EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2041

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2041 оd 17. prosinca 2018. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2018/9090

OJ L 327, 21.12.2018, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2041/oj

21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/50


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2041

оd 17. prosinca 2018.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Kabelske stopice („muške ili ženske”) za napon ne veći od 1 000  V, izrađene od bakra.

Proizvod s jedne strane ima ili utikač (takozvani muški konektor) ili utičnicu (takozvani ženski konektor), a s druge strane kontaktni uređaj u obliku spojnice zaštićene slojem izolacijskog materijala.

Proizvod se upotrebljava za spajanje žica ili kabela koji nisu koaksijalni kabeli.

Proizvod ostvaruje spoj tako da se „muški konektor” utakne u „ženski konektor” bez upotrebe ikakvih alata.

Vidjeti sliku (*1)

8536 69 90

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 8536 , 8536 69 i 8536 69 90 .

Proizvod ima objektivne značajke utikača („muškog konektora”) ili utičnice („ženskog konektora”) opremljenog još jednim kontaktnim uređajem (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava za tarifni broj 8536 skupinu (III) slovo (A) točku (1) te Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature za podbrojeve od 8536 69 10 do 8536 69 90 ). Stoga je njegovo razvrstavanje u podbroj 8536 90 10 kao ostali spojni i kontaktni elementi za žice i kabele isključeno.

Prema tome, on se razvrstava u oznaku KN 8536 69 90 kao ostali utikači i utičnice.

Image

(*1)  Slika je samo informativna.


Top