EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2300

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/2300 оd 21. prosinca 2021. o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Tajvan (Ovu Odluku ne bi trebalo tumačiti na način da odražava službeno stajalište Europske unije o pravnom statusu Tajvana.) s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

C/2021/9914

OJ L 458, 22.12.2021, p. 533–535 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2300/oj

22.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 458/533


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/2300

оd 21. prosinca 2021.

o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Tajvan (*1) s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 („EU digitalna COVID potvrda”) u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava nositeljâ na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njome se doprinosi i olakšavanju postupnog ukidanja ograničenja slobodnog kretanja koja su države članice uvele u skladu s pravom Unije kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, na koordinirani način.

(2)

Uredbom (EU) 2021/953 omogućuje se prihvaćanje COVID-19 potvrda koje treće zemlje izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji ako Komisija smatra da su te COVID-19 potvrde izdane u skladu sa standardima koji se smatraju jednakovrijednima onima utvrđenima u skladu s tom uredbom. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća (2), države članice moraju primjenjivati pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/953 na državljane trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te uredbe, ali koji se zakonito nalaze ili borave na njihovu državnom području i koji imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije. Stoga bi se zaključci o jednakovrijednosti utvrđeni u ovoj Odluci trebali primjenjivati na COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje Tajvan izdaje građanima Unije i članovima njihovih obitelji. Slično tome, na temelju Uredbe (EU) 2021/954 ti bi se zaključci o jednakovrijednosti trebali primjenjivati i na COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje Tajvan izdaje državljanima trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica pod uvjetima utvrđenima u toj uredbi.

(3)

Tajvan je 17. studenoga 2021. Komisiji dostavio detaljne informacije o izdavanju interoperabilnih COVID-19 potvrda o cijepljenju i testiranju u sustavu „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System”. Tajvan je obavijestio Komisiju da smatra da se njegove COVID-19 potvrde izdaju u skladu sa standardom i tehnološkim sustavom koji su interoperabilni s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, čime se omogućuje provjera vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. U tom je pogledu Tajvan obavijestio Komisiju da COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje izdaje Tajvan u sustavu „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System” sadržavaju podatke iz Priloga Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Tajvan je obavijestio Komisiju i da prihvaća potvrde o cijepljenju, testiranju koje se temelji na umnažanju nukleinske kiseline i preboljenju koje su izdale države članice i zemlje EGP-a u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(5)

Komisija je 10. prosinca 2021. na zahtjev Tajvana provela tehničke testove, kojima se pokazalo da Tajvan izdaje COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju u sustavu „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System”, koji je interoperabilan s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953 te omogućuje provjeru vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. Komisija je potvrdila i da COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje Tajvan izdaje u sustavu „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System” sadržavaju potrebne podatke.

(6)

Nadalje, Tajvan je obavijestio Komisiju da izdaje interoperabilne potvrde o cijepljenju za cjepiva protiv bolesti COVID-19. Ta cjepiva trenutačno uključuju Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria i cjepivo protiv bolesti COVID-19 poduzeća MVC.

(7)

Tajvan je obavijestio Komisiju i da interoperabilne potvrde o testiranju izdaje za testove koji se temelje na umnažanju nukleinske kiseline, ali ne i za brze antigenske testove.

(8)

Osim toga, Tajvan je obavijestio Komisiju da ne izdaje interoperabilne potvrde o preboljenju.

(9)

Tajvan nadalje je obavijestio Komisiju da se pri provjeri potvrda u Tajvanu osobni podaci koji su u njima navedeni obrađuju samo kako bi se provjerio i potvrdio status nositelja u pogledu cijepljenja, rezultata testiranja ili preboljenja te se nakon toga ne čuvaju.

(10)

Stoga su ispunjeni elementi potrebni za utvrđivanje da se COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje izdaje Tajvan u sustavu „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System” smatraju jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(11)

Prema tome, COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje izdaje Tajvan u sustavu „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System” trebalo bi prihvatiti pod uvjetima iz članka 5. stavka 5. i članka 6. stavka 5. Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Kako bi ova Odluka bila operativna, Tajvan bi trebao biti povezan s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

(13)

Kako bi zaštitila interese Unije, posebno u području javnog zdravlja, Komisija može iskoristiti svoje ovlasti suspenzije primjene ove Odluke ili njezina stavljanja izvan snage ako uvjeti iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/953 više nisu ispunjeni.

(14)

Kako bi se Tajvan što prije povezalo s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 14. Uredbe (EU) 2021/953,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje izdaje Tajvan u sustavu „Taiwan Digital COVID-19 Certificate System” u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije smatraju se jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 2.

Tajvan je povezan s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. prosinca 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(*1)  Ovu Odluku ne bi trebalo tumačiti na način da odražava službeno stajalište Europske unije o pravnom statusu Tajvana.

(1)  SL L 211, 15.6.2021., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (SL L 211, 15.6.2021., str. 24.).


Top