EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Načelo onečišćivač plaća i odgovornost za okoliš

Načelo „onečišćivač plaća” i odgovornost za okoliš

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2004/35/EZ o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se uspostavljaju pravila na temelju načela „onečišćivač plaća”. To znači da je tvrtka koja uzrokuje štetu u okolišu odgovorna za to i mora poduzeti potrebne mjere sprečavanja ili otklanjanja te snositi sve povezane troškove.

KLJUČNE TOČKE

Direktivom se šteta u okolišu definira kao:

Definicija uključuje ispuštanje onečišćujućih tvari u zrak (jer to utječe na stanje zemljišta ili voda), kopnene površinske i podzemne vode i bilo koje namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš, kako je definirano Direktivom 2001/18/EZ.

Područje primjene

Postoje dva scenarija u kojima se pojavljuje odgovornost:

 • 1.

  Šteta u okolišu uzrokovana bilo kojim djelovanjem navedenim u Prilogu III. Direktivi, kao što su:

  • energetske industrije
  • proizvodnja i obrada metala
  • mineralne industrije
  • kemijske industrije
  • gospodarenje otpadom
  • proizvodnja celuloze, papira i kartona u velikim količinama, bojanje i štavljenje tekstila
  • velika proizvodnja mesa, mliječnih proizvoda i hrane.
 • 2.

  Šteta u okolišu zaštićenim vrstama i prirodnim staništima (ili njezina neposredna prijetnja) uslijed profesionalne djelatnosti osim onih navedenih u Prilogu III., i ako je tvrtka kriva ili nemarna.

Iznimke

Iznimke uključuju oružani sukob, prirodnu katastrofu, odgovornost za vrste štete u okolišu obuhvaćene međunarodnim konvencijama (npr. onečišćenje mora) i nuklearne opasnosti, a koje su obuhvaćene Ugovorom o Euratomu.

Mjere sprečavanja i otklanjanja

 • Ako postoji neposredna opasnost od pojave štete, tvrtka mora bez odgode poduzeti potrebne mjere sprečavanja.
 • Ako je do štete u okolišu već došlo, tvrtka mora odmah obavijestiti nadležna tijela i poduzeti korake za upravljanje situacijom da bi se spriječila dodatna šteta u okolišu i prijetnje zdravlju ljudi te poduzeti odgovarajuće mjere otklanjanja.

Tvrtka mora platiti za mjere sprečavanja i otklanjanja, osim u određenim situacijama, npr. ako je štetu prouzročila treća strana iako su poduzete primjerene mjere sigurnosti, ili je šteta nastala iz pridržavanja službene upute.

Provedba

 • U izvješću o provedbi iz 2016. razmotreno je iskustvo s provedbom Direktive između 2007. i 2013., uključujući procjenu provedenu u sklopu programa REFIT, programa Europske komisije za primjerenost i učinkovitost propisa.
 • Izvješćem je potvrđeno da je Direktiva, iako još nije dosegla svoj puni potencijal, bila učinkovita u otklanjanju štete u okolišu i poticanju sprečavanja.

Uredba (EU) 2019/1010 kojom se donose izmjene

Direktiva je izmijenjena 2019. Uredbom (EU) 2019/1010 kojom se usklađuju i pojednostavljuju obveze izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem. Nova uvedena pravila, koja se primjenjuju od 26. lipnja 2019., jesu sljedeća:

 • Zemlje EU-a izvješćuju Komisiju o iskustvu stečenom tijekom provedbe ove direktive. Informacije koje trebaju pružiti navedene su u Prilogu VI. direktivi i moraju se prikupiti do 30. travnja 2022. i svakih pet godina nakon toga.
 • Do 30. travnja 2023., i svakih pet godina nakon toga, Komisija će objavljivati procjenu ove direktive, koju je izvela na temelju informacija koje su pružile zemlje EU-a.
 • Do 31. prosinca 2020. Komisija mora razviti smjernice koje pružaju zajedničko razumijevanje pojma „šteta u okolišu” kako je definiran u ovoj direktivi.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 30. travnja 2004. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 30. travnja 2007.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (SL L 143, 30. 4. 2004., str. 56.–75.)

Naknadne izmjene i dopune Direktive 2004/35/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za informaciju

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu: Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu na temelju članka 18. stavka 2. Direktive 2004/35/EZ o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (COM(2016) 204 final, 14. 4. 2016)

Radni dokument službi Komisije: Procjena, u programu REFIT, Direktive o odgovornosti za okoliš koja prati izvješće o dokumentu Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 18. stavkom 2. Direktive 2004/35/EZ o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (SWD(2016) 121 final, 14.4.2016.)

Posljednje ažuriranje 17.06.2020

Top