Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2188

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2188 оd 11. kolovoza 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kapitalne zahtjeve za određene pokrivene obveznice (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/5562

OJ L 310, 25.11.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2188/oj

25.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 310/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2188

оd 11. kolovoza 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kapitalne zahtjeve za određene pokrivene obveznice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (1), a posebno njezin članak 503. stavak 4.,

budući da:

(1)

Člankom 496. Uredbe (EU) br. 575/2013 dopušta se nadležnim tijelima da za određene pokrivene obveznice izuzmu od primjene, i to do 31. prosinca 2017., ograničenje od 10 % iz članka 129. stavka 1. točke (d) podtočke ii. i članka 129. stavka 1. točke (f) podtočke ii. te uredbe.

(2)

Komisija, na temelju članka 503. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013, preispituje primjerenost mogućnosti kojom raspolažu nadležna tijela te odlučuje o tome bi li ta mogućnost trebala postati trajna. U vezi s tim pitanjem Komisija je zatražila tehnički savjet Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Rezultat tog zahtjeva je izvješće o okviru EU-a za pokrivene obveznice i tretman kapitala (Report on EU Covered Bond Frameworks and Capital Treatment). Komisija je iskoristila to izvješće za dodatnu ocjenu nadzornih i regulatornih mehanizama koji se primjenjuju na pokrivene obveznice te je Europskom parlamentu i Vijeću dostavila izvješće o članku 503. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(3)

Iz izvješća proizlazi da vrlo ograničen broj nacionalnih okvira koji vrijede za pokrivene obveznice ima mogućnost uključivanja vrijednosnih papira osiguranih hipotekama na stambene i poslovne nekretnine te struktura pokrivenih obveznica udruženih unutar grupe. Međutim, budući da se neke institucije u svojim poslovnim modelima oslanjaju na primjenu izuzeća koje odobravaju nadležna tijela, primjereno je, u svrhu pravne sigurnosti, dopustiti nadležnim tijelima da nastave primjenjivati izuzeće iz članka 496. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 i nakon datuma navedenog u toj odredbi. Članak 496. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se izvan snage stavio datum naveden u toj odredbi, pri čemu bi trebalo potvrditi to da će se mogućnost nadležnih tijela da odobre izuzeće možda trebati preispitati u kontekstu budućeg okvira za pokrivene obveznice.

(4)

U svrhu pravne sigurnosti primjereno je osigurati trajno odstupanje, koje na snagu stupa nakon isteka odstupanja koje je trenutačno na snazi,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 496. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Nadležna tijela mogu u cijelosti ili djelomično izuzeti od primjene ograničenje od 10 % za nadređene tranše koje su izdali francuski fondovi Fonds Communs de Créances ili sekuritizacijski subjekti koji su jednaki francuskom fondu Communs de Créances iz članka 129. stavka 1. točaka (d) i (f), ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. kolovoza 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.


Top