EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednostrani akti

Jednostrani akti

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

članak 288. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

članak 289. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

ČEMU SLUŽE ČLANCI 288. I 289. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE (UFEU)?

U njima se opisuju glavni jednostrani akti Europske unije (članak 288.) i posebice oni zakonodavni akti (članak 289.).

KLJUČNE TOČKE

Što su jednostrani akti?

 • Među izvorima prava EU-a jednostrani akti dio su sekundarnog zakonodavstva EU-a, uz konvencije i sporazume.
 • Samostalno su ih usvojile institucije EU-a u skladu s osnivačkim ugovorima.

Koje su različite vrste jednostranih akata?

 • Prvenstveno je riječ o aktima popisanima u članku 288. UFEU-a:
  • uredbama, direktivama i odlukama koje su, kako je navedeno u članku 289., zakonodavni akti. Doneseni su zakonodavnim postupkom i imaju obvezujuću snagu, uz raspon područja primjene i obvezujućeg učinka.
  • mišljenjima i preporukama koji nisu zakonodavni akti. Njima se ne dodjeljuju nikakva prava ni obveze onima kojima su upućeni, ali mogu pružiti smjernice u pogledu tumačenja i sadržaja prava EU-a.
 • Ostali neobvezujući jednostrani akti, čiji je karakter više politički, nazivaju se „atipičnim aktima” – ne stoga jer se ne upotrebljavaju često, već stoga što nisu navedeni u članku 288. Oni uključuju rezolucije, zaključke, komunikacije te zelene i bijele knjige. Citirani su u drugim člancima ugovora EU-a ili su nastali iz prakse institucija EU-a.

Pravni položaj jednostranih akata

 • Institucije EU-a slobodno biraju vrstu akta koju smatraju najprimjerenijom za provedbu svoje politike.
 • No budući da EU ima samo nadležnosti koje su mu dodijeljene ugovorima, svaki akt mora navoditi pravnu osnovu UFEU-a koja odgovara području u kojem djeluju europske institucije.
 • Nadalje, u aktima se moraju navoditi instrumenti koji daju ovlast za njihovo usvajanje (u uvodnim izjavama koje počinju riječima „Uzimajući u obzir”) kao i razlozi na kojima se temelje (u uvodnim izjavama koje počinju riječima „Budući da”).
 • Akti moraju biti objavljeni u Službenom listu EU-a. Na snagu mogu stupiti na dan objave, osim ako se drugačije ne navodi u njihovu tekstu (što je često slučaj).
 • Njihova se zakonitost može osporiti pred Europskim sudom.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske Unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Odredbe o institucijama – Poglavlje 2. – Pravni akti Unije, postupci donošenja i druge odredbe – Odjeljak 1. – Pravni akti Unije – Članak 288. (bivši članak 249. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 171.–172.)

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske Unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Odredbe o institucijama – Poglavlje 2. – Pravni akti Unije, postupci donošenja i druge odredbe – Odjeljak 1. – Pravni akti Unije – Članak 289. (SL C 202, 7.6.2016., str. 172.)

Posljednje ažuriranje 21.03.2018

Top