Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0499

Macikowski

Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. ožujka 2015.
Marian Macikowski protiv Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku.
Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Naczelny Sąd Administracyjny.
Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost – Načela proporcionalnosti i porezne neutralnosti – Oporezivanje isporuke nekretnina u okviru prisilne prodaje na javnoj dražbi – Nacionalni propisi koji obvezuju sudskog ovršitelja koji provodi takvu prodaju da utvrdi i plati PDV na takvu transakciju – Plaćanje kupoprodajne cijene nadležnom sudu i nužnost da potonji PDV koji treba platiti prenese sudskom ovršitelju – Odgovornost za naknadu štete i kaznena odgovornost sudskog ovršitelja u slučaju neplaćanja PDV‑a – Razlika između općeg roka za plaćanje PDV‑a poreznog obveznika i roka propisanog takvom sudskom ovršitelju – Nemogućnost odbitka plaćenog pretporeza.
Predmet C-499/13.

Predmet C‑499/13

Marian Macikowski

protiv

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

(zahtjev za prethodnu odluku

koji je uputio Naczelny Sąd Administracyjny)

„Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost — Načela proporcionalnosti i porezne neutralnosti — Oporezivanje isporuke nekretnina u okviru prisilne prodaje na javnoj dražbi — Nacionalni propisi koji obvezuju sudskog ovršitelja koji provodi takvu prodaju da utvrdi i plati PDV na takvu transakciju — Plaćanje kupoprodajne cijene nadležnom sudu i nužnost da potonji PDV koji treba platiti prenese sudskom ovršitelju — Odgovornost za naknadu štete i kaznena odgovornost sudskog ovršitelja u slučaju neplaćanja PDV‑a — Razlika između općeg roka za plaćanje PDV‑a poreznog obveznika i roka propisanog takvom sudskom ovršitelju — Nemogućnost odbitka plaćenog pretporeza“

Sažetak – Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. ožujka 2015.

 1. Usklađivanje poreznih zakonodavstava — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost — Osobe odgovorne za plaćanje PDV‑a — Prisilna prodaja — Nacionalni propisi koji obvezuju sudskog ovršitelja koji provodi takvu prodaju da utvrdi, naplati i plati porez na dodanu vrijednost na takvu transakciju — Dopuštenost

  (Direktiva Vijeća 2006/112, čl. 9., čl. 193. i čl. 199. st. 1. t.(g))

 2. Usklađivanje poreznih zakonodavstava — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost — Obveze osoba odgovornih za plaćanje — Nacionalni propisi koji obvezuju sudskog ovršitelja da odgovara za neispunjenje obveze kao osoba odgovorna za plaćanje — Dopuštenost — Uvjet — Poštovanje načela proporcionalnosti — Provjera koja je na nacionalnom sudu

  (Direktiva Vijeća 2006/112)

 3. Usklađivanje poreznih zakonodavstava — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost — Odbitak pretporeza — Nacionalni propisi koji obvezuju njima određenog poreznog platca da utvrdi, naplati i plati porez na dodanu vrijednost koji treba platiti za prodaju robe u ovršnom postupku bez mogućnosti odbitka — Dopuštenost

  (Direktiva Vijeća 2006/112, čl. 206., 250. i 252.)

 1.  Članke 9. i 193. i članak 199. stavak 1. točku (g) Direktive 2006/112 o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost treba tumačiti na način da nisu protivni odredbi nacionalnog prava koja u okviru prodaje nekretnine u ovršnom postupku obvezuje pravni subjekt, odnosno sudskog ovršitelja koji je tu prodaju proveo, da u propisanim rokovima utvrdi, naplati i plati porez na dodanu vrijednost koji treba platiti na prihod od te transakcije.

  Naime, kada je cilj nacionalnog zakonodavstva izbjeći da porezni obveznik, s obzirom na svoju financijsku situaciju, prekrši svoju poreznu obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost, takvim propisima može se osigurati pravilna naplata poreza i stoga oni mogu biti obuhvaćeni člankom 273. Direktive 2006/112. Nadalje, iako je točno da članak 193. i članak 199. stavak 1. točka (g) Direktive 2006/112 predviđaju da porez mora platiti samo porezni obveznik koji obavlja oporezivu isporuku robe ili, u određenim okolnostima, kupac nekretnine, funkcija sudskog ovršitelja kao posrednika zaduženog za naplatu tog poreza nije obuhvaćena tim odredbama. Naime, budući da je njegova obveza samo osiguravanje naplate iznosa poreza i njegovo plaćanje poreznoj upravi u ime poreznog obveznika koji ga je dužan platiti u propisanom roku, ona nema obilježja porezne obveze jer uvijek ide na teret poreznog obveznika.

  (t. 38., 39., 41., 42., 45. i izreka)

 2.  Načelo proporcionalnosti treba tumačiti na način da nije protivno odredbi nacionalnog prava na temelju koje sudski ovršitelj treba odgovarati svojom ukupnom imovinom za iznos poreza na dodanu vrijednost koji treba platiti na prihod od prodaje nekretnine u ovršnom postupku u slučaju da ne ispuni svoju obvezu naplate i plaćanja tog poreza, pod uvjetom da dotični sudski ovršitelj stvarno raspolaže svim pravnim sredstvima za ispunjenje te obveze, a što treba provjeriti sud koji je uputio zahtjev.

  (t. 53. i izreka)

 3.  Članke 206., 250. i 252. Direktive 2006/112 o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i načelo porezne neutralnosti treba tumačiti na način da nisu protivni odredbi nacionalnog prava u skladu s kojom je porezni platac naveden u toj odredbi dužan utvrditi, naplatiti i platiti iznos poreza na dodanu vrijednost koji treba platiti za prodaju robe u ovršnom postupku, a ne može odbiti iznos pretporeza nastalog od početka poreznog razdoblja do datuma naplate poreza od poreznog obveznika.

  To je slučaj kada je porezni obveznik, vlasnik robe koju je na javnoj dražbi prodao sudski ovršitelj, a ne platac, osoba odgovorna za podnošenje prijave poreza na dodanu vrijednost, uzimajući u obzir transakciju prodaje te robe i također kada porezni obveznik, a ne platac, ima pravo odbiti pretporez od poreza na dodanu vrijednost koji treba platiti za tu transakciju. Taj odbitak odnosi se na porezno razdoblje u kojem je obavljena ta transakcija.

  (t. 57., 61. i izreka)

Top

Predmet C‑499/13

Marian Macikowski

protiv

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

(zahtjev za prethodnu odluku

koji je uputio Naczelny Sąd Administracyjny)

„Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost — Načela proporcionalnosti i porezne neutralnosti — Oporezivanje isporuke nekretnina u okviru prisilne prodaje na javnoj dražbi — Nacionalni propisi koji obvezuju sudskog ovršitelja koji provodi takvu prodaju da utvrdi i plati PDV na takvu transakciju — Plaćanje kupoprodajne cijene nadležnom sudu i nužnost da potonji PDV koji treba platiti prenese sudskom ovršitelju — Odgovornost za naknadu štete i kaznena odgovornost sudskog ovršitelja u slučaju neplaćanja PDV‑a — Razlika između općeg roka za plaćanje PDV‑a poreznog obveznika i roka propisanog takvom sudskom ovršitelju — Nemogućnost odbitka plaćenog pretporeza“

Sažetak – Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. ožujka 2015.

 1. Usklađivanje poreznih zakonodavstava – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost – Osobe odgovorne za plaćanje PDV‑a – Prisilna prodaja – Nacionalni propisi koji obvezuju sudskog ovršitelja koji provodi takvu prodaju da utvrdi, naplati i plati porez na dodanu vrijednost na takvu transakciju – Dopuštenost

  (Direktiva Vijeća 2006/112, čl. 9., čl. 193. i čl. 199. st. 1. t.(g))

 2. Usklađivanje poreznih zakonodavstava – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost – Obveze osoba odgovornih za plaćanje – Nacionalni propisi koji obvezuju sudskog ovršitelja da odgovara za neispunjenje obveze kao osoba odgovorna za plaćanje – Dopuštenost – Uvjet – Poštovanje načela proporcionalnosti – Provjera koja je na nacionalnom sudu

  (Direktiva Vijeća 2006/112)

 3. Usklađivanje poreznih zakonodavstava – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost – Odbitak pretporeza – Nacionalni propisi koji obvezuju njima određenog poreznog platca da utvrdi, naplati i plati porez na dodanu vrijednost koji treba platiti za prodaju robe u ovršnom postupku bez mogućnosti odbitka – Dopuštenost

  (Direktiva Vijeća 2006/112, čl. 206., 250. i 252.)

 1.  Članke 9. i 193. i članak 199. stavak 1. točku (g) Direktive 2006/112 o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost treba tumačiti na način da nisu protivni odredbi nacionalnog prava koja u okviru prodaje nekretnine u ovršnom postupku obvezuje pravni subjekt, odnosno sudskog ovršitelja koji je tu prodaju proveo, da u propisanim rokovima utvrdi, naplati i plati porez na dodanu vrijednost koji treba platiti na prihod od te transakcije.

  Naime, kada je cilj nacionalnog zakonodavstva izbjeći da porezni obveznik, s obzirom na svoju financijsku situaciju, prekrši svoju poreznu obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost, takvim propisima može se osigurati pravilna naplata poreza i stoga oni mogu biti obuhvaćeni člankom 273. Direktive 2006/112. Nadalje, iako je točno da članak 193. i članak 199. stavak 1. točka (g) Direktive 2006/112 predviđaju da porez mora platiti samo porezni obveznik koji obavlja oporezivu isporuku robe ili, u određenim okolnostima, kupac nekretnine, funkcija sudskog ovršitelja kao posrednika zaduženog za naplatu tog poreza nije obuhvaćena tim odredbama. Naime, budući da je njegova obveza samo osiguravanje naplate iznosa poreza i njegovo plaćanje poreznoj upravi u ime poreznog obveznika koji ga je dužan platiti u propisanom roku, ona nema obilježja porezne obveze jer uvijek ide na teret poreznog obveznika.

  (t. 38., 39., 41., 42., 45. i izreka)

 2.  Načelo proporcionalnosti treba tumačiti na način da nije protivno odredbi nacionalnog prava na temelju koje sudski ovršitelj treba odgovarati svojom ukupnom imovinom za iznos poreza na dodanu vrijednost koji treba platiti na prihod od prodaje nekretnine u ovršnom postupku u slučaju da ne ispuni svoju obvezu naplate i plaćanja tog poreza, pod uvjetom da dotični sudski ovršitelj stvarno raspolaže svim pravnim sredstvima za ispunjenje te obveze, a što treba provjeriti sud koji je uputio zahtjev.

  (t. 53. i izreka)

 3.  Članke 206., 250. i 252. Direktive 2006/112 o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i načelo porezne neutralnosti treba tumačiti na način da nisu protivni odredbi nacionalnog prava u skladu s kojom je porezni platac naveden u toj odredbi dužan utvrditi, naplatiti i platiti iznos poreza na dodanu vrijednost koji treba platiti za prodaju robe u ovršnom postupku, a ne može odbiti iznos pretporeza nastalog od početka poreznog razdoblja do datuma naplate poreza od poreznog obveznika.

  To je slučaj kada je porezni obveznik, vlasnik robe koju je na javnoj dražbi prodao sudski ovršitelj, a ne platac, osoba odgovorna za podnošenje prijave poreza na dodanu vrijednost, uzimajući u obzir transakciju prodaje te robe i također kada porezni obveznik, a ne platac, ima pravo odbiti pretporez od poreza na dodanu vrijednost koji treba platiti za tu transakciju. Taj odbitak odnosi se na porezno razdoblje u kojem je obavljena ta transakcija.

  (t. 57., 61. i izreka)

Top