EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0031

Energetska učinkovitost zgrada

Energetska učinkovitost zgrada

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Njezin je cilj unaprijediti energetsku učinkovitost zgrada u EU-u, uzimajući u obzir različite klimatske i lokalne uvjete.
 • Postavlja minimalne zahtjeve i zajednički okvir za izračun energetske učinkovitosti.
 • Nakon preispitivanja provedbe, Direktiva 2010/31/EU izmijenjena je 2018. Direktivom (EU) 2018/844. Glavni cilj bio je ubrzati troškovno učinkovitu obnovu postojećih zgrada i promicati pametne tehnologije u zgradama. Kao dio paketa za čistu energiju, revidirana direktiva dopunjuje zakonodavstvo o energetskoj učinkovitosti.

KLJUČNE TOČKE

 • Države članice EU-a moraju uspostaviti optimalne zahtjeve energetske učinkovitosti. Oni se moraju revidirati svakih pet godina. Moraju obuhvaćati zgradu, njezine komponente i energiju upotrijebljenu za:
  • zagrijavanja prostora;
  • hlađenje prostora;
  • sanitarnu toplu vodu;
  • ventilaciju;
  • ugradbenu rasvjetu;
  • druge tehničke sustave zgrade*.
 • Europska komisija uspostavila je poredbeni metodološki okvir u svrhu izračuna troškovno optimalnih razina zahtjevâ energetske učinkovitosti.
 • Nove zgrade moraju ispuniti minimalne standarde. Zgrade u vlasništvu i koje koriste tijela javne vlasti trebale bi postići povećanje broja zgrada približno nulte energije* do 31. prosinca 2018., a ostale nove zgrade do 31. prosinca 2020.
 • Kada su u postupku renoviranja, postojeće zgrade moraju poboljšati svoju energetsku učinkovitost da bi bile u skladu sa zahtjevima EU-a.
 • Države članice moraju rukovati sustavom certificiranja energetske učinkovitosti. Certifikati:
  • potencijalnim kupcima ili najmoprimcima pružaju informacije o stopi potrošnje električne energije zgrade;
  • uključuju preporuke za troškovno učinkovita poboljšanja;
  • moraju biti navedeni u svim komercijalnim medijskim oglašavanjima kada se prostorije ponude za prodaju ili iznajmljivanje.
 • Nacionalna tijela zemalja EU-a moraju osigurati sheme za pregled sustava grijanja i klimatizacije.

Izmjene izvorne direktive

 • Direktiva (EU) 2018/844 zahtijeva od zemalja EU-a da izrade dugoročne strategije obnove kojima se podržava obnova i stambenih i nestambenih zgrada i time stvaranje energetski visokoučinkovitog i dekarboniziranog fonda zgrada do 2050. Strategije bi trebale utvrditi plan s mjerama i pokazateljima za mjerenje napretka, radi dugoročnog cilja EU-a do 2050. za smanjivanje emisije stakleničkih plinova za 80-95 % u usporedbi s 1990. Plan mora uključiti ključne etape za 2030., 2040. i 2050. i navesti kako oni pridonose postizanju ciljeva EU-a o energetskoj učinkovitosti u skladu s Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti.
 • Usto, revidiranom se direktivom:
  • proširuje područje primjene postojećeg inspekcijskog pregleda sustava grijanja i klimatizacije da bi uključio kombinirane sustave (s ventilacijom) i uzeo u obzir učinkovitost sustava u tipičnim radnim uvjetima;
  • potiče uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije te tehnologije pametne automatizacije i upravljanja u zgradama;
  • podupire razvoj infrastrukture za punjenje električnih vozila na parkiralištima zgrada zahtijevanjem instalacije kabelske infrastrukture i mjestâ za punjenje;
  • uvodi „pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije” za ocjenu sposobnosti zgrade da se prilagodi potrebama stanara zgrade, optimizira djelovanje i međudjeluje s mrežom.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva 2010/31/EU primjenjuje se od 8. srpnja 2010. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 9. srpnja 2012.

Direktiva (EU) 2018/844 primjenjuje se od 9. srpnja 2018. i treba stupiti na snagu u zemljama EU-a do 10. ožujka 2020.

POZADINA

Građevinski sektor u EU-u najveći je pojedinačni potrošač energije u Europi, koji apsorbira 40 % energije, a oko 75 % zgrada energetski su neučinkovite. S obzirom na te slabe razine energetske učinkovitosti, dekarbonizacija fonda zgrada jedan je od dugoročnih ciljeva EU-a. Ova direktiva važan je element u stvaranju učinkovitijih zgrada.

Za više informacija vidjeti

KLJUČNI POJMOVI

Tehnički sustavi zgrade: tehnička oprema za zagrijavanje prostora, hlađenje prostora, ventilaciju, sanitarnu toplu vodu, ugradbenu rasvjetu, automatizaciju i upravljanje zgradom, proizvodnju električne energije u krugu zgrade ili njihovu kombinaciju, uključujući sustave koji se koriste energijom iz obnovljivih izvora zgrade ili građevinske cjeline.
Zgrada približno nulte energije: zgrada koja ima vrlo visoku energetsku učinkovitost. Ta vrlo niska količina energije trebala bi se u vrlo visokoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi u krugu zgrade ili u blizini zgrade.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18.6.2010., str. 13.–35.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2010/31/EU uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Preporuka Komisije (EU) 2016/1318 оd 29. srpnja 2016. o smjernicama za promicanje zgrada približno nulte energije i najboljoj praksi kojom će se osigurati da do 2020. sve nove zgrade budu zgrade približno nulte energije (SL L 208, 2.8.2016., str. 46.–57.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Napredak država članica prema zgradama približno nulte energije (COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Financijska potpora energetskoj učinkovitosti zgrada (COM(2013) 225 final, 18.4.2013.)

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni Direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage Direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, od 14.11.2012., str. 1.–56.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 244/2012 od 16. siječnja 2012. o dopuni Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada utvrđivanjem usporednog metodološkog okvira za izračunavanje troškovno optimalnih razina za minimalne zahtjeve energetskih svojstava zgrada i dijelova zgrada (SL L 81 21.3.2012., str. 18.–36.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 08.08.2018

Vrh