Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1370

Potpore i subvencije povezane sa zajedničkom organizacijom tržišta poljoprivrednih proizvoda

Potpore i subvencije povezane sa zajedničkom organizacijom tržišta poljoprivrednih proizvoda

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba Vijeća (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se propisuju pravila EU-a za određivanje cijena, pristojbi, potpora, subvencija i kvota za različite poljoprivredne proizvode.

KLJUČNE TOČKE

Uredba se temelji na članku 43. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), što znači da je riječ o Uredbi koju je donijelo Vijeće. (Čitatelji bi trebali imati na umu da je to u suprotnosti s mjerama iz članka 43. stavka 2. UFEU-a koje su donesene redovnim zakonodavnim postupkom (vidjeti presudu Suda od 7. rujna 2016., Savezna Republika Njemačka protiv Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, Predmet C-113/14).)

Ovaj akt postavlja uvjete za sljedeće:

 • referentne pragove* za žitarice, rižu, šećer, govedinu i teletinu, mlijeko i mliječne proizvode kao što je maslac, svinjsko meso i maslinovo ulje;
 • cijene javne intervencije* za pšenicu, tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz, rižu i obrano mlijeko u prahu, maslac, govedinu i teletinu;
 • gornje granice za pšenicu (3 milijuna tona), maslac (50 000 tona) i obrano mlijeko u prahu (109 000 tona) koje EU može kupiti i ukloniti s tržišta tijekom određenog razdoblja;
 • potporu za privatno skladištenje za proizvode od šećera i maslinovog ulja do sira i govedine;
 • potporu EU-a za subvencioniranje voća, povrća i mlijeka školama;
 • naknade, subvencije i kvote za proizvodnju šećera do 30. rujna 2017.

Europska komisija upotrebljava provedbene akte kako bi:

 • pregledala i prilagodila referentne pragove u svjetlu proizvodnih troškova i tržišnih trendova;
 • povećala ili smanjila cijene javnih intervencija;
 • organizirala natječajne postupke za javne intervencije i potpore za skladištenje;
 • odredila maksimalnu razinu potpore EU-a za voće, povrće i mlijeko u školama te ih procijenila svake tri godine;
 • utvrdila razinu izvoznih subvencija u skladu s tržišnim uvjetima.

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta pomaže Komisiji u provedbi Uredbe.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

POZADINA

Zajednička organizacija tržišta je skup pravila kojima se uređuje tržište poljoprivrednih proizvoda u EU-u. Cilj im je pružiti sigurnosnu mrežu za poljoprivrednike dodjeljivanjem potpore koja odgovara pojedinim sektorima.

KLJUČNI POJMOVI

Referentni pragovi: zakonski određena razina cijena s kojom se uspoređuju stvarne tržišne cijene kako bi se utvrdilo treba li pokrenuti potporu EU-a.
Cijene javne intervencije: cijena koju EU određuje za plaćanje poljoprivrednicima za njihove proizvode bez obzira na razinu tržišnih cijena.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 346, 20.12.2013., str. 12.–19.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 1370/2013 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (SL L 150, 20.5.2014., str. 1.–58.)

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.–854.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.–469.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 21.03.2019

Vrh