EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2293

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2293 оd 3. kolovoza 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od križno laminiranog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 16351 i proizvoda od lameliranog furnirskog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14374 s obzirom na njihovu reakciju na požar (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/5389

OJ L 329, 13.12.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2293/oj

13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2293

оd 3. kolovoza 2017.

o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od križno laminiranog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 16351 i proizvoda od lameliranog furnirskog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14374 s obzirom na njihovu reakciju na požar

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/364 (2) donesen je sustav za klasifikaciju svojstva građevnih proizvoda u pogledu njihove reakcije na požar. Proizvodi od križno laminiranog drva i proizvodi od lameliranog furnirskog drva su građevni proizvodi na koje se ta delegirana uredba primjenjuje.

(2)

Iz ispitivanja se može zaključiti da proizvodi od križno laminiranog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 16351 i proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374 imaju stalno i predvidivo svojstvo u pogledu reakcije na požar ako ispunjavaju određene uvjete s obzirom na oblik proizvoda te na njegovu ugradnju, prosječnu gustoću i debljinu.

(3)

Stoga bi trebalo smatrati da proizvodi od križno laminiranog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 16351 i proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374 odgovaraju određenom razredu svojstva u pogledu reakcije na požar utvrđenom u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364 ako ispunjavaju te uvjete, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da proizvodi od križno laminiranog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 16351 i proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374 koji ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu odgovaraju razredima svojstva navedenima u Prilogu bez ispitivanja.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. kolovoza 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68, 15.3.2016., str. 4.).


PRILOG

Tablica 1.

Razredi svojstva reakcije na požar za proizvode od križno laminiranog drva i proizvode od lameliranog furnirskog drva za zidove i stropove

Proizvod (1)

Podaci o proizvodu

Najmanja prosječna gustoća (2) (kg/m3)

Najmanja ukupna debljina (mm)

Razred (3)

proizvodi od križno laminiranog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 16351

najmanja debljina sloja od 18 mm

350

54

D-s2, d0 (4)

proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374

najmanja debljina furnira od 3 mm

400

18

D-s2, d0 (4)


Tablica 2.

Razredi svojstva reakcije na požar za proizvode od križno laminiranog drva i proizvode od lameliranog furnirskog drva za podove

Proizvod (5)

Podaci o proizvodu

Najmanja prosječna gustoća (6) (kg/m3)

Najmanja ukupna debljina (mm)

Razred za podove (7)

proizvodi od križno laminiranog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 16351

najmanja debljina sloja od 18 mm i s površinskim slojem od borovine

430

54

DFL-s1 (8)

proizvodi od križno laminiranog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 16351

najmanja debljina sloja od 18 mm i s površinskim slojem od smrekovine

400

54

DFL-s1 (8)

proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374

s najmanjom debljinom furnira od 3 mm i s površinskim slojem od borovine

480

15

DFL-s1 (8)

proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374

s najmanjom debljinom furnira od 3 mm i s površinskim slojem od borovine

430

20

DFL-s1 (8)

proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374

s najmanjom debljinom furnira od 3 mm i s površinskim slojem od smrekovine

400

15

DFL-s1 (8)


(1)  Primjenjuje se na sve vrste i ljepila obuhvaćene normama za proizvode.

(2)  Kondicionirano u skladu s normom EN 13238.

(3)  Razred kako je utvrđen u tablici 1. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364.

(4)  Razred vrijedi za bilo koju podlogu ili procjep iza nje.

(5)  Primjenjiv i na gazišta stuba.

(6)  Kondicionirano u skladu s normom EN 13238.

(7)  Razred kako je utvrđen u tablici 2. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364.

(8)  Razred vrijedi za bilo koju podlogu ili procjep iza nje.


Top