Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2160

Kontrola salmonele i drugih uzročnika zoonoza

Kontrola salmonele i drugih uzročnika zoonoza

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 2160/2003 o zaštiti ljudskog zdravlja od salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

Cilj je ove uredbe otkriti i kontrolirati salmonelu u svakoj fazi, posebice tijekom primarne proizvodnje (u ovom kontekstu, uzgoj peradi i druge stočne hrane) i u hrani za životinje, kako bi se smanjila njezina prevalencija i rizik za javno zdravlje.

KLJUČNE TOČKE

Salmonela je bakterija koja se često nalazi u crijevima zdravih ptica i sisavaca, a koja ljudima može uzrokovati bolest salmonelozu putem zagađene hrane, uglavnom jaja i svinjskog mesa, a u manjoj mjeri i putem mesa peradi. Simptomi uključuju vrućicu, proljev i grčeve u trbušnoj šupljini.

Područje primjene

Uredba obuhvaća:

 • ciljeve za smanjenje salmonele (i drugih uzročnika zoonoza*);
 • odobravanje programa kontrole koje uspostavljaju države članice i subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje;
 • pravila o određenim metodama za smanjenje prevalencije;
 • pravila o trgovini unutar EU-a i uvozima iz država izvan EU-a određenih životinja i njihovih proizvoda.

Ova se uredba ne primjenjuje na primarnu proizvodnju za privatnu kućansku uporabu ili izravnu lokalnu opskrbu u malim količinama.

Ciljevi EU-a

Nakon savjetovanja s državama EU-a Europska komisija predložila je ciljeve vezane uz kontrolu u primarnoj proizvodnji. Ciljevi su izraženi u dozvoljenim maksimalnim postocima zaraženih stada ili jata, u potrebnom minimalnom smanjenju i roku u kojem ga je potrebno ostvariti.

Ciljevi EU-a, koje je potrebno postići u roku od tri godine od samog početka, u odgovarajućoj godini za određenu životinjsku skupinu, postavljeni su kako slijedi:

 • 2007.: Rasplodna jata kokoši (Gallus gallus);
 • 2008.: Kokoši nesilice;
 • 2009.: Tovni pilići;
 • 2010.: Pure.

Nacionalni programi kontrole

Radi postizanja ovih ciljeva, države EU-a morale su uspostaviti programe kontrole, koji obuhvaćaju najmanje proizvodnju hrane za životinje, primarnu proizvodnju životinja i preradu i pripremu hrane, kako bi:

 • otkrile zarazu;
 • definirale odgovornosti javnih tijela i subjekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje;
 • potaknule pitanja mjera kontrole, posebice za zaštitu javnog zdravlja, uključujući način korištenja antimikrobnih sredstava i cjepiva (vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 1177/2006);
 • procijenile napredak i provjeravale ga po potrebi.

Ove je nacionalne programe morala odobriti i sufinancirati Europska komisija.

Jaja

Uredba Komisije (EZ) br. 1237/2007 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke 2006/696/EZ u pogledu stavljanja na tržište jaja iz jata kokoši nesilica zaraženih salmonelom.

Ostala hrana

U lancu opskrbe hranom, mjere koje zahtijeva Uredba (EZ) br. 2160/2003 nadopunjuju mikrobiološki kriteriji za salmonelu, bakteriju L. monocytogenes i druge uzročnike zoonoza ili njihove indikatore, koji su navedeni u Uredbi (EZ) br. 2073/2005. Ovime se navode mikrobiološki kriteriji za određene mikroorganizme i pravila za subjekte u poslovanju s hranom i hranom za životinje u odnosu na zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane.

Samo mikrobiološko testiranje ne može jamčiti sigurnost testirane hrane, no ovi kriteriji pružaju ciljeve i referentne točke za pomoć subjektima u poslovanju hranom i hranom za životinje te tijelima u upravljanju i nadgledanju sigurnosti hrane.

Posebna jamstva za salmonelu za trgovanje u nekim od država EU-a

Jata ili hrana i hrana za životinje moraju proći testiranje na salmonelu prije njihove prodaje u Finsku, Švedsku i Norvešku (žive životinje, jaja i meso) i Dansku (jaja), s rezultatima navedenima u relevantnim zdravstvenim potvrdama EU-a.

 • Odluka Vijeća 95/410/EZ o peradi za klanje.
 • Odluka Komisije 2004/235/EZ o kokošima nesilicama.
 • Odluka Komisije 2003/644/EZ o rasplodnim kokošima.
 • Uredba (EZ) br. 1688/2005 o određenom mesu i jajima.

Uvozi

Kako bi dobile odobrenje na izvoz u EU žive peradi, jaja za nasad i konzumnih jaja, države izvan EU-a moraju imati odgovarajuće programe kontrole. Ta se odobrenja provode sukladno Odluci Komisije 2007/843/EZ. Hrana koja se izvozi uz EU-a mora zadovoljiti kriterije o sigurnosti hrana te se moraju dati istovjetna jamstva po pitanju kriterija o higijeni.

Europski i nacionalni referentni laboratoriji

Komisija je odredila i financira radni program Europskog referentnog laboratorija za svaki od najrelevantnijih uzročnika zoonoza. Države EU-a odredile su nacionalne referentne laboratorije za analizu i testiranje ovih uzročnika zoonoza.

Izvješća

Trendovi o pojavama uzročnika koji se prenose hranom kod ljudi, u hrani, životinjama i hrani za životinje mogu se pronaći na mrežnoj stranici Europske agencije za sigurnost hrane. Posebno je važno naglasiti činjenicu da je broj slučajeva salmoneloze među ljudima opao s gotovo 200 000 slučajeva godišnje zabilježenih 2004. godine na otprilike 90 000 zabilježenih 2014.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 12. lipnja 2004.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Uzročnik zoonoza: bakterija, poput salmonele, koja uzrokuje infekcije ili bolesti koje se izravno ili neizravno prenose među životinjama ili ljudima, primjerice u zagađenoj hranili ili kontaktnim putem.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (SL L 325, 12.12.2003., str. 1.–15.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 2160/2003 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća95/410/EZ od 22. lipnja 1995. o utvrđivanju pravila za mikrobiološko ispitivanje uzorkovanjem u proizvodnom pogonu podrijetla peradi za klanje namijenjene za Finsku i Švedsku (SL L 243, 11.10.1995., str. 25.–28.)

Pročišćeni tekst

Odluka Komisije 2003/644/EZ od 8. rujna 2003. o utvrđivanju dodatnih jamstava u odnosu na salmonelu za pošiljke rasplodne peradi i jednodnevnih pilića za Finsku i Švedsku radi njihova unošenja u jata za rasplod ili jata za proizvodnju (SL L 228, 12.9.2003., str. 29.–34.)

Odluka Komisije 2004/235/EC od 1. ožujka 2004.o utvrđivanju dodatnih jamstava koja se odnose na salmonelu za pošiljke kokoši nesilica u Finsku i Švedsku (SL L 72, 11.3.2004., str. 86.–90.)

Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.)

Pročišćeni tekst

Uredba Komisije (EZ) br. 1688/2005 od 14. listopada 2005. o provedbi Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih jamstava u vezi sa salmonelom za pošiljke određenog mesa i jaja namijenjene Finskoj i Švedskoj (SL L 271, 15.10.2005., str. 17.–28.)

Pročišćeni tekst

Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenog 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22.12.2005., str. 1.–26.)

Pročišćeni tekst

Uredba Komisije (EZ) br. 1177/2006 od 1. kolovoza 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća glede zahtjeva za korištenje posebnih metoda kontrole u okviru nacionalnih programa kontrole salmonele u peradi (SL L 212, 2.8.2006., str. 3.–5.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1237/2007 od 23. listopada 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke 2006/696/EZ u pogledu stavljanja na tržište jaja iz jata kokoši nesilica zaraženih salmonelom (SL L 280, 24.10.2007., str. 5.–9.)

Uredba Komisije (EZ) br. 213/2009 od 18. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1003/2005 u odnosu na kontrolu i testiranje salmonele u rasplodnim jatima vrste Gallus gallus i pura (SL L 73, 19.3.2009., str. 5.–11.)

Uredba Komisije (EU) br. 200/2010 od 10. ožujka 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu cilja Unije za smanjenje prisutnosti serotipova Salmonella kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus (SL L 61, 11.3.2010., str. 1.–9.)

Pročišćeni tekst

Uredba Komisije (EU) br. 517/2011 od25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu cilja Unije za smanjenje prisutnosti serotipova Salmonella kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2160/2003 i Uredbe Komisije (EU) br. 200/2010 (SL L 138, 26.5.2011., str. 45.–51.)

Pročišćeni tekst

Uredba Komisije (EU) br. 200/2012 od 8. ožujka 2012. o cilju Unije za smanjenje prevalencije bakterija Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u jatima tovnih pilića, kako je predviđen u Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 71, 9.3.2012., str. 31.–36.)

Pročišćeni tekst

Posljednje ažuriranje 28.07.2016

Vrh