EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0173

KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU Tehnička prilagodba u vezi s posebnim instrumentima za 2020. (članak 6. stavak 1. točke (e) i (f) Uredbe Vijeća br. 1311/2013 o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020.)

COM/2020/173 final

Bruxelles, 2.4.2020.

COM(2020) 173 final

KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU

Tehnička prilagodba u vezi s posebnim instrumentima za 2020.


(članak 6. stavak 1. točke (e) i (f) Uredbe Vijeća br. 1311/2013 o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020.)


1.Uvod

Uredba kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EU, Euratom) br. 2017/1123 od 20. lipnja 2017. 1 i prilagođena kako je prikazano u Komunikaciji o tehničkoj prilagodbi za 2020. 2 , sadržava tablicu financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020. izraženu u cijenama iz 2011. (tablica 1.).

U skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe o VFO-u Komisija svake godine prije početka proračunskog postupka za godinu n+1 obavlja tehničku prilagodbu višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) u skladu s kretanjima bruto nacionalnog dohotka (BND) EU-a i cijena, a rezultate priopćuje Vijeću i Europskom parlamentu. Prilagodba gornjih granica u skladu s člankom 6. stavkom 1. provedena je u okviru tehničke prilagodbe za 2020. u svibnju 2019. te se u skladu s člankom 6. stavkom 4. ne ažurira.

U Komunikaciji o tehničkoj prilagodbi za 2020. navedeno je koja su sredstva iz posebnih instrumenata raspoloživa za 2019. i 2020. u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkama (e) i (f) Uredbe o VFO-u, s obzirom na raspoloživost ukupne razlike do gornje granice za obveze i instrumenta fleksibilnosti prema stanju u proljeće 2019. Svrha je ove Komunikacije predstaviti Vijeću i Europskom parlamentu dodatna raspoloživa sredstva iz posebnih instrumenata u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkama (e) i (f) Uredbe o VFO-u za ukupnu razliku do gornje granice za obveze i instrument fleksibilnosti za 2020., koja su postala dostupna krajem 2019.

U Komunikaciji su u informacijske svrhe prikazani i raspoloživi iznosi svih posebnih instrumenata i njihova upotreba od 2014.

2.Ukupna razlika do gornje granice za plaćanje

U skladu s člankom 5. Uredbe o VFO-u Komisija prilagođava gornju granicu za plaćanje za razdoblje 2015.–2020. naviše, i to za iznos koji je jednak razlici između izvršenih plaćanja i gornje granice za plaćanje utvrđene u VFO-u za godinu n–1. Svaka prilagodba naviše kompenzira se u cijelosti odgovarajućim smanjenjem gornje granice za plaćanje u godini n–1 u stalnim cijenama iz 2011.

U tehničkoj prilagodbi za 2020., koja je donesena u svibnju 2019. dosegnut je prag utvrđen u članku 5. stavku 2. Uredbe o VFO-u pa se za 2020. ne izvršava preračunavanje ukupne razlike do gornje granice za plaćanje.

3.Posebni instrumenti

Na raspolaganju je niz instrumenata izvan gornjih granica rashoda dogovorenih u financijskom okviru za razdoblje 2014.–2020. Tim se instrumentima želi omogućiti brzi odgovor na izvanredne ili nepredviđene događaje i određeni stupanj fleksibilnosti izvan dogovorenih gornjih granica rashoda uz određena ograničenja.

3.1.Pričuva za hitnu financijsku pomoć (EAR)

U skladu s člankom 9. izmijenjene Uredbe o VFO-u pričuva za hitnu financijsku pomoć može se mobilizirati do najvećeg iznosa od 300 milijuna EUR godišnje u cijenama iz 2011. ili 358,5 milijuna EUR u 2020. u sadašnjim cijenama (2 301,4 milijuna EUR za cjelokupno razdoblje u sadašnjim cijenama). Dio neiskorištenog iznosa iz prethodne godine može se prenijeti u iduću godinu. Prijenos iz 2019. u 2020. iznosi 45,6 milijuna EUR.

U tablici u nastavku navedene su pojedinosti o godišnjim raspoloživim sredstvima i upotrebi pričuve za hitnu financijsku pomoć od 2014.:

Pričuva za hitnu financijsku pomoć

u milijunima EUR

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno

Godišnji iznosi u cijenama iz 2011.

280

280

280

300

300

300

300

2 040

Godišnji iznosi u sadašnjim cijenama

297,0

303,0

309,0

337,8

344,6

351,5

358,5

2 301,4

Preneseno iz prethodne godine

0,0

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

Godišnja upotreba

98,1

282,5

429,8

374,7

372,2

340,0

 

1 897,3

Preneseno u sljedeću godinu

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

 

Prestalo vrijediti

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

3.2.Fond solidarnosti Europske unije (EUSF)

U skladu s člankom 10. Uredbe o VFO-u Fond solidarnosti EU-a može se mobilizirati do najvišeg iznosa od 500 milijuna EUR godišnje u cijenama iz 2011. ili 597,5 milijuna EUR u 2020. u sadašnjim cijenama (3 944,7 milijuna EUR za cjelokupno razdoblje u sadašnjim cijenama). Dio neiskorištenog iznosa iz prethodne godine može se prenijeti u iduću godinu. Prijenos iz 2019. u 2020. iznosio je 553,0 milijuna EUR. Na kraju 2019. nije bilo iznosa koji su prestali vrijediti.

U tablici u nastavku navedene su pojedinosti o godišnjim raspoloživim sredstvima i upotrebi sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije od 2014.:

Fond solidarnosti Europske unije

milijuna EUR

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno

Godišnji iznosi u cijenama iz 2011.

500

500

500

500

500

500

500

3 500

Godišnji iznosi u sadašnjim cijenama

530,6

541,2

552,0

563,1

574,3

585,8

597,5

3 944,7

Preneseno iz prethodne godine

0,0

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

Unaprijed izdano iz sljedeće godine

0,0

0,0

0,0

294,0

–294,0

0,0

0,0

 

Godišnja upotreba

126,7

82,8

33,1

1 268,3

155,9

298,1

 

1 964,9

Preneseno u sljedeću godinu

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

 

Prestalo vrijediti

0,0

321,1

508,1

0,0

0,0

0,0

 

829,2

3.3.Instrument fleksibilnosti

U skladu s člankom 11. izmijenjene Uredbe o VFO-u instrument fleksibilnosti može se mobilizirati do najvišeg godišnjeg iznosa od 600 milijuna EUR u cijenama iz 2011. ili 717 milijuna EUR u 2020. u sadašnjim cijenama (4 315 milijuna EUR za cjelokupno razdoblje u sadašnjim cijenama). Dio neiskorištenih godišnjih iznosa iz prethodne 3 godine može se prenijeti.

U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f), u kojem se upućuje na članak 11. stavak 1. drugi podstavak, svake godine, počevši od 2017., godišnji iznos raspoloživ za instrument fleksibilnosti povećava se za iznose ekvivalentne dijelu godišnjeg iznosa za Fond solidarnosti Europske unije koji je prestao vrijediti u prethodnoj godini i dijelu godišnjeg iznosa za Europski fond za prilagodbu globalizaciji koji je prestao vrijediti u prethodnoj godini.

U tablici u nastavku navedene su pojedinosti o godišnjim raspoloživim sredstvima i upotrebi instrumenta fleksibilnosti od 2014.:

Instrument fleksibilnosti

u milijunima EUR

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno

Godišnji iznosi u cijenama iz 2011.

471

471

471

600

600

600

600

3 813

Godišnji iznosi u sadašnjim cijenama

500

510

520

676

689

703

717

4 315

Preneseno iz prethodne godine

276,0

686,7

1010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

 

Povećano iznosom za EGF koji je prestao vrijediti

 

 

 

138

151

144

175

608

Povećano iznosom za EUSF koji je prestao vrijediti

 

 

 

508

0

0

0

508

Godišnja upotreba

89,3

149,4

1 530,0

805,0

837,2

1 164,3

778,1

5 353,4

Preneseno u sljedeću godinu

686,7

1 010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

0,0

 

Raspoloživo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

316,3

316,3

Prestalo vrijediti

0,0

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,2

3.4.Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

U skladu s člankom 12. Uredbe o VFO-u Europski fond za prilagodbu globalizaciji može se mobilizirati do najvišeg godišnjeg iznosa od 150 milijuna EUR u cijenama iz 2011. ili 179,3 milijuna EUR u 2020. u sadašnjim cijenama (1 183,4 milijuna EUR za cjelokupno razdoblje u sadašnjim cijenama). Neiskorišteni iznosi iz prethodnih godina ne mogu se prenijeti. Iznos od 175,1 milijuna EUR koji je prestao vrijediti na kraju 2019. iskorišten je za povećanje instrumenta fleksibilnosti u 2020.

U tablici u nastavku navedene su pojedinosti o godišnjim raspoloživim sredstvima i upotrebi Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji od 2014.:

Europski fond za prilagodbu globalizaciji

u milijunima EUR

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno

Godišnji iznosi u cijenama iz 2011.

150

150

150

150

150

150

150

1 050

Godišnji iznosi u sadašnjim cijenama

159,2

162,4

165,6

168,9

172,3

175,7

179,3

1 183,4

Godišnja upotreba

81,0

43,4

28,0

18,1

28,0

0,6

 

199,1

Prestalo vrijediti

78,2

119,0

137,6

150,8

144,3

175,1

 

629,9

3.5.Pričuva za nepredviđene izdatke

U skladu s člankom 13. Uredbe o VFO-u pričuva za nepredviđene izdatke od najviše 0,03 % bruto nacionalnog dohotka Unije utvrđuje se izvan gornje granice financijskog okvira za razdoblje 2014.‑2020.

Apsolutni iznos pričuve za nepredviđene izdatke za 2020. iznosi 5 096,8 milijuna EUR, kako je utvrđeno u tehničkoj prilagodbi za VFO za 2020., koja je donesena u svibnju 2019.

U tablici u nastavku navedene su pojedinosti o godišnjim raspoloživim sredstvima i upotrebi pričuve za nepredviđene izdatke od 2014.:

Pričuva za nepredviđene izdatke

u milijunima EUR

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno

Godišnji raspoloživi iznosi

4 026,7

4 175,4

4 438,2

4 496,8

4 711,3

4 946,7

5 096,8

31 892

Godišnja upotreba

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveze

0,0

0,0

240,1

1 906,2

0,0

0,0

0,0

2 146,3

Plaćanja

2 818,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 818,2

Godišnje prebijanje

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveze

0,0

0,0

–240,1

–1 082,3

–318,0

–253,9

–252,0

–2 146,3

Plaćanja

0,0

0,0

0,0

–2 818,2

0,0

0,0

0,0

–2 818,2

3.6.Ukupna razlika do gornje granice za obveze za rast i zapošljavanje, osobito zapošljavanje mladih te za migracije i sigurnosne mjere

U skladu s člankom 14. Uredbe o VFO-u, kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EU, Euratom) br. 2017/1123, razlike koje preostaju do gornjih granica VFO-a za odobrena sredstva za preuzimanje obveza čine ukupnu razliku do gornje granice VFO-a za obveze koje je potrebno staviti na raspolaganje iznad gornjih granica utvrđenih u VFO-u za razdoblje 2016.–2020. za ciljeve politika u vezi s rastom i zapošljavanjem, osobito zapošljavanjem mladih te s migracijama i sigurnošću.

U konačnom proračunu za 2019. preostala raspoloživa razlika do gornje granice za obveze iznosi 1 291,1 milijun EUR. Obveze za posebne instrumente (uključujući upotrebu ukupne razlike do gornje granice za obveze i pričuve za nepredviđene izdatke) ne uzimaju se u obzir jer se izvršavaju iznad gornjih granica VFO-a.

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe o VFO-u za izračun ukupne razlike do gornje granice za obveze primjenjuje se godišnji deflator od 2 %. Preostala razlika do gornje granice iz 2019. koja se stavlja na raspolaganje za 2020. iznosi 1 316,9 milijuna EUR u sadašnjim cijenama. Ukupna razlika do gornje granice za obveze iznosi 1 101,9 milijuna EUR u cijenama iz 2011.

U tablici u nastavku navedene su pojedinosti o izračunu ukupne razlike do gornje granice za obveze u 2019.:

Ukupna razlika do gornje granice za obveze za 2019.

 milijuna EUR

Gornja granica odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 2019.

164 123,0

Ukupna odobrena sredstva u proračunu za 2019.

166 189,2

od čega za posebne instrumente:

3 357,3

Fond solidarnosti Europske unije

343,6

Europski fond za prilagodbu globalizaciji

175,7

Pričuva za hitnu financijsku pomoć

351,5

Instrument fleksibilnosti

1 164,3

Pričuva za nepredviđene izdatke

–253,9

Ukupna razlika do gornje granice za obveze mobilizirana u 2019.

1 576,0

Ukupna razlika do gornje granice za obveze za 2019. (sadašnje cijene)

1 291,1

Ukupna razlika do gornje granice za obveze za 2019. (cijene iz 2011.)

1 101,9

Ukupna razlika do gornje granice za obveze za 2019. raspoloživa u 2020. (sadašnje cijene)

1 316,9

Trenutačno je na raspolaganju dio ukupne razlike do gornje granice za obveze iz 2018. (1 075,5 milijuna EUR u cijenama iz 2020.). Ukupna raspoloživost ukupne razlike do gornje granice za obveze u 2020. stoga iznosi 2 392,4 milijuna EUR (u cijenama iz 2020.).

U tablici u nastavku navedene su pojedinosti o raspoloživim sredstvima i upotrebi ukupne razlike do gornje granice za obveze od 2014.:

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Razlika do gornje granice za obveze raspoloživa na kraju godine (potvrđeno na temelju godišnje tehničke prilagodbe)

521,9

1 383,2

2 090,2

1 115,5

1 390,9

1 291,1

 

Raspoloživa ukupna godišnja razlika do gornje granice za obveze (GMC)

0,0

0,0

1 953,9

3 571,1

2 802,4

2 894,7

2 662,0

GMC za 2014.

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

GMC za 2015.

1 410,9

1 439,1

0,0

0,0

0,0

GMC za 2016.

2 132,0

1 664,6

315,4

0,0

GMC za 2017.

1 137,8

1 160,6

0,0

GMC za 2018.

1 418,7

1 345,1

GMC za 2019.

1 316,9

Godišnja upotreba ukupne razlike do gornje granice za obveze (GMC)

0,0

0,0

–543,0

–1 939,1

–1 355,6

–1 576,0

–269,6

GMC za 2014.

–543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

GMC za 2015.

0,0

–1 439,1

0,0

0,0

0,0

GMC za 2016.

–500,0

–1 355,6

–315,4

0,0

GMC za 2017.

0,0

–1 160,6

0,0

GMC za 2018.

–100,0

–269,6

GMC za 2019.

Preostala ukupna razlika do gornje granice za obveze (GMC) na kraju godine

0,0

0,0

1 410,9

1 632,0

1 446,8

1 318,7

2 392,4

GMC za 2014.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

GMC za 2015.

1 410,9

0,0

0,0

0,0

0,0

GMC za 2016.

1 632,0

309,0

0,0

0,0

GMC za 2017.

1 137,8

0,0

0,0

GMC za 2018.

1 318,7

1 075,5

GMC za 2019.

1 316,9

(1)    SL L 163, 24.6.2017., str. 1.
(2)    COM(2019) 310 final od 15.5.2019.
Top