EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2280

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2280 оd 11. prosinca 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

C/2017/8262

OJ L 328, 12.12.2017, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2280/oj

12.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2280

оd 11. prosinca 2017.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 5.a stavak 2., članak 8. stavak 3. treći i četvrti podstavak i članak 19. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/220 (2) utvrđuje se broj izvještajnih gospodarstava po državi članici i po područnoj jedinici sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN). Provedbenom uredbom (EU) 2015/220 predviđa se da države članice moraju obavijestiti Komisiju o planu sastavljenom za odabir izvještajnih gospodarstava kojim se osigurava reprezentativni knjigovodstveni uzorak područja praćenja prije početka obračunske godine na koju se plan odnosi.

(2)

Nakon što je Njemačka podnijela zahtjev za spajanje područnih jedinica Schleswig-Holstein i Hamburg u jednu područnu jedinicu pod nazivom Schleswig-Holstein/Hamburg, a Grčka, Mađarska, Rumunjska i Finska zahtjeve za promjenu broja izvještajnih gospodarstava ili praga ekonomske veličine zbog strukturnih promjena u poljoprivredi, primjereno je tim državama članicama dopustiti da izmijene svoje planove za odabir i/ili prag ekonomske veličine za obračunsku godinu 2018. i u skladu s tim preraspodijele ili prilagode broj izvještajnih gospodarstava.

(3)

S obzirom na sve veću važnost ranije dostupnosti i veće kvalitete računovodstvenih podataka, Komisija potiče države članice na ulaganje dodatnih organizacijskih napora kojima bi se omogućili veća potpunost podataka i dostavljanje izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo prije rokova utvrđenih u članku 10. Provedbene uredbe (EU) 2015/220.

(4)

Radi podupiranja ranije dostupnosti, potpunosti i veće kvalitete knjigovodstvenih podataka koje dostavljaju države članice, rokove za dostavljanje podataka i postupak povezan s plaćanjem standardne naknade trebalo bi preispitati i povezati s rokovima za dostavu i potpunošću podataka FADN-a dostavljenih Komisiji.

(5)

U članak 14. Provedbene uredbe (EU) 2015/220 trebalo bi uključiti prijelaznu odredbu koja se odnosi na raspoloživost proračunskih sredstava za obračunsku godinu 2018.

(6)

U Prilogu VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 utvrđuju se oblik i izgled knjigovodstvenih podataka iz izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo. Radi jasnoće trebalo bi u Prilogu VIII. predvidjeti dodatne informacije u pogledu prikaza tih podataka.

(7)

Provedbenu uredbu (EU) 2015/220 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Predložene izmjene trebale bi se primjenjivati od obračunske godine 2018.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2015/220 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Njemačka, Grčka, Mađarska, Rumunjska i Finska dužne su izmijeniti svoje planove za odabir koje su dostavile za obračunsku godinu 2018. Izmijenjene planove za odabir za tu obračunsku godinu dužne su dostaviti Komisiji do 31. ožujka 2018.”.

2.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Iznos standardne naknade

1.   Standardna naknada iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009 utvrđuje se na iznos od 160 EUR po izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo.

2.   Ako se na razini područne jedinice FADN-a ili na razini predmetne države članice ne postigne prag od 80 % iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009, smanjenje iz te odredbe primjenjuje se samo na nacionalnoj razini.

3.   Podložno ispunjavanju obveze poštovanja praga od 80 % iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009 u pogledu područne jedinice FADN-a ili države članice, standardna naknada povećava se za:

(a)

5 EUR ako država članica dostavi knjigovodstvene podatke iz članka 9. ove Uredbe najkasnije mjesec dana prije odgovarajućeg roka iz članka 10. stavka 3.; ili

(b)

7 EUR u obračunskoj godini 2018. i 10 EUR od obračunske godine 2019. ako država članica dostavi knjigovodstvene podatke iz članka 9. ove Uredbe najkasnije dva mjeseca prije odgovarajućeg roka iz članka 10. stavka 3.

4.   Povećanju standardne naknade iz stavka 3. točaka (a) i (b) može se dodati iznos od 2 EUR za obračunsku godinu 2018. i iznos od 5 EUR od obračunske godine 2019. ako je Komisija provjerila knjigovodstvene podatke u skladu s člankom 13. prvim podstavkom točkom (b) ove Uredbe i ako se oni smatraju propisno ispunjenima u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, u trenutku njihova dostavljanja Komisiji ili u roku od dva mjeseca od datuma kada je Komisija obavijestila državu članicu koja ih je dostavila da dostavljeni knjigovodstveni podatci nisu propisno ispunjeni.”.

3.

Prilozi I., II. i VIII. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od obračunske godine 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 328, 15.12.2009., str. 27.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 46, 19.2.2015., str. 1.).


PRILOG

Prilozi I., II. i VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu I.

unos koji se odnosi na Rumunjsku zamjenjuje se sljedećim:

„Rumunjska

4 000 ”

2.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

unosi koji se odnose na Njemačku u tablici o broju izvještajnih gospodarstava zamjenjuju se sljedećima:

„Referentni broj

Ime područne jedinice FADN-a

Broj izvještajnih gospodarstava po obračunskoj godini

 

NJEMAČKA

015

Schleswig-Holstein/Hamburg

662

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

 

Ukupno Njemačka

8 800 ”

(b)

unosi koji se odnose na Grčku u tablici o broju izvještajnih gospodarstava zamjenjuju se sljedećima:

„Referentni broj

Ime područne jedinice FADN-a

Broj izvještajnih gospodarstava po obračunskoj godini

 

GRČKA

450

Μακεδονία — Θράκη (Makedonija – Tračka)

1 700

460

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Epir, Peloponez, Jonski otoci)

1 150

470

Θεσσαλία (Tesalija)

600

480

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Kontinentalna Grčka, Egejski otoci, Kreta)

1 225

 

Ukupno Grčka

4 675 ”

(c)

unosi koji se odnose na Mađarsku u tablici o broju izvještajnih gospodarstava zamjenjuju se sljedećima:

„Referentni broj

Ime područne jedinice FADN-a

Broj izvještajnih gospodarstava po obračunskoj godini

 

MAĐARSKA

767

Alföld

1 144

768

Dunántúl

733

764

Észak-Magyarország

223

 

Ukupno Mađarska

2 100 ”

(d)

unosi koji se odnose na Rumunjsku u tablici o broju izvještajnih gospodarstava zamjenjuju se sljedećima:

„Referentni broj

Ime područne jedinice FADN-a

Broj izvještajnih gospodarstava po obračunskoj godini

 

RUMUNJSKA

840

Nord-Est

724

841

Sud-Est

913

842

Sud-Muntenia

857

843

Sud-Vest-Oltenia

519

844

Vest

598

845

Nord-Vest

701

846

Centru

709

847

București-Ilfov

79

 

Ukupno Rumunjska

5 100 ”

(e)

unosi koji se odnose na Finsku u tablici o broju izvještajnih gospodarstava zamjenjuju se sljedećima:

„Referentni broj

Ime područne jedinice FADN-a

Broj izvještajnih gospodarstava po obračunskoj godini

 

FINSKA

670

Etelä-Suomi

420

680

Sisä-Suomi

169

690

Pohjanmaa

203

700

Pohjois-Suomi

108

 

Ukupno Finska

900”

3.

Prilog VIII. mijenja se kako slijedi:

(a)

tablica D mijenja se kako slijedi:

i.

u drugoj tablici unos za kategoriju „2010. Biološka imovina – biljke” zamjenjuje se sljedećim:

„Kôd (*)

Opis kategorija

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

2010

Biološka imovina – biljke

 

 

 

 

 

 

ii.

unos koji se odnosi na kategoriju imovine „2010. Biološka imovina – biljke” zamjenjuje se sljedećim:

„2010.   Biološka imovina – biljke

Vrijednost svih biljaka koje još nisu ubrane (svi trajni nasadi i usjevi prije žetve). Akumulirana amortizacija (D.AD) i amortizacija tekuće godine (D.DY.) navode se samo za trajne nasade.”;

iii.

tablica o metodama procjene zamjenjuje se sljedećom tablicom:

„Fer vrijednost umanjena za procijenjene troškove prodaje

iznos za koji bi se imovina mogla razmijeniti ili obveza podmiriti među informiranim nepovezanim stranama koje su voljne obaviti transakciju, umanjen za procijenjeni trošak povezan s prodajom

3010 , 5010 , 7010

Povijesni trošak

nominalni ili izvorni trošak imovine u trenutku nabave

2010 , 3020 , 3030 , 4010 , 7020

Knjigovodstvena vrijednost

vrijednost kojom je imovina prikazana u bilanci stanja

1010 , 1020 , 1030 , 1040 , 8010 ”

(b)

u tablici H četvrti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako se navedeni troškovi odnose na ukupnu 'potrošnju' ulaznih faktora tijekom obračunske godine, no oni ne odgovaraju proizvodnji tijekom te godine, promjene u zalihama ulaznih faktora (uključujući unaprijed plaćene troškove za trenutačno rastuće kulture) trebalo bi navesti u tablici D pod kodom 1040. Zalihe.”;

(c)

u tablici M

u dijelu AI Administrativni podatci treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za obračunske godine 2015.–2017. za kodove 10300–10319 unošenje podataka iz stupca Broj osnovnih jedinica (N) nije obvezno.”


Top