EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1062

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 оd 30. listopada 2013. o formatu europske tehničke ocjene za građevne proizvode

OJ L 289, 31.10.2013, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1062/oj

31.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/42


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1062/2013

оd 30. listopada 2013.

o formatu europske tehničke ocjene za građevne proizvode

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 26. stavak 3.,

Nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za graditeljstvo,

budući da:

(1)

Europska tehnička ocjena potrebna je da bi se proizvođaču građevnog proizvoda omogućilo sastavljanje izjave o svojstvima za građevni proizvod koji nije djelomično ni potpuno obuhvaćen usklađenom normom.

(2)

Člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 utvrđuju se zahtjevi za sadržaj europske tehničke ocjene. Budući da se načela primjenjive kontrole proizvodnje u tvornici utvrđuju u odgovarajućem europskom dokumentu za ocjenjivanje, europska tehnička ocjena trebala bi sadržavati samo one tehničke pojedinosti za koje se smatra, u skladu s tim načelima iz europskog dokumenta za ocjenjivanje, da ih je potrebno utvrditi na toj razini za provedbu sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava.

(3)

Prikaz tehničkog opisa predmetnog proizvoda trebao bi se odrediti dovoljno fleksibilno u formatu europske tehničke ocjene s obzirom na široki spektar dotičnih građevnih proizvoda.

(4)

Dovoljno fleksibilnosti trebalo bi omogućiti i za prikaz svojstava proizvoda u europskoj tehničkoj ocjeni kako bi proizvođač mogao neometano i precizno navesti ta svojstva u svojoj izjavi o svojstvima koja se temelji na toj ocjeni.

(5)

Kako bi se zaštitile povjerljive tehničke informacije o proizvodu, proizvođač bi trebao imati mogućnost kod nadležnog tijela za tehničko ocjenjivanje navesti koji su dijelovi opisa proizvoda povjerljivi i ne smiju se otkrivati u europskoj tehničkoj ocjeni. Povjerljive informacije trebale bi se navoditi u odvojenim prilozima tim europskim tehničkim ocjenama.

(6)

Kako bi se povećala učinkovitost unutarnjeg tržišta i konkurentnost europskog građevinskog sektora u cjelini, europske tehničke ocjene trebale bi se proizvođačima koji su podnijeli zahtjev za njih izdati što je moguće prije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Format europske tehničke ocjene utvrđen je u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.


PRILOG

EUROPSKA TEHNIČKA OCJENA

Br. … od … [datum]

Opći dio

1.

Tijelo za tehničko ocjenjivanje koje izdaje europsku tehničku ocjenu:

2.

Trgovački naziv građevnog proizvoda:

3.

Skupina proizvoda kojoj pripada građevni proizvod:

4.

Proizvođač:

5.

Pogon (pogoni) za proizvodnju:

6.

Europska tehnička ocjena sadržava … stranica, uključujući … prilog (priloge) koji je (su) sastavni dio ove ocjene.

Prilog (prilozi) … sadržava (sadržavaju) povjerljive informacije i ne objavljuje (objavljuju) se u europskoj tehničkoj ocjeni ako se ta ocjena objavljuje javno.

7.

Ova europska tehnička ocjena izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 na temelju …

Posebni dijelovi

8.

Tehnički opis proizvoda:

9.

Specifikacija namjene (namjena) u skladu s primjenjivim europskim tehničkim dokumentom (u daljnjem tekstu ETD):

10.

Svojstva proizvoda i upute na metode korištene za njihovu ocjenu:

11.

Primijenjeni sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava s uputom na njegovu pravnu osnovu:

12.

Tehničke pojedinosti potrebne za provedbu sustava za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava kako je predviđeno u primjenjivom ETD-u:

Izdano u … dana …/… 20…

Izdao:…

Prilog (prilozi)


Top