EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1240

Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)

Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2018/1240 – o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)

Uredba (EU) 2018/1241 – o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u svrhu uspostave europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)

ČEMU SLUŽE OVE UREDBE?

Uredbe imaju za cilj jačanje sigurnosnih provjera za građane izvan Europske unije (EU) koji putuju bez vize u schengensko područje čime se postiže sljedeće:

 • visok stupanj sigurnosti,
 • sprečavanje nezakonitog useljavanja,
 • zaštita javnog zdravlja,
 • učinkovitije granične kontrole,
 • potpora ciljevima schengenskog informacijskog sustava;
 • sprečavanje, otkrivanje i istraga kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela.

KLJUČNE TOČKE

 • ETIAS je automatizirani informacijski sustav stvoren da prepozna sigurnosne rizike i rizike od nezakonitog useljavanja od strane posjetitelja koji su izuzeti od posjedovanja vize, a putuju u schengensko područje, i koji istodobno osigurava osnovna prava i zaštitu podataka.
 • Razvit će ga Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, a cilj je da bude operativan do kraja 2022.
 • Državljani zemalja koje nisu članice EU-a i kojima nije potrebna viza za putovanje u schengensko područje trebat će podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja (ETIAS) prije putovanja.
 • Nakon ispunjavanja internetskog obrasca zahtjeva, ovaj sustav će izvršiti provjere kroz informacijske sustave EU-a za granice i sigurnost.
 • Prethodnom provjerom građana zemalja izvan EU-a koji su izuzeti od posjedovanja vize postići će se sljedeće:
  • olakšavanje granične kontrole,
  • izbjegavanje birokracije i kašnjenja za putnike kada prelaze granicu,
  • osiguranje koordinirane i harmonizirane procjene rizika oko državljana zemalja izvan EU-a, i
  • značajno smanjenje slučajeva odbijanja ulaska na graničnim prijelazima.

Odobrenje

 • Odobrenje za putovanje ETIAS košta 7,00 eura i važi 3 godine. Odobrenje za putovanje može biti ukinuto ako se više ne zadovoljavaju uvjeti za njegovo izdavanje ili može biti poništeno ako ti uvjeti nisu zadovoljeni u trenutku njihova izdavanja.
 • Ako se izdavanje odobrenja za putovanje odbije, podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu. Žalba se može pokrenuti u državi članici EU-a koja je donijela odluku o odobrenju, u skladu s njezinim državnim zakonima.

Izmjena zakonodavstva

 • Uredbom (EU)2021/1134 izmjenjuju se Uredba (EU) 2018/1240 kao i ostale povezane uredbe (uredbe (EZ) br. 767/2008, (EZ) br. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 i (EU) 2019/1896) u svrhu reforme viznog informacijskog sustava. Bavi se aspektima interoperabilnosti s viznim informacijskim sustavom i uvodi nova pravila o upotrebi ETIAS-a koju ostvaruju tijela nadležna za vize i tijela nadležna za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole.
 • Uredbom (EU) 2021/1152 izmjenjuju se Uredba (EU) 2018/1240 kao i uredbe (EZ) br. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1861 i (EU) 2019/817 te se njome utvrđuju pravila za provedbu interoperabilnosti između informacijskog sustava ETIAS-a, s jedne strane, i drugih informacijskih sustava EU-a i podataka Europola, s druge strane, te uvjeti pod kojima ETIAS ostvaruje uvid u podatke pohranjene u drugim informacijskim sustavima EU-a i u podatke Europola u svrhu automatskog identificiranja pogodaka. Automatiziranim provjerama također obuhvaća ovu kategoriju upozorenja, a to je upozorenje o državljanima zemalja izvan EU-a na koje se odnose odluke o vraćanju.

OTKAD SE UREDBE PRIMJENJUJU?

 • Osim određenih članaka Uredbe (EU) 2018/1240, koji se primjenjuju od 9. listopada 2018., uredbe (EU) 2018/1240 i (EU) 2018/1241 primjenjivat će se od datuma koji utvrđuje Europska komisija (na temelju ispunjenja određenih uvjeta).
 • Osim određenih članova, koji se primjenjuju od 2. kolovoza 2021., i određenih aspekata članka 1., koji će se primjenjivati od 3. kolovoza 2022. i 3. kolovoza 2023., Uredba (EU) 2021/1134 o izmjeni, primjerice, Uredbe (EU) 2018/1240, primjenjivat će se od datuma koji utvrđuje Komisija.
 • Uredba (EU) 2021/1152 o izmjeni primjenjuje se od 3. kolovoza 2021.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.–71.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) 2018/1240 su ugrađene u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba (EU) 2018/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u svrhu uspostave europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) (SL L 236, 19.9.2018., str. 72.–73.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP (SL L 135, 22.5.2019., str. 27.–84.)

Ispravak

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija i izmjeni uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 i (EU) 2019/816 (SL L 135, 22.5.2019., str. 85.–135.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području granične kontrole i o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma te o izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 (SL L 312, 7.12.2018., str. 14.–55.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2018/1862 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke Komisije 2010/261/EU (SL L 312, 7.12.2018., str. 56.–106.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (SL L 295, 21.11.2018., str. 99.–137.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (SL L 327, 9.12.2017., str. 20.–82.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.–114.)

Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.–81.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 22.09.2021

Vrh