EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0157

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 157/2014 оd 30. listopada 2013. o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web -stranicama

OJ L 52, 21.2.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/157/oj

21.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 52/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 157/2014

оd 30. listopada 2013.

o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web-stranicama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 7. stavak 3. u vezi s člankom 60. točkom (b),

budući da:

(1)

Temeljem članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 proizvođači građevnih proizvoda obvezni su sastaviti izjavu o svojstvima kada se na tržište stavlja građevni proizvod koji je obuhvaćen usklađenom normom ili je u skladu s europskom tehničkom ocjenom koja je izdana za taj proizvod. Presliku te izjave potrebno je dostaviti u papirnatom obliku ili elektroničkim putem.

(2)

U skladu s člankom 7. stavkom 3. i člankom 60. točkom (b) Uredbe (EU) br. 305/2011 Komisiji je delegirana zadaća utvrđivanja uvjeta za elektroničku obradu izjava o svojstvima kako bi one bile dostupne na web-stranicama. Navedenim uvjetima za objavu izjava o svojstvima na web-stranicama omogućuje se korištenje novih informacijskih tehnologija i smanjenje troškova koje snose proizvođači građevnih proizvoda i građevinski sektor u cjelini.

(3)

Uzimajući u obzir i moguće posebne potrebe primatelja građevnih proizvoda, posebno one koje se odnose na mikro poduzeća, i to naročito ona koja posluju na gradilištima koja nemaju pristup internetu, ovim delegiranim aktom ne bi trebalo biti obuhvaćeno ni jedno odstupanje od članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 305/2011.

(4)

Kako bi se elektronički oblik izjave o svojstvima za određeni proizvod mogao lako prepoznati, proizvođači moraju povezati svaki pojedinačni proizvod ili seriju istog proizvoda koji stavljaju na tržište s određenom izjavom o svojstvima i to s pomoću jedinstvene identifikacijske oznake vrste proizvoda koju je u skladu s Prilogom III. Uredbe (EU) br. 305/2011 potrebno navesti u izjavi o svojstvima.

(5)

U svrhu olakšavanja administrativnog opterećenja povezanog s objavom izjava o svojstvima te istovremenog osiguravanja stalne pouzdanosti informacija dostavljenih u takvim izjavama elektronički oblik izjave o svojstvima ne smije se mijenjati nakon što je objavljen na web-stranicama i mora ostati dostupan najmanje deset godina nakon stavljanja građevnog proizvoda na tržište ili tijekom drugog takvog razdoblja koje se može utvrditi u skladu s člankom 11. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 305/2011.

(6)

Web-stranice na kojima je dostupna izjava o svojstvima potrebno je pratiti i održavati kako bi se, koliko je to moguće, osigurala njihova stalna dostupnost i spriječilo da zbog tehničkih problema postanu nedostupne.

(7)

Web-stranice na kojima je objavljena izjava o svojstvima primateljima građevnih proizvoda moraju biti na raspolaganju bez naknade. Tim je primateljima potrebno dati upute za pristup web-stranicama i elektroničkom obliku izjave o svojstvima.

(8)

Kako bi se povećala učinkovitost i konkurentnost europskog građevinskog sektora u cjelini, gospodarskim subjektima koji objavljuju izjave o svojstvima i žele iskoristiti nove informacijske tehnologije u svrhu olakšavanja njihove objave trebalo bi omogućiti da to učine što prije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   U skladu s odstupanjem od članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 gospodarski subjekti mogu objaviti izjavu o svojstvima iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 na web-stranicama ako ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

(a)

osiguravaju da se sadržaj izjave o svojstvima ne mijenja nakon objave na web-stranicama;

(b)

osiguravaju da se web-stranice na kojima su objavljene izjave o svojstvima sastavljene za građevne proizvode prate i održavaju tako da web-stranice i izjave o svojstvima primateljima građevnih proizvoda budu stalno na raspolaganju;

(c)

osiguravaju da primatelji građevnih proizvoda mogu pristupati izjavi o svojstvima bez naknade deset godina nakon stavljanja građevnog proizvoda na tržište ili tijekom drugog takvog razdoblja koje se može utvrditi u skladu s drugim podstavkom članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 305/2011;

(d)

primateljima građevnih proizvoda osiguravaju upute za pristup web-stranicama i izjavama o svojstvima koje su sastavljene za takve proizvode dostupne na navedenim web-stranicama.

2.   Proizvođači osiguravaju da je svaki pojedinačni proizvod ili serija istog proizvoda koji stavljaju na tržište povezan s određenom izjavom o svojstvima i to s pomoću jedinstvene identifikacijske oznake vrste proizvoda.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.


Top