Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0112

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) EU-a

Sažetci po temi

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva Vijeća 2006/112/EZ – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV)

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se preinačuje i stavlja izvan snage izvorna Šesta direktiva o porezu na dodanu vrijednost (PDV), te objašnjava zakon EU-a o PDV-u koji je trenutačno na snazi.

KLJUČNE TOČKE

PDV se primjenjuje na sve transakcije unutar EU-a (plaćanje) od strane poreznog obveznika, tj. bilo koje fizičke ili pravne osobe koja isporučuje oporeziva dobra i usluge tijekom poslovanja. Uvozi od strane svih obveznika također podliježu PDV-u.

Oporeziva transakcija uključuje isporuku dobara i usluga unutar jedne zemlje EU-a, stjecanje dobara unutar EU-a (dobra isporučena i poslana od strane poslovanja jedne zemlje EU-a u poslovanje koje se nalazi u drugoj zemlji) i uvozi dobara u EU izvana.

U pogledu mjesta transakcije primjenjuju se različita pravila ovisno o prirodi transakcije, vrsti isporučenog proizvoda i je li uključen prijevoz.

 • Isporuka dobara – mjesto oporezivanja nalazi se tamo gdje se isporučuju dobra.
 • Stjecanje dobara unutar EU-a – mjesto oporezivanja nalazi se tamo gdje se dobra strane koja ih stječe dostavljaju, tj. zemlja EU-a u kojoj se nalaze dobra nakon prijevoza iz druge zemlje EU-a.
 • Uvoz dobara – mjesto oporezivanja nalazi se tamo gdje se dobra uvezena iz zemalja EU-a uglavnom oporezuju, tj. u zemlji EU-a u koju stignu.
 • Isporuka usluga – mjesto oporezivanja nalazi se tamo gdje se isporučuju usluge. Navedeno ne ovisi samo o prirodi isporučene usluge nego i o statusu potrošača koji prima uslugu. Kako bi se osiguralo da se usluga oporezuje tamo gdje se konzumira, postoje iznimke tim općim pravilima, primjerice:
  • usluge povezane s nepokretnom imovinom (nekretnine),
  • prijevoz putnika,
  • aktivnosti vezane uz kulturu, sport, obrazovanje i zabavu,
  • restoranske usluge.

PDV se oporezuje ovisno o prirodi transakcije, npr. kad su dobra i usluge isporučeni. PDV je moguće oporezivati za kupnju unutar EU-a kad je isporuka dobara u relevantnu zemlju EU-a završena. Za uvoze u EU oporezivi događaj nastupa kada se dobra donesu u zemlju EU-a.

Oporeziv iznos za isporuku dobara i usluga i stjecanje dobara unutar EU-a uključuje sve uplate dobavljaču. Tamo gdje su dobra uvezena, oporeziv iznos predstavlja njihovu vrijednost za potrebe carine. Davanja, porezi i drugi troškovi uključeni su u oporezivi iznos, dok su PDV, cjenovni popusti i rabati koji se odobravaju kupcu isključeni.

Standardne stope PDV-a, primjenjive u svim zemljama EU-a na dobra i usluge iznose najmanje 15 %. Zemlje EU-a mogu primijeniti jednu ili dvije snižene stope od najmanje 5 % na određenu robu ili uslugu u kategorijama navedenima u Prilogu III Direktivi. Brojne odredbe koje odstupaju od ovih pravila (niže stope, snižene stope na druga dobra i usluge itd.) također se primjenjuju u određenim uvjetima.

Direktivom se dopuštaju izuzeća od PDV-a. Većinu čine izuzeća bez prava na odbitke, npr. financijske i osiguravajuće usluge, medicinska skrb ili socijalne usluge. Međutim, postoje i izuzeća s pravom na odbitke, npr. isporuke dobara unutar EU-a ili izvozi dobara u treće zemlje. Određeni izuzeci obavezni su za države članice, dok su drugi neobavezni.

Porezni obveznik ima pravo na odbitak iznosa plaćenog PDV-a za stečena dobra ili usluge u zemlji EU-a u kojoj su provedene te transakcije. Taj ulazni PDV može se odbiti od PDV-a koji se treba platiti na oporezive transakcije, npr. domaće isporuke dobara i usluga. U slučaju gospodarske aktivnosti izuzete od PDV-a obično nema prava na odbitak ni ako porezni obveznik ispunjava kriterije za posebne programe. U određenim slučajevima odbici mogu biti ograničeni ili prilagođeni.

Direktivom se postavljaju obveze poreznih obveznika i određenih osoba koje nisu porezni obveznici. Općenito, PDV plaćaju svi porezni obveznici koji čine oporezive isporuke dobara ili usluga. Iznimke uključuju posebne transakcije u kojima potrošač plaća PDV, npr. isporuke prirodnog plina, i transakcije u kojima zemlja EU-a može donijeti odluku da potrošač plati PDV, kao što je slučaj s isporukama podložnima prijevari, poput emisijskih jedinica (do 31. prosinca 2018.).

Ova direktiva zemljama EU-a omogućuje odstupanja od standardnih pravila o PDV-u, npr. kako bi se spriječile određene vrste izbjegavanja plaćanja poreza. Postoje i posebne odredbe PDV-a oblikovane kako bi se smanjila papirologija, npr. za mala poduzeća i poljoprivrednike.

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2007. Države članice EU-a trebale su ju uključiti u nacionalno pravo do 1. siječnja 2008.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

 • PDV (Europska komisija).

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2006/112/EEZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.–118.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2006/112/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Vijeća 2009/132/EZ od 19. listopada 2009. o utvrđivanju područja primjene članka 143. točaka (b) i (c) Direktive 2006/112/EZ o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe (SL L 292, 10.11.2009., str. 5.–30.)

Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici (SL L 44, 20.2.2008., str. 23.–28.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 2007/74/EZ od 20. prosinca 2007. o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarina na uvoz robe za osobe koje putuju iz trećih zemalja (SL L 346, 29.12.2007., str. 6.–12.)

Direktiva Vijeća 2006/79/EZ od 5. listopada 2006. o oslobođenju od plaćanja poreza na uvoz malih pošiljaka robe nekomercijalne naravi iz trećih zemalja (kodificirana verzija) (SL L 286, 17.10.2006., str. 15.–18.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1798/2003 od 7. listopada 2003. o upravnoj suradnji u području poreza na dodanu vrijednost i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 218/92 (SL L 264, 15.10.2003., str. 1.–11.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 27.07.2017

Vrh