Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0017

Pravila primjenjiva na nabavu od strane tijela koja djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga do 2016. godine

Ovaj je sažetak arhiviran i neće se ažurirati. Za ažurirane informacije o toj temi vidjeti 'Javna nabava – pravila u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga' .

Pravila primjenjiva na nabavu od strane tijela koja djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga do 2016. godine

Direktivom 2004/17EZ uređuje se potreba za osiguravanjem otvaranja tržišta, kao i pravedna ravnoteža u provedbi nabave u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga. Direktiva 2014/25/EU zamjenjuje tu Direktivu, koja će se ipak i dalje primjenjivati, a sve do transponiranja Direktive od strane država članica, najkasnije do 18. travnja 2016. godine.

DOKUMENT

Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga.

SAŽETAK

Direktiva 2004/17/EZ o posebnim sektorima vodnog gospodarstva, energetskog i prometnog sektora te sektora poštanskih usluga (tzv. posebni sektori) primjenjuje se na nabavu koju provodi ugovorno tijelo u navedenim sektorima za:

 • opskrbe;
 • usluge;
 • radove.

Ne primjenjuje se, međutim, na koncesije za radove ili usluge uređene Direktivom 2014/23/EU.

Ugovorna tijela

Posebni sektori Direktive odnose se na:

 • svako ugovorno tijelo ili javno društvo koje djeluje u energetskom sektoru (plin, električna energija, izvlačenje fosilnih goriva), u sektoru vodnog gospodarstva, u prometnom sektoru (uključujući i prijevoz do pristaništa i zračnih luka) te sektoru poštanskih usluga;
 • svako ugovorno tijelo koje djeluje u jednom (ili nekoliko) gore navedenih sektora i ima koristi od posebnih i isključivih prava koje mu daje nadležno tijelo neke države članice.

Prilozi Direktivi sadrže neiscrpne popise ugovornih tijela.

Aktivnosti u pitanju

Direktiva se posebice primjenjuje na omogućavanje ili upravljanje fiksnih mreža s namjerom pružanja usluga javnosti u sljedećim sektorima:

 • proizvodnja, prijenos ili distribucija plina, toplinske energije, električne energije i pitke vode. Također se primjenjuje na opskrbu tih mreža plinom, toplinskom energijom, električnom energijom, pitkom vodom, kao i na ugovore vezane uz opskrbu vodom ili preradu otpadnih voda za projekte hidrauličkog inženjeringa, navodnjavanje ili isušivanje;
 • prijevoz željeznicom, automatiziranim sustavima, tramvajem, trolejbusom, autobusom (u nekim uvjetima) ili žičarom.

Primjenjuje se, također, na:

 • omogućavanje poštanskih usluga;
 • iskorištavanje zemljopisnog područja za potrebe istraživanja ili izvlačenja fosilnih goriva ili za potrebe opskrbe zračnih luka te pristaništa ili drugih terminala za prijevoz fosilnim gorivima za uporabu na prijevoznicima u zračnom, pomorskom ili riječnom prometu.

Važno je uvidjeti da ugovori koji se dodjeljuju u navedenim sektorima nisu više podložni Direktivi ako postoji učinkovito nadmetanje odobrenoodlukom Komisije o učinkovitom nadmetanju u nekoj državi članici ili za neki određeni sektor.

Pragovi se revidiraju svake dvije godine

Direktiva se primjenjuje na javne ugovore s procijenjenom vrijednosti, bez PDV-a, a koja je jednaka ili premašuje sljedeće pragove:

 • 414 000 eura u slučaju ugovora o opskrbi i uslugama;
 • 5 186 000 eura u slučaju ugovora za radove.

Kriteriji za dodjelu ugovorâ

Kriteriji po kojima se ugovorna tijela temelje:

 • ili najniža cijena;
 • ili, u slučaju kada se ugovor nudi subjektu najveće ekonomske prednosti, razni kriteriji vezani uz ugovorni objekt, među kojima: kvaliteta, cijena, tehnička vrijednost, okolišne karakteristike, itd.

Obveza objave i transparentnosti

Ova se obveza posebice odnosi na objavu informativnih obavijesti prema standardnim formatima Komisije, a koji su dostupni u informacijskom sustavu za europsku javnu nabavu (SIMAP). Nekoliko je vrsta:

 • obavijest o objavi periodičke obavijesti (nije obvezatna);
 • periodička indikativna obavijest (koja može biti svojevrstan poziv na nadmetanje);
 • ugovor ili obavijest o nadmetanju (obvezatan kada način pozivanja na nadmetanje nije periodička obavijest, niti obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava);
 • obavijest o dodjeli ugovora ili rezultat obavijesti o nadmetanju (obvezatno);
 • postojanje obavijesti o kvalifikacijskom sustavu (koja može biti svojevrstan poziv na nadmetanje).

Ugovorno tijelo treba kod svakog ugovora opravdati svoje odluke i sačuvati odgovarajuće informacije na najmanje četiri godine. Po prvoj će prilici obavijestiti:

 • svakog neuspješnog prijavitelja o razlozima odbijanja;
 • svakog prijavitelja pozvanog na slanje ponuda, o prednostima uspješnog prijavitelja kao i o imenu odabranog gospodarskog subjekta.

Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije određuju karakteristike koje moraju imati materijali, opskrba ili usluga tako da se u potpunosti mogu iskoristiti za svrhe za koje su namijenjeni. Biti će istaknute u dokumentaciji ugovora (obavijest o ugovoru, specifikacije ili dodatni dokumenti) i ne smiju predstavljati neopravdane zapreke konkurenciji.

Uvjeti sudjelovanja

Europski zakoni o javnoj nabavi određuju uvjete koji se mogu tražiti za sudjelovanje u javnoj nabavi. Cilj je ovih uvjeta utvrditi sposobnost gospodarskih subjekata za sudjelovanje u nekom ugovoru, na temelju kriterija koji se odnose na gospodarski i financijski kapacitet te na profesionalne i tehničke kapacitete.

Svrha uvjeta sudjelovanja je ujedno i suzbijanje prijevare i korupcije. Svaki gospodarski subjekt optužen za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca ugovorna tijela sustavno će isključiti iz nabave subjekta.

Gospodarski se subjekt također može isključiti iz sudjelovanja u javnoj nabavi ako:

 • je u stanju bankrota, likvidacije, prestanka ili suspenzije aktivnosti (ili je objekt izjave o istima) ili pak sudjeluje u pravosudnom sporu;
 • je proglašen krivim za prekršaj vezan uz profesionalno ponašanje;
 • je počinio djelo težeg profesionalnog nedoličnog ponašanja;
 • nije ispunio obveze vezane uz plaćanje doprinosa iz socijalne sigurnosti i poreza.

Postupci za dodjelu javne nabave

Postoje različiti postupci za dodjelu javne nabave:

 • otvoreni postupak:svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu predati ponudu;
 • ograničeni postupak: svi gospodarski subjekti mogu zatražiti sudjelovanje, a samo pozvani subjekti mogu predati ponudu;
 • postupak uz pregovore: ugovorna tijela savjetuju se s gospodarskim subjektima po izboru te s njima pregovaraju o uvjetima nabave.

Ugovorna tijela također mogu dodijeliti nabavu prije prethodnog poziva na nadmetanje u nekim određenim posebnim slučajevima navedenima u Direktivi.

Nadmetanja u sektoru usluga

Direktiva se primjenjuje na nadmetanja za nabavu usluga u iznosu većem od 414 000 eura.

Ugovorno tijelo objavljuje obavijest o nadmetanju u skladu s propisima za postupak nabave subjekta i biti će upoznato s projektima kada prođe rok za planirano predstavljanje.

Kriteriji nabave su jasni, nediskriminirajući te osiguravaju istinsko nadmetanje. Žiri čine isključivo tehnički kvalificirane i nezavisne osobe.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 2004/17/EZ

30.4.2004.

31.1.2006.

SL L 134 od 30.4.2004.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 2005/51/EZ

21.10.2005.

31.1.2006.

SL L 257 od 1.10.2005.

Uredba (EZ) br. 2083/2005

1.1.2006.

-

SL L 333 od 20.12.2005.

Uredba (EZ) br. 1422/2007

1.1.2008.

-

SL L 317 od 5.12.2007.

Direktiva 2009/81/EZ

21.8.2009.

21.8.2011.

SL L 216 od 20.8.2009.

Uredba (EZ) br. 1177/2009

1.1.2010.

-

SL L 314 od 1.12.2009.

Uredba (EZ) br. 1251/2011

1.1.2012.

-

SL L 319 od 2.12.2011.

Uredba (EZ) br. 1336/2013

1.1.2014.

-

SL L 335 od 14.12.2013.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2004/17/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014.).

02.06.2014

Vrh