EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R2019-20210313

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 оd 18. prosinca 2018. o utvrđivanju privremenog popisa visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta u smislu članka 42. Uredbe (EU) 2016/2031 te popisa bilja za koje nije obvezan fitosanitarni certifikat za unos u Uniju u smislu članka 73. te uredbe

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/2021-03-13

02018R2019 — HR — 13.03.2021 — 004.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2019

оd 18. prosinca 2018.

o utvrđivanju privremenog popisa visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta u smislu članka 42. Uredbe (EU) 2016/2031 te popisa bilja za koje nije obvezan fitosanitarni certifikat za unos u Uniju u smislu članka 73. te uredbe

( L 323 19.12.2018, 10)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 оd 28. studenoga 2019.

  L 319

1

10.12.2019

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1214 оd 21. kolovoza 2020.

  L 275

12

24.8.2020

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1361 оd 30. rujna 2020.

  L 317

1

1.10.2020

►M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/419 оd 9. ožujka 2021.

  L 83

6

10.3.2021
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2019

оd 18. prosinca 2018.

o utvrđivanju privremenog popisa visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta u smislu članka 42. Uredbe (EU) 2016/2031 te popisa bilja za koje nije obvezan fitosanitarni certifikat za unos u Uniju u smislu članka 73. te uredbeČlanak 1.

Visokorizično bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti

Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti navedeni na popisu u Prilogu I. smatraju se visokorizičnim biljem, biljnim proizvodima i drugim predmetima u smislu članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031 te se njihov unos u Uniju zabranjuje dok se ne provede procjena rizika.

▼M1 —————

▼B

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
▼M2

PRILOG

▼B

Popis visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u smislu članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031

1. Bilje za sadnju, osim sjemena, in vitro materijal te patuljasto drvenasto bilje za sadnju dobiveno na prirodan ili umjetan način koji su podrijetlom iz svih trećih zemalja te koji pripadaju sljedećim rodovima ili vrstama:Oznaka KN

Opis

ex  06 02

Acacia Mill.

ex  06 02

►M3  Acer L., osim jednogodišnjih do trogodišnjih cijepljenih ili propupalih biljaka za sadnju, golog korijenja, u stanju mirovanja i bez lišća, koje pripadaju vrstama Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg i Acer shirasawanum Koidzumi i podrijetlom su iz Novog Zelanda ◄

ex  06 02

►M2  Albizia Durazz., osim cijepljenih biljaka u stanju mirovanja, golog korijenja, maksimalnog promjera 2,5 cm, namijenjenih za sadnju, vrste Albizia julibrissin Durazzini, podrijetlom iz Izraela. ◄

ex  06 02

Alnus Mill.

ex  06 02

Annona L.

ex  06 02

Bauhinia L.

ex  06 02

Berberis L.

ex  06 02

Betula L.

ex  06 02

Caesalpinia L.

ex  06 02

Cassia L.

ex  06 02

Castanea Mill.

ex  06 02

Cornus L.

ex  06 02

Corylus L.

ex  06 02

Crataegus L.

ex  06 02

Diospyros L.

ex  06 02

Fagus L.

ex  06 02

Ficus carica L.

ex  06 02

Fraxinus L.

ex  06 02

Hamamelis L.

ex  06 02

►M4  Jasminum L., osim neukorijenjenih reznica bilja za sadnju vrste Jasminum polyanthum Franchet podrijetlom iz Izraela; ◄

ex  06 02

Juglans L.

ex  06 02

Ligustrum L.

ex  06 02

Lonicera L.

ex  06 02

►M3  Malus Mill., osim jednogodišnjih do dvogodišnjih cijepljenih biljaka za sadnju, golog korijenja i u stanju mirovanja, koje pripadaju vrsti Malus domestica i podrijetlom su iz Srbije ◄

ex  06 02

Nerium L.

ex  06 02

Persea Mill.

ex  06 02

Populus L.

ex  06 02

Prunus L.

ex  06 02

Quercus L.

ex  06 02

►M2  Robinia L., osim cijepljenih biljaka u stanju mirovanja, golog korijenja, maksimalnog promjera 2,5 cm, namijenjenih za sadnju, vrste Robinia pseudoacacia L., podrijetlom iz Izraela ◄

ex  06 02

Salix L.

ex  06 02

Sorbus L.

ex  06 02

Taxus L.

ex  06 02

Tilia L.

ex  06 02

Ulmus L.

2. Bilje vrste Ullucus tuberosus podrijetlom iz svih trećih zemalja.

▼M4Oznaka KN

Opis

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0604 20 90

ex 0714 90 20

ex 1209 91 80

ex 1404 90 00

Ullucus tuberosus Loz.

▼B

3. Plodovi roda Momordica L podrijetlom iz trećih zemalja ili područjâ trećih zemalja u kojima je zabilježena prisutnost štetnog organizma Thrips palmi Karny i u kojima se ne provode učinkovite mjere za ublažavanje rizika od tog štetnog organizma.Oznaka KN

Opis

ex 0709 99 90

Momordica L.

▼M2 —————

▼M1 —————

Top