Help Print this page 

Document 32016R0561

Title and reference
Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/561 оd 11. travnja 2016. o izmjeni Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 u pogledu obrasca zdravstvenog certifikata za pse, mačke i pitome vretice koji se premještaju u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje za nekomercijalne namjene (Tekst značajan za EGP)

C/2016/2008
  • In force
OJ L 96, 12.4.2016, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/561/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 96/26


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/561

оd 11. travnja 2016.

o izmjeni Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 u pogledu obrasca zdravstvenog certifikata za pse, mačke i pitome vretice koji se premještaju u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje za nekomercijalne namjene

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (1), a posebno njezin članak 25. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 576/2013 predviđa se da psi, mačke i pitome vretice koji se premještaju u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje za nekomercijalne namjene trebaju biti praćeni identifikacijskim dokumentom u obliku certifikata o zdravlju životinja. Obrazac certifikata o zdravlju životinja utvrđen je u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 (2).

(2)

U obrascu certifikata o zdravlju životinja upućuje se na potrebne zadovoljavajuće rezultate testiranja na imunološki odgovor na cijepljenje protiv bjesnoće koje bi u skladu s Prilogom IV. Uredbi (EU) br. 576/2013 trebalo provesti na uzorcima krvi pasa, mačaka i pitomih vretica koji dolaze iz državnog područja ili treće zemlje koja nije navedena u Prilogu II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 ili se moraju provoziti kroz njih.

(3)

Uslijed opetovanog krivotvorenja laboratorijskih izvješća o rezultatima testa titracije protutijela na bjesnoću, primjereno je podsjetiti službenike za certificiranje na državnim područjima ili u trećim zemljama da bi zadovoljavajuće rezultate tog testa trebalo potvrditi samo ako je provjerena autentičnost laboratorijskog izvješća. U tu bi svrhu u certifikat o zdravlju životinja trebalo dodati posebnu smjernicu.

(4)

Nadalje, službenici za certificiranje u trećim zemljama pogrešno su protumačili unos koji se odnosi na datum označivanja pasa, mačaka ili pitomih vretica u dijelu I. certifikata o zdravlju životinja, što je uzrokovalo probleme pri provjeri sukladnosti na vanjskim granicama Unije. Kako bi se izbjegli nesporazumi, taj bi unos trebalo ukloniti iz dijela I. certifikata o zdravlju životinja u kojem se životinje opisuju i uvrstiti ga u dio II. tog certifikata koji se odnosi na certificiranje životinja. U dio II. trebalo bi umetnuti i posebnu smjernicu u pogledu provjere označivanja.

(5)

Prilog IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Kako bi se izbjeglo narušavanje kretanja, upotrebu certifikatâ o zdravlju životinja izdanih u skladu s dijelom 1. Priloga IV. Provedbenoj Uredbi (EU) br. 577/2013 prije datuma primjene ove Uredbe trebalo bi odobriti tijekom prijelaznog razdoblja.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Za prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2016. države članice mogu odobriti ulazak pasa, mačaka i pitomih vretica koji se premještaju u državu članicu s državnog područja ili iz treće zemlje za nekomercijalne namjene i koji su praćeni certifikatom o zdravlju životinja izdanim najkasnije 31. kolovoza 2016. u skladu s obrascem iz dijela 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013 u inačici prije izmjena uvedenih ovom Uredbom.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. rujna 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 178, 28.6.2013., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 178, 28.6.2013., str. 109.).


PRILOG

Dio 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013 zamjenjuje se sljedećim:

„DIO 1.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike Image Tekst slike

Top