EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0651

Opća uredba o skupnom izuzeću

Opća uredba o skupnom izuzeću

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Poznata i kao Opća uredba o skupnom izuzeću* (eng. GBER), nastoji omogućiti vladama EU zemalja da daju veće količine javnog novca širem krugu kompanija bez potrebe za prethodnim odobrenjem od Europske komisije.
 • Po pravilu, osim za vrlo male iznose, Komisiji se moraju prijaviti državne potpore i ona ih mora odobriti prije nego što ih dodijeli. Ova uredba oslobađa zemlje EU od obveze prijavljivanja, pod uvjetom da se ispune svi kriteriji Opće uredbe o skupnom izuzeću.
 • Izuzeće je osmišljeno kako bi se smanjila administrativna opterećenja na nacionalnim i lokalnim vlastima i kako bi se vlade zemalja EU potaknule na usmjeravanje potpora prema gospodarskom rastu a da pri tome primatelj ne dobije nepravednu konkurentnu prednost.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Uredba obuhvaća sljedeće kategorije i vrste potpore:

 • lokalnu potporu,
 • potporu malim i srednjim poduzećima (MSP),
 • potporu za pristup financiranju MSP-ova,
 • potporu za istraživanje i razvoj i inovacije,
 • potporu za usavršavanje,
 • potporu za radnike u nepovoljnom položaju i za radnike s invaliditetom,
 • potporu za zaštitu okoliša,
 • potporu za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama,
 • socijalnu potporu za prijevoz za stanovnike udaljenih regija,
 • potporu za širokopojasne infrastrukture,
 • potporu za kulturu i očuvanje baštine,
 • potporu za sportske i višenamjenske rekreativne infrastrukture,
 • potporu za lokalne infrastrukture.

Zajednička pravila

 • Uredba daje pregled sektora i mjera na koje se ne primjenjuje, npr.:
  • na potpore za djelatnosti povezane s izvozom,
  • na potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu,
  • na potpore za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena,
  • u korist poduzetnika koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava,
  • na potpore poduzetnicima u teškoćama.
 • Mjere usvojene na temelju Opće uredbe o skupnom izuzeću ne podliježu obavezi prijave. Međutim, kada iznos za pojedinačnu potporu po poduzetniku ili po projektu premašuje pragove za prijavu utvrđene ovom Uredbom, prije dodjele potpore nužna je pojedinačna prijava Komisiji i njena detaljna procjena.
 • Potpora mora biti transparentna - trebalo bi biti moguće točno izračunati bruto ekvivalent bespovratnog sredstva unaprijed bez potrebe za provođenjem procjene rizika.
 • Pomoć mora imati učinak poticaja - ne može biti dodijeljena nakon što su započeli radovi na projektu ili djelatnosti. Za velika poduzeća ona mora promijeniti njihovo ponašanje, a ne samo subvencionirati aktivnosti koje bi ionako poduzeli. To se može postići, na primjer, povećanjem opsega projekta / djelatnosti, ukupnog utrošenog iznosa ili brzine dovršetka.
 • Intenzitet potpore i prihvatljivi troškovi trebaju se izračunati prije odbitka poreza ili drugih naknada. Prihvatljivi troškovi moraju biti podržani dokumentarnim dokazima koji su jasni, konkretni i ažurirani.
 • Zbrajanje potpore po Općoj uredbi o skupnom izuzeću sa bilo kojom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove prihvatljivo je ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa koji je primjenjiv na tu potporu na temelju ove Uredbe.
 • Zemlje EU moraju objaviti list sa sažetkom informacija, cjeloviti tekst svake mjere državne potpore i podatke o svakoj pojedinačnoj dodjeli potpore koja prelazi 500.000 eura.
 • Transparentnost — Zemlje EU trebaju objaviti podatke o pojedinačnim dodijeljenim potporama iznad 500.000 eura koje su dodijeljene nakon 1. srpnja, 2016. (Pogledajte Javno pretraživanje baze podataka Transparentnosti državnih potpora na svim jezicima i nacionalnim ili regionalnim web stranicama o transparentnosti).
 • Praćenje - Komisija može ukinuti privilegiju skupnog izuzeća ako neka zemlja EU ne ispunjava zajednička i pojedinačna pravila ove Uredbe.
 • Izvještavanje - Zemlje EU dužne su podnositi Komisiji list sa sažetkom informacija o svakoj mjeri potpore koja je izuzeta na temelju ove Uredbe u roku od 20 dana od stupanja na snagu dotične mjere. One također moraju podnijeti i godišnja izvješća o primjeni ove Uredbe.

Izmjene Uredbe

Uredba (EU) 2017/1084:

 • donosi izmjene Uredbe (EU) No 651/2014:
  • proširujući njen opseg na potpore za infrastrukturu luka i zračnih luka,
  • povećavajući pragove za prijavu za
   • poptore za kulturu i očuvanje naslijeđa
   • potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu i
   • regionalne operativne programe potpora za najudaljenije regije,
 • donosi izmjene Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova.

Zemlje EU sada mogu vršiti javne investicije bez prethodnog nadzora Komisije:

 • za morske luke, do 150 milijuna eura,
 • za luke u unutrašnjosti, do 50 milijuna eura,
 • za regionalne zračne luke s prosječnim godišnjim putničkim prometom do tri milijuna putnika, i
 • za male zračne luke s prosječnim godišnjim putničkim prometom do 200.000 000 putnika, za operativne troškove.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. srpnja 2014.

POZADINA

Opća uredba o skupnom izuzeću je temelj reforme Komisije za modernizaciju državnih potpora, koja ima za cilj promicanje gospodarskog rasta i koncentriranje postupaka odobrenja EU na slučajeve većih potpora koje mogu dovesti do nepravedne konkurencije. Prema zakonskoj regulativi iz 2008. godine, a koju zamjenjuje najnovija Opća uredba o skupnom izuzeću, za oko 40% godišnje državne pomoći nije bilo potrebno prethodno odobrenje.

Od 2015. godine više od 96% novih mjera, za koje su prvi put prijavljeni troškovi, potpadaju pod Opću uredbu o skupnom izuzeću.

Više informacija potražite na:

KLJUČNI POJMOVI

Opća uredba o skupnom izuzeću: zakonska regulativa kojim se utvrđuju uvjeti državne potpore za koje nije potrebno prethodno odobrenje Komisije.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014, str. 1.-78.)

Sukscesivne izmjene Uredbe (EU) br. 651/2014 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 18.06.2020

Vrh