EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1129

Uredba Komisije (EU) br. 1129/2011 od 11. studenoga 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu Unije prehrambenih aditiva Tekst značajan za EGP

SL L 295, 12.11.2011, p. 1–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1129/oj

13/Sv. 045

HR

Službeni list Europske unije

131


32011R1129


L 295/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.11.2011.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1129/2011

od 11. studenoga 2011.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu Unije prehrambenih aditiva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10., članak 30. stavak 1. i članak 30. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1333/2008 utvrđuju se popis Unije prehrambenih aditiva odobrenih za uporabu u hrani i uvjeti njihove uporabe.

(2)

Prehrambene aditive koji su trenutačno dopušteni za uporabu u hrani u skladu s Direktivom 94/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 1994. o sladilima za uporabu u hrani (2), Direktivom 94/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 1994. o bojilima koja se koriste u hrani (3) te Direktivom 95/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 1995. o prehrambenim aditivima osim bojila i sladila (4) trebalo bi uvrstiti u Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 nakon preispitivanja njihove sukladnosti s njezinim člancima 6., 7. i 8. Preispitivanje ne bi trebalo uključivati novu procjenu rizika Europske agencije za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”). Prehrambeni aditivi i uporabe koji više nisu potrebni neće biti uvršteni u Prilog II. toj Uredbi.

(3)

Samo se prehrambeni aditivi uvršteni na popis Unije iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mogu stavljati na tržište i upotrebljavati u hrani pod ondje navedenim uvjetima uporabe. Aditive treba navoditi na temelju kategorija hrane kojoj se mogu dodati. Kako bi se olakšao prijenos i povećala transparentnost postupka odobravanja, primjereno je razviti novi sustav kategorizacije hrane koji će služiti kao osnova Priloga II.

(4)

Utvrđeni Opći standard za prehrambene aditive Codexa Alimentariusa, sustav kategorija hrane (5) koristi se kao početna točka za razvoj sustava Unije. Međutim, taj je sustav potrebno prilagoditi kako bi se uzela u obzir specifičnost postojećih odobrenja prehrambenih aditiva u Uniji. Uzete su u obzir postojeće odredbe Unije o hrani specifične za pojedine sektore. Kategorije su uspostavljene samo s ciljem uvrštenja odobrenih aditiva i njihovih uvjeta uporabe.

(5)

Radi jasnoće je potrebno navesti prehrambene aditive po skupinama aditiva za odobravanje za određenih kategorija hrane. Potrebno je utvrditi smjernice za opisivanje različitih kategorija kako bi se osiguralo jedinstveno tumačenje. Prema potrebi, mogu se donijeti odluke o tumačenju u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 kako bi se pojasnilo je li određena hrana obuhvaćena određenom kategorijom hrane.

(6)

Nitriti (E 249-250) su potrebni kao konzervans u mesnim proizvodima kako bi se kontrolirao mogući rast štetnih bakterija, posebno Clostridium botulinum. Međutim, uporaba nitrita u mesu može dovesti do stvaranja nitrozamina, koji su kancerogene tvari. Postojećim odobrenjem nitrita kao prehrambenih aditiva postiže se ravnoteža između tih učinaka, uzimajući u obzir znanstveno mišljenje Agencije i potrebu zadržavanja određene tradicionalne hrane na tržištu. Za određene mesne proizvode koji se proizvode na tradicionalan način, najveće dopuštene količine ostataka utvrđene su u Prilogu III. Direktivi 95/2/EZ. Te količine treba zadržati u odgovarajuće utvrđenim i identificiranim proizvodima; međutim, potrebno je pojasniti da se te količine primjenjuju na kraju proizvodnog procesa. Dodatno, Komisija će se savjetovati s državama članicama, dionicima i Agencijom kako bi se raspravila mogućnost smanjenja sadašnjih najvećih dopuštenih količina u svim mesnim proizvodima te kako bi se dodatno pojednostavila pravila za proizvode koji se proizvode na tradicionalan način. Ovisno o ishodu takvog savjetovanja, Komisija će razmotriti je li primjereno predložiti prilagodbu najvećih dopuštenih količina nitrita koje se mogu dodavati određenim mesnim proizvodima.

(7)

Za pripremljenu stolnu vodu obuhvaćenu kategorijom 14.1.1. jedini bi dopušteni aditivi trebali biti fosforna kiselina i fosfati. Uzimajući u obzir da je svrha Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 dodatno uskladiti uporabu prehrambenih aditiva u hrani u Uniji i osigurati učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta, mineralne soli koje se dodaju pripremljenim vodama u svrhe standardizacije ne bi se trebale smatrati aditivima i stoga ne bi trebale biti obuhvaćene ovom Uredbom.

(8)

Svi trenutačno odobreni prehrambeni aditivi podložni su ponovnoj procjeni Agencije u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 257/2010 (6) o uspostavi programa za ponovnu procjenu odobrenih prehrambenih aditiva. Ponovna procjena prehrambenih aditiva provodi se u skladu s prioritetima utvrđenim u toj Uredbi.

(9)

U siječnju 2008. Agencija je usvojila mišljenje o likopenu (7), u kojem je navela prihvatljivi dnevni unos (PDU) od 0,5 mg/kg tjelesne mase/dnevno za likopen (E 160d) iz svih izvora te da bi potencijalni unos mogao premašiti PDU, osobito kod djece. Stoga treba ograničiti uporabu likopena kao bojila u hrani.

(10)

U rujnu 2009. Agencija je usvojila znanstvena mišljenja o sunset yellow FCF (E 110) (8), quinoline yellow (E 104) (9) i ponceau 4R (E 124) (10). Na temelju ocjene unosa hranom u znanstvenim mišljenjima, Agencija je zaključila da su u slučaju quinoline yellow i ponceau 4R kod najvećih količina koje se koriste, procjene unosa kod srednjih i najviših percentila općenito veće od PDU-a. Također izloženost za sunset yellow može biti prevelika, posebno kod djece u dobi od 1 do 10 godina. Procjene unosa izračunane su na temelju razina uporabe koje je 2009. dostavila prehrambena industrija. Komisija revidira postojeće odobrene uporabe i razine uporabe kako bi provjerila je li izloženost tim tvarima sigurna za potrošača, te do srpnja 2011. planira pripremiti novi prijedlog s revidiranim količinama.

(11)

U mišljenju o sigurnosti aluminija koji se unosi hranom usvojenom 22. svibnja 2008., Agencija je zaključila da bi izloženost mogla biti previsoka kod značajnog dijela europskog stanovništva. Agencija nije mogla donijeti zaključak o specifičnim izvorima koji doprinose sadržaju aluminija u određenoj hrani, kao što su količina prisutna u samoj hrani, doprinos od uporabe prehrambenih aditiva te količine koje se otpuštaju u hranu tijekom prerade i čuvanja iz folija, spremnika ili pribora koji sadrže aluminij. Kako bi se smanjila izloženost aluminiju, treba ograničiti uporabu određenih prehrambenih aditiva koji ga sadrže. Komisija priprema mjere kako bi ograničila izloženost aditivima koji sadrže aluminij i do rujna 2011. namjerava pripremiti prijedlog s revidiranim količinama.

(12)

Od dionika je zatraženo da dostave informacije o uporabi i potrebi za uporabom prehrambenih bojila kako su navedena u Prilogu V. Direktivi 94/36/EZ. Neka od tih prehrambenih bojila trenutačno se ne koriste u određenim kategorijama hrane navedenim u tom Prilogu. Međutim, neka od tih odobrenih bojila trebaju biti zadržana na popisu budući da bi mogla biti potrebna kako bi zamijenila ili djelomično zamijenila bojila, koja bi mogla izazvati zabrinutost Agencije tijekom ponovne procjene. U ovoj fazi broj odobrenih prehrambenih bojila se može smanjiti u sljedećim kategorijama hrane: aromatiziranim topljenim sirevima, konzerviranom crvenom voću, ribljoj pašteti i pašteti od rakova, prethodno kuhanim rakovima te dimljenoj ribi.

(13)

Proizvođač više ne nudi prehrambeno bojilo etil ester beta-apo-8’-karotenske kiseline (C 30) (E 160f), i subjekti u poslovanju više ne podržavaju ponovnu procjenu ove tvari od strane Agencije. Stoga taj aditiv ne treba biti uvršten u popis Unije.

(14)

Uporaba prehrambenog bojila Canthaxanthina (E 161g) odobrena je samo u Saucisses de Strasbourg. Komisija je bila obaviještena o tome da se to prehrambeno bojilo više ne koristi. Stoga odobrenje za uporabu ovog aditiva u Saucisses de Strasbourg ne bi trebalo uvrstiti u popis Unije. Međutim, Direktivom 2009/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o bojilima koja se mogu dodavati lijekovima (11) utvrđuje se da države članice za bojanje lijekova za humanu i veterinarsku primjenu ne smiju odobravati nikakva bojila osim obuhvaćenih Prilogom I. Direktivi 94/36/EZ. Canthaxanthin se trenutačno koristi u nekim lijekovima. Stoga taj aditiv treba ostati na popisu odobrenih aditiva.

(15)

Uredbom Komisije (EZ) br. 884/2007 od 26. srpnja 2007. o hitnim mjerama za obustavu uporabe Red 2G (E 128) kao prehrambenog bojila (12) obustavljena je uporaba tog bojila i stavljanje na tržište hrane koja sadrži to bojilo. Stoga Red 2G (E 128) ne bi trebalo uvrstiti u popis Unije.

(16)

Tijekom ponovne procjene od strane Agencije pokazalo se da se prehrambeno bojilo brown FK (E 154), odobreno samo za dimljene haringe, više ne koristi. Tijekom njegove ponovne procjene Agencija nije mogla donijeti zaključak o sigurnosti te tvari zbog nedostataka u raspoloživim podacima o toksičnosti (13). Stoga taj aditiv ne bi trebalo uvrstiti u popis Unije.

(17)

Tvar za sprečavanje zgrudnjavanja silicijev dioksid (E 551) trenutačno je odobren u skladu s Direktivom 95/2/EZ za niz uporaba. U svom mišljenju od 18. svibnja 1990. (14) Znanstveni odbor za hranu je tom prehrambenom aditivu dodijelio prihvatljivi dnevni unos (PDU) „neutvrđen”. Postoji tehnološka potreba da se njegove uporabe prošire na veću razinu u odnosu na trenutačno odobrene za zamjene za sol. Takva uporaba bi bila korisna za potrošača budući da bi se u europskim zemljama s vrućom i vlažnom klimom prodavale zamjene za sol koje se ne bi zgrudnjavale budući da trenutno učinci zgrudnjavanja imaju za posljedicu neprikladnu i često nemoguću uporabu zamjena za sol. Stoga je primjereno odobriti povećanje najveće dopuštene količine zamjena za sol.

(18)

Agencija je ocijenila informacije o sigurnosti osnovnog kopolimera metakrilata kao tvari za poliranje/tvari za oblaganje u krutim dodacima prehrani. U svom mišljenju od 10. veljače 2010. Agencija je zaključila da ove uporabe ne izazivaju zabrinutost u pogledu sigurnosti budući da se nakon oralne primjene osnovni kopolimer metakrilata praktički ne apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Smatra se da aditiv ima tehnološku ulogu zaštite od vlage i prekrivanja okusa različitih hranjivih tvari u kombinaciji s brzim otpuštanjem hranjive tvari u želucu. Stoga je primjereno odobriti uporabu osnovnog kopolimera metakrilata kao tvari za poliranje/tvari za oblaganje u krutim dodacima prehrani, kako je utvrđeno u članku 2. Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (15) u količini od 100 000 mg/kg. Tom novom prehrambenom aditivu treba dodijeliti E broj E 1205.

(19)

Potrebno je regulirati uporabu aditiva u stolnim sladilima, kako je utvrđeno u točki (d) članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1333/2008. Ti pripravci sadrže dozvoljena sladila i namijenjeni su prodaji krajnjem potrošaču kao nadomjestak za šećer. Potreba za aditivima može biti različita ovisno o različitim oblicima u kojima se prezentiraju: u tekućem obliku, u prahu i u obliku tableta.

(20)

Prijenos prehrambenih aditiva u Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 treba se smatrati potpunim u skladu s člankom 34. te Uredbe od datuma početka primjene izmjena uvedenih ovom Uredbom. Do tada se trebaju i dalje primjenjivati odredbe članka 2. stavaka 1., 2. i 4. Direktive 94/35/EZ, članka 2. stavaka 1. do 6. i stavaka 8. do 10. Direktive 94/36/EZ te članaka 2. i 4. Direktive 95/2/EZ, te priloga tim direktivama.

(21)

Na sadašnje uporabe aditiva obuhvaćenih člancima 6., 7. i 8. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 ne bi trebao utjecati njihov prijenos na popis Unije. Međutim, potrebno je utvrditi prijelazno razdoblje kako bi se omogućilo subjektima u poslovanju da se usklade s odredbama ove Uredbe.

(22)

Potrebno je pojasniti iznimku od načela prijenosa (carry over) u složenoj hrani, osim one iz Priloga II. kako je utvrđeno u točki (a) članka 18. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1333/2008. U članku 3. Direktive 95/2/EZ i članku 3. Direktive 94/36/EZ ta se iznimka primjenjivala na hranu koja je sada navedena u tablici 1., odnosno tablici 2. U drugoj se složenoj hrani koja je obuhvaćena kategorijama navedenim u dijelu E (kao što su juhe, umaci, salate itd.) načelo prijenosa treba i dalje primjenjivati.

(23)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nisu im se usprotivili ni Europski parlament ni Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1333/2008

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 zamjenjuje se tekstom Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazne odredbe

1.   Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008, kako je izmijenjen ovom Uredbom, primjenjuje se od 1. lipnja 2013.

2.   Odstupajući od stavka 1., sljedeći unosi iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008, kako je izmijenjen ovom Uredbom, primjenjuju se od datuma stupanja na snagu ove Uredbe:

(a)

u točki 3. dijela B, unos koji se odnosi na osnovni kopolimer metakrilata (E 1205);

(b)

u točki 12.1.2. dijela E, unos koji se odnosi na uporabu silicijevog dioksida (E 551) u zamjenama za sol;

(c)

u točki 17.1. dijela E, unos koji se odnosi na uporabu osnovnog kopolimera metakrilata (E 1205) u dodacima prehrani u krutom obliku.

3.   Članak 2. stavci 1., 2. i 4. Direktive 94/35/EZ, članak 2. stavci 1. do 6. te stavci 8., 9. i 10. Direktive 94/36/EZ i članci 2. i 4. Direktive 95/2/EZ, te prilozi tim direktivama prestaju se primjenjivati od 1. lipnja 2013.

4.   Odstupajući od stavka 3., unos iz Priloga IV. Direktivi 95/2/EZ o uporabi silicijevog dioksida (E 551) u zamjenama za sol prestaje se primjenjivati od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

5.   Hrana koja je zakonito stavljena na tržište prije 1. lipnja 2013. a koja nije u skladu s ovom Uredbom može se i dalje prodavati do isteka roka minimalne trajnosti ili roka uporabe.

Članak 3.

Uredba (EZ) br. 884/2007 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. lipnja 2013.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  SL L 237, 10.9.1994., str. 3.

(3)  SL L 237, 10.9.1994., str. 13.

(4)  SL L 61, 18.3.1995., str. 1.

(5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

(6)  SL L 80, 26.3.2010., str. 19.

(7)  The EFSA Journal (2008.) 674, str. 1.

(8)  The EFSA Journal 2009.; 7(11):1330.

(9)  The EFSA Journal 2009.; 7(11):1329.

(10)  The EFSA Journal 2009.; 7(11):1328.

(11)  SL L 109, 30.4.2009., str. 10.

(12)  SL L 195, 27.7.2007., str. 8.

(13)  EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

(14)  Mišljenje Znanstvenog odbora za hranu o prvoj seriji prehrambenih aditiva za različite tehnološke funkcije, izvješća Znanstvenog odbora za hranu (SCF-a) (25. serija, 1991.).

(15)  SL L 183, 12.7.2002., str. 51.


PRILOG

„PRILOG II.

Popis prehrambenih aditiva odobrenih u Uniji za uporabu u hrani i uvjeti uporabe

DIO A

1.   Uvod

Ovaj popis Unije uključuje:

specifični naziv prehrambenog aditiva i njegov E broj,

hranu kojoj se prehrambeni aditiv može dodati,

uvjete u kojima se prehrambeni aditiv može upotrebljavati,

ograničenja izravne prodaje prehrambenog aditiva krajnjem potrošaču.

2.   Opće odredbe o navedenim prehrambenim aditivima i uvjeti uporabe

1.

Samo se tvari s navedene u dijelu B mogu koristiti kao aditivi u hrani.

2.

Aditivi se mogu koristiti samo u hrani i samo pod uvjetima utvrđenim u dijelu E ovog Priloga.

3.

U dijelu E ovog Priloga hrana je navedena na temelju kategorija hrane utvrđenih u dijelu D ovog Priloga, a aditivi su razvrstani po skupinama na temelju definicija utvrđenih u dijelu C ovog Priloga.

4.

Odobreni su aluminijski lakovi (bojila u obliku pigmenata na nosaču aluminijevog hidrata) pripremljeni od navedenih bojila.

5.

Bojila E 123, E 127, E 160b, E 173 i E 180 ne smiju se prodavati izravno potrošačima.

6.

Tvari navedene pod brojevima E 407, E 407a i E 440 mogu se količinski standardizirati sa šećerima pod uvjetom da se to navede pored E broja i naziva.

7.

Kada su označeni natpisom ‚za uporabu u hrani’, nitriti se mogu prodavati samo u smjesi sa solju ili zamjenama za sol.

8.

Načelo prijenosa (carry over) utvrđeno u članku 18. stavku 1. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1333/2008 ne primjenjuje se na hranu navedenu u tablici 1. u pogledu prisutnosti prehrambenih aditiva općenito te na hranu iz tablice 2. u pogledu prisutnosti bojila.

Tablica 1.

Hrana u kojoj prisutnost aditiva nije dopuštena na temelju načela prijenosa (carry over) iz članka 18. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1333/2008

1

Neprerađena hrana kako je definirana u članku 3. Uredbe (EZ) br. 1333/2008

2

Med kako je definiran Direktivom Vijeća 2001/110/EZ (1)

3

Neemulgirana ulja i masti životinjskog ili biljnog podrijetla

4

Maslac

5

Nearomatizirano pasterizirano i sterilizirano (uključujući UHT) mlijeko i nearomatizirano pasterizirano vrhnje (osim vrhnja sa smanjenim sadržajem masti)

6

Nearomatizirani fermentirani mliječni proizvodi koji nisu toplinski obrađeni nakon fermentacije

7

Nearomatizirana mlaćenica (osim sterilizirane mlaćenice)

8

Prirodna mineralna voda kako je definirana Direktivom 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) te izvorska voda i sve ostale vode u bocama ili pakiranjima

9

Kava (osim aromatizirane instant-kave) i ekstrakti kave

10

Nearomatizirani pravi čaj

11

Šećeri kako su definirani Direktivom Vijeća 2001/111/EZ (3)

12

Suha tjestenina, osim tjestenine bez glutena i/ili tjestenine namijenjene hipoproteinskoj prehrani, u skladu s Direktivom 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4)


Tablica 2.

Hrana u kojoj prisutnost prehrambenog bojila nije dopuštena na temelju načela prijenosa (carry over) iz članka 18. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1333/2008

1

Neprerađena hrana kako je definirana u članku 3. Uredbe (EZ) br. 1333/2008

2

Sve vode u bocama ili pakiranjima

3

Mlijeko, punomasno, polumasno i obrano mlijeko, pasterizirano ili sterilizirano (uključujući sterilizaciju UHT) (nearomatizirano)

4

Čokoladno mlijeko

5

Fermentirano mlijeko (nearomatizirano)

6

Konzervirano mlijeko kako je navedeno u Direktivi Vijeća 2011/114/EZ (5) (nearomatizirano)

7

Mlaćenica (nearomatizirana)

8

Vrhnje i vrhnje u prahu (nearomatizirano)

9

Ulja i masti životinjskog ili biljnog podrijetla

10

Zreli i i svježi sir (nearomatiziran)

11

Maslac od ovčjeg i kozjeg mlijeka

12

Jaja i proizvodi od jaja kako su definirani Uredbom (EZ) br. 853/2004

13

Brašno i drugi mlinarski proizvodi i škrobovi

14

Kruh i slični proizvodi

15

Tjestenina i njoki

16

Šećer, uključujući mono- i disaharide

17

Pasta od rajčice i rajčice u konzervama i staklenkama

18

Umaci na bazi rajčice

19

Voćni sok i voćni nektar kako su navedeni u Direktivi Vijeća 2001/112/EZ (6) te sokovi od povrća i nektari od povrća

20

Voće, povrće (uključujući krumpire) i gljive - konzervirano, u staklenkama ili sušeno; prerađeno voće, povrće (uključujući krumpire) i gljive

21

Ekstra džem, ekstra žele i pire od kestena kako su navedeni u Direktivi Vijeća 2001/113/EZ (7); crème de pruneaux

22

Riba, mekušci i rakovi, meso, perad i divljač te njihovi pripravci, osim gotovih jela koja sadrže te sastojke

23

Proizvodi od kakaa i sastojci čokolade u čokoladnim proizvodima kako su navedeni u Direktivi 2000/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8)

24

Pržena kava, čaj, biljne i voćne infuzije, cikorija; ekstrakti čaja, biljnih i voćnih infuzija i cikorije; pripravci čaja, biljni i voćni pripravci te pripravci žitarica za infuzije, mješavine i instant-mješavine tih proizvoda

25

Sol, zamjene za sol, začini i mješavine začina

26

Vino i drugi proizvodi koji su obuhvaćeni Uredbom Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (9) kako su navedeni u Prilogu I. dijelu XII.

27

Jaka alkoholna pića iz Priloga II. stavaka 1.-14. Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (10), alkoholi (ispred kojih je naveden naziv voća) dobiveni maceracijom i destilacijom i London gin (Prilog II. stavci 16. i 22.)

Sambuca, Maraschino, Marrasquino ili Maraskino i Mistrà kako su definirani u Prilogu II. stavcima 38., 39. i 43. Uredbe (EZ) br. 110/2008

28

Sangria, Clarea i Zurra kako su navedeni u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1601/91 (11)

29

Vinski ocat obuhvaćen Uredbom (EZ) br. 1234/2007 kako je naveden u njezinom Prilogu I. dijelu XII.

30

Hrana za dojenčad i malu djecu kako je navedena u Direktivi 2009/39/EZ, uključujući hranu za posebne medicinske potrebe za dojenčad i malu djecu

31

Med kako je definiran Direktivom 2001/110/EZ

32

Slad i proizvodi od slada

DIO B

POPIS SVIH ADITIVA

1.   Bojila

E broj

Specifični naziv

E 100

Curcumin

E 101

Riboflavini

E 102

Tartrazine

E 104

Quinoline yellow

E 110

Sunset yellow FCF/Orange Yellow S

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

E 122

Azorubin, Carmoisine

E 123

Amaranth

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

E 127

Erythrosine

E 129

Allura Red AC

E 131

Patent Blue V

E 132

Indigotine, Indigo carmine

E 133

Brilliant Blue FCF

E 140

Klorofili i klorofilini

E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

E 142

Green S

E 150a

Obični karamel (12)

E 150b

Alkalno sulfitni karamel

E 150c

Amonijačni karamel

E 150d

Sulfitno amonijačni karamel

E 151

Brilliant Black BN, Black PN

E 153

Biljni ugljen

E 155

Brown HT

E 160a

Karoteni

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsantin, Capsorubin

E 160d

Lycopene

E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C 30)

E 161b

Lutein

E 161g

Canthaxanthin  (13)

E 162

Beetroot Red, betanin

E 163

Antocijani

E 170

Kalcijev karbonat

E 171

Titanov dioksid

E 172

Željezo oksidi i hidroksidi

E 173

Aluminij

E 174

Srebro

E 175

Zlato

E 180

Litholrubin BK

2.   Sladila

E broj

Specifični naziv

E 420

Sorbitoli

E 421

Manitol

E 950

Acesulfam K

E 951

Aspartam

E 952

Ciklamati

E 953

Izomalt

E 954

Saharini

E 955

Sukraloza

E 957

Taumatin

E 959

Neohesperidin DC

E 961

Neotam

E 962

Sol aspartam-acesulfama

E 965

Maltitoli

E 966

Laktitol

E 967

Ksilitol

E 968

Eritritol

3.   Aditivi, osim bojila i sladila

E broj

Specifični naziv

E 170

Kalcijev karbonat

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijev sorbat

E 203

Kalcijev sorbat

E 210

Benzojeva kiselina (14)

E 211

Natrijev benzoat (14)

E 212

Kalijev benzoat (14)

E 213

Kalcijev benzoat (14)

E 214

Etil-p-hidroksibenzoat

E 215

Natrijev etil-p-hidroksibenzoat

E 218

Metil p-hidroksibenzoat

E 219

Natrijev metil p-hidroksibenzoat

E 220

Sumporni dioksid

E 221

Natrijev sulfit

E 222

Natrijev hidrogen sulfit

E 223

Natrijev metabisulfit

E 224

Kalijev metabisulfit

E 226

Kalcijev sulfit

E 227

Kalcijev hidrogen sulfit

E 228

Kalijev hidrogen sulfit

E 234

Nizin

E 235

Natamicin

E 239

Heksametilen tetramin

E 242

Dimetil dikarbonat

E 249

Kalijev nitrit

E 250

Natrijev nitrit

E 251

Natrijev nitrat

E 252

Kalijev nitrat

E 260

Octena kiselina

E 261

Kalijev acetat

E 262

Natrijevi acetati

E 263

Kalcijev acetat

E 270

Mliječna kiselina

E 280

Propionska kiselina

E 281

Natrijev propionat

E 282

Kalcijev propionat

E 283

Kalijev propionat

E 284

Borna kiselina

E 285

Natrijev tetraborat (boraks)

E 290

Ugljični dioksid

E 296

Jabučna kiselina

E 297

Fumarna kiselina

E 300

Askorbinska kiselina

E 301

Natrijev askorbat

E 302

Kalcijev askorbat

E 304

Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline

E 306

Mješavina tokoferola obogaćena

E 307

Alfa-tokoferol

E 308

Gama-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

E 310

Propil galat

E 311

Oktil galat

E 312

Dodecil galat

E 315

Izoakorbinska kiselina

E 316

Natrijev izoaskorbat

E 319

Tercijarni butil hidrokinon (TBHQ)

E 320

Butilirani hidroksianisol (BHA)

E 321

Butilirani hidroksitoluen (BHT)

E 322

Lecitini

E 325

Natrijev laktat

E 326

Kalijev laktat

E 327

Kalcijev laktat

E 330

Limunska kiselina

E 331

Natrijevi citrati

E 332

Kalijevi citrati

E 333

Kalcijevi citrati

E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

E 335

Natrijevi tartrati

E 336

Kalijevi tartrati

E 337

Natrij kalijev tartrat

E 338

Fosforna kiselina

E 339

Natrijevi fosfati

E 340

Kalijevi fosfati

E 341

Kalcijevi fosfati

E 343

Magnezijevi fosfati

E 350

Natrijevi malati

E 351

Kalijev malat

E 352

Kalcijevi malati

E 353

Metavinska kiselina

E 354

Kalcijev tartrat

E 355

Adipinska kiselina

E 356

Natrijev adipat

E 357

Kalijev adipat

E 363

Jantarna kiselina

E 380

Triamonijev citrat

E 385

Kalcijev dinatrijev etilen diamin tetraacetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

E 392

Ekstrakti ružmarina

E 400

Alginska kiselina

E 401

Natrijev alginat

E 402

Kalijev alginat

E 403

Amonijev alginat

E 404

Kalcijev alginat

E 405

Propan-1,2-diol alginat

E 406

Agar

E 407a

Prerađena morska alga euchema

E 407

Karagenan

E 410

Brašno sjemenke rogača

E 412

Guar guma

E 413

Tragakant

E 414

Guma arabika (akacija guma)

E 415

Ksantan guma

E 416

Karaja guma

E 417

Tara guma

E 418

Gellan guma

E 422

Glicerol

E 425

Konjak

E 426

Hemiceluloza iz soje

E 427

Kasija guma

E 431

Polioksietilen (40) stearat

E 432

Polioksietilen sorbitan monolaurat (polisorbat 20)

E 433

Polioksietilen sorbitan monooleat (polisorbat 80)

E 434

Polioksietilen sorbitan monopalmitat (polisorbat 40)

E 435

Polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat 60)

E 436

Polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65)

E 440

Pektini

E 442

Amonijevi fosfatidi

E 444

Saharoza acetat izobutirat

E 445

Glicerolni esteri smole drveta

E 450

Difosfati

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

E 459

Beta-ciklodekstrin

E 460

Celuloza

E 461

Metil celuloza

E 462

Etil celuloza

E 463

Hidroksipropil celuloza

E 464

Hidroksipropil metil celuloza

E 465

Etil metil celuloza

E 466

Karboksi metil celuloza, natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma

E 468

Umrežena natrijeva karboksi metil celuloza, umrežena celulozna guma

E 469

Enzimatski hidrolizirana karboksi metil celuloza, enzimatski hidrolizirana celulozna guma

E 470a

Natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli masnih kiselina

E 470b

Magnezijeve soli masnih kiselina

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

E 472a

Esteri octene kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

E 472b

Esteri mliječne kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

E 472c

Esteri limunske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

E 472d

Esteri vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

E 472e

Mono- i diacetilni esteri vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

E 472f

Mješavina estera octene i vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

E 473

Saharozni esteri masnih kiselina

E 474

Saharogliceridi

E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

E 476

Poliglicerol poliricinoleat

E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

E 479b

Toplinski oksidirano sojino ulje s mono- i digliceridima masnih kiselina

E 481

Natrijev stearoil-2-laktilat

E 482

Kalcijev stearoil-2-laktilat

E 483

Stearil tartrat

E 491

Sorbitan monostearat

E 492

Sorbitan tristearat

E 493

Sorbitan monolaurat

E 494

Sorbitan monooleat

E 495

Sorbitan monopalmitat

E 500

Natrijevi karbonati

E 501

Kalijevi karbonati

E 503

Amonijevi karbonati

E 504

Magnezijevi karbonati

E 507

Kloridna kiselina

E 508

Kalijev klorid

E 509

Kalcijev klorid

E 511

Magnezijev klorid

E 512

Kositrov (II) klorid

E 513

Sumporna kiselina

E 514

Natrijevi sulfati

E 515

Kalijevi sulfati

E 516

Kalcijev sulfat

E 517

Amonijevi sulfati

E 520

Aluminijev sulfat

E 521

Aluminij natrijev sulfat

E 522

Aluminij kalijev sulfat

E 523

Aluminij amonijev sulfat

E 524

Natrijev hidroksid

E 525

Kalijev hidroksid

E 526

Kalcijev hidroksid

E 527

Amonijev hidroksid

E 528

Magnezijev hidroksid

E 529

Kalcijev oksid

E 530

Magnezijev oksid

E 535

Natrijev ferocijanid

E 536

Kalijev ferocijanid

E 538

Kalcijev ferocijanid

E 541

Natrij aluminijev fosfat, kiseli

E 551

Silicijev dioksid

E 552

Kalcijev silikat

E 553a

Magnezijev silikat

553b

Talk

E 554

Natrij aluminijev silikat

E 555

Kalij aluminijev silikat

E 556

Kalcij aluminijev silikat

E 558

Bentonit

E 559

Aluminijev silikat (Kaolin)

E 570

Masne kiseline

E 574

Glukonska kiselina

E 575

Glukono-delta-lakton

E 576

Natrijev glukonat

E 577

Kalijev glukonat

E 578

Kalcijev glukonat

E 579

Željezov glukonat

E 585

Željezov laktat

E 586

4-heksilrezorcinol

E 620

Glutaminska kiselina

E 621

Mononatrijev glutaminat

E 622

Monokalijev glutaminat

E 623

Kalcijev diglutaminat

E 624

Monoamonijev glutaminat

E 625

Magnezijev diglutaminat

E 626

Guanilna kiselina

E 627

Dinatrijev guanilat

E 628

Dikalijev guanilat

E 629

Kalcijev guanilat

E 630

Inozinska kiselina

E 631

Dinatrijev inozinat

E 632

Dikalijev inozinat

E 633

Kalcijev inozinat

E 634

Kalcijevi 5'-ribonukleotidi

E 635

Dinatrijevi 5'-ribonukleotidi

E 640

Glicin i njegova natrijeva sol

E 650

Cinkov acetat

E 900

Dimetil polisiloksan

E 901

Pčelinji vosak, bijeli i žuti

E 902

Kandelila vosak

E 903

Karnauba vosak

E 904

Šelak

E 905

Mikrokristalni vosak

E 907

Hidrogenirani poli-1-decen

E 912

Esteri montanske kiseline

E 914

Oksidirani polietilenski vosak

E 920

L-cistein

E 927b

Karbamid

E 938

Argon

E 939

Helij

E 941

Dušik

E 942

Dušikov oksid

E 943a

Butan

E 943b

Izobutan

E 944

Propan

E 948

Kisik

E 949

Vodik

E 999

Quillaia ekstrakt

E 1103

Invertaza

E 1105

Lisozim

E 1200

Polidekstroza

E 1201

Polivinilpirolidon

E 1202

Polivinilpolipirolidon

E 1203

Polivinil alkohol (PVA)

E 1204

Pululan

E 1205

Osnovni kopolimer metakrilata

E 1404

Oksidirani škrob

E 1410

Monoškrobni fosfat

E 1412

Diškrobni fosfat

E 1413

Fosfatizirani diškrobni fosfat

E 1414

Acetilirani diškrobni fosfat

E 1420

Acetilirani škrob

E 1422

Acetilirani diškrobni adipat

E 1440

Hidroksi propil škrob

E 1442

Hidroksi propil diškrobni fosfat

E 1450

Natrijev oktenil jantarat škroba

E 1451

Acetilirani oksidirani škrob

E 1452

Aluminijev oktenil jantarat škroba

E 1505

Trietil citrat

E 1517

Gliceril diacetat (diacetin)

E 1518

Gliceril triacetat (triacetin)

E 1519

Benzil alkohol

E 1520

Propan-1,2-diol (propilen glikol)

E 1521

Polietilen glikol

DIO C

DEFINICIJE SKUPINA ADITIVA

1.   Skupina I.

E broj

Specifični naziv

Najveća dopuštena količina

E 170

Kalcijev karbonat

quantum satis

E 260

Octena kiselina

quantum satis

E 261

Kalijev acetat

quantum satis

E 262

Natrijevi acetati

quantum satis

E 263

Kalcijev acetat

quantum satis

E 270

Mliječna kiselina

quantum satis

E 290

Ugljični dioksid

quantum satis

E 296

Jabučna kiselina

quantum satis

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

E 301

Natrijev askorbat

quantum satis

E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis

E 304

Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline

quantum satis

E 306

Mješavina tokoferola obogaćena

quantum satis

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

E 308

Gama-tokoferol

quantum satis

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

E 322

Lecitini

quantum satis

E 325

Natrijev laktat

quantum satis

E 326

Kalijev laktat

quantum satis

E 327

Kalcijev laktat

quantum satis

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

E 331

Natrijevi citrati

quantum satis

E 332

Kalijevi citrati

quantum satis

E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis

E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

quantum satis

E 335

Natrijevi tartrati

quantum satis

E 336

Kalijevi tartrati

quantum satis

E 337

Natrij kalijev tartrat

quantum satis

E 350

Natrijevi malati

quantum satis

E 351

Kalijev malat

quantum satis

E 352

Kalcijevi malati

quantum satis

E 354

Kalcijev tartrat

quantum satis

E 380

Triamonijev citrat

quantum satis

E 400

Alginska kiselina

quantum satis  (15)

E 401

Natrijev alginat

quantum satis  (15)

E 402

Kalijev alginat

quantum satis  (15)

E 403

Amonijev alginat

quantum satis  (15)

E 404

Kalcijev alginat

quantum satis  (15)

E 406

Agar

quantum satis  (15)

E 407

Karagenan

quantum satis  (15)

E 407a

Prerađena morska alga euchema

quantum satis  (15)

E 410

Brašno sjemenke rogača

quantum satis  (15)  (16)

E 412

Guar guma

quantum satis  (15)  (16)

E 413

Tragakant

quantum satis  (15)

E 414

Guma arabika (akacija guma)

quantum satis  (15)

E 415

Ksantan guma

quantum satis  (15)  (16)

E 417

Tara guma

quantum satis  (15)  (16)

E 418

Gellan guma

quantum satis  (15)

E 422

Glicerol

quantum satis

E 425

Konjak

i.

Konjak guma

ii.

Konjak glukomanan

10 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji (15)  (17)

E 440

Pektini

quantum satis  (15)

E 460

Celuloza

quantum satis

E 461

Metil celuloza

quantum satis

E 462

Etil celuloza

quantum satis

E 463

Hidroksipropil celuloza

quantum satis

E 464

Hidroksipropil metil celuloza

quantum satis

E 465

Etil metil celuloza

quantum satis

E 466

Karboksi metil celuloza

quantum satis

E 469

Enzimatski hidrolizirana karboksi metil celuloza

quantum satis

E 470a

Natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli masnih kiselina

quantum satis

E 470b

Magnezijeve soli masnih kiselina

quantum satis

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

E 472a

Esteri octene kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472b

Esteri mliječne kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472c

Esteri limunske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472d

Esteri vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472e

Mono- i diacetilni esteri vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472f

Smjesa estera octene i vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 500

Natrijevi karbonati

quantum satis

E 501

Kalijevi karbonati

quantum satis

E 503

Amonijevi karbonati

quantum satis

E 504

Magnezijevi karbonati

quantum satis

E 507

Kloridna kiselina

quantum satis

E 508

Kalijev klorid

quantum satis

E 509

Kalcijev klorid

quantum satis

E 511

Magnezijev klorid

quantum satis

E 513

Sumporna kiselina

quantum satis

E 514

Natrijevi sulfati

quantum satis

E 515

Kalijevi sulfati

quantum satis

E 516

Kalcijev sulfat

quantum satis

E 524

Natrijev hidroksid

quantum satis

E 525

Kalijev hidroksid

quantum satis

E 526

Kalcijev hidroksid

quantum satis

E 527

Amonijev hidroksid

quantum satis

E 528

Magnezijev hidroksid

quantum satis

E 529

Kalcijev oksid

quantum satis

E 530

Magnezijev oksid

quantum satis

E 570

Masne kiseline

quantum satis

E 574

Glukonska kiselina

quantum satis

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

E 576

Natrijev glukonat

quantum satis

E 577

Kalijev glukonat

quantum satis

E 578

Kalcijev glukonat

quantum satis

E 640

Glicin i njegova natrijeva sol

quantum satis

E 920

L-cistein

quantum satis

E 938

Argon

quantum satis

E 939

Helij

quantum satis

E 941

Dušik

quantum satis

E 942

Dušikov oksid

quantum satis

E 948

Kisik

quantum satis

E 949

Vodik

quantum satis

E 1103

Invertaza

quantum satis

E 1200

Polidekstroza

quantum satis

E 1404

Oksidirani škrob

quantum satis

E 1410

Monoškrobni fosfat

quantum satis

E 1412

Diškrobni fosfat

quantum satis

E 1413

Fosfatizirani diškrobni fosfat

quantum satis

E 1414

Acetilirani diškrobni fosfat

quantum satis

E 1420

Acetilirani škrob

quantum satis

E 1422

Acetilirani diškrobni adipat

quantum satis

E 1440

Hidroksi propil škrob

quantum satis

E 1442

Hidroksi propil diškrobni fosfat

quantum satis

E 1450

Natrijev oktenil jantarat škroba

quantum satis

E 1451

Acetilirani oksidirani škrob

quantum satis

E 620

Glutaminska kiselina

10 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji, izraženo kao glutaminska kiselina

E 621

Mononatrijev glutaminat

E 622

Monokalijev glutaminat

E 623

Kalcijev diglutaminat

E 624

Monoamonijev glutaminat

E 625

Magnezijev diglutaminat

E 626

Guanilna kiselina

500 mg/kg pojedinačno ili u kombinaciji, izraženo kao guanilna kiselina

E 627

Dinatrijev guanilat

E 628

Dikalijev guanilat

E 629

Kalcijev guanilat

E 630

Inozinska kiselina

E 631

Dinatrijev inozinat

E 632

Dikalijev inozinat

E 633

Kalcijev inozinat

E 634

Kalcijevi 5′-ribonukleotidi

E 635

Dinatrijevi 5′-ribonukleotidi

E 420

Sorbitoli

Quantum satis (u svrhe različite od zaslađivanja)

E 421

Manitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitoli

E 966

Laktitol

E 967

Ksilitol

E 968

Eritritol

2.   Skupina II. Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

E broj

Ime

E 101

Riboflavini

E 140

Klorofili, klorofilini

E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

E 150a

Obični karamel

E 150b

Alkalno sulfitni karamel

E 150c

Amonijev karamel

E 150d

Sulfitni amonijev karamel

E 153

Biljni ugljen

E 160a

Karoteni

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsantin, Capsorubin

E 162

Beetroot Red, betanin

E 163

Antocijani

E 170

Kalcijev karbonat

E 171

Titanov dioksid

E 172

Željezo oksidi i hidroksidi

3.   Skupina III. Bojila s kombiniranim najvećim dopuštenim količinama

E broj

Specifični naziv

E 100

Curcumin

E 102

Tartrazine

E 104

Kinolin žuto

E 110

Sunset yellow FCF/Orange Yellow S

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

E 122

Azorubine, Carmoisine

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

E 129

Allura Red AC

E 131

Patent Blue V

E 132

Indigotine, Indigo carmine

E 133

Brilliant Blue FCF

E 142

Green S

E 151

Brilliant Black BN, Black PN

E 155

Brown HT

E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C 30)

E 161b

Lutein

4.   Skupina IV. Polioli

E broj

Specifični naziv

E 420

Sorbitoli

E 421

Manitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitoli

E 966

Laktitol

E 967

Ksilitol

E 968

Eritritol

5.   Ostali aditivi koji se mogu upotrebljavati u kombinaciji

(a)   E 200-203: sorbinska kiselina - sorbati (SA)

E broj

Specifični naziv

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijev sorbat

E 203

Kalcijev sorbat


(b)   E 210-213: benzojeva kiselina - benzoati (BA)

E broj

Specifični naziv

E 210

Benzojeva kiselina

E 211

Natrijev benzoat

E 212

Kalijev benzoat

E 213

Kalcijev benzoat


(c)   E 200-213: sorbinska kiselina - sorbati; benzojeva kiselina - benzoati (SA + BA)

E broj

Specifični naziv

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijev sorbat

E 203

Kalcijev sorbat

E 210

Benzojeva kiselina

E 211

Natrijev benzoat

E 212

Kalijev benzoat

E 213

Kalcijev benzoat


(d)   E 200-219: sorbinska kiselina - sorbati; benzojeva kiselina - benzoati; p-hidroksibenzoati (SA + BA + PHB)

E broj

Specifični naziv

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijev sorbat

E 203

Kalcijev sorbat

E 210

Benzojeva kiselina

E 211

Natrijev benzoat

E 212

Kalijev benzoat

E 213

Kalcijev benzoat

E 214

Etil-p-hidroksibenzoat

E 215

Natrijev etil-p-hidroksibenzoat

E 218

Metil p-hidroksibenzoat

E 219

Natrijev metil p-hidroksibenzoat


(e)   E 200-203; 214-2019: sorbinska kiselina - sorbati; p-hidroksibenzoati (SA + PHB)

E broj

Specifični naziv

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijev sorbat

E 203

Kalcijev sorbat

E 214

Etil-p-hidroksibenzoat

E 215

Natrijev etil-p-hidroksibenzoat

E 218

Metil p-hidroksibenzoat

E 219

Natrijev metil p-hidroksibenzoat


(f)   E 214-219: p-hidroksibenzoati (PHB)

E broj

Specifični naziv

E 214

Etil-p-hidroksibenzoat

E 215

Natrijev etil-p-hidroksibenzoat

E 218

Metil p-hidroksibenzoat

E 219

Natrijev metil p-hidroksibenzoat


(g)   E 220-228: sumporni dioksid - sulfiti

E broj

Specifični naziv

E 220

Sumporni dioksid

E 221

Natrijev sulfit

E 222

Natrijev hidrogen sulfit

E 223

Natrijev metabisulfit

E 224

Kalijev metabisulfit

E 226

Kalcijev sulfit

E 227

Kalcijev hidrogen sulfit

E 228

Kalijev hidrogen sulfit


(h)   E 249-250: nitriti

E broj

Specifični naziv

E 249

Kalijev nitrit

E 250

Natrijev nitrit


(i)   E 251-252: nitrati

E broj

Specifični naziv

E 251

Natrijev nitrat

E 252

Kalijev nitrat


(j)   E 280-283: propionska kiselina - propionati

E broj

Specifični naziv

E 280

Propionska kiselina

E 281

Natrijev propionat

E 282

Kalcijev propionat

E 283

Kalijev propionat


(k)   E 310-320: galati, TBHQ i BHA

E broj

Specifični naziv

E 310

Propil galat

E 311

Oktil galat

E 312

Dodecil galat

E 319

Tercijarni butil hidrokinon (TBHQ)

E 320

Butilirani hidroksianisol (BHA)


(l)   E 338-341, E 343 i E 450-452: fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

E broj

Specifični naziv

E 338

Fosforna kiselina

E 339

Natrijevi fosfati

E 340

Kalijevi fosfati

E 341

Kalcijevi fosfati

E 343

Magnezijevi fosfati

E 450

Difosfati

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati


(m)   E 355-357: adipinska kiselina - adipati

E broj

Specifični naziv

E 355

Adipinska kiselina

E 356

Natrijev adipat

E 357

Kalijev adipat


(n)   E 432-436: polisorbati

E broj

Specifični naziv

E 432

Polioksietilen sorbitan monolaurat (polisorbat 20)

E 433

Polioksietilen sorbitan monooleat (polisorbat 80)

E 434

Polioksietilen sorbitan monopalmitat (polisorbat 40)

E 435

Polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat 60)

E 436

Polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65)


(o)   E 473-474: saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

E broj

Specifični naziv

E 473

Saharozni esteri masnih kiselina

E 474

Saharogliceridi


(p)   E 481-482: stearoil-2-laktilati

E broj

Specifični naziv

E 481

Natrijev stearoil-2-laktilat

E 482

Kalcijev stearoil-2-laktilat


(q)   E 491-495: esteri sorbitana

E broj

Specifični naziv

E 491

Sorbitan monostearat

E 492

Sorbitan tristearat

E 493

Sorbitan monolaurat

E 494

Sorbitan monooleat

E 495

Sorbitan monopalmitat


(r)   E 520-523: aluminijevi sulfati

E broj

Specifični naziv

E 520

Aluminijev sulfat

E 521

Aluminij natrijev sulfat

E 522

Aluminij kalijev sulfat

E 523

Aluminij amonijev sulfat


(s)   E 551-559: silicijev dioksid - silikati

E broj

Specifični naziv

E 551

Silicijev dioksid

E 552

Kalcijev silikat

E 553a

Magnezijev silikat

E 553b

Talk

E 554

Natrij aluminijev silikat

E 555

Kalij aluminijev silikat

E 556

Kalcij aluminijev silikat

E 559

Aluminijev silikat (Kaolin)


(t)   E 620-625: glutaminska kiselina - glutaminati

E broj

Specifični naziv

E 620

Glutaminska kiselina

E 621

Mononatrijev glutaminat

E 622

Monokalijev glutaminat

E 623

Kalcijev diglutaminat

E 624

Monoamonijev glutaminat

E 625

Magnezijev diglutaminat


(u)   E 626-635: ribonukleotidi

E broj

Specifični naziv

E 626

Guanilna kiselina

E 627

Dinatrijev guanilat

E 628

Dikalijev guanilat

E 629

Kalcijev guanilat

E 630

Inozinska kiselina

E 631

Dinatrijev inozinat

E 632

Dikalijev inozinat

E 633

Kalcijev inozinat

E 634

Kalcijevi 5’-ribonukleotidi

E 635

Dinatrijevi 5’-ribonukleotidi

DIO D

KATEGORIJE HRANE

Broj

Specifični naziv

0.

Sve kategorije hrane

01.

Mliječni proizvodi i slični proizvodi

01.1.

Nearomatizirano pasterizirano i sterilizirano mlijeko (uključujući UHT)

01.2.

Nearomatizirani fermentirani mliječni proizvodi, uključujući prirodnu nearomatiziranu mlaćenicu (osim sterilizirane mlaćenice) koja nije toplinski obrađena nakon fermentacije

01.3.

Nearomatizirani fermentirani mliječni proizvodi koji su toplinski obrađeni nakon fermentacije

01.4.

Aromatizirani fermentirani mliječni proizvodi, uključujući toplinski obrađene proizvode

01.5.

Dehidrirano mlijeko kako je definirano Direktivom 2001/114/EZ

01.6.

Vrhnje i vrhnje u prahu

01.6.1.

Nearomatizirano pasterizirano vrhnje (osim vrhnja sa smanjenim sadržajem masti)

01.6.2.

Nearomatizirani, prirodnofermentirani proizvodi od vrhnja i zamjenski proizvodi sa sadržajem masti manjim od 20 %

01.6.3.

Ostalo vrhnje

01.7.

Sir i proizvodi od sira

01.7.1.

Svježi sir osim proizvoda iz kategorije 16.

01.7.2.

Zreli sir

01.7.3.

Jestiva kora od sira

01.7.4.

Sir od sirutke

01.7.5.

Topljeni sir

01.7.6.

Proizvodi od sira (osim proizvoda iz kategorije 16.)

01.8.

Proizvodi slični mliječnim proizvodima, uključujući zamjene za vrhnje za napitke

02.

Masti i ulja i emulzije masti i ulja

02.1.

Masti i ulja koji su uglavnom bez vode (uključujući bezvodnu mliječnu mast)

02.2.

Emulzije masti i ulja uglavnom vrste voda-ulje

02.2.1.

Maslac i koncentrirani maslac te maslo i bezvodna mliječna mast

02.2.2.

Ostale emulzije masti i ulja, uključujući namaze kako su definirani Uredbom (EZ) br. 1234/2007 i tekuće emulzije

02.3.

Biljno ulje u spreju za tave

03.

Smrznuti deserti (sladoled, mliječni sladoled, krem sladoled, smrznuti aromatizirani deserti, smrznuti voćni desert uključujući sorbet i šerbet)

04.

Voće i povrće

04.1.

Neprerađeno voće i povrće

04.1.1.

Cijelo svježe voće i povrće

04.1.2.

Oguljeno, izrezano i usitnjeno voće i povrće

04.1.3.

Smrznuto voće i povrće

04.2.

Prerađeno voće i povrće

04.2.1.

Suho voće i povrće

04.2.2.

Voće i povrće u octu, ulju ili salamuri

04.2.3.

Voće i povrće u konzervama ili staklenkama

04.2.4.

Pripravci od voća i povrća, osim proizvoda iz kategorije 5.4.

04.2.4.1.

Pripravci od voća i povrća, osim kompota

04.2.4.2.

Kompot, osim proizvoda iz kategorije 16.

04.2.5.

Džem, želei i marmelade i slični proizvodi

04.2.5.1.

Ekstra džem i ekstra žele kako su definirani u Direktivi 2001/113/EZ

04.2.5.2.

Džem, želei i marmelade i zaslađeni kesten-pire kako su definirani u Direktivi 2011/113/EZ

04.2.5.3.

Ostali slični namazi od voća i povrća

04.2.5.4.

Maslac i namazi od orašastog voća

04.2.6.

Prerađeni proizvodi od krumpira

05.

Konditorski proizvodi

05.1.

Kakao i čokoladni proizvodi obuhvaćeni Direktivom 2000/36/EZ

05.2.

Ostali konditorski proizvodi, uključujući mikrobombone za osvježenje daha

05.3.

Žvakaće gume

05.4.

Ukrasi, premazi i nadjevi, osim nadjeva na bazi voća kategorije 4.2.4.

06.

Žitarice i proizvodi od žitarica

06.1.

Cjelovita ili lomljena zrna, ili zrna u pahuljicama

06.2.

Brašno i drugi mlinarski proizvodi i škrobovi

06.2.1.

Brašno

06.2.2.

Škrobovi

06.3.

Žitne pahuljice za doručak

06.4.

Tjestenina

06.4.1.

Svježa tjestenina

06.4.2.

Suha tjestenina

06.4.3.

Svježa prethodno termički obrađena tjestenina

06.4.4.

Njoki od krumpira

06.4.5.

Nadjevi za punjenu tjesteninu (ravioli i slično)

06.5.

Rezanci

06.6.

Tijesto

06.7.

Prethodno termički obrađene ili prerađene žitarice

07.

Pekarski proizvodi

07.1.

Kruh i žemlje

07.1.1.

Kruh pripremljen isključivo od sljedećih sastojaka: pšeničnog brašna, vode, kvasca ili sredstva za dizanje tijesta, soli

07.1.2.

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2.

Fini pekarski proizvodi

08.

Meso

08.1.

Neprerađeno meso

08.1.1.

Neprerađeno meso, osim mesnih pripravaka kako su definirani Uredbom (EZ) br. 853/2004

08.1.2.

Mesni pripravci kako su definirani Uredbom (EZ) br. 853/2004

08.2.

Prerađeno meso

08.2.1.

Toplinski neobrađeno prerađeno meso

08.2.2.

Toplinski obrađeno prerađeno meso

08.2.3.

Crijeva, umjetna crijeva za meso i slični proizvodi

08.2.4.

Tradicionalni salamureni mesni proizvodi s posebnim odredbama u pogledu nitrita i nitrata

08.2.4.1.

Tradicionalni proizvodi obrađeni postupkom mokrog salamurenja (mesni proizvodi potopljeni u tekuću salamuru koja sadrži nitrite i/ili nitrate, sol i druge sastojke)

08.2.4.2.

Tradicionalni proizvodi obrađeni postupkom suhog salamurenja (Postupak suhog soljenja koji uključuje utrljavanje suhe salamure koja sadrži nitrite i/ili nitrate, sol i druge sastojke na površinu mesa, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje)

08.2.4.3.

Ostali tradicionalni salamureni proizvodi mesni proizvodi (Kombinirana uporaba mokrog i suhog salamurenja ili kada se nitrit i/ili nitrat dodaju složenom proizvodu ili se salamura ubrizgava u proizvod prije kuhanja)

09.

Riba i ribarski proizvodi

09.1.

Neprerađena riba i ribarski proizvodi

09.1.1.

Neprerađena riba

09.1.2.

Neprerađeni mekušci i rakovi

09.2.

Prerađena riba i ribarski proizvodi, uključujući mekušce i rakove

09.3.

Riblja ikra

10.

Jaja i proizvodi od jaja

10.1.

Neprerađena jaja

10.2.

Prerađena jaja i proizvodi od jaja

11.

Šećeri, sirupi, med i stolna sladila

11.1.

Šećeri i sirupi kako su definirani Direktivom 2001/111/EZ

11.2.

Ostali šećeri i sirupi

11.3.

Med kako je definiran Direktivom 2001/110/EZ

11.4.

Stolna sladila

11.4.1.

Stolna sladila u tekućem obliku

11.4.2.

Stolna sladila u prahu

11.4.3.

Stolna sladila u tabletama

12.

Soli, začini, juhe, umaci, salate i proizvodi od bjelančevina

12.1.

Soli i zamjene za sol

12.1.1.

Sol

12.1.2.

Zamjene za sol

12.2.

Začinsko bilje, začini i dodaci jelima

12.2.1.

Začinsko bilje i začini

12.2.2.

Dodaci jelima i mješavine začina

12.3.

Ocat

12.4.

Gorušica (senf)

12.5.

Juhe i mesne juhe

12.6.

Umaci

12.7.

Salate i začinjeni namazi za sendviče

12.8.

Kvasac i proizvodi od kvasca

12.9.

Proizvodi od bjelančevina, osim proizvoda iz kategorije 1.8.

13.

Hrana namijenjena za posebne prehrambene potrebe kako je definirana Direktivom 2009/39/EZ

13.1.

Hrana za dojenčad i malu djecu

13.1.1.

Početna hrana za dojenčad kako je definirana Direktivom Komisije 2006/141/EZ (18)

13.1.2.

Prijelazna hrana za dojenčad kako je definirana Direktivom 2006/141/EZ

13.1.3.

Žitne kašice i hrana za dojenčad i malu djecu kako je definirana Direktivom Komisije 2006/125/EZ (19)

13.1.4.

Ostala hrana za malu djecu

13.1.5.

Dijetna hrana za dojenčad i malu djecu za posebne medicinske potrebe kako je definirana Direktivom Komisije 1999/21/EZ (20) i posebna hrana za dojenčad

13.1.5.1.

Dijetna hrana za dojenčad za posebne medicinske potrebe i posebna hrana za dojenčad

13.1.5.2.

Dijetna hrana za dojenčad i malu djecu za posebne medicinske potrebe kako je definirana Direktivom 1999/21/EZ

13.2.

Dijetna hrana za posebne medicinske potrebe kako je definirana Direktivom 1999/21/EZ (osim proizvoda iz kategorije hrane 13.1.5.)

13.3.

Dijetna hrana za smanjenje tjelesne mase namijenjena kao zamjena za ukupni dnevni unos hrane ili pojedine obroke (čitava dnevna prehrana ili njezin dio)

13.4.

Hrana namijenjena za osobe s intolerancijom na gluten kako je definirana Uredbom Komisije (EZ) br. 41/2009 (21)

14.

Napici

14.1.

Bezalkoholna pića

14.1.1.

Voda, uključujući prirodnu mineralnu vodu kako je definirana Direktivom 2009/54/EZ i izvorsku vodu te sve ostale vode u bocama ili pakiranjima

14.1.2.

Voćni sokovi kako su definirani Direktivom 2001/112/EZ, i sokovi od povrća

14.1.3.

Voćni nektari kako su definirani Direktivom 2001/112/EZ, i nektari od povrća i slični proizvodi

14.1.4.

Aromatizirana pića

14.1.5.

Kava, čaj, biljne i voćne infuzije, cikorija; ekstrakti čaja, biljnih i voćnih infuzija i cikorije; pripravci čaja, biljni i voćni pripravci te pripravci žitarica za infuzije, mješavine i instant-mješavine tih proizvoda

14.1.5.1.

Kava, ekstrakti kave

14.1.5.2.

Ostalo

14.2.

Alkoholna pića, uključujući bezalkoholne zamjene i zamjene s niskim udjelom alkohola

14.2.1.

Pivo i pića od slada

14.2.2.

Vino i drugi proizvodi definirani Uredbom (EEZ) br. 1234/2007 i bezalkoholno vino

14.2.3.

Jabučno vino i vino od krušaka

14.2.4.

Voćno vino i mješavine vina s drugim proizvodima

14.2.5.

Medovača

14.2.6.

Jaka alkoholna pića kako su definirana Uredbom (EZ) br. 110/2008

14.2.7.

Aromatizirani proizvodi na bazi vina kako su definirani Uredbom (EEZ) br. 1601/91

14.2.7.1.

Aromatizirana vina

14.2.7.2.

Aromatizirana pića na bazi vina

14.2.7.3.

Aromatizirani kokteli od vinskih proizvoda

14.2.8.

Ostala alkoholna pića, uključujući mješavine alkoholnih pića s bezalkoholnim pićima i jaka alkoholna pića s udjelom alkohola manjim od 15 %

15.

Gotova slana ili začinjena jela i grickalice (snack proizvodi)

15.1.

Grickalice (snack proizvodi) na bazi krumpira, žitarica, brašna ili škroba

15.2.

Prerađeni orašasti proizvodi

16.

Deserti, osim proizvoda iz kategorija 1., 3. i 4.

17.

Dodaci prehrani kako su definirani Direktivom 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća  (22) , osim dodataka prehrani za dojenčad i malu djecu

17.1.

Dodaci prehrani u krutom obliku, uključujući kapsule i tablete i slične oblike, osim oblika za žvakanje

17.2.

Dodaci prehrani u tekućem obliku

17.3.

Dodaci prehrani u obliku sirupa ili za žvakanje

18.

Prerađena hrana koja nije obuhvaćena kategorijama od 1. do 17., osim hrane za dojenčad i malu djecu

DIO E

ODOBRENI PREHRAMBENI ADITIVI I UVJETI UPORABE U KATEGORIJAMA HRANE

Broj kategorije

E broj

Specifični naziv

Najveća dopuštena količina (mg/l ili mg/kg, ovisno o slučaju)

Napomene

Ograničenja/iznimke

0.

Prehrambeni aditivi dopušteni u svim kategorijama hrane

E 290

Ugljični dioksid

quantum satis

 

 

E 938

Argon

quantum satis

 

 

E 939

Helij

quantum satis

 

 

E 941

Dušik

quantum satis

 

 

E 942

Dušikov oksid

quantum satis

 

 

E 948

Kisik

quantum satis

 

 

E 949

Vodik

quantum satis

 

 

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

10 000

(1) (4) (57)

samo suha hrana u praškastom obliku (odnosno hrana osušena tijekom proizvodnoga postupka i njezine mješavine), osim hrane iz tablice 1. dijela A ovog Priloga

E 551-559

Silicijev dioksid - silikati

10 000

(1) (57)

samo suha hrana u praškastom obliku (odnosno hrana osušena tijekom proizvodnoga postupka i njezine mješavine), osim hrane iz tablice 1. dijela A ovog Priloga

E 459

Beta-ciklodekstrin

quantum satis

 

samo hrana u obliku tableta i dražeja, osim hrane iz tablice 1. dijela A ovog Priloga

E 551-559

Silicijev dioksid - silikati

quantum satis

(1)

samo hrana u obliku tableta i dražeja, osim hrane iz tablice 1. dijela A ovog Priloga

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

(57):

Primjenjuje se najveća dopuštena količina, osim ako je u točkama 01. do 18. ovog Priloga utvrđena drugačija najveća dopuštena količina za pojedinu hranu ili kategorije hrane.

01.

Mliječni proizvodi i slični proizvodi

01.1.

Nearomatizirano pasterizirano i sterilizirano mlijeko (uključujući UHT)

E 331

Natrijevi citrati

4 000

 

samo kozje UHT mlijeko

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

1 000

(1) (4)

samo sterilizirano i UHT mlijeko

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

01.2.

Nearomatizirani fermentirani mliječni proizvodi, uključujući prirodnu nearomatiziranu mlaćenicu (osim sterilizirane mlaćenice) koja nije toplinski obrađena nakon fermentacije

01.3.

Nearomatizirani fermentirani mliječni proizvodi koji su toplinski obrađeni nakon fermentacije

Skupina I.

Aditivi

 

 

 

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

1 000

(1) (2)

samo kiselo mlijeko

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(2):

Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina

01.4.

Aromatizirani fermentirani mliječni proizvodi, uključujući toplinski obrađene proizvode.

Skupina I.

Aditivi

 

 

 

Skupina II.

Bojila u količini quantum satis

 

 

 

Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

150

 

 

Skupina IV.

Polioli

quantum satis

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 160b

Annatto, bixin, Norbixin

10

 

 

E 160d

Lycopene

30

 

 

E 200-213

Sorbinska kiselina - sorbati; benzojeva kiselina - benzoati

300

(1) (2)

samo toplinski neobrađeni mliječni deserti

E 297

Fumarna kiselina

4 000

 

samo deserti s voćnom aromom

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

3 000

(1) (4)

 

E 355-357

Adipinska kiselina - adipati

1 000

 

samo deserti s voćnom aromom

E 363

Jantarna kiselina

6 000

 

 

E 416

Karaja guma

6 000

 

 

E 427

Kasija guma

2 500

 

 

E 432-436

Polisorbati

1 000

 

 

E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

5 000

 

 

E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

2 000

 

 

E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

2 000

 

 

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

5 000

 

 

E 483

Stearil tartrat

5 000

 

 

E 491-495

Esteri sorbitana

5 000

 

 

E 950

Acesulfam K

350

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 951

Aspartam

1 000

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

250

(51)

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

100

(52)

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 955

Sukraloza

400

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 957

Taumatin

5

 

samo kao pojačivač okusa/arome

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 962

Sol aspartam-acesulfama

350

(11)a (49) (50)

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 961

Neotam

32

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(2):

Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

(11):

Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama.

(49):

Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina uporabe sastavnica, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950).

(50):

Dopuštene količine za E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo samostalno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951.

(51):

Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodna kiselina.

(52):

Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid.

01.5.

Dehidrirano mlijeko kako je definirano Direktivom 2001/114/EZ

Skupina II.

Bojila u količini quantum satis

quantum satis

 

osim nearomatiziranih proizvoda

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

 

 

E 301

Natrijev askorbat

quantum satis

 

 

E 304

Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline

quantum satis

 

 

E 310-320

Galati, TBHQ i BHA

200

(1)

samo mlijeko u prahu za automate

E 322

Lecitini

quantum satis

 

 

E 331

Natrijevi citrati

quantum satis

 

 

E 332

Kalijevi citrati

quantum satis

 

 

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

1 000

(1) (4)

samo djelomično dehidrirano mlijeko s manje od 28 % krutih tvari

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

1 500

(1) (4)

samo djelomično dehidrirano mlijeko s više od 28 % krutih tvari

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

2 500

(1) (4)

samo mlijeko u prahu i obrano mlijeko u prahu

E 392

Ekstrakti ružmarina

200

(41) (46)

samo mlijeko u prahu za automate

E 392

Ekstrakti ružmarina

30

(46)

samo mlijeko u prahu za proizvodnju sladoleda

E 407

Karagenan

quantum satis

 

 

E 500(ii)

Natrijev hidrogen karbonat

quantum satis

 

 

E 501(ii)

Kalijev hidrogen karbonat

quantum satis

 

 

E 509

Kalcijev klorid

quantum satis

 

 

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

(41):

Izraženo na masnu osnovu.

(46):

Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline.

01.6.

Vrhnje i vrhnje u prahu

01.6.1.

Nearomarizirano pasterizirano vrhnje (osim vrhnja sa smanjenim sadržajem masti)

E 401

Natrijev alginat

quantum satis

 

 

E 402

Kalijev alginat

quantum satis

 

 

E 407

Karagenan

quantum satis

 

 

E 466

Karboksi metil celuloza

quantum satis

 

 

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

 

 

01.6.2.

Nearomatizirani, prirodnofermentirani proizvodi od vrhnja i zamjenski proizvodi sa sadržajem masti manjim od 20 %

E 406

Agar

quantum satis

 

 

E 407

Karagenan

quantum satis

 

 

E 410

Brašno sjemenke rogača

quantum satis

 

 

E 412

Guar guma

quantum satis

 

 

E 415

Ksantan guma

quantum satis

 

 

E 440

Pektini

quantum satis

 

 

E 460

Celuloza

quantum satis

 

 

E 466

Karboksi metil celuloza

quantum satis

 

 

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

 

 

E 1404

Oksidirani škrob

quantum satis

 

 

E 1410

Monoškrobni fosfat

quantum satis

 

 

E 1412

Diškrobni fosfat

quantum satis

 

 

E 1413

Fosfatizirani diškrobni fosfat

quantum satis

 

 

E 1414

Acetilirani diškrobni fosfat

quantum satis

 

 

E 1420

Acetilirani škrob

quantum satis

 

 

E 1422

Acetilirani diškrobni adipat

quantum satis

 

 

E 1440

Hidroksi propil škrob

quantum satis

 

 

E 1442

Hidroksi propil diškrobni fosfat

quantum satis

 

 

E 1450

Natrijev oktenil jantarat škroba

quantum satis

 

 

E 1451

Acetilirani oksidirani škrob

quantum satis

 

 

01.6.3.

Ostalo vrhnje

Skupina I.

Aditivi

 

 

 

Skupina II.

Bojila u količini quantum satis

quantum satis

 

samo aromatizirano vrhnje

Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

150

 

samo aromatizirano vrhnje

E 234

Nizin

10

 

samo gusto vrhnje (clotted cream)

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo sterilizirano, pasterizirano i UHT vrhnje i šlag

E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

5 000

(1)

samo sterilizirano vrhnje i sterilizirano vrhnje sa smanjenim sadržajem masti

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

01.7.

Sir i proizvodi od sira

01.7.1.

Svježi sir, osim proizvoda iz kategorije 16.

Skupina I.

Aditivi

 

 

osim mozzarelle i nearomatiziranog, prirodno fermentiranog svježeg sira

Skupina II.

Bojila u količini quantum satis

quantum satis

 

samo aromatizirani nezreli sir

Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

150

 

samo aromatizirani nezreli sir

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

1 000

(1) (2)

 

E 234

Nizin

10

 

samo mascarpone

E 260

Octena kiselina

quantum satis

 

samo mozzarella

E 270

Mliječna kiselina

quantum satis

 

samo mozzarella

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

 

samo mozzarella

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

2 000

(1) (4)

osim mozzarelle

E 460(ii)

Celuloza u prahu

quantum satis

 

samo ribana i rezana mozzarella

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

 

samo mozzarella

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(2):

Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

01.7.2.

Zreli sir

E 1105

Lisozim

quantum satis

 

 

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

125

 

samo crveni mramorni sir

E 140

Klorofili, klorofilini

quantum satis

 

samo Derby sir s kaduljom (sage Derby cheese)

E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis

 

samo Derby sir s kaduljom (sage Derby cheese)

E 153

Biljni ugljen

quantum satis

 

samo sir morbier

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo zreli narančasti, žuti i bijeli lomljeni sir

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

15

 

samo zreli narančasti, žuti i mrvljeni bijeli sir

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

50

 

samo crveni sir Leicester

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

35

 

samo sir Mimolette

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis

 

samo zreli narančasti, žuti i mrvljeni bijeli sir

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo crveni mramorni sir

E 170

Kalcijev karbonat

quantum satis

 

 

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

1 000

(1) (2)

samo sir, pretpakiran, narezan; slojeviti sir i sir s dodatkom druge hrane

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

quantum satis

 

samo površinska obrada zrelih proizvoda

E 234

Nizin

12,5

(29)

 

E 235

Natamicin

1

(8)

samo površinska obrada tvrdih, polutvrdih i polumekih sireva

E 239

Heksametilen tetramin

25 mg/kg preostale količine, izraženo kao formaldehid

 

samo sir Provolone

E 251-252

Nitrati

150

(30)

samo tvrdi, polutvrdi i polumeki sirevi

E 280-283

Propionska kiselina - propionati

quantum satis

 

samo površinska obrada

E 460

Celuloza u prahu

quantum satis

 

samo narezani i ribani zreli sir

E 500(ii)

Natrijev hidrogen karbonat

quantum satis

 

samo sir od kiselog mlijeka

E 504

Magnezijevi karbonati

quantum satis

 

 

E 509

Kalcijev klorid

quantum satis

 

 

E 551-559

Silicijev dioksid - silikati

1 000

(1)

samo narezani ili ribani tvrdi i polutvrdi sirevi

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

 

 

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(2):

Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina.

(8):

mg/dm2 površine, nije prisutan na dubini od 5 mm.

(29):

Ova tvar može biti prirodno prisutna u određenim sirevima kao posljedica postupaka fermentacije.

(30):

U mlijeku za proizvodnju sira ili ekvivalentna količina ako se dodaje nakon uklanjanja sirutke i dodavanja vode.

01.7.3.

Jestiva kora od sira

Skupina II.

Bojila u količini quantum satis

quantum satis

 

 

Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

quantum satis

 

 

E 160d

Lycopene

30

 

 

E 180

Litholrubine BK

quantum satis

 

 

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

20

 

 

01.7.4.

Sir od sirutke

Skupina II.

Bojila u količini quantum satis

quantum satis

 

 

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

1 000

(1) (2)

samo sir, pretpakiran, narezan; slojeviti sir i sir s dodatkom druge hrane

E 251-252

Nitrati

150

(30)

samo mlijeko namijenjeno za proizvodnju tvrdih, polutvrdih i polumekih sireva

E 260

Octena kiselina

quantum satis

 

 

E 270

Mliječna kiselina

quantum satis

 

 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

 

 

E 460(ii)

Celuloza u prahu

quantum satis

 

samo ribani i narezani sir

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

 

 

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(2):

Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina.

(30):

U mlijeku za proizvodnju sira ili ekvivalentna količina ako se dodaje nakon uklanjanja sirutke i dodavanja vode.

01.7.5.

Topljeni sir

Skupina I.

Aditivi

 

 

 

Skupina II.

Bojila u količini quantum satis

quantum satis

 

samo aromatizirani topljeni sir

E 100

Curcumine

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir

E 102

Tartrazine

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir

E 104

Quinolline Yellow

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir

E 110

Sunset yellow FCF/Orange Yellow S

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir

E 122

Azorubine, Carmoisine

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir

E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C 30)

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir

E 161b

Lutein

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir

E 160d

Lycopene

5

 

samo aromatizirani topljeni sir

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

 

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis

 

 

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

15

 

 

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

200

(1) (2)

 

E 234

Nizin

12,5

(29)

 

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

20 000

(1) (4)

 

E 427

Kasija guma

2 500

 

 

E 551-559

Silicijev dioksid - silikati

10 000

(1)

 

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(2):

Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

(29):

Ova tvar može biti prirodno prisutna u određenim sirevima kao posljedica postupaka fermentacije.

(33):

Najviše pojedinačno ili za kombinaciju E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e i E 161b

01.7.6.

Proizvodi od sira (osim proizvoda iz kategorije 16.).

Skupina I.

Aditivi

 

 

 

Skupina II.

Bojila u količini quantum satis

quantum satis

 

samo aromatizirani nezreli proizvodi

Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

100

 

samo aromatizirani nezreli proizvodi

E 1105

Lisozim

quantum satis

 

samo zreli proizvodi

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

125

 

samo crveni mramorni proizvodi

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo zreli narančasti, žuti i mrvljeni bijeli proizvodi

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

15

 

samo zreli narančasti, žuti i mrvljeni bijeli proizvodi

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis

 

samo zreli narančasti, žuti i mrvljeni bijeli proizvodi

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo crveni mramorni proizvodi

E 170

Kalcijev karbonat

quantum satis

 

samo zreli proizvodi

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

1 000

(1) (2)

samo nezreli proizvodi; zreli proizvodi, pretpakirani, narezani; slojeviti zreli proizvodi i zreli proizvodi s dodatkom druge hrane

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

quantum satis

 

samo površinska obrada zrelih proizvoda

E 234

Nizin

12,5

(29)

samo zreli i topljeni proizvodi

E 235

Natamicin

1 mg/dm2 površine (nije prisutan na dubini od 5 mm)

 

samo površinska obrada tvrdih, polutvrdih i polumekih proizvoda

E 251-252

Nitrati

150

(30)

samo tvrdi, polutvrdi i polumeki zreli proizvodi

E 280-283

Propionska kiselina - propionati

quantum satis

 

samo površinska obrada zrelih proizvoda

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

2 000

(1) (4)

samo nezreli proizvodi

E 460

Celuloza u prahu

quantum satis

 

samo ribani i narezani zreli proizvodi i nezreli proizvodi

E 504

Magnezijevi karbonati

quantum satis

 

samo zreli proizvodi

E 509

Kalcijev klorid

quantum satis

 

samo zreli proizvodi

E 551-559

Silicijev dioksid - silikati

10 000

(1)

samo narezani ili ribani tvrdi i polutvrdi proizvodi

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

 

samo zreli proizvodi

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(2):

Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

(29):

Ova tvar može biti prirodno prisutna u određenim proizvodima kao posljedica postupaka fermentacije.

(30):

U mlijeku za proizvodnju sira ili ekvivalentna količina ako se dodaje nakon uklanjanja sirutke i dodavanja vode.

01.8.

Proizvodi slični mliječnim proizvodima, uključujući zamjene za vrhnje za napitke

Skupina I.

Aditivi

 

 

 

Skupina II.

Bojila u količini quantum satis

quantum satis

 

 

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

quantum satis

(1) (2)

samo proizvodi slični siru (samo površinska obrada)

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

2 000

(1) (2)

samo proizvodi slični siru na bazi bjelančevina

E 251-252

Nitrati

150

(30)

samo mliječni proizvodi slični siru

E 280-283

Propionska kiselina - propionati

quantum satis

 

samo proizvodi slični siru (samo površinska obrada)

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo proizvodi slični tučenom vrhnju

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

20 000

(1) (4)

samo topljeni proizvodi slični siru

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

30 000

(1) (4)

samo zamjene za vrhnje

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

50 000

(1) (4)

samo zamjene za vrhnje za automate

E 432-436

Polisorbati

5 000

(1)

samo mlijeko i proizvodi slični vrhnju

E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

5 000

(1)

samo proizvodi slični vrhnju

E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

20 000

(1)

samo zamjene za vrhnje

E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

5 000

 

samo mlijeko i proizvodi slični vrhnju

E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

500

 

samo zamjene za vrhnje

E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

1 000

 

samo zamjene za vrhnje

E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

5 000

 

samo mlijeko i proizvodi slični vrhnju

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

3 000

(1)

samo zamjene za vrhnje

E 491-495

Esteri sorbitana

5 000

(1)

samo mlijeko i proizvodi slični vrhnju; zamjene za vrhnje

E 551-559

Silicijev dioksid - silikati

10 000

(1)

samo narezani ili ribani proizvodi slični siru i proizvodi slični topljenom siru; zamjene za vrhnje

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(2):

Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

(30):

U mlijeku za proizvodnju sira ili ekvivalentna količina ako se dodaje nakon uklanjanja sirutke i dodavanja vode.

02.

Masti i ulja i emulzije masti i ulja

02.1.

Masti i ulja koji su uglavnom bez vode (uključujući bezvodnu mliječnu mast)

E 100

Curcumin

quantum satis

 

samo masti

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo masti

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

10

 

samo masti

E 270

Mliječna kiselina

quantum satis

 

samo za kuhanje i/ili prženje ili za pripremu umaka

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

 

samo za kuhanje i/ili prženje ili za pripremu umaka

E 304

Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline

quantum satis

 

osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 306

Mješavina tokoferola obogaćena

quantum satis

 

osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

 

osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 307

Alfa-tokoferol

200

 

samo rafinirano maslinovo ulje, uključujući ulje komine maslina

E 308

Gama-tokoferol

quantum satis

 

osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

 

osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 310-320

Galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji

200

(1) (41)

samo masti i ulja za profesionalnu proizvodnju toplinski obrađene hrane; ulje i mast za prženje (osim ulja komine maslina) te svinjska mast, riblje ulje, goveđa i ovčja mast, te mast peradi

E 321

Butilirani hidroksitoluen (BHT)

100

(41)

samo masti i ulja za profesionalnu proizvodnju toplinski obrađene hrane; ulje i mast za prženje (osim ulja komine maslina) te svinjska mast, riblje ulje, goveđa i ovčja mast, te mast peradi

E 322

Lecitini

30 000

 

osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

 

osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 331

Natrijevi citrati

quantum satis

 

osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 332

Kalijevi citrati

quantum satis

 

osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis

 

osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 392

Ekstrakti ružmarina

30

(41) (46)

samo biljna ulja (osim djevičanskih i maslinovih ulja) i masti kod kojih je sadržaj polinezasićenih masnih kiselina veći od 15 % m/m, masenog udjela svih masnih kiselina, za uporabu u toplinski neobrađenoj hrani

E 392

Ekstrakti ružmarina

50

(41) (46)

samo riblje ulje i ulje od algi; svinjska, goveđa i ovčja mast, te mast peradi; masti i ulja za profesionalnu proizvodnju toplinski obrađene hrane; ulja i masti za prženje, osim maslinovog ulja i ulja komine maslina

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

10 000

 

osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 472c

Esteri limunske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

 

samo za kuhanje i/ili prženje ili za pripremu umaka

E 900

Dimetil polisiloksan

10

 

samo ulja i masti za prženje

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(41):

Izraženo na masnu osnovu.

(46):

Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline.

02.2.

Emulzije masti i ulja uglavnom vrste voda-ulje

02.2.1.

Maslac i koncentrirani maslac te maslo i bezvodna mliječna mast

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

osim maslaca od ovčjeg i kozjeg mlijeka

E 500

Natrijevi karbonati

quantum satis

 

samo maslac od kiselog vrhnja

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

2 000

(1) (4)

samo maslac od kiselog vrhnja

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

02.2.2.

Ostale emulzije masti i ulja, uključujući namaze kako su definirani Uredbom Vijeća (EZ) br. 1234/2007 i tekuće emulzije

Skupina I.

Aditivi

 

 

 

E 100

Curcumin

quantum satis

 

osim maslaca sa smanjenim sadržajem masti

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

 

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

10

 

osim maslaca sa smanjenim sadržajem masti

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

1 000

(1) (2)

samo emulzije masti (osim maslaca) sa sadržajem masti od 60 % ili više

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

2 000

(1) (2)

samo emulzije masti sa sadržajem masti manjim od 60 %

E 310-320

Galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji

200

(1) (2)

samo mast za prženje

E 321

Butilirani hidroksitoluen (BHT)

100

 

samo mast za prženje

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo masti za mazanje

E 385

Kalcijev dinatrijev etilen diamin tetraacetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

100

 

samo masti za mazanje kako su definirane člankom 155. i Prilogom XV. Uredbi (EZ) br. 1234/2007, sa sadržajem masti od 41 % ili manje

E 405

Propan-1,2-diol alginat

3 000

 

 

E 432-436

Polisorbati

10 000

(1)

samo emulzije masti za pečenje

E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

10 000

(1)

samo emulzije masti za pečenje

E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

5 000

 

 

E 476

Poliglicerol poliricinoleat

4 000

 

samo masti za mazanje kako su definirane člankom 155. i Prilogom XV. Uredbi (EZ) br. 1234/2007, sa sadržajem masti od 41 % ili manje i slični proizvodi za mazanje sa sadržajem masti manjim od 10 %

E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

10 000

 

samo emulzije masti za pečenje

E 479b

Toplinski oksidirano sojino ulje u interakciji s mono- i digliceridima masnih kiselina

5 000

 

samo emulzije masti za prženje

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

10 000

(1)

 

E 491-495

Esteri sorbitana

10 000

(1)

 

E 551-559

Silicijev dioksid - silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za podmazivanje tepsija

E 900

Dimetil polisiloksan

10

 

samo ulja i masti za prženje

E 959

Neohesperidin DC

5

 

samo kao pojačivač okusa/arome, samo u skupini masti B &C iz Priloga XV. Uredbi (EZ) br. 1234/2007

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(2):

Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

02.3.

Biljno ulje u spreju za tave

Skupina I.

Aditivi

 

 

 

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

3 000

(1) (4)

samo emulzije u spreju na bazi vode za premazivanje tepsija za pečenje

E 392

Ekstrakti ružmarina

50

(41) (46)

samo masti i ulja za profesionalnu proizvodnju toplinski obrađenih proizvoda

E 551-559

Silicijev dioksid - silikati

3 000

(1)

samo proizvodi za podmazivanje tepsija

E 943a

Butan

quantum satis

 

samo biljno ulje u spreju za tave (samo za profesionalnu uporabu) i emulzija na bazi vode u spreju

E 943b

Izobutan

quantum satis

 

samo biljno ulje u spreju za tave (samo za profesionalnu uporabu) i emulzija na bazi vode u spreju

E 944

Propan

quantum satis

 

samo biljno ulje u spreju za tave (samo za profesionalnu uporabu) i emulzija na bazi vode u spreju

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

(41):

Izraženo na masnu osnovu.

(46):

Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline.

03.

Smrznuti deserti (sladoled, mliječni sladoled, krem sladoled, smrznuti aromatizirani deserti, smrznuti voćni desert uključujući sorbet i šerbet)

Skupina I.

Aditivi

 

 

 

Skupina II.

Bojila u količini quantum satis

quantum satis

 

 

Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

150

(25)

 

Skupina IV.

Polioli

quantum satis

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

20

 

 

E 160d

Lycopene

40

 

 

E 338-452

Fosforna kiselina - fosfati - di-, tri- i polifosfati

1 000

(1) (4)

 

E 405

Propan-1,2-diol alginat

3 000

 

samo sladoledi na bazi vode

E 427

Kasija guma

2 500

 

 

E 432-436

Polisorbati

1 000

(1)

 

E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

5 000

(1)

 

E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

3 000

 

 

E 491-495

Esteri sorbitana

500

(1)

 

E 901

Pčelinji vosak, bijeli i žuti

quantum satis

 

samo pretpakirani vafli za držanje sladoleda

E 950

Acesulfam K

800

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 951

Aspartam

800

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

100

(52)

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 955

Sukraloza

320

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 957

Taumatin

50

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 961

Neotam

26

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 962

Sol aspartam-acesulfama

800

(11)b (49) (50)

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(2):

Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina.

(4):

Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5.

(11):

Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama.

(25):

Količine svakoga od bojila E 110, E 122, E 124 i E 155 ne smiju prijeći 50 mg/kg ili mg/l.

(49):

Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina uporabe sastavnica, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950).

(50):

Dopuštene količine za E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo samostalno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951.

(51):

Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodna kiselina.

(52):

Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid.

04.

Voće i povrće

04.1.

Neprerađeno voće i povrće

04.1.1.

Cijelo svježe voće i povrće

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

20

 

samo površinska obrada svježih agruma s korom

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

10

(3)

samo stolno grožđe, svježi liči (mjereno na jestivim dijelovima) i borovnice (Vaccinium corymbosum)

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

100

(3)

samo slatki kukuruz pakiran u vakuumu

E 445

Glicerolni esteri smole drveta

50

 

samo površinska obrada agruma

E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

quantum satis

(1)

samo svježe voće, površinska obrada

E 901

Pčelinji vosak, bijeli i žuti

quantum satis

 

samo površinska obrada agruma, dinja, jabuka, krušaka, bresaka i ananasa te kao sredstvo za poliranje orašastog voća

E 902

Kandelila vosak

quantum satis

 

samo površinska obrada agruma, dinja, jabuka, krušaka, bresaka i ananasa te kao sredstvo za poliranje orašastog voća

E 903

Karnauba vosak

200

 

samo površinska obrada agruma, dinja, jabuka, krušaka, bresaka i ananasa te kao sredstvo za poliranje orašastog voća

E 904

Šelak

quantum satis

 

samo površinska obrada agruma, dinja, jabuka, krušaka, bresaka i ananasa, te kao sredstvo za poliranje orašastog voća

E 905

Mikrokristalni vosak

quantum satis

 

samo površinska obrada dinja, papaja, manga i avokada

E 912

Esteri montanske kiseline

quantum satis

 

samo površinska obrada agruma, dinja, papaja, manga, avokada i ananasa

E 914

Oksidirani polietilenski vosak

quantum satis

 

samo površinska obrada agruma, dinja, papaja, manga, avokada i ananasa

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(3):

Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu dostupnu iz svih izvora. Za sadržaj SO2 u količini do 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan.

04.1.2.

Oguljeno, izrezano i usitnjeno voće i povrće

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

50

(3)

samo oguljeni krumpir

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

300

(3)

samo pulpa luka, češnjaka i kozjaka

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

800

(3)

samo pulpa hrena

E 296

Jabučna kiselina

quantum satis

 

samo pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

 

samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir

E 301

Natrijev askorbat

quantum satis

 

samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir

E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis

 

samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

 

samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir

E 331

Natrijevi citrati

quantum satis

 

samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir

E 332

Kalijevi citrati

quantum satis

 

samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir

E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis

 

samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir

(3):

Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu dostupnu iz svih izvora. Za sadržaj SO2 koji ne premašuje 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan.

04.1.3.

Smrznuto voće i povrće

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

50

(3)

samo bijelo povrće, uključujući gljive i bijele mahunarke

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

100

(3)

samo smrznuti i duboko smrznuti krumpir

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

 

 

E 301

Natrijev askorbat

quantum satis

 

 

E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis

 

 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

 

 

E 331

Natrijevi citrati

quantum satis

 

 

E 332

Kalijevi citrati

quantum satis

 

 

E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis

 

 

(3):

Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu dostupnu iz svih izvora. Za sadržaj SO2 u količini do 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan.

04.2.

Prerađeno voće i povrće

04.2.1.

Suho voće i povrće

Skupina I.

Aditivi

 

 

E 410, E 412, E 415 i E 417 ne smiju se upotrebljavati za proizvodnju dehidrirane hrane koja se koja se konzumira kao takva

E 101

Riboflavini

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 122

Azorubine, Carmoisine

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 129

Allura Red AG

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 131

Patent Blue V

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 140

Klorofili, klorofilini

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 150a-d

Karameli

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

1 000

(1) (2)

samo suho voće

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

50

(3)

samo suhi kokos

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

50

(3)

samo bijelo prerađeno povrće, uključujući mahunarke

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

100

(3)

samo suhe gljive

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

150

(3)

samo suhi đumbir

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

200

(3)

samo suhe rajčice

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

400

(3)

samo bijelo povrće, suho

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

500

(3)

samo suho voće i orašasto voće u ljusci, osim suhih jabuka, krušaka, banana, marelica, bresaka, grožđa, šljiva i smokava

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

600

(3)

samo suhe jabuke i kruške

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

1 000

(3)

samo suhe banane

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

2 000

(3)

samo suhe marelice, breskve, grožđe, šljive i smokve

E 907

Hidrogenirani poli-1-decen

2 000

 

samo suho voće, kao tvar za poliranje

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(2):

Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina.

(3):

Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu dostupnu iz svih izvora. Za sadržaj SO2 u količini do 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan.

(34):

Najviše pojedinačno ili za kombinaciju E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

04.2.2.

Voće i povrće u octu, ulju ili salamuri

Skupina I.

Aditivi

 

 

 

E 101

Riboflavini

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 122

Azorubine, Carmoisine

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 129

Allura Red AG

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 131

Patent Blue V

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 140

Klorofili, klorofilini

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 150a-d

Karameli

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 101

Riboflavini

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

E 140

Klorofili, klorofilini

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

E 150a-d

Karameli

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

E 200-213

Sorbinska kiselina - sorbati; benzojeva kiselina - benzoati

2 000

(1) (2)

samo povrće (osim maslina)

E 200-203

Sorbinska kiselina - sorbati

1 000

(1) (2)

samo masline i pripravci na bazi maslina

E 210-213

Benzojeva kiselina - benzoati

500

(1) (2)

samo masline i pripravci na bazi maslina

E 200-213

Sorbinska kiselina - sorbati; benzojeva kiselina - benzoati

1 000

(1) (2)

samo masline i pripravci na bazi maslina

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

100

(3)

osim maslina i paprika u salamuri

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

500

(3)

samo paprike u salamuri

E 579

Željezov glukonat

150

(56)

samo masline koje su potamnjele zbog oksidacije

E 585

Željezov laktat

150

(56)

samo masline koje su potamnjele zbog oksidacije

E 950

Acesulfam K

200

 

samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

E 951

Aspartam

300

 

samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

160

(52)

samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

E 955

Sukraloza

180

 

samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

E 959

Neohesperidin DC

100

 

samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

E 961

Neotam

10

 

samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

E 962

Sol aspartam-acesulfama

200

(11)a (49) (50)

samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

(1):

Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji.

(2):

Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina.

(3):

Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu dostupnu iz svih izvora. Za sadržaj SO2 u količini do 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan.

(11):

Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama.

(34):

Najviše pojedinačno ili za kombinaciju E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49):

Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina uporabe sastavnica, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950).

(50:)

Dopuštene količine za E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo samostalno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951.

(52):

Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid.

(56):

Izraženo kao željezo.

04.2.3.

Voće i povrće u konzervama ili staklenkama

E 101

Riboflavini

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 122

Azorubine, Carmoisine

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 129

Allura Red AG

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 131

Patent Blue V

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 140

Klorofili, klorofilini

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 150a-d

Karameli

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 102

Tartrazine

100

 

samo prerađeni pire od graška i vrtni grašak (konzervirani)

E 133

Brilliant Blue FCF

20

 

samo prerađeni pire od graška i vrtni grašak (konzervirani)

E 142

Green S

10

 

samo prerađeni pire od graška i vrtni grašak (konzervirani)

E 127

Erythrosine

200

 

samo trešnje za koktele i kandirane trešnje

E 127

Erythrosine

150

 

samo trešnje bigareaux u sirupu i koktelima

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

50

(3)

samo bijelo povrće, uključujući mahunarke

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

250

(3)

samo na kriške narezani limuni staklenkama

E 220-228

Sumporni dioksid - sulfiti

100

(3)

samo trešnje sorte Whiteheart u staklenkama; slatki kukuruz pakiran u vakuumu

E 260

Octena kiselina

quantum satis

 

 

E 261

Kalijev acetat

quantum satis

 

 

E 262

Natrijevi acetati

quantum satis

 

 

E 263

Kalcijev acetat

quantum satis

 

 

E 270

Mliječna kiselina

quantum satis

 

 

E 296

Jabučna kiselina

quantum satis

 

 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

 

 

E 301

Natrijev askorbat

quantum satis

 

 

E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis

 

 

E 325

Natrijev laktat

quantum satis

 

 

E 326

Kalijev laktat

quantum satis

 

 

E 327

Kalcijev laktat

quantum satis

 

 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

 

 

E 331

Natrijevi citrati

quantum satis

 

 

E 332

Kalijevi citrati

quantum satis

 

 

E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis

 

 

E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

quantum satis

 

 

E 335

Natrijevi tartrati

quantum satis

 

 

E 336

Kalijevi tartrati

quantum satis

 

 

E 337

Natrij kalijev tartrat

quantum satis

 

 

E 385

Kalcijev dinatrijev etilen diamin tetraacetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

250

 

samo mahunarke, zrnje mahunarki, gljive i artičoke

E 410

Brašno sjemenke rogača

quantum satis

 

samo kesteni u tekućini

E 412

Guar guma

quantum satis

 

samo kesteni u tekućini

E 415

Ksantan guma

quantum satis

 

samo kesteni u tekućini

E 509

Kalcijev klorid

quantum satis

 

 

E 512

Kositrov (II) klorid

25

(55)

samo bijele šparoge

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

 

 

E 579

Željezov glukonat

150

(56)

samo masline koje su potamnjele zbog oksidacije

E 585

Željezov laktat

150

(56)

samo masline koje su potamnjele zbog oksidacije

E 900

Dimetil polisiloksan

10

 

 

E 950

Acesulfam K

350

 

samo voće sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 951

Aspartam

1 000

 

samo voće sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

1 000

(51)

samo voće sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

200

(52)

samo voće sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 955

Sukraloza

400

 

samo voće sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo voće sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 961

Neotam

32

 

samo voće sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 962

Sol aspartam-acesulfama

350

(11)a (49) (50)

samo voće sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

(3):

Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu dostupnu iz svih izvora. Za sadržaj SO2 manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan.

(11):

Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama.

(34):

Najviše pojedinačno ili za kombinaciju E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49):

Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina uporabe sastavnica, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950).

(50:)

Dopuštene količine za E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo samostalno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951.

(51):

Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodna kiselina.

(52):

Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid.

(55):

Izraženo kao kositar.

(56):

Izraženo kao željezo.

04.2.4.

Pripravci od voća i povrća, osim proizvoda iz kategorije 5.4.

04.2.4.1.

Pripravci od voća i povrća, osim kompota

Skupina I.

Aditivi

 

 

 

Skupina II.

Bojila u količini quantum satis

quantum satis

 

samo mostarda di frutta

Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

200

 

samo mostarda di frutta

Skupina IV.

Polioli

quantum satis

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera, osim proizvoda namijenjenih za proizvodnju pića na bazi voćnih sokova

E 101

Riboflavini

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 122

Azorubine, Carmoisine

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 129

Allura Red AG

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 131

Patent Blue V

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 140

Klorofili, klorofilini

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 150a-d

Karameli

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis

 

samo konzervirano crveno voće