   Podrobnije informacije

Podrobni uvjeti ovog poziva na podnošenje prijedloga utvrđeni su u vodiču za volonterske timove u područjima visokog prioriteta, koji je dostupan na sljedećoj adresi:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/funding_en

Vodič za volonterske timove u područjima visokog prioriteta sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.


(1)  SL L 250, 4.10.2018., str. 1.


Top