EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0401

Presuda Suda (drugo vijeće) od 15. prosinca 2016.
Noémie Depesme i dr. protiv Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche.
Zahtjev za prethodnu odluku – Slobodno kretanje osoba – Prava radnika – Jednako postupanje – Socijalne povlastice – Financijska pomoć za pohađanje visokih studija – Pretpostavka srodništva – Pojam ‚djeteta’ – Dijete bračnog druga ili registriranog partnera – Doprinos za uzdržavanje tog djeteta.
Spojeni predmeti C-401/15 do C-403/15.

Presuda Suda (drugo vijeće) od 15. prosinca 2016.
Noémie Depesme i dr. protiv Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche.
Zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Cour administrative.
Zahtjev za prethodnu odluku – Slobodno kretanje osoba – Prava radnika – Jednako postupanje – Socijalne povlastice – Financijska pomoć za pohađanje visokih studija – Pretpostavka srodništva – Pojam ‚djeteta’ – Dijete bračnog druga ili registriranog partnera – Doprinos za uzdržavanje tog djeteta.
Spojeni predmeti C-401/15 do C-403/15.

Court reports – general

Spojeni predmeti C‑401/15 do C‑403/15

Noémie Depesme i dr.

protiv

Ministre de l’Enseignement supérieur i de la Recherche

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour administrative (Luksemburg))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Slobodno kretanje osoba – Prava radnika – Jednako postupanje – Socijalne povlastice – Financijska pomoć za pohađanje visokih studija – Pretpostavka srodništva – Pojam ‚djeteta’ – Dijete bračnog druga ili registriranog partnera – Doprinos za uzdržavanje tog djeteta”

Sažetak – Presuda Suda (drugo vijeće) od 15. prosinca 2016.

 1. Slobodno kretanje osoba–Radnici–Jednako postupanje–Socijalne povlastice–Pojam–Pomoć koja se dodjeljuje za uzdržavanje i obrazovanje u okviru studiranja u ustanovama za visoko obrazovanje–Uključenost–Osobe koje uživaju pravo na jednako postupanje–Djeca radnika migranta

  (Uredba Vijeća br. 1612/68, čl. 7. st. 2.)

 2. Slobodno kretanje osoba–Radnici–Jednako postupanje–Socijalne povlastice–Osobe koje uživaju pravo na jednako postupanje–Djeca radnika migranta–Pojam–Djeca bračnog druga ili registriranog partnera navedenog radnika–Uključenost

  (Čl. 45. UFEU‑a; Uredba Vijeća br. 492/2011, čl. 7. st. 2.)

 1.  Vidjeti tekst odluke.

  (t. 38.‑40.)

 2.  Članak 45. UFEU‑a i članak 7. stavak 2. Uredbe br. 492/2011 o slobodi kretanja radnika u Uniji treba tumačiti na način da djetetom pograničnog radnika, koje se može neizravno koristiti socijalnim povlasticama iz potonje odredbe, poput financijske pomoći koju država članica dodjeljuje djeci radnika koji obavljaju ili su obavljali svoju djelatnost u toj državi, ne treba smatrati samo dijete koje je u srodstvu s tim radnikom nego i dijete bračnog druga ili registriranog partnera navedenog radnika ako se taj radnik skrbi o uzdržavanju tog djeteta.

  Potonji zahtjev proizlazi iz činjenične situacije koju uprava i, ako je to potrebno, nacionalni sudovi trebaju ocijeniti bez potrebe utvrđivanja razloga tog doprinosa i određivanja njegove točne visine.

  Naime, već je utvrđeno, u okviru tumačenja članka 10. Uredbe br. 1612/68 o slobodi kretanja radnika unutar Zajednice, da svojstvo člana obitelji koji je uzdržavanik, u smislu te odredbe, ne pretpostavlja pravo na uzdržavanje. Da je to tako, spajanje obitelji koje je predviđala ta odredba ovisilo bi o nacionalnim zakonodavstvima, koja se razlikuju od države do države, što bi dovelo do neujednačene primjene prava Unije. Članak 10. stavci 1. i 2. Uredbe br. 1612/68 stoga je protumačen na način da svojstvo člana obitelji koji je uzdržavanik proizlazi iz činjenične situacije. Riječ je o članu obitelji kojemu potporu osigurava radnik a da nije potrebno utvrditi razloge zbog kojih je ta potpora zatražena niti se pitati je li zainteresirani u mogućnosti namiriti svoje potrebe obavljanjem plaćene djelatnosti. Takvo tumačenje traži načelo prema kojem odredbe posvećene slobodi kretanja radnika, koja je dio temelja Unije, treba široko tumačiti.

  Takvo se tumačenje primjenjuje i kada je riječ o doprinosu pograničnog radnika za uzdržavanje djece njegova bračnog druga ili priznatog partnera.

  Svojstvo člana obitelji pograničnog radnika kojeg potonji uzdržava stoga, kada se odnosi na situaciju djeteta bračnog druga ili priznatog partnera tog radnika, može proizlaziti iz objektivnih elemenata kao što je postojanje zajedničkog domicila tog radnika i studenta.

  (t. 58.‑60., 64. i izreka)

Top