EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0393

Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017.
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne protiv Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG.
Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda – Zaštita zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) – Uredba (EZ) br. 1234/2007 – Članak 118.m stavak 2. točka (a) podtočka (ii), članak 118.m stavak 2. točke (b) i (c) – Uredba (EU) br. 1308/2013 – Članak 103. stavak 2. točka (a) podtočka (ii), članak 103. stavak 2. točke (b) i (c) – Područje primjene – Iskorištavanje ugleda ZOI‑ja – Zlouporaba i oponašanje ZOI‑ja ili podsjećanje na ZOI – Lažna ili obmanjujuća oznaka – ZOI ‚Champagne’ koji se upotrebljava u nazivu hrane – Naziv ‚Champagner Sorbet’ – Hrana koja kao sastojak sadržava šampanjac – Sastojak koji hrani daje ključnu značajku.
Predmet C-393/16.

Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017.
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne protiv Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG.
Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof.
Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda – Zaštita zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) – Uredba (EZ) br. 1234/2007 – Članak 118.m stavak 2. točka (a) podtočka (ii), članak 118.m stavak 2. točke (b) i (c) – Uredba (EU) br. 1308/2013 – Članak 103. stavak 2. točka (a) podtočka (ii), članak 103. stavak 2. točke (b) i (c) – Područje primjene – Iskorištavanje ugleda ZOI‑ja – Zlouporaba i oponašanje ZOI‑ja ili podsjećanje na ZOI – Lažna ili obmanjujuća oznaka – ZOI ‚Champagne’ koji se upotrebljava u nazivu hrane – Naziv ‚Champagner Sorbet’ – Hrana koja kao sastojak sadržava šampanjac – Sastojak koji hrani daje ključnu značajku.
Predmet C-393/16.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

Predmet C-393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

protiv

Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda – Zaštita zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) – Uredba (EZ) br. 1234/2007 – Članak 118.m stavak 2. točka (a) podtočka (ii), članak 118.m stavak 2. točke (b) i (c) – Uredba (EU) br. 1308/2013 – Članak 103. stavak 2. točka (a) podtočka (ii), članak 103. stavak 2. točke (b) i (c) – Područje primjene – Iskorištavanje ugleda ZOI‑ja – Zlouporaba i oponašanje ZOI‑ja ili podsjećanje na ZOI – Lažna ili obmanjujuća oznaka – ZOI ‚Champagne’ koji se upotrebljava u nazivu hrane – Naziv ‚Champagner Sorbet’ – Hrana koja kao sastojak sadržava šampanjac – Sastojak koji hrani daje ključnu značajku”

Sažetak – Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017.

 1. Poljoprivreda–Zajednička organizacija tržišta–Vino–Opis i prezentiranje vina–Zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla–Zaštita–Područje primjene–Upotreba zaštićene oznake izvornosti u nazivu hrane koja sadržava sastojak koji odgovara specifikaciji te oznake–Uključenost

  (Uredba Vijeća br. 1234/2007, kako je izmijenjena Uredbom br. 491/2009, čl. 118.m, st. 2. t. (a) podt. ii.; Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1308/2013, čl. 103. st. 2. t. (a) podt. ii.

 2. Poljoprivreda–Zajednička organizacija tržišta–Vino–Opis i prezentiranje vina–Zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla–Iskorištavanje ugleda zaštićene oznake izvornosti–Pojam–Upotreba zaštićene oznake izvornosti čiji je cilj neopravdano iskorištavanje njezina ugleda

  (Uredba Vijeća br. 1234/2007, kako je izmijenjena Uredbom br. 491/2009, čl. 118.m, st. 2. t. (a) podt. ii.; Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1308/2013, čl. 103. st. 2. t. (a) podt. ii.)

 3. Poljoprivreda–Zajednička organizacija tržišta–Vino–Opis i prezentiranje vina–Zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla–Zaštita–Iskorištavanje ugleda zaštićene oznake izvornosti–Pojam–Upotreba zaštićene oznake izvornosti u nazivu hrane koja sadržava sastojak koji odgovara specifikaciji te oznake–Uključenost–Pretpostavke–Nepostojanje, kao ključne značajke hrane, okusa pobuđenog ponajprije prisutnošću tog sastojka u sastavu navedene hrane

  (Uredba Vijeća br. 1234/2007, kako je izmijenjena Uredbom br. 491/2009, čl. 118.m, st. 2. t. (a) podt. ii.; Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1308/2013, čl. 103. st. 2. t. (a) podt. ii.)

 4. Poljoprivreda–Zajednička organizacija tržišta–Vino–Opis i prezentiranje vina–Zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla–Zloupotreba i oponašanje zaštićene oznake izvornosti ili aludiranje na nju–Pojam–Upotreba zaštićene oznake izvornosti u nazivu hrane koja sadržava sastojak koji odgovara specifikaciji te oznake–Isključenost

  (Uredba Vijeća br. 1234/2007, kako je izmijenjena Uredbom br. 491/2009, čl. 118.m, st. 2. t. (b); Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1308/2013, čl. 103. st. 2. t. (b))

 5. Poljoprivreda–Zajednička organizacija tržišta–Vino–Opis i prezentiranje vina–Zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla–Zaštita protiv lažnih oznaka ili oznaka koje dovode u zabludu–Doseg

  (Uredba Vijeća br. 1234/2007, kako je izmijenjena Uredbom br. 491/2009, čl. 118.m, st. 2. t. (c); Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1308/2013, čl. 103. st. 2. t. (c))

 1.  Članak 118.m stavak 2. točku (a) podtočku (ii) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 491/2009 od 25. svibnja 2009., i članak 103. stavak 2. točku (a) podtočku (ii) Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 treba tumačiti na način da u njihovo područje primjene ulazi slučaj u kojem se zaštićena oznaka izvornosti, poput „Champagne”, upotrebljava kao dio naziva pod kojim se prodaje hrana, poput „Champagner Sorbet”, koja ne odgovara specifikaciji te zaštićene oznake izvornosti, ali sadržava sastojak koji odgovara navedenoj specifikaciji.

  (t. 36., t. 1. izreke)

 2.  Vidjeti tekst odluke.

  (t. 40.)

 3.  Članak 118.m stavak 2. točku (a) podtočku (ii) Uredbe br. 1234/2007, kako je izmijenjena Uredbom br. 491/2009, i članak 103. stavak 2. točku (a) podtočku (ii) Uredbe br. 1308/2013 valja tumačiti na način da je uporaba zaštićene oznake izvornosti kao dijela naziva pod kojim se prodaje hrana koja ne odgovara specifikacijama te zaštićene oznake izvornosti, ali sadržava sastojak koji odgovara navedenoj specifikaciji, poput „Champagner Sorbet”, iskorištavanje ugleda zaštićene oznake izvornosti, u smislu tih odredbi, ako ključna značajka te hrane nije okus pobuđen ponajprije prisutnošću tog sastojka u njezinu sastavu.

  S tim u vezi valja smatrati da je cilj uporabe ZOI-ja kao dijela naziva pod kojim se prodaje hrana koja ne odgovara specifikaciji tog ZOI-ja, ali sadržava sastojak koji odgovara navedenoj specifikaciji, neopravdano iskorištavanje ugleda tog ZOI-ja ako taj sastojak toj hrani ne dalje ključnu značajku. Kad je riječ o određivanju toga daje li predmetni sastojak predmetnoj hrani ključnu značajku, količina tog sastojka u sastavu te hrane je važan, ali ne i dostatan kriterij. Njegova ocjena ovisi o predmetnim proizvodima i mora biti popraćena kvalitativnom ocjenom. Ako naziv hrane, kao u glavnom predmetu, upućuje na to da ona sadržava sastojak koji ima ZOI koji bi trebao ukazivati na okus te hrane, okus pobuđen tim sastojkom mora biti ključna značajka navedene hrane.

  (t. 50.-53., t. 2. izreke)

 4.  Članak 118.m stavak 2. točku (b) Uredbe br. 1234/2007 i članak 103. stavak 2. točku (b) Uredbe br. 1308/2013 treba tumačiti na način da uporaba zaštićene oznake izvornosti kao dijela naziva pod kojim se prodaje hrana koja ne odgovara specifikacijama te zaštićene oznake izvornosti, ali sadržava sastojak koji odgovara navedenoj specifikaciji, poput „Champagner Sorbet”, nije zloporaba, oponašanje ili podsjećanje, u smislu tih odredbi.

  Naime, kod uključenja u predmetni naziv hrane naziva sastojka koji ima ZOI riječ je o tome da je taj ZOI izravno upotrijebljen radi otvorenog prisvajanja okusne kvalitete vezane uza nj, što nije ni zlouporaba ni oponašanje ni podsjećanje.

  (t. 57., 59., t. 3. izreke)

 5.  Članak 118.m stavak 2. točku (c) Uredbe br. 1234/2007 i članak 103. stavak 2. točku (c) Uredbe br. 1308/2013 treba tumačiti na način da se primjenjuju na lažne ili obmanjujuće oznake koje kod ciljane javnosti mogu stvoriti pogrešnu predodžbu o zemljopisnom podrijetlu proizvoda i na lažne ili obmanjujuće oznake koje se odnose na prirodu ili ključne značajke tog proizvoda.

  (t. 64., t. 4. izreke)

Top