Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0062R(01)

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/62 od 10. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu omjera financijske poluge (SL L 11, 17.1.2015.)

C/2016/8259

OJ L 332, 7.12.2016, p. 31–35 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/62/corrigendum/2016-12-07/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

7.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/31


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/62 od 10. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu omjera financijske poluge

( Službeni list Europske unije L 11 od 17. siječnja 2015. )

Na stranici 37. u uvodnoj izjavi 7.:

umjesto:

„Za repo transakcije koje je moguće raskinuti u bilo kojem trenutku, podložno dogovorenom razdoblju za obavijest o opozivu, trebalo bi smatrati da im je izričito dospijeće jednako razdoblju obavijesti o opozivu te bi se trebalo smatrati da je zahtjev koji se odnosi na ‚isti izričiti konačni datum namire’ ispunjen tako da su takve transakcije prihvatljive za netiranje novčanih potraživanja i obveza u repo transakcijama i obratnim repo transakcijama s istom drugom ugovornom stranom.”;

treba stajati:

„Za repo transakcije koje je moguće raskinuti bilo koji dan, podložno dogovorenom razdoblju za obavijest o opozivu, trebalo bi smatrati da imaju izričito dospijeće jednako razdoblju obavijesti o opozivu te bi se trebalo smatrati da je zahtjev koji se odnosi na ‚isti izričiti konačni datum namire’ ispunjen tako da su takve transakcije prihvatljive za netiranje novčanih potraživanja i obveza u repo transakcijama i obratnim repo transakcijama s istom drugom ugovornom stranom.”.

Na stranici 38. u članku 1. stavku 1., u izmjeni članka 429. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„Institucije izračunavaju svoj omjer financijske poluge u skladu s metodologijom iz stavaka 2. do 13.”;

treba stajati:

„Institucije su dužne izračunavati svoj omjer financijske poluge u skladu s metodologijom iz stavaka 2. do 13.”.

Na stranici 38. u članku 1. stavku 1., u izmjeni članka 429. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, u drugoj rečenici:

umjesto:

„Institucija izračunava omjer financijske poluge na referentni datum izvješćivanja.”;

treba stajati:

„Institucija je dužna izračunavati omjer financijske poluge na referentni datum izvješćivanja.”.

Na stranici 38. u članku 1. stavku 1., u izmjeni članka 429. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„imovine iz stavka 5., osim ako se ona oduzima pri utvrđivanju mjere kapitala iz stavka 3.;”;

treba stajati:

„imovine iz stavka 5., osim ako se ona odbija pri utvrđivanju mjere kapitala iz stavka 3.;”.

Na stranici 38. u članku 1. stavku 1., u izmjeni članka 429. stavka 5. Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„Institucija utvrđuje vrijednost izloženosti imovine, isključujući ugovore navedene u Prilogu II. i kreditne izvedenice, u skladu sa sljedećim načelima:”;

treba stajati:

„Institucija je dužna utvrditi vrijednost izloženosti imovine, isključujući ugovore navedene u Prilogu II. i kreditne izvedenice, u skladu sa sljedećim načelima:”.

Na stranici 39. u članku 1. stavku 1., u izmjeni članka 429. stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„Od mjere izloženosti iz stavka 4. ovog članka institucije mogu oduzeti iznose oduzete od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (d).”;

treba stajati:

„Od mjere izloženosti iz stavka 4. ovog članka institucije mogu oduzeti iznose odbijene od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (d).”.

Na stranici 39. u članku 1. stavku 1., u izmjeni članka 429. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013, u prvoj rečenici:

umjesto:

„Nadležna tijela instituciji mogu dati dopuštenje da u mjeru izloženosti ne uključi izloženosti na koje se može primjenjivati tretman iz članka 113. stavka 6.”;

treba stajati:

„Nadležna tijela instituciji mogu dati odobrenje da u mjeru izloženosti ne uključi izloženosti na koje se može primjenjivati tretman iz članka 113. stavka 6.”.

Na stranici 39. u članku 1. stavku 1., u izmjeni članka 429. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013, u drugoj rečenici:

umjesto:

„Nadležna tijela to dopuštenje smiju dati isključivo ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 113. stavka 6. točaka (a) do (e) te ako su dala odobrenje iz članka 113. stavka 6.”;

treba stajati:

„Nadležna tijela to odobrenje smiju dati isključivo ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 113. stavka 6. točaka (a) do (e) te ako su dala odobrenje iz članka 113. stavka 6.”.

Na stranici 39. u članku 1. stavku 1., u izmjeni članka 429. stavka 8. prvog podstavka točke (b) podtočke ii. Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„u slučaju nastanka statusa neispunjenja obveza i bankrota;”;

treba stajati:

„u slučaju nastanka statusa neispunjenja obveza, insolventnosti i stečaja;”.

Na stranici 39. u članku 1. stavku 1., u izmjeni članka 429. stavka 9. Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„Institucije određuju vrijednost izloženosti za ugovore iz Priloga II. i za kreditne izvedenice, uključujući i one izvanbilančne, u skladu s člankom 429.a.”;

treba stajati:

„Institucije su dužne odrediti vrijednost izloženosti za ugovore iz Priloga II. i za kreditne izvedenice, uključujući i one izvanbilančne, u skladu s člankom 429.a.”.

Na stranici 39. u članku 1. stavku 1., u izmjeni članka 429. stavka 10. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013, u prvoj rečenici:

umjesto:

„Institucije određuju vrijednost izloženosti izvanbilančnih stavki, isključujući ugovore iz Priloga II., kreditne izvedenice, repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire i maržne kredite, u skladu s člankom 111. stavkom 1.”;

treba stajati:

„Institucije su dužne odrediti vrijednost izloženosti izvanbilančnih stavki, isključujući ugovore iz Priloga II., kreditne izvedenice, repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire i maržne kredite, u skladu s člankom 111. stavkom 1.”.

Na stranici 39. u članku 1. stavku 1., u izmjeni članka 429. stavka 10. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013, u drugoj rečenici:

umjesto:

„Međutim, institucije ne umanjuju nominalnu vrijednost tih stavki specifičnim ispravcima vrijednosti za kreditni rizik.”;

treba stajati:

„Međutim, institucije ne smiju umanjiti nominalnu vrijednost tih stavki specifičnim ispravcima vrijednosti za kreditni rizik.”.

Na stranici 40. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.a stavku 1. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 575/2013, u prvoj rečenici:

umjesto:

„Institucije određuju vrijednost izloženosti za ugovore iz Priloga II. i za kreditne izvedenice, uključujući i one izvanbilančne, u skladu s metodom iz članka 274.”;

treba stajati:

„Institucije su dužne odrediti vrijednost izloženosti za ugovore iz Priloga II. i za kreditne izvedenice, uključujući i one izvanbilančne, u skladu s metodom iz članka 274.”.

Na stranici 40. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.a stavku 1. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 575/2013, u drugoj rečenici:

umjesto:

„Institucije za određivanje potencijalne buduće kreditne izloženosti kreditnih izvedenica primjenjuju članak 299. stavak 2. točku (a).”;

treba stajati:

„Za određivanje potencijalne buduće kreditne izloženosti kreditnih izvedenica institucije su dužne primjenjivati članak 299. stavak 2. točku (a).”.

Na stranici 40. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.a stavku 1. trećem podstavku Uredbe (EU) br. 575/2013, u drugoj rečenici:

umjesto:

„Netiranje između različitih kategorija proizvoda ne primjenjuje se.”;

treba stajati:

„Netiranje između različitih kategorija proizvoda ne smije se primjenjivati.”.

Na stranici 40. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.a stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„Ako se pružanjem kolaterala u vezi s ugovorima o izvedenicama smanjuje iznos imovine na temelju primjenljivog računovodstvenog okvira, institucije to smanjenje poništavaju.”;

treba stajati:

„Ako se pružanjem kolaterala u vezi s ugovorima o izvedenicama smanjuje iznos imovine na temelju primjenljivog računovodstvenog okvira, institucije su dužne to smanjenje poništiti.”.

Na stranici 41. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.a stavku 3. trećem podstavku Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„Ako u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom institucija priznaje varijacijsku maržu plaćenu drugoj ugovornoj strani u novcu kao imovinu potraživanja, tu imovinu može isključiti iz mjere izloženosti ako su ispunjeni uvjeti iz točaka (a) do (e).”;

treba stajati:

„Ako u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom institucija priznaje varijacijsku maržu plaćenu drugoj ugovornoj strani u novcu kao imovinu, tu imovinu može isključiti iz mjere izloženosti ako su ispunjeni uvjeti iz točaka (a) do (e).”.

Na stranici 41. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.a stavku 4. točki (a) Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„smanjenje primljene varijacijske marže ograničeno je na pozitivni dio sadašnjeg troška zamjene vrijednosti izloženosti;”;

treba stajati:

„smanjenje primljene varijacijske marže ograničeno je na pozitivni dio sadašnjeg troška zamjene;”.

Na stranici 41., u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.a stavku 4. točki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„institucija ne upotrebljava varijacijsku maržu primljenu u novcu za smanjenje iznosa potencijalne buduće kreditne izloženosti, među ostalim ni za potrebe članka 298. stavka 1. točke (c) podtočke ii.;”;

treba stajati:

„institucija ne smije upotrebljavati varijacijsku maržu primljenu u novcu za smanjenje iznosa potencijalne buduće kreditne izloženosti, među ostalim ni za potrebe članka 298. stavka 1. točke (c) podtočke ii.;”.

Na stranici 41. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.a stavku 5. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 575/2013, u prvoj rečenici:

umjesto:

„Uz tretman utvrđen u stavku 1., u slučaju prodanih kreditnih izvedenica institucija u vrijednost izloženosti uključuje efektivne zamišljene iznose na koje se odnose prodane kreditne izvedenice umanjene za negativne promjene poštene vrijednosti koje su uključene u osnovni kapital u vezi s prodanom kreditnom izvedenicom.”;

treba stajati:

„Uz tretman utvrđen u stavku 1., u slučaju prodanih kreditnih izvedenica institucija je u vrijednost izloženosti dužna uključiti efektivne zamišljene iznose na koje se odnose prodane kreditne izvedenice umanjene za negativne promjene fer vrijednosti koje su uključene u osnovni kapital u vezi s prodanom kreditnom izvedenicom.”.

Na stranici 41. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.a stavku 5. prvom podstavku točki (d) Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„pri određivanju dodatne vrijednosti izloženosti za prodane kreditne izvedenice, zamišljeni iznos kupljene kreditne izvedenice umanjuje se za svaku pozitivnu promjenu poštene vrijednosti koja je uključena u osnovni kapital u vezi s kupljenom kreditnom izvedenicom;”;

treba stajati:

„pri određivanju dodatne vrijednosti izloženosti za prodane kreditne izvedenice, zamišljeni iznos kupljene kreditne izvedenice umanjuje se za svaku pozitivnu promjenu fer vrijednosti koja je uključena u osnovni kapital u vezi s kupljenom kreditnom izvedenicom;”.

Na stranici 41. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.a stavku 6. Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„Institucije ne umanjuju efektivni zamišljeni iznos prodane kreditne izvedenice ako kreditnu zaštitu kupuju na temelju ugovora o razmjeni ukupnog prinosa i primljena neto plaćanja evidentiraju kao neto prihod, ali ne evidentiraju odgovarajuće smanjenje vrijednosti prodane kreditne izvedenice odraženo u osnovnom kapitalu.”;

treba stajati:

„Institucije ne smiju umanjiti efektivni zamišljeni iznos prodane kreditne izvedenice ako kreditnu zaštitu kupuju na temelju ugovora o razmjeni ukupnog prinosa i primljena neto plaćanja evidentiraju kao neto prihod, ali ne evidentiraju odgovarajuće smanjenje vrijednosti prodane kreditne izvedenice odraženo u osnovnom kapitalu.”.

Na stranici 41. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.a stavku 8. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 575/2013:

umjesto:

„Ako institucije primjenjuju metodu iz članka 275., mjeru izloženosti ne umanjuju za iznos varijacijske marže primljene u novcu.”;

treba stajati:

„Ako institucije primjenjuju metodu iz članka 275., mjeru izloženosti ne smiju umanjivati za iznos varijacijske marže primljene u novcu.”.

Na stranici 42. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.b u naslovu:

umjesto:

„Uvećanje za kreditni rizik druge ugovorne strane u repo transakcijama, transakcijama pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcijama s dugim rokom namire i drugim maržnim kreditima”;

treba stajati:

„Uvećanje za kreditni rizik druge ugovorne strane u repo transakcijama, transakcijama pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcijama s dugim rokom namire i maržnim kreditima”.

Na stranici 42. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.b stavku 1.:

umjesto:

„Osim vrijednosti izloženosti repo transakcija, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcija s dugim rokom namire i maržnih kredita, uključujući one koji se vode izvanbilančno u skladu s člankom 429. stavkom 5., institucije u mjeru izloženosti uključuju uvećanje za kreditni rizik druge ugovorne strane određen, ovisno o slučaju, u skladu sa stavcima 2. ili 3. ovog članka.”;

treba stajati:

„Osim vrijednosti izloženosti repo transakcija, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcija s dugim rokom namire i maržnih kredita, uključujući one koji se vode izvanbilančno u skladu s člankom 429. stavkom 5., institucije su u mjeru izloženosti dužne uključiti uvećanje za kreditni rizik druge ugovorne strane određen, ovisno o slučaju, u skladu sa stavcima 2. ili 3. ovog članka.”.

Na stranici 42. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.b stavku 2.:

umjesto:

„Ei

poštena vrijednost vrijednosnih papira ili novca pozajmljenih drugoj ugovornoj strani u okviru transakcije ‚i’;”;

treba stajati:

„Ei

fer vrijednost vrijednosnih papira ili novca pozajmljenih drugoj ugovornoj strani u okviru transakcije ‚i’;”.

Na stranici 42. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.b stavku 2.:

umjesto:

„Ci

poštena vrijednost novca ili vrijednosnih papira primljenih od druge ugovorne strane u okviru transakcije ‚i’.”;

treba stajati:

„Ci

fer vrijednost novca ili vrijednosnih papira primljenih od druge ugovorne strane u okviru transakcije ‚i’.”.

Na stranici 42. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.b stavku 3.:

umjesto:

„Ei

poštena vrijednost vrijednosnih papira ili novca pozajmljenih drugoj ugovornoj strani za transakcije koje su predmet standardiziranog sporazuma o netiranju ‚i’;”;

treba stajati:

„Ei

fer vrijednost vrijednosnih papira ili novca pozajmljenih drugoj ugovornoj strani za transakcije koje su predmet standardiziranog sporazuma o netiranju ‚i’;”.

Na stranici 42. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.b stavku 3.:

umjesto:

„Ci

poštena vrijednost novca ili vrijednosnih papira primljenih od druge ugovorne strane u okviru transakcije ‚i’.”;

treba stajati:

„Ci

fer vrijednost novca ili vrijednosnih papira primljenih od druge ugovorne strane u okviru transakcije ‚i’.”.

Na stranici 42. u članku 1. stavku 2., u umetnutom članku 429.b stavku 5.:

umjesto:

„Ako se repo transakcija obračunava kao prodaja u skladu s računovodstvenim okvirom koji se na nju primjenjuje, institucija poništava sve računovodstvene unose povezane s prodajom.”;

treba stajati:

„Ako se repo transakcija evidentira kao prodaja u skladu s računovodstvenim okvirom koji se na nju primjenjuje, institucija poništava sve računovodstvene unose povezane s prodajom.”.


Top