EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0141

Uredba Komisije (EZ) br. 141/2007 od 14. veljače 2007. o uvjetima za odobrenje u skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća objekata u poslovanju s hranom za životinje koji proizvode ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije „kokcidiostatici i histomonostatici” Tekst značajan za EGP

SL L 43, 15.2.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
SL L 56M, 29.2.2008, p. 38–39 (MT)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/141/oj

03/Sv. 033

HR

Službeni list Europske unije

251


32007R0141


L 043/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.02.2007.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 141/2007

od 14. veljače 2007.

o uvjetima za odobrenje u skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća objekata u poslovanju s hranom za životinje koji proizvode ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije „kokcidiostatici i histomonostatici”

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva za higijenu hrane za životinje (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 183/2005 predviđa odobrenje određenih objekata u poslovanju s hranom za životinje. Glavni je cilj sustava odobravanja uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 183/2005 podvrgnuti objekte koji proizvode i/ili stavljaju na tržište proizvode koji se smatraju osjetljivim na odgovarajuće higijenske uvjete utvrđene u predmetnoj Uredbi. Predmetna Uredba predviđa mogućnost proširenja područja primjene zahtjeva za odobrenjem.

(2)

„Kokcidiostatici i histomonostatici” jedna su od kategorija dodataka hrani za životinje navedenih u članku 6. stavku 1. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (2). Ova kategorija dodataka hrani za životinje smatra se jednako osjetljivom kao i kategorije za koje se zahtijeva odobrenje predviđeno u Uredbi (EZ) br. 183/2005.

(3)

Stoga objekti koji proizvode i/ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje koji pripadaju kategoriji „kokcidiostatici i histomonostatici” trebaju, jednako tako, podlijegati istim uvjetima za odobrenje.

(4)

Trebalo bi predvidjeti prijelazne mjere u odnosu na objekte koji proizvode i/ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije „kokcidiostatici i histomonostatici” za koje se ne zahtijeva odobrenje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Objekti odobreni u skladu s Direktivom Vijeća 95/69/EZ (3) već su obuhvaćeni člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 183/2005.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje osiguravaju da objekti pod njihovom kontrolom i obuhvaćeni Uredbom (EZ) br. 183/2005 budu odobreni od strane nadležnog tijela ako takvi objekti proizvode i/ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije „kokcidiostatici i histomonostatici”. Odobrenje se provodi u skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005.

Članak 2.

Objekti koji proizvode i/ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije „kokcidiostatici i histomonostatici” i za koje nacionalno zakonodavstvo na dan stupanja na snagu ove Uredbe nije zahtijevalo da budu odobreni za ovu kategoriju dodataka hrani za životinje, mogu nastaviti svoje aktivnosti sve dok se ne donese odluka o podnošenju zahtjeva za odobrenje, pod uvjetom da taj zahtjev podnesu nadležnom tijelu na čijem području je smješten njihov objekt do 7. lipnja 2007.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 7. travnja 2007.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. veljače 2007.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 35, 8.2.2005., str. 1.

(2)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 378/2005 (SL L 59, 5.3.2005., str. 8.).

(3)  SL L 332, 30.12.1995., str. 15. Direktiva kako je stavljena izvan snage Uredbom (EZ) br. 183/2005.


Top