Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1356

Uredba Vijeća (EZ) br. 1356/96 od 8. srpnja 1996. o zajedničkim pravilima koja se primjenjuju na prijevoz robe ili putnika unutarnjim vodnim putovima između država članica radi uspostavljanja slobode pružanja tih prometnih usluga

OJ L 175, 13.7.1996, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 295 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 295 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 295 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 295 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 295 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 295 - 296
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 295 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 295 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 295 - 296
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002 P. 206 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002 P. 206 - 207
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 007 P. 21 - 22

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1356/oj

06/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

21


31996R1356


L 175/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.07.1996.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1356/96

od 8. srpnja 1996.

o zajedničkim pravilima koja se primjenjuju na prijevoz robe ili putnika unutarnjim vodnim putovima između država članica radi uspostavljanja slobode pružanja tih prometnih usluga

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 75.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.c Ugovora (3),

budući da uspostava zajedničke prometne politike, između ostalog, uključuje utvrđivanje zajedničkih pravila koja se primjenjuju na pristup tržištu međunarodnog prijevoza robe i putnika unutarnjim vodnim putovima na području Zajednice; budući da se ta pravila moraju utvrditi na takav način da doprinesu dovršenju unutarnjeg prometnog tržišta;

budući da ova jedinstvena rješenja za pristup tržištu također obuhvaćaju uvođenje slobode pružanja usluga ukidanjem svih ograničenja za pružatelja usluga zbog njegove nacionalnosti ili činjenice da ima poslovni nastan u državi članici koja nije država u kojoj će se usluga pružati;

budući da nakon pristupa novih država članica među državama članicama postoje različiti sporazumi za međunarodni prijevoz i provoz unutarnjim vodnim putovima zbog bilateralnih sporazuma sklopljenih između država članica i nove države pristupnice; budući da je stoga potrebno utvrditi zajednička pravila kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg prometnog tržišta te posebno kako bi se izbjegla narušavanja tržišnog natjecanja i poremećaji u organizaciji tog tržišta;

budući da ova mjera spada u područje isključive nadležnosti Zajednice i budući da se cilj može postići samo donošenjem jedinstvenih pravila i obveza,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ova se Uredba primjenjuje na prijevoz robe i usluga unutarnjim vodnim putovima između država članica i u provozu kroz njih.

Članak 2.

Svakom prijevozniku koji prevozi robu ili putnike unutarnjim vodnim putovima dopušteno je obavljati prijevoz iz članka 1. bez diskriminacije na temelju njegove nacionalnosti ili mjesta poslovnog nastana, pod uvjetom da:

ima poslovni nastan u državi članici u skladu s pravom te države članice,

ima pravo u toj državi članici obavljati međunarodni prijevoz robe ili putnika unutarnjim vodnim putovima,

za taj prijevoz koristi plovila za plovidbu unutarnjim vodama koja su registrirana u državi članici ili, ako te registracije nema, pod uvjetom da posjeduje potvrdu o članstvu u mornarici države članice, i

ispunjava uvjete utvrđene u članku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3921/91 od 16. prosinca 1991. o utvrđivanju uvjeta pod kojima nerezidentni prijevoznici mogu prevoziti robu ili putnike unutarnjim vodnim putovima unutar države članice (4).

Članak 3.

Ova Uredba ne utječe na prava prijevoznika iz trećih zemalja sukladno Revidiranoj konvenciji za plovidbu Rajnom (Mannheimska konvencija), Konvenciji o plovidbi Dunavom (Beogradska konvencija) ili prava koja proizlaze iz međunarodnih obaveza Europske zajednice.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 1996.

Za Vijeće

Predsjednik

R. QUINN


(1)  SL C 164, 30.6.1995., str. 9.

(2)  SL C 301, 13.11.1995., str. 19.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 15. studenoga 1995. (SL C 323, 4.12.1995., str. 31.), zajedničko stajalište Vijeća od 29. siječnja 1996. (SL C 87, 25.3.1996., str. 53.) i Odluka Europskog parlamenta od 6. lipnja 1996. objavljena u Službenom listu).

(4)  SL L 373, 31.12.1991., str. 1.


Top