Help Print this page 

Document 32016R0145

Title and reference
Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/145 оd 4. veljače 2016. o donošenju formata dokumenta koji služi kao dokaz za dopuštenje koje izdaju nadležna tijela država članica omogućujući ustanovama provedbu određenih aktivnosti u vezi s invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
  • In force
OJ L 30, 5.2.2016, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/145/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

5.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 30/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/145

оd 4. veljače 2016.

o donošenju formata dokumenta koji služi kao dokaz za dopuštenje koje izdaju nadležna tijela država članica omogućujući ustanovama provedbu određenih aktivnosti u vezi s invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (1), a posebno njezin članak 8. stavak 6.,

budući da:

(1)

Člankom 8. Uredbe (EU) br. 1143/2014 predviđa se da Komisija donosi format dokumenata koji služe kao dokaz za dopuštenja koja izdaju nadležna tijela država članica u svrhu istraživanja ili ex-situ očuvanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji. Dopuštenja se mogu izdati za proizvodnju tih vrsta u znanstvene svrhe i njihovu naknadnu uporabu u medicinske svrhe.

(2)

U iznimnim slučajevima te u slučajevima od velikog javnog interesa države članice također mogu, u skladu s člankom 9. stavkom 1. te uz odobrenje Komisije, izdati dopuštenja za provedbu aktivnosti koje nisu navedene u članku 8. stavku 1. Prema članku 9. stavku 6. takva dopuštenja izdaju se u skladu s člankom 8. stavcima 4. do 8. Stoga se isti format dokumenta koji služi kao dokaz za izdavanje dopuštenja mora koristiti u svrhe određene člancima 8. i 9.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za invazivne strane vrste,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Format dokumenta koji služi kao dokaz za dopuštenje koje izdaju nadležna tijela država članica u skladu s člankom 8. stavkom 2. i člankom 9. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014 određen je u njezinom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. veljače 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 4.11.2014., str. 35.


PRILOG

Image

Image

Upute za ispunjavanje dokumenta

Dokument mora ispuniti nadležno tijelo ovlašteno za izdavanje dopuštenja iz članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014. On se mora potpisati, pečatirati i datirati.

Ispunite dokument velikim tiskanim slovima. Kako bi izabrali opciju, stavite kvačicu ili označite ☐. Jasno izbrišite ili prekrižite opcije ili cijele numerirane okvire koji nisu primjenjivi.

Okvir 1.

Navedite ime, adresu, zemlju, telefonski broj i adresu e-pošte ustanove kojoj je izdano dopuštenje i/ili osobu za kontakt u toj ustanovi.

Okvir 2.

Navedite jedinstveni identifikacijski broj dopuštenja. Taj broj treba počinjati s dvoslovnom ISO oznakom (ISO 3166 alpha-2) države članice koja izdaje dopuštenje, osim za Grčku i Ujedinjenu Kraljevinu za koje se rabe kratice EL i UK. Jedinstvenim identifikacijskim brojem treba se koristiti isključivo u svrhu sustava dopuštenja iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Okvir 3.

Navedite ime, adresu, zemlju, broj telefona i adresu e-pošte pošiljatelja ili, ako je primjenjivo, izvoznika.

Okvir 4.

Navedite datum izdavanja dopuštenja.

Okvir 5.

Ako je primjenjivo, navedite razdoblje valjanosti (datum početka; datum završetka) dopuštenja.

Okvir 6.

Navedite ime, adresu, zemlju, broj telefona i adresu e-pošte pošiljatelja ili, ako je primjenjivo, izvoznika.

Okvir 7.

Navedite ime nadležnog tijela koje izdaje dopuštenje.

Okvir 8.

Opišite pošiljku ili zalihu jedinki ispunjavanjem okvira od 8a. do 8f.:

Okvir 8a.

Odnosi se na znanstveni naziv invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, a za koje je izdano dopuštenje.

Okvir 8b.

Odnosi se na uobičajeni naziv invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, a za koje je izdano dopuštenje.

Okvir 8c.

Odnosi se na oznake kombinirane nomenklature (KN) kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (1).

Okvir 8d.

Opis pošiljke ili zalihe te jedinki koje sadržava.

Okvir 8e.

Ukupna neto težina pošiljke (ili zalihe) u kg. Može se izostaviti ako su informacije navedene u okviru 8f.

Okvir 8f.

Broj jedinki u pošiljci. Može se navesti ako se količinu može najbolje izraziti zasebnim jedinicama. Može se izostaviti ako su informacije navedene u okviru 8e.

Okvir 9.

Navedite za koja su ograničenja iz članka 7. Uredbe (EU) br. 1143/2014 odobrena odstupanja.

Okvir 10.

Navedite svrhu za koju je odobreno dopuštenje.

Okvir 11.

Navedite odgovarajuće odjeljke dopuštenja u kojima se opisuju uvjeti pod kojima su aktivnosti dopuštene u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Okvir 12.

Navedite odgovarajuće odjeljke dopuštenja u kojima se opisuju odredbe navedene u odobrenju Komisije. Ispunite samo ako se dopuštenje izdaje nakon odobrenja Komisije iz članka 9. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Okvir 13.

Navedite ime dužnosnika za ovjeravanje koji u ime nadležnog tijela ispunjava dokument.

Okvir 14.

Potpis dužnosnika za ovjeravanje koji u ime nadležnog tijela ispunjava dokument.

Okvir 15.

Službeni pečat nadležnog tijela i datum na koji je dokument ispunjen.


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


Top