EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1342

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1342 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava u vezi sa zrakopropusnosti plastičnih i staklenih krovnih svjetlarnika te krovnih poklopaca (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/2031

SL L 211, 12.8.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1342/oj

12.8.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 211/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1342

оd 14. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava u vezi sa zrakopropusnosti plastičnih i staklenih krovnih svjetlarnika te krovnih poklopaca

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 1.,

budući da:

(1)

Europski odbor za normizaciju (CEN) 2005. donio je europsku normu EN 1873 o zasebnim plastičnim krovnim svjetlarnicima, a 2006. europsku normu EN 14963 o neprekinutim plastičnim svjetlarnicima. Te usklađene norme nisu uključivale klasifikaciju za svojstva proizvoda koji su njima obuhvaćeni u vezi s njihovom bitnom značajkom zrakopropusnosti.

(2)

Kako bi se bolje uzele u obzir potrebe tržišta, nove verzije tih normi, EN 1873-1, EN 1873-2 i EN 1873-3, kojima će se obuhvatiti plastični i stakleni krovni svjetlarnici te krovni poklopci, kao i norma EN 14963 trebale bi uključivati klasifikaciju za svojstva proizvoda koji su njima obuhvaćeni u vezi s njihovom bitnom značajkom zrakopropusnosti. Klasifikacijom bi trebalo predvidjeti tri razreda svojstava.

(3)

U skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 305/2011 Komisija ili europsko tijelo za normizaciju može utvrditi razrede svojstva u vezi s bitnim značajkama građevnih proizvoda na temelju revidiranog ovlaštenja koje izdaje Komisija. S obzirom na potrebu da se dodatni razredi svojstva utvrde što prije, nove razrede svojstva trebala bi utvrditi Komisija. U skladu s člankom 27. stavkom 2. te Uredbe ti se razredi trebaju upotrebljavati u usklađenim normama,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Utvrđuju se razredi svojstva u vezi sa zrakopropusnosti za plastične i staklene krovne svjetlarnike te krovne poklopce kako je određeno u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.


PRILOG

Razredi svojstva u vezi sa zrakopropusnosti za plastične i staklene krovne svjetlarnike te krovne poklopce

Razred

Donja granična vrijednost unutarnjeg tlaka

(4 Pa)

Gornja granična vrijednost unutarnjeg tlaka

(100 Pa)

Zrakopropusnost

(u m3/(h.m))

A (*1)

< 1,4

< 12

B

≥ 1,4

≥ 12

C

≥ 6

≥ 50

Napomena: granice razreda iz ove tablice mogu se izračunati na temelju sljedeće formule:

Formula

Pri čemu:

Q

je stopa propuštanja u m3 na sat po linearnom metru vanjskog ruba svjetlarnika tijekom ispitivanja pod unutarnjim tlakom

P

je unutarnji tlak tijekom ispitivanja (u Pa)

Q100

je stopa propuštanja u m3 na sat po linearnom metru vanjskog ruba svjetlarnika pri unutarnjem tlaku od 100 Pa

Image 1


(*1)  Za razred A, osim utvrđivanja razreda, navodi se i najgori rezultat mjerenja za sve razine tlaka upotrebom sljedećeg obrasca: Razred A (unutarnji tlak (100 Pa), ocijenjena stopa propuštanja).


Top