EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005F0214-20090328

Načela uzajamnog priznavanja novčanih kazni, poput određenih kazni za prekoračenje brzine

Načela uzajamnog priznavanja novčanih kazni, poput određenih kazni za prekoračenje brzine

Olakšavanje izvršenja financijskih kazni u međugraničnim slučajevima, gdje god u EU-u da su izrečene, pomaže osigurati jednak tretman svim građanima EU-a.

DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2005/214/PUP od 24. veljače 2005. o primjeni načela uzajamnog priznavanja na novčane kazne

SAŽETAK

Olakšavanje izvršenja financijskih kazni u međugraničnim slučajevima, gdje god u EU-u da su izrečene, pomaže osigurati jednak tretman svim građanima EU-a.

ŠTO RADI OVA OKVIRNA ODLUKA?

Okvirna odluka uvodi specifične mjere, u okviru načela uzajamnog priznavanja, čime sudskom ili upravnom tijelu omogućava prijenos novčane kazne izravno na tijelo u nekoj drugoj državi EU-a i priznavanje i izvršenje te kazne bez daljnjih formalnosti.

KLJUČNE TOČKE

Okvirna odluka odnosi se na sve prijestupe za koje se mogu izreći novčane kazne, a provjere dvostruke inkriminiranosti (tj. kada postoji kazneno djelo prema pravu države izdavateljice i države izvršiteljice) su ukinute u odnosu na 39 navedenih prijestupa, kao što su:

 • sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji;
 • terorizam;
 • trgovina ljudima, oružjem i ukradenim vozilima;
 • prijevara (dobivanje novca ili imovine prijevarom);
 • silovanje;
 • prometni prekršaji.

Kazne izriče sudsko ili upravno tijelo države EU-a i rezultat je konačna odluka, odnosno nema više nikakve mogućnosti na žalbu.

Pri dostavi odluke kojom se izriče novčana kazna, država EU-a koja izriče kaznu mora dostaviti potvrdu na jeziku države EU-a koja izvršava kaznu.

Odluka se dostavlja nadležnim tijelima države EU-a u kojoj fizička ili pravna osoba (tvrtka) ima imovinu ili ostvaruje dohodak, ima uobičajeno boravište ili, kada se radi o pravnoj osobi, registrirano sjedište.

Država EU-a u koju se dostavlja odluka može odbiti izvršiti odluku, ako potvrda nije priložena, ako je nepotpuna ili ne odgovara odluci. Također može odbiti izvršiti odluku, u ograničenom broju slučajeva, uključujući kad:

 • odluka u pogledu iste radnje već je dostavljena državi izvršiteljici ili nekoj drugoj državi osim države izdavateljice i države izvršiteljice, i u potonjem slučaju, ta odluka je već izvršena;
 • odluka se odnosi na djela koja nisu navedena kao prijestup u okvirnoj odluci niti predstavljaju prijestup u prema nacionalnom pravu države izvršiteljice;
 • za izvršenje odluke je po pravu države izvršiteljice nastupila zastara (tj. vremensko ograničenje za izvršenje je isteklo) i odluka se odnosi na radnje za koje je nadležna ta država po svom pravu;
 • odluka je donesena protiv fizičke osobe koja prema pravu države izvršiteljice zbog svoje životne dobi još nije mogla biti kazneno odgovorna;
 • odluka navodi da će novčana kazna iznositi manje od 70 EUR ili protuvrijednost u tom iznosu.

Izvršenje odluke regulirano je zakonom države izvršiteljice. Država izvršiteljica također može:

 • odlučiti smanjiti iznos novčane kazne u skladu s iznosom predviđenim prema nacionalnom pravu, pod uvjetom da djela nisu izvršena na teritoriju države izdavateljice;
 • izreći kaznu zatvora ili druge kazne predviđene prema nacionalnom pravu u slučaju nenaplaćene novčane kazne.

Pomilovanje, oprost i preispitivanje osude mogu dodijeliti država izdavateljica i država izvršiteljica.

Za više informacija pogledajte:

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Okvirna odluka 2005/214/PUP

22.3.2005.

22.3.2007.

SL L 76, 22.3.2005., str. 16.-30.

Zakon(i) o dopunama i izmjenama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Okvirna odluka 2009/299/PUP

28.3.2009.

28.3.2011.

SL L 81, 27.3.2009., str. 24.-36.

Posljednje ažuriranje 19.06.2015

Vrh